Voucher!

of 17 /17
Προγράμματα ”Voucher” Θεσσαλονίκη 07/12/2014

Embed Size (px)

Transcript of Voucher!

Page 1: Voucher!

Προγράμματα”Voucher”

Θεσσαλονίκη 07/12/2014

Page 2: Voucher!

Σε τι θα αναφερθούμε

Προγράμματα τύπου “Voucher”: ορισμός,

περιεχόμενο κ.ά.

Απόψεις σχετικά με την εφαρμογή τους

Προτάσεις

Page 3: Voucher!

Τι είναι τα προγράμματα “Voucher”

Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένουςΠαρόχους.

Η χρήση του ανωτέρου μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο.

Page 4: Voucher!

Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Page 5: Voucher!

Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΝΕΑΡΧΟΣ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Aldi ΕΛΛΑΣ” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ»

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Page 6: Voucher!

Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας (1)

Επειδή πάγιος και σταθερός στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι: Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

κατάρτισης προς τους ανέργους, Η ενδυνάμωση του στοιχείου της ατομικής

επιλογής του ανέργου, ως προς τον πάροχοκατάρτισης, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα κριτήριά του

Η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων κατάρτισης και

Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατάρτισης στο σύνολό του,

Page 7: Voucher!

Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας (2)

κρίνεται επιβεβλημένο και απαραίτητο να διευκρινίσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων στα εξής:

Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο άνεργο

Page 8: Voucher!

Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας (3)

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Αιτήσεις σε ημερομηνία προγενέστερητων προαναφερόμενων και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρες και δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ανέργου στο πρόγραμμα.

Page 9: Voucher!

Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας (4)

Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ωφελούμενου, επιχείρησης και παρόχουκατάρτισης δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας, αλλά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Κατά συνέπεια, ο ωφελούμενος-άνεργος είναι καταρτιζόμενος και θα δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα.

Page 10: Voucher!

Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας (5)

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της πρόσκλησης και την παραπάνω ανακοίνωση – σύσταση το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να διαφυλάξει τους ανέργους από πρακτικές που δεν συνάδουν με την αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της κατάρτισης αλλά και για να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον

(http://www.eye-ekt.gr / 11 Απριλίου 2013).

Page 11: Voucher!

Κριτική που έχει ασκηθεί: ΓΣΕΕ

Οδηγός Πληροφόρησης-Ενημέρωσης Ανέργων

Τέλος, όσοι από τους ανέργους έχουν καταστεί θύματα τέτοιας παραπληροφόρησης μπορούν να απαιτήσουν από τον πάροχο κατάρτισης –ο οποίος έκανε την αίτηση για τους ίδιους– να τους γνωστοποιήσει τον κωδικό Κ.Α.Υ.Α.Σ.(Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι ίδιοι πρόσβαση στα αποτελέσματα επιλογής μέσα από την ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr, χωρίς φυσικά καμία δέσμευση απέναντί του.

http://www.gsee.gr/news/news_view.php?id=2067

Page 12: Voucher!

Κριτική που έχει ασκηθεί:

Κίνδυνοι, (πολλαπλές) δυσλειτουργίες, «υπαρξιακά ζητήματα» και σύνθετες αρνητικές προεκτάσεις-αλλοιώσεις:

Ανάπτυξη στους εν δυνάμει εκπαιδευόμενους του πνεύματος της συναλλαγής και της οικονομικής συνδιαλλαγής

Καλλιέργεια της αντίληψης της εκπαίδευσης ως προϊόν ανταλλαγής,

Μετατροπή των φορέων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε «κυνηγούς εκπαιδευομένων»

Page 13: Voucher!

Κριτική που έχει ασκηθεί:

Διεκδικήσεις:

Μετατροπή των προγραμμάτων voucher σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης

Κατάργηση των μεσαζόντων-δουλεμπόρων ΚΕΚ και απ’ ευθείας συνεννόηση με το Υπουργείο.

Ένταξη στα ασφαλιστικά μας ταμεία κατά επάγγελμα και στα αντίστοιχα σωματεία

Πλήρης ασφάλιση, όχι μόνο ιατροφαρμακευτική κάλυψη

http://vforvoucherades.blogspot.gr/

Page 14: Voucher!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ καταγγέλλει όλη αυτή τη διαδικασία και ζητά την άμεση κατάργηση όλων των προγραμμάτων voucher, καθώς: Έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι

αναποτελεσματικά Είναι εξαιρετικά ακριβά Ανακυκλώνουν την Ανεργία Εξασθενούν το ανθρώπινο δυναμικό

της χώρας μας Δημιουργούν μια νέα γενιά εργαζόμενων

χαμηλών προσδοκιών.

Αρ. Πρωτ. 125 / 7-10-2014

Page 15: Voucher!

Πώς αντιδρά το Υπουργείο Εργασίας

Voucher σε ανέργους και δώρο... ένα tablet

Στο «μικροσκόπιο» ειδικής επιτροπής του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπαίνουν οι παροχές που υπόσχονται σε ανέργους με voucher τα κέντρα κατάρτισης (προσφορές μελλοντικών θέσεων εργασίας, Tablets, I.X. αυτοκινήτου κατόπιν κλήρωσης) προκειμένου να τους προσελκύσουν και να υπογράψουν συμβάσεις.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113377456

Page 16: Voucher!

Προτάσεις

Επιλογή των εκπαιδευόμενων - δικαιούχων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Παροχή δυνατότητας σε εργαζόμενους και ανέργους να επιλέξουν οι ίδιοι το αντικείμενο κατάρτισής τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και κριτήρια

Παροχή δυνατότητας σε εργαζόμενους και ανέργους να ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον χρόνο που οι ίδιοι κρίνουν

Διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους φορείς κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τελικά των εργαζομένων και ανέργων

Αξιολόγηση – Επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων

Page 17: Voucher!

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!!