Waves w450

1
MŨI KHOAN INOX - HSSE Co5 CHUÔI CÔN MŨI KHOAN INOX - HSSE Co5 CHUÔI CÔN Model W450 Lưỡi cắt chính Lưỡi cắt chính Lõi Khoan Lưỡi cắt ngang Ø tổng thể Mặt Trước Cạnh viền Rãnh xoắn Góc đầu mũi khoan β www.muikhoan.vn | www.waves.com.vn 25-30 o INOX HSSE Co5 Thân mũi khoan được chế tạo từ thép gió chất lượng cao cấp HSSE Co5 (5% Coban) ĐỘ CỨNG 65-67 HRC RÃNH XOẮN Rãnh xoắn được tiện với chất lượng công nghiệp để khoan chính xác và thoát phoi nhanh chóng HSSE Co5 118° JIS Mũi khoan chuôi côn Ø MT 118°

Transcript of Waves w450

Page 1: Waves w450

MŨI KHOAN INOX - HSSE Co5 CHUÔI CÔN

MŨI KHOAN INOX - HSSE Co5 CHUÔI CÔN

Model W450

Lưỡi cắt chính

Lưỡi cắt chính

Lõi KhoanLưỡi cắtngang

Ø tổng thể

Mặt Trước

Cạnh viềnRãnh xoắn

Góc

đầu

mũi

kho

an

β

www.muikhoan.vn | www.waves.com.vn

25-30o

INOX

HSSE Co5Thân mũi khoan được chế tạo từ thép gió chất lượng cao cấp

HSSE Co5 (5% Coban)

ĐỘ CỨNG65-67 HRC

RÃNH XOẮNRãnh xoắn được tiện vớichất lượng công nghiệp để khoan chính xác và thoát phoi nhanh chóng

HSSECo5

118°JIS

Mũi khoan chuôi côn

Ø

MT

118°