WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

40
Ετήσιος απολογισμός

description

Διαβάστε τα πεπραγμένα του WWF Ελλάς για το 2012.

Transcript of WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Page 1: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Ετήσιος απολογισμός

Page 2: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

WWF Ελλάς

Λεμπέση 21117 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 3314893Fax: 210 3247578

Φωτογραφία εξωφύλλου

Αndrea Bonetti www.andreabonetti.com

Mάρτιος 2013

© Τμήμα Επικοινωνίας WWF Ελλάς

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv

http://www.facebook.com/WWFGreece

http://twitter.com/WWF_Greece

Page 3: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Στη χρονιά που πέρασε και για την οποία εκ-θέτουμε τον απολογισμό μας, συνεχίστηκαν τα υπάρχοντα προγράμματα προστασίας της φύσης, ξεκίνησαν όμως και νέες, φιλόδοξες προσπάθειες. Εργαστήκαμε προς την αντιμετώπιση των έντονων πιέσεων για αρνητικές μεταβολές της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ επιμείναμε για ακόμη ένα έτος στη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της. Ταυτόχρονα καταθέσαμε και επεξεργαστήκαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τον εμπλουτισμό του νομικού και θεσμικού πλαισί-ου προστασίας του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Η επιδίωξη της συνεργασίας, τόσο μέσα στο παγκόσμιο δίκτυο του WWF με έμφαση στις ευρωπαϊκές και μεσογει-ακές οργανώσεις, όσο και εντός της χώρας μας με άλλες περιβαλλοντικές οργα-νώσεις και επιχειρήσεις, χαρακτήρισε τη δράση του WWF Ελλάς και το 2012. Η χρονιά που πέρασε όμως ήταν ιδιαίτερα έντονη και όσον αφορά στις εσωτερι-κές μας εξελίξεις. Καταρτίσαμε μια νέα πενταετή στρατηγική, μετά από εξωτε-ρική αξιολόγηση της εφαρμογής της προηγούμενης, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο και κόντρα στις αντίξοες συνθήκες, με σαφή στόχευση και μεθοδικότητα, καταφέραμε να φέρουμε στο πλευρό μας 1.865 νέ-ους υποστηρικτές, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των πολιτών που συνδράμουν ενεργά στο έργο μας στους 13.000. Όμως, ένας απολογισμός, πολύ περισσότερο αν είναι θετικός, αποκτά πραγμα-τικό νόημα μόνο αν αποτελεί ταυτόχρονα και υπόσχεση για μελλοντική βελτί-ωση. Ο καλός απολογισμός αλλά και η χρηστή και απόλυτα διαφανής, ανοικτή στον έλεγχο των πολιτών, διαχείριση των πόρων, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και για τον δύσκολο χρόνο που διανύουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους συνεργάτες μας, τους παλιούς και νέους φίλους και υποστηρικτές, τα ιδρύματα αλλά και όλους όσους μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι.

Γιώργος ΒλάχοςΠρόεδρος ΔΣ WWF Ελλάς

Απέναντι στην κρίση

Γιώργος Βλάχος

Page 4: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

© Αndrea Bonetti

Page 5: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά, το λέμε και το εν-νοούμε! Σας καλώ να μελετήσετε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, να ενημερωθείτε για το πλούσιο μωσαϊκό δράσεων του WWF Ελλάς – δου-λειά στο πεδίο, προτάσεις περιβαλλοντικής πολιτι-κής, επιστημονική έρευνα, δουλειά με μαθητές και σχολεία, κινητοποίηση πολιτών.

Τo 2012 ήταν μια χρονιά αξιολόγησης της πορεί-ας της οργάνωσης την τελευταία πενταετία και σχεδιασμού της επόμενης απαιτητικής χρονικής περιόδου μέχρι το 2017.

Όλα αυτά και άλλα πολλά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τη δική σας συμμετοχή και υποστήριξη. Μέσα στο σκηνικό της πρωτόγνωρης αυτής κρίσης, μπορούμε και το παλεύουμε όχι μόνο γιατί είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κά-νουμε, αλλά κυρίως γιατί υπάρχετε όλοι εσείς, που μας στηρίζετε, πιστεύετε στον σκοπό μας και παρά τις δυσκολίες, μας παροτρύνετε να συνεχίσουμε τον αγώνα.

Τώρα όσο ποτέ άλλωστε, η χώρα έχει ανάγκη από μια υγιή και δραστήρια κοι-νωνία των πολιτών, ικανή να αντιταχθεί στις αρνητικές πολιτικές επιλογές που υπονομεύουν την περιβαλλοντική ατζέντα, αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες βιώσιμες λύσεις για το μέλλον μας. Για εμας, οι λύσεις αυτές εδράζουν στην θεμε-λιώδη αρχή ότι το περιβάλλον είναι η κύρια βάση για μια πραγματικά βιώσιμη και υγιή αναπτυξιακή πορεία. Υγιής οικονομία χωρίς υγιές περιβάλλον δεν υπάρχει.

Θα συνεχίσουμε να τιμούμε την εμπιστοσύνη όσων μας στηρίζουν - οικονομικά, εθελοντικά ή ηθικά. Θα το κάνουμε κυρίως μέσα από το πολυεπίπεδο έργο μας αλλά παράλληλα θα συνεχίσουμε να τηρούμε τα αυστηρότερα πρότυπα διαφά-νειας, λογοδοσίας και επαγγελματικής διαχείρισης. Σας το οφείλουμε.

Και πάλι σας ευχαριστούμε.

Δημήτρης ΚαραβέλλαςΓενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Δημήτρης Καραβέλλας

Page 6: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

ΠεδίοΜελετάμε και αναδεικνύουμε απειλούμενα είδη και ευαί-σθητες οικολογικά περιοχές. Καταγράφουμε τα χαρακτη-ριστικά, τις απειλές, τους τρόπους για να προστατευθούν.Συνδυάζουμε την εμπειρία επιστημόνων με τον αυθορ-μητισμό και τη φρέσκια ματιά των εθελοντών, ενεργών πολιτών και ομάδων που συνεργάζονται μαζί μας. Στο βουνό, στα ποτάμια, στους υγρότοπους, στα δάση: όλα ξεκινάνε και επιστρέφουν στο πεδίο.

© Αntrea Bonetti

Page 7: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012
Page 8: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

8 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

Δουλεύουμε στη φύση

Άμεση καταγραφή και διατύπωση προτάσεων για τις μεγάλες πυρκαγιές της Λαυρεωτικής και της Χίου

Η αντιπυρική περίοδος του 2012 ξεκίνησε δυστυχώς νωρίς. Η πυρκαγιά ωστόσο που προκάλεσε τις μεγαλύτερες απώ-λειες σε δασικές εκτάσεις στις αρχές του καλοκαιριού ήταν αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή για να αποτιμήσουν το μέγε-θος της καταστροφής και στη συνέχεια να προτείνουν τις ανάλογες δράσεις αποκατάστασης.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από αμέλεια, έκαψε συνολικά 34.996 στρέμματα από τα οποία 20.201 βρίσκονται εντός των ορίων προστατευόμενων περιοχών. Βασική προϋ-πόθεση για την επανάκαμψη της καμένης έκτασης αποτελεί η απόλυτη προστασία από οικολογικά ασύμβατες αλλαγές χρήσεων γης και ο περιορισμός των ανθρώπινων δρα-στηριοτήτων, κυρίως όμως της οικιστικής αυθαιρεσίας.

Δυστυχώς όμως φέτος δεν «μείναμε» μόνο στη Λαυρεωτική… Ο Αύγουστος που μας πέρασε μας βρήκε και στη Χίο να απογράφουμε και να προτείνουμε μέτρα και δράσεις αποκατάστασης για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που γνώρισε το νησί τα τελευταία 30 χρό-νια. Η πυρκαγιά κατέκαψε 48.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 66,6% αφορούσε σε φυσική βλάστηση ενώ το 31,6% σε καλλιέργειες.

Την επόμενη μέρα βρεθήκαμε στα καμένα της Χίου, αλλά και κοντά στους ανθρώπους της, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Αρχές και τις τοπικές οργανώσεις.

Προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων: η δημιουργία των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, η ειδική πλέον διαχεί-ριση στην κτηνοτροφία, την υλοτομία, το κυνήγι, η στενή παρακολούθηση των καμένων εκτάσεων, καθώς και οι στοχευμένες δράσεις αποκατάστασης της φυσικής βλάστησης.

© Eύη Κορακάκη / WWF Ελλάς

Page 9: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 9

Οι τοπικοί φορείς υιοθέτησαν μέρος των προτάσεών μας. Απτό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χίου για την απαγόρευση του κυνηγιού σε περιοχή ευ-ρύτερη της καμένης (έκταση εμβαδού 258.031 στρεμμάτων) για τρία χρόνια, καθώς και άλλες ενέργειες για την προστασία της καμένης έκτασης. Επιπλέον, σχεδόν το σύνολο των προτάσεών μας συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα του διεθνούς συνεδρίου, με τίτλο “Η Απάντησή μας στις Πυρκαγιές-Συνεργαζόμενοι για μια καλύτερη Χίο”, το οποίο διοργανώ-θηκε από το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και διεξήχθη στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2012.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του οικολογικού απολογισμού της πυρκαγιάς ανταπο-κριθήκαμε στην πρόσκληση του Δήμου Χίου για την παγκόσμια μέρα εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), διοργανώνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του νησιού, με θέμα τα δάση και τις δασικές πυρκαγιές. Η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τα παιδιά την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το νησί τους.

Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των υγρότοπων της Κρήτης

Στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας των νησιωτικών υγρότοπων, συνεχίσαμε όλη τη χρονιά που μας πέρασε το εθελοντικό πρόγραμμα «Δίκτυο Παρακολούθησης της Κατάστασης των Υγρότοπων της Κρήτης» που έχει στόχο τη συστηματική παρακολού-θηση της κατάστασης των υγρότοπων του νησιού από εθελοντές.

Στον πρώτο ενάμισι χρόνο δράσης του προγράμματος, η συμμετοχή των εθελοντών ξεπέρασε τα 50 άτομα, τα οποία μετά από σχετική εκπαίδευση, επισκέπτονται τακτικά τους περισσότε-ρους εκ των 107 φυσικών υγρότοπων του νησιού ελέγχοντας για περιστατικά υποβάθμισης.

Η δράση του εθελοντικού αυτού δικτύου ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς εντό-

60ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ

107ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ

© Rafael Estamislao

Page 10: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

10 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

πισε 40 περιπτώσεις υποβάθμισης για τις οποίες ενημερώσαμε τις αρμόδιες αρχές. Σε δέκα δε από αυτές, οι υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα και απεκατέστησαν το πρόβλημα.

Το δίκτυο όμως δεν έδρασε μόνο του. Συνεργάστηκε με τοπικούς φορείς σε μια σειρά δράσεων και μεταξύ άλλων οριοθετήθηκαν τρεις υγρότοποικαι τοποθετήθηκαν πινακί-δες σήμανσης και ενημέρωσης σε άλλους οκτώ.

Επιπλέον, πραγματοποίησε δεκάδες παρουσιάσεις σε τοπικούς φορείς, σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και ξεναγήσεις σε μαθητές.

Τη σημαντική αυτή προσπάθεια στηρίζει το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas), μέσα από το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό».

Κέντρο ενημέρωσης στο Μικρό Πάπιγκο

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της παρουσίας μας στη Β. Πίνδο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2012 με την παράδοση της λειτουργίας του «Κέντρου Ενημέρωσης για τη Φύση και τον Πολιτισμό στο Ζαγόρι» στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.

Η παρουσία μας στην περιοχή ξεκίνησε το 2001, τόσο με τη δημιουργία και λειτουργία του κέντρου ενημέρωσης, όσο και με τη συμμετοχή μας ως εκπροσώπων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.

Το κέντρο ενημέρωσης στεγάστηκε για μια δεκαετία στο κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου του Μικρού Πάπιγκου, το οποίο μας είχε παραχωρήσει δωρεάν για όλα αυτά τα χρόνια η Κοινότητα Πάπιγκου.

Στο κέντρο ενημέρωσης αναδείξαμε τις ιδιαίτερες φυσικές αξίες και την πολιτισμική ταυτότητα του Ζαγορίου και ενημερώσαμε τους επισκέπτες για τη συνολική δράση του WWF στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Υπολογίζουμε ότι στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, το κέντρο ενημέρωσης υποδέχθηκε περισσότερα από 50.000 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα δημιουργήσαμε πωλητήριο με τα προϊόντα του WWF Ελλάς, το οποίο έφε-ρε σημαντικά έσοδα για τη λειτουργία του κέντρου.

Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας που εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο κέντρο ενημέρωσης και ευχόμαστε στον Φορέα Διαχείρισης «καλή συνέχεια» στη λει-τουργία και διαχείρισή του.

Κοντά στον μοναδικό Ασπροπάρη

Η ομάδα μας στον Έβρο συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Επι-στροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 1NAT/BG/000152), το οποίο στοχεύει στην προστα-σία και ανάκαμψη του πληθυσμού του ασπροπάρη σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Τη χρονιά που μας πέρασε ήμασταν ιδιαίτερα δραστήριοι και στις πέντε περιοχές ειδι-κής προστασίας στη Θράκη, από το δάσος Δαδιάς έως την Κοιλάδα Κομσάτου.

«Σκανάραμε» λοιπόν με εντατικές επισκέψεις και ώρες παρατήρησης τις παλιές και πρόσφατες περιοχές φωλιάσματος, για να πιστοποιήσουμε τελικά την παρουσία 9 επικρατειών ασπροπά-ρη που αντιστοιχούν στο 60% του σημερινού ελληνικού πληθυσμού. Διαπιστώσαμε δε ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα ζευγαριών είναι συγκεντρωμένη στο δάσος Δαδιάς (5 επικράτειες)!

10ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

50.000ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Page 11: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 11

Βρεθήκαμε πραγματικά πολύ «κοντά» στον ασπροπάρη… Τοποθετήσαμε έναν δορυ-φορικό πομπό σε νεοσσό, τον Λεύκιππο, ο οποίος μετανάστευσε επιτυχώς στην Αφρι-κή. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και τον «ακολουθήσαμε» χιλιόμετρο- χιλιόμετρο στο μακρύ του ταξίδι προς το Τσαντ, όπου και θα περάσει τον χειμώνα μαζί με άλλους ασπροπάρηδες από τη Βουλγαρία.

Τα πρώτα στοιχεία δορυφορικής τηλεμετρίας μας έδειξαν ότι οι μικροί και άπειροι ασπρο-πάρηδες δεν ακολουθούν τους γονείς τους στη μετανάστευση αλλά ταξιδεύουν μόνοι τους.

Από τους 2 ελληνικούς νεοσσούς με πομπό, μάθαμε ότι αυτός της Έβρου ακολούθησε το μεταναστευτικό διάδρομο του Βοσπόρου, τις παράκτιες περιοχές των ασιατικών χωρών της Μεσογείου, πέρασε τη διώρυγα του Σουεζ και κατέληξε στο Τσαντ, ταξίδι που έκα-ναν και όλοι οι νεοσσοί με πομπό από τη Βουλγαρία. Ενώ, ο νεοσσός της Καλαμπάκας ταξίδεψε νότια προς Κρήτη, κατευθυνόμενος προς Αφρική, όπου όμως δεν κατάφερε να διασχίσει όλη τη θάλασσα και πέθανε..

Στον αντίποδα, ο ώριμος και έμπειρος ενήλικος ασπροπάρης από την Καλαμπάκα, ακο-λούθησε την ίδια ανατολική διαδρομή από ξηράς που ακολούθησαν και τα προηγούμενα.

Επίσης, μάθαμε σε ποια σημεία ξεκουράζονται και «ανεφοδιάζονται» σε όλα τα ασι-ατικά κράτη μέχρι να φτάσουν στην Αφρική, όπως και τα σημεία όπου περνούν τον χειμώνα. Με έρευνα που θα επακολουθήσει θα μπορέσουμε να μάθουμε αν αντιμετω-πίζουν ή όχι κινδύνους εκεί (τον ασπροπάρη θα τον συναντήσετε και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://lifeneophron.eu/gr).

Φυλάξαμε εντατικά μια φωλιά εκτός του δάσους της Δαδιάς και εφαρμόσαμε πειραμα-τικά τη συμπληρωματική τροφοδοσία σε κοντινή απόσταση, με στόχο να μην πέφτουν τα νεαρά πουλιά από τη φωλιά τους, δράση που θα επαναληφθεί και τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, καταγράψαμε τα επικίνδυνα για ηλεκτροπληξία καλώδια στύλων της ΔΕΗ, με στόχο τα επόμενα χρόνια να μονωθούν με κόστος του LIFE και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.

© Πέτρος Μπαμπάκας

Page 12: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

12 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

Εκτός από τα απότομα βράχια και τις απομακρυσμένες περιοχές βαθιά μέσα στη φύση, παραμείναμε κοντά και στην τοπική κοινωνία. Με κουβέντα, παρουσιάσεις σε κυνηγε-τικούς συλλόγους και καφενεία, διαδώσαμε το μήνυμα της κρίσιμης κατάστασης του πληθυσμού του ασπροπάρη σε Θράκη και Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε και μια μελέτη εκτίμησης του φαινομένου της παρά-νομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων μέσω συνεντεύξεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που πραγματοποιήσαμε σε κτηνοτρόφους, κυνηγούς, αγρότες και αρμόδιους φορείς. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τα επόμενα χρόνια.

Στην Πρέσπα

Συνεχίσαμε και φέτος να δουλεύουμε με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών για την προστασία του μοναδικού αυτού υγρότοπου σε εθνικό, αλλά και διασυνοριακό επίπεδο, σε συνεργασία με φορείς των τριών χωρών που μοιράζονται το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, την Ελλάδα, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.

Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και οι ειδικές συ-νεργασίες με εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ευρώπης «επι-στρατεύτηκαν» με σκοπό την εντατικοποίηση της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς όπως η ορνιθοπανίδα, αλλά και η ποιότητα των υδάτων των λιμνών.

Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, επίκεντρο της έρευνας αποτέλεσε φέτος, μεταξύ άλ-λων, η Σταχτόχηνα. Η Πρέσπα αποτελεί κρίσιμη περιοχή για τη Σταχτόχηνα, καθώς εκεί απαντάται ο μοναδικός βιώσιμος αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά και το νοτιότερο σημείο αναπαραγωγής του είδους στην Ευρώπη. Τεχνικές που δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ στη χώρα μας ξανά, όπως η «σύλληψη» των χηνών με εκτοξευ-όμενα δίχτυα, χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας σε συνεργασία με το ολ-

ΤΡΕΙΣΧΩΡΕΣ

ΕΝΑΣΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

© Πολυδεύκης Σταθόπουλος / Αρχείο ΕΠΠ

Page 13: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 13

λανδικό κέντρο για την Ορνιθολογία Πεδίου, SOVON Institute. Στον τομέα των υδάτων ξεκίνησε μία συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Β-WARE της Ολλανδίας με στόχο τη διερεύνηση του θέματος της ρύπανσης των λιμνών.

Παράλληλα, ένα σημαντικό εργαλείο, όπως η δημιουργία ενός Διασυνοριακού Συστή-ματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ολοκληρώθηκε. Το σύστημα αυτό, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν κοινά πρωτόκολλα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παρα-μέτρων και μία κοινή βάση δεδομένων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκό-μενοι φορείς, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με οργανισμούς και επιστήμονες των τριών χωρών. Οι πρώτες κοινές μετρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα από πιλοτικά προγράμματα και αναμένεται πλέον η επίσημη υιοθέτηση του χρήσιμου αυτού εργαλεί-ου από τους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, άλλη μία σημαντική παγκόσμια διάκριση ήρθε να επιβραβεύσει τη δράση μας στην περιοχή. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών βρέθηκε στους τέσσερις φιναλίστ που διεκδίκησαν το διεθνές βραβείο Thiess International Riverprize, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από το International River Foundation της Αυστραλίας σε φορείς ή οργανι-σμούς που έχουν συμβάλει στην ορθή διαχείριση ποταμών και υγρότοπων παγκοσμίως.

© Αntrea Bonetti

Page 14: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Πολιτική και περιβάλλονΣτις δύσκολες εποχές, όπως η σημερινή, φαίνεται η σημα-σία της συλλογικής δράσης και της οργάνωσης της κοινωνί-ας των πολιτών. Όταν καταρρακώνεται η ποιότητα της ζωής και διακυβεύονται πολύτιμα κοινά αγαθά, όπως το περιβάλ-λον και οι φυσικοί πόροι, οι οργανώσεις και γενικότερα οι κοινωνικές συλλογικότητες εκ των πραγμάτων αναδεικνύο-νται ως βασικοί υπερασπιστές λύσεων για μια καλύτερη και βιώσιμη κοινωνία.

© Μάριος Βόντας / WWF-Ελλάς

Page 15: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012
Page 16: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Προεδρικό διάταγμα για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους

Όταν το 2003 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας», βασικός μας στό-χος ήταν η θεμελίωση μιας θεσμικής θωράκισης των οικο-λογικών αυτών διαμαντιών που βρίσκονταν διάσπαρτα σε ολόκληρη τη νησιωτική χώρα.

Στις 5 Ιουνίου του 2012, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, έφτασε η στιγμή να υποδεχτούμε, μετά από 9 χρόνια αδιάκοπης προσπάθειας για καταγραφή και άσκηση πολιτικής πίεσης, το π.δ: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγρότοπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανά-δειξη των μικρών παράκτιων υγρότοπων που περι-λαμβάνονται σε αυτόν»

Η υπογραφή του προεδρικού διατάγματος αποτελεί μια σημαντικότατη θετική εξέλιξη για την προστασία και διατήρησή των νησιωτικών υγρότοπων, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται προστατευτικό καθεστώς για αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα. Πιο συ-γκεκριμένα, επετεύχθη η θεσμική προστασία 380 νησιωτικών υγρότοπων, έκτασης μέ-χρι 80 στρέμματα σε 59 νησιά.

Η πρώτη πολύ σημαντική φάση της δουλειάς μας ολοκληρώθηκε. Είναι όμως μόνο η αρχή, καθώς οι περιπτώσεις υποβάθμισης αποτελούν καθημερινότητα. Το WWF Ελλάς θα συνεχίσει και αυτήν τη χρονιά τις δράσεις του, κινητοποιώντας πολίτες και ασκώ-ντας πιέσεις για την πλήρη και άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για να ανα-τραπεί αυτή η κατάσταση.

8η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Καταιγιστική οπισθοδρόμηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και σοβαρή υστέρηση στην εφαρμογή σημαντικών περιβαλλοντικών πολιτικών σημειώθηκε από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και τον Ιούνιο του 2012. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η ετήσια έκθε-ση «Δεσμεύσεις για εφαρμογή - Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα», την οποία δημοσιεύσαμε τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για την όγδοη ετήσια έκθεση και απο-τελεί το μοναδικό εργαλείο παρακολούθησης της κατάστασης εφαρμογής της περιβαλ-λοντικής νομοθεσίας και πολιτικής στην Ελλάδα.

Όταν το 2005 δημοσιοποιήσαμε την πρώτη ετήσια έκθεση είχαμε την ελπίδα ότι σε λίγο χρόνο θα καταγράφαμε μόνο θετικές εξελίξεις. Δυστυχώς όμως, ήρθε η κρίση και οι πολιτικές που ακολουθούνται προκαλούν άνευ προηγουμένου πισωγύρισμα σε εποχές περιβαλλοντικά πρωτόγονης νομοθεσίας για την Ελλάδα.

Όπως λοιπόν προέκυψε από την έκθεση του καλοκαιριού 2012, σε σημαντικό βαθμό, η οπισθοδρόμηση που καταγράφεται αποτέλεσε απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσε-ων της χώρας. Σε εξίσου σημαντικό βαθμό όμως, προέκυψε από επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, υπό το στρεβλό σκεπτικό ότι πολλές από τις περιβαλλοντικές διατάξεις αποτε-λούν εμπόδιο στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, αγνοώντας ότι οι διατάξεις αυτές προσπαθούν να καλύψουν σημαντικά κενά στη θεσμική προστασία του φυσικού

Προτείνουμε πιέζουμε

κινητοποιούμε

16 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

380ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙΘΕΣΜΙΚΑ

Page 17: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

κεφαλαίου. Μία προκατάληψη που όπως αποδεικνύεται και από την έκθεση δεν έχει καμία πραγματική βάση. Το ακριβώς αντίθετο: η αγνόηση του περιβαλλοντικού δικαί-ου και η υποβάθμιση των θεσμών προστασίας του φυσικού πλούτου και των φυσικών πόρων υποσκάπτει τις προοπτικές για πραγματικά βιώσιμη διέξοδο από την κρίση ενώ προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και για τις επενδύσεις.

Οι τομείς που υπέστησαν τα σημαντικότερα πλήγματα ήταν, η νομοθεσία για την περι-βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, τα δάση και τη δόμηση.

Σήμα κινδύνου προς ΕΕ και ΔΝΤ

Η περιβαλλοντικά βιώσιμη έξοδος της Ελλάδας από την οικονομική κρίση δεν αποτελεί απλώς μια επιτακτική ανάγκη αλλά έναν μονόδρομο προς μία σταθερά θεμελιωμένη ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Το WWF Ελλάς υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται αυτήν την αρχή, παρεμβαίνοντας σε διεθνές επίπεδο προς κάθε πλευρά.

Στο πλαίσιο αυτό, το διεθνές WWF, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF και το WWF Ελλάς έστειλαν τον Ιανουάριο του 2012, ανοικτή επιστολή προς Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας ότι τα μέτρα για την ελληνική οικο-νομία προκαλούν και σοβαρή περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση, πέραν όλων των υπολοί-πων συνεπειών. Στην αλληλογραφία που ακολούθησε μεταξύ WWF και ΕΕ, με αφορμή αυτήν την επιστολή, το WWF Ελλάς υποστήριξε πως η περιβαλλοντική υποβάθμιση που καταγράφεται ως αποτέλεσμα των μέτρων που ακολουθεί η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για μια μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση που θα έχει πιο μακροχρόνιες συνέπειες και πολύ πιο σημαντικό κόστος αντιμετώπισης.

Παρατηρητήριο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κρί-σης στην Ευρώπη

Ξεπερνώντας τα στενά όρια της ελληνικής πραγματικότητας, το WWF Ελλάς διαδρα-μάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο εντός του διεθνούς δικτύου της οργάνωσης, στη δημιουρ-γία και τον συντονισμό ενός μηχανισμού παρακολούθησης των περιβαλλοντικών διατά-σεων της οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Παρατηρητήριο Κρίσης μετράει ήδη 11 τεύχη, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.wwf.gr/crisis-watch/. Το σημαντικό αυτό εγχείρημα δεν θα ήταν όμως εφικτό χωρίς τη βοήθεια εθελοντών. Η ομάδα του Πα-ρατηρητηρίου της Κρίσης παρακολουθεί τις οικονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές και τις περιβαλλοντικές τους προεκτάσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από ένα σύνολο αφοσιωμένων ανθρώπων που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα γνώσεων και επαγγελματικής εξειδίκευσης, το Παρατηρητήριο της Κρίσης διευρύνει το «ραντάρ» του και αποτελεί ήδη σημείο διεθνούς αναφοράς.

Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι δεν μένουμε στη διαπίστωση των προβλημάτων. Διατυπώνουμε και καίριες παρεμβάσεις για μία περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη διέξοδο από την κρίση. Πάντα σε πανευρωπαϊκό συντονισμό με το δίκτυο του WWF και κυρίως με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 17

Page 18: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Πρωταθλητές Ευρώπης στην εξοικονόμηση ενέργειας!

Τον Μάιο του 2012, η Ελλάδα κατέκτησε επάξια τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης στην εξοικονόμηση ενέργειας! Το «Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργει-ας», στη χώρα μας γνωστό και ως «Π.ΕΞ.Ε», διήρκεσε 13 μήνες, με την Ελλάδα να κόβει πρώτη το νήμα ανάμεσα σε άλλες 10 ευρωπαϊκές χώρες!

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2012, περισ-σότερα από 8.000 νοικοκυριά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσαν τη συμμετοχή τους και υιοθέτησαν πρακτικές μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

Η χώρα μας αναδείχθηκε πρώτη σε συμμετοχές, τόσο σε αναλογία πληθυσμού, όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Συνολικά, πήραν μέρος 2.845 νοικοκυριά, τη στιγμή που η δεύ-τερη σε συμμετοχές χώρα, η Γερμανία, έφτασε τις 1.888. Με εντυπωσιακό λοιπόν τρό-πο, η εθνική μας ομάδα, με μέση εξοικονόμηση ανά νοικοκυριό 6,75% στον ηλεκτρισμό και 7,85% στη θέρμανση αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

To «Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας - Π.ΕΞ.Ε.» διοργανώθηκε στην Ελλάδα από το WWF Ελλάς και την εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών Helesco, υπό την αι-γίδα του προγράμματος Intelligent Energy Europe. Αποτέλεσε βασικό εργαλείο της εκ-στρατείας WWF Eco2nomy, η οποία συνεχίζει να παρέχει όλες τις απαραίτητες συμβου-λές και τα εργαλεία για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στο σπίτι και την εργασία.

Εθνικός χορηγός του Π.ΕΞ.Ε υπήρξε ο όμιλος Eurobank EFG, o οποίος στήριξε και την εκστρατεία WWF Eco2nomy «Μειώνουμε τα έξοδά μας προστατεύοντας το περιβάλλον».

18 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

2.845ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

© Αntrea Bonetti

Page 19: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Άγρυπνο μάτι στις εργασίες της Βουλής

Με πρόσχημα την κρίση, η υποβάθμιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εξελίχθηκε σε κε-ντρική πολιτική επιλογή. Το δίκαιο προστασίας του φυσικού πλούτου, των φυσικών όρων και της ποιότητας ζωής βρέθηκε στο στόχαστρο, δίχως καμία πραγματική αιτιολογία.

Το WWF Ελλάς διαμόρφωσε αμέσως έναν μηχανισμό επαγρύπνησης, με έμφαση στη νομοθετική λειτουργία της Βουλής και των αντίστοιχων υπουργείων, αλλά και στο κα-θημερινό πεδίο της εφαρμογής δεσμευτικών πολιτικών για το περιβάλλον, όπως αυτές που πηγάζουν από το κοινοτικό δίκαιο.

Μέσα στο 2012, το WWF Ελλάς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση επιθέσεων στη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο-τήτων, την προστασία των δασών, το αστικό περιβάλλον και τη διατήρηση σημαντικών βιοτόπων. Διατυπώσαμε παρεμβάσεις σε περισσότερες από 25 νομοθετικές πρωτοβου-λίες και καταφέραμε τη βελτίωση τουλάχιστον πέντε εξ αυτών.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε ειλικρινείς ευχαριστίες στο ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες που εθελοντικά μας προσφέρουν έγκαιρη και έγκυρη πλη-ροφόρηση με έντονη ανησυχία για όσα συμβαίνουν, αλλά και ελπίδα για όσα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν.

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 19

© Γιώργος Βελλίδης / WWF Ελλάς

Page 20: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

© Αntrea Bonetti

Page 21: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Κινητοποίηση πολιτώνΟλοένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το δίλημμα «προστασία της φύσης ή ανάπτυξη;». Πού θέτει κανείς τα όρια; Η προστασία του περιβάλλοντος σχετίζε-ται άμεσα με τις γνώσεις και την παιδεία που διαθέτει κα-νείς. Ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε, διαμορφώνουμε προτάσεις και απόψεις και είμαστε κοντά στον πολίτη.

Page 22: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Τη χρονιά που μας πέρασε δημιουργήσαμε τρία νέα προ-γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με έμφαση στη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.

Στην «Πόλη του Μέλλοντος», πρόγραμμα το οποίο υλο-ποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας FRIGOGLASS, οι μαθητές μεταφέρονται νοερά στο έτος 2211, στον φα-νταστικό υπερδήμο της Αττικούπολης, οι κάτοικοι της οποίας δεν έχουν «γνωρίσει» τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-γειας και δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία εξοικονόμησης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης ορυκτών καυσίμων.

Με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν το πολυδιάστατο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και να μεταφέρουν κα-

θημερινές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε οικογένεια και φίλους, η «Πόλη του Μέλλοντος» έβαλε τα θεμέλιά της τον Νοέμβριο του 2011 και «κατοικήθηκε» από 60 σχολεία, 3.400 μαθητές και 50 εκπαιδευτικούς.

Τον Ιανουάριο του 2012 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Χρησιμοποιώ υπεύθυνα» με τη συ-νεργασία της Unilever. Μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες ενός σπιτιού οι μαθητές εντοπίζουν τα σωστά και τα λάθη στην καθημερινή χρήση προϊόντων, τη χρήση ενέργειας και νερού, καθώς και στη διαχείριση απορριμμάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, «εκπαιδεύ-σαμε» μέσω σεμιναρίων 220 εκπαιδευτικούς, ενώ άλλοι 730 «κατέβασαν» το διαδραστικό του υλικό από την ιστοσελίδα μας. Το πρόγραμμα στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012 υλοποιήθηκε σε περισσότερα από 70 σχολεία, με τη συμμετοχή 3.500 μαθητών.

Τέλος, τον Μάρτιο του 2012 ξεκινήσαμε το τρίτο νέο μας πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τίτλο «Κατοικείν». Καλέσαμε τους μαθητές να διερευνήσουν το πώς κατοικούν το σπίτι, το σχολείο, τη γειτονιά, τον πλανήτη και τους τρόπους με τους οποί-ους μπορούν να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την HSBC μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς του 2011-12, και συμμετείχαν σε αυτό 48 σχολεία, 2.300 μαθητές, αλλά και 50 εκπαιδευτικοί μέσω σεμιναρίων.

Fishtips: ο κολιός ποτέ τον Αύγουστο

Μπορεί όλοι να έχουμε ακούσει τη γνωστή παροιμία, ωστόσο η αλίευση και κατανά-λωση κολιού κατά την περίοδο αναπαραγωγής του, δηλαδή τον Αύγουστο, είναι κατα-στροφική. Και αυτό γιατί η αλίευση και κατανάλωση ψαριών σε λάθος εποχή και πάνω από τα επιτρεπόμενα μεγέθη, είναι από τους βασικούς λόγους μείωσης των ιχθυαποθε-μάτων στις ελληνικές θάλασσες.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε διοργανώσαμε εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαριών. Στο πλαίσιο της εκστρατείας δημιουργήσαμε το «Fishtips», ένα εύχρηστο εργαλείο με συμβουλές και προτάσεις προς τους κατανα-λωτές για τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη ψαριών προς κατανάλωση και την εποχή αναπαραγωγής τους. To “Fishtips” είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wwf.gr/fishtips.

Διαμορφώνουμεπολίτες για το

περιβάλλον

22 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

9.200ΜΑΘΗΤΕΣ

1.000ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

178ΣΧΟΛΕΙΑ

Page 23: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Το πρώτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ για τα θαλάσσια θηλαστικά

Στις ελληνικές θάλασσες, συγκατοικούμε με πτεροφάλαινες, το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη με καρδιά στο μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου, αλλά και φυσητήρες, το ζώο με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωικό βασίλειο! Αυτές είναι δύο μόνο από τις συναρπαστικές πληροφορίες που μεταφράσαμε μέσα σε 30 λεπτά σε μοναδικές εικό-νες, στο ντοκιμαντέρ «Θαλάσσια θηλαστικά, οι συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες».

Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό ντοκιμαντέρ για τα θαλάσσια θηλαστικά, το οποίο δη-μιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε» που υλοποιούν το WWF Ελλάς και η ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys Research Institute.

Υποστήριξε τον δικό σου Εθνικό Δρυμό

Σε μια άλλη «γειτονιά» του διαδικτύου και σε συνεργασία με την Tetra Pak Hellas, δη-μιουργήσαμε την εφαρμογή «Υποστήριξε τον δικό σου Εθνικό Δρυμό», έναν διαγωνι-σμό μέσα από τον οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να ανακαλύψουν την αξία και την ανάγκη προστασίας των ελληνικών δασών, να υποστηρίξουν το δασικό μας πρόγραμμα και να κερδίσουν πλούσια δώρα.

Αναδημοσιεύοντας και προωθώντας, οι χρήστες της εφαρμογής ενημέρωναν και ευαισθη-τοποιούσαν τον διαδικτυακό τους «φιλικό κύκλο» για τους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας και συγκέντρωναν πόντους, με στόχο να γίνουν «Chief Rangers» σε έναν από τους πέντε εθνι-κούς δρυμούς που παρουσίαζε ο διαγωνισμός (Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, Εθνικός Δρυμός Αίνου, Εθνικός Δρυμός Οίτης, Εθνικός Δρυμός Παρνασσού & Εθνικός Δρυμός Ολύμπου).

Επιπλέον, η εφαρμογή φιλοξενούσε την «ελατοpedia», μια ειδικά σχεδιασμένη μικρή «εγκυκλοπαίδεια» για τα έλατα, γεμάτη με πλούσιες πληροφορίες για τα διαφορετικά είδη που ευδοκιμούν στα ελληνικά δάση, αλλά και τους τρόπους προστασίας τους.

Oικοσκόπιο kids, το «παιδί» του Οικοσκοπίου

Κρεμάλα, παζλ, αντιστοίχιση και μνήμη… Δώσαμε περιβαλλοντική ταυτότητα σε γνω-στά και αγαπημένα παιχνίδια και δημιουργήσαμε το Οικοσκόπιο Kids, μια διαδικτυακή εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εξοικειωθούν με την έννοια του χώ-ρου, να διατρέξουν τον ελληνικό χάρτη, να ανακαλύψουν λίμνες και δάση, να οξύνουν την παρατηρητικότητα και τις αισθήσεις τους και να γνωρίσουν τα απειλούμενα και άλλα χαρακτηριστικά ελληνικά είδη.

Το Οικοσκόπιο Kids, το «παιδί» του γνωστού μας Οικοσκοπίου, δημιουργήθηκε χάρη στην ευγενική υποστήριξη και χορηγία της ερευνητικής ομάδας Προηγμένων Τεχνο-λογιών Μάθησης και Πολιτισμού, CosyLab του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία τους επιστημονικούς συνεργάτες της ομάδας κ. Στέλιο Διβάνη και κα Έλλη Διακαναστάση και τον αναπλη-ρωτή καθηγητή Σίμο Ρετάλη.

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 23

ΚΑΤΩ ΑΠΟ

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

www.oikoskopio.gr/oikoskopio-kids

Page 24: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

«Άτλας» αλλαγών καλύψεων γης

Η παρακολούθηση και καταγραφή των καλύψεων της γης αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι κάθε προ-σπάθειας αποτίμησης των πιέσεων που δέχεται το φυσικό περιβάλλον.

Για αυτόν τον λόγο και στο πλαίσιο του προγράμματος του WWF Ελλάς, «Το Μέλλον των Δασών», ξεκινήσαμε από το 2008 μια μεγάλη και σημαντική εργασία: τη διαχρονική χαρτογράφηση των αλλαγών στις καλύψεις γης της χώρας, την οποία ολοκληρώσαμε και δημοσιοποιήσαμε τη χρονιά

που μας πέρασε. Η μελέτη των τάσεων στις καλύψεις της γης, μας δίνει την κομβι-κή πληροφορία που χρειαζό-μαστε για να αποτιμήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώ-σεις καίριων κοινωνικοοικο-νομικών διαδικασιών και να διατυπώσουμε αποτελεσμα-τικές πολιτικές για την προ-στασία του φυσικού χώρου.

Η συνολική εικόνα όσον αφο-ρά στις αλλαγές των καλύψε-ων γης της χώρας μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τη διαχείριση του χώ-ρου στην Ελλάδα και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Την εικοσαετία 1987-2007, η χώρα μας απώλεσε περισσότερα από έξι εκατομμύρια στρέμματα φυσικών εκτάσεων, έναντι μιας αντίστοιχης αύξησης των γεωργικών και δευτερευόντως των λοι-πών, κυρίως αστικών, καλύψεων.

Στην περιπέτεια αυτού του τεράστιου εγχειρήματος, συνεργαστήκαμε με το Εργαστή-ριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Σεμινάρια για τα θαλάσσια θηλαστικά σε ολόκληρη την Ελλάδα

Τον χρόνο που μας πέρασε ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα, διοργανώνοντας σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ανάγκη προστασίας των εννέα θαλάσσιων θηλαστικών που φιλοξενούνται στις ελληνικές θάλασσες. Επισκεφτήκαμε 19 περιοχές, 10 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, αλλά και όλα τα μήκη και πλάτη των ελληνικών χωρικών υδάτων. Από την Πάτρα, την Κεφαλονιά, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, μέχρι τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου, όπως η Σύρος, η Ρόδος, η Μυτιλήνη και η Χίος.

Mεταδίδουμε οικολογική

γνώση

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 25

Page 25: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Στα 28 σεμινάρια που πραγματοποιήσαμε, συμμετείχαν 246 άτομα από την τοπική αυ-τοδιοίκηση και φορείς που ασχολούνται - είτε έμμεσα είτε άμεσα - με την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών. Επιπλέον, συμμετείχαν 75 στελέχη του Λιμενικού Σώμα-τος, πολίτες από τοπικές ΜΚΟ, φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Θάλασσας του Πα-νεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και 640 φοιτητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Ακαδημίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού προγράμ-ματος «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε» που υλοποιούμε σε συνεργασία με τη ΜOm, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys Research Institute.

26 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

28ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

19ΠΕΡΙΟΧΕΣ

961ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

© Αntrea Bonetti

Page 26: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

ΕπιχειρήσειςΣυνειδητά το WWF, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, επιδιώκει τον διάλογο με τις επιχειρήσεις και εστιάζει στη δημιουργία πρωτοπόρων και εποικοδομητικών συνερ-γασιών, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και το δικαίωμά του να ασκήσει ανοιχτή κριτική.

© Αntrea Bonetti

Page 27: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/12/2012 το πρόγραμ-μα Life+ «Climabiz», με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-ματα - Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» με δικαιούχο την Τράπεζα Πει-ραιώς και εταίρους την εταιρία συμβούλων Facets και το WWF Ελλάς. Στόχος του προγράμματος ήταν να προετοι-μάσει την ελληνική αγορά, ούτως ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει τις ευκαι-ρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν:

• Η αναλυτική, ανά κλάδο, χαρτογράφηση των κινδύνων και των ευκαιριών που απορ-ρέουν από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

• Ένα εργαλείο οικονομικής αποτίμησης των πιθανών συνεπειών των κινδύνων αυτών, αλλά και του ανταποδοτικού οφέλους που μπορούν να αποκομίσουν, επενδύοντας σε μέτρα και πρακτικές προσαρμογής και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί μια πανευρωπαϊκή καινοτομία, για την οποία έχει εκδη-λωθεί ενδιαφέρον από διεθνείς φορείς, και θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία τα παραδοτέα του προγράμματος θα εξακολουθήσουν να αξιοποιούνται σε ένα ικανό βάθος χρόνου.

Δουλεύουμε με τις

επιχειρήσεις

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 29

© Αntrea Bonetti

Page 28: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Διαφάνειακαι λογοδοσίαΤο σύστημα οικονομικής διαχείρισης της οργάνωσης είναι έτσι δομημένο ώστε αφενός να εγγυάται τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών μας πό-ρων, και αφετέρου να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων. Για αυτόν τον λόγο ακολουθούμε τα αυστηρότερα λογιστικά και διαχει-ριστικά πρότυπα, ενώ ελεγχόμαστε σε σταθερή βάση από εσωτερικούς και ανεξάρτητους οικονομικούς ελεγκτές (ορκωτοί λογιστές).

© Mario Alberto Magallanes Trejo

Page 29: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Στις δύσκολες εποχές, όπως η σημερινή, φαίνεται η σημα-σία της συλλογικής δράσης και της οργάνωσης της κοινω-νίας των πολιτών. Όταν καταρρακώνεται η ποιότητα της ζωής και διακυβεύονται πολύτιμα κοινά αγαθά, όπως το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, οι οργανώσεις και γενι-κότερα οι κοινωνικές συλλογικότητες εκ των πραγμάτων αναδεικνύονται ως βασικοί υπερασπιστές λύσεων για μια καλύτερη και βιώσιμη κοινωνία.

Ο ετήσιος απολογισμός μας για το 2012 εκδίδεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και γενικότερα για την κοινωνία των πολιτών. Με αφορμή την έρευνα από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για υποθέσεις κακοδιαχείρισης και απάτης εις βάρος τού Δημοσίου από συγκεκριμένα σωματεία και αστικές μη κερ-δοσκοπικές εταιρείες, διαβάζουμε δημοσιεύματα και ακούμε κυβερνητικές δηλώσεις και ανακοινώσεις που αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι συλλήβδην ο χώρος των ΜΚΟ λειτουργεί με αδιαφάνεια και κατασπαταλά πολύτιμους δημόσιους πόρους.

Προφανώς καμία ΜΚΟ δεν είναι εξ ορισμού καλή, αδιάφθορη, διαφανής, κοινωφελής, αποτελεσματική. Εξ ορισμού όμως οι MKO οφείλουν να είναι ανεξάρτητες από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, να δουλεύουν για το κοινό καλό, να είναι μη κερδοσκοπικές, να προσφέρουν γνώση και λύσεις. Και τέλος, οι ΜΚΟ οφείλουν να λειτουργούν με ξεκά-θαρους κανόνες διαφάνειας και να λογοδοτούν συνέχεια στη βάση στόχων που οριοθε-τούνται με σαφή κριτήρια και προτεραιότητες που δεν καθορίζονται από χρηματοδότες.

Η κριτική περί συμφερόντων που κρύβονται πίσω από τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις είναι αδικαιολόγητα ισοπεδωτική, καθώς μαζί με τα ξερά καίει και τα χλωρά. Όπως συμβαίνει με κάθε χώρο κοινωνικής ή πολιτικής δράσης, τελικός κριτής είναι προσωπι-κά ο πολίτης και συλλογικά η κοινωνία. Σε τελική ανάλυση, ας αναδειχθούν εκείνες οι οργανώσεις που λειτουργούν με ουσιαστική διαφάνεια, δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις που δέχονται και διατηρούν την απόλυτα απαραίτητη ισορρο-πία μεταξύ των διαφόρων πηγών οικονομικής ενίσχυσης του έργου τους. Ας ξεχωρίσουν εν μέσω άλλων όσες οργανώσεις αποδεικνύουν ότι τα χρήματα των υποστηρικτών τους στηρίζουν έργο και όχι γραφειοκρατία και δηλώνουν ξεκάθαρα τον τρόπο στρατηγικού σχεδιασμού και επιλογής των δράσεών τους. Ταυτόχρονα, ας κατακριθούν και ας περι-θωριοποιηθούν όσοι οικειοποιούνται την ταμπέλα της «μη-κυβερνητικής οργάνωσης» για να προωθήσουν σκοπούς που κάθε άλλο παρά κοινωφελείς είναι.

Όπως αδιάλειπτα και με συνέπεια αποδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια το WWF Ελλάς, η δουλειά της οργάνωσής μας στηρίζεται σε έναν στιβαρό στρατηγικό σχεδιασμό για τη διατήρηση της ελληνικής φυσικής κληρονομιάς και την οικολογική εγρήγορση της κοινωνίας. Σχεδιασμός που γίνεται πράξη από μια αφοσιωμένη ομάδα εκατοντάδων επιστημονικών συνεργατών, ενεργών εθελοντών και φίλων, στη βάση ενός ξεκάθαρου πλαισίου διαφάνειας και λογοδοσίας για το σύνολο της λειτουργίας της οργάνωσης.

Ο τίτλος «μη κυβερνητική οργάνωση» είναι τίτλος τιμής για το WWF Ελλάς. Με την πολύτιμη δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη, τιμούμε και αναδεικνύουμε αυτόν τον τίτλο σε κάθε μας βήμα.

Ανοίγουμε τα «χαρτιά» μας

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 31

Page 30: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Οικονομικά στοιχείαΚατά το οικονομικό έτος 2012 (1 Ιουλίου 2011 – 30 Ιουνίου 2012) τα έσοδα του WWF Ελλάς μειώθηκαν κατά 68.000 ευρώ φτάνοντας τα 3.533.000 ευρώ σε σχέση με το 2011 που ανήλθαν σε 3.601.000 ευρώ.

Ειδικότερα για το οικονομικό έτος 2012 το 54% των εσόδων προήλθε από ιδρύματα, το 19% από τις εταιρείες, το 15% από τους ιδιώτες, το 8% από θεσμικούς φορείς και το 4% από λοιπές πηγές.

Σύνολο εσόδων: €3.533.000 Οικονομικό έτος 01/07/2011 - 30/06/2012

Έσοδα σε χιλιάδες ευρώ

Ιδρύματα

Εταιρίες

Ιδιώτες

Θεσμικοί φορείς

Λοιπά

Σύνολα

1.855

2012

685

533

285

175

3.533

2.128

2011

568

543

257

105

3.601

1.855

285

533

175

685

32 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

Page 31: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Σε ότι αφορά τα έξοδα, το WWF Ελλάς, στοχεύει πάντα στην επίτευξη του μέγιστου δυνα-τού αποτελέσματος στον αγώνα για την προστασία της ελληνικής φύσης και τη διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Ελλάδας, με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα εξόδων κατά το οικονομικό έτος 2012 (1 Ιουλίου 2011 – 30 Ιουνίου 2012), τα διοικητικά έξοδα της οργάνωσης αποτέλεσαν το 4% των συ-νολικών δαπανών, ενώ το 81% αφορούσε έξοδα για την πραγματοποίηση προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και το 15% επενδύθηκε στον τομέα της ενημέρω-σης για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και για τις ενέργειες εξεύρεσης πόρων.

Σύνολο εξόδων: €3.957.000 Οικονομικό έτος: 01/07/2011 - 30/06/2012

Έξοδα σε χιλιάδες ευρώ

Προγράμματα προστασίας

Έξοδα εξεύρεσης πόρων

Διοικητικά έξοδα

Σύνολα

3.192

2012

587

177

3.957

2.985

2011

499

187

3.671

3.192

587

177

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 33

Page 32: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Ανάλυση προγράμματος προστασίας

Προγράμματα πεδίου

Κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός

Συμμετοχή σε δράσεις διεθνούς δικτύου

Περιβαλλοντική πολιτική

Επιστημονική τεκμηρίωση

Δράσεις επικοινωνίας

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Κινητοποίηση επιχειρήσεων

Σύνολο

Έξοδα προγραμμάτων προστασίας (σε χιλιάδες ευρώ)

1.464

2011

354

277

267

216

167

145

95

2.985

1.595

328273

320

165

211

131 169

1.595

2012

328

273

320

165

211

131

169

3.192

34 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

Page 33: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γήπεδα-οικόπεδα

Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων

Λοιπός εξοπλισμός & ασώμ. ακινητοποιήσεις

Εγγυήσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα

Χρεωστές διάφοροι

Ταμείο και καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο

Αποθεματικά

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές & πιστωτές διάφοροι

Γραμμάτια πληρωτέα

Φόροι-τέλη

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.015.024

30-06-2011

1.920.216

84.688

46,28

10.073

1.562.011

40.857

134.921

1.386.233

104.930

3.681.966

30-06-2011

3.597.493

332.930

3.264.563

83.752

24.371

27.932

31.448

720

3.681.966

2.020.429

30-06-2012

1.920.216

79.431

46,43

20.735

990.669

29.853

109.455

851.360

445.304

3.456.403

30-06-2011

3.173.708

332.930

2.840.777

82.624

19.583

20.595

42.445

200.071

3.456.403

Ισολογισμός χρήσης 01.07.2011 - 30.06.2012

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 35

Page 34: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Το WWF Ελλάς ελέγχθηκε για την χρήση 01.07.2011 – 30.06.2012 από την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers αφιλοκερδώς. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα μας αλλά μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.

Ποσοστό διοικητικών εξόδωνεπί συνολικών εξόδων

Δείκτες

Ποσοστό του κόστους προγράμματος προστασίας της φύσης επί συνολικών εξόδων

Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας

Aριθμός εργαζομένων την 30-06 σε ισοδύναμαπλήρους απασχόλησης

Αναλογία εσόδων προς έξοδα τμήματος εξεύρεσης πόρων

Ποσοστό αδέσμευτων εσόδων

Κάλυψη στον τύπο (αριθμός αναφορών)

Μηνιαίος αριθμός μοναδικών επισκεπτών στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς

Οικ. έτος 2012

4,47%

80,67%

€ 1.738.575

52

2,86

47.85%

1.263

15.000

Οικ. έτος 2011

5,1%

81,3%

€ 1.688.549

48

3,5

50%

1.608

18.603

Βασικοί δείκτες απόδοσης

36 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

Page 35: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012
Page 36: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

© Αntrea Bonetti

Page 37: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Παρά τις ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις που βιώ-νει η χώρα μας, οι συμπολίτες μας, σε πείσμα των και-ρών, στάθηκαν για άλλη μια φορά πλάι μας. Πολλοί δε ήταν αυτοί που εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους, υποστηρίζοντας οικονομικά το WWF Ελλάς.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 01/07/2011 – 30/06/2012, οι ιδιώτες που υποστήριξαν οικονομικά το έργο του WWF Ελλάς ανήλθαν σε 13.000 άτομα, με-ταξύ των οποίων και 1.865 νέοι υποστηρικτές.

Οι Διακεκριμένοι Φίλοι μας που έχουν επιλέξει να συνεισφέρουν ετησίως με ποσά από 480 ευρώ και άνω, αριθμούν τους 109, ανάμεσα τους 6 νέοι. Δύο άτομα επέλεξαν να μας ενισχύσουν με μεγαλύτερα ποσά, ως Υψηλοί Δωρητές.

Τέλος, το έργο μας ενίσχυσαν και άλλοι ιδιώτες με τη μορφή δωρεών εις μνήμη, συγκέ-ντρωσης χρημάτων από κάποια άλλη κοινωνική εκδήλωση (γάμο, βάπτιση, γενέθλια), εταιρικής εγγραφής εργαζομένων ή μέσω κληροδοτημάτων κ.τ.λ.

Υποστηρικτές 418.650 €Διακεκριμένοι Φίλοι 82.724 € Υψηλοί Δωρητές 15.000 €Κληροδοτήματα 6.350 €Άλλες δωρεές 9.816 € Σύνολο: 532.540 €

Επίσης, σημαντική βοήθεια μας προσέφεραν όλοι όσοι ανταποκρίθηκαν σε συμμετοχι-κές ενέργειες – δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν ενεργά στις διαδικτυακές εκ-κλήσεις μας για συλλογή υπογραφών, αλλά και σε άλλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων που ανταπο-κρίθηκαν στα αιτήματά μας και στηρίζουν αδιάκοπα το έργο μας. Για το διάστημα 01/07/2011 – 30/06/2012, η συμβολή Κοινωφελών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού υπήρξε για ακόμη μια φορά ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης μας. Συγκε-κριμένα, μας υποστήριξαν:

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς 250.000 € Ίδρυμα MAVA, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς 501.775 €Ίδρυμα MAVA, για το πρόγραμμα της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών 890.972 €Ίδρυμα MAVA, για το πρόγραμμα «Νησιωτικοί Υγρότοποι» 205.700 €Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση, για το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» 5.000 €Ίδρυμα First Data, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς 1.305 €Σύνολο: 1.854.752 €

H δύναμή μαςείστε εσείς!

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 39

Page 38: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για άλλη μια χρονιά ο χώρος των επιχειρήσεων βρέθηκε κοντά μας. Πιο συγκεκριμένα τη δουλειά μας υποστήριξαν οι εξής επιχειρήσεις:

ΑΒ Βασιλόπουλος Πρόταση για προμήθεια βιώσιμων αλειευμάτων 68.443 €Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συλλογή χρημάτων μέσω σημείων ανακύκλωσης 21.420* €Αυγά Βλαχάκη Χρηματοδοτικός μηχανισμός με την αγορά βιολογικών προιόντων 10.000 €Cannon Φωτοθήκη προγράμματος νησιωτικών υγροτόπων 7.500 €Carrefour Κινητοποίηση επιχειρήσεων 130.000 €Coca Cola 3E Δίκτυο προστασίας υγροτόπων Κρήτης 40.276 €Coca Cola 3E Σχολικός Διαγωνισμός υγροτόπων Κρήτης 20.000 €ΕΛΤΑ Συλλογή χρημάτων μέσω APS 2.886 €Eurobank Cards Κάρτα WWF Eurobank Visa 130.336 €Eurobank EFG Πρόγραμμα εξοικονόμησης «Εco2nomy» 30.000 €Frigoglass Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η πόλη του μέλλοντος» 30.400 €HSBC Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Κατοικείν» 21.200 €ΙΚΕΑ Χρηματοδοτικός μηχανισμός με την αγορά λαμπτήρων εξοικονόμησης 2.000 €Johnson Solutions Δωρεά για συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα 772 €S&B Eταιρική εγγραφή εργαζομένων 1.350 €ΝΟΚΙΑ HELLAS Χορηγία Προγράμματος Ζακύνθου 30.000 €Τράπεζα Πειραιώς Κινητοποίηση επιχειρήσεων, πρόγραμμα «Climabiz» 20.698 €Tetra Pak Α.Ε. Διαδικτυακή Εφαρμογή – Εθνικοί Δρυμοί 3.000 €Unilever Α.Ε. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Χρησιμοποιώ Υπεύθυνα» 40.000 €Unilever Α.Ε. Μελέτη σκοπιμότητας για ελαιοκαλλιέργεια. 25.000 € Σύνολο: 635.281 €

*ληξιπρόθεσμο ποσό που δεν έχει καταβληθεί

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η επίσημη σειρά προϊόντων με το λογότυπο του WWF στην Ελλάδα είναι πια πραγμα-τικότητα, εμπλουτίζεται συνεχώς και όλο και περισσότεροι επιλέγουν τα είδη μας τόσο για τις προσωπικές τους αγορές όσο και για δώρα. Εκτός από τα σημεία πώλησης των εταιρειών, προϊόντα WWF Ελλάς μπορεί να βρει κανείς στο πωλητήριό μας στη Δαδιά, στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα και στο site www.ecofamily.gr .

Επίσημοι Αδειούχοι

COSMOSLAC ΑΕ 7.000 €PAXOS SA 5.000 € ΧΑΝΟΣ ΑΕ 3.500 € Σταμάτης Ιωαννίδης και Υιός ΑΕ 15.000 €

40 WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012

Page 39: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

Sony Pictures Home Entertainment ΕΠΕ 2.000 € ECOFAMILY 449 € Εκδόσεις Ψυχογιός ΑΕ – Ποιός έκαψε την ουρά της αλεπούς 650 €Εκδόσεις Ψυχογιός ΑΕ – Ημερολόγιο 2.396 €NEF-NEF AE 5.000 €Συνεργασίες δικτύου WWF 9.092 €

Σύνολο: 50.087 €

Θεσμικοί Φορείς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+», πρόγραμμα «Η επιστροφή του Ασπροπάρη». 27.644 €Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+ Information & Communication», πρόγραμμα «Θάλασσα» (δικαιούχος MΟm). 38.250 €Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση», πρόγραμμα «Climabiz» 18.260 €Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», πρόγραμμα «Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας, (ΠΕΞΕ)» 39.562 €Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», πρόγραμμα «EuroTopten» 20.391 €Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», πρόγραμμα «EuroTopten Max» 4.320 €Πράσινο Ταμείο –Συγχρηματοδότηση Προγράμματος Life «Θάλασσα» μέσω δικαιούχου MΟm 43.170 €Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς -Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντών 51.982 €ΟΑΕΔ –12μηνη επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 41.463 €ΟΑΕΔ –Επιχορήγηση σεμιναριών κατάρτισης προσωπικού (ΛΑΕΚ 0,45) 355 €

Σύνολο: 285.397 €

Λοιπά Έσοδα

Συγχρηματοδότηση Προγράμματος Life «Θάλασσα» μέσω δικαιούχου MΟm 40.600 €Δίκτυο WWF –Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 11.426 €Δίκτυο WWF –Μεσογειακά γραφεία για την κοινή χάραξη στρατηγικής 7.215 €WWF Ολλανδίας –Πράσινη Οικονομία 50.000 €Τόκοι 41.932 €Πωλήσεις ειδών WWF 24.271 €

Σύνολο: 175.444 €

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2012 41

Page 40: WWF - Ετήσιος Απολογισμός 2012

των περιβαλλοντικών δράσεων του WWF Ελλάς εντάσσεται στις παγκόσμιες προτεραιότητες του WWF.

80%

Μας στηρίζουν περισσότεροιαπό 5.000.000 υποστηρικτές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι υποστηρικτές μας ξεπερνούν τους 13.000.

Η οικονομική διαχείρισητου WWF Ελλάς ελέγχεταιαπό ορκωτούς λογιστές σε ετήσια βάση από το 1995.