Download - Faza · 2015-02-02 · 5 9 1 0 6 0 5 0 0 8 0 5 5 5 7 0 0 5 0 5 LEGENDĂ: limita zonei studiate limita de proprietate Bejinariu Ioan și Bejinariu Mihaela limita de proprietate persoane