X Μ S Μ

of 7 /7
ν------------------------------------------------ X Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ S Μ Μ χ ι *1 ΆΒήναι 29 Όχτω|1ρίου 193> Έτος άέχατον Άριθ. 17 (331) ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ1 b. γl Η πειό χαριτωμένη καλλιτέχνις το» κινηματογράφου ή όποία θά έμφανισθή εφέτος είς τά κάτωθι jkf X·' I έργα παραγωγής Φόξ Φίλμ. «Ή Αδυναμία μου», «Τά χείλη μου προδίδουν», <Μέαα ατήν αγκαλιά Ε. V | σου», «Φόξ Φόλλις 1939» καί «Μαριονέττες·. Τά τέσσερα πρώτα θά προβληθοδν άπό τής όθόνης '. Γί I τοΟ κινηματογράφου «Παλλάς». του κινηματογράφου «ααλλας». *** TCWOW aday r

Embed Size (px)

Transcript of X Μ S Μ

ν------------------------------------------------X Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ S Μ Μ
χ ι *1
Βναι 29 χτω|1ρου 193>τος χατον ριθ. 17 (331)
ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ1 b. γ’ l Η πει χαριτωμνη καλλιτχνις το» κινηματογρφου ποα θ μφανισθ εφτος ες τ κτωθι jkf X·' I ργα παραγωγς Φξ Φλμ. « ’Αδυναμα μου», «Τ χελη μου προδδουν», <Μαα ατν αγκαλι Ε. V | σου», «Φξ Φλλις 1939» κα «Μαριονττες·. Τ τσσερα πρτα θ προβληθοδν π τς θνης '. Γ I τοΟ κινηματογρφου «Παλλς».του κινηματογρφου «ααλλας».
*** TCWOW aday r
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ....ΙβββΠΗ^^
KQI Ο ΙΚΑΑΡΧ ΓΙΚΑΙ7ΛΠΑ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠ,ΤΥΧΙΑΝ ΕΙΣεςημειωςαν
ΑΝΩΝΥΛ\Ο j ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ
Α © Η Ν A I: '©δς Φεμιατεχλβυς 1$ — ριθ. Τηλεφ. 25.764 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 'Οδς Βενιζλοο 7 — Μγαρον Λεβπ
Τηλεγρ. Διεβυνσις: «Μτροφιλμς»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 Α Θ Η Ν A I ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. 24.626
ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΤΕΡΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΝΕΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Τ |0
ΑΙ 28 ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΙΡΕΤΤΗΣ γαλλικ διερττα μ τν περφημον Ζλ. Θ ποοβληθ ε’ις τ ττιχν τν -
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ γαλλικ μουσικ φρσα μ τν ντρ Ρον και τν Φερναντλ.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ υπροχος μου- , σικ φρσα μιλοσα γαλλιστ.
ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ μυστηρι­ δης νυκτεριν ζω το Λονδνου.
ΚΑΜΠΙΡΙΑ τ αθνατον ργον το Ντα- νοτσιο. Να ηχητικ κδοσις.
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ γαλλικ μουσικ κωμωδα μ τν μμητον Μπχ.
Ο
Ο
Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ λικ μουσικ κωμωδα ι κα τν Τζμ Ζερρ.
ΒΟΛΓΑ - ΒΟΛΓΑ να μ τν Φν Σλτωβ και Σκηνοθεσα Γουρζνσκυ.
ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ γαλλικ 1 μουσικ φρσα μ τν Κολτ Νταρφ’γ α κα'Υβν Γκαρ.
ΑΛΚΟΟΛ κοινωνικν δρμα μεγλης πλο- ♦ κς.
ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ανατολικς πο- θσιως ομιλοσα γαλλιστ.
Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΚΥΛΛΟΣ αστυνομικ ται­ να εξαιρετικς πλοκς.
ΠΩΣ ΜΙΛΟΥΝΕ Τ’ ΑΓΓΛΙΚΑ γαλλικ I I κωμωδα το Τριστν Μπερνρ.
ΟΝΦΛΕΡ γαΛ- Λ ιι τν
ηχητικ κδοσις Ρ. Κλν Ργγε.
i
ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΩΝ ΕΡΓΩΝ
μ πβωταγωνιστς τος Μποχ Τζνεζ, Τμ Μη Κ, Μπμπ Σιλ χα Τμ Td'iitQ
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Τ ργα μας χουν πσης τ πλεονκτημα ν χουν τος ττλους πι τς ταινας κατ τ σστημα Eriksen το οποου χωμεν τν μονοπωλειακν κμετλλευσιν δι τν Ελλδα.
μεγαλειτερη και πλον εξωφρενικ κω-
ΚΙΝΗΜΑΤΘΓΡΑΦΙΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΙΝΗΜηΤΟΓΡΑΦΟΞ “ΠΛΛΛΛ Ξ„)
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1 Α Θ Η Ν Q I αρι©. τηλεφ 24434
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ "Κ I Ν Π Α Λ,,
Itiiiii I ji I iuiiki uiiiiitiiuiii iuvii iiiii UiiitiiiuiiiuuilUuiitiiiuuUHUiiuiiUHiiHUUiiHiiuilijiMtKiiifaitrtii tHiHHHiX '' * 1 I-·
Τν πρωαν τς Τρτης, 17 ’Οκτωβρου, μα ε- γενς πρσκλησις τς «Φξ» μς φερεν ες τ κι.νη-
ματοθατρον «Παλλς» δπου προεβλλετο, νπιον ρισμνου κκλου διανοουμνων, δημοσιογρφων ®κα πολλν προσωπικοττων τς ’Αθηνακς κοινω- Κνας, μεγλη φετειν παραγωγ τς προαναφερ-
θεσης ταιρας ΚΑΒΑΛΚΑΤ». Τ εναι τ φλμ ατ μς τ ξηγε εθς μ-
ισως νας πτιτλος: Τ διφορα μεγλα ιστορικ γεγοντα πο λαβον χραν π τς ρχς το ε- ΤκοστοΟ ανος μχρι τν μερν μας, δπως τ βλ- :-;πει κα τ ασθνεται να ζεγος.
’Αντιλαμβνεται κανες εκλως πσας δυσκο- "λας παρουσιζει παρμοιον θμα. Φρκ Λντ 8 πτυχε πραγματικν θλον μ τν σκηνοθτι,σιν Λ τοτου.
Σενριο, δπως συνηθζομεν ν τ ννοομεν, δν • πρχει οτως επεν. Εναι απλς ιστορα,
σκληρ κα δυσπητος, μις οκογενεας ’γγλων, γ πο ερσκεται κατ προσταγν τς μορας, νανε- • μιγμνη ς τ διφορα μεγλα γεγοντα, τ ποια σημειθησαν κατ τ διστημα τν τριντα τελευ- Κταων τν. Τ φιλμ ρχζει τν παραμονν το Κτους 1900, μ τν κρυξιν το πολμου τν "Αγ- ιςγλων πρς τους Μπερς. πατρ ναχωρε δι τ
πεδον τς μχης, συνοδευμενος π τν-σρχιθαλα- • μηπλον του. Ο δο νδρες πιστρφουν σοι κα 1 βλαβες κριβς τν μραν καθ’ν να μεγλο .(πνθος συγκλονζει τν ’Αγγλικν λαν: θνατος ((τς λαοφιλος του βασιλσσης Βικτωρας. ζω ., πανευρσκει τν συχον ρον της, δτε μεγλος Δ υς το ζεγους ερσκει τραγικν θνατον, τς πρτας μρας το γμου του, κατ τ ναυγιον | 'το «Τιτανικο» 1914. Κρυξις το παγκοσμου πολ- ((μου. Πατρ κα υις ναχωρον δι τ μτωπον, γ- I καταλεποντες μνην τν πτωχν μητρ.' "Ενα πε­ ι λριον τσππελιν βομβαρδζει τ Λονδνον. 1914-1918. Τ φρικτ κενο μακελει, το ποιου μς δδεται μα θαυμασα συνθετικ εκν. 1918. Υπογρφεται I. ’Ανακωχ, νω να λακωνικν τηλεγρφημα ναγ- Ετγλλει ες τν τραγικν μητρα τν θνατον το - υοΟ της ες τ μτωπον. Μεταπολεμικ περοδος, μ | τ να θη κα θιμα. Κομμουνισμς, θεσμς, σαπ­
φικο ρωτες, ναρκωτικ, τζζ-μπντ, μοντρνοι χο- 1|Ρ°, μοντρνοι ρωτες νδρν κα δλα τ λλα
φροτα πο πηκολοθησαν τν παγκσμιον διατα- Γ ραχν. Κα τ δυστυχς ζεγος, χωρς τκνα, πλον, Ε;Υηρσκει μνον, συχον, γαθν, θαρραλον κα ξι- γ.αγπητον, ναμνον μ δλην ατο τν πστην τ Γ μλλον, φο παρευρθη μ γκαρτρησιν ες τν
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ A I
τησα........Δρ. 100.— Εξμηνος.. » 60.— Τρμηνο-:.. . » 30.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ ηρα Δολ?νρια ΔΥΟ Α ουνδρομαι παραι- ττως προπληρνονται
ΟΙΙΠΗΝΙΜΙΗΜ Hlil Ι!))-Ι1 ΚΑΒΕ ΕΡΓΟΝ ΚΜ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟ ΣΗΜΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ το σκηνοθτου Σεσλ ντ Μλ. μ τν Φρντε- ρικ Μαρς, τν Κλωνττ Κολμπρ κα τν λζα Λντι. πθεσις κτ σσοιινη π τς ποχς τς Ρωμακς αυτοκρατορας.
ΣΑΓΓΑΙΤ ΕΞΠΡΕΣ το σκηνοθτου φν Στρνμπεργκ μ τν Μρλεν Ντντριχ. ΜΙΑ ΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ το Λομπιτς. μ τν Σεβαλι κα τν Ζαντ Μακνιναλδ. ΞΑΝΘΗ ΑΦΡΟΔΙ ΓΗ το ην Στρνμπεργκ ,μ τν Μρλεν Ντντριχ. ΔΟΚΤΩΡ ΤΖΕΚΥΛ το σκηνοθτου Μαμουλιν, μ τν Φρ. Μρς. Η ΣΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ το Κρμβελ, μ τν Ζιρζ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΚΟΤΩΣΑ το Λομπιτς μ τν Λυονλ Μπρρυι ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΜΕΣ’Τ^ ΑΥΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΒΑΛΣ
τν Σκε Σακλ. ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ
κα τν Ντλλυ Χαζ. ΗΣΥΧΙΑ!··· ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ
μωα το Χρολδ Λδ. ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ το Σεσλ ντ ΤΟ ΟΝΕΙΡΩΔΕΣ ΒΑΛΣ το Λομπιτς μ
Κολμπρ, Μουσικ Στρους ΑΓΑΠΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Μ σκντναλτ, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ μ τν Λιλ Νταμιτ κα τν Λωρ Γιουγκ.
miliwmi Uli UIHIΤΛΞΕΟΣ ΚΜΙΟΓΡΛΦΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22-560 χα 24-558ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙΘ. Ι7 (321)
(I ι Μ 1 ’’ ’ ν Μ · » · 1 · ’ ’ » » »»’ ♦ ’ » » » ’ » Η » ’ 1» »
ΤΑ /ΛΕΓΑΛΑ ΦΙΟ/Λ
Μπνκροφτ. ,,^υμορ.
ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ μ τν νρ Γκαρ κα τν Λεμονι. σκηνοθεσα Τσλνιζ, μ τν Μρθα "Εγκερτ κα
ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ θαυμασα περττα μ τν Βλλυ Φρστ
Μλ μ τν Σαρ Μαρτσα. τον Μωρς Σεβαλι κα τν Κλωντ
το Μαμουλιν, μ τν Σεβαλι και τν Ζαντ
ΑΝΓΙΠΡΟΣΩΠΓ 1 \ ΔΗ ΤΗΝ ΜΔΚΓΔΟΝΙΑΝ & ΘΡΑΚΗΝ
Αριστοτλης Μενδρινος
’Ιδιαιτραν συμ,φαιναι Κ δι δημοσιεοξτττ&γ^1κ
λιν^τα^νΜας/^' Tu TtYXJZ ΔΡ<”5" Ι
;·Υ Ζ·Ι:
δικοπον πλασιν (CAVALCADE) τν γεγοντων. Κθε να π τ νωτρω πεισδια, δπως
εναι ενητον δι’ να φλμ διαρκεας 110 λεπτν, μλις θγεται κα τ ζμεν οδτως επεν, δι τς φαντασας. ΑτοΟ γκειται μεγλη πιδεζιτς τν ναπαραστσεων τοτων, τσον περισστερον ζωντανν, πο παιτον τν πνευματικν συνεργα­ σαν το θεατο δι ν συμπληρωθσι νοερς. 'Υπο- πτευμεθα τν φρκην, τν κνδυνον, τ μεγαλεον, χωρς πολλς φορς ν τ βλπωμεν κα οδτω φαντασα μας δδει ες ατ μεγαλειτραν αγλην.
σκηνοθεσα εναι κολοσσιαα. ναπαρ- στασις λοκλρων συνοικιν το Λονδνου προκαλε κατπληξιν δι τν πισττητα κα κρβειαν. Τ πλθος κινεται χωρς ν δδεται ντπωσις το σκηνικο κανονισμο. Εναι δλοζντανον π λ- θειαν, φυσικτητα κα κνησιν. Τ κοστομια πο- τελον πραγματικ τεκμρια τς μδας τν διαφ­ ρων ποχν κα παρακολουθμεν οδτω τν αισθητι­ κν ξλιξιν π το τους 19_>0 μχρι τν με­ ρν μας.
Εναι δσκολον ν πλησιση τις περισστερον πρς τν δραματικν τελειτητα φ’ δτι ο κυριτε- ροι θοποιο το ργου τοτου. Δινα Βνιαρντ, γνωστ θοποις το Αγγλικο θετρου εδικς με- τακληθεσα ες Χλλυγουντ δι ν ρμηνεση τν ρλον τς συζγου κα μητρας, εναι μεγλη τρα­ γωδς, ποα παζει πλ κα ληθιν κα ποια ξωτερικεει τ συναισθματ της μ κινσεις πν­ τοτε κριβες, μετρημνος κα κομψς, μ μαν σχεδν διρατον κνησιν τν εγενν χαρακτηρι­ στικν της. Φρει δλον τ βρος το ργου κα επ το τσον κφραστικο προσπου της διαβζομεν τ δικ μας συναισθματα.'Ο σντροφς της, Κλβ Μπροκ, δν εναι καττερς της κα μς δδει μαν κριβ σκιαγραφαν το γγλου ριστοκρτου, δ ποιος κτω π φαινομενικν ψυχρτητα, πο φθ­ νει τ φθγμα, κρπτει τ εγενστερα κα λεπτ­ τερα τν αισθημτων. Γρω π τους δο ατος μεγλους καλλιτχνας κινονται πρσωπα μικρτε­ ρου νδιαφροντος σκιτσαρισμνα μ κρβειαν κα γραφικτητα ιτ εσυνειδτους θοποιος. Σημει- νομεν τος κυριωτρους : τν Χρμπερ Μοντιν, πολ καλν ες τν ρλον το ρχιθαλαμηπλου, τν Ονα κννορ, δποα δημιουργε μαν περεργον σιλουτταν πηρετρας, συζγου το προαναφρθν- τος, τν Ορσολα Τζνς, τν Φρνκ Λουτον κα τ” Τζν Βρμπουρτον, τος ποδυομνους τς δο υιος το Σρ Ρμπερ.
Ες κθε ξαιρετικν ργον πμενον εναι ν
β ΚΙΝΗΜΑτΟ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
πρχουν κα'ι ρισμνα μειονεκτματα. Ες τ «Κ- βαλκατ», ν τοτοις κα ατ Αποφεγονται χρις εις τν δεξιοτεχναν το Φρνκ Λντ, δ ποιος μ τν πιτυχ σνδεσμον τν διαφρων σκηνν μεταξ των κα τν θαυμσιον ρυθμν πο πτυχε ν προσ- δση ες τ ργον του, κρατε διπτωτον μχρι τλους τ νδιαφρον το θεατο.
Καταλγοντες δηλομεν κατηγορηματικς δτι τ «Κβαλκατ» εναι ργον μεγλο, εγενς κα διδα­ κτικν πο τιμ τν σκηνοθτην του κα τν «Φξ» ποια ξδευσε λιγγιδη ποσ δι τν κατασκευν του, κα τ ποιον πρπει ρισμνως ν δουν δχι μνον οι φλοι το κινηματογρφου, λλ κθε δια­ νοομενος κα λτρης το ωραου, διτι σφαλς κτι θ ποκομσουν π τν παρακολοθησν του ’Αλλ ς μ νομισθ δτι τ Φλμ ατ βλπεται δπως οονδποτε κοινν ργον, Απαιτεται κποια ειδικ προδιθεσις το θεατο ν μβαθνη ες ατ κα ν κατανοση πλρως τ ψηλ κα' ντερα διδγματα πο περιλαμβνει.
Η ΣΩΣΙΑΣ ΤΣ ΓΚΑΡΜΠΟ Ες τ Χλλυγουντ υπρχει να νετατο κορ­
τσι πο μοιζει καταπληκτικ μ τν Γκρτα Γχρ- μπο. Τ δνομ της εναι λζαμπετ Γιογκ κα πληρνεται αδρτατα π τν «Μτρο-Γκλντουν» δι ν ντουμπλρη φωτογραφικς τν Γκρμπο εις ρισμνας σκηνς πο δν απαιτεται παρου­ σα της.
Γιογκ εναι κρη ενς γνωστο δικαστο τς Νας 'Υρκης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ
'Επειδ α πλεσται τν κ τν ’Επαρχιν ντα- ποκρσεν μας καθυστερ >ν συχντατα δπως κα δη παρατηρεται, δ τακτικ δημοσευσις τς κινηματο­ γραφικς κινσεως τν επαρχιακν κινηματογρφων ενδιαφρει μεγλως τσον τ περιοδικν μας οσον κα πολογσιμον μερδα το ναγνωσ ικο μας κεινο, παρακαλουμεν θερμτατα πντας τους ν τας παρχαις τς 'Ελλδος νταποκριτς μας, ν μς ποστλλωσι τακτικς κατ δεκαπενθμερον σημεωμα τν προβαλ λομνων κα' σειρν εις τους κινηματογρφους τς πλες των ργων. *Η τακτικ αποστολ ενς το:·ν- του σημειματος, μς εφαι πολυΤΟΚ ενδιαφρουσα θ μς ττοχρεσουν δ ζ σου ο φλοι ντα ποκριται μας εν δι οονδποτε λγον δν δνανται ν μς ξυ πηρετσουν και’ αυτν τν τρπον, ν μς δηλσουν τοτο δι ν φροντσωμεν δι ντικατασττας.
Πρπει ν κατανοηθ δτι καθυστρησις ετε μη πλρης αναγραφ τν προβαλλομνων ργων, μσς ζη­ μινει μεγλως, πργμα τ ποιον δν πρπει να επι­ δικουν ο φλοι νταποκριτα μας
πι τ ευκαιρα αυτ παρακαλουμεν κα πντα πιθυμοντα ν* ναλβη τν νταπκρισιν το *Κινημ,. στρος* ες Καβλλαν, Ξνθην, Ιωννινα, Πρβεζα, Λεβδειαν, Κρινθον, λεζανδροπολιν, Κιλκς, Κο­ ζνην, Φλρινα, ’Εδεσσα, Λρισα, Καστοριν και Βρ- ροιαν, δπως μς γρφουν σχετικς δι ν τος φω- δισωμεν μ τ σχετικν δελτιον ταυττητας κα τους ποστλλωμεν δωρεν τ φλλον.
Διεθυνσιν
it flur in mats umi - main 4* 4- 4- 4*
4- 4- 4 4-
Ο πιθυμοντες ν προβλωσι τν ταιναν τς πλης ν τ Παναθηνακφ Σταδφ τν Λντβυ-Κβορινι παρακαλονται ν ποτανθσι πρς τν Ελληνικν Κινηματογραφικν παραγωγικν Εταιραν s
4· 4-
1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟΖΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΣ 1-ΤΗΛΕΦ. 22.239ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Ι να προλβουν κα ξασφαλσουν γκαρως ημερομηναν προβολς. ν λγω ταινα προβλλεται δη τατοχρ- νω; ν θναις ες τος Κινηματογρφους ΑΤΤΙΚΟΝ, ΠΑΝΘΕΟΝ «« ξ & Α8ΗΠΑ ΓΚΟΠ και ν Πειραιε κα Θεσ)ν<η.
Η ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Ce διαθτει αρκετ ανττυπα τς νω ταινας δι τν ξυππρτπβιν δλων τν πελατν αυτς. (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
4-
4- 4*
4- 4- 4- 4- 4- 4- . 4- 4· 4- 4- 4- 4- 4~ 4~ 4~ 4- 4~ 4- 4- 4- 4- 4~ 4- 4· 4- 4~ 4~ 4- 4- 4- 4~4· 4~ 4- 4- 4~ 4- 4~ 4~ 4~ 4·
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
-Xiiiiuiiz Α|» ΗΙΑ i Η liiAiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiijii Η Η u £Ι fifi ι Η HMU u ΙΖ uiauiiuz
31____ Is 31_______________________________________________________________________ - _______ IES 31____ If’ ΖΠΠΠΠΧ J ! J f ! S ! Η·Η1 ’ 1 ! I f ' ! I ’ < ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ PT 3 1"'"'ΠΤΤ’ΠΤ'ΤΓ'Τ"?ΟΜ0
Παραγωγ «Ondra—Lamac»
Μα ξωφρενικ μουσικ φρσα τς "Αννυ ν- τρα κατ σκηνοθεσαν το τακτικο διευθυντο της Κρλ Λαμκ. Τ σενριο παρουσιζεται χωρς με­ γλην ντητα κα συνοχν, μ διαφρους σκηνς πο ποτελον τρπον τιν σειρν κωμικν σκτς νεξαρττων μεταξ των. Οτω τ φλμ δδει τν ντπωσιν το συναρττου κα νομοιογενος. Τ κωμικ ευρματα δν λεπουν δπως λλως τε συμ­ βανει μ δλα τ φιλμ "Οντρα—Λαμκ, λλ δν λεπουν κα ρισμνα χονδρ, πολ φελ κ μπουφφνικα στεα, πο ν δν πρχαν σφαλς δν θ ζημινετο διλου τ ργον.
"Αννυ "Οντρα ες τν «Δεσποινδα Ροκοκ» εναι γνωστ "Αννυ "Οντρα δλων τν ργων της. Αρκε ν δη κανες τν "Αννυ εις να ργον δι ν γνωρση δλην τν κλμακα κα ποικιλαν το τα­ λντου της.
Πντοτε εναι νστιμη, ξυπνη, χαριτωμνη, μ τς κουκλστικες κινσεις της και τ υπερ­ βολικ κενα σκρτσα κα νζια της. Βλστα Μποριαν, δ ποδυμενος τν δελφν της, (γνω­ στς ες τς ’Αθνας π τ φλμ « θεος μου ρχιστρτηγος» πο προεβλθη πρυσι ες τ «Μον­ τιλ·») εναι κτοχος πλουσου κωμικο ταλντου, πηγαου κα καθαρς προσωπικο κα πρωτοτπου. Ρντα Ρντα ς πουργς τν Τ.Τ.Τ. δν χει ν κνη πολλ πργματα.
Γενικς « δεσποινς Ροκοκ», ποα στερε π λλα γνωστ ργα τς "Αννυ "Οντρα (Μαμζλ Νιτος, Μι νχτα στν Παρδεισο, Σοζυ Σαξοφν κ. .) δν στερεται προτερημτων λλ, λγφ τς περβολικς φελεας της κα τν χονδροειδν σκη­ νν πο περιλαμβνει δν εναι κατλληλον δι κθε εδους κοινν. Ουτω πολλο π τος παρακο- λουθσαντας τ ργον τ χαρακτρισαν ς κατλ­ ληλον δι πολ μικρ-παιδι, νφ λλοι κα ιδως τ κοινν το περου γλασαν κα νθουσισθη- σαν μ τν παρακολοθησν του. Βων Παπαμιχλης
ΤΟ ΒΑΛΣ ΠΟΥ Τε?ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ (μιλοσα γερμανιστ) Προεβλθη ς τ «Πνθεον»
Παραγωγ A.A.F.A
πρτη πραγματικς νδιαφρουσα κινηματο­ γραφικ περττα πο βλπομεν φτος. Σενριο, μουσικ, σκηνοθεσα, τραγοδι κα παξιμο τν θο- ποιν, ποτελον να ρμονικν κα πιμελημνον σνολον πο παρακολουθεται πολ εχριστα. Δν πρκειται φυσικ περ ριστουργματος. λλωστε δμιλν κινημτ τφος δν μς δωσεν κ­ μη ες τ : ' c ατ παρμοιον- πργμα, κτος σως π τον «Δρμον το Παραδεσου·. λλ τ «Βλς πο δν ξεχνιται» εναι τσον ντερον π τ διφορα γερμανικ κατασκευσματα πο κατ- κλυσαν, γνωστον διατ, τν παγκσμιον κα Ιδια­ τατα τν λληνικν γορν κα πο μ να δο πεταχτ τραγουδκια κα μερικς κατ τ μλλον κα ττον κωμικς καταστσεις πο περιλαμβνουν, τιτλοφορονται πομποδς κινηματογραφικο περτ- ται κα τσον κακν προξενον ες τν κινηματο­ γρφον, στε ξζει ν σημειωθ εμενς προ­ βολ του. Οι θοποιο δλοι ες τος ρλους των.
Ρλφ φν Γκτ, νας νος ζεν-πρεμι, συμπαθστα' τος ες μφνισιν κα παξιμο, κατκτησε μσως τ κοινν μας. Μρθα "Εγκερτ χαριτωμνη.’Αμμη­ τος "Αλμπερ Πουλιγκ κα στεος, παρ τς περβολς του, ’ρνεστ Φρεμπες. Κα\οΙ--πσης
-κα Λτζι Νσσλεν, Πουλ ΧρμπιγΤτερ κ. η ’ντα Βοστ. μουσικ το Λχαρ, .^-πΓ'^--κυ! \ ριτερα θλγητρα το φλμ, εχαρνσΤε ιδιαιρως., Τ ργον ρεσε ες τ κοινν μας/κ ση'μεσε ' σημαντικν πιτυχαν. Βων-Παπαμιχλης
ΜΑΝΩΛΕΣΚΟΥ ('Ομιλοσα, γερμανιστ) Προεβλθη ετ «ΣπΧνττ»
Παραγωγ U.F.A. _
Πρ μερικν τν, π τς ποχς κμη το Βω- βο κινηματογρφου, «Οφα» μς εχε δσει ενα νδιαφρον φλμ π τν νωτρω ττλον μ πρτα- γωνιστς τν βν Μοσζοκιν, τν Μπριγκττε Χλμ κα τν Μττα Πρλο. πγαμε λοιπν μ ρισμ- νας παιτσεις ν παρακολουθσωμεν τ νον «Μα- νωλσκου» το Βλλυ Βλφ. μολογοΟμεν εθς μ- σως δτι να κδοσις, δποα δν εχε πλν το ττλου καμμαν λλην σχσιν μ τν παλαιν, δν μς ικανοποησε διλου. Πρκειται περ κοινο, κοι- νοττου στυνομικο ργου, στερουμνου π πλον μεγλου νδιαφροντος, κα τ δποον Βλφ, δ σκηνοθτης τν παλαιν περιπετειωδν φλμς « τυχοδικτρια το Μντε - Κρλο», « Γρος το κ­ σμου μ τ εροπλνον» κ. . σκηνοθτησε κατ · τν πλον συνθη τρπον. βν Πτροβιτς ς Μα νωλσκου δν μς κμει ν λησμονσωμεν τν βν Μοσζοκιν. "Εχει μερικς καλς στιγμς λλ τ παραξηλνει σ πζες κα... γοητεαν.
π τος λοιπος θσποιος πο λαμβνουν μ­ ρος καλλτερος δ Φρτς Κμπερς ες τν ρλον το βοηθο το μεγλου τυχοδικτου. *0 λφρεντ μ/ιελ δικεται π τν ρλον του. Μαντυ Κρστιανς μς πεγοτευσε πλρως. "Εχει λλωστε κα ρκετ πλον γηρσει. "Ελεν Ρχτερ, πα­ λαι μας γνριμος κα Χλντα Χλντεμπραντ, πο- φερτα.
Γενικς πρκειται περ κοινο περιπετειδους ργου, τ ποιον ες τς παρχας, δι τς δποας εναι κατλληλον, σφαλς θ γνωρση μεγαλειτ- ραν πιτυχαν κενης πο σημεωσε κατ τν ν ’Αθναις προβολν του. Βων Παπαμιχλης.
ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ 'Ομιλοσα γερμανιστ) (Προεβλθη ες τ «Παλλς»)
Παραγωγ Projektograph
Φρτς Κρντερ, πρωταγωνιστς τν φιλμ «Ντρφους» κα «’Αδελφο Καραμοιζφ», καταπινε­ ται δι πρτην φορν μ τν σκηνοθεσαν κινηματο­ γραφικο ργου. προσπθει του ατη δμως δν μς ικανοποιε. πρχουν, κατ διαστματα ες τ φλμ σκηνα καλοβαλμνοι, λλ κενο πο εθς ξ ρχς προσππτει εις τν ντληψιν το κινημα­ τογραφικος νεπτυγμνου θεατο, εναι τεχνικ πειρα το σκητοθτου. ’Ακαταστασα κα νομοιο- γνεια εις τν ρυθμν, δξιον ντεκουπζ, λαττω- ματικν μοντζ, ποτελον τ κυριτερα κα πλον χαρακτηριστικ μειονεκτματα τς ταινας. Τατα ξαγορζονται, ν μρει μνον ννοεται, π τ λεπτ παξιμο το Βλλυ Φρστ, τς Ντλλυ Χαζ
"*2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 3
και τν λοιπν θοποιν πο λαμβνουν μρος, κα­ θς κα π τν εχριστον μουσικν το Ρ. "Ερβιν.
Πρπει ν σημειωθ δτι εις τν διεθυνσιν τν θοποιν του Κρτνερ μας κανοποησεν πολ­ τως. ’Εκλεκτς καλλιτχνης δ διος, πτυχε ν πο- σπση τ μξιμουμ τς ποδσεως π τος ρμη- νευτς του. Οδτω π τν καθοδγησν του ηθοποιο δικημνοι και παραγνωρισμνοι μχρι τοδε κατορ­ θνουν ν ναδειχθον πλρως. Παρδειγμα δ "Οσ­ καρ Σμα, δ ποιος μχρι σμερον πεδετο μικρος ρλους, υπηρετν κατ προτμησιν, δι πρτην φο­ ρν μας παρουσιζει Ενα ταλντο καρατερστα ξιον προσοχς.
ν συμπερσματι: "Εργον νομοιογενς κα κ­ πως βαρ ες τ εδος του, μ καλν πκρισιν, κα τ ποιον, λγω Ιδως τς παρουσας το λεπτο κα δημοφιλος Βλλυ Φρστ, δν στερεται μπο ρικς ξας. δ σημεωσε πιτυχαν.
Βων Παπαμχλης
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΟ (μιλοσα γαλλιστ)
(Προεβλθη συγχρνως ες τ «’Αττικν» κσ «Πνθεον») Παραγωγ J. de Venloo.
Τ γνωστν ρωμαντικν μυθιστρημα κα θεα­ τρικν Εργον το Πιρ Φροντα τ ποιον εχεν δη κινηματογραφηθ π το Ζουλιν Ντυβιβι πρ ξα- τας μ τν Ογκτ Ντυφλ, διεσκευσθη κ νου ες φλμ π το Ζν πστν ατν τν φορν. μολογομεν δτι να Εκδοσις μς φνει τελεως συγκιντους. Ζν πστν εργσθη περισστε­ ρον μ τν σκψιν παρ μ τν ψυχν του. ’Επιτδειος τεχνικς, μεταχειρζεται τν τεχνικν ς σκοπν κα δχι ς μσον. Οδτω παραφορτνει τ Εργον του, χωρς καννα πολτως λγον, μ πργματα τε­ λεως περιττ πο κουρζουν τν θεατν, κατα­ στρφουν τν ειρμν τς σκψες του κα τν Εμπο­ δζουν ν παρακολοθηση μ νδιαφρον τν ρκετ λλωστε αθαρετον δραματικν περιπτειαν το Ερ­ γου. Τ χρειζονται δλαι κεναι α διπλα, τριπλα, τετραπλο prises de vue, α φωτογραφικο παραμορ­ φσεις, τ τελεωτα ταξεδια το ατοκιντου κα τν σιδηροδρμων, δν γνωρζει κανες, οτε ατς δ σκηνοθτης κατ πσαν πιθαντητα.
Μερικ κομψ κα πλοσια ντεκρ, κα ρκετ γραφικ τοπεα, καλς φοτογραφημνα, ποτελον τ κυριτερα προσντα το φλμ. πκρισις τν θοποιν νομοιογενς. Λεπει π τν πστν παιτουμνη καντης ες τ ν διευθνη δπως πρ­ πει τος ρμηνευτς του. Ζρζ Γκρσμιθ, δ πο- δυμενος τν ρλον το Εκκεντρ&i