xhmeia trofimwn:Layout 1 - · PDF file1. Εισαγωγή...

Click here to load reader

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of xhmeia trofimwn:Layout 1 - · PDF file1. Εισαγωγή...

 • Ðåñéå÷üìåíá Ðåñéå÷üìåíá

  1. Εισαγωγή

  2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -

  Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

  3. Σκοπός του Προγράμματος

  4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί

  στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

  5. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  6. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης

  7. Προαπαιτούμενα

  8. Δομή και τρόπος παρουσίασης μαθημάτων

  9. Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

  10. Επιστημονικό Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk)

  11. Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης

  12. Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων -

  Προ=ποθέσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού

  13. Συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού

  14. Ο Ακαδημα?κός Υπεύθυνος

  15. Πώς διαμορφώνεται η ύλη του Προγράμματος

  16. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

  11

 • 1.1. ΕισαγωγήΕισαγωγή

  Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

  Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευ-

  σης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο ”Χημεία Τροφίμων και Τεχνολογία

  Διατροφής”.

  Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδή-

  γησε το Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο σχεδιασμό

  των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της

  θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάστα-

  ση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

  Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως:

  �� στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, τα οποία αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής

  Εκπαίδευσης,

  �� στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά- των,

  �� στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, �� στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος.

  Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το εκπαιδευ-

  τικό αντικείμενο “”Χημεία Τροφίμων και Τεχνολογία Διατροφής”, τις προ(ποθέσεις συμ-

  μετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρή-

  σιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος.

  22

 • 2.2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001ISO 9001

  �� Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πιστοποιημένο

  (Κ.Π. 12151701) από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρα-

  κολούθηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής

  Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), από τον Οκτώβριο του 2001. Σε συνέχεια της πρώ-

  της απόφασης πιστοποίησης, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά

  με την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το ΚΕΚ λαμβάνει

  σε ετήσια βάση, Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης.

  �� Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΚΕΚ του

  ΕΚΠΑ, από τον Ιούλιο του 2008, και μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνι-

  κό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος

  Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Η συγκεκριμένη πιστο-

  ποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει

  εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, την ικανοποίηση

  των απαιτήσεων του καταρτιζόμενου. Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος, μεριμνά

  για την τήρηση επιμέρους διεργασιών που εξασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωσή του,

  καθώς και τη συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη των

  παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

  33

 • 3.3. Σκοπός του ΠρογράμματοςΣκοπός του Προγράμματος

  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Χημεία Τροφίμων και Τεχνολογία Διατροφής» θα καλύψει

  ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση και η οποία αφορά στην διατροφή, τη χημεία

  τροφίμων και την τεχνολογία τροφίμων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρου-

  σιαστούν με ολιστικό τρόπο στοιχεία διατροφής, χημείας τροφίμων και τεχνολογίας

  τροφίμων, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να «δει» την σχέση πρώτης ύλης και τελι-

  κού προ=όντος από άποψη διατροφικής αξίας και κατ’ επέκταση εμπορικής αξίας. Διότι,

  η ποιότητα και η διατροφική αξία ενός τροφίμου είναι μια αλληλουχία παραγόντων που

  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ξεκινούν από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο μας. Επομέ-

  νως, πρακτικά και ουσιαστικά αυτό που τρώμε και πίνουμε είναι το αποτέλεσμα μιας

  αλυσιδωτής αντίδρασης από το αγρόκτημα ως το πιρούνι μας («from farm to fork»).

  4.4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξηςστο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

  Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και

  στο Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του

  ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα.

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  �� απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής �� απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία σε συναφή με το εκπαιδευ- τικό αντικείμενο θέση.

  Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα

  παρακάτω κριτήρια επιλο