Download - ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 - ΕΠΑνΕΚepan2.antagonistikotita.gr › uploads › 0098_Apofash Entakshs... · 2014-03-10 · --1 $% & ' () !*+, - ' . +!/ +!/ &0 . * ! ! ,' & ' , !

Transcript
 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕΤΠΑ

  Σελίδα 1 από 6

  O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

  Έχοντας υπόψη:

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

  Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

  2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

  2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει.

  3. Την Απόφαση EE με αριθμό C(2007) 5338-26/10/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και

  Επιχειρηματικότητα" όπως ισχύει.

  4. Την Απόφαση EE με Α.Π. Ε(2007) 5443/05.11.07 έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής,

  όπως ισχύει.

  5. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  6. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου

  Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

  7. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων,

  όπως ισχύει.

  8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων

  για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την

  κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΥΔ ΕΠΑΕ)Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 ΑΘΗΝΑΤαχ.Κώδικας : 11527Πληροφορίες : ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΤηλέφωνο : 2107450885Fax : 2107473666Email : [email protected]

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

  ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις

  Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006" με κωδικό MIS 444656

  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

  Προς:

  ΚΡΑΤΙΝΟΥ 9 ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣT.K : 10552

  ΑΘΗΝΑ, 10/03/2014Α.Π. : 4148/2754/A2

  ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕΤΠΑ

  Σελίδα 2 από 6

  9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/ 27.12.2006) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με

  την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ

  1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως

  ισχύει.

  10. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.

  15636/2938Δ/Φ.03 / 16.12.2008 / ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την

  Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

  11. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,

  Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης,

  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε

  Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

  12. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153/25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών

  Υπουργών και Υφυπουργών».

  13. Το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης

  της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις».

  14. Την με Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή

  των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική

  έκδοση των εντύπων από τους φορείς διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ.

  15. Το με Α.Π. 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίμηση της απασχόλησης

  που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των ‘Έργων Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

  16. Την από 27.03.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα που

  αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων.

  17. Την από 03.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Αττικής», που αφορά στην έγκριση των

  κριτηρίων επιλογής πράξεων.

  18. Την με Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης

  πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία

  Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και

  ισχύει.

  19. Την με αρ. πρωτ. 1992/536/A2/11.04.2012 πρόσκληση (αρ. 98) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.

  "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ -

  Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα

  πλαίσια του ESFRI/2006».

  20. Την με αρ. πρωτ. 1712/1112/31.10.2013 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9085/09.12.2013) αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του

  Δικαιούχου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)» προς την "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ &

  ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)" για την ένταξη της πράξης.

  ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕΤΠΑ

  Σελίδα 3 από 6

  5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

  Αποφασίζει

  την Ένταξη της Πράξης "CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις

  Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 -

  Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Ε.Π. "Αττική".

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

  21. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της

  πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης.

  22. Την με αρ. πρωτ. 3890/2581/A2/04.03.2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο

  Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".

  444656 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) 3. Δικαιούχος:

  10115038 4. Κωδικός Δικαιούχου:

  Ε0138

  2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:

  2.1.Κωδικός ΣΑ:

  2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:

  2014ΣΕ01380001

  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕΤΠΑ

  Σελίδα 4 από 6

  Η παρούσα πρόταση αποτελεί την εξέλιξη του ερευνητικού έργου: «Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA_RI». Το εθνικό ερευνητικό δίκτυο το οποίο συγκροτήθηκε και υλοποίησε τηνΜελέτη Σκοπιμότητας του προαναφερόμενου έργου αποτελείται από τους εξής φορείς: 1)Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) - Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων, 2) Παν/μιο Αιγαίου – Τμ. Κοινωνιολογίας, 3)Παν/μιο Αθηνών – Τμ.Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 4)Πάντειο Παν/μιο – Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 5) Παν/μιο Πελ/νήσου – Τμ.Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 6) Δημοκρίτειο Παν/μιο – Τμ.Κοινωνικής Διοίκησης, 7) Παν/μιο Κρήτης – Τμ.Κοινωνιολογίας. Όπως επισημαίνεται και στο επισυναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας, το βασικό όργανο διοίκησης του έργου είναι η Ερευνητική Επιτροπή (ΕΕ) του δικτύου που αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο. Συνεπώς το βασικό όργανο διοίκησης του δικτύου θα είναι η ΕΕ αλλά τον συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα αναλάβει το ΕKKE.

  Στο βασικό παραδοτέο του έργου So.Da.Net (Μελέτη σκοπιμότητας) προβλέπονταν ηδημιουργία μίας νέας ερευνητικής υποδομής η οποία ονομάστηκε: ΕΣΤΕΚΕ – Εθνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Επιστημών. Το ΕΣΤΕΚΕ απαρτίζεται από έναν Ελληνικό Εθνικό Κόμβο καθώς και από επιμέρους τοπικούς κόμβους, οι οποίοι θα τροφοδοτούν με δεδομένα των κοινωνικών επιστημών τον Ελληνικό Εθνικό Κόμβο. Τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούν οι επιμέρους κόμβοι τον Εθνικό Κόμβο θα είναι είτε ποσοτικές έρευνες, είτε πινακοποιημένα δεδομένα, είτε ποιοτικά δεδομένα, είτε ακόμα δευτερογενή δεδομένα και δείκτες. Με την υλοποίηση του ΕΣΤΕΚΕ κάθε δυνητικός χρήστης θα μπορεί να διενεργήσει από κοινού αναζητήσεις σε όλα τα μεταδεδομένα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής.

  Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί βάσει δύο προσκλήσεων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (κωδ. 97 και 98).

  6. Παραδοτέα πράξης: Βάσει της μεθοδολογίας η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι 7 Υποέργων:

  Υποέργο1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /ΕΚΚΕΠ1: Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, τοπικής αναζήτησης και από κοινού αναζήτησης ερευνών και ερευνητικών αντικειμένων.

  Υποέργο 2: ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NESSTAR/ΕΚΚΕΠ2: Άδειες χρήσης λογισμικού.

  Υποέργο 3: ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΕΚΚΕ Π3: Προμήθεια του λογισμικού της ερευνητικής υποδομής που διαχειρίζεται ποιοτικά δεδομένα.

  Υποέργο 4: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ/ΕΚΚΕΠ4: Υπογραφείσα σύμβαση ενοικίασης εξυπηρετητών και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

  Υποέργο 5: ΕΚΚΕ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ EKKE5.1.1 Κατάλογος δεδομένων που πρόκειται να κατατεθούν στην ερευνητική υποδομή5.3.1.Παρακολούθηση σεμιναρίων για την χρήση των εφαρμογών

  ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕΤΠΑ

  Σελίδα 5 από 6

  7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

  3112 Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς των κρατών-μελών χρηματοδοτούμενων ή μη από τα Προγράμματα της Ε.Ε. (σε συντονισμό με την Ε.Ε.)

  Αριθμός 1.00

  10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.

  Άμεσες Δαπάνες 570,000.00

  8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 28 (μήνες)

  ΣΥΝΟΛΑ

  9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

  570,000.00 570,000.00

  i.χωρίς ΦΠΑ ii.ΦΠΑ

  463,414.00 106,586.00

  Βάσει Παραστατικων

  570,000.00Σύνολο (1) 570,000.00

  11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 570,000.00 Ευρώ

  5.3.2.Εκπαίδευση του Δικτύου στη χρήση των εφαρμογών5.3.3. Λογισμικό τηλεκπαίδευσης5.4.1 Κατάλογος δεδομένων που τεκμηριώθηκαν στην ερευνητική υποδομή5.5.1 Εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης παραδοτέων5.6.1 Συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου5.6.2. Εταιρική ταυτότητα δικτύου5.6.3. Ιστότοπος έργου και δικτύου5.6.4. Μακέτα φυλλαδίου

  Υποέργο 6: ΕΚΠΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ ΕΚΠΑ6.1.1 Κατάλογος δεδομένων που πρόκειται να κατατεθούν στην ερευνητική υποδομή6.3.1.Παρακολούθηση σεμιναρίων για την χρήση των εφαρμογών6.4.1 Κατάλογος δεδομένων που τεκμηριώθηκαν στην ερευνητική υποδομή6.5.1 Εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης παραδοτέων6.6.1 Συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου6.6.2 Οργάνωση τελικής ημερίδας Δικτύου

  Υποέργο 7: ΠΑΝΤΕΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΠΑΝΤΕΙΟ7.1.1 Κατάλογος δεδομένων που πρόκειται να κατατεθούν στην ερευνητική υποδομή7.3.1.Παρακολούθηση σεμιναρίων για την χρήση των εφαρμογών7.4.1 Κατάλογος δεδομένων που τεκμηριώθηκαν στην ερευνητική υποδομή7.5.1 Εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης παραδοτέων7.6.1 Συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου7.6.2 Οργάνωση workshop

  ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕΤΠΑ

  Σελίδα 6 από 6

  Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής τωνΌρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

  Γεώργιος Γιαννούσης

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 570,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 570,000.00 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

  Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

  1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 570,000.00 (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 420,000.00 (ποσό σε ευρώ)

  ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0138Φορέας ΣΑ: 1013300ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ01380001(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

  Π/Υ (1)

  15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

  ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΔΑΠΑΝΗ

  80,000.00

  80,000.00

  410,000.00

  501104

  501112

  10115038

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

  570,000.00Σύνολο

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης3. Γ. Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας - Κάλυψη αναγκών κλεισίματος ΕΠ

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

  ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1