· Web view ΦΥΛΛΟ...

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · Web view ΦΥΛΛΟ...

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Α΄ Λυκείου

Θεματική ενότητα:

Ξενοφώντος, «Ελληνικά» Β 2. 3. 50-51

Τίτλος:

«Παρωδία δίκης»

Συγγραφή: ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

Εφαρμογή: ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη 2015

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS 296579 (κωδ. 5.175), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι .Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π.3.2.1. Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υπεύθυνοι υπο-ομάδας εργασίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας δευτεροβάθμιας: Λάμπρος Πόλκας,

Κοσμάς Τουλούμης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

http://www.greeklanguage.gr

Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα Τ.Κ. 55 132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 459101 , Φαξ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr

α. ταυτοτητα

Τίτλος

Παρωδία δίκης

Εφαρμογή σεναρίου

Άννα Χαραλαμποπούλου

Δημιουργία σεναρίου

Άννα Χαραλαμποπούλου

Διδακτικό αντικείμενο

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Τάξη

Α΄ Λυκείου

Χρονολογία

Από 15-19/12/2014 και από 12-16/01/2015

Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας

Διδακτική / θεματική ενότητα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Ξενοφώντος, «Ελληνικά» 2.3.50-51

Διαθεματικό

Όχι

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα

-

Χρονική διάρκεια

Δέκα (10) διδακτικές ώρες

Χώρος

Ι. Φυσικός χώρος:

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής.

ΙΙ. Εικονικός χώρος: Διαδίκτυο, Wiki του μαθήματος

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή

Για τον διδάσκοντα προϋπόθεση είναι η εμπειρία σε ομαδοσυνεργατικές διδακτικές πρακτικές και στη διαχείριση των μαθητικών ομάδων. Οι δεξιότητες στη δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, στην εύρεση και διαχείριση του ψηφιακού υλικού που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, για να επιτελέσουν τις δραστηριότητες, αποτελούν επίσης προϋποθέσεις εφαρμογής του σεναρίου από τον διδάσκοντα.

Οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χειρισμού των Εφαρμογών Γραφείου και πλοήγησης στο διαδίκτυο, να έχουν κάποιο βαθμό εξοικείωσης με την ομαδοσυνεργατική διαδικασία και κυρίως να έχουν την περιέργεια να δοκιμάσουν και τη διάθεση να εργαστούν με τρόπους προσέγγισης του μαθήματος διαφορετικούς από τους παραδοσιακούς

Η εφαρμογή του σεναρίου έγινε στο εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής και δώδεκα υπολογιστικοί σταθμοί εργασίας των μαθητών. Επίσης, για την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το σενάριο, τους στόχους, τις δραστηριότητες αλλά και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας [Wiki] χρησιμοποιήθηκε από τη διδάσκουσα η σχολική αίθουσα (Βιβλιοθήκη) όπου υπάρχει υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας. Η διδάσκουσα φρόντισε για την εγκατάσταση του λογισμικού CmapTools σε όλους τους υπολογιστές ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση και τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τους προσχεδιασμένους εννοιολογικούς χάρτες.

Εφαρμογή στην τάξη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη.

Το σενάριο στηρίζεται

Άννα Χαραλαμποπούλου: «Παρωδία δίκης», Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία , Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Ξενοφώντος, «Ελληνικά», Α΄ Λυκείου, 2014.

Το σενάριο αντλεί

_

β. συντομη περιγραφη / περιληψη

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου οι εικοσιτέσσερις μαθητές του τμήματος εργάστηκαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Wiki, κατανεμημένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων προκειμένου να επεξεργαστούν τα Φύλλα Εργασίας. Οι μαθητές: δημιούργησαν συνεργατικά μικροκείμενα στα οποία κατέγραψαν και αξιολόγησαν τα αφηγηματικά δεδομένα που υποδηλώνουν την εκτροπή της δίκης του Θηραμένη σε παρωδία· επεξεργάστηκαν προσχεδιασμένους εννοιολογικούς χάρτες για να αποτυπώσουν τις συνεκτικές σχέσεις δομής και νοήματος, ώστε να κατανοήσουν τη σύνδεση περιεχομένου και μορφής ενός μικροκειμένου· συνέκριναν και διατύπωσαν (άμεσα ή έμμεσα) τις απόψεις τους για στάσεις, αντιλήψεις και ιδέες σχετικά με τη λειτουργία των θεσμών ή των νόμων στην κλασική Αθήνα. Οι μαθητικές εργασίες περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο κάθε ομάδας, στο Wiki.

γ. εισαγωγη

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο

Η πρόταση διδασκαλίας βασίζεται στις κοινωνιογνωστικές προσεγγίσεις της μάθησης και συνδέεται με την ιδέα της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky και με τη θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης των Lave και Wenger. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μέσω διερευνητικών και ανακαλυπτικών δραστηριοτήτων παράγουν προσωπικό νόημα και ενεργώντας αναπτύσσουν νοητικές, αναστοχαστικές και μετα-γνωστικές δεξιότητες. Η διερεύνηση της αφηγηματικής δομής του κειμένου, η διαδικασία δόμησης και ανασύνθεσης των πληροφοριών