Vidik Korice 32 .indd

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Vidik Korice 32 .indd

 • LIST UPE SV. VIDA VIDOVEC GODINA XVI BROJ 32/2014. ISSN 1334-6547 LIST UPE SV. VIDA LIST UPE SV. VIDA

 • R i j e u r e d n i t v a BORIK NEGDATenke, rietke vejice,

  druobne, sloube iglice.Na tokrlinu v hii,

  v koutu stijeni.V repu je biu nasajen,

  ka bi do svienice trajau.Resile su ga

  erlene boinice,licitarska srca,

  kolaiki i bebice.V zloutu i srebru, poforbani orehi i boini cukori.

  Od krep papiera,spleeni lanci

  i gipsani aneliki.Repatica od staniola na vrhu se prelievala.Po cielom, kak snieg,

  smotuljki vate ivilina kosa

  od svoda, do poda.

  Antonija Zagorec

  VIDIK glasilo za vjersku izobrazbu i aktualnosti upe Vidovec. Odgovorni urednik: vl. Dragutin Bogadi. Redakcijski kolegij: vl. Sinia Blatari, Jasmina Canjuga, Jurica Canjuga, Martina Cukovi, Mateja Kocijan, Zoran Koi ai, Dragutin Maari, Sandra Priher, Snjeana Ptiek, Antonija Zagorec. Fotografi ja: vl. Dragutin Bogadi, Zlatko Smerke, Ivica Pozder. Adresa urednitva: upni ured Vidovec, Trg sv. Vida 6, 42205 Vidovec. Tel./fax: 042 741 332. Web: zupa-vidovec.hr. Fotografi je i rukopise ne vraamo. Suradnja nije honorirana. Glasilo izlazi periodino. Trokove namirujemo darovima upljana i donatora. Grafi ko oblikovanje i tisak: ZRINSKI d.d., akovec.

  Sretan Boi i Novu 2015. godinu eli vam

  Urednitvo!

  Potovani itatelju!Pred Tobom je novi broj upnog lista

  Vidik. Razmiljajui o misli vodilji ovog boinog broja odluili smo da nas kroz ovaj broj vodi misao nesebine ljubavi. Odmah se zapitamo kako ljubav moe biti (ne)sebina. Ljubav prua osjeaj bliskosti izmeu onoga koji daje i onoga koji prima ljubav. Budi toplinu i zajednitvo. Postoje tri vrste ljubavi: ljubav prema Bogu (amor Dei), ljubav prema blinjemu (caritas) i Boja ljubav prema ljudima (Deus est caritas). Lju-bav je temeljni nain uspostave istinske ljudske zajednice. Sv. Augustin je rekao: Ljubi i ini to hoe. Prava ljubav nije samo odnos prema nekoj osobi, nego stav i orijentacija naeg karaktera.

  U ovom broju eljeli smo se fokusirati na to kako pojedinci u naoj upnoj za-jednici svoju ljubav ire prema drugima i time doprinose bliskosti i iskrenosti izmeu lanova u upnoj zajednici. Kako oni svojim radom, svojom rtvom, oplemenjuju drugoga jer ljubav prema blinjemu ne bi trebala biti samo u ma-terijalnom darivanju. Svi dosadanji, a vjerujem i budui lanci u upnom broju nesebino je darivanje pojedinaca svima nama. Svi mi pozvani smo da nesebino djelujemo u naoj upnoj zajednici kako bi tu ljubav drugi osjetili te je i oni dalje irili.

 • 4

  Tema broja

  U ovome se oitova ljubav Boja u nama: Bog Sina svoga jedinoroenoga posla u svijet da ivimo po njemu. U ovome je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe nae. (1Iv 4,9-10)

  ovjek u svojoj najdubljoj nutrini otkriva temeljnu istinu, da bez ljubavi je ivot besmislen. Da je tome tako, otkriva nam i samo Sveto pismo, na mnogim mjestima i tamo gdje se izriito ne spominje ljubav, zapravo sve je voeno jednom Ljubavlju. U ostalom, kako kae Isusov ljubljeni uenik Ivan u svojoj po-slanici; nismo mi ti koji smo prvi ljubili Boga, nego on je prvi ljubio nas.

  Ako smo povjerovali toj Bojoj ljubavi, zar ne bi onda to trebalo biti nae temeljno ivotno opredjelje-nje? Papa u miru, Benedikt XVI., u svojoj enciklici Deus caritas est (Bog je ljubav), istie: Biti kranin nije rezultat neke etike odluke ili neke velike ideje, ve je to susret s dogaajem, s Osobom, koja ivotu daje novi obzor i time konani pravac Budui da je Bog prvi ljubio nas, ljubav sada nije samo zapo-vijed, ve je odgovor na dar ljubavi kojom nam Bog dolazi ususret.

  U vrijeme boinih blagdana nekako osjeaji nas malo vie ponesu, kao da se u zraku stvara arobni prah, kojeg udiemo te u nama budi potrebu da ne-koga usreimo, nekome donesemo radost, osmijeh na lice. Kao to roditeljima donese veliku radost i sreu kada prvi puta ugledaju i prime u naruje svoje tek roeno dijete. Kako to malo dijete moe donijeti toliku radost, a izgleda tako krhko, slabo i nemono? Nije li upravo u tome sva ljepota ivota, to zauvijek u sebi ostajemo krhki, slabi i nemoni, jer upravo to nas ini ovisnima jedni o drugima, i zato Bog nije stvorio ovjeka da bude sam, ve da ivi u zajednitvo s drugim.

  Kao to malo dijete je izraz oitovanja ljubavi svojih roditelja, tako i sam Bog je htio oitovati preko svoga Sina, Isusa Krista svoju ljubav prema nama. Bog nije patvorio ljubav, falsificirao, krivotvorio, i da bi tako izigrao ljude. Ali to je upravo uinio sam ovjek, izigrao povjerenje svog Stvoritelja koji mu je sav svijet podloio pod noge. Ne, inimo li mi to ponekad u svom ivotu? Jesu li nai ini plod (ne)patvorene ljubavi? Ili proizlaze kao izraz unutarnje potrebe da darujem, ono to i sam primam. Da po-stajem dar, idui u susret ovjeku, kao to je Bog po

  svom Sinu izaao u susret i sam postavi ovjekom, poduzimajui odreen rizik, jer se izloio da bude malenim, slabim, nemonim djetetom.

  Upravo je u tome originalnost Boje ljubavi. Isus nije dao dio sebe ve itavog sebe, uloio je sve to je imao kako bi nas slabe uinio jakima i sposobnima, da i sami potpomaemo malene, slabe i nemone.

  Ljubav prema blinjemu, kakvu Isus navijeta u Bibliji, pokazuje se tako moguom. Ona se sastoji upravo u injenici da ljubim, u Bogu i s Bogom, i osobu koja mi se ne svia ili koju uope ne poznajem. To se moe ostvariti samo na temelju dubokog susreta s Bogom, susreta koji se pretvorio u zajednitvo volje te zahvatio ak i osjeaje Ljubav raste samo po ljubavi. (Deus caritas est)

  Dok nam se sve vie podmee iz raznih drutvenih struktura patvorena ljubav, budimo mi ti koji e uiniti jedan odluujui korak u 2015. godini, da postajemo sve vie originalni u ljubavi. Neka nam u tome budu poticaj one osobe iz nae sredine koje samozatajno svojom originalnou u ljubavi vre djela milosra. Neke majke, poput Djevice Marije; pokazuju nam to je ljubav i koji je njezin izvor iz kojeg uvijek iznova crpi svoju snagu. Njoj povje-ravamo Crkvu, njezino poslanje i sluenje ljubavi:

  Sveta Marijo, Majko Boja,Ti si dala svijetu istinsko svjetlo,Isusa, svoga Sina Sina Bojega.

  Ti si se potpuno prepustilaBojem pozivu i tako postala

  Izvor dobrote koja izvire iz njega.Pokai nam Isusa. K njemu nas vodi.

  Naui nas upoznavati ga i ljubiti,Da bismo i mi mogli

  Postati sposobni za istinsku ljubavI biti izvori vode ive

  Usred ednoga svijeta.(Deus caritas est)

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est! (Gdje je milosre i ljubav, tu je i Bog)

  Vl. Sinia Blatari, .v.

  (Ne)patvorena ljubav

 • 5

  Leda Koi, ki Maria i Marije r. Dai, ro. 06. 12. 2013., krt. 31. 05. 2014.

  ivot upe

  KrteniFilip Cafuk, sin Krunoslava i Maje r. inko, ro. 07. 01. 2014., krt. 03. 05. 2014.Ivan Roi, sin Miljenka i Ljiljane r. Sekai, ro. 17. 02. 2014., krt. 03. 05. 2014.Nikola Preseki, sin Zdravka i Nevenke r. Zgrebec, ro. 20. 05. 2014., krt. 21. 06. 2014.Dorijan Koak, sin Ivice i Vesne r. Crnec, ro. 14. 01. 2014., krt. 21. 06. 2014.Niko Ljubek, sin Krunoslava i Maje r. Bikup, ro. 11. 02. 2014., krt. 22. 06. 2014.Iva Posavec, ki Mateja i Kristine r. Papi, ro. 16. 01. 2014., krt. 28. 06. 2014.

  Tia Ana Mrazovi, ki Vida i urice r. Koi, ro. 11. 02. 2014., krt. 26. 07. 2014.David Remar, sin Bojana i Martine r. Novak, ro. 21. 12. 2013., krt. 02. 08. 2014.Dea Kanjir, ki Dejana i Ivane r. Melnjak, ro. 05. 09. 2013., krt. 23. 08. 2014.Borna Teak, sin Marka i Vanje r. Nalesnik, ro. 10. 02. 2014., krt. 30. 08. 2014.Doroteja Heni, ki Tanje Heni, ro. 01. 05. 2009., krt. 06. 09. 2014.Niko Koki, sin Nina i Katarine r. Mai, ro. 07. 06. 2014., krt. 19. 09. 2014.Dorijan Preseki, sin Zorana i Katarine r. Zagorec, ro. 12. 07. 2014., krt. 25. 10. 2014.Tia Marija Moani, ki Maria i Marijane r. Zavrtnik, ro. 25. 09. 2014., krt. 22.11. 2014.

  KrteniKrteniKrteni

  Emanuel itnjak, sin Tomislava i

  Margarete r. Bani, ro. 11. 10. 2013. krt. 25. 1. 2014.

  Zita i Mila Mai, keri Matije i

  Dolores r. Milovec, ro. 06. 08. 2014., krt. 19. 10. 2014.

  Vida Teak, ki Danijela i Maje r. inko, ro. 29. 04. 2014., krt. 09. 08. 2014.

 • 6

  Ivan Kovai,Budislavec, 1966.-2014.Darko Pozder, Nedeljanec, 1970.-2014.Dragica Markovi, r. Petina, Nedeljanec, 1947.-2014.Draenka Melnjak, r. Blaekovi, Krkanec, 1967.-2014.Marija Mrazovi, r. Planti, Vidovec, 1929.-2014.Franjo Ferenak, Gojanec, 1925.-2014.Marija Laljek, Gojanec, 1950.-2014.Jakob Miheli, Vidovec, 1937.-2014.Anela Remar, r. Bistrovi, Prekno, 1929.-2014.tefanija Malia, r. Kuko, Budislavec, 1932.-2014.Franciska Posavec, r. Petric, Nedeljanec, 1931.-2014.

  Milka Flajek, r. Vrbnjak, ijanec, 1928.-2014.Franciska Gredelj, r. rnila, Prekno, 1938.-2014.Tomislav Stani, Puine, 1963.-2014.Jelica Novak, r. Kolarek, Zamlaa, 1939.-2014.Marija Boi, r. Posavec, Nedeljanec, 1932.-2014.Franjo Minek, Vidovec, 1928.-2014.Antonija Furjan, r. Ptiek, Gojanec, 1933.-2014.Jelena Koritar, r. Sili, Gojanec, 1929.-2014.Josip Jurinjak, Krkanec, 1949.-2014.Ivan Canjuga, Domitrovec, 1935.-2014.Antun Ister, Gojanec, 1939.-2014.Jelena Blaekovi, r. Novak, Nedeljanec, 1944.-2014.tefanija Koutar, r. Trojko, Cargovec, 1957.-2014.Agneza Trojko, r. Canjuga, Zamlaa, 1924.-2014.

  U m r l i

  ivot upe

  U zimsko doba kada su noi due a dani krai te kad stisnu one prave hladnoe, tada najradije ostajemo u svome naslonjau, u toplini svoga doma i poseemo za nekim ra-zonodama. Tako smo i mi posegnuli za jednom razonodom te vam eljeli ponuditi jednu matematiku zanimaciju, da se poigrate malo sa brojevima.

  Napravili smo jednu duhovno pastoralnu statistiku nae upe, obuhvaajui razdoblje zadnjih tridesetak godina. Ova brojka od 30 je zanimljiva to e te na kraju vidjeti. Posegnuli smo za naim matinim knjigama i izvadili podatke o broju osoba koji su od 1984. do 2014. godine p