Water op aarde Zeewater Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater.

download Water op aarde Zeewater Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater.

of 44

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Water op aarde Zeewater Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater.

 • Dia 1
 • Dia 2
 • Water op aarde
 • Dia 3
 • Zeewater
 • Dia 4
 • Belangrijke ionen in water zoetwater tov. zeewater
 • Dia 5
 • Verzouting (Te) Hoge zoutconcentratie : meststof - natuur zoutconcentratie - elektrische geleidbaarheid 1 S = 1 -1 = 1 / 1g MgSO 4.7H 2 O ->0,6 mS/cm; 1g K 2 SO 4 ->1,5 mS/cm 1g (NH 4 ) 2 SO 4 ->1,9 mS/cm.
 • Dia 6
 • Dia 7
 • vermindering van de groei verlaging van de opbrengst vermindering van de kwaliteit van het geoogste product
 • Dia 8
 • oorzaken Een voor de plant te hoge osmotische druk van het bodemvocht -> osmotisch effect Het opnemen door de plant van een toxische hoeveelheid van een of ander ion; Het belemmeren van de opname van een of ander essentieel voedingselement.
 • Dia 9
 • osmotisch effect een vermindering van het verschil in osmotische druk tussen de bodemoplossing en de plant een te hoge osmostische druk van de bodem- oplossing Bij een hoog zoutgehalte in de bodemoplossing kunnen verschillen in effecten tussen de zouten ontstaan door het bereiken van het oplosbaarheidsprodukt osmotische druk (OP) van gietwater van de bodemoplossing
 • Dia 10
 • komkommerzaailingen 7% turgor daling voor elke 1 mS/cm EC verhoging EC van 1 mS/cm t.o.v.EC 8 mS/cm: Turgor daling: 50%
 • Dia 11
 • Tomaten boven EC van 6 mS/cm daalt de produktie produktieverlies bedraagt ongeveer 10% per eenheid EC-verhoging de duur van de EC- verhoging
 • Dia 12
 • - Specifieke effecten Natrium en chloride. (necrose -oudere bladeren) - te grote opname aan natrium of chloride - opname van beide ionen neemt sterk toe onder invloed van toediening van deze ionen aan het gietwater
 • Dia 13
 • specifieke ioneffecten (Na +, Cl - )
 • Dia 14
 • Chloor Brugmansia 0-2000-4000-6000- 7000-8000 mg/l Cl als CaCl 2.2H 2 O
 • Dia 15
 • Brugmansia van links naar rechts: 0, 2000, 4000, 6000, 7000 en 8000.
 • Dia 16
 • Dia 17
 • Brugmansia is een weinig chloorgevoelige plant. Dit kan komen doordat Brugmansia grote bladeren heeft en zo beter in de ATP- voorziening kan voldoen dan een plant met kleinere bladeren bij eenzelfde zoutgehalte (Mengel en Kirkly, 2001). Zelfs bij een groot chloorgehalte in het blad worden geen visuele stoornissen of groeireductie waargenomen.
 • Dia 18
 • Dia 19
 • - Sodicity. [Na] > [Cl] -Natrium als natriumbicarbonaat -[Ca] en [Mg] < [bicarbonaat ] -Gietwater toediening: neerslag [Ca] = [Mg] = [bicarbonaat ] te kort in irrigatiewater: [Ca] en [Mg] uit bodemoplossing onttrokken Gronden: - hoge pH, - versnelde afbraak van organische stof (zwartkleuring) - hoog natriumgehalte - laag calcium- en magnesiumgehalte - dichte structuur - slechte water huishouding
 • Dia 20
 • - Calcium. [zout] dan calciumopname
 • Dia 21
 • Dia 22
 • Effecten van zouten Zouttolerantie van gewassen zoutconcentratie is sterk bepalend voor de vochtvoorziening van de gewassen droogte- en de zouttolerantie van gewassen hangen nauw samen een gewas is niet in alle groeistadia even gevoelig voor droogtestress Indien geen specifieke effecten optreden bij zoutschade bij gewassen wordt de EC als maat voor het zoutgehalte gebruikt
 • Dia 23
 • Effecten van zouten Zouttolerantie van gewassen
 • Dia 24
 • Effecten van zouten Zouttolerantie van gewassen a = 100-y x d
 • Dia 25
 • Drempelwaarden en opbrengst- afnamepercentages voor gietwater bij enkele bloemgewassen
 • Dia 26
 • Gunstige effecten - steviger en vruchtbaarder gewas - vruchtkwaliteit (vruchtkleur, vorm en houdbaarheid )
 • Dia 27
 • -Verzouting
 • Dia 28
 • Verzilting per jaar wereldwijd 10 miljoen hectare landbouwgrond verloren door verzilting schaarste aan zoet water zout-waterland- en tuinbouw = alternatief (?)
 • Dia 29
 • Dia 30
 • Problemstelling Stijging gebruik van zoet water huishoudens industrie landbouw Toename verzilting en verzouting oppervlakte grondwater
 • Dia 31
 • oplossingen (?) zoetwatervoorraden efficinter gebruiken ontzilten van zout water reduceren van het watergebruik van verschillende gewassen verzoute gebieden ontzouten voedsel- en biomassa-productie concentreren in zoutvrije gebieden n benutting van zoute milieus met zouttolerante teelten
 • Dia 32
 • Maatregelen Biotechnologie Zouttolerante gewassen : - eiwit slaat zout op in de vacuoles geen negatieve invloed op de groei meer - zout wordt opgeslagen in het blad
 • Dia 33
 • Mogelijkheden van zoute milieus Benutting van zoute gronden met halofyten
 • Dia 34
 • Halofyten Planten met een hoge zouttolerantie: ontwikkelen zich in water met zoutgehaltes als in zeewater of zelfs hoger. Gemiddeld zouttolerante gewassen: groeien in brak water. Matig zouttolerante gewassen: groeien in licht brak water, dat ongeschikt is voor conventionele landbouw.
 • Dia 35
 • zeekraalslijkgras schorrenkruid
 • Dia 36
 • Halofyten Planten met een hoge zouttolerantie: ontwikkelen zich in water met zoutgehaltes als in zeewater of zelfs hoger. Gemiddeld zouttolerante gewassen: groeien in brak water. Matig zouttolerante gewassen: groeien in licht brak water, dat ongeschikt is voor conventionele landbouw.
 • Dia 37
 • lamsoor zeekool
 • Dia 38
 • Halofyten Planten met een hoge zouttolerantie: ontwikkelen zich in water met zoutgehaltes als in zeewater of zelfs hoger. Gemiddeld zouttolerante gewassen: groeien in brak water. Matig zouttolerante gewassen: groeien in licht brak water, dat ongeschikt is voor conventionele landbouw.
 • Dia 39
 • Voederbiet (dana)
 • Dia 40
 • Hypothetische groei van Halofyten in in varirende zoute milieus Salinity Growth Intolerante Halofyten Facultatieve Halofyten Obligate Halofyten
 • Dia 41
 • Aster tripolium : zouttolerant gewas (Europa, Noord-Afrika en Azi)
 • Dia 42
 • Voedsel Veevoer (Fijn)chemie Vezels en bouwmaterialen Siergewassen Energie Kustontwikkeling en -bescherming Tegengaan verwoestijning Klimaat Paspalum vaginatum Sporobolus virginicus
 • Dia 43
 • Benutting van zout water als productiemilieu Micro- en macro-algen Bioproductie van dierlijke organismen in zout-zoetgradinten Marine algae (Codium sp.) groeien en vermenigvuldigen zich in zoutrijke water
 • Dia 44