€¦ · Web view2017/06/03  · 10:45-10:55 10:55-11:05 11:05-11:15 11:15-11:25 11:25-11:35 11:35-...

3
Πρόγραμμα Ημερίδας «Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων & βιβλιογραφικών εργασιών των Αποφοίτων & Μεταπτυχιακών Φοιτητών» ΔΠΜΣ «Αγροχημεία –Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά» Σάββατο 3 Ιουνίου 2017, 10.00 -16.30 Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9:30-10:00 Προσέλευση – Εγγραφές 10:00- 10:15 Χαιρετισμοί Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ευριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαρία Ελένη Λέκκα, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 10: 15- 10:25 «Προσεγγίζοντας την αγορά εργασίας μέσα από τις Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» - Ευθαλία Γερωνυμάκη, Υπεύθυνη της ΔΑΣΤΑ 10:25- 10:35 «Παρουσίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας - Νεανική Επιχειρηματικότητα» - Τριαντάφυλλος Αλμπάνης 10:45- 12:05 Α’ Συνεδρία: Προεδρείο, Ι. Κωνσταντίνου, Κ. Σταλίκας και Γ. Πατακιούτας Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα: «Αγροχημεία - Έλεγχος Ρύπανσης, Προστασίας Περιβάλλοντος και Εκτίμηση Επιπτώσεων» 10:45- 10:55 10:55- 11:05 Καρρά Άννα «Επίδραση των ιόντων θρεπτικού διαλύματος rosa sp στα φυτοφάρμακα metalaxyl, dimethoate kai dichlorvos» Πανταζή Βασιλική «Επίδραση της αζωτούχου και θειικής λίπανσης στη συσσώρευση νιτρικών σε φυτά ροκάς που καλλιεργήθηκαν σε μείγμα τύρφης-περλίτη» Μάνος Σταύρος «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Άρτας για

Transcript of €¦ · Web view2017/06/03  · 10:45-10:55 10:55-11:05 11:05-11:15 11:15-11:25 11:25-11:35 11:35-...

Page 1: €¦ · Web view2017/06/03  · 10:45-10:55 10:55-11:05 11:05-11:15 11:15-11:25 11:25-11:35 11:35- 11:45 11:45- 11:55 11:55-12:05 Καρρά Άννα «Επίδραση των ιόντων

Πρόγραμμα Ημερίδας

«Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων & βιβλιογραφικών εργασιών των

Αποφοίτων & Μεταπτυχιακών Φοιτητών»

ΔΠΜΣ «Αγροχημεία –Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά»

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017, 10.00 -16.30Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

9:30-10:00 Προσέλευση – Εγγραφές10:00-10:15 Χαιρετισμοί

Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΕυριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος ΤΕΙ ΗπείρουΤριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΜαρία Ελένη Λέκκα, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

10: 15- 10:25 «Προσεγγίζοντας την αγορά εργασίας μέσα από τις Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» - Ευθαλία Γερωνυμάκη, Υπεύθυνη της ΔΑΣΤΑ

10:25- 10:35 «Παρουσίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας -Νεανική Επιχειρηματικότητα» - Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

10:45-12:05 Α’ Συνεδρία: Προεδρείο, Ι. Κωνσταντίνου, Κ. Σταλίκας και Γ. ΠατακιούταςΠαρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα: «Αγροχημεία - Έλεγχος Ρύπανσης, Προστασίας Περιβάλλοντος και Εκτίμηση Επιπτώσεων»

10:45-10:55

10:55-11:05

11:05-11:15

11:15-11:25

11:25-11:35

11:35- 11:45

Καρρά Άννα «Επίδραση των ιόντων θρεπτικού διαλύματος rosa sp στα φυτοφάρμακα metalaxyl, dimethoate kai dichlorvos»

Πανταζή Βασιλική «Επίδραση της αζωτούχου και θειικής λίπανσης στη συσσώρευση νιτρικών σε φυτά ροκάς που καλλιεργήθηκαν σε μείγμα τύρφης-περλίτη»

Μάνος Σταύρος «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Άρτας για διάφορες χρήσεις»

Χασκής Παναγιώτης «Επίπεδα συγκεντρώσεων ζιζανιοκτόνων στα επιφανειακά νερά και συγκεκριμένα στους κόλπους – εκτίμηση περιβαλλοντικών κίνδυνων»

Νάκου Ευφροσύνη “Η εφαρμογή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση υλοποίησης προγραμμάτων του ερευνητικού προγράμματος parsel: «η περίπτωση διδακτικών παρεμβάσεων του προγράμματος parsel: popularity and relevance of science education for scientific literacy σε θέματα τεχνολογίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας(stes) science, technology, environment and society»”

Τσομή Μαρία Ευθυμία «Εκτίμηση των πιθανών οργανικών ρυπαντών στους ποταμούς Άραχθο και Λούρο από τις καλλιέργειες στην πεδιάδα της Άρτας»

Παπαντζίκος Βασίλειος «Επίπεδα συγκεντρώσεων υπολειμμάτων εντομοκτόνων στα

Page 2: €¦ · Web view2017/06/03  · 10:45-10:55 10:55-11:05 11:05-11:15 11:15-11:25 11:25-11:35 11:35- 11:45 11:45- 11:55 11:55-12:05 Καρρά Άννα «Επίδραση των ιόντων

11:45- 11:55

11:55-12:05

ιζήματα και επιπτώσεις»

Μάντζος Νικόλαος «Παραμονή και μεταφορά του OXYFLUORFEN στο έδαφος και το απορρέον νερό σε καλλιέργεια ηλίανθου»

12:05-12:15 Διάλειμμα12:15-14:05 Β’ Συνεδρία: Προεδρείο, Ι. Λεονάρδος, Γ. Μάνος και Χ. Καριπίδης

Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα: «Φυτική και Ζωική Παραγωγή- Ιχθυοκαλλιέργειες- Ασφάλεια και Αγροδιατροφικά Χαρακτηριστικά»

12:15-12:25

12:25-12:35

12:35-12:45

12:45-12:55

12:55-13:05

13:05-13:15

13:15-13:25

13:25-13:3513:35-13:45

13:45-13:55

13:55-14:05

Κωνσταντίνα Ν. Ζέκα- Πάσχου «Μελέτη της υπολειμματικότητας του ζιζανιοκτόνου terbuthylazine σε καλλιέργειες αραβόσιτου στην περιοχή Ιωαννίνων»Παπάζης Γεώργιος «Μελέτη των επιδράσεων φυτοπροστατευτικων προϊόντων στα φυτά που πρόκειται να προστατευόσουν»Πέττας Ιωάννης «Χρήση εντόμων ως μέσα παγίδευσης εντομοπαθογόνων μυκήτων σε εδάφη του νομού Αχαΐας» X. Κουτσoύκης «Χημική σύσταση και παραγωγή βοσκήσιμης ύλης ποολιβαδων σε διαφορετικές υψομετρικές ζώνες της κεντροβορειοδυτικής Ελλάδος»Δόση Κωνσταντίνα «Καταγραφή της ετήσιας διακύμανσης των επιζήμιων εχθρών και των ωφέλιμων εντόμων σε καλλιέργειες ελιάς στην ευρύτερη περιοχή της ηπείρου. προτάσεις για την εναλλακτική αντιμετώπιση των επιζήμιων φυτοπαράσιτων της ελιάς»Μαγουλά Μαρίνα «Επίπεδα συγκεντρώσεων υπολειμμάτων μυκητοκτόνων στο κρασί και οι επιπτώσεις τους»Βασδέκης Π. Ευστάθιος «Βιολογική δράση αυτοφυών λαχανευόμενων φυτών και εδώδιμων μυκήτων προερχομένων από το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»Παπά Ελένη «Επίπεδα υπολειμμάτων μυκητοκτόνων στο μέλι και επιπτώσεις»Τσουμάνη Μαρία «Μελέτη της αύξησης του αλλοχθονου κυπρινοειδους carassiusgibelio (bloch, 1782 ) σε σχέση με τη τροφική κατάσταση έντεκα λιμνών της Ελλάδας»Μάστορα Αικατερίνη «Επίπεδα συγκεντρώσεων υπολειμμάτων ddtστα ψάρια της μεσόγειου και επιπτώσεις»Παπάζογλου Άννα «Μελέτη ηλικίας και αύξησης πληθυσμών της ζαμπαρολας (aphaniusfasciatusnardo, 1827) στη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος»

14:05-15:25 Γ’ Συνεδρία: Προεδρείο, Μ. Λέκκα, Ε. Χατζηλουκάς, Τ. Αλμπάνης Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα: «Φαρμακευτικά φυτά - Βιοδραστικές Ουσίες»

14:05-14:1514:15-14:25

14:25-14:35

14:35-14:45

14:45-14:5514:55-15:05

15:05-15:15

15:15-15:25

Παρασκευή Υφαντή «Βιολογικές δράσεις αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών»Λιανοπούλου Βάϊα «Τα αρωματικά φυτά-η χρήση τους στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων»Γιαννάκης Β-Γ «Βελτίωση αντιοξειδωτικής δράσης παραδοσιακού αποστάγματος με προσθήκη αυτοφυούς μέντας και θυμαριού»Αυγέρης Γεώργιος «Η αγριαγκινάρα, ένα πολλά υποσχόμενο φυτό στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας»Κατσάνος Γεώργιος «Αιθέριο έλαιο από τα φύλλα του φυτού l.nobilis»Τούλης Ευάγγελος «Η κρανιά. Ένα αυτοφυές καλλωπιστικό και φαρμακευτικό φυτό»Τσούμπα Ευαγγελία «Μελέτη των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του αρωματικού φυτού λεβάντα στην ήπειρο»Ζήσης Κωνσταντίνος «Μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτοφυούμενων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ν.δ ηπείρου»

15:25-15:45 Συζήτηση-Συμπεράσματα

Ελαφρύ Γεύμα