Download - αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Transcript
Page 1: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Δέσποινα Αυγουστινάκη Νεκτάριος Κωσταρές

Γεώργιος Συγκελάκης

Γ΄ ΤΑΞΗ

36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Σχολικό έτος 2014-2015

Page 2: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Βιβλίο Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού

Η Δημιουργία του Κόσμου -Εισαγωγή

Page 3: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Να μάθουν ότι οι μύθοι είναι ένα αγαθό με διαχρονική αξία που διδάσκει και διασκεδάζει.

Να γνωρίσουν τα πρόσωπα της παγκόσμιας μυθολογίας , τις ιδιότητες που τους απέδιδαν οι άνθρωποι και τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία των συγκεκριμένων μύθων.

Να αντιληφθούν ότι η μυθολογία αποτελεί μέρος της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης κάθε τόπου.

Να κατανοήσουν την απήχηση της μυθολογίας στην ελληνική και παγκόσμια τέχνη.

Να γνωρίσουν μύθους από διαφορετικές χώρες, να συγκρίνουν στοιχεία και συμβολισμούς με την ελληνική μυθολογία, να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κοινά μυθικά μοτίβα, που συναντώνται σε όλες τις μυθολογίες, αν και κάτω από διαφορετικές μορφές, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές.

Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι μύθοι είναι διδακτικές διηγήσεις, που κρύβουν και εμπεριέχουν πολλά από τα μυστικά, νόμους, μυστήρια του Σύμπαντος, του ανθρώπου και της ψυχής.

Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να συμμετέχουν ενεργά.

Να αποκτήσουν την ικανότητα να συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες για το θέμα που ερευνούν.

Να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, αφήγησης και παραγωγής αυθόρμητου λόγου.

Page 4: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Κριτική τοποθέτηση σε σχέση με τους μύθους των λαών και τις κρυμμένες τους αλήθειες

Χρήση μέσων και εργαλείων για την πρόσβαση στη γνώση

Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας μέσα από τη μελέτη και ανάλυση κειμένων

Δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διατύπωση ερωτημάτων , η συλλογή παρατηρήσεων, η ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, η διατύπωση συμπερασμάτων, η ενεργός ένταξη στη λειτουργία της ομάδας

Η ανάπτυξη αισθήματος πρωτοβουλίας και ευθύνης για τις ατομικές και ομαδικές επιλογές

Η ανάπτυξη της προσοχής και της προσήλωσης στον κοινό σκοπό

Page 5: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Γλώσσα: Παρουσιάσεις

κειμένων, παραγωγή

γραπτού και προφορικού

λόγου.

Μουσική: Μουσική που

αναφέρεται σε μύθους

Θεατρικό παιχνίδι:

Δραματοποίη-ση μύθων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο, εύρεση ηλεκτρονικού

υλικού

Εικαστικά : Ζωγραφική,

κολλάζ, κατασκευές

Ιστορία: Συσχέτιση μύθων με

πραγματικά και ιστορικά

γεγονότα.

Θρησκευτικά: Σύνδεση των

θρησκευτικών με τους

μύθους της κοσμογονίας

Page 6: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Στο μάθημα της πληροφορικής

Page 7: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Συλλογή πληροφοριών από κάθε ομάδα και παρουσίαση στην τάξη στις άλλες ομάδες .

Page 8: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Ταυτόχρονα στο εργαστήρι εικαστικών οι μαθητές μεταφέρουν τη νέα γνώση μέσα στην τέχνη που οι ίδιοι δημιουργούν.

Page 9: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 10: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 11: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 12: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 13: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 14: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 15: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 16: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 17: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Στο εργαστήρι μουσικής μαθαίνουν τραγούδια που έχουν σχέση με τους μύθους και τα παραμύθια

Page 18: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 19: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Στο εργαστήρι θεατρικής αγωγής ζουν τους μύθους. Δημιουργούν σκηνές από αυτούς πειραματίζονται με ήχους της βροχής και του κατακλυσμού, παίζουν το χαλασμένο τηλέφωνο με μια μικρή ιστορία την οποία και ακολουθούν ως το τέλος για να δουν

πως αλλάζει κατά τη μεταφορά της από στόμα σε στόμα.

Page 20: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 21: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Επίσκεψη από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς – Λύραυλος .Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα μουσικά όργανα που εμφανίζονται σε πολλούς μύθους της αρχαίας Ελλάδας .

Page 22: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Επίσκεψη στο εργαστήριο κεραμικής “Κέραμος” στο χωριό Φόδελε όπου οι μαθητές με πηλό αναπαράστησαν το μύθο του κατακλυσμού αλλά και την αλήθεια που

κρύβεται μέσα στον παγκόσμιο αυτό μύθο.

Page 23: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Δημιουργώντας ο καθένας το κομμάτι του στο μεγάλο πάζλ της αναζήτησης της αλήθειας για τον κατακλυσμό

Page 24: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Ενώνοντας το πάζλ

Page 25: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 26: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Δουλεύοντας με τον πηλό

Page 27: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 28: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 29: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 30: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
Page 31: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Η τελική μορφή

Page 32: αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι

Η Μυθολογία είναι πρωτότοκη αδελφή της Ιστορίας.

Βολταίρος, 1694-1778

Η ιστορία με το πέρασμα του χρόνου διαστρεβλώνεται, ενώ ο μύθος εξελίσσεται στο σημείο που γίνεται πραγματικότητα.

Jean Cocteau, 1889-1963, Γάλλος καλλιτέχνης