· Web viewData: 30/10/14 Rev. 02 PR. T: FG006153 MANUAL DE UTILIZARE ŞI INSTALARESIMPLEX-UP...

of 17 /17
Data: 30/10/14 Rev. 02 PR. T: FG006153 MANUAL DE UTILIZARE ŞI INSTALARE SIMPLEX-UP DOMINO UP PANOU DE CONTROL PENTRU 1 POMPĂ ELECTRICĂ CU COS-φ CONTROL DE CURENT CUPRINS Avertizări Pagina..........3 Prezentare generală Pagina..........4 Manipulare Pagina..........4 Domeniul de aplicare şi limitele de funcţionare Pagina..........5 Punere în funcţiune Pagina..........6 Instalare Pagina..........7-8 Conexiune electrică Pagina..........9-10 Reglare şi calibrare Pagina..........11-14 Oprirea pompei Pagina..........15 Lumini şi afişaj

Embed Size (px)

Transcript of  · Web viewData: 30/10/14 Rev. 02 PR. T: FG006153 MANUAL DE UTILIZARE ŞI INSTALARESIMPLEX-UP...

Data: 30/10/14

Rev. 02

PR. T: FG006153

MANUAL DE UTILIZARE ŞI INSTALARE

SIMPLEX-UP

DOMINO UPPANOU DE CONTROL PENTRU 1 POMPĂ ELECTRICĂ CU

COS-φ CONTROL DE CURENT

CUPRINS

· Avertizări

Pagina..........3

· Prezentare generală

Pagina..........4

· Manipulare

Pagina..........4

· Domeniul de aplicare şi limitele de funcţionare

Pagina..........5

· Punere în funcţiune

Pagina..........6

· Instalare

Pagina..........7-8

· Conexiune electrică

Pagina..........9-10

· Reglare şi calibrare

Pagina..........11-14

· Oprirea pompei

Pagina..........15

· Lumini şi afişaj

Pagina..........15-16

· Întreţinere

Pagina..........17

· Eliminarea deşeurilor

Pagina..........17

· Garanţie

Pagina..........17

· Piese de schimb

Pagina..........18

· Declaraţie de conformitate

Pagina..........18

· Diagrame de conexiune

Pagina..........19

· AVERTIZĂRI

Următoarele simboluri, însoţite de cuvintele: „Pericol”, „Avertizare” indică potenţialul pericol rezultat din neobservarea avertizării asociate, aşa cum este specificat mai jos:

PERICOL

RISCNerespectarea acestei avertizări poate duce la electrocutare

DE ELECTROCUTARE

PERICOLNerespectarea acestei avertizări poate cauza vătămare personală şi/sau deteriorarea proprietăţii

ATENŢIENeobservarea acestei avertizări poate cauza daune pompei, unităţii sau sistemului

· ATENŢIE:

Asiguraţi-vă că pompele sunt complet amorsate înainte de a le porni

· ATENŢIE:

Panoul de control trebuie conectat de un electrician calificat, în conformitate cu reglementările electrice în vigoare

· ATENŢIE:

Pompa electrică sau motorul şi panoul trebuie conectate la un sistem eficient de împământare în conformitate cu reglementările electrice locale în vigoare

· ATENŢIE

Efectuaţi împământarea unităţii înainte de a efectua orice altă operaţie.

· ATENŢIE

Pompa electrică sau motorul pot porni automat

· ATENŢIE

Ca regulă generală, deconectaţi întotdeauna sursa de alimentare înainte de a efectua orice operaţiune la componentele electrice sau mecanice ale unităţii sau sistemului.

· PREZENTARE GENERALĂ

Scopul acestui manual este acela de a oferi suficiente informaţii pentru instalarea, utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare ale DOMINO UP. Utilizatorul ar trebui să citească acest manual înainte de a pune în funcţiune unitatea. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza deteriorări ale dispozitivului şi poate duce la anularea garanţiei. Întotdeauna specificaţi codul de identificare a modelului şi numărul de fabricaţie când solicitaţi informaţii tehnice sau piese de schimb de la departamentele noastre de Vânzări şi Service. Instrucţiunile şi avertizările oferite mai jos se referă la versiunea standard; consultaţi documentaţia ataşată contractului de vânzare pentru modificări şi caracteristici speciale ale versiunii. Pentru instrucţiuni, situaţii şi evenimente care nu au fost luate în considerare în acest manual sau în documentele de vânzare, vă rugăm să contactaţi Departamentul de serviciu clienţi.

Unităţile noastre trebuie instalate în medii acoperite, bine ventilate, fără pericole şi trebuie utilizate la temperaturi de maxim + 40O C şi minimum - 5OC.

· MANIPULARE

PERICOLATENŢIE

Panoul trebuie manevrat cu grijă deoarece căderea şi lovirea acestuia pot cauza daune fără niciun semn extern vizibil.

Dacă, pentru orice motiv, unitatea nu este instalată şi pornită imediat după ce a ajuns la destinaţie, trebuie depozitată în mod corespunzător. Ambalajul extern şi accesoriile ambalate separat trebuie să rămână intacte, şi toate trebuie protejate de intemperii, mai ales de temperaturi de îngheţ, şi de orice loviri sau căderi.

INSPECŢIA PRELIMINARĂ: după ce aţi îndepărtat ambalajul exterior, inspectaţi vizual panoul de comandă pentru a vă asigura că nu a suferit deteriorări în timpul transportului.

Dacă sunt vizibile orice daune, informaţi dealer-ul FOURGROUP cât de curând posibil, nu mai târziu de cinci zile de la data de livrare.

· DOMENIUL DE APLICARE ŞI LIMITELE DE FUNCŢIONARE

PERICOL

RISCATENŢIE

DE ELECTROCUTARE

DOMINO UP este potrivit pentru controlul motoarelor tip pompă electrică submersibilă, în cazul cărora este important controlul funcţionării pe uscat fără a folosi senzorii de nivel (MONOFAZIC: DOMINO UP-M sau TRIFAZIC: DOMINO UP-T). Pentru orice altă utilizare sugerată a DOMINO UP este recomandat să contactaţi Departamentul nostru de servicii cu clienţii.

Compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună cauzată sau suferită de unitate ca rezultat al utilizării neautorizate sau neadecvate a acesteia.

CARACTERISTICI TEHNICE:

· Control electronic de comandă;

· Tensiune de intrare 1~50/60 Hz 230V ± 10% (modelul monofazic DOMINO UP-M);

· Tensiune de intrare 3~50/60 Hz 400V ± 10% (modelul trifazic DOMINO UP-T);

· Tensiune foarte mică la intrarea 2 pentru comutatorul de presiune sau flotorul de presiune cu moduri ajustabile de funcţionare

· Selector pentru funcţionarea motorului AUTO-OPRIT-MANUAL (temporar MANUAL)

· LED verde pentru funcţionarea AUTO

· LED VERDE pentru „Motor pornit”;

· LED pentru „Activare protecţie motor”;

· Afişaj multifuncţional pentru vizualizarea: tensiunii generale, frecvenţei, curentului motorului şi COS φ şi alarmelor;

· Butoane cu revenire pentru restabilirea protecţiei;

· Butoane pentru ajustări şi setare de pe afişaj;

· Protecţie electronică ajustabilă pentru suprasarcina motorului (de pe tastatură);

· Timp de activare a protecţiei: 5’’;

· Protecţie la funcţionare pe uscat ajustabilă de la COS φ 0,1÷ 0,99 (de pe tastatură);

· Restabilire automată din modul de funcţionare pe uscat după 5’, 30’, 60’, 90’;

· Selector intern pentru restabilirea din modul de funcţionare pe uscat la fiecare 90’;

· Protecţie motor la secvenţă greşită de faze;

· Alarmă ieşire curată cu mod ajustabil de intervenţie;

· Timer de repornire la 10’’ pentru a preveni ca motorul să stropească;

· Siguranţă de protecţie circuite auxiliare;

· Siguranţe protecţie motor;

· Întrerupător general cu blocare uşă;

· Versiune monofazică adaptată pentru introducerea unui condensator (nu este inclus)

· Separator cu mâner blocabil roşu şi galben;

· Carcasă din ABS;

· Ieşire cu suport de cablu;

· Protecţie IP55;

· Temperatură ambientală; -5/+40OC

· Umiditate relativă 50% la 40OC (fără condensare).

Nu utilizaţi produsul în medii în care există praf, acizi, gaze corozive şi/sau inflamabile, etc.

· PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

PERICOL

RISC DE PERICOL ATENŢIE

ELECTROCUTARE

Când panoul de control este conectat la o sursă de alimentare, AFIŞAJUL va arăta o tensiune principală şi o valoare de frecvenţă.

Folosind butoanele

este posibil să se pună motorul în funcţiune manual (manual) sau dintr-o sursă de control externă (automat).

Prin apăsarea butonului AUT se aprinde LED-UL de deasupra butonului şi tabloul este pregătit să primească semnale externe de la senzori şi flotoare.

Atunci când este oprit, controale externe automate (PLUTITOR, COMUTATOARE PRESIUNE sau alte contacte fără tensiune) vor permite motorului să funcţioneze automat.

În cazul în care contactele externe se deschid, motorul se va opri imediat şi afişajul va arăta „Alarmă nivel”.

Când motorul funcţionează, lumina verde „Motor pornit” se va aprinde

Nivelul apei este controlat prin verificarea valorii COS φ a motorului (factor de putere) aşadar nu are nevoie de senzori de nivel. La detectarea lipse de apă, pentru o perioadă (fixă) de 5 secunde, motorul va fi oprit.

Sistemul va testa din nou după 5, 30, 60, 90 minute şi va afişa „ALARMĂ! MOTORUL FUNCŢIONEAZĂ PE USCAT” – dacă aceste teste ajung la concluzia că COS φ a revenit la valorile prestabilite, panoul va reveni la funcţionarea normală.

Dacă problema persistă: fixează sistemul de TESTARE

· cu DIP 1 (excluzând restartul) PORNIT dacă sistemul blochează testarea;

· cu DIP1 OPRIT testele continuă pe termen nelimitat la fiecare 90 min.

Sistemul poate fi conectat la comutatorul de presiune, comutatorul flotor, semnalele de alarmă, PLC sau BMS etc.

După rezolvarea unei anomalii se poate reveni manual la funcţionarea normală prin apăsarea butonului

sau prin întoarcerea imaginii prin apăsarea comutatorului.

Acest lucru restabileşte caracteristicile de securitate automat şi sistemul este pregătit de pornire în mod automat sau manual;

NOTĂ GENERALĂ:

În timpul calibrării pentru Protecţie la Suprasarcină, porniţi motorul de 2-3 ori pentru a verifica funcţionarea corectă.

Sugerăm ca funcţionarea şi panoul de funcţii să fie verificate periodic pentru a garanta o eficienţă maximă.

· a. INSTALARE

PERICOL

RISC DE PERICOL ATENŢIE

ELECTROCUTARE

Conexiunea de putere

Unitatea trebuie ÎMPĂMÂNTATĂ CORECT înainte de a efectua orice altă operaţiune.

Tensiunea de alimentare ar trebui să corespundă cu datele scrise pe panou şi marcate pe motor.

(400V ± 10% 50/60 Hz x DOMINO UP-T)

(230V ± 10% 50/60 Hz x DOMINO UP-M)

Atenţie! Cablul trebuie să reziste la curentul nominal şi trebuie conectat la terminalele comutatorului general al panoului de control Isolator. (L1 L2 L3)

Toate cablurile expuse trebuie să fie protejate în mod corespunzător.

Linia de intrare trebuie protejată cu un circuit întrerupător în caz de scurgere în pământ măsurată în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Conectarea motorului

Unitatea trebuie ÎMPĂMÂNTATĂ CORECT înainte de a efectua orice altă operaţiune.

Tensiunea de intrare ar trebui să corespundă cu datele marcate pe motor.

(400V ± 10% 50/60 Hz x trifazic)

(230V ± 10% 50/60 Hz x monofazic)

Înainte de instalarea motorului, puneţi-l în funcţiune pentru scurt timp pentru a verifica direcţia de rotaţie – de obicei indicată printr-o săgeată imprimată pe pompă. Este recomandat să deconectaţi motorul de la pompă înainte de verificarea rotaţiei sau pompa ar putea fi deteriorată.

Conectarea externă de control

Este posibil să controlaţi motorul în „Automat” folosind două contacte fără tensiune, normal deschise ca flotoare sau comutatoare de presiune.

Există linii de tensiune dar de foarte joasă tensiune, oricum legătura cadru oprită şi comutatorul magneto-termic diferenţial oprit!

· b. INSTALARE

· FOLOSIŢI O ŞURUBELNIŢĂ DE DIMENSIUNE CORESPUNZĂTOARE PENTRU A FIXA CABLURILE ÎN TERMINALELE LOR, PENTRU A EVITA DETERIORAREA ŞURUBURILOR SAU LĂCAŞULUI ACESTORA.

· FIXAŢI PANOUL DE CONTROL PE UN PERETE CU ŞURUBURI ŞI ŞURUB ANCORĂ, FOLOSIND GĂURILE PREGĂTITE ÎN CUTIE (SAU SUPORTUL DE FIXARE DACĂ EXISTĂ).

DUPĂ FIXARE ÎNDEPĂRTAŢI ORICE SURPLUS DE PLASTIC SAU METAL (Ex. piese de cupru sau cabluri sau bucăţi de plastic din cutie) DIN INTERIORUL CUTIEI ÎNAINTE DE ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ.

PERETE

Fig. 1

N.B.: NU INSTALAŢI PANOUL DE CONTROL APROAPE DE OBIECTE ÎN CONTACT CU SUBSTANŢE LICHIDE INFLAMABILE, APĂ SAU GAZ

· a. CONEXIUNE ELECTRICĂ DOMINO UP-T

PERICOL

RISC DE PERICOL ATENŢIE

ELECTROCUTARE

SIGURANŢELE „F1, F2, F3”:

Pentru protecţia la scurt circuite pe panou, pe cablul panou-motor şi pe motor

F1 : siguranţă de protecţie circuit PRINCIPAL

F2 : siguranţă de protecţie circuit AUXILIAR; (vezi pagina 11 pentru evaluarea şi dimensiunile siguranţelor)

F3 : trei siguranţe de protecţie MOTOR.

· b. CONEXIUNI ELECTRICE DOMINO UP-M

PERICOL

RISC DE PERICOL ATENŢIE

ELECTROCUTARE

Conexiuni electrice şi funcţii ale panoului monofazic

Conectaţi COMUTATOARELE FLOTOR/DE PRESIUNE şi IEŞIREA MOTORULUI la panoul de comandă aşa cum este prezentat mai jos.

Conectaţi cablul DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE direct la terminalele COMUTATORULUI IZOLATOR DE BLOCARE UŞĂ

Siguranţele „F1, F2”:

Pentru protecţia la scurt circuite pe panou, pe cablul panou-motor şi pe motor

F1 : siguranţă de protecţie circuit PRINCIPAL

F2 : siguranţă de protecţie circuit AUXILIAR; (vezi pagina 11 pentru evaluarea şi dimensiunile siguranţelor)

· a. REGLARE ŞI CALIBRARE

SETARE PARAMETRII CONTROL

Dacă este posibil setaţi protecţiile principale prin intermediul butoanele şi AFIŞAJUL după cum urmează:

· Apăsaţi şi menţineţi apăsat cele 2 butoane simultan pentru cel puţin 7 secunde

sau până când apare cuvântul „SETARE”;

eliberarea acestora va afişa parametrul:

Utilizând aceleaşi butoane (SUS & JOS) măriţi sau micşoraţi valoarea Curentului Max al Motorului ce va fi folosit; apoi confirmaţi valoarea apăsând butonul „ENTER”

veţi vedea parametrul:

Utilizând aceleaşi butoane (SUS & JOS) măriţi sau micşoraţi valoarea Cos-Fi Min Motorului ce va fi folosit; apoi confirmaţi valoarea apăsând butonul „ENTER”

veţi vedea parametrul:

Utilizând aceleaşi butoane (SUS & JOS) măriţi sau micşoraţi valoarea de la 0 la 1 pentru a selecta funcţia:

0= Funcţie alarmă pentru tensiune în afara intervalului OPRITĂ;

1= Funcţie alarmă pentru tensiune în afara intervalului OPRITĂ.

Apoi confirmaţi valoarea apăsând butonul „ENTER”

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că intervalul de funcţionare considerat acceptabil de Domino este ± 15% Vn.

veţi vedea parametrul:

Utilizând aceleaşi butoane (SUS & JOS) măriţi sau micşoraţi valoarea de la 1 la 2 pentru a selecta funcţia:

1= Alarma apare la Intrarea IN1; când afişajul intrare alarmă închisă dispare şi motorul porneşte şi se opreşte cu deschiderea şi închiderea intrării IN2;

2= Alarma nu apare niciodată; motorul porneşte şi se opreşte cu 2 intrări IN1 şi IN2 cu IN1 ca OPRIRE şi IN2 ca PORNIRE cu auto-reţinere.

apoi confirmaţi valoarea apăsând butonul „ENTER”

veţi vedea parametrul:

Utilizând aceleaşi butoane (SUS & JOS) măriţi sau micşoraţi valoarea de la 1 la 4 pentru a selecta limba:

1= ITALIANĂ

2= ENGLEZĂ

3= SPANIOLĂ

4= FRANCEZĂ

apoi confirmaţi valoarea apăsând butonul „ENTER”

Acesta se va întoarce la afişajul voltajului şi frecvenţa, DOMINO UP este acum pregătit pentru o funcţionare normală;

· b. REGLARE ŞI CALIBRARE

Înainte de funcţionare trebuie să calibraţi Protecţia motorului la suprasarcina sistemului prin setarea Protecţie de declanşare la curent:

Pentru început citiţi pe afişaj curentul absorbit de motorul în funcţiune în modul manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MANUAL timp de aproximativ 10 secunde şi citiţi valorile de pe afişaj „Curent Motor ...A”)

Măriţi această valoare cu 20% şi setaţi valoarea la „Curent Maxim Motor”.

Să presupunem că dorim să setăm protecţia la suprasarcină pentru un motor trifazic de 5,5kW (7,5Cp) a cărui Absorbţie Nominală este de aproximativ 12 A.

PAŞI DE CALIBRARE:

După efectuarea instalării corecte a sistemului, cu respectarea direcţiei de rotaţie a pompei, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Manual pentru aproximativ zece secunde şi citiţi valoare de pe afişaj a curentului absorbit de către motor (la o valoare de aproximativ 12A).

· c. REGLARE ŞI CALIBRARE

Urmând instrucţiunile de SETARE PROTECŢIE (de la pagina anterioară) se setează parametrul „Curent Motor Max: ...A” la o valoare cu 20% peste curentul absorbit de motor (12 + 20% = 14,4A)

În acest moment protecţia este setată.

NOTĂ: Protecţia este întârziată cu 5 secunde.

ACEEAŞI PROCEDURĂ ESTE VALABILĂ PENTRU TOATE MODELELE TRIFAZATE SAU MONOFAZATE; ÎN BAZA CONSUMULUI DE CURENT, PUR ŞI SIMPLU AJUSTAŢI PARAMETRUL „CURENT MAXIM MOTOR” 20% MAI MULT PENTRU PROTECŢIA ÎNCĂRCĂRII CONECTATE;

(de ex. ABSORBŢIE 4a = AJUSTARE LA 4,8A)

EXEMPLU CALIBRARE COS φ

Setaţi o valoare mai mică, astfel încât protecţia trebuie să oprească motorul pentru funcţionare pe uscat;

Pentru a vizualiza o valoare reală a COS φ porniţi motorul (DOAR DACĂ ESTE APA PREZENTĂ) şi apăsaţi „ENTER” până când vedeţi următorul mesaj pe AFIŞAJ.

Ex.

Apoi setaţi PARAMETRUL „COS-Phi MIN MOTOR” până la 10-15% sub această valoare

Ex.

COS φ SCĂZUT: „ALARMĂ! MOTORUL FUNCŢIONEAZĂ PE USCAT”

· d. REGLARE ŞI CALIBRARE

SETĂRI COMUTATOR

Se pot seta anumite opţiuni de funcţionare folosind comutatoarele de pe panou.

Întrucât funcţia relativă este activă atunci când comutatorul este mutat la stânga, unul are:

DIP6 = Releu alarmă pornire la declanşarea la supracurent;

DIP5 = Releu alarmă pornire la intervenţia pentru funcţionare pe uscat;

DIP4 = NU SE UTILIZEAZĂ

DIP3 = Releu alarmă comutat la deschiderea intrării IN1;

DIP2 = NU SE UTILIZREAZĂ

DIP1 = Nu se reporneşte pentru funcţionarea pe uscat după primele 4 încercări.

· OPRIREA POMPEI

MOTORUL poate fi oprit în următoarele feluri:

· La funcţionare manual; se eliberează butonul cu revenire „MAN”.

· La funcţionare automată apăsând butonul „0” sau când intrarea IN1 şi IN2 nu mai dau permisiunea

· Comutând comutatorul general de blocare a uşii la poziţia „OPRIT”. (Panoul va reveni la starea sa anterioară de MANUAL sau AUTOMAT când se comută înapoi).

MOTORUL se va comuta AUTOMAT când comutatorul extern este deschis SAU când este activată starea de protecţie. (SUB-SUPRATENSIUNE, SUPRASARCINĂ, ALARMĂ LIPSĂ APĂ sau ALARMĂ NIVEL).

· a. MESAJE ŞI LUMINI PE AFIŞAJ

INDICĂ FUNCŢIONAREA NORMALĂ ŞI CORECTĂ:

APĂSAŢI BUTONUL „ENTER” PENTRU A ARĂTA CURENTUL REAL AL MOTORULUI :

APĂSAŢI BUTONUL „ENTER” PENTRU A ARĂTA COS φ REAL AL MOTORULUI :

· b. MESAJE ŞI LUMINI PE AFIŞAJ

APĂSAŢI BUTONUL „ENTER” ÎNCÂ O DATĂ PENTRU A REVENI LA PRIMUL PARAMETRU „TENSIUNE PRINCIPALĂ”

TOATE ALARMELE ACTIVE SUNT INDICATE PE AFIŞAJ PÂNĂ CÂND SE APASĂ SAU COMUTATORUL PRINCIPAL ESTE „OPRIT”

APĂSAŢI BUTONUL AUTOMAT PENTRU A SELECTA FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ A MOTORULUI PRIN CONTRACTE EXTERNE; ACEASTĂ FUNCŢIE ESTE INDICATĂ ATUNCI CÂND LUMINA VERDE ESTE APRINSĂ; ATUNCI CÂND CONTACTELE EXTERNE SUNT DESCHISE, MOTORUL ESTE OPRIT ŞI AFIŞAJUL INDICĂ „ALARMĂ NIVEL”;

ESTE POSIBIL SĂ SE OPREASCĂ MOTORUL ÎN ORICE MOMENT APĂSÂND BUTONUL

ÎN TIMP CE BUTONUL „MAN” ESTE MENŢINUT PRESAT MOTORUL VA FUNCŢIONAL ÎN MODUL MANUAL; ATUNCI CÂND ESTE ELIBERAT MOTORUL ESTE OPRIT. ÎN MODUL MANUAL TOATE SISTEMELE DE PROTECŢIE SUNT SUSPENDATE.

Indicaţii alarme:

· DESCHIDERE INTRARE IN1 CU MOD ALARMĂ DE NIVEL SETATĂ LA „1”:

· APĂ LIPSĂ (FUNCŢIONARE PE USCAT):

· SUPRAÎNCĂRCARE MOTOR

· ÎNTREŢINERE

PERICOL

RISC DE PERICOL ATENŢIE

ELECTROCUTARE

DOMINO UP nu necesită nicio rutină de întreţinere cu condiţia să se respecte limitele sale de funcţionare. Orice operaţiune de întreţinere trebuie efectuată de personal calificat şi experimentat, în conformitate cu reglementările de siguranţă în vigoare.

PERICOL!

Asiguraţi-vă că DUPLEX-UP este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operaţiuni de întreţinere.

· ELIMINAREA DEŞEURILOR

După ce panoul de control a fost instalat şi pornit, clientul trebuie să efectueze o eliminare corespunzătoare a deşeurilor de materiale, în conformitate cu legislaţia locală în vigoare.

În cazul în care panoul de control sau piesele acestuia trebuie scoase din funcţiune şi demontate, trebuie respectate reglementările locale cu privire la eliminarea sortată deşeurilor. Consultaţi autorităţile adecvate din domeniul reciclării.

AVERTISMENT: Contaminarea mediului cu substanţe periculoase cum ar fi acid de baterie, combustibil, ulei, plastic, cupru, etc. pot cauza daune grave mediului înconjurător şi pot dăuna sănătăţii umane.

· GARANŢIE

Produsele noastre sunt garantate pentru un an de la data vânzării; acest lucru se aplică doar produsele achiziţionate de la sediile noastre sau de la vânzătorii noştri autorizaţi. Garanţia nu poate depăşi 15 luni de la data livrării. Dacă lipseşte documentaţia de livrare, data de producţie este oferită în codul de pe plăcuţa de identificare sau este ştanţată în interiorul cutiei de borne. Garanţia acoperă toate defectele de fabricaţie a materialelor fabricate de noi; acoperă înlocuirea şi reparaţia, la sediul nostru şi de către personalul nostru, doar a panourilor sau pieselor defecte. Garanţia nu răspunde nici unei pretenţii de la clienţi. Garanţia nu acoperă daunele cauzate de conexiuni electrice defectuoase, lipsa de protecţie adecvată, utilizarea incorectă sau neglijenţă la instalarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei.

GARANŢIA este de asemenea nulă în următoarele circumstanţe:

· daune datorate coroziunii sau abraziunii de orice natură;

· defecţiune datorită instalării necorespunzătoare;

· reparaţia, dezasamblarea sau manipularea de către persoane neautorizate;

· neplata de către client a sumelor datorate.

Produsul defect trebuie returnat la fabrica noastră cu plata transportului. Ne rezervăm dreptul de a determina cauza defecţiunii şi dacă aceasta este acoperită sau nu de garanţie. După reparaţie, bunurile vor fi returnate Clientului, prin transportator.

DECLINĂM orice responsabilitate pentru daune sau vătămări cauzate de produsele noastre.

Fourgroup S.r.l. îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare. Orice controversă apărută în urma termenilor prezentei garanţii vor fi rezolvate la Instanţa din Padua, chiar dacă plata s-a convenit să se facă prin transfer bancar.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi contractul de vânzare.

· PIESE DE SCHIMB

Întotdeauna specificaţi numărul exact de identificare a modelului şi numărul de producţie atunci când solicitaţi informaţii tehnice sau piese de schimb de la centrele noastre de vânzări şi service.

Folosiţi doar piese de schimb originale atunci când înlocuiţi componente defecte

Utilizarea de piese de schimb necorespunzătoare pot cauza defecţiuni, vătămări personale sau daune proprietăţii

· DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

FOURGROUP S.r.l. cu sediul în Polverara via Enrico Fermi 8 – Padova – Italia, declară că produsele

DOMINO UP-M, DOMINO UP-T

sunt în conformitate cu următoarele Directive Europene şi cu Directivele naţionale de acţionare:

· Utilaje 2006/42/CEE

· Directiva Europeană 2006/95/CE

· Compatibilitate electromagnetică 2004/108/CEE şi modificările ulterioare în conformitate cu următoarele reguli tehnice:

· EN 61439-1, EN 61439-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Polverara – Italia, 30/10/2014

REPREZENTANT LEGAL

(Grigoletto Per. Ind. Walter)

Ss. indesc. Ss. indesc.

· a. DIAGRAME DE CONECTARE PENTRU DOMINO UP-M

· b. DIAGRAME DE CONECTARE PENTRU DOMINO UP-M

SETĂRI ŞI AJUSTĂRI PRINCIPALE – DOMINO UP –

Apăsaţi butonul ENTER pentru a afişa CURENTUL MOTORULUI; atunci apăsaţi butonul MAN pentru a porni motorul şi menţineţi apăsat butonul MAN pentru a verifica consumul de curent al motorului care ar trebui închise la comanda sa nominală.

Eliberaţi butonul MAN şi apăsaţi a doua oară butonul ENTER pentru a afişa valoarea COS-FI a motorului. Apăsaţi încă o dată butonul MAN pentru a porni motorul şi verifica valoarea COS-FI.

Odată ce cele două valori ale parametrilor sunt cunoscute protecţiile pentru curent maxim şi minim cos-fi pot fi setate corect după cum urmează:

· Apăsaţi cele două butoane în acelaşi timp pentru cel puţin 7-8 secunde;

Odată ce cuvântul „SETARE” va apărea pe afişaj, eliberaţi cele două butoane şi verificaţi ca primul parametru, Curent maxim, este afişat:

Cu aceleaşi butoane cu săgeţi „SUS” şi „JOS”, măriţi sau micşoraţi valoarea curentului maxim în funcţie de motorul folosit. În baza citirii anterioare a „Curentului motorului” în modul MANUAL, setaţi valoarea „Curentului Maxim” la aproximativ 15-20% mai sus, şi apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma valoarea.

Al doilea parametru Cos-Fi Minim va fi afişat:

Cu aceleaşi butoane cu săgeţi „SUS” şi „JOS”, măriţi sau micşoraţi valoarea Cos-Fi minimă în funcţie de care va fi activată alarma. În baza citirii anterioare a „Cos-Fi motorului” în modul MANUAL, setaţi valoarea „Cos-Fi Maxim” la o valoare între 5% până la 10% mai jos, şi apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma valoarea

Este recomandat să se testeze setarea în timp ce pompa funcţionează în condiţii fără apă timp de aproximativ 5-10 minute (dacă este posibil). Aceasta pentru a verifica dacă valorile parametrilor sunt corecte şi că vor declanşa oprirea motorului în condiţii de „FUNCŢIONARE PE USCAT”

În caz de condiţii de funcţionare pe uscat, atunci când curentul este sub 50% din „Curentul maxim” setat, „Domino UP” va opri motorul şi va afişa alarma „FUNCŢIONARE PE USCAT” pe afişaj.

N.B. în timpul funcţionării:

În cazul în care valoarea COS-FI a unei pompe TRIFAZATE este foarte scăzută (de ex. 0,4, 0,3, 0,2), înseamnă că fazele de intrare sunt inversate. Prin urmare, încercaţi să le inversaţi şi verificaţi că motorul se roteşte în direcţia corectă.

Este posibil ca unele motoare să aibă COS-FI=1, şi că această valoare nu va scădea nici măcar în condiţii de funcţionare pe uscat; în acest caz, parametrul pentru Curentul minim va asigura oricum protecţia dacă este setat corect.

Exemplu de setări generale şi verificare a protecţiilor:

Citirea Curentului Nominal se afişează = 6A

Citirea COS-FI se afişează = 0,95

Setarea Curentului maxim = 7,2A (6A + 20%)

Setarea minimă COS-FI = 0,8 (0,95 – 15%)a

Curentul minim (setare automată la 50% din Curentul maxim) = 3,6A

În caz de condiţii de funcţionare pe uscat, valoarea lui COS-FI va trebui să scadă sub 0,8, sau curentul motorului va trebui să scadă sub 3,6A, pentru ca Domino să reacţioneze şi să oprească motorul datorită condiţiilor DE FUNCŢIONARE PE USCAT.