Download - ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

Transcript
Page 1: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Page 2: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρουσίασή που θα δείτε θα αναφέρεται στις Η παρουσίασή που θα δείτε θα αναφέρεται στις νέες πηγές ενέργειας και στα οφέλη από νέες πηγές ενέργειας και στα οφέλη από την ανακύκλωση άχρηστων υλικών - την ανακύκλωση άχρηστων υλικών - προϊόντων.προϊόντων.

Page 3: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας , ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες.

Page 4: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για κάθε αλλαγή στη φύση, για κάθε δραστηριότητά μας. Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον ενεργειακό πλούτο της Γης μετατρέποντας την ενέργεια στη μορφή που μας είναι κάθε φορά χρήσιμη. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη φύση ή που αποθηκεύουμε εμείς, σε διάφορες μορφές. Αυτές τις «αποθήκες» τις ονομάζουμε συχνά και πηγές ενέργειας.

Page 5: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1) 1) Ηλιακή ενέργειαΗλιακή ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο τον διαφόρων Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο τον διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. ενέργεια ακτινοβολίας.

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της. την εκμετάλλευσή της.

Page 6: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2)Αιολική ενέργεια 2)Αιολική ενέργεια

Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται «ήπια ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται «ήπια μορφή ενέργειας» και περιλαμβάνεται στις μορφή ενέργειας» και περιλαμβάνεται στις «καθαρές» πηγές, όπως«καθαρές» πηγές, όπως συνηθίζονται να συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.ή δεν προκαλούν ρύπους.

Page 7: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΒΙΟΜΑΖΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

3) Βιομάζα3) Βιομάζα

Με τον όρο Με τον όρο βιομάζαβιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε  αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας είναι παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας είναι γνωστό στην Ελλάδα κι ως πέλετγνωστό στην Ελλάδα κι ως πέλετ. .

Page 8: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Page 9: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΑΣΕΝΕΡΓΕΑΣ

Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.

Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.καύσιμα.

Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.

Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.αποστάσεις.

Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής.έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής.

Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσειΕπιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.ς.

Page 10: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τουςΜειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς

από τη φύση.από τη φύση. Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων

υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος). Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των

προαναφερθέντων αντικειμένων.προαναφερθέντων αντικειμένων. Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των

προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το

καλύτερο μέλλον των παιδιών.καλύτερο μέλλον των παιδιών. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την

διάσωση του πλανήτη.διάσωση του πλανήτη. Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην

βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.

Page 11: ανακυκλωση και πηγες ενεργειας

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση είναι πολύ Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση είναι πολύ καλή, σημαντική και απαραίτητη για το καλή, σημαντική και απαραίτητη για το περιβάλλον και τις ζωές μας.περιβάλλον και τις ζωές μας.