Vz Algorithms 08

of 187 /187

Embed Size (px)

Transcript of Vz Algorithms 08

 • EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN

  TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN

  TOMEAS JEWRHTIKHS PLHROFORIKHS

  Algrijmoi kai Poluplokthta

  B. Zhsimpoulo

  Ajna, 2008

 • - , , , , , , . .

  .

 • Perieqmena

  1 11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.2 . . . . . . . . . . . . 121.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2 212.1 Divide and Conquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  2.1.1 Merge-Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.1.2 Binary Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.1.3 Hanoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.1.4 Fibonacci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.1.5 Min-Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.1.6 QuickSort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  2.2 . . . . . . . . . . 352.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.4 The Master Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.4.1 Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.5.1 k . . . . . . . . . . . . . . . . 412.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.5.3 , . . . . . . . 422.5.4 . . . . 422.5.5 432.5.6 . . . . . 44

  3 473.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  3.2.1 . . . . . . . . . . . . . . 493.2.2 . . . . . . . . . . 493.2.3 . . . . . . . . . . . 50

  7

 • 8

  3.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  4 (Hashing) 57

  4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  4.2 (Direct Address Tables) . . . 57

  4.3 (Hash Tables) . . . . . . . . . . . . . . 59

  4.3.1 (Collision Resolution byChaining) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  4.3.2 . . . . . . . . . . . . 61

  4.4 (Hash Functions) . . . . . . . . . . 63

  4.4.1 (Division Method) . . . . . . . 63

  4.4.2 (Multiplication Method) . 64

  4.5 (Open Addressing) . . . . . . . . . . 65

  4.5.1 (Linear Probing) . . . . . . . . . . . 67

  4.5.2 (Quadratic Probing) . . . . . . . 67

  4.5.3 (Double Hashing) . . . . . . . . 67

  4.5.4 68

  5 71

  5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  5.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  5.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  5.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  5.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  5.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  5.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  5.3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  5.3.5 (subgraph) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  5.3.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  5.3.7 (Chordal Graphs) . . . . . . . . . . . . . 81

  5.3.8 (trees) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  5.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  5.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  5.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  5.4.3 (deletion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  5.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  5.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  5.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

 • 9

  6 916.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  6.1.1 . . . . . . . . 916.1.2 . . . . . . . . . . . . . . 926.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . 936.1.4 . . . . . . . . . . 95

  6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006.4 (disjoint sets) . . . . . . . . . . . . . 1026.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  6.5.1 Dijkstra . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086.5.2 Bellman . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126.5.3 Bellman . . . 118

  6.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196.6.1 -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216.6.2 Prim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.6.3 Prim (nearest neighbour) . . . . . . . . . . . 1276.6.4 Kruskal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  6.7 (TSP) . . . . . . 133

  7 1377.1 . . . . . . . . . . . . . 1377.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417.4 (Discrete Knapsack) . . . . . . 1437.5 (Continuous Knapsack) . . . . . 144

  8 1458.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458.2 . . . . . . . . . . 146

  8.2.1 (optimal substructure) . . . . . 1468.2.2 (Overlapping subproblems)148

  8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488.3.1 . . . . . . . . . . 1498.3.2 . . . . . . . . . . . 1528.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

  9 1619.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  10NP- 16710.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16710.2 P NP . . . . . . . . . . . . . . . 16810.3 NP . . . . . . . . . . . . 170

  10.3.1 . . . . . . . . . . . . 171

 • 10

  10.4 . . . . . . . . . . . . 17210.5 NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17210.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17310.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

 • Keflaio 1

  Eisagwg

  -. .

  - . -, , , .

  , , - , :

  DNA, 100.000 . 3 , .

  , . , - , . , , .

  -, , - ( , ...). .

  , -. , -

  1

 • 2 1.

  , , -, , . , , .

  ; ; ; ; - ; - , .

  1.1 Anlush Algorjmwn

  - . .

  . . :

  1. , - .

  2. . , . ( ), .

  3. , , (.., {0, 1}).

  4. . , . .

  , . , , ( )

 • 1.1. 3

  . , 21000 .

  , . - , ... - , . .

  , ( ) ( ). , () . ( ), ( ).

  - . , , , bits , ... :

  n S = (a1, a2, . . . , an) x. x S ;

  : . . () 1.1.

  (S, x)1. i = 12. while i 6= n+ 1 and ai 6= x do3. i = i+ 14. end while5. if i > n6. return 17. else8. return i9. end if

  1.1: x S.

 • 4 1.

  ; x , 3 ( WHILE IF) ( i = 1). x , 5 3 i- 2i+ 1 i + 1 . , x , 2n ( ) n+ 1 .

  ( - ). ( ).

  Dn d Dn , , :

  :C(n) = min{(d), d Dn}

  :C(n) = max{(d), d Dn}

  :Co(n) =

  dDn p(d) (d)

  , ( ) . ((d)) d Dn p(d).

  , - 1, . . . , n {1, 2, . . . , 2n}. ( ) :

  Co(n) =1

  2n3 +

  1

  2n5 + . . .+

  1

  2n(2n+ 1) +

  n

  2n(2n+ 3)

  =1

  2n

  ni=1

  (2i+ 1) +2n+ 3

  2=

  3n+ 5

  2

  ( , - ) 3 , 2n + 3 1.5n . , . .

  , . :

 • 1.2. 5

  a = (ai), b = (bi) Rn.

  .

  (a, b)1. sp = 02. for i = 1 to n do3. sp = sp+ aibi4. end for5. return sp

  1.2: - a b.

  n , n n .

  C(n) = C(n) = Co(n) = n

  , , - . .

  1.2 Asumptwtik poluplokthta

  n (.. ) , A 100n B n2. n:

  n :

  = 100 , < 100 > 100

  , n A B. A B n. , 106 . n =1000 A 100n 106 = 0.1 B n2 106 = 1 , 10 . n = 10000 100 , ...

  n . -

 • 6 1.

  f(n)

  f(n)

  f(n)

  cg(n)

  cg(n)

  c1g(n)

  c2g(n)

  f(n) = O(g(n)) f(n) = (g(n))

  f(n) = (g(n))

  n0

  n0

  n0

  T T

  T

  n

  n

  n

  1.3: O,,

  1 , (-) . f(n) () g(n), g(n) g(n) :

  f(n) = O(g(n)) c, n0 > 0 f(n) cg(n) n > n0

  f(n) = (g(n)) c, n0 > 0 f(n) cg(n) n > n0

  f(n) = (g(n)) c1, c2, n0 > 0 0 c1g(n) f(n) 1

  Jewrhtik, na algrijmo poluplokthta 10100n enai kaltero ap nan n2; Wstsottoie sunartsei poluplokthta den emfanzontai sthn prxh se mh teqnhto algrijmou,

  en akmh ki an uprqoun megle stajer, aut me reuna meinontai drastik.

 • 1.2. 7

  c2g(n) n > n0. , f(n) = O(g(n)) f(n) =(g(n)), f(n) = (g(n))

  O(g(n)), (g(n)), (g(n)) , , f - , g. , f(n) O(g(n)), f(n) (g(n)) f(n) (g(n)) . :f(n) = O(n) f(n) = O(n2) O(n) = O(n2). , 1.3.

  f(n) =3n2 100n+ 6:

  3n2 100n+ 6 = O(n2) 3n2 100n+ 6 < 3n2 n > 0.

  3n2 100n+ 6 = O(n3) 3n2 100n+ 6 < n3 n > 0.

  3n2 100n+ 6 6= O(n) c : 3n2 100n+ 6 < cn n > c.

  3n2 100n+ 6 = (n2) 3n2 100n+ 6 > 2.99n2 n > 104.

  3n2 100n+ 6 = (n) 3n2 100n+ 6 > (101010)n n > 101010 .

  3n2 100n+ 6 6= (n3) c : 3n2 100n+ 6 > cn3 n > n0.

  3n2100n+6 = (n2) 3n2100n+6 = (n2) 3n2100n+6 =O(n2)

  :

  f(n) = o(g(n)) c > 0, n0 f(n) < cg(n) n > n0

  f(n) = (g(n)) c > 0, n0 f(n) > cg(n) n > n0

  o O . - o , f(n) = o(g(n)), . f(n) = O(g(n)) . , O c . o c . n2 + n 1 = O(n2) = o(n3) 6= o(n2). , f(n) = o(g(n)) f(n) g(n).

 • 8 1.

  1.2.1 Klsei Poluplokthta

  - , , ...

  . A,B,C,D - : TA(n) = O(n), TB(n) = O(n2), TC(n) = O(n3) TD(n) = 2n. , , 1.4.

  TA(n)

  TB(n)TC(n)

  TD(n)

  T (n)

  n

  1.4: - 4

  n - . : TA(n) < TB(n) < TC(n) < TD(n) D . , D , .

  . 107 (10MIPS) A,B,C,D 0.1, 10 1 . - 1.1, D . D , NP - ( ), (-) .

 • 1.2. 9

  0.1 sec 10 min 1 day

  TA(n) = O(n) 106 6 109 864 109

  TB(n) = O(n2) 103 7.7 104 9.3 104

  TC(n) = O(n3) 102 1800 9254

  TD(n) = O(2n) 20 32 39

  1.1: 4 10 MIPS

  NP : n n . . , , ;

  - - ( n!) , , , 80 107 , 10112

  , ! ( NP), -

  . :

  . i cij j. , . .

  , - ( ) , - 20 20 , . , Hungarian , , 1.95 sec 106

  . , -

  . Moore ( ) 18 . 15 , 1000 -. n , 15 1.2.

 • 10 1.

  O(n) n 1000 nO(n2) n 32 nO(n3) n 10 nO(n4) n 6 nO(2n) n n+ 10O(3n) n n+ 8O(n!) n n+ 7

  1.2: 1000 .

  1 log(n)

  logk(n) k n (, f(n) = an+ b, a, b )nlognn2 n3 nk , k ,

  . f(x) = aknk + . . .+ a0an 1 < a < 22n an a > 2n! nn

  1.3:

  - , .

  , - , - ( 1.3). () (). - - .

  , . -

 • 1.2. 11

  , .

  O(n) O(n2) - O(n3) ... : , , ...

  , (n) (n2), , .

  , . , . , (n) .

  . , .

  , - , ;

  , (f(n)) - O(f(n)) ().

  f(n) , .

  , , . , n logn . (heapsort) (quicksort) - O(n log n) , - . - O(n log n) , . , (.. ) O(n2) .

  , . .

  , Ann Bnn

 • 12 1.

  Cnn:

  cij =n

  k=1

  aikbkj , 1 i, j n

  - 1.5.

  (A,B)1. for i = 1 to n do2. for j = 1 to n do3. cij = 04. for k = 1 to n do5. cij = cij + aik bkj6. end for7. end for8. end for9. return C

  1.5: n.

  n3 ( ) O(n3). 1969 Strassen O(n2.81) Cooper-smith & Winograd 1986 O(n2.379) . 3 .

  , (n2) , . Coopersmith & Winograd .

  1.2.2 Idithte asumptwtikn sumbolismn

  f(n), g(n), h(n) - , :

  f(n) = (g(n)) g(n) = (h(n)) f(n) = (h(n)), f(n) = O(g(n)) g(n) = O(h(n)) f(n) = O(h(n)), f(n) = (g(n)) g(n) = (h(n)) f(n) = (h(n)), f(n) = o(g(n)) g(n) = o(h(n)) f(n) = o(h(n)),

 • 1.2. 13

  f(n) = (g(n)) g(n) = (h(n)) f(n) = (h(n))

  f(n) = (f(n)), f(n) = O(f(n)), f(n) = (f(n))

  f(n) = (g(n)) g(n) = (f(n))

  f(n) = O(g(n)) g(n) = (f(n)) f(n) = o(g(n)) g(n) = (f(n))

  cO(f(n)) = O(f(n)) O(g(n)) +O(g(n)) = O(g(n)) O(g1(n) +O(g2(n)) = O(max{g1(n), g2(n)}) O(g1(n)) O(g2(n)) = O(g1(n) g2(n))

  , . , :

  1.

  limn+

  f(n)

  g(n)= a 6= 0

  f(n) = (g(n))

  2.

  limn+

  f(n)

  g(n)= 0

  f(n) = O(g(n)) g(n) = (f(n)) ( f(n) 6= (g(n)))3.

  limn+

  f(n)

  g(n)=

  g(n) = O(f(n)) f(n) = (g(n)) ( g(n) 6= (f(n)))

 • 14 1.

  :

  f(n) =(n2 + logn)(n 1)

  n+ n2

  (n).:

  limn+

  (n2+logn)(n1)n+n2

  n= lim

  n+n3 n2 + n logn log n

  n3 + n2= 1

  f(n) = (n). 2

  1.2.3 Asksei

  log n 2, logn =log2 n.

  1. T1(n) = O(f(n)) T2(n) = O(g(n)) - P1 P2 P . P2 P1 P ;

  : , - , :

  T (n) = max{T1(n), T2(n)} = max{O(f(n)), O(g(n))}

  : T1(n) = O(n2), T2(n) = O(n

  3), T3(n) = O(n log n)

  T (n) = max{O(n2), O(n3), O(n log n)} = O(n3)

  2. O -:

  1. 2 logn 4n+ 3n logn2. 2 + 4 + . . .+ 2n

  3. 2 + 4 + 8 + . . .+ 2n

  . :

  1. 2 logn 4n+ 3n logn = O(n logn)2. 2 + 4 + . . .+ 2n = 2(1 + 2 + . . .+ n) = 2

  ni=1 i = n(n+ 1) = O(n

  2)

  3. 2 + 4 + 8 + . . .+ 2n = 2 2n121 = 2 2n 2 = O(2n)

 • 1.2. 15

  3. a > 1 f(n) = O(loga(n)). f(n) =O(log n). f(n) = O(loga(n)) , c n n0:f(n) c loga(n). loga(n) = lognlog a f(n) clog a logn f(n) c logn c = clog a n n0. f(n) = O(log n).

  4. log(n!) = O(n log n). n! = n(n 1) . . . 2 < n . . . n = nn , log(n!) < n logn, log(n!) = O(n log n).

  5. -:

  1. for i = 1 to n do2. for j = 1 to i+12 do3. x = x+ 14. end for5. end for

  , -. (n ), . :

  T (n) =

  ni=1

  i+ 1

  2=

  1

  2

  ( ni=1

  i+

  ni=1

  1)=

  1

  2

  (n(n+ 1)2

  + n)= O(n2)

  6. 3n 6= O(2n)

  limn+

  2n

  3n= 0

  3n = (2n)

  7. ( 1.6) (...) .

  m n. q, r m = qn + r, q 1, r 0. (m,n)=(n, r),

 • 16 1.

  - (m,n Z)1. repeat2. r = m mod n3. if r 6= 0 then4. m = n5. n = r6. end if7. until r = 08. return n

  1.6: ... m n.

  :

  m = q0n+ r0 , 0 r0 < n, q0 = q, r0 = rn = q1r0 + r1 , 0 r1 < r0r0 = q2r1 + r2 , 0 r2 < r1r1 = q3r2 + r3 , 0 r3 < r2

  . . . . . .

  k . m,n, r0, r1, . . . rk rk = 0 rk1 =(m,n). O(1), O(k).

  () ri max then5. max = ai6. else if ai < min then7. min = ai8. end if9. end for

  2.8:

 • 2.1. DIVIDE AND CONQUER 31

  , 3(n1), for. n 1, (n).

  2.9 .

  MinMax (A, i, j,min,max)1. if i j 1 then2. if ai < aj then3. max = aj4. min = ai5. else6. max = ai7. min = aj8. end if9. else10. m = (i+ j)/211. MinMax(A, i,m,min1,max1)12. MinMax(A,m, j,min2,max2)13. min = fmin(min1,min2)14. max = fmax(max1,max2)15. end if

  2.9:

  - :

  i j 1 i = j i = j 1

  fmax() fmin() () .

  :

  T (n) =

  {2 if n = 2 or n = 1,

  2T (n2 ) + 3 if n > 2.

 • 32 2.

  (. 2.1):

  T (n) = 2T (n

  2) + 3

  = 2[2T (n

  22) + 3] + 3 = 22T (

  n

  22) + 2 3 + 3

  = 22[2T (n

  23) + 3] + 2 3 + 3 = 23T ( n

  23) + 22 3 + 2 3 + 3

  = . . .

  = 2k1T (n

  2k1) + 2k2 3 + . . .+ 2 3 + 3

  n = 2k

  T (n) =n

  2 T (2) + [2

  k1 12 1 ] 3

  = n+ 3 2k1 3= n+ 3

  n

  2 3

  = 5n

  2 3

  -, Fibonacci -.

  2.1.6 QuickSort

  Quicksort C. A. R. Hoare, (n2) n . , Quicksort , : (nlogn) (nlogn) . , .

  QuickSort, MergeSort, Divide-and-Conquer. Divide-and-Conquer 3 A[p . . . r] :

  Divide: A[p . . . r] , , A[p . . . q1] A[q+1 . . . r], A[p . . . q1] A[q] A[q + 1 . . . r]. , A[q] A[p . . . r].

  Conquer: A[p . . . q 1] A[q + 1 . . . r] QuickSort.

 • 2.1. DIVIDE AND CONQUER 33

  Combine: . A[p . . . r] QuickSort.

  2.10 QuickSort.

  QuickSort (A, p, r)1. if p < r then2. q =Partition(A, p, r)3. QuickSort (A, p, q 1)4. QuickSort (A, q + 1, r)5. end if

  2.10: Quicksort

  (Partition) (pivot) : , 2.11.

  Partition (A, p, r)1. x = A[r]2. i = p 13. for j = p to r 1 do4. if A[j] x5. i = i+ 16. swap(A[i], A[j])7. end if8. end for9. swap(A[i+ 1], A[r])10. return i+ 1

  2.11: .

  QuickSort . . , QuickSort MergeSort. , QuickSort .

 • 34 2.

  n 2 n 1 0 . . (n) .

  T (n) = T (n 1) + T (0) + (n)= T (n 1) + (n)= (n2)

  , , T (n) = (n2). .

  , Partition - n/2, - n/2 n/2 1. QuickSort . T (n) 2T (n/2)+(n), 2 Master Theorem T (n) = O(nlogn).

  v (= 1

  n). Tn n 2 :

  T0 = T1 = 0

  Tn = n+ 1 +1

  n

  nk=1

  (Tk1 + Tnk)

  . :

  Tn = n+ 1 +2

  n

  nk=1

  Tk1 nTn = n2 + n+ 2n

  k=1

  Tk1

  n 1 :

  Tn1 = n+2

  n 1n1k=1

  Tk1 (n 1)Tn1 = n2 n+ 2n1k=1

  Tk1

  :

  nTn = (n+ 1)Tn1 + 2n

 • 2.2. 35

  n(n+ 1) :

  Tnn+ 1

  =Tn1n

  +2

  n+ 1=

  c

  3+

  nk=3

  2

  k + 1

  :

  Tnn+ 1

  2n

  k=1

  1

  k 2

  n1

  1

  xdx = 2 lnn

  :

  Tn = 1.38n logn

  2.2 Asumptwtik prosggish merikn ajro-

  ismtwn

  , . , .

  (. 2.12):

  q+1p

  f(x)dx q

  i=p

  f(i) qp1

  f(x)dx

  Hn = 1 +1

  2+ . . .+

  1

  n

  n- . f(x) = 1

  x

  n+12

  1

  xdx

  ni=2

  1

  i n

  1

  1

  xdx

  , n-

  ln(n+ 1) ln(2) + 1 Hn ln(n) + 1

  Hn = (lnn).

 • 36 2.

  f(x)

  x

  p qp 1 q 1

  2.12: .

  2.3 Dndra Apfash

  . . - . . - . 2.13 -.

  n n! , n . h h log2(n!). n! Stirling

  n! =(2n)

  (ne

  )n(1 +

  1

  12n+ o(

  1

  n)

  )

 • 2.4. THE MASTER THEOREM 37

  a1 > a2

  a2 > a3

  1, 2, 3 a1 > a3

  1, 3, 2 3, 1, 2

  a1 > a3

  2, 1, 3 a2 > a3

  2, 3, 1 3, 2, 1

  2.13: .

  log2(n!) = log2

  ((2n)

  (ne

  )n(1 +

  1

  12n+ o(

  1

  n)

  ))=

  n log2 n n log2 e+1

  2log2 n+

  1

  2log2 2 + log2

  (1 +

  1

  12n+ o

  (1

  n

  ))

  h = (n logn). ,

  n . n , (n logn) . , . QuickSort , .

  2.4 The Master Theorem

  Master Master Theorem

 • 38 2.

  T (n) = aT (n

  b) + f(n)

  a 1 b > 1. .

  .

  lgn+ k = (lg n) + k

  lg(n) = log2(n) ( )

  lnn = loge(n) ( )

  lgk n = (lg n)k ()

  lg lg n = lg(lg n) ()

  a > 0, b > 0, c > 0 :

  a = blogb a

  n = 2log2 n

  logc(ab) = logc a+ logc b

  logb an = n logb a

  logb a =logc a

  logc b

  logb1

  a= logb a

  logb a =1

  loga b

  alogb c = clogb a

  , - .

  f(n) f(n) = O(nk) k.

  1 . , a b , a > 1, :

  limn

  nb

  an= 0 nb = o(an).

  f(n) f(n) = O(logk n) k.

 • 2.4. THE MASTER THEOREM 39

  - . , k b :

  limn

  logk n

  nb= 0 logk(n) = o(nb).

  2.4.1 To Master jerhma

  T (n) = aT (n

  b) + f(n)

  a 1 b > 1 f(n) . n

  b

  , nb n

  b n

  b.

  1. T (n) :

  1. f(n) = O(nlogb a) > 0 T (n) = (nlogb a).

  2. f(n) = (nlogb a) T (n) = (nlogb a lg n).

  3. f(n) = (nlogb a+) > 0 af(nb) cf(n)

  c < 1 n T (n) = (f(n)).

  f(n) nlogb a. , - . , 1, nlogb a T (n) = (nlogb a). , 3, T (n) = (f(n)). , 2, , T (n) = (nlogb a lg n) = (f(n) lgn).

  . , f(n) nlogb a, . f(n) nlogb a

  n > 0. , , f(n) nlogb a, af(n

  b)

  cf(n). .

  , - f(n). 1 2 f(n) nlogb a, . , 2 3 f(n) nlogb a,

 • 40 2.

  . f(n) , 3, .

  2.4.2 Paradegmata

  Master .

  1. T (n) = 9T (n3 ) + n. a = 9, b = 3 f(n) = n. nlogb a =nlog3 9 = (n2). f(n) = O(nlog3 9) = 1, 1 T (n) = (n2).

  2. T (n) = T (2n3 ) + 1.

  a = 1, b = 32 f(n) = 1. nlogb a = nlog3/2 1 = n0 =

  1. f(n) = (nlogb a) = (1), 2 T (n) = (lgn).

  3. T (n) = 3T (n4 ) + n logn. a = 3, b = 4 f(n) = n logn nlogb a = nlog4 3 = O(n0.793). f(n) =(nlog4 3+) 0.2. af(n

  b) = 3(n4 ) log(

  n4 ) 34n logn =

  cf(n) c = 34 . 3 T (n) = (n logn).

  4. T (n) = 2T (n2 ) + n logn. a = 2, b = 2 f(n) = n logn. nlogb a = n. n logn > n n logn

  n= logn

  n . f(n) , n, nlogb a = n 3 .

  2.5 Anadromik grammik exissei

  1. f . f - T (p), T (p) ...

  2. p T (n). :

  T (n) = f(T (n 1)) 1 T (n) = f(T (n 1), . . . , T (n k)) k k T (n) = f({T (p); p < n})

 • 2.5. 41

  2.5.1 Grammik anadrom txh k

  k

  T (n) = f(n, T (n 1), . . . , T (n k)) + g(n)

  k 1 , f T (i) n k i n 1 g n.: . an - n n 1 1 . (. 2.14)

  an = 2an1 + 1 (n 1, k = 1, a0 = 1)

  2.14:

  2.5.2 Anadrom diamersewn

  :

  T (n) = aT (n

  b) + d(n)

  a, b d(n) . .: Mergesort. - Mergesort T (n)

  T (n) = 2T (n

  2) + n 1 n 2

  T (1) = 0

  n 1 .

 • 42 2.

  2.5.3 Anadrom plrei, grammik poluwnumik

  :

  T (n) = f(n, T (n 1), T (n 2), . . . , T (0)) + g(n) f T (i) g(n) .: . n

  bn =

  n1k=0

  bkbn1k

  b0 = 1

  : . Quicksort

  Cn = (n+ 1) +2

  n

  n1k=1

  Ck, n 2

  C0 = C1 = 0

  2.5.4 Paradegmata Grammikn Anadromikn Exissewn

  1. , ( n)

  an = an1 + 2n, n 1a0 = 1

  :

  an = an1 + 2n

  an1 = an2 + 2n1

  an2 = an3 + 2n2

  . . .

  a2 = a1 + 22

  a1 = a0 + 21

  :

  an = a0 +

  ni=1

  2i, n 1

  an = 1 +2n+1 22 1

  an = 2n+1 1

 • 2.5. 43

  2. .

  :

  an = 2an1 + 1 (20)an1 = 2an2 + 1 (21)an2 = 2an3 + 1 (22). . .

  a2 = 2a1 + 1 (2n2)a1 = 2a0 + 1 (2n1)

  :

  an = 2na0 +

  n1i=0

  2i

  an = 2n +

  2n 12 1

  an = 2n+1 1, n 0

  2.5.5 Grammik Anadromik Exissei me stajero

  suntelest

  k :

  un + a1un1 + a2un2 + . . .+ akunk = b(n)

  ai .

  un + a1un1 + a2un2 + . . .+ akunk = 0

  .

  k :

  un = rn.

  :

  rk + a1rk1 + . . .+ ak = 0

  k r1, r2, . . . , rk - :

  un = 1rn1 + 2r

  n2 + . . .+ kr

  nk

  i u1, . . . , uk1.

 • 44 2.

  : :

  Fn = Fn1 + Fn2, n 2F0 = 0

  F1 = 1

  : :

  Fn Fn1 Fn2 = 0.

  un = rn -

  :

  rn rn1 rn2 = 0rn2(r2 r 1) = 0

  r2 r 1 = 0. :

  r1 =1 +

  5

  2

  r2 =15

  2

  :

  Fn = 1rn1 + 2r

  n2

  : F0 = 0 1 = 2 F1 = 1 1r1 + 2r2 = 1 1r1 1r2 = 1 1 =

  1r1r2 2 =

  1r2r1

  1 =1

  1+

  52 1

  5

  2

  =15

  2 = 15

  , :

  Fn =15[(1 +

  5

  2)n (1

  5

  2)n]

  2.5.6 Exissei metatrepmene se grammik anadrom

  :

  T (n) = aT (n

  b) + d(n)

 • 2.5. 45

  n 2, a, b T (1) = 1. n a n

  b, d(n)

  . , n = bk

  T (bk) = aT (bk1) + d(bk).

  tk = T (bk) :

  tk = atk1 + d(bk)

  t0 = 1. , :

  a(n)un = b(n)un1 + c(n).

  f(n) =

  n1i=1 a(i)ni=1 b(i)

  vn = vn1 + f(n)c(n)

  vn = a(n)f(n)un -

  un =1

  a(n)f(n)(a(0)f(0)u0 +

  ni=1

  f(i)c(i))

  tk = ak +

  k1j=0

  ajd(bkj)

  , k = logb n alogb n = nlogb a

  T (n) = nlogb a +

  (logb n)1j=0

  ajd(n

  bj).

  : (. 2.1.1 - Merge Sort):

  T (n) = 2T (n

  2) + n 1 n 2

  T (1) = 1

 • 46 2.

  : a = b = 2 d(n) = n 1

  T (n) = n+

  k1j=0

  2j((n

  2j) 1)

  = n+ kn (2k 1) k = log2 n

  T (n) = n log2 n+ 1.

  sn.

  anTn = bnTn1 + cn.

  :snanTn = snbnTn1 + sncn.

  sn snbn = sn1an1 un = snanTn

  un = un1 + sncn

  un = s0a0T0 +

  nk=1

  skck = s1b1T0 +

  nk=1

  skck

  Tn =unsnan

  =s1b1T0 +

  nk=1 skck

  snan

  Tn =1

  snan(s1b1T0 +n

  k=1 skck).

  : (. 2.1.3 Hanoi):

  Tn = 2Tn1 + 1

  : un = 1, bn = 2 sn = 2n

  Tn =1

  2n(0 +n

  k=1 skck)= 2n(s1 + . . .+ sn)

  = 2n 1

 • Keflaio 3

  Swro

  3.1 Dndra

  ( ), . . . , . 0. . .

  . - , ( 0) (20), ( 1) 2 (21) ... i 2i .

  , , ( 2i). :

  , - , .

  : i/2, i, 2i i 2i+1. m n

  log2m n m 1

  47

 • 48 3.

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4 5 6

  7

  78

  8

  9

  9

  10

  10

  10

  14

  16 20

  21

  22

  3.1:

  .

  3.2 H dom swro

  : - . . . :

  . , . , , .

  ( (heap) ). n . :

 • 3.2. 49

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  8

  9

  9

  9

  9

  10 10

  10

  10

  10

  10

  14

  14

  16

  16

  ia[i]

  7 = 2 3 + 1

  3.2:

  3.2.

  , O(log n).

  3.2.1 Ulopohsh me pnaka en swro

  : . 3.2.

  3.2.2 Eisagwg en nou stoiqeou sto swr

  , . , . . - 3.3

  ( ), , ,

 • 50 3.

  - (u : )1. n = n+ 12. k = n, a[k] = u3. while a[k/2] < a[k]4. swap (a[k], a[k/2])5. k = k/26. end while

  3.3: PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4 5 6

  7

  78

  8

  9

  9

  10

  10

  10

  14

  16

  PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  34

  4

  5 6 7

  78

  8

  9

  9

  10

  10

  10

  11

  14

  15

  16

  PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4 5 6

  7

  78

  8

  9

  9

  10

  1010

  11

  14

  15

  16

  PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  34

  4

  5 6 7

  78

  8

  9

  9

  1010

  10

  11

  14

  15

  16

  3.4:

  O(log n). 3.4 10 .

  3.2.3 Diagraf en stoiqeou ap to swr

  1 , . , . , ,

 • 3.2. 51

  3.5.

  - ( )1. a[1] = a[n]2. n = n 1, i = 13. do4. l = 2 i, r = 2 i+ 15. if l n and a[l] > a[i] then max = l6. else max = i7. if r n and a[r] > a[max] then max = r8. if i 6= max then swap (a[i], a[max]), i = max9. else break10. while (i < n)

  3.5: PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  34

  4

  5 6 7

  78

  8

  9

  9

  1010

  10

  11

  14

  15

  16

  PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  34

  4

  5 6 7

  78

  8

  9

  9

  10

  10

  10

  14

  15

  PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  34

  4

  5 6 7

  78

  8

  9

  9

  10

  1010

  14

  15

  PSfrag replaement

  1

  2

  2

  3

  34

  4

  5 6 7

  78

  8

  9

  9

  10

  10

  10

  14

  15

  3.6:

  ( ), , , O(log n). 3.6 11 .

 • 52 3.

  3.2.4 Kataskeu swro

  . -. 1, 2, 3, 4. :

  1

  1 1

  1 11

  11

  2 2 2

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  1 2 3

  4

  3.7:

  , . .

  - ( a n )1. for i = 1 to n do2. - (a[i])3. end for

  3.8:

  ( ), , i, O(log i) . n, :

 • 3.2. 53

  O(log 1) +O(log 2) + . . .+O(log n) = O(n logn)

  - . , a , , . , - .

  - ( a n , i)1. l = 2 i2. r = 2 i+ 13. if l n and a[l] > a[i]4. max = l5. else6. max = i7. if r n and a[r] > a[max]8. max = r9. if i 6= max then10. swap (a[i], a[max])11. - (a, max)

  3.9: . , .

  - ( a n )1. for i = n/2 to 1 do2. - (a, i)3. end for

  3.10:

  - . ( , n/2 1) - 3.10.

 • 54 3.

  3.11 , [5, 6, 1, 4, 8, 7, 3, 2, 9],

  - O(h) h, -

  log nh=0

  n2h+1

  O(h) = O

  (n

  log nh=0

  h

  2h

  )

  k=0

  kxk =x

  (1 x)2

  x = 1/2 k=0

  k

  2k= 2

  O(n 2) =O(n).

  1

  1

  2

  2

  344

  5

  5

  6

  6

  77

  8

  8

  9

  9

  9

  1

  1

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  67

  78

  8

  9

  9

  9

  1

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  67

  78

  8

  9

  9

  9

  2

  1

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  78

  8

  9

  9

  9

 • 3.3. 55

  1

  1

  2

  2

  34

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  9

  3

  1

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  56

  6

  7

  78

  8

  99

  9

  1

  1

  2

  2

  34

  4

  5

  5

  66

  7

  7

  8

  8

  9

  99

  4

  1

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  56

  6

  7

  78

  8

  9

  9

  9

  3.11:

  3.3 Taxinmhsh me th bojeia swro

  , . , . . 3.12

  HeapSort ( a n )1. - (a)2. for i = 1 to n3. a[i] = -( )4. -( )

  3.12: . -( ) .

 • 56 3.

  : 6, 9, 2, 7, 4, 5, 8.

  : (. 3.13).

  24 56

  7 8

  9

  3.13:

  - . 3.14 .

  O(n) O(n log n), i- O(log i) . O(n log n).

  PSfrag replaement

  24 56

  7 8

  9

  PSfrag replaement

  24

  5

  6

  7

  8

  PSfrag replaement

  2 4

  56

  7

  PSfrag replaement

  2

  4 5

  6

  PSfrag replaement

  24

  5

  PSfrag replaement

  2

  4

  PSfrag replaement

  2

  3.14: - .

 • Keflaio 4

  Katakermatism

  (Hashing)

  4.1 Eisagwg

  - INSERT (), SEARCH () DELETE() . , - , , , - . -. (Hash table) . (n), . -, O(1).

  4.2 Pnake 'Amesh Dieujunsiodthsh (Direct

  Address Tables)

  U = {0, 1, . . . ,m1} m . , . 4.1 .

  57

 • 58 4. (HASHING)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  k0

  k1 k2

  k2k3

  k3

  k4k5

  k5

  k6k7

  k8k8

  k9

  U

  T

  4.1: - . U = {0, . . . , 9} . K = {2, 3, 5, 8} - . NIL.

  , , T [0, . . . ,m 1]. U . T [k] = NIL, k k.

  O(1).DIRECT-ADDRESS-SEARCH(T,k)

  return T[k]

  DIRECT-ADDRESS-INSERT(T,x)

  T[key[x]]x

  DIRECT-ADDRESS-DELETE(T,x)

  T[key[x]]NIL

 • 4.3. (HASH TABLES) 59

  0

  1 = h(k4)

  2 = h(k1)

  3

  4

  5 = h(k2) = h(k5)

  6

  m 2 = h(k3)m 1

  k1

  k2

  k3

  k4

  k5

  U

  T

  4.2: h T . k2 k5 , .

  4.3 Pnake Katakermatismo (Hash Tables)

  . U T |U | . K U .

  , , (|K|) , O(1). , .

  k h(k) T . h : U {0, 1, . . . ,m 1} (hash function) 4.2 |K| m .

  . (collision). h ., |K| > m, .

 • 60 4. (HASHING)

  k1

  k1

  k2

  k2

  k3 k3

  k4

  k4

  k5k5

  k6k6

  k7 k7

  k8

  k8

  U

  T

  4.3: . - T [j] j.

  - (collision resolution by chaining), , (open addressing) ( 4.5).

  4.3.1 Eplush Sugkrosewn me Lste (Collision Res-olution by Chaining)

  4.3 , , .

  .CHAINED-HASH-SEARCH(T,k)

  k T[h(k)]

  CHAINED-HASH-INSERT(T,x)

  x T[h(key[x])]

 • 4.3. (HASH TABLES) 61

  CHAINED-HASH-DELETE(T,x)

  x T[h(key[x])]

  4.3.2 Anlush Katakermatismo me Lste

  , O(1) ( ). , , O(1). x , , , .

  , n m , (n). , h T .

  m , (Simple Uniform Hash-ing). .

  (load factor) a T a = n/m. j = 0, 1, . . . ,m1, T [j] nj

  n = n0 + n1 + . . .+ nm1, (4.1)

  nj E[nj ] = a = n/m. h O(1).

  k nh(k). . , k .

  2. - , (1 + a), .

  . T [h(k)], E[nh(k)] = a, . - a , h(k), (1 + a). 2

  , . , . (1 + a).

 • 62 4. (HASHING)

  3. - , (1 + a), .

  . n . - x x . x x, - . n x , 1 x . xi i- - , i = 1, 2, . . . , n ki = key[xi]. ki kj , (indicator) Xij = I{h(ki) = h(kj)}. Pr{h(ki) =h(kj)} = 1/m E[Xij ] = 1/m.

  E

  1n

  ni=1

  1 + n

  j=i+1

  Xij

  ==1

  n

  ni=1

  1 + n

  j=i+1

  E [Xij ]

  =1

  n

  ni=1

  1 + n

  j=i+1

  1

  m

  =1 +1

  nm

  ni=1

  (n i)

  =1 +1

  nm

  (ni=1

  nni=1

  i

  )

  =1 +1

  nm

  (n2 n(n+ 1)

  2

  )=1 +

  n 12m

  =1 +a

  2 a2n

  .

  , h (2 + a/2 a/2n) = (1 + a). 2

  n = O(m) a = n/m = O(m)/m =O(1). .

 • 4.4. (HASH FUNCTIONS) 63

  4.4 Sunartsei Katakermatismo (Hash Func-tions)

  - . h. - , () , .

  h - m . , .

  - k, 0 k < 1. h(k) = km -.

  , , - - .

  . , , {N} = {0, 1, 2 . . .} . . - . , (112,116), ASCII p = 112 t = 116. 128 (112 128) + 116 = 14452. .

  4.4.1 H Mjodo th Diaresh (Division Method)

  h(k) = k mod m.

  m = 4 k = 100 h(k) = 4. m 2, 2 h(k) p k.

  . n = 2000 3

 • 64 4. (HASHING)

  m = 701 , 2000/3 2.

  , , [0, . . . , N1], .

  h(x) = (x1Bl1 + x2Bl2 + . . .+ xl) mod N,

  N , l - x B 2 (128, 256 ). ..B = N = 256 h(x) = x1 .

  h (x : string, l : integer)1. r = xl, p = 12. for i = l 1 to 1 do3. p = p B4. r = r + xi p5. end for6. r = r mod N7. return r

  4.4.2 H Pollaplasiastik Mjodo (Multiplication Method)

  . - k A 0 < A < 1 kA. m .

  h(k) = m(kA mod 1).

  m . 2, m = 2p, p N, . w bits k . A s/2w, s 0 < s < 2w. 4.4 k w- s = A 2w. 2w- r12w+r0, r1 r0 . p- p r0. A , (

  5 1)/2.

 • 4.5. (OPEN ADDRESSING) 65

  r1 r0

  A 2w

  k

  w bits

  h(k) p bits

  4.4: . w- - w- s = A 2w. p w- h(k).

  4.5 Anoiqt Dieujunsiodthsh (Open Address-ing)

  . -. , , . . - a, , 1.

  , , (probe), . . , - ( 0) .

  h : U {0, 1, . . . ,m 1} {0, 1, . . . ,m 1}.

  k, (probe sequence) h(k, 0), h(k, 1), . . . , h(k,m1) 0, 1, . . . ,m1, .

 • 66 4. (HASHING)

  . .

  HashInsert (T, k)1. i = 02. repeat3. j = h(k, i)4. if T [j] = NIL then5. T [j] = k6. return j7. else8. i = i+ 19. until i = m10. error hash table overflow

  k . NIL, k . .

  HashSearch (T, k)1. i = 02. repeat3. j = h(k, i)4. if T [j] = k then5. return j6. else7. i = i+ 18. until i = m or T [j] = NIL9. return NIL

  , DELETED - . a, - .

  - (Uniform Hashing), -. - m! 0, 1, . . . ,m 1 .

 • 4.5. (OPEN ADDRESSING) 67

  .

  -: . 0, 1, . . . ,m 1 - , m2 m! . - .

  4.5.1 Grammik Dierenhsh (Linear Probing)

  h : U {0, 1, . . . ,m 1}, , i = 0, 1, . . . ,m 1

  h(k, i) = (h(k) + i) mod m.

  , , - (primary clustering). -, - . , i , (i+ 1)/m.

  4.5.2 Tetragwnik Dierenhsh (Quadratic Probing)

  h(k, i) = (h(k) + c1i+ c2i2) mod m,

  h , c1, c2 6= 0 i = 0, 1, . . . ,m 1. , c1, c2 m. - , h(k1, 0) = h(k2, 0), . , (secondary clustering), , m .

  4.5.3 Dipl Katakermatism (Double Hashing)

  - .

  h(k, i) = (h1(k) + ih2(k)) mod m,

 • 68 4. (HASHING)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  14 506979 7298

  4.5: . 13 h1(k) = k mod 13, h2(k) = 1 + (k mod 11). 14 1(mod 13) 14 3( 11), 14 9, 1 5.

  h1 h2 . 4.5 .

  h2(k) m . m 2 h2 . m h2 m. , m

  h1(k) = k mod m,

  h2(k) = 1 + (k mod m),

  m m (.. m 1). k = 123456,m = 701 m = 700, h1(k) = 80 h2(k) = 257. 80 257 (modulom) .

  - (m2) ( (h1(k), h2(k))) (m) - .

  4.5.4 Anlush tou Katakermatismo Anoiqt Dieu-

  junsiodthsh

  , , a = n/m n m . a 1 - . .

 • 4.5. (OPEN ADDRESSING) 69

  .

  4. - a = n/m < 1, 1/(1 a), - .

  . , , , . X Ai, i = 1, 2, . . ., i- . {X i} A1A2 Ai1. Pr{X i} Pr{A1A2 Ai1}.

  Pr{A1 A2 Ai1} == Pr{A1} Pr{A2|A1} Pr{A3|A1 A2} Pr{Ai1|A1 A2 Ai2}. n m Pr{A1} = n/m. j >

  1, j- , j 1 (n j + 1)/(m j + 1). (n (j 1)) (m (j 1)) , , . n < m (n j)/(m j) < n/m j 0 j < m, i 1 i m,

  Pr{X 1} = nm n 1m 1

  n i+ 2m i+ 2

  ( nm

  )i1= ai1.

  E[X ] =i=1

  Pr{X i} i=1

  ai1 =i=0

  ai =1

  1 a.

  2

  1 + a + a2 + a3 + . , - . a . a2 ...

  a , O(1). ,

 • 70 4. (HASHING)

  1/(1 0.5) = 2, 90% 1/(1 0.9) = 10.

  4 .

  1. - a 1/(1a) , .

  . , a < 1. . 1/(1 a).2

  .

  5. - a < 1,

  1

  aln

  1

  1 a ,

  .

  . k k . - k (i+1)- , k 1/(1 i/m) = m/(m i). n :

  1

  n

  n1i=0

  m

  m i =m

  n

  n1i=0

  1

  m i =1

  a(Hm Hmn),

  Hi =i

  j=1 1/j i- .

  1

  a(Hm Hmn) = 1

  a

  mk=mn+1

  1

  k 1a

  mmn

  1

  xdx =

  1

  aln

  m

  m n =1

  aln

  1

  1 a .2

 • Keflaio 5

  Grfoi

  5.1 Genik

  , - , , . . - , . .

  :

  .

  1 ( - ). a, b, c D, E,

  71

 • 72 5.

  F . : ( ) 3 , 3 , ;

  a

  b

  c

  D E F

  5.1: 3 3

  5.1 8 () . . . .

  2 ( ). A,B,C - (, ) M N . : A = 4, B = 7, C = 6, : M = 8 N = 9.

  - . : - , .

 • 5.1. 73

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  7

  8

  9

  A

  B

  C

  M

  N

  5.2:

  3 ( ). , 5.3.

  (. 5.2). - . - . - .

  . : :

  7MBps pc 1 pc 4 6MBps pc 3 pc 5 10MBps pc 2 pc 3 5MBps pc 4 pc 1

  ;

  .

 • 74 5.

  5.3:

  . .

  5.2 Orismo

  (nodes) (edges). , G = (V,E), V E .

  1. G = (V,E) V E V V , G.

  n = |V | m = |E|. 2. n .

  3. (G) = |E|n2

  4. . . .

 • 5.2. 75

  5.2.1 Kateujunmenoi grfoi

  5. (directed graph) G = (X,U), X U () , - ( ).

  . (i, j) i j, j i.

  (i, j) i j. i (tail) j (head). (i, j) i j. (i, j) i j.

  6. (indegree) di i . (outdegree) d+i i . (degree) di i i (di=d

  +i +d

  i ).

  5.2.2 Mh kateujunmenoi grfoi

  7. (undirected graph) G = (V,E), V E , .

  , .

  ( -) , - . , .

  8. (degree) di i .

  9. ( ) , e , w(e) . - . .

  5.2.3 Kkloi kai monoptia

  = (x, y) x y . : () = x () = y, .

 • 76 5.

  10. G = (X,U) X = (x1, x2, ..., xn) U =(u1, u2, ..., um). (path) f G x1, u1,x2, u2, . . . , xk (ui = [xi, xi+1]), . x1 xk. k 1, k -. p, p .

  :

  11. f G = (X,U) 1, 2, . . . , p : i, 1 i < p (i+1) = (i).

  . .

  4 ().

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  a1

  a2a3

  a4

  a5

  a6

  a7

  a8

  a9

  5.4: 6 9

  5.4 :

  : = 1 7 8 9 6 5 8

  : = 1 7 8 9 6

 • 5.2. 77

  : = 1 3 4 5

  f , (f) 1 , (f) p.

  (cycle) , (x1 = xk) () = (). (simple cycle) . .

  5 ( - - ).

  1

  2

  3

  4

  5

  a1 a2

  a3

  a4a5

  a6

  5.5: 5

  5.5 :

  : = 6 1 4 3 2 56 1 5

  : = 6 1 4 3 2 5

  : = 1 5 6

  De Bruijn

  De Bruijn 0 1. f g:

 • 78 5.

  f = xh

  g = hy x y 0 1 h 1 (. 5.6).

  000

  001

  010

  011

  100

  101

  110

  111

  5.6: De Bruijn = 3

  {2, 3, . . . , n}. p q p q (. 5.7).

  5.3 Eidik Kathgore Grfwn

  5.3.1 Plrei Grfoi

  12. n (Kn) , .

 • 5.3. 79

  2

  3

  4 6

  7

  8

  89

  10

  11

  12

  5.7:

  K3 K4

  5.8: 3 4

  5.8 3 4 .

  5.3.2 Dimere Grfoi

  13. (bipartite) G = (V,E) (V1,V2) V1 V2 = , V1 V2 = V V1 V2 (. 5.9).

 • 80 5.

  x1

  x2

  y1

  y2

  y3

  5.9:

  14. G(V,E) . V1 V2, v V1, d(v) = |V2| ( Ka,b).

  5.10 K2,3 K4,4.

  5.3.3 Kanoniko Grfoi

  15. - G =(V,E) , . v V d(v) = .

  5.3.4 Eppedoi grfoi

  16. - , . 5.1 K3,3 .

  5.3.5 Upogrfoi (subgraph)

  G = (X,U). G G = (X , U ), X X U U .

 • 5.3. 81

  u1

  u2

  u3

  u4

  u5

  K2,3 K4,4

  5.10:

  G = (X,U) G = (X,U ), U U . G G .

  5.11 G

  G G

  G.

  5.3.6 Sunektiko grfoi

  i, j i j.

  17. (connected) - , .

  , - .

  5.3.7 Qordiko Grfoi (Chordal Graphs)

  . .

  G = (V,E) (chordal) G, 3 .

  18. G 3 .

 • 82 5.

  x1x1

  x1

  x2

  x2 x2

  x3

  x3x3

  G = (X,U)

  G = (X,U ) G = (X,U )

  5.11: G

  G G

  G

  5.3.8 Dntra (trees)

  19. G .

  G . . .

  (root) . 1 , . 1 .

  6. T n , -

  1. T

 • 5.4. 83

  2. T

  3. T n 1 4. T n 1 5. T e T+e

  6. T

  5.4 Prxei epi twn grfwn

  5.4.1 Isomorfism grfwn

  G1 = (V1, E1) G2 = (V2, E2) f : V1 V2 [f(v1), f(v2)] E2 (v1, v2) E1. v1, v2 G1 f(v1), f(v2) G2. , . 5.12 . 5.13 3- . 3- 3- 3- .

  AA B

  B

  C

  CX

  X

  Y

  Y

  Z Z

  5.12:

  5.4.2 Sumplrwma en Grfou

  G = (V,E) G = (V , E) =(V, V 2 E) V = V , E E. G

 • 84 5.

  v1

  v1

  v1

  v2

  v2

  v2

  v3

  v3

  v3

  v4

  v4

  v4

  v5

  v5

  v5

  v6

  v6

  v6

  v7

  v7

  v7

  v8

  v8

  v8

  5.13:

  G. G G .

  5.4.3 Diagraf (deletion)

  G = (V,E) v V . G v G = (V v,E adj(v)), adj(v) - v. G G v .

  G = (V,E) e E. e G G =(V,E e). G G

 • 5.5. 85

  e.

  5.5 Apojkeush Grfwn

  . .

  5.5.1 Pnaka Geitnash

  G = (V,E), n = |V |,m = |E|. M n n , M G. M(i, j) 1 vi vj 0.

  M(i, j) =

  {1 (vi, vj) E0 (vi, vj) / E

  (adjacency matrix) M(i, j) = M(j, i) n2 M(i, i) = 0. G = (V,E) M G = (V,E) ( ), . G (G = (V,E,W )) wij W (vi, vj) :

  M(i, j) =

  {wij (vi, vj) E0 (vi, vj) / E

  6 ( ). G =(X,U), |X | = 6, |U | = 9 5.14. .

  1 2

  3

  4

  5

  6

  M =

  0 1 1 0 0 00 0 1 1 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 1 00 1 0 0 0 00 0 0 1 0 0

  5.14: M

 • 86 5.

  7 ( ). - G(X,U,W ), |X | = 5, |U | = 8, 5.15. .

  1

  2

  3 4 51

  2

  37

  11

  13

  19

  25 M =

  0 25 13 1 07 0 19 0 00 0 0 0 00 11 0 2 00 0 0 3 0

  5.15: M

  G, M . Mp, p- M , Mp(i, j) - G, p, xi xj . xi, xj . M p, 1 p n ( M Mp1) (i, j) Mp. O(n3) (O(n2.81) - Strassen) n , O(n4). 8 ( ).

  G(X,U), |X | = 4, |U | = 4, 5.16. M M M2.

  M2(1, 3) = 2 ( ) 1 3.

  n2

  bits . (O(1)). O(n) , 1. - . , , n2 bit-s. (.. 3)

 • 5.5. 87

  M =

  0 1 0 10 0 1 00 0 0 00 0 1 0

  1

  2

  3

  4

  M2 =

  0 0 2 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

  5.16: , M M2

  0.

  xi xj , , j, O(n). - xi xj j, O(n).

  5.5.2 Pnaka Prsptwsh

  G = (V,E), n = |V | m = |E|. B n m , B G B G. B(i, j) 1 ej vi 0.

  B(i, j) =

  {1 ej vj)0

  (incidence matrix) - nm .

  9 ( ). G = (V,E), |V | = 6, |E| = 9, 5.17.

 • 88 5.

  v1

  v2

  v3v4 v5

  e1

  e2e3

  e4e5

  e6

  5.17: e1, e2, . . . , e6

  :

  B =

  e1 e2 e3 e4 e5 e6v1 0 0 1 1 1 0v2 1 0 1 0 0 1v3 0 0 0 0 1 1v4 1 1 0 1 0 0v5 0 1 0 0 0 0

  O(nm) bits . () . .

  5.5.3 Lste Geitnash

  G = (V,E), n = |V |,m = |E|, 1 . , . :

  1. . .

  1

  Epigraf enai mia tim sunjw arijmhtik pou prosdiorzei monadik kje kmbo sto

  grfo

 • 5.5. 89

  2. . .

  10 ( ). G =(X,U), |X | = 6, |U | = 9 5.18. .

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  M =

  0 1 1 0 0 00 0 1 1 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 1 00 1 0 0 0 00 0 0 1 0 0

  5.18: M

  5.19 5.20.

  - . G 20000 5, - 20000 . 6 .

  (n+m) bits (n+2m) . O(m) . .

 • 90 5.

  1

  2

  2

  2 3

  3

  3

  4

  4

  4 5

  5

  6

  6

  6

  5.19:

  0

  0

  1

  1

  1

  1

  22

  2

  2

  2

  33

  3

  3

  3

  3

  44

  4

  4

  4

  5

  5

  5

  5

  66

  6

  6

  6

  6

  7

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  9

  9

  9

  10

  10

  10

  w13w24w23w26w36w45w52w64w12

  head

  succ

  weight

  5.20:

 • Keflaio 6

  Algrijmoi Grfwn

  6.1 Exerenhsh Grfwn

  ( ) , .

  1. , - s.

  2. , - . t

  3. .

  4. .

  5. .

  6. (bipartite) .

  - -. . (d(v)), d(v) v. (d+(v))

  6.1.1 Genik morf en algorjmou exerenhsh

  G = (V,E) s V , (source). s, G s.

  91

 • 92 6.

  (. 6.1) s , 1 . - (marked) (unmarked). s - . i , j (i, j) j ( j s i (i, j)). (i, j) (admissible) (inadmissible). s . j (i, j) i (predecessor) j.

  mark , List order .

  Search (G, s)1. mark false2. Mark[s] = True3. List = {s}4. List 6= 5. i List6. i 7. List = List {i}8. 9. j i10. j 11. Mark[j] = True12. List = List {j}

  6.1: G s

  6.1.2 Exerenhsh Prta Kat Plto

  List , List . (. 6.2) - .

  1

  Didoqo tou s lgetai kje kmbo pou brsketai se monopti me arq ton kmbo s

 • 6.1. 93

  List. - . s 1 , 2 .... (Breadth-First Search). :

  ni=1

  (d+(i) + 1

  )=

  ni=1

  (d+(i)

  )+ n = n+m.

  (m + n). m > n - (m).

  Breadth First Search (G, s)1. mark false2. Mark[s] = True3. s List4. List 6= 5. i List6. j i7. Mark[j] = True8. j List

  6.2: Breadth First Search s

  11 ( ). 6.5 - 6.3. a, (. 6.4). a . b, d , . b . 6.4. , , s = a (. 6.5).

  6.1.3 Exerenhsh Prta Kat Bjo

  List , List . - .

 • 94 6.

  a

  b

  c

  d

  e

  f g

  h

  6.3: 8

  a

  a

  b

  bc

  c

  c

  d

  d

  d

  e

  ef

  fg

  g

  g

  h

  h

  h

  6.4:

  s . (Depth First Search) 6.6. () (m+ n).

  12 ( ). 6.8 6.3. a - . (

 • 6.1. 95

  g

  a

  b

  d

  c e

  f

  h

  6.5:

  ) ( b) . b c . d c d . d . . d c, . . 6.7.

  , (. 6.8).

  6.1.4 Efarmog twn algorjmwn exerenhsh

  , , father n. father[i] = 0, i [1, n] father[s] = s. fathers[j] = i - , i, j, - ( ). father . - (father[n]) (father[1]), .

 • 96 6.

  Depth First Search (G, s)1. mark false2. Mark[s] = True3. s List4. List 6= 5. i List6. i 7. i List8. 9. j i10. j 11. Mark[j] = True12. j List

  6.6: Depth First Search

  a a a a a a a aa

  b b b b b b b b

  c c c c c c c

  d e e e e e

  f f f f

  g h h

  6.7:

  G = (V,E) s V . distance n, distance[i] = , i [1, n], distance[s] = 0. distance[j] = distance[i] + 1

 • 6.1. 97

  a

  b

  c

  d

  e

  f g

  h

  6.8:

  j i. , .

  (s, v) s v. s v (s, v) = . .

  1. G = (V,E) s V . (u, v) E

  (s, v) (s, u) + 1.

  . u s v. s v s u (u, v), . u s (s, u) = .

  7. G = (V,E) Breadth First Search (BFS) s V . BFS v V s distance[v] = (s, v) v V . v 6= s s s v s father[v] (father[v], v).

  .

 • 98 6.

  () . j i, .

  : , G = (V,E).

  6.2 Sunektikthta

  20. () ( block). .

  , - , , - . (. 6.9), (. 6.10) (. 6.11).

  a

  b

  c

  d

  6.9:

  21. (u, v) u v v u. , u v ().

  (.. 6.9).

 • 6.2. 99

  a

  b

  c

  de

  f

  g

  h

  6.10: 2

  a

  b c

  d e

  f

  g

  6.11:

  , p > 1 - , , - . 6.12 .

  . 6.13 -, , - . false. - . -. - . (m+ n) ().

 • 100 6.

  1

  2

  3

  45

  6.12:

  Breadth First Graph Traversal1. mark false2. i = 1 i = n3. mark[vi] = false BFS(vi)

  6.13:

  6.3 Topologik Taxinmhsh

  X , v X u X . (schedule) , .

 • 6.3. 101

  G = (X,U) X (u, v) U u , v. , G , , . 6.14 .

  v1v1

  v2

  v2

  v3

  v3v4

  v4

  v5

  v5

  1 2 3 4

  ....

  6.14: .

  ( ), - , , . .

  Layer , - Sorted. 6.14 Layer [1, 3, 2, 4, 2], Sorted [v1, v3, v5, v2, v4].

  , , :

  (u, v) U Layer[u] < Layer[v], .

  v , u 1(v) :Layer[u] Layer[v] 1.

  : Q, .

 • 102 6.

  , Q s , G. 6.15.

  (G = (X,U))1. inDeg 2. NLayer = 0 / /3. i = 1 / Sorted /4. Q = 5. for x = 1 to n6. if inDeg[x] = 0 then EnQueue(Q, x)7. end for8. while Q 6= do9. NLayer = NLayer + 110. for iter = 1 to |Q|11. Dequeue(Q, x) / x /12. Sorted[i] = x, i = i+ 113. Layer[x] = NLayer14. for k = head[x] to head[x+ 1] 115. y = succ[k]16. inDeg[y] = inDeg[y] 117. if inDeg[y] = 0 then EnQueue(Q, y)18. end for19. end for20. end while

  6.15:

  inDeg ( 1) O(m), - O(m) ().

  6.4 Prxei se asndeta snola (disjoint set-

  s)

  ( ) . disjoint-set . - (representative) , . :

  Find(x): x

 • 6.4. (DISJOINT SETS) 103

  x.

  Union(x, y): / x y , . x y.

  Make-Set(x): x( ).

  1 2

  3 4

  5

  6

  78

  9null

  Find(5) = 6

  Find(7) = 9

  Union(6, 9) = 9

  6.16: Union Find.

  Union Find 6.16. - 5 () 7 () Union Find : Find(5) = 6, Find(7) = 9 Union(6, 9) = 9 .

  . 6.17.

  6.18 .

 • 104 6.

  a b

  c d

  e f

  g

  h

  i

  j

  6.17: :{a, b, c, d}, {e, f, g}, {h, i}, {j}.

  Connected-Components(G)1. for each v V2. Make-Set(v)3. for each (u, v) E4. a = Find(u)5. b = Find(v)6. if a 6= b then Union(a, b)7. end for

  6.18:

  6.19 Connected-Components.

  Pleur Sullog ap asndeta snola

  arqik snola {a} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h} {i} {j}(b, d) {a} {b, d} {c} {e} {f} {g} {h} {i} {j}(e, g) {a} {b, d} {c} {e, g} {f} {h} {i} {j}(a, c) {a, c} {b, d} {e, g} {f} {h} {i} {j}(h, i) {a, c} {b, d} {e, g} {f} {h, i} {j}(a, b) {a, b, c, d} {e, g} {f} {h, i} {j}(e, f) {a, b, c, d} {e, f, g} {h, i} {j}(b, c) {a, b, c, d} {e, f, g} {h, i} {j}

  6.19: 6.17.

  , , - ( Find ) .

 • 6.5. 105

  Union Union . Find, . Find O(log n) ().

  6.5 Elqista Monoptia

  , , .

  - . , , , .. - .

  G = (V,E,W ) , V , E W w(i, j) [i, j] .

  p = u0, u1, . . . , uk, ui V : w(p) =

  ki=1 w(ui1, ui). s

  t , ps,t = s, . . . , t .

  :

  - (Single Source Shortest Paths): s .

  , Dijkstra Bellman.

  - (All Pairs Shortest Paths): s V t V ps,t.

  , Floyd-Warshall O(n3) Johnson O(n2 logn).

  -, .

  6.20. -, s 6.21.

 • 106 6.

  s = 1

  1

  1

  2

  2

  22

  2

  23

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  55

  6

  7

  7

  t = 8

  6.20: G = (V,E) s t

  s = 1

  1

  1

  2

  2

  2

  22

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  55

  6

  7

  7

  t = 8

  6.21: G = (V,E)

  . s t w13+w36+w67+w78 = 7

  - .

 • 6.5. 107

  3 7 3 7. . . :

  s t pst =

  s, u1, . . . , ui, . . . , uj, . . . , uk, t. - pij = ui, . . . , uj ui uj :, () s t : w(ps,i)+w(pi,j) + w(pj,t).

  s tui uj

  pij

  pij

  6.22: pij pij

  pi,j w(pi,j) < w(pi,j), ps,t (.

  6.22) , pi,j pi,j , ps,t .

  :

  : , .

  , . , 6.23, s t, .

  s t . .

  : . , . . ,

 • 108 6.

  s

  u

  v

  t

  1

  1 1

  1

  12

  6.23: s u v t

  . . . |V |1 , , |V | 1 .

  6.5.1 O algrijmo tou Dijkstra

  , . , E.W.Dijkstra 1954, . , s V , . ( ) .

  FIXE[x], x = 1 . . . n . , FIXE[i] = TRUE i . i (FIXE[i] = FALSE) , V [i] ( -) i, , P [i] () i . i P [i] = 0 V [i] = +.

 • 6.5. 109

  , - . , P, V FIXE .

  Dijkstra(G = (V,E,W ), s V )1. FIXE FALSE2. P 03. V 4. V [s] = 0, P [s] = s5. repeat6. x V [x]7. if V [x]

 • 110 6.

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 FIXE 1 0 0 0 0 0 0 0P 1 1 1 0 0 0 0 0V 0 1 2 + + + + +

  2 FIXE 1 1 0 0 0 0 0 0P 1 1 1 2 2 0 0 0V 0 1 2 4 4 + + +

  3 FIXE 1 1 1 0 0 0 0 0P 1 1 1 2 2 3 0 0V 0 1 2 4 4 4 + +

  4 FIXE 1 1 1 1 0 0 0 0P 1 1 1 2 2 3 4 0V 0 1 2 4 4 4 7 +

  5 FIXE 1 1 1 1 1 0 0 0P 1 1 1 2 2 3 4 0V 0 1 2 4 4 4 7 +

  6 FIXE 1 1 1 1 1 1 0 0P 1 1 1 2 2 3 6 6V 0 1 2 4 4 4 6 8

  7 FIXE 1 1 1 1 1 1 1 0P 1 1 1 2 2 3 6 7V 0 1 2 4 4 4 6 7

  8 FIXE 1 1 1 1 1 1 1 1P 1 1 1 2 2 3 6 7V 0 1 2 4 4 4 6 7

  6.1: Dijkstra 6.20

  O(nlogn+m) (m = O(n)) O(nlogn), O(n2) (m = O(n2)).

 • 6.5. 111

  1

  11

  11

  111

  2

  2

  22

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2 2

  3

  33

  3 3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  44

  5

  7

  1(1, 0)

  1(1, 0)

  1(1, 0)

  1(1, 0)1(1, 0)

  1(1, 0)1(1, 0)1(1, 0)

  2(1, 1)

  2(1, 1)2(1, 1)

  2(1, 1)2(1, 1)

  2(1, 1)2(1, 1)2(1, 1)

  3(1, 2)

  3(1, 2)3(1, 2)

  3(1, 2)3(1, 2)

  3(1, 2)3(1, 2)3(1, 2)

  4(2, 4)

  4(2, 4)4(2, 4)

  4(2, 4)4(2, 4)

  4(2, 4)4(2, 4)

  5(2, 4)

  5(2, 4)5(2, 4)

  5(2, 4)5(2, 4)

  5(2, 4)5(2, 4)

  6(3, 4)

  6(3, 4)6(3, 4)

  6(3, 4)6(3, 4)

  6(3, 4)

  7(4, 7) 7(4, 7)

  7(6, 6)

  7(6, 6)7(6, 6) 8(6, 8)

  8(7, 7)

  8(7, 7)

  6.25: Dijkstra. , s = 1.

 • 112 6.

  - . , . , - . a (. 6.26)

  aa a

  a

  bb b

  b

  c

  c cc

  2

  2

  2 2

  1

  1

  1 1

  33

  3

  6.26: Dijkstra . a c b a b 1 a b 1 .

  6.5.2 O algrijmo tou Bellman

  Bellman . , .

  , n1 . Bellman 1, 2, . . . , n 1 - s.

 • 6.5. 113

  , , - , .

  - 6.27.

  a

  b

  c d

  e

  f

  g hs

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  22

  23

  3

  3

  4

  5

  6

  7

  7

  8

  6.27: 9 s

  - ( 6.28).

  a

  b

  c

  s 3

  4

  7

  6.28: 1.

 • 114 6.

  a, b, c . 7, 3, 4 . 2 ( 6.29).

  a

  b

  c d

  e

  gs

  1

  1

  2

  3

  3

  4

  7

  8

  6.29: 2.

  , . a , s, b, a 5, b c 3 4 , d, e, g 8, 11, 72. 3( 6.30).

  2

  Parathrome ti h etikta tou e enai 8 pou enai to suntomtero monopti me 2 akm kai

  qi 6 pou enai to monopti me 3 akm

 • 6.5. 115

  PSfrag

  a

  b

  c d

  e

  f

  g hs

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  467

  7

  8

  6.30: 3.

  a, b, c . e - , s, b, a, e 6. d, g , f, h 10 13. 4, . . . , 8.

  , , 1, 2, . . . , n 1 () . . :

  . 2 d, e, g. .

  . - e 3. .

  , .

  , k . :

  Vk(y) = minx{Vk1(y), Vk1(x) +W (x, y)}

 • 116 6.

  x y. k s y :

  k 1 k 1 x y [x, y].

  6.31:

  s

  yVk1[y]

  Vk1[x1]

  Vk1[x2]x1

  x2

  6.31: s y Vk1[y], Vk1[x1]+W (x1, y) Vk1[x2]+W (x2, y)

  V [k][j] j(j = 1 . . . n) k(k = 1 . . . n1) . , +. P () P [i] i. , 6.32.

  k ( stable). ( ) k+1, . . . , n 1. k .

  u, V [n 1][u] = +, .

  - 6.27. (, )

 • 6.5. 117

  Bellman(G = (V,E,W ), s V )1. P [i], i = 1 . . . n 02. V [0][i], i = 1 . . . n +3. V [0][s] = 0, P [s] = s, k = 04. repeat5. k = k + 16. for i = 1 to n7. V [k][i] = V [k 1][i]8. stable = TRUE9. for y = 1 n10. for each x y11. if V [k 1][x] 6= + and V [k][y] > V [k 1][x] +W [x, y]12. V [k][y] = V [k 1][x] +W [x, y]13. P [y] = x14. stable = FALSE15. end if16. end for17. end for18. until stable or k = n 1

  6.32: Bellman G s

  . k (V [k][y]) = P (y) y. .

  H ektlesh tou algorjmou sto pardeigma

  s a b c d e f g h

  k = 0 s, 0 s, + s, + s, + s, + s, + s, + s, + s, +k = 1 s, 0 s, 7 s, 3 s, 4 s, + s, + s, + s, + s, +k = 2 s, 0 b,5 s, 3 s, 4 c,7 a,8 s, + b,11 s, +k = 3 s, 0 b, 5 s, 3 s, 4 c, 7 a,6 e,10 e, 9 d, 13k = 4 s, 0 b, 5 s, 3 s, 4 c, 7 a, 6 e, 8 e, 9 g,11k = 5 s, 0 b, 5 s, 3 s, 4 c, 7 a, 6 e, 8 e, 9 g, 11

  , 1, . . . , n 1

  . , . -, , O(d(y)) O(nm). (n2),

 • 118 6.

  . (n).

  , . .. h (. 6.27 ) h g e a b s. d d c s. O(n).

  -

  Dijkstra (: 6.25). . n 1 , , . n .

  6.5.3 O algrijmo tou Bellman gia grfou qwrkklo

  , ( ) Bellman. ( 6.33):

  Layer 3Layer 0 Layer 1 Layer 2

  aa

  bb

  cc

  dd

  ee

  ss

  112

  22

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  5

  5

  5

  5

  99

  6.33: ( )

  - , , .

 • 6.6. 119

  - Bellman : Sorted G , - (Sorted[i], Sorted[j]) i < j. i < j (Sorted[i], Sorted[j]) Layer[Sorted[i]] Layer[Sorted[j]].

  Bellman-Acyclic(G = (V,E,W ), s V )1. P [i], i = 1 . . . n 02. V [i], i = 1 . . . n +3. V [s] = 0, P [s] = s4. for each x s5. V [x] =W [s, x]6. for i = 1 n7. x = Sorted[i]8. if Layer[x] > Layer[s] then9. for each y x V [x] +W [x, y] < V [y]10. V [y] = V [x] +W [x, y]11. P [y] = x12. end for13. end for14. end for

  6.34: Bellman G. sorted .

  , - . - ( sorted), . - , , O(m).

  6.6 Dntra Epikluyh

  - G = (V,E,W ), E V . . (pins) (, ...) . n -

 • 120 6.

  n1 . . .

  , G = (V,E,W ), V -, E (u, v) E w(u, v) u v. E E w(E) =

  (u,v)E w(u, v) .

  .

  22. : G = (V,E)

  . n n1 . .

  6.35: Web

  n G n.

  E . (spanning tree).

 • 6.6. 121

  23. T G = (V,E) E T = (V,E) ., G .

  v1v1

  v2 v2v3 v3

  v4 v4v5 v5

  v6 v6

  6.36: G = (V,E)

  6.6.1 Prblhma eresh en dntrou epikluyh elqis-

  tou kstou

  G = (V,E,W ) . e E w(e).

  24. (minimum cost s-panning tree) T = (V,E) W (T ) =

  eE w(e).

  6.37 21 15 . 1, ( n 1).

 • 122 6.

  v1

  v1

  v1

  v2

  v2

  v2

  v3

  v3

  v3

  v4

  v4

  v4v5

  v5

  v5

  v6

  v6

  v6

  1

  1

  12

  2

  3

  3

  4

  4

  4

  5

  5 5

  55

  5

  6

  6

  6

  6

  T1: = 21

  T2: = 15

  6.37: G = (V,E,W ) T1 T2 W (T1) = 21 W (T2) = 15

  () (). -.

  . - 6.38. . . , . , .

  . (. 6.39). - .: (minimum spanning tree) .

  - , ,

 • 6.6. 123

  6.38: . .

  v1

  v1

  v1

  v2

  v2

  v2

  v3

  v3

  v3v4

  v4

  v4

  v5

  v5

  v5

  v6

  v6

  v6

  v7

  v7

  v71

  1

  1

  22

  22

  22

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  6 66

  6 6

  66

  7

  8

  T1: = 20

  T2: = 20

  6.39: G = (V,E,W )

 • 124 6.

  . 1875 .

  8. (Arthur Cayley, 1875) , nn2, n .

  n 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 1 3 16 125 1296 16807 262144 108

  2

  . - . ( Prim Kruskal) .

  9. F = (F1, F2, . . . , Fk) Fi = (Vi, Ei) G = (V,E,W ) (u, v) V1. , - , , (u, v).

  : T =ki=1 Ei F .

  Ai T . A = (V,E) T (u, v) ,

  (A) (Ai) (6.1) (u, v) E c. c (x, y) x V1 y V \V1. Wxy > Wuv (x, y) / T . (x, y) (u, v) A = (V,E

  (u, v)\(x, y))

  :

  (A) < (A)

  6.1.

  6.6.2 Algrijmo Prim

  Prim A A . . A A

 • 6.6. 125

  uv

  F1F2

  F3

  x

  y

  wxy

  wuv

  6.40: F1, F2, F3 G. (u, v) V1 G.

  A. . (greedy) , .

  Prim (G = (V,E,W ))1. T = {u} /* u V */2. for i = 2 to |V | do3. T T {v}, v T4. end for

  6.41: Prim G.

  T v, T , w(u, v) u T . T . 6.42 - v5.

 • 126 6.

  15.

  v1v1

  v1 v1

  v1v1

  v2v2

  v2v2

  v2v2

  v3v3

  v3 v3

  v3v3

  v4v4

  v4 v4

  v4v4

  v5

  v5v5

  v5v5

  v5

  v6 v6

  v6v6

  v6

  1 1

  1

  11

  1

  22

  2 2

  22

  33

  3

  33

  3

  44

  4

  44

  4

  55

  5555

  55

  5555

  5

  55

  5

  5 5

  66

  66

  66

  66

  6

  6

  6

  6 6

  66

  6

  6

  1 2

  3 4

  5 6

  6.42: Prim v5.

  Prim

 • 6.6. 127

  G = (V,E) |V | = n |E| = m di i . i-,1 i n 1, :

  d1d1 + d2d1 + d2 + d3. . .d1 + d2 + d3 + . . .+ di. . .d1 + d2 + d3 + . . .+ di + . . .+ dn1(n 1)d1 + (n 2)d2 + . . .+ (n i)di + . . .+ 2dn2 + dn1 n

  n1i=1 di = O(mn)

  6.6.3 Algrijmo Prim (nearest neighbour)

  Prim O(mn). - O(n2). near[x], dist[x], x V :

  near[x] =

  x, x T0, x / T, y T : (x, y) Ey, y T

  dist[x] =

  Wx,y, near[x] = y

  +, near[x] = 00, near[x] = x

  v , . dist[v] .

 • 128 6.

  Prim (G = (V,E,W ))1. VT = {s} /* s V */2. near[s] = s, ET = 3. for every node i (s) do4. near[i] = s; dist[i] = ws,i5. end for6. for every node j / {s} (s) do7. near[j] = 0; dist[j] = +8. end for9. while |VT | < n do10. u V VT dist[u]11. if dist[u] = then graph disconnected, exit12. VT = VT {u} ET = ET {(u, near[u])}13. for x (V VT ) do14. if wux < dist[x] then15. dist[x] wux; near[x] u16. end if17. end for18. end while

  6.43: Prim G.

  . 6.44 -, . v4 dist[v4] = 14. v4 v3 v3 .

  Prim (nearest neigh-bour) O(n2). n 1 O(n+ di) , di i (. 6.45).:

  G n 1 ,

  i < n1 (x, y) x y w(x, y)

 • 6.6. 129

  v1v1

  v2v2

  v3v3

  v4v4 v5v5

  v6v6

  v7v7 v8v8

  14

  15 1616

  2828

  3939

  near[v4] = v5, dist[v4] = 14

  near[v3] = v1, dist[v3] = 28

  near[v4] = v4, dist[v4] = 0

  near[v3] = v4, dist[v3] = 16

  6.44: v4 v3 . v3 v4.

  , Kruskal.

  6.6.4 Algrijmo Kruskal

  n , . - , . - ( ) ( ).

 • 130 6.

  yx

  v1 v2

  v3dx

  6.45: x near dist

  Kruskal (G = (V,E,W ))1. T 2. while (|T | < n 1) and (E 6= ) do3. e =smallest edge in E4. E = E {e}5. if T {e} has no cycle then6. T T {e}7. end if8. end while9. if (|T | < n 1) then10. write graph disconnected

  . (. 6.46) - . 15.

 • 6.6. 131

  v1v1

  v1 v1

  v1v1

  v1

  v2v2

  v2 v2

  v2v2

  v2

  v3v3

  v3 v3

  v3v3

  v3

  v4v4

  v4 v4

  v4v4

  v4

  v5

  v5v5

  v5

  v5

  v5

  v5

  v6 v6

  v6v6

  v6

  v6

  v6

  1 1

  1

  11

  1

  1

  22

  2 2

  22

  2

  33

  3

  33

  3

  3

  44

  4

  44

  4

  4

  55

  5555

  55

  5555

  5

  55

  5

  5 5

  5

  5 5

  66

  66

  66

  66

  6

  6

  6

  6 6

  66

  6

  6

  6

  6

  6

  (v1, v3) : 1(v4, v6) : 2(v2, v5) : 3(v3, v6) : 4(v1, v4) : 5(v3, v4) : 5(v2, v3) : 5(v1, v2) : 6(v3, v5) : 6(v5, v6) : 6

  1 2

  3 4

  5,6

  6.46: Kruskal. 5 (v1, v4)

 • 132 6.

  Kruskal O(m lg n), m - n , - Union Find. O(m lgm). O(lg n) m , O(m lgm) +O(m lg n) , m < n2, O(m lg n) .

  :

  , ( , 8).

  Kruskal - - Prim .

  : Prim O(n2) Kruskal O(m lg n), m . , m = O(n2) , m = O(n). - O(n2) Prim O(n2 logn) Kruskal. Prim . Prim - O(n2) Kruskal O(n log n).

 • 6.7. (TSP)133

  6.7 DEEK kai to prblhma tou Plandiou

  Pwlht (TSP)

  G = (V,E,W ) , n. (Traveling Salesman Problem) ( Hamilton) .

  6.47 v1, v2, v3, v5, v4, v1 15. v1, v5, v2, v3, v4, v1 13.

  v1

  v1

  v1

  v2

  v2

  v2

  v3

  v3v3

  v4

  v4

  v4

  v5

  v5

  v5

  1

  1

  1

  1

  1 1 2

  22

  2

  2

  2

  22

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  44

  4

  4

  4

  4

  5

  55

  6.47: . .

  6.48 K4. . TSP .

  . - . B(I) , I (instance) TSP. - B(I) :

  vi G. T G =(V \{vi}, E), E = E {(vi, v)} v (vi). K(T )

 • 134 6.

  v1 v1v2 v2

  v3 v3v4 v4

  2 2

  3 3

  4 4

  55

  66

  8 8

  = 21 = 17

  6.48: 21 17 K4

  .

  (vi, vk) (vi, vl),k, l 6= i, wil wik.

  B(I) = K(T ) + wil + wik: {v1, v2, . . . , vi, . . . , vn, v1} Copt. vi, T ( vi+1, . . . , v1, v2, . . . , vi1). :

  (T ) (T ).

  6.50 A K5 K4 16. AE,AD,AC,AB AE AC wAE = 2 wAC = 4. B(I) TSP 22.

 • 6.7. (TSP)135

  v1

  v2

  vi

  vi1

  vi+1

  vn1

  vn

  B(I) = (T ) +Wik +Wil

  (T ) +Wi,i1 +Wi,i+1= ( )

  = Copt

  .

  6.49: TSP. vi Kn1

  E

  E

  E

  A B

  B

  B

  C

  C

  C

  D

  D

  D

  7

  7

  7

  2 8

  8

  84

  4

  4

  4

  5

  5

  5

  6

  6

  6

  9

  9

  G = (V,E)

  A

  K(T ) = 16

  B(I) = K(T ) + wAE + wAC = 16 + 2 + 4 = 22

  6.50: K5. K4 = K5 {A}. K4 16.

 • 136 6.

 • Keflaio 7

  'Aplhstoi Algrijmoi

  ( - , ), -, .

  (greedy algorithm) - . , . , , .

  ( Prim Kruskal Dijkstra ).

  , . , ( ) .

  7.1 Genik morf en 'Aplhstou Algrij-

  mou

  E e E v(e) ( (v(e) N).

  F E, C, C(F ) = true. F (feasible solution) .

  137

 • 138 7.

  F E,

  eFv(e)

  ( ) ( ).

  F . e E ( ), . E. 7.1.

  Greedy (E : )1. F = 2. while E 6= do3. x E4. E = E {x}5. if F {x} feasible then6. F = F {x}7. end if8. end while9. return F

  7.1:

  5 , x , .

  Kruskal (. 7.2).

  E E ( ). , . , .

  6.6 . .

  7.2 Anjesh en prou

  ( - ), P = {P1, . . . , Pn}

 • 7.2. 139

  Kruskal (G = (V,E,W ))1. T = 2. while (|T | < n 1) and (E 6= ) do3. e =smallest edge in E4. E = E {e}5. if T {e} has no cycle then6. T T {e}7. end if8. end while9. if (|T | < n 1) then10. write graph disconnected

  7.2: Kruskal G = (V,E).

  . Pi, (ai, Ti) , ai - Ti . .

  7.3. - {P3, P4, P5} . {P1, P2} (maximal), .

  a1 a2

  a3 a4 a5

  T1 T2

  T3 T4 T5

  7.3: .

  (. 7.4) , . Pi

 • 140 7.

  Pj , 1 j < i.

  - (P : )1. (P )2. F = 3. for i = 1 to n4. Pi5. if F {Pi} feasible then6. F = F {Pi}7. end if8. end while9. return F

  7.4:

  . -, , . 7.3 .

  . 7.5. {P1, P2, P3}, - {P4, P5}.

  a1 a2 a3

  a4 a5

  T1 T2 T3

  T4 T5

  7.5: .

  , 7.3 [P1, P3, P4, P2, P5]

 • 7.3. 141

  7.5 [P1, P4, P2, P5, P3]. , .

  -.

  F = {x1, x2, . . . , xk, . . . , xp}

  Opt = {y1, y2, . . . , yk, . . . , yq}

  (q p). (k 1)- k- , :

  x1 = y1, x2 = y2, . . . , xk1 = yk1, xk 6= yk

  xk xk yk. yk xk , xk . Opt :

  Opt = {x1, x2, . . . , xk1, xk, yk+1, . . . , yq}

  yk+1, . . . , yq p = q .

  7.3 Apojkeush arqewn se dskou

  n l1, l2, . . . , ln - L. ,

  ni=1 li 2L.

  . . 7.6 .

 • 142 7.

  - (l : , L : )1. -(l)2. i = 13. for j = 1 to 24. sum = 05. while sum+ li L6. i j7. sum = sum+ li8. i = i+ 19. end while10. end for

  7.6: -

  , 7.7, 10 4 2, 4, 5, 6

  6

  5

  5

  2

  2

  4

  4

  Greedy

  Optimum

  7.7: . 3 4.

  , . NP -,

 • 7.4. (DISCRETE KNAPSACK) 143

  () .

  7.4 To Diakrit Prblhma Sakidou (Dis-

  crete Knapsack)

  . n X = {x1, x2, . . . , xn} a1, a2, . . . , an. ci . , b. , zi {0, 1} i, :

  max

  ni=1

  cizi

  :ni=1

  aizi b

  -, ci/ai . 7.8.

  Discrete-Knapsack (X : , a, c : , b : )1. -(ci/ai)2. S = 3. for i = 1 to n4. if b ai5. S = S {xi}6. b = b ai7. end if8. end for

  7.8:

  . : 3 {x1, x2, x3} a = (k + 1, k, k)

 • 144 7.

  c = (k+2, k, k). 2k. ci/ai x1, x2, x3

  k + 2

  k + 1>k

  k=k

  k

  x1 k+2 x2, x3 2k. , k 100%.

  NP, - -. , .

  7.5 To Suneq Prblhma Sakidou (Contin-uous Knapsack)

  , . zi [0, 1].

  ci/ai . 7.9

  Continuous-Knapsack (X : , a, c : , b : )1. -(ci/ai)2. for i = 1 to n zi = 03. i = 13. while b ai do4. zi = 15. b = b ai6. i = i+ 17. end while8. zi = b (ci/ai)

  7.9:

 • Keflaio 8

  Dunamik

  Programmatism

  8.1 Eisagwgik

  1 (dynamic programming), , -, .

  , , . - - . , -, , .

  , , , - - (overlapping subproblems). , , .

  , .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

  1

  O ro programmatism prorqetai ap ma susthmatik mjodo pou qrhsimopoie pnake

  (tabloid method) kai den sqetzetai me thn anptuxh kdika se kpoia glssa programmatismo

  145

 • 146 8.

  , .

  8.2 Basik stoiqea tou dunamiko program-

  matismo

  , - . . .

  8.2.1 Bltista diaspmenh dom (optimal substructure)

  , , . :

  .

  , , .

  , - , :

  1. , . - . , , p u v. u v, u p p v.

  2. , , .

  3. , . , p - u v,

 • 8.2. 147

  . u p p v.

  4. . , .

  - , (bottom-up). , - , . - , . - .

  - . (independency) -, . , - , .

  - . , w u v, u v u w w v. 8.1.

  q

  st

  r

  8.1:

 • 148 8.

  q t, p1 : q r p2 : r t. p1 q t s r, t s. -, . .

  8.2.2 Epikaluptmena upoproblmata (Overlapping sub-problems)

  - .

  , , , , . - , -, . :

  , , - . , ( ).

  - -. - , . .

  , - () . , .

  8.3 Efarmog

  ( ) . , , .

  , -, .

 • 8.3. 149

  , Bellman , .

  8.3.1 Qronodromolghsh gramm paragwg

  .

  , n . - Sij . S1j S2j . aij , Sij . ei, , , i, i {1, 2} xi i .

  . , , , , . . tij Sij , j = 1, 2, . . . , n 1.

  :

  .

  8.2 . - 1 2.

  Entrance

  e1

  e2

  x1

  x2

  a1,1 a1,2 a1,3 a1,n1a1,n

  a2,1 a2,2 a2,3 a2,n1 a2,n

  t1,1 t1,2 t1,3 t1,n1

  t2,1 t2,2 t2,3t2,n1

  S1,1 S1,2 S1,3 S1,n1 S1,n

  S2,1 S2,2 S2,3 S2,n1 S2,n

  Exit

  8.2:

 • 150 8.

  1:

  S1j .

  j = 1 ( ), . (j = 2, 3, . . . , n) 8.2. S1j1 S2j1, t2j1.

  :

  S1j S1j1, S1j1 . , , -, S1j1 S1j S1j , .

  S1j S2j1, S2j1 .

  :

  S1j - S1j1 S2j1.

  , S1j :

  S1j1 S1j

  S2j1 S1j t2j1

  , S2j

  S2j1 S2j

  S1j1 S2j t1j1

  2:

  , - , - .

 • 8.3. 151

  f 2 n, fij (i = 1, 2 j = 1, 2, . . . , n) Sij .

  :

  f = min{f1n + x1, f2n + x2} (8.1)

  , S1n, S2n.

  f .

  :

  f1j =

  {e1 + a11 j = 1min{f1j1 + a1j , f2j1 + t2j1 + a1j} j 2 (8.2)

  :

  f2j =

  {e2 + a21 j = 1min{f2j1 + a2j , f1j1 + t1j1 + a2j} j 2 (8.3)

  , i , ei + ai1.

  .

  (8.2) (8.3) aij , . ,