Download - 2. η παναγία στο ισλάμ!

Transcript
Page 1: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Η παναγία στο Η παναγία στο Ισλάμ!Ισλάμ!Η Η ΠαναγίαΠαναγία, η οποία συχνά , η οποία συχνά

αναφέρεται με το πραγματικό αναφέρεται με το πραγματικό της όνομα Μαρία αλλά και της όνομα Μαρία αλλά και ως Παρθένος Μαρία ως Παρθένος Μαρία και Θεοτόκος, ήταν Εβραία από και Θεοτόκος, ήταν Εβραία από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, η τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, η οποία σύμφωνα με την Καινή οποία σύμφωνα με την Καινή διαθήκη ήταν η μητέρα διαθήκη ήταν η μητέρα του Ιησού Χριστού. του Ιησού Χριστού. Οι Μουσουλμάνοι αναφέρονται Οι Μουσουλμάνοι αναφέρονται στο πρόσωπό της επίσης στο πρόσωπό της επίσης αποκαλώντας την αποκαλώντας την Παρθένο Παρθένο ΜαρίαΜαρία αλλά και  αλλά και χρησιμοποιώντας τον χρησιμοποιώντας τον προσδιορισμό προσδιορισμό ΣαϊντάΣαϊντά που  που σημαίνει σημαίνει ΚυρίαΚυρία. Η Παναγία . Η Παναγία κατέχει ιδιαίτερη θέση στην κατέχει ιδιαίτερη θέση στην χριστιανική διδασκαλία και χριστιανική διδασκαλία και πίστη, ενώ αποτελεί σεβάσμιο πίστη, ενώ αποτελεί σεβάσμιο πρόσωπο και στο Ισλάμ. πρόσωπο και στο Ισλάμ.

Page 2: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Η γέννηση τηςΗ γέννηση της Η γυναίκα του Ιμραν όπου είναι η Η γυναίκα του Ιμραν όπου είναι η

μητέρα της Παναγίας, εξαιτίας της μητέρα της Παναγίας, εξαιτίας της αφοσίωσης που είχε στον Θεό αφοσίωσης που είχε στον Θεό υποσχέθηκε να αφιερώσει το παιδί της υποσχέθηκε να αφιερώσει το παιδί της προς την εξυπηρέτηση Του όπου ζήτησε προς την εξυπηρέτηση Του όπου ζήτησε από τον Θεό να δεχθεί το τάμα της από τον Θεό να δεχθεί το τάμα της αυτό. Είχε ελπίδα να κάνει αγόρι μιας αυτό. Είχε ελπίδα να κάνει αγόρι μιας και τότε ήταν η πρακτική των αγοριών και τότε ήταν η πρακτική των αγοριών να εξυπηρετούν και να είναι υπεύθυνοι να εξυπηρετούν και να είναι υπεύθυνοι για τους ναούς του Θεού. Κάνοντας για τους ναούς του Θεού. Κάνοντας όμως κόρη πίστεψε ότι το τάμα της δεν όμως κόρη πίστεψε ότι το τάμα της δεν πήγαινε σύμφωνα με το σχέδιο της. πήγαινε σύμφωνα με το σχέδιο της. Ωστόσο αποφάσισε να ολοκληρώσει το Ωστόσο αποφάσισε να ολοκληρώσει το τάμα της, και ονόμασε το κοριτσάκι τάμα της, και ονόμασε το κοριτσάκι Μάριαμ. Προσευχήθηκε στο Θεό και Μάριαμ. Προσευχήθηκε στο Θεό και ευχήθηκε για το κοριτσάκι της να την ευχήθηκε για το κοριτσάκι της να την προστατεύει ο Θεός, αυτή και τα προστατεύει ο Θεός, αυτή και τα μελλοντικά της παιδιά από τον Σατανά. μελλοντικά της παιδιά από τον Σατανά.

Και τη δέχτηκε ο Κύριος της με ευμενή Και τη δέχτηκε ο Κύριος της με ευμενή υποδοχή κι έκαμε ώστε να μεγαλώσει υποδοχή κι έκαμε ώστε να μεγαλώσει με καλό τρόπο (Κοράνι 3:37)με καλό τρόπο (Κοράνι 3:37)

Page 3: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Η ανατροφή τηςΗ ανατροφή της Ο Αλλαχ κυριολεκτικά Ο Αλλαχ κυριολεκτικά

φρόντιζε την Παναγία, και φρόντιζε την Παναγία, και άκουσε την ευχή της Μητέρας άκουσε την ευχή της Μητέρας της για προστασία και για μια της για προστασία και για μια καλή ανατροφή βάζοντας την καλή ανατροφή βάζοντας την έτσι υπό την προστασία του έτσι υπό την προστασία του Προφήτη Ζαχαρία. Μέσα από Προφήτη Ζαχαρία. Μέσα από την αφοσίωση της, την καλή την αφοσίωση της, την καλή ανατροφή της, και πάνω από ανατροφή της, και πάνω από όλα να την ακολουθεί η ευχή όλα να την ακολουθεί η ευχή της μητέρας της, η Μάριαμ της μητέρας της, η Μάριαμ έγινε αυτό που την έγινε αυτό που την χαρακτηρίζει το Ιερό Κοράνι, η χαρακτηρίζει το Ιερό Κοράνι, η καλύτερη από όλες τις καλύτερη από όλες τις γυναίκες του κόσμουγυναίκες του κόσμου..

   Οι άγγελοι είπαν: “Ω! Οι άγγελοι είπαν: “Ω!

Μάριαμ! Ο ΑΛΛΑΧ σε διάλεξε Μάριαμ! Ο ΑΛΛΑΧ σε διάλεξε και σ’ εξάγνισε, προτιμώντας και σ’ εξάγνισε, προτιμώντας σε ανάμεσα απ’ όλες τις σε ανάμεσα απ’ όλες τις γυναίκες των εθνών. ( Κοράνι γυναίκες των εθνών. ( Κοράνι 3:42) 3:42)

Page 4: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Ο ευαγγελισμός τηςΟ ευαγγελισμός της

Η Παναγία δέχτηκε επίσκεψη από τον Η Παναγία δέχτηκε επίσκεψη από τον άγγελο Γαβριήλ ο οποίος της άγγελο Γαβριήλ ο οποίος της παρουσιάστηκε με αντρική μορφή. Μη παρουσιάστηκε με αντρική μορφή. Μη γνωρίζοντας ποιος είναι φοβήθηκε γνωρίζοντας ποιος είναι φοβήθηκε για τον εαυτό της. Ο άγγελος την για τον εαυτό της. Ο άγγελος την βεβαίωσε ότι είναι αγγελιοφόρος του βεβαίωσε ότι είναι αγγελιοφόρος του Θεού και ένας άγγελος για να της Θεού και ένας άγγελος για να της ανακοινώσει τα «καλά νέα» για την ανακοινώσει τα «καλά νέα» για την απόκτηση ενός υιού. Σοκαρισμένη απόκτηση ενός υιού. Σοκαρισμένη κάνει ερωτήσεις για το πώς θα γίνει κάνει ερωτήσεις για το πώς θα γίνει αυτό, πράγμα που επιβεβαιώνει την αυτό, πράγμα που επιβεβαιώνει την αγνότητα της. Ο Άγγελος της εξηγεί αγνότητα της. Ο Άγγελος της εξηγεί ότι μια τέτοια σύλληψη η οποία είναι ότι μια τέτοια σύλληψη η οποία είναι θαυματουργή είναι εύκολη για τον θαυματουργή είναι εύκολη για τον Θεό, το μόνο που έχει να κάνει είναι Θεό, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πει «Γενηθήτω» και γίνεται. Και να πει «Γενηθήτω» και γίνεται. Και όλα αυτά είναι θέματα που έχουν όλα αυτά είναι θέματα που έχουν θεσπιστεί από Αυτόν για μεγάλους θεσπιστεί από Αυτόν για μεγάλους σκοπούς ως προς το όφελος της σκοπούς ως προς το όφελος της ανθρωπότητας. ανθρωπότητας.

   (Κοράνι 19:16-21) (Κοράνι 19:16-21)

Page 5: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Το θαύμα Το θαύμα Έπειτα με θαυματουργό τρόπο η Παναγία μένει έγκυος. Η Έπειτα με θαυματουργό τρόπο η Παναγία μένει έγκυος. Η

ιστορία της εγκυμοσύνης της είναι πραγματικά όμορφη ιστορία της εγκυμοσύνης της είναι πραγματικά όμορφη και συγκινητική όπως την περιγραφή το Κοράνι.και συγκινητική όπως την περιγραφή το Κοράνι.

Έτσι τον σήκωσε (στη κοιλιά της) συνέλαβε – και Έτσι τον σήκωσε (στη κοιλιά της) συνέλαβε – και αποσύρθηκε μαζί του σ’ ένα απόμακρο μέρος. Και την αποσύρθηκε μαζί του σ’ ένα απόμακρο μέρος. Και την οδήγησαν οι πόνοι του τοκετού στον κορμό μιας οδήγησαν οι πόνοι του τοκετού στον κορμό μιας χουρμαδιάς, και είπε (μέσα στην αγωνία της): ” Αλίμονο χουρμαδιάς, και είπε (μέσα στην αγωνία της): ” Αλίμονο μου! Μακάρι να πέθαινα πριν απ’ αυτό και να ήμουν ένα μου! Μακάρι να πέθαινα πριν απ’ αυτό και να ήμουν ένα πράγμα ξεχασμένο κι αόρατο”! Αλλά (μια φωνή) την πράγμα ξεχασμένο κι αόρατο”! Αλλά (μια φωνή) την κάλεσε από κάτω της (απ’ την χουρμαδιά) “Μην λυπάσαι! κάλεσε από κάτω της (απ’ την χουρμαδιά) “Μην λυπάσαι! γιατί ο Κύριος σου έχει προβλέψει ένα ποταμάκι κάτω από γιατί ο Κύριος σου έχει προβλέψει ένα ποταμάκι κάτω από σένα”. “Και κούνησε – προς τη μεριά σου τον κορμό της σένα”. “Και κούνησε – προς τη μεριά σου τον κορμό της χουρμαδιάς, και θαχουρμαδιάς, και θαπέσουν πάνω σου φρέσκοι – ώριμοι χουρμάδες”. “Κι έτσι πέσουν πάνω σου φρέσκοι – ώριμοι χουρμάδες”. “Κι έτσι τρώγε και πίνε και δρόσισε το μάτι (σου να ησυχάσεις), Κι τρώγε και πίνε και δρόσισε το μάτι (σου να ησυχάσεις), Κι αν δεις κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) να του αν δεις κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) να του πεις: Έχω, πραγματικά, υποσχεθεί νηστεία  στο  πεις: Έχω, πραγματικά, υποσχεθεί νηστεία  στο  Φιλεύσπλαχνο  (ΑΛΛΑΧ) ( Κοράνι 19:22-26) Φιλεύσπλαχνο  (ΑΛΛΑΧ) ( Κοράνι 19:22-26)

Page 6: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Έχουμε λοιπόν την Παναγία να Έχουμε λοιπόν την Παναγία να πηγαίνει έξω από την πόλη πηγαίνει έξω από την πόλη απόμακρα από την βηθλεέμ περίπου απόμακρα από την βηθλεέμ περίπου 4 με 6 μίλια από την Ιερουσαλήμ, 4 με 6 μίλια από την Ιερουσαλήμ, με πόνους τοκετού, και με φόβο στο με πόνους τοκετού, και με φόβο στο τι πρόκειται να της συμβεί. Είναι τι πρόκειται να της συμβεί. Είναι το πρώτο της παιδί, και δεν έχει το πρώτο της παιδί, και δεν έχει άντρα. Τι θα έλεγε ο λαός της οι άντρα. Τι θα έλεγε ο λαός της οι Ιουδαίοι; Τι θα κάνουν; Πως θα Ιουδαίοι; Τι θα κάνουν; Πως θα αντιδράσει η μικρή Μάριαμ; Με αντιδράσει η μικρή Μάριαμ; Με όλα αυτά στο μυαλό της να την όλα αυτά στο μυαλό της να την αγχώνουν εύχεται να ήταν νεκρή.αγχώνουν εύχεται να ήταν νεκρή.

Ο Θεός όμως που της έδωσε αυτό Ο Θεός όμως που της έδωσε αυτό το θαύμα και τον όποιο λάτρευε η το θαύμα και τον όποιο λάτρευε η ίδια, και αφιέρωσε όλη της την ζωή ίδια, και αφιέρωσε όλη της την ζωή δεν θα την εγκαταλείψει. Μια δεν θα την εγκαταλείψει. Μια φωνή ήρθε και ακούστηκε από φωνή ήρθε και ακούστηκε από κάτω της με σκοπό να την κάτω της με σκοπό να την ηρεμήσει, να την γαληνέψει και να ηρεμήσει, να την γαληνέψει και να την καθοδηγήσει τι να κάνει. Και την καθοδηγήσει τι να κάνει. Και όταν γέννησε, η φωνή την όταν γέννησε, η φωνή την συμβούλεψε να μην μιλήσει σε συμβούλεψε να μην μιλήσει σε κανέναν και να μην προσπαθήσει κανέναν και να μην προσπαθήσει να εξηγήσει τίποτα σε κανέναν να εξηγήσει τίποτα σε κανέναν ( όσον αφορά το παιδί της). Να ( όσον αφορά το παιδί της). Να μείνει σιωπηλή και όλα θα πάνε μείνει σιωπηλή και όλα θα πάνε καλά.καλά.

Page 7: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

  Το εδάφιο 23:50 αναφέρει Το εδάφιο 23:50 αναφέρει πως ο Αλλάχ κατέστησε τον πως ο Αλλάχ κατέστησε τον Ιησού και την μητέρα του, Ιησού και την μητέρα του, «σημείο όλου του κόσμου» «σημείο όλου του κόσμου» και πως κατοικούν σε υψηλό και πως κατοικούν σε υψηλό μέρος που έχει ηρεμία και μέρος που έχει ηρεμία και πολλά πηγάδια με νερό.πολλά πηγάδια με νερό.

50.50.    ΚΚαι κάναμε το αι κάναμε το γιο  της  Μαριάμγιο  της  Μαριάμ

και τη μητέρα του Σημείο και τη μητέρα του Σημείο (θαύμα), και(θαύμα), και

τους  δώσαμε  καταφύγιο  σε  υψτους  δώσαμε  καταφύγιο  σε  υψηλήηλή

τοποθεσία,  (που  παρείχε)  ηρεμτοποθεσία,  (που  παρείχε)  ηρεμία και ία και ασφάλεια  κι  εφοδιασμένο  μασφάλεια  κι  εφοδιασμένο  με   πηγάδια(νερού).ε   πηγάδια(νερού). 23, 50 23, 50

Page 8: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Και τελειώνουμε με το Και τελειώνουμε με το τελευταίο εδάφιο του τελευταίο εδάφιο του Κορανίου που Κορανίου που αναφέρεται στο πρόσωπο αναφέρεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Πέραν της Θεοτόκου. Πέραν αυτού αν και το Κοράνι αυτού αν και το Κοράνι περιέχει ακόμα δεκάδες περιέχει ακόμα δεκάδες σούρες δεν ξαναγίνεται σούρες δεν ξαναγίνεται λόγος για την Παναγία. λόγος για την Παναγία. Το εδάφιο αυτό αποκαλεί Το εδάφιο αυτό αποκαλεί για μία ακόμη φορά την για μία ακόμη φορά την Παναγία ως κόρη του Παναγία ως κόρη του Ιμράν, εξαίρει την Ιμράν, εξαίρει την αγνότητά της και την αγνότητά της και την θεοσέβειά της και θεοσέβειά της και αναφέρεται επίσης στον αναφέρεται επίσης στον τρόπο της υπερφυσικής τρόπο της υπερφυσικής εγκυμοσύνης τηςεγκυμοσύνης της..

Page 9: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Βιβλιογραφία-πηγές:Βιβλιογραφία-πηγές: http://www.24grammata.com/?p=62http://www.24grammata.com/?p=62

7272

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2013/http://blogs.sch.gr/kantonopou/2013/08/07/%08/07/%

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B13%CE%AF%CE%B1

Page 10: 2.  η παναγία στο ισλάμ!

Συνεργάστηκαν οι μαθητές:Συνεργάστηκαν οι μαθητές:

Βασίλης Χρυσής Βασίλης Χρυσής Μανώλης ΤσιακίδηςΜανώλης Τσιακίδης Βασίλης Χατζηπάντος Βασίλης Χατζηπάντος Γιώργος ΧασιώτηςΓιώργος Χασιώτης