Download - Χαρτί και Καλαμάρι - Αρχική Σελίδαdide-dytik.att.sch.gr/docs/politist/progs/2016-17/efimerida 4o ano liosion.pdf · τάση αυτή η έννοια να

Transcript
 • Διευθύντρια:

  Αγγέλα Μπουρτζάκη

  Υπεύθυνοι καθηγητές:

  Γιώργος Τσούπρας , Θεολόγος

  Ελισσάβετ Ντούρου, Φυσικός

  Ευγενία Καίσαρη, Φιλόλογος

  Προετοιμασία– Παραγωγή

  Ομάδα μαθητών-τριών και από

  τις τρεις τάξεις

  Α πό την αρχική διήγηση της Γένεσεως μαθαίνουμε ότι «δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα Του, και τους δημιούργησε άνδρα και γυναί-κα» (Γεν. 1, 27). Η διήγηση αυτή τεκμηριώνει την ισοτιμία των φύ-λων, αφού αυτά συμμετέχουν στην ίδια δημιουργία αλλά και είναι προ-ικισμένα με τα ίδια ακριβώς χαρίσ-ματα από τον Θεό και έχουν τον ίδιο προορισμό, το «καθ’ ὁμοίωσιν». Γι’ αυτό γράφει πιο κάτω: «Και τους ευλόγησε λέγοντας, να αυξάνεσθε και να πληθύνεσθε και να γεμίσετε τη γη και να επικρατήσετε πάνω στη γη» (Γεν. 1, 28).

  Αλλά και στην επόμενη διήγηση στο ίδιο βιβλίο, όπου γίνεται λόγος για τον Αδάμ και τη γυναίκα του, πάλι η ισοτιμία των φύλων επιβε-βαιώνεται, έστω κι αν η διήγηση έχει έντονους συμβολισμούς. Η γυ-ναίκα πλάστηκε από το πλευρό του Αδάμ, ώστε να φανεί ότι προέρχεται από την ίδια ύλη με αυτόν. Γι’ αυτό και ο Αδάμ την αναγνώρισε ως σάρ-κα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του, τονίζοντας ότι με την δημιουργία της ολοκληρώθηκε η ανθρώπινη υπόσταση γινόμενοι οι δύο μία σάρκα (Γεν. 2,23-24). Ακό-μη, η γυναίκα πλάστηκε ως «βοηθός όμοιος» με τον άνδρα. Κάποιοι στο

  Π ριν από μια εβδομάδα γύρισα στη χώ-ρα μας από το εξωτερικό, όπου είχα πάει για δουλειές. Και με όλα αυτά που αντί-κρυσα εκεί ένιωσα απαίσια μέσα μου, που δε μπορούσα με κάποιο τρόπο να βοηθήσω. Ήμουν στη Χιροσίμα. Αυτοί οι άνθρωποι πονά-νε κι εμείς αδιαφορούμε για τον πόνο τους. Αν

  όμως ένας από σας έκανε τον κόπο να δει τι περνάνε, τότε θα καταλάβαινε πώς είναι να έχεις σοβαρά προβλήματα υγείας 15 χρόνια μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας αλλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα βλέπον-τας τους δικούς σου να πονάνε μέσα σε θαλά-

  4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων Μάιος 2017

  Χαρτί και Καλαμάρι

  H τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνι-κές λέξεις τέχνη και λόγος, αλλά σημαί-νει κάτι ευρύτερο από αυτές τις λέξεις. Η τεχ-νολογία μπορεί να αναφέρεται σε υλικά αντι-κείμενα, όπως μηχανές ή σκεύη, αλλά και σε κάποια συστήματα. Οι πρώτοι άνθρωποι ξεκί-νησαν τη σχέση τους με τη τεχνολογία μετα-τρέποντας τις φυσικές πρώτες ύλες σε απλά εργαλεία. Για εκείνη την εποχή τεχνολογία ήταν η ανακάλυψη της φωτιάς ή η κατασκευή ενός μαγειρικού σκεύους. Πράγματα που τα θεωρούμε σήμερα δεδομένα, για την εποχή που ανακαλύφθηκαν ήταν σημαντικά τεχνολο-γικά επιτεύγματα. Στις μέρες μας υπάρχει η τάση αυτή η έννοια να αναφέρεται μόνο στην τεχνολογία υπολογιστών ή σημαντικών μηχα-νημάτων, ενώ τεχνολογία μπορεί να είναι και ένα μηχανικό μολύβι. Η τεχνολογία χρησιμο-ποιείται τόσο για ειρηνικούς σκοπούς, προ-σφέροντας ανέσεις στην ανθρωπότητα, τόσο και για πολεμικούς σκοπούς, κατασκευάζοντας καταστροφικά όπλα και συστήματα.

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας στο μέλλον Ιατρική Είναι η λιγότερο κομπιουτεροποιημένη επισ-

  τήμη, επομένως αναμένονται ραγδαίες αλλα-γές. Στις προβλέψεις για την Ιατρική δεν ανα-μένεται απλώς η από απόσταση διενέργεια επεμβάσεων και διοργάνωση ιατρικών συσκέ-ψεων, που έτσι και αλλιώς ήδη είναι δυνατή, αλλά και η πλήρης 3-D απεικόνιση του σώμα-τος ακόμη και σε ολόγραμμα, όπως και η συ-νταγογράφηση και διάγνωση μέσω υπολογισ-τή και χωρίς την παρέμβαση γιατρού.

  Διαστημικός τουρισμός και μετακινήσεις Με μισό εκατομμύριο δολάρια όλοι θα μπο-

  ρούν να ταξιδέψουν μέχρι το φεγγάρι ή τον Άρη ή και ακόμα μακρύτερα. Παράλληλα το 30% των πτήσεων θα γίνεται από υπερηχητικά αεροπλάνα, που θα κάνουν την απόσταση στο 1/10 του χρόνου που απαιτείται σήμερα.

  Διαστημική κηπουρική Τα φυτά, ως γνωστόν, φωτοσυνθέτουν απε-

  λευθερώνοντας οξυγόνο και αυτό ακριβώς είναι το τελικό σχέδιο: η δημιουργία τεχνητής ατμόσφαιρας στον Άρη. Η φύτευση και η καλ-λιέργεια των φυτών θα γίνεται από ρομπότ τεχνολογίας Pathfinder (χαμηλού κόστους σε σχέση με μια επανδρωμένη αποστολή), ενώ σύμφωνα με το επίσημο site της NASA οι πρώ-

  (Συνέχεια στη σελ. 2)

  Δυο μαθητές γράφουν για τη Χιροσίμα Εργασία μαθητών της Β΄ τάξης στη Λογοτεχνία με αφορμή το κείμενο

  “Τα λουλούδια της Χιροσίμα” της Εντίτα Μόρρις

  (συνέχεια στη σελ. 3) (συνέχεια στη σελ. 4)

  Κοινωνικά Θέματα

  Η Γυναίκα

  στην Αγία Γραφή

  Η τεχνολογία εξελίσσεται

  και κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας

 • 2

  τοι άποικοι υπολογίζεται πως θα μπορούν να εγκατασταθούν εκεί γύρω στο 2100 και εκτός από την ομάδα επιστημόνων θα είναι κατά κύριο λόγο βαρυποινίτες, οι οποίοι θα προσφέρουν κοινωνική εργασί-α.

  Μνήμη υπολογιστή-Δεδομένα Όσο πιο πολύπλοκη ή πιο αναφορική

  γίνεται η πληροφορία και η χρήση της τόσο μεγαλύτερα μέσα αποθήκευσης θα χρειάζονται. Οι νέοι αποθηκευτικοί χώροι θα γεννήσουν και νέες μονάδες μέτρησης, πολύ πέρα από το Gigabyte ή το TeraByte που ήδη υπάρχουν. Έτσι θα μιλάμε πλέον για Exabyte (δισεκατομμύρια gigabytes). Φανταστείτε μια χωρητικότητα αντίστοιχη με εκείνη 40.000 βιβλιοθηκών σαν αυτή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια εκτίμηση του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ για τη μελλοντική ροή των πληροφοριών και ειδήσεων.

  Τεχνητή νοημοσύνη Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν

  να νικήσουν κορυφαίους σκακιστές, να συνομιλήσουν με ανθρώπους, να καθοδη-γήσουν ρομπότ... Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι κάποια μέρα οι μηχανές θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν εξ ολο-κλήρου τους ανθρώπους. Αυτός ο αυτο-ματισμός της σκέψης εγείρει ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη νοημοσύνη και στη νοη-μοσύνη των μηχανών;

  Ρομπότ Ένα ιαπωνικό ρομπότ που λέγεται

  Asimo μπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να τρέχει και να χορεύει. Ρομπότ «εργάζονται» ως ρεσεψιονίστ σε γραφεία, σερβιτόροι και φύλακες ασφαλείας. Ιάπω-

  νες και Κορεάτες ειδικοί σχεδιάζουν στο άμεσο μέλλον να αναθέσουν σε ρομπότ σημαντικά πόστα γραφείων, να τα τοπο-θετήσουν σε σπίτια ως οικιακούς βοη-θούς, ακόμη και στο χώρο της υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι

  άνθρωποι εμφανίζονται ιδιαίτερα «φιλικοί» στα ρομπότ και μπορούν εύκο-λα να συνηθίζουν στην παρουσία τους καθώς, αν μη τι άλλο, κάνουν τη δουλειά τους, είναι και ευγενικά! Ένας στους τρεις θα έχει ρομπότ στο σπίτι του. Ως το 2035 δε, οι στρατοί των κρατών θα αποτελούνται α-ποκλειστικά από ρομπότ. Γί-νονται μάλιστα σκέψεις για το πώς θα μπορούσαν τα ρομπότ να αποκτήσουν ικα-νότητες που θα τα έκαναν πιο ανθρώπινα.

  Αυτή η εξέλιξη ενέχει και πολλούς κινδύνους. Από τη μια, θα είναι καλό, γιατί τα ρομπότ αυτά θα μπορούν να βοηθούν άτομα με ανάγκες, όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες. Από την άλλη όμως, αυτό σημαίνει αντικατάσταση του ανθρώ-πινου εργατικού δυναμικού με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

  Επιτεύγματα της τεχνολογία στο παρόν Τηλεόραση Εκτός από τις τηλεοράσεις που θα έχουν

  υψηλότερη ευκρίνεια από ποτέ, μια νέα τεχνολογία με την κωδική ονομασία V-Chip επιτρέπει στους γονείς να επιλέγουν ποια προγράμματα επιθυμούν να από-κλείονται από την τηλεόρασή τους, προ-κειμένου να μην παρακολουθούν τα παι-διά τους ακατάλληλες εκπομπές βίας.

  Έξυπνες κάρτες Η εισαγωγή της τεχνολογίας EMV Chip

  στην Ευρώπη οδήγησε στη δημιουργία πιστωτικών καρτών με τσιπ μνήμης που επιτρέπουν να πραγματοποιούν πληρω-μές σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο, απλώς κρατώντας την κάρτα μπροστά σε

  ένα τερματικό. Οι κατασκευαστές ισχυ-ρίζονται ότι αυτό παρέχει μεγαλύτερη α σ φ ά λ ε ι α κ α ι «ανέπαφες» συναλ-λαγές. Έλεγχος της σκέψης Ορισμένες ηλεκτρο-νικές περικεφαλίδες μπορούν να συλλά-βουν εγκεφαλικά σήματα και στη συ-νέχεια να τα χρησι-μοποιήσουν για τον

  έλεγχο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή για την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Μια εταιρεία έχει αναπτύξει ένα μηχανογ-ραφημένο σύστημα, το BrainGate (Εγκεφαλική Πύλη), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε παράλυτους ανθρώπους

  να χρησιμοποιήσουν τη σκέψη τους για να χειριστούν τηλέφωνα, διακόπτες φω-τός και άλλες συσκευές. Άλλα συστήματα επιτρέπουν σε ανθρώπους να πληκτρολο-γήσουν μέχρι 15 λέξεις το λεπτό επικεν-

  τρώνοντας το μυαλό τους στον κέρσορα ενός υπολογιστή.

  Εικονική πραγματικότητα Ένας στους τρεις κάνει χρήση της εικονι-

  κής πραγματικότητας (virtual reality): vir-tual TV (τρισδιάστατη, με ενεργοποίηση και άλλων αισθήσεων, όπως αφή και όσφρηση), virtual reality ιστοσελίδες-ιστόκοσμοι (όπως το Second Life), κ.ά.

  Κάποιες ευεργετικές επιδράσεις της τεχνολογίας

  Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αύξηση του μέσου όρου ζωής, η μείωση του σωματικού μόχθου, η μείωση του χρόνου εργασίας και η βελτίωση της μετά-δοσης γνώσεων και ιδεών.

  Οι αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου

  Η απειλή καταστροφής, η αλλοτρίωση, η μόλυνση και η ρύπανση, η ψυχική φθο-ρά, η νεύρωση και το άγχος, αυξημένη ανεργία, άρα και πολλή-παρανομία...

  Τελικά τι θα συμβεί στο μέλλον; Θα μας βοηθήσει ή θα μας κατακτήσει η

  τεχνολογία; Θα καταστρέψει τον πλανήτη ή θα αναπτύξει τον πολιτισμό; Θα γνωρί-σουμε τα άγνωστα για μας σήμερα «πράσινα ανθρωπάκια»; Κανείς δεν ξέρει.

  Πηγές 1.http://www.protypa.gr/frontend/

  artic le.php?aid=279&cid=36/1 -5-17 2 . w w w . e l . s c i e n c e . w i k i a . c o m 3 . w w w . t e l e m a x . p b l o g s . g r 4.www.9outehnologia.blogspot.com 5 . w w w . n e w s . d i s a b l e d . g r 6.www.antiparos-blog.blogspot.com 7.www.gtsamis.gr

  Μαρίνα Λιζάρδου Α2

  (συνέχεια από τη σελ. 1)

  Η τεχνολογία εξελίσσεται

  και κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας

  http://www.el.science.wikia.com/http://www.telemax.pblogs.gr/http://www.9outehnologia.blogspot.com/http://www.news.disabled.gr/http://www.antiparos-blog.blogspot.com/http://www.gtsamis.gr/

 • 3

  μους νοσοκομείων ή να έχουν αποβιώσει. Είδα τον πόνο μέσα στα μάτια τους, τον φόβο και τον τρόμο ότι ίσως οι άνθρωποί τους να μην τα καταφέρουν να ζήσουν ή ότι μπορεί να ξανασυμ-βεί μια τέτοια φρικαλεότητα. Με μια και μόνο βόμβα καταστρέψα-με τα πάντα, αλλά θα μου πείτε: αυτός ήταν ο σκοπός μας, να τους λιώσουμε… Γιατί τι είναι ο άνθρωπος;

  Ένα θηρίο που δε νιώθει και που χαίρεται, όταν άλλος πονάει. Αυτοί είμαστε. Όλα καταστράφη-καν στη Χιροσίμα κι αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Οι τερατογενέ-σεις θα τους θυμίζουν τα πάντα. Πόνεσα πολύ νιώθοντας ένας απ’ αυτούς. Η οικογένεια που με φι-λοξενούσε είχε υποστεί πολλά προβλήματα από τη βόμβα. Κυρί-ως θέλω να σας μιλήσω για τα δυο κορίτσια της οικογένειας, που έτυχε να χάσουν τη μητέρα τους την ώρα της έκρηξης. Η μια είναι πιο μεγάλη από την άλλη και θυμάται περισσότερα από τη μικρότερη. Μου είχε διηγηθεί τα τε-λευταία λεπτά που πέρασε μαζί της, κα-θώς την είδε να καίγεται τόσο φριχτά και να προσπαθεί να πνίξει τον πόνο της πέ-φτοντας στο ποτάμι. Και μαζί μ αυτήν άλλα 20 χιλιάδες άτομα να κάνουν το ίδιο.

  Η κυβέρνηση της χώρας μας τα έκανε

  όλα αυτά, για το δικό μας καλό υποτίθε-ται, για να τελειώσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πό-λεμος, κι εμείς το δεχτήκαμε. Υποταχτή-

  καμε στη βαρβαρότητα. Αλλά σκεφτείτε. Σήμερα αν μια άλλη χώρα με δύναμη, η Κίνα ίσως, θελήσει να χρησιμοποιήσει ένα παρόμοιο όπλο ενάντια στη χώρα μας, τις επιπτώσεις θα τις υποστούμε ε-μείς, ο αθώος λαός!»

  Αμαρυλλίς Χανδρινού, Β2

  Μ όλις επέστρεψα από μια επίσκε-ψη σε μια γιαπωνέζικη οικογέ-νεια στη Χιροσίμα. Δεν θα περιγράψω τη δύσκολη και θλιβερή ζωή εκεί αλλά θα

  κάνω αυτό που υποσχέθηκα σε ένα θύμα της ραδιενέργειας της ατομικής βόμβας. Να διαλαλήσω δηλαδή παντού αυτά που

  έμαθα. Ίσως οι περισσότεροι Αμε-ρικανοί να πιστεύουν πως η ρίψη της βόμβας ήταν μια σοφή κίνηση για την οδήγηση της Ιαπωνίας σε παράδοση και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ίσως και να έχουν δίκιο. Ίσως και όχι. Εκεί-νο όμως για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ο α-βάσταχτος πόνος στα πρόσωπα των Γιαπωνέζων και η απερίγρα-πτη θλίψη τους μετά απ’ αυτή τη φρικαλέα έκρηξη. Η περιγραφή της τραγικής εκείνης ημέρας από μια Γιαπωνέζα μού έδειξε κάτι που δεν πίστευα πως υπήρχε, μια πύρινη κόλαση. Εκεί στη Χιροσί-μα, μόλις πατήσεις το πόδι σου, νιώθεις έναν αέρα φορτωμένο θλίψη και πόνο. Ακόμα και οι νέοι

  Γιαπωνέζοι, που δεν έζησαν ή δεν θυ-μούνται αυτή τη μέρα, μπορούν εύκολα να μάθουν τι συνέβη κοιτώντας απλώς τα παραμορφωμένα σώματα των μεγαλύτε-ρων. Εγώ, όμως, γράφω για να σας ευαι-σθητοποιήσω, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ πια τέτοια φρικαλεότητα σε κανένα μέρος του κόσμου. Για το καλό της Ειρή-νης. Για το καλό του Ανθρώπου!»

  Αποστόλης Ψαλλίδας, Β2

  Δυο μαθητές γράφουν για τη Χιροσίμα

  (συνέχεια από τη σελ. 1)

  Μεταξύ σοβαρού και αστείου… 1. Μια ξανθιά ρωτάει τον άντρα της: - Αγάπη μου,που είναι τα

  παιδια; Αυτός απαντάει: -Στα αγγλικά, αγάπη μου. Και η ξανθιά λέει: - My dear, where are the kids?

  2. Τρεις ξανθιές κλείνονται μέσα σε ένα ασανσέρ. Φωνάζουν όλες για βοήθεια.

  Λέει η μία : «Κορίτσια, έτσι δεν βγαίνει τίποτα. Για να μας ακού-σουν πρέπει να φωνάξουμε όλες μαζί ταυτόχρονα».

  Και φωνάζουν όλες μαζί: «ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ!»!!!!

  3. Το παιδί λέει στη μαμά του: -Πεινάω, θέλω να κοιμηθώ, μα-μά, πού είναι τα παιχνίδια μου, κρυώνω, ζεσταίνομαι, μαμά, πού είσαι; Μαμά, με βοηθάς λίγο; Θέλω να πάω εκεί. Μαμά, μπορώ να...; Μαμά, θα πάμε; Μαμά, πότε φεύγουμε; Μαμά, γιατί; Μα-μά, γιατί δεν μπορούμε;

  Στον μπαμπά του: -Μπαμπά, πού είναι η μαμά;

  Σοφά Λόγια

  Υπάρχουν δύο μαχητές που δεν μπορεί ποτέ να ηττηθούν: Το δίκιο και η αλήθεια.

  Όταν προσφέρεις κάτι σε έναν που έχει ανάγκη, είναι πιο ιερό και από το να προσεύχεσαι.

  Δεν είδα γύρω μου να σέβεται κανείς τον άνθρωπο: είδα να

  σέβονται τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, τη μοχθηρία , την ατιμία ( Διδώ Σωτηρίου).

  Με ενδιαφέρει περισσότερο η συνείδησή μου από τη γνώμη των άλλων (Κικέρων).

  Η αγάπη δεν θέλει τελειότητα, ειλικρίνεια θέλει.

  Μόνο η δύναμη και η θέληση συνεργάζονται. Η αδυναμία ικετεύει.

  Μην κατακρίνεις κανενός το παρελθόν, γιατί δεν γνωρίζεις το δικό σου μέλλον….

  Μερικές φορές ο νικητής είναι απλώς ένας ονειροπόλος που ποτέ δεν εγκατέλειψε.

  Το «σε αγαπώ» και το «συγγνώμη» είναι δύο λέξεις που λέγονται μόνο όταν τις νιώθεις.

  Υπάρχουν δύο συναισθήματα που κυριαρχούν στη ζωή : Οι συνέπειες για τις θαρραλέες αποφάσεις που πήρες και η λύπη γιατί δεν είχες το θάρρος να τις ακολουθήσεις.

  Τα πιο όμορφα συναισθήματα τα παίρνεις από τους ανθρώ-πους που η ψυχή τους είναι δυνατότερη από το «εγώ» τους.

  Αντί να λές: «Μπορεί να γίνει, αλλά είναι δύσκολο», καλύτε-ρα να λες: «Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά γίνεται!»

  H λέξη «αγάπη» είναι στα στόματα πολλών ανθρώπων, αλ-λά στην καρδιά λίγων!

  Επιμέλεια: Κων/νος Ταμπακέλης, Α4

  Για τον ελεύθερο χρόνο...

 • 4

  παρελθόν, ερμηνεύοντας αυτή τη διήγηση, στάθηκαν στη λέξη «βοηθός» και παρερμή-νευσαν την αποστολή της γυναίκας, υποβιβά-ζοντάς την στο επίπεδο της απλής υπηρεσίας προς τον άνδρα. Αυτοί αμέλησαν να ερμη-νεύσουν και τη λέξη «όμοιος», που υποδη-λώνει ότι η γυναίκα μετέχει στην ίδια από-στολή με τον άνδρα και κατέχει την ίδια αξία.

  Άλλοι πάλι τόνισαν την δήθεν ευθύνη της γυναικός στη διάπραξη του προπατορικού αμαρτήματος, αφού αυτή, βάσει της συμβο-λικής διήγησης της Γενέσεως, πρώτη έφαγε τον απαγορευμένο καρπό και παρέσυ-ρε έπειτα τον Αδάμ στην αμαρτία. Οι δυτικοί σχολαστικοί θεολόγοι μάλιστα, παρακινούμενοι από τον μεσαιωνικό μισογυνισμό, θεώρησαν την γυναίκα ως την πηγή του θανάτου, κατώτερο όν και ασήμαντη ύπαρξη, σε αντίθεση με τον άνδρα που είναι τέλειος. Οι θεω-ρίες αυτές αποτελούν σαφή διαστρέ-βλωση της βιβλικής διδασκαλίας.

  Ο καταγραφέας της διήγησης της Γενέσεως περιγράφει με θεοπνευστία την πτώση με τον συμβολικό του τρόπο. Στη διήγηση αυτή ο άνδρας κατείχε το ηγεμονικό αξίωμα επί της κτίσεως και το είχε ασκήσει με την ονοματοδοσία των ζώων. Αυτός είχε λάβει και την εντολή από τον Θεό να μην α-ποκτήσει γνώση του κακού, δηλαδή να μείνει προσηλωμένος στο καλό που αντιπροσώπευ-ε ο ίδιος ο Θεός και η δημιουργία Του. Παρό-λα αυτά, δεν κατόρθωσε να ασκήσει την ε-ξουσία του, αφού άνευ καταγεγραμμένης

  αντιρρήσεώς του προχώρησε στην παρακοή με τη θέλησή του. Αυτό έγινε χωρίς καν να έχει υποστεί την διαβολή του «όφεως», όπως τουλάχιστον συνέβη με τη γυναίκα του. Αντί-θετα φάνηκε ανίκανος να αναλάβει τις ευθύ-νες του, παρόλο που ο Θεός του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Χωρίς ενδοιασμούς έριξε την ευθύνη στη γυναίκα του και κατ’ ουσία στον ίδιο τον Θεό, ενοχοποιώντας Τον ότι του είχε «φορτώσει» τη γυναίκα, ενώ λίγο πριν Τον είχε ευχαριστήσει για τη σάρκα από τη σάρκα του και το οστό από τα οστά του, που ο Θεός του χάρισε.

  Η Βίβλος παρουσιάζει την «Πτώση» ως αιτία της καταστροφής της παραδείσιας ισο-τιμίας. Στη συνέχεια της διηγήσεως ο Θεός προβλέπει ότι ο άνδρας πλέον θα συμπερι-φέρεται ως κύριος και εξουσιαστής, όχι μόνο απέναντι στη γυναίκα αλλά και στην υπόλοι-πη φύση. Αυτό δεν συμβαίνει, επειδή ήταν εντολή του Θεού, αλλά επειδή στον μεταπτω-τικό κόσμο θα επικρατήσει η κακία και η εχ-θρότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, ο δι-

  χασμός και ο θάνατος. Η ελπίδα του ανθρώ-που για απαλλαγή από την δουλεία του θα-νάτου θα προέλθει από τη γυναίκα αυτή τη φορά, μια και ο άνδρας στάθηκε ανίκανος να τηρήσει τη θέση του στη Δημιουργία. Η Γένε-σις κάνει λόγο για το «σπέρμα της γυναικός», που θα «πατήσει» την κεφαλή του φιδιού και το φίδι το μόνο που θα πετύχει είναι να του «τσιμπήσει τη φτέρνα». Αλλά η προφητεία αυτή θα επαληθευόταν μόνο όταν θα ερχό-ταν το πλήρωμα του χρόνου. Μέχρι τότε η γυναίκα ζούσε τις συνέπειες της πτώσης, ως το «αδύνατο» φύλο.

  Η νέα κοινωνία που ιδρύθηκε μετά τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο δεν ξε-χωρίζει αξιολογικά τους άνδρες και τις γυναίκες. Η διήγηση της Πεντηκοστής μιλάει για την κάθοδο του Αγίου Πνεύ-ματος σε όλους τους μαθητές, όσοι βρίσ-κονταν εκεί, άνδρες και γυναίκες. Από τότε και ύστερα όσοι προστίθενται στην Εκκλησία δεν εξετάζονται ανάλογα με το γένος τους ή το φύλο τους αλλά θεωρο-ύνται «ψυχές», οι οποίες ζούσαν με ψυ-χική ενότητα και κοινοκτημοσύνη. Όλοι

  αισθάνονταν ως ένα σώμα, στο οποίο γίνον-ται διακρίσεις διακονίας μόνο και όχι εξου-σίας. Οι άνδρες και οι γυναίκες εντός της Εκ-κλησίας είχαν την ίδια αξία και την ίδια προ-οπτική. Η Ιουδαϊκή απομόνωση της γυναίκας φάνηκε ότι τελείωσε και η κοινωνία αγωνιζό-ταν να αποκαταστήσει την αξία της γυναίκας στον κόσμο.

  Γεώργιος Τσούπρας, Δρ Θεολογίας

  Η Γυναίκα στην Αγία Γραφή

  Το σχολείο μας συμμετείχε στη δράση του προγράμματος «Στον Κόσμο του», που πραγ-ματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπι-στήμιο Αθηνών, με συντονιστές τους Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη, Λέκτορα στη Θεολογική Σχολή, και την Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολό-γο-Θεατροπαιδαγωγό.

  Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τον εκφοβι-σμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως ένα πολυδιάστατο, δυναμικό, κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά απλοϊκά ένα κα-κό- δυνατό και ένα καλό-αδύναμο παιδί, αλ-λά εμπλέκει συνολικά όλη τη σχολική κοινό-τητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Θέμα του προγράμματος είναι η διαμόρφωση της ταυ-τότητας στην εφηβεία και ο ρόλος των άλλων σε αυτή τη διαδικασία.

  Οι ερωτήσεις «Ποιος είμαι;» και «Ποια είναι η θέση μου στον κόσμο;» έχουν πρω-ταρχική σημασία στην εφηβεία κάνοντας τη ζωή περισσότερο περίπλοκη από ποτέ. Σε αυτό το παιχνίδι αναζήτησης απαντήσεων η διαφορετικότητα και η θυματοποίηση των «διαφορε-τικών» στο σχολείο δημιουργούν σύγχυση και κρίση στη δοκιμή διαφορετικών επιλογών και ρόλων. Οι αποφάσεις που κα-

  λείται να πάρει ο έφηβος στην προσπάθειά του να οργανώσει ένα κεντρικό, ενιαίο πυρή-να ταυτότητας καταλήγουν να είναι κρίσιμες και δύσκολες.

  Βασικά θέματα είναι η αναζήτηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του εφήβου, οι

  σχέσεις με τους συνομήλικους και τους γο-νείς στην πρώτη εφηβεία, ο φόβος που προ-καλείται από θυματοποίηση, αποκλεισμό και απομόνωση στο σχολείο, η ευθύνη όσων δεν συμμετέχουν ενεργά αλλά παρατηρούν πε-ριστατικά εκφοβισμού (ανηλίκων και ενηλί-κων), η ένταξη και η φοίτηση των εφήβων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  Οι φοιτητές που συμμετέχουν στη θεατρο-παιδαγωγική Θεολογικής Σχολής, μαζί με την κ. Ποταμούση επισκέφθηκαν την Πέμπτη 11-5-2017 και εργάστηκαν με τους μαθητές του Β1 τμήματος, σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, παρουσιάζεται στα παιδιά μια διαδραστική παράσταση σχετική με την αποδοχή των μα-θητών από το περιβάλλον τους. Στη δεύτερη, γίνονται οργανωμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, κατά τις οποίες δουλεύουμε, με αφορμή τα εναύσματα της παράστασης, το θέμα της δόμησης της εφηβικής ταυτότητας. Τέλος, στο τρίτο στάδιο, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθώς πραγματοποιείται η ανατ-ροφοδότηση και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος με την παρουσία και πάλι των φοιτητών μέσα στην τάξη.

  Ευγενία Καίσαρη, Φιλόλογος

  «Στον Κόσμο του» - Πρόγραμμα για εφήβους

  (συνέχεια από τη σελ. 1)

 • 5

  Θ έμα του προγράμματος ήταν η υ-ποστήριξη των μαθητών στη δια-

  μόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τον εαυτό τους, την οποία και θα αξιοποιή-σουν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματι-κές επιλογές τους, με απώτερο στόχο την ο-μαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

  Στόχοι του προγράμματος ήταν: η ανά-πτυξη δεξιοτήτων εποικοδομητικής επικοι-νωνίας, συνεργατικότητας και αμοιβαίας α-ποδοχής, η ενίσχυση αυτογνωσίας, η εκτί-μηση της αξίας της πληροφόρησης και άσκηση στην ορθή λήψη πληροφοριών, η ε-

  ξάσκηση στη διαδικασία λήψης επαγγελμα-τικής απόφασης και η προετοιμασία για ε-πιτυχή μετάβαση στον εργασιακό χώρο.

  Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτογνωσίας τους, οι μαθητές γνώρισαν τις πτυχές του ε-αυτού τους με τη βοήθεια εγκεκριμέ-νων και έγκυρων ψυχομετρικών εργα-λείων (test). Έτσι, πραγματοποίησαν το «ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕ-ΡΟΝΤΩΝ» του J. Holland, του οποίου βάση αποτελεί η θεωρία ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι έκφραση της προ-σωπικότητας και ότι η επαγγελματική ικανοποίηση, σταθερότητα και επιτυχί-α εξαρτώνται από το βαθμό συμφωνί-ας μεταξύ της προσωπικότητας του α-τόμου και του επαγγελματικού του πε-

  ριβάλλοντος. Επίσης, έκαναν το «ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» του J. Holland, που βάση του αποτελεί η αρχή ότι στο πλαίσιο, της επαγ-γελματικής δραστηριότητας του ανθρώπου, βασική είναι η προσ-πάθειά του να εκπληρώσει τις ερ-γασιακές αξίες του. Στη συνέχεια, για την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

  των τεστ, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις επαγγελματι-κού προσανατολισμού (κατόπιν γονικής συ-ναίνεσης) των μαθητών με την υπεύθυνη του προγράμματος, με αξιόλογα αποτελέ-

  σματα, όσον αφορά στην αυτοσυνειδη-σία των μαθητών. Επίσης, οι μαθητές αναγνώρισαν τη συ-νεισφορά της πληροφόρησης στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και αφού γνώρισαν τα κριτήρια εξασφάλισης ποι-ότητας των πηγών πληροφόρησης, α-σκήθηκαν στην ορθή λήψη πληροφο-ριών μέσα από έγκυρες σχετικές ιστοσε-λίδες.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος, επισκε-φθήκαμε την όμορφη Σύρο. Στόχος της επί-σκεψής μας ήταν η γνωριμία με παραδο-σιακά επαγγέλματα και επαγγέλματα συν-δεδεμένα με τον πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού (λουκουμοποιός, ναυπηγός).

  Ντούρου Ελισσάβετ, Φυσικός Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατο-

  λισμού-απόφοιτος ΠΕΣΥΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ

  Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας για την Γ΄ Τάξη

  Τ ο σχολείο μας συμμετείχε στην ομα-δική μαθητική έκθεση Αττικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθήνας «Μελίνα», στο Θησείο, από 17 έως 31 Μαΐου 2017, που διοργανώθηκε από την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών. Τίτλος της έκθεσης ήταν «Ανοίγω το παράθυρο της ψυχής και βλέπω…» Αποτυπώματα – Χρώματα –Συναισθήματα» και συμμετεί-χαν 54 εικαστικοί εκπαιδευτικοί και 80 Σχολεία από την Αττική.

  Σκύβοντας πάνω από τη σκέψη, τα συ-ναισθήματα και τα προβλήματα των μα-θητών μας είχαμε για μια ακόμα χρονιά τη χαρά να μας φωτίζει η ομορφιά της ψυχής τους. Με υπερηφάνεια παρουσιά-σαμε τα έργα τους στην έκθεση αυτή που περιλάμβανε σχολεία της Αττικής, Δημοτι-κών, Γυμνασίων και Λυκείων, όπου τα

  παιδιά μέσα από τη μοναδική παγκόσμια και πολυεπίπεδη γλώσσα της Τέχνης, μας άνοιξαν παράθυρα στην ψυχή τους. Τα έργα των μαθητών ήταν σχέδιο ή ζωγρα-φική σε χαρτί του μπλοκ ή Α4 με ελεύθε-ρα υλικά που χρησιμοποιούνται στα σχο-λεία (κάρβουνο, ακουαρέλες, τέμπερες ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κηρομπο-γιές), επίσης κολλάζ και τρισδιάστατες κατασκευές με εύχρηστα υλικά (χαρτογλυπτική κλπ). Κάθε εικαστικός εκ-παιδευτικός που συμμετείχε, επέλεξε από τα σχολεία που διδάσκει την ενότητα των μαθητικών έργων που έχει διδάξει τους μαθητές του με το θέμα της έκθεσης. Φρόντισε για την παρουσίαση των έργων του σχολείου του που θα είναι σε δύο ή τρεις διαστάσεις, με τα ονόματα των σχο-λείων και των εικαστικών εκπαιδευτικών

  που συμμετείχαν να διακρίνονται. Βιβή Περυσινάκη, Εικαστικός

  Μαθητική Έκθεση Εικαστικών «Ανοίγω το παράθυρο της ψυχής»

 • 6

  Ευγενίδειο Ίδρυμα-Πλανητάριο

  Ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στα μονοπάτια των άστρων» παρακολούθησαν οι μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του σχολείου μας στο Πλανητάριο του Ευγενιδείου Ι-δρύματος την Τετάρτη 29/3/17, συνοδευ-όμενοι από τις καθηγήτριές τους κα Ντού-ρου Ελ., κα Καραφώτη Β. και κα Καρα-γιαννοπούλου Δ. Η 40λεπτη ψηφιακή πα-ράσταση έκανε εκτενή αναφορά στον Ήλιο του Γαλαξία μας, τη διαδικασία δημιουργίας των άστρων, τα είδη τους, τις λεγόμενες «μαύρες τρύπες» και πολλά άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα για το σύμπαν. Χάρη στην πρόοδο της αστρονο-μικής έρευνας και της διαστημικής επι-στήμης και με τη βοήθεια των οργάνων και εργαστηρίων που διαθέτουμε στις μέρες μας, οι παράξενοι και θαυμαστοί κόσμοι του Γαλαξία μας παρήλασαν μπροστά στα έκθαμβα μάτια των μαθη-τών, η συμπεριφορά των οποίων υπήρξε ομολογουμένως άψογη.

  Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

  Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ΕΜΣΤ επισκέφτηκε την Πέμπτη

  18/5/2017 ομάδα μαθητών της Α τάξης, σ το πλ α ίσ ιο του μ α θ ήμ ατο ς των Εικαστικών, με συνοδούς καθηγήτρι-ες την κα Περυσινάκη Β., την κα Καψή Τζ. και την κα Λιπάρου Β. Στο Μουσείο λα-μβάνει χώρα αυτό το διάστημα η έκθεση documenta 14, κατά την οποία περισσότεροι από 160 καλλιτέχνες α-πό όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τα νέα έργα τους. Πρόκειται για την κορυφαία έκθεση σύγχρονης Τέχνης που διοργανώ-νεται κάθε 5 χρόνια στο Κάσσελ της Γερ-μανίας Είναι η πρώτη φορά που η σπου-δαία έκθεση ταξιδεύει εκτός έδρας και η

  ελληνική πρωτεύουσα γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου καλ-λιτεχνικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές ήρθαν με τον τρόπο αυτό σε επαφή με αξιόλογα έργα της σύγχρονης τέχνης, επιδεικνύοντας σεβασμό απέ-ναντι σε αυτά και το χώρο που τα φιλοξενούσε. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχ-νης επισκέφτηκαν οι μαθητές και μα-

  θήτριες της Α΄ τάξης στις 1/2/2017 στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, όπου παρακολούθησαν τα πολύ ενδιαφέ-ροντα εκπαιδευτικά προγράμματα

  «Κυκλαδικός πολιτισμός» (παρουσίαση διαφόρων πτυχών του κυκλαδικού πολι-τισμού), «Καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα» (ξενάγηση στην αρχαία Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. από τον Λέοντα και τη Μελίτη, δυο αδέρφια μιας εύπορης οικο-γένειας εκείνης της περιόδου) και «Πηλός, τροχός, καμίνι» (δημιουργική γνωριμία των μαθητών με τη νέα μόνιμη έκθεση του Μουσείου με πήλινα αγγεία της αρχαιότητας). Οι μαθητές εργάστηκαν

  ομαδικά και συμμετείχαν ενεργά στα προγράμματα, καθοδηγούμενοι από τους ανθρώπους του Μουσείου και τους συνοδούς καθηγητές τους.

  Μουσείο Ακροπόλεως Το πρόγραμμα «Το εργαστήρι της γλυπτικής και του χρώματος» που παρακολούθησαν οι μαθητές, απο-τελεί μια βιωματική προσέγγιση της τρισδιάστατης τέχνης και

  της αρχαίας αισθητικής. Στα πλαίσιά του οι μαθητές παρατή-ρησαν τα αριστουργηματικά α-γάλματα της αρχαϊκής αίθουσας και περιεργάστηκαν με ποικίλα εποπτικά μέσα τα ανεκτίμητα ίχνη χρώματος που βρίσκονται επάνω τους. Χρησιμοποίησαν τις αισθήσεις τους για να αντιλη-φθούν το υλικό, το χρώμα και το εργαλείο και συζήτησαν για το ρόλο της τρισδιάστατης τέχνης στη ζωή μας σήμε-ρα. Οι μαθητές που παρακολούθησαν το

  πρόγραμμα:

  ήρθαν σε επαφή με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης.

  εξοικειώθηκαν με την τρισδιάστατη τέχνη, τα υλικά και τη διαδικασία κατά-σκευής της.

  κατανόησαν την έννοια του παρελθό-ντος και της αλλαγής των εποχών.

  ανέπτυξαν την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, τη φαντασία και τη μνήμη τους.

  κατανόησαν την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας.

  καλλιέργησαν την αισθητική τους και ψυχαγωγήθηκαν δημιουργικά

  Εκδρομή στην Πάρνηθα

  Oι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας παρακολούθησαν εκπαι-δευτικό πρόγραμμα του Φορέα Διαχείρι-σης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώθηκαν για τη σημασία του δάσους της Πάρνηθας και τους τρόπους προστασίας του από τη νο-μοθεσία, Αναλύθηκαν βασικές έννοιες όπως: οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, παραγωγοί, καταναλωτές, τροφική αλυσί-δα, διάβρωση, φυλλοβόλα, κωνοφόρα, πόες, θάμνοι, δέντρα, υλοτομία, εκχέρ-σωση, υπερβόσκηση, αναδάσωση, πυρ-καγιές, προστατευόμενες περιοχές, Εθνι-κοί Δρυμοί. Έγινε αναφορά στην προσφο-ρά του δάσους, παρουσιάστηκαν οι ση-μαντικότερες απειλές των δασικών οικο-συστημάτων και αναλύθηκαν οι αιτίες και οι συνέπειες μιας δασικής πυρκα-γιάς. Τέλος, οι μαθητές είδαν από κοντά ενδημικά είδη της περιοχής όπως π.χ. το ελάφι και η κεφαλληνιακή ελάτη και

  έκαναν πεζοπορία σε ένα εύκολο μονο-πάτι.

  Από το blog του Σχολείου μας

  Εκδηλώσεις-Εξορμήσεις-Δραστηριότητες

 • 7

  Π ολλές συζητήσεις γίνονται για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην Ελ-λάδα.

  Άλλοι πιστεύουν πως είναι μόδα, άλλοι πως είναι θέμα οικονομικό. Κάποιοι υπο-στηρίζουν πως είναι κάτι περαστικό και άλλοι ότι αποτελεί έκφραση της επιτακτι-κής ανάγκης για βιώσιμες πόλεις. Τα πλεο-νεκτήματα του ποδηλάτου είναι πολλά και διαφορετικά:

  Η τακτική χρήση του πο-δηλάτου βελτιώνει την υγεία και αυξάνει το προσδόκιμο της ζωής – είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο.

  Το ποδήλατο δεν χρειάζε-ται καύσιμα, καίει μόνο το λίπος μας -είναι προφανές.

  Οι πολίτες που χρησιμο-ποιούν ποδήλατο εξοικονομο-ύν χώρο στις πόλεις, δεν προ-καλούν θόρυβο και δεν ρυ-παίνουν με καύσιμα, όταν μετακινούνται (δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε).

  Το ποδήλατο αποτελεί έναν θαυμάσιο άξονα οικονομικής ανάπτυξης καθώς, από τη μια η χρήση του δεν απαιτεί ακριβές υποδομές (σε σχέση με αυτές του αυτοκι-νήτου ή των άλλων μέσων μεταφοράς) και από την άλλη δικαιολογεί έξυπνες και α-ποδοτικές επενδύσεις, π.χ. ποδηλατικός τουρισμός, ενοικιάσεις ποδηλάτων, πώλη-ση αξεσουάρ, σέρβις, υποδομές.

  Η χρήση του στην πόλη δεν είναι όσο επικίνδυνη φαίνεται. Ακόμα και σε πόλεις χωρίς σημαντικές ή και καθόλου υποδο-μές, όπως στην Αθήνα, είναι πιο επικίνδυ-νο για την υγεία να κάνεις καθημερινά καθιστική ζωή παρά να κυκλοφορείς με ποδήλατο (αποδεδειγμένο από έρευνες στην ΕΕ).

  Τότε, λοιπόν, γιατί δεν… κυκλοφορούμε όλοι με ποδήλατο; Γιατί δεν γίνεται… υ-ποχρεωτικό; Για να είμαι ειλικρινής, αν έπρεπε να δώσω μια αυθόρμητη απάντη-ση θα έλεγα: «Δεν ξέρω. Κι εγώ απορώ…» Επειδή, όμως, πρέπει οι απαντήσεις μας να λαμβάνουν υπόψη και τη γενικότερη πραγματικότητα, θα απαντήσω το ίδιο απλά: «Επειδή δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Επειδή δεν έχουμε αποφασίσει να το ε-ντάξουμε στην καθημερινότητά μας, επει-δή μας φαίνεται φυσιολογικό να κολλάμε σε μποτιλιαρίσματα, να πληρώνουμε 6-8 ευρώ πάρκινγκ για να πιούμε έναν καφέ. Να προσθέτουμε ώρες απραξίας σε μια μέρα 8ωρης καθιστικής εργασίας παρά να χρειαστεί να ιδρώσουμε λίγο, να χαλάσου-με την υποτιθέμενη βολή μας ή να προ-σαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σε έναν τρόπο εναλλακτικής μετακίνησης». Και πριν αρχίσουν τα αρνητικά σχόλια και οι

  αμφισβητήσεις, παραθέτω 10 ακόμη λό-γους, να τους σκεφτούμε όλοι καλύτερα:

  1. Κάνω ποδήλατο γιατί βιάζομαι. Οι έρευνες αποδεικνύουν πως το ποδήλα-το είναι ο γρηγορότερος τρόπος να μετακι-νηθεί κάποιος σε αποστάσεις έως και 5 χιλιόμετρα. Και είναι ταυτόχρονα τόσο πρακτικό και ευέλικτο! Μπορείς να σταμα-τήσεις σε οποιοδήποτε σημείο. Δεν χάνεις χρόνο ψάχνοντας για πάρκινγκ και δεν δίνεις χρήματα ούτε για να μετακινηθείς

  ούτε για να παρκάρεις. 2. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις συν-

  δυαστικά με άλλα μέσα μεταφοράς, με τρένο ή με μετρό και, αν είναι αναδιπλού-μενο και με ταξί! Αυτό επιτρέπει την ήπια άσκηση χωρίς ταυτόχρονα να απαιτεί ε-ξαιρετική φυσική κατάσταση ή να ιδρώσει κάποιος ώσπου να φτάσει στον προορισ-μό του.

  3. Ο καλύτερος φίλος του αυτοκινήτου. Οι ποδηλάτες συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και των αυτο-κινήτων. Οι ποδηλάτες μετακινούνται με άνεση και ταχύτητα, χωρίς να «παίρνουν τη σειρά» κανενός οχήματος. Ένας ποδη-λάτης περισσότερος στον δρόμο σημαίνει, ένα λιγότερο αυτοκίνητο. Άρα, για εκεί-νους που συνεχίζουν να προτιμούν να με-τακινούνται με τα αυτοκίνητά τους, ένα εμπόδιο λιγότερο.

  4. Μεγαλύτερη αυτονομία για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Σε αποστάσεις μικρότερες των 5km, το ποδήλατο εξα-σφαλίζει αυτονομία και στις προχωρημέ-νες ηλικίες. Το ποδήλατο δίνει την ευκαι-ρία σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να δια-τηρούν σε καλό επίπεδο τη φυσική τους κατάσταση και να νιώθουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία στις μικρές, καθημερινές τους μετακινήσεις στη γειτο-νιά τους. Και τους διατηρεί νέους!

  5. Είναι πρακτικό και βολικό. Το ποδήλατο θα ήταν η πρώτη επιλογή των οδηγών αυτοκινήτων. Οι έρευνες απο-δεικνύουν ότι, από τους αμετανόητους, μόνο το 6% των οδηγών αυτοκινήτων θα άφηναν το αυτοκίνητό τους για να μετακι-νηθούν με μέσα μεταφοράς, μόνο 8% θα προτιμούσαν να πάνε με τα πόδια, αλλά πάνω από 11% θα το άλλαζαν για να χρη-

  σιμοποιήσουν ποδήλατο. 6. Τα παιδιά αγαπούν το ποδήλατο.

  Μια έρευνα που πραγματοποιείται εδώ και χρόνια και συνεχίζει να υφίσταται στην Αυστρία, δείχνει πως το 33% των παιδιών 10-14 ετών θα ήθελαν να πηγαίνουν σχο-λείο με το ποδήλατο. Kι όμως, μόνο το 11% από αυτά το χρησιμοποιεί πραγματι-κά. Ο βασικότερος λόγος είναι η απόστα-ση που συνήθως υπάρχει ανάμεσα στις επιθυμίες των παιδιών και τις αποφάσεις

  των γονιών τους, με γνώμονα την ασφάλειά τους φυσικά. 7. Όσοι δοκίμασαν να κάνο-υν ποδήλατο, τους άρεσε. Για παράδειγμα τα 2/3 μιας ευ-ρωπαϊκής έρευνας απάντη-σαν πως οι καιρικές συνθήκες τους ενοχλούσαν πολύ λιγό-τερο απ’ όσο φαντάζονταν. Και περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν πως το ποδήλατο είναι ευκολότερο απ’ ό,τι νόμιζαν. 8. Καλό για την τσέπη μας!

  Το ποδήλατο όχι μόνο είναι οικονομικό μέσο, αλλά βοηθά και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όσοι επισκέπτονται τα κατά-στήματα με ποδήλατο, κάνουν λιγότερες αγορές τη φορά, αλλά επισκέπτονται τα καταστήματα συχνότερα. Αποτελεί κοινό μυστικό για τους εμπόρους σε όλη την Ευρώπη πως οι πελάτες με ποδήλατα φέρ-νουν περισσότερα έσοδα.

  9. Ψωνίζω με ποδήλατο. Το ποδήλατο είναι κατάλληλο μέσο για τα καθημερινά ψώνια. Όταν όμως έγινε μια καταγραφή των αντικειμένων, με τα οποία έφευγε κάθε πελάτης από Σούπερ Μάρκετ, υπο-λογίστηκε πως το 80% αυτών μπορούσε να μεταφερθεί με ποδήλατο και μόνο το 6% απαιτούσε υποχρεωτικά τη χρήση αυ-τοκινήτου.

  10. Οι πόλεις με περισσότερους ελεύθε-ρους χώρους είναι όμορφες πόλεις. Και το ποδήλατο δημιουργεί ελεύθερους χώ-ρους. Οι πόλεις που επενδύουν στο ποδή-λατο επωφελούνται από τη μείωση του κόστους για τη δημιουργία θέσεων παρκα-ρίσματος αυτοκινήτων, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν ελεύθερους χώρους για τους πολίτες καθώς στον χώρο που απαι-τείται για τη στάθμευση ενός αυτοκινήτο-υ, χωρούν 9 περίπου ποδήλατα.

  Ας μην ξεχνάμε πως το ποδήλατο είναι κάτι απλό, λογικό, πρακτικό, οικονομικό και εύκολο. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα λόγο -ο καθένας μέσα από τις προϋποθέ-σεις που του αρμόζουν- να το βάλουμε άλλος πιο δειλά κι άλλος πιο επιθετικά στη ζωή μας. Καλές βόλτες! Σπύρος Παπαγεωργίου, MBIKE Magazine

  http://www.protagon.gr/apopseis/i d e a s / o - d ek a l o g o s - t o u - p o d i l a t o u -21716000000

  Ποδήλατο, τα έχει όλα και...συμφέρει...

 • 8

  Ο ι μαθητές της Γ΄ Τάξεως που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας και στο Πολι-τιστικό Πρόγραμμα «Σύρος, ψηφίδες πολιτισμού», με τη συνοδεία των εκ-παιδευτικών κ. Α. Καμαρινοπούλου, Ε. Ατζάμπου, Β. Καραφώτη, Ε. Ντού-ρου και Γ. Τσούπρα, πραγματοποίη-σαν τριήμερη εκδρομή στη Σύρο από τις 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου.

  Η αναχώρηση έγινε το πρωί της πρώτης ημέρας από τον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και η άφιξη στη Σύρο ήταν λίγο πριν το μεσημέρι. Αφού εγκατασταθήκαμε στους χώρους διαμονής, άρχισε ένα πολύ μεστό πρόγραμμα επισκέ-ψεων και δράσεων. Την ίδια ημέρα περιη-γηθήκαμε στην Άνω Σύρο, που ήταν παλιά πρωτεύουσα του νησιού πριν την ανοι-κοδόμηση της Ερμούπολης. Εκεί επισκε-φθήκαμε το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη, όπου φυλάσσονται φωτογραφίες και προ-σωπικά αντικείμενα του λαϊκού μουσουρ-γού αλλά και το Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. Σ’ αυτό ήλθαμε σε επαφή με έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια, βλέ-ποντας αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι αγρότες, τεχνίτες και επαγ-γελματίες της Σύρου, αλλά που σήμερα δεν

  βρίσκονται πλέον σε χρήση λόγω της εξέλι-ξης της τεχνολογίας.

  Στην Άνω Σύρο γνωρίσαμε και τις Ρωμαι-οκαθολικές Εκκλησίες της, τη Μονή Κα-πουτσίνων και τη Μητρόπολη Σαν Τζώρτζη. Ας σημειωθεί ότι στο νησί βρίσκεται η πο-λυπληθέστερη Ρωμαιοκαθολική κοινότητα της χώρας μας, με χιλιάδες πιστούς, οι οποίοι κάποτε ήταν πλειοψηφία στο νησί. Με την ξενάγηση του κ. Τσούπρα, πήραμε μια γεύση για την διαφορετικότητα της θρησκευτικής τους παράδοσης και της πολιτιστικής της επίδρασης. Κουρασμένοι από την ανάβαση και την κατάβαση στο λόφο της Άνω Σύρου, το ίδιο βράδυ χαλα-ρώσαμε λίγο διασκεδάζοντας.

  Την επόμενη ημέρα περιηγηθήκαμε στην πρωτεύουσα του Νησιού, την Ερμούπολη, που αποτελεί και πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων. Πρώτος σταθμός ήταν το Δημαρχιακό Μέγαρο, με την εντυ-πωσιακή αρχιτεκτονική του, η οποία συνδυ-

  άζει τρεις ρυθμούς στο ίδιο κτήριο. Στο ισό-γειο φιλοξενείται το Αρχαιολογικό Μουσεί-ο, όπου είδαμε τα εκθέματα από την ιστο-ρία πέντε χιλιάδων ετών το-υ νησιού. Στον πρώτο όροφο, με τα ευάερα αίθρι-α, λειτουργούν τα Δικαστή-ρια. Στον δεύτερο όροφο μας περίμεναν οι αίθουσες του Δημαρχείου, με πλού-σιο διάκοσμο και πολλά εθ-νικά κειμήλια. Η γραμματέ-ας του Δήμου μας εξήγησε το ιστορικό της ανοικοδό-μησης του Μεγάρου και μας πληροφόρησε για κά-

  ποια ιστορικά γεγονότα που δια-δραματίστηκαν σ’ αυτό. Ακολούθησε η περιήγηση σε άλλα αξιοθέατα της πόλης, στα οποία την ξενάγηση είχαν αναλάβει οι μαθητές του πολιτιστικού προγ-ράμματος. Μπήκαμε στο Θέατρο «Απόλλων», όπου μάλιστα πραγ-ματοποιούταν πρόβα για θεατρι-κή παράσταση, είδαμε τη «Λέσχη Ελλάς», θαυμάσαμε τον Άγιο Νι-

  κόλαο των Πλουσίων, με την νεοκλασσική του πρόσοψη και περπατήσαμε στη γειτονι-ά των Βαποριών, με τα καπετανόσπιτα.

  Το απόγευμα αυτής της ημέρας, στο πλα-ίσιο του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρο-μίας, μάς περίμενε η Λουκουμοποιΐα «Κανακάρη». Εκεί, με τη φιλόξενη και κατα-

  δεκτική παρουσία του πεθερού του ιδιοκτή-τη, είδαμε από κοντά πώς παρασκευάζεται το ονομαστό λουκούμι Σύρου, με τόπο προ-έλευσης τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, και

  μάθαμε για τα στάδια παρασκευ-ής της χαλβαδόπιτας. Αφού γευ-θήκαμε και προμηθευτήκαμε νοστιμότατα λουκούμια, επι-σκεφθήκαμε τον Ταρσανά του λι-μανιού, δηλαδή το Ναυπηγείο, όπου χτίζονται βάρκες και καΐκια, με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο εδώ και αιώνες. Την τελευταία ημέρα της εκδρο-μής το πρόγραμμα ήταν γεμάτο από το πρωί. Πρώτος σταθμός της περιήγησης ήταν το Βιομηχανικό

  Μουσείο. Στα εκθέματά του θαυμάσαμε τις τεχνικές και επιστημονικές εφαρμογές που είχαν αναπτυχθεί στο νησί κατά την περίο-

  δο της οικονομικής ακμής του. Η μεγάλη έκπληξη για όλους ήταν το ελληνικής κα-τασκευής αυτοκίνητο που εκτίθεται στο μουσείο και αν επιτυγχανόταν η μαζική του κατασκευή και πώληση ίσως είχαν αλλάξει πολλά στην βιομηχανική ζωή της χώρας μας.

  Κατά την επιστροφή από το Μουσείο ξε-ναγηθήκαμε στην Εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου των Ψαριανών, όπου φυλάσσε-ται εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ο ιερέας π. Κωνσταντίνος με ιδιαιτέρως γλαφυρό τρόπο διηγήθηκε το χρονικό της εύρεσης της εικόνας αλλά και το ιστορικό του Ναού. Επίσης επισκεφθήκαμε τον ορ-θόδοξο μητροπολιτικό ναό της Μεταμορ-φώσεως του Σωτήρος, με τις ιστορικές εικό-νες και τα κειμήλιά του.

  Γεμάτοι από θετικές εντυπώσεις και εμπειρίες και έχοντας ενισχύσει την ομαδικότητα και τη συνεργασία ανά-μεσά μας αλλά και με τους καθηγη-τές μας, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο της επιστροφής. Οι τρεις ημέρες κύ-λησαν σαν να ήταν νεράκι και πολύ ευχαριστημένοι επιστρέψαμε στη Ζωφριά. Ελπίζουμε και στο Λύκειο οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία για τέτοιες ευχάριστες και συνάμα ε-ποικοδομητικές εξορμήσεις.

  Αγγελική Καμαρινοπούλου, φιλόλογος

  Εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Τάξης στη Σύρο


Top Related