Download - ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Transcript
Page 1: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ

Διδασκαλία της Χημείας με Eικαστική προσέγγιση.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 2: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Δημιουργοί

Χαχόλα Στεργιανή ,Χημικός

Δούλης Παναγιώτης ,Εικαστικός

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 3: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Χημεία είναι η επιστήμη που μελετάει την ύλη, ειδικότερα μελετάει τη δομή της, τη σύστασή της, τις ιδιότητές της, τους μετασχηματισμούς στους οποίους υπόκειται και τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν αυτές τις διαδικασίες.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 4: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

Τέχνη (από το ρήμα τίκτω = γεννώ, δημιουργώ) είναι η ικανότητα δημιουργίας έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση, αποτελούν γνήσια έκφραση του εσωτερικού κόσμου του ατόμου μέσω του ωραίου, επιτελούν λειτουργία ουσιαστικής επικοινωνίας και στηρίζονται στην αναπαράσταση της πραγματικότητας ή της φαντασίας.

Τέχνη

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 5: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ;

ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΙ ;

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 6: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Κοινό σημείο ανάμεσα στους δυο φαινομενικά ασύνδετους χ;ώρους της χημείας και της τέχνης είναι το χρώμα.

Το χρώμα είναι:

Αντικείμενο μελέτης για τη Χημεία αλλά και προϊόν της χημικής έρευνας

ενώ είναι κυρίαρχο εργαλείο έκφρασης για την Τέχνη.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 7: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Με κριτήριο το χρώμα ο χημικός Μπορεί να εξάγει συμπεράσματα για την

εξέλιξη των χημικών αντιδράσεων Να ανίχνευει την οξύτητα-αλκαλικότητα

των διαλυμάτων. Να αναλύει και να βγάζει συμπεράσματα

για τη σύνθεση διαφόρων υλικών. Να εντοπίζει την παρουσία επιθυμητών ή

ανεπιθύμητων μορίων σε τρόφιμα , ποτά, φάρμακα, καλυντικά κλπ

Να απεικονίζει τη χημική δομή των μορίων με προσομοιώματα όπου η διαφορετικότητα των ατόμων που συνθέτουν τα μορια δηλώνεται με χρώμα . ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

2012-2013

Page 8: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Για τον καλλιτέχνη το χρώμα αποτελεί

συμβολικό μέσο έκφρασης (ρομαντισμός)

μέσο χαρακτηρισμού των φυσικών αντικειμένων (ρεαλισμός),

μέσο εξισορροπισης της σύνθεσης και επίτευξης αρμονικού αποτελέσματος ,

αφηρημένο μέσο για τη ρυθμική αρμονία του χώρου(abstract),

μέσο αναπαράστασης εσωτερικευμένων και πνευματοποιημένων εμπειριων(εξπρεσιονισμός)

δηλαδή για τον καλλιτέχνη το χρώμα δεν είναι μόνο οπτικό αλλα συμβολικό και ψυχικό μέσο.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 9: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

«Στην τέχνη, επιστήμη και φαντασία, δεν είναι ασυμβίβαστοι αντίπαλοι.»

Όταν η μάθηση είναι ‘ο στόχος’ το παιχνίδι μπορεί να γίνει ένα άριστο ‘μέσον’ διδασκαλιας.(Πιαζέ.)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 10: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

ΤΕΧΝΗ

ΧΡΩΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΣΚΕ-ΔΑΣΗ

Page 11: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η ΙΔΕΑ

Να ζωγραφίσουν οι μαθητές με χρωστικές ουσίες φτιαγμένες από τους ίδιους. Διάφορα υλικά καθημερινής χρήσης ειδωμένα μέσα από το πρίσμα της χημείας θεωρήθηκαν ως τα κατάλληλα αντιδραστήρια για την παραγωγή των χρωμάτων .

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 12: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα της χημείας ,

η ανάπτυξη δημιουργικού πνεύματος , η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού υλικών και εργαλείων τόσο στο

εργαστηριο της χημείας όσο και στο εργαστήριο των εικαστικών η σύνδεση της Χημείας με άλλα γνωστικά πεδία όπως αυτό της Τέχνης, η διεύρυνση της αντίληψης και η αλλαγή στάσης σε ότι αφορά τις σχέσεις

επιστήμης και τέχνης , η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η οργάνωση και ταξινόμηση της

γνώσης αποτελεί αφετηρία για νέα γνώση και η επέκταση της αντίληψης αυτής στην καθημερινή ζωή και πρακτική,

η εκτίμηση της συμβολής των Φυσικών Επιστημών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

η ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας , η βελτίωση σχέσεων εκπαιδευτικού μαθητ;vν , μαθητών μεταξύ τους αλλά

και συναδέλφων μεταξύ τους.

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 13: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

• Η μελέτη των χημικών αντιδράσεων τους επειδή συνοδεύεται από πολλές χρωματικές μεταβολές είναι συναρπαστική

• Βάσεις –Δείκτες και Οξέα παράγουν χρώμα όταν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

• Οι χημικές αυτές ενώσεις είναι συστατικά πολλών υλικών καθημερινής χρήσης Βρίσκονται στο ξύδι , στο χυμό του λεμονιού , στην αμμωνία, στα αναψυκτικά στα απορυπαντικά ,στα σαπούνια ,στα καθαριστικά υγρά και σε πολλά άλλα .

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 14: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

• Τα υλικά αυτά ειδωμένα μέσα από το πρίσμα της χημείας μπορούν να γίνουν τα κατάλληλα αντιδραστήρια για την παραγωγή

• των «Δικών μας Χρωμάτων»

• Το εικαστικό προϊόν που προκύπτει μ αυτή τη διαδικασία είναι «διαφορετικό» και «ιδιαίτερο».

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 15: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 16: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επιστημονική μέθοδος (καθοδηγούμενη ανακάλυψη- Bruner).

• Η διαδικασία μάθησης µέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης (Bruner) αποτελεί σημαντική στρατηγική για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, µε την προϋπόθεση ότι

• αξιοποιεί τη βιωματική εμπειρία του μαθητή,• τον παροτρύνει να παρατηρεί και να συγκρίνει, • να πραγματοποιεί μετρήσεις,• να ταξινομεί,• να γενικεύει και • να ελέγχει τις υποθέσεις του.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 17: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Σε πρώτη φάση και αφού διδαχθούν την αντίστοχη ενότητα ακολουθεί η πειραματική διερεύνηση των ανωτέρω εννοιών στο εργαστήριο χημείας με πειράματα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και σε μικροκλίμακα.

ΒΗΜΑ 1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 18: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ ΚΑΙ ΟΞΥ

ΜΠΛΕ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛ

ΗΣ

ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗΜΠΛΕ

ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ

ΒΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Εικόνες από πειράματα σε μικροκλίμακα Ελεγχος οξύτητας με δείκτες.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 19: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Έλεγχος οξύτητας με πεχαμετρικές ταινίες

Page 20: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Στη συνέχεια με συνδιδασκαλία των καθηγητών Χημείας και εικαστικών, που κρίνεται απαραίτητη , προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να καθοδηγηθούν οι μαθητές στον προσδοκόμενο στόχο με σαφήνεια , πραγματοποιούνται πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης ( ξύδι , χυμός λεμονιού, απορρυπαντικοό, ασβεστόνερο, δείκτες ).

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 21: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΒΑΣΗ + ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ

ΟΞΥ +ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΧΡΩΜΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 22: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Συνδιάζοντας κατάλληλα τις γνώσεις που έχουν και τις παρατηρήσεις τους , οι μαθητές καθοδηγούνται να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τις ιδιότητες των υλικών και την αλληλεπίδραση τους με τους δείκτες , τα οποία καταγράφονται και παρουσιάζονται με τη μορφή ένος χρωματικού κύκλου . (ή και περισσότερων ανάλογα με τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 23: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η ιδιαιτερότητα αυτού του χρωματικού κύκλου , που διαφέρει από τον κλασσικό ,ο οποίος βασίζεται στην θεωρία των χρωμάτων και στην θεωρία του φυσικού φωτός, είναι ότι τα χρώματα που περιλαμβάνει είναι προϊόντα :

α) της χημικής αλληλεπίδρασης των οξέων και των βάσεων με τους Δείκτες καθως αυτοί μεταβάλλουν το αρχικό τους χρώμα και δίνουν ένα ενδιαφέρον χρωματικό φάσμα και

β) του φαινομένου της εξουδετέρωσης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 24: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΧΗ

ΜΙΚΟ

Σ

ΧΡΩ

ΜΑΤΙΚΟ

Σ ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΟΞΥ + ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ

ΒΑΣΗ + ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ

ΟΞΥ + ΜΠΛΕ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗ

Σ

ΟΞΥ + ΒΑΣΗ +ΜΠΛΕ

ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ

ΒΑΣΗ + ΜΠΛΕ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗ

Σ

ΝΕΡΟ+ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 25: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΧΗ

ΜΙΚ

ΟΣ

ΧΡΩ

ΜΑΤΙΚ

ΟΣ Κ

ΥΚΛΟ

Σ

ΟΞΥ + ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΒΑΣΗ + ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ

ΟΞΥ + ΜΠΛΕ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ

ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ+ΜΠΛΕ

ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ

ΒΑΣΗ + ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΝΕΡΟ+ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 26: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Ο κάθε μαθητής καλείται να σχεδιάσει μια εικόνα .Αντι για τα κλασικά χρώματα όμως (τέμπερες – ξυλομπογιές -μαρκαδόροι) πρέπει να φτιάξει τα χρώματά του με βάση τον χρωματικό κύκλο των χημικών αντιδράσεων των οξέων, των βάσεων και των δεικτών που δημιουργήθηκε στην δεύτερη φάση της εργασίας.

Page 27: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι αυτή της Υδατογραφίας -Ακουαρέλας, δηλαδή πολύ αραιά χρώματα (Λαζούρες) με μικρή καλυπτική δυνατότητα και σχεδόν αδυναμία διόρθωσης του όποιου λάθους.Ευτυχώς η χημεία διαθέτει και το όπλο της «εξουδετέρωσης» σε κάποιες περιπτώσεις!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 28: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Ετσι προέκυψαν εικόνες από τις οποίες κάποιες θυμίζουν έντονα Ιμπρεσσιονισμό και κάποιες αφηρημένο εξπρεσιονισμό κινήματα που μελετήθηκαν από τους μαθητές στη διάρκεια της χρονιάς στο μάθημα των εικαστικών.

Page 29: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Η ιδιάιτερη φύση των χρωστικών, υγρό και πολύ αραιό υλικό ,εμπόδισε σε μεγάλο βαθμό να ελεγθεί το αποτέλεσμα σε πιο αναφορικές απεικονίσεις.

Page 30: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Παράλληλα οι μαθητές συνεργαζόμενοι με την καθηγήτρια της χημείας δημιούργησαν ένα αρχείο ερωτήσεων . Για να μη χαθεί χρόνος στο σχολείο και για να υπάρξει μια σχετική ελευθερία διαχείρησης του προσωπικού χρόνου που μπορεί κάθε μαθητής να αφιέρωσει θεωρήθηκε ωφέλιμο να δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας μαθητή -καθηγητή Διαδικτυακά.

Page 31: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Μαρτιναίου ΠαναγιώταΚαρασαββίδου Αννα Μαρία

Η διαδικτυακή συνεργασία : αποστολή ερωτήσεων με email , η διόρθωση - επαναδιατύπωση – διευκρίνηση αποριών,

• βελτιώνει το κλίμα συνεργασίας μαθητή -καθηγητή • μικραίνει την απόσταση • εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.

Page 32: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Ετσι δημιουργηθηκε μια συλλογή από κάρτες που η κάθε μια αποτελείται από δυο μέρη: την εικόνα, εικαστικό προιόν των αλληλεπιδράσεων οξέων- βάσεων -δεικτών , και την ερώτηση μέσω της οποίας ο μαθητής αξιολογεί το βαθμό κατάκτησης και κατανόησης του γνωστικού αυτού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τα φούξια άνθη της εικόνας προέκυψαν με προσθήκη φαινολοφθαλεϊνης σε :

1. Λεμόνι

2.Ασβεστόνερο

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ανάλογα με την τιμή του PH, το έδαφος χαρακτηρίζεται ως όξινο, ουδέτερο ή αλκαλικό και μπορεί να φιλοξενήσει συγκεκριμένα είδη φυτών.Τα έλατα ευδοκιμούν σε εδάφη :

1.Οξινα 2. Ουδέτερα 3. Αλκαλικά

 

Page 33: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ποιά από τα ακόλουθα οξέα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό;

α) Γαλακτικό οξύ

β) Νιτρικό οξύ

γ) Υδροχλωρικό οξυ

δ) Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Γιατί τα φύλλα αλλαζουν χρώμα το φθινόπωρο;

Page 34: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Η επίδραση της όξινης βροχης στα μαρμάρινα μνημεία είναι καταστροφική. Μετατρέπει το μάρμαρο σε γύψο. Ποιο από τα ακόλουθα ζευγάρια χημικών τύπων δείχνει τη μετατροπή αυτή;

1. 1. Na2 CO3 – Na2 SO4

2. 2. CaCO3 - CaSO4

3. 3. Ca 2CO3 - Ca2 SO4

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ποια από τις ακόλουθες χημικές εξισώσεις παριστάνει την διάλυση άλατος ( Χλωριούχου Νατρίου) σε νερό;

1.HCl (aq) H+(aq) + Cl-(aq)2.NaCl (aq) Na+ (aq) + Cl-(aq)3.HCl (aq) + NaOH(aq) NaCl(aq)+H2O

 

Page 35: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ 84

Το ………… …………. είναι συστατικο των βράχων της γης , το κύριο συστατικό των κελυφών των θαλάσσιων οργανισμών , σαλιγκαριών, μαργαριταριών και του κελύφους των αβγών .Είναι δραστικό συστατικό των ασβεστολιθικών εδαφών και συνήθως η κύρια αιτία του σκληρού νερού .

1.ανθρακικό ασβέστιο 2. Χλωριουχο νάτριο

3. θειϊκό κάλιο 4. Χλωριούχο κάλιο

ΕΡΩΤΗΣΗ 74

Τι από τα παρακάτω είναι το κοινό συστατικό που έχουν τα καθαριστικά τζαμιών και οι βαφές των μαλλιών :

   1.NH3 2. NaOH 3. HCl

 

Page 36: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Το σύνολο των καρτών αποτελεί το επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων που ονομάζεται για το λόγο αυτό

« ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ». Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που είτε χάσει είτε κερδίσει, ο παίκτης σίγουρα θα πλουτίσει … με γνώσεις χημείας !

Παράλληλα το παιχνίδι αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης και μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό στην τάξη!

Page 37: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Page 38: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 39: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 40: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 41: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Page 42: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Χατζόγλου Στέλλα

«ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Page 43: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Ιταλας Κωσταντίνος

Page 44: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Καριπίδου Γρηγορία

Page 45: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 46: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Ιταλας Κωσταντίνος

Page 47: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 48: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Κοντού Πασχαλία

Page 49: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Φωτιάδου Ελευθερία

Page 50: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 51: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Σπυρίδης Μάριος

Page 52: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Διαμαντή Αννα

Page 53: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Σαμουλαδά Σταματία

Page 54: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 55: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 56: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Φρούτη Αναστασία

Page 57: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Σπυρίδης Μάριος

Page 58: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Σπυρίδης Μάριος

Page 59: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 60: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Νταής Μιχάλης

Page 61: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Αθανασοπούλου Αναστασία

Page 62: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 63: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 64: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 65: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 66: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 67: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 68: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 69: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 70: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 71: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 72: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013

Page 73: ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΗΜΕΙΑ  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΧΑΧΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013