UZDU½NA DINAMIKA VOZILA - .Teorija kretanja drumskih vozila Uzdu¾na dinamika vozila:...

download UZDU½NA DINAMIKA VOZILA - .Teorija kretanja drumskih vozila Uzdu¾na dinamika vozila: opta razmatranja

of 22

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of UZDU½NA DINAMIKA VOZILA - .Teorija kretanja drumskih vozila Uzdu¾na dinamika vozila:...

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI

  • Smatra se da nema pomeranja u pravcima normalnim na pravac

  kretanja (ΣZi = 0, ΣYi = 0)

  • Smatra se da nema nikakvih vidova pobuda na oscilovanje i

  vibracije, niti bilo koje vrste deformacijavibracije, niti bilo koje vrste deformacija

  • Vozilo se kreće translatorno pravolinijski po idealno ravnoj podlozi

  • Dejstvo svih sila i momenata je simetrično u odnosu na središnju

  uzdužnu ravan vozila

  • Vozilo se posmatra u jednoj ravni – uzdužnoj

  • Sile na pojedinim točkovima svode se na osovine

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SNAGA – podsetnik iz mehanike

  - promena mehaničke energije. tj. izvršeni rad u jedinici vremena dt dA

  dt dE

  P ==

  F r

  ϕcosdsFsdFdA ⋅⋅=⋅= rr

  sd r

  ϕ Uzdužna dinamika vozila – sve sile deluju duž x-ose (ϕ = 0)

  ⇒ dA = F⋅ds

  M

  dϕ, ω

  O.K.T.O.N.O.

  ⇒ dA = M⋅dϕ

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SNAGA – praktična upotreba

  P = P = FF⋅⋅vv

  - za translatorno kretanje

  - za obrtno kretanje

  W Nm

  =JEDINICA:

  vF dt dsF

  dt dA

  P ⋅= ⋅

  ==

  ωM dt dM

  td dA

  P ⋅= ⋅

  == ϕ

  P = P = FF⋅⋅vv

  P = P = MM⋅ω⋅ω

  Uzgredno pitanje: šta se dešava sa snagom motora pri njenom prenošenju na pogonski točak, a šta sa njenim parametrima?

  F i v / M i ω → PARAMETRI SNAGE

  W s

  Nm =JEDINICA:

  Uobičajeno ćemo koristiti kW.

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SNAGA – praktična upotreba

  P = P = FF⋅⋅vv

  P = P = MM⋅ω⋅ω

  SILA / MOMENT: KOLIKO OPTEREĆENJE SAVLAĐUJEMO?

  SNAGA: KOJOM BRZINOM TO ČINIMO?

  v

  G = 1000 N

  v = 1 m/s ⇒ P = 1000 W v = 2.5 m/s ⇒ P = 2500 W

  500 N

  500 N 10 m/s

  20 m/s

  5 kW

  10 kW

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SNAGA – praktična upotreba Definicija “konjske snage”: savlađivanje sile jednake težini mase od 75 kg, brzinom od 1 m/s.

  v = 1 m/s

  G = 75 kg⋅9,81 m/s2 = 735,75 N

  1 KS = 735,75 W ≈ 0,736 kW 1 kW ≈ 1,36 KS

  1 KS ≈ 0,75 kW 1 kW ≈ 1,33 KS

  Grublja procena, za g ≈ 10 m/s2:

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SNAGA

  P = P = MM⋅ω⋅ω → u osnovnim jedinicama

  U praksi se obično uzima:

  P → [kW]P → [kW] ω → n [min-1]

  Veza: ω = 2π⋅n/60

  P = MP = M⋅⋅n / 9554n / 9554

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SNAGA

  P = P = FF⋅⋅v v → u osnovnim jedinicama

  U praksi se obično uzima:

  P → [kW]P → [kW] v → [km/h]

  P = FP = F⋅⋅v / 3600v / 3600

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  TANGENCIJALNA REAKCIJA PODLOGE

  GT

  ω

  -PODSETNIK-

  POGONSKI TOČAK

  MT

  ω T F

  M ≡

  SLOBODAN TOČAK

  e

  T

  RZ RX

  A rD

  FX

  RX,slob = Ff = f⋅⋅⋅⋅GT

  FX

  GT

  rD

  ω

  e

  RZ

  RX

  O D

  T F r M

  T DD

  T X Gr

  e r M

  R ⋅−=

  RX,pog = FO - Ff

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  TANGENCIJALNA REAKCIJA PODLOGE

  POGONSKI TOČAK RX = FO - Ff

  Prema tome dejstvo RX možemo zameniti ekvivalentnim sistemom:

  RX je stvarni vektor koji deluje na točak kao tangencijalna reakcija podloge, dok su FO i Ff u ovom slučaju računske veličine!

  FORX Ff

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  Uzimanje u obzir inercije obrtnih masa

  PODSETNIK:PODSETNIK:

  Translatorno kretanje:

  Vozilo:

  a F

  a F

  m⋅a = F

  δ⋅m⋅a = F

  δ > 1 – koeficijent uticaja rotacionih masa!

  POGONSKA SILA SAOPPOGONSKA SILA SAOPŠTAVA UBRZANJE ŠTAVA UBRZANJE EKVIVALENTNOJEKVIVALENTNOJ MASI MASI δ⋅δ⋅mm A NE SAMO STVARNOJ MASI A NE SAMO STVARNOJ MASI mm

  δδ > 1> 1 δ⋅δ⋅m > mm > m

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  OPŠTA JEDNAČINA UZDUŽNE DINAMIKE – BILANS SILA

  FW FαFO

  FfP

  T

  Sile koje deluju na vozilo u uzdužnom pravcu:

  • Tangencijalna reakcija pogonskog (ovde: prednjeg) točka

  FL,Z

  FL,P

  G G FfP

  FfZ FPV

  Rx,POG = FO - FfP

  • Tangencijalna reakcija nepogonskog točka Rx,NEP = FfZ

  • Otpor vazduha FW

  • Otpor uspona Fα

  • Otpor priklj. vozila FPV

  GP

  GZ

  G

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  OPŠTA JEDNAČINA UZDUŽNE DINAMIKE – BILANS SILA Pristup sa δ nas “spasava” potrebe za dekompozicijom

  Prema Drugom Njutnovom zakonu je:

  FW FαFO

  FfP

  T FL,Z

  FL,P

  G G δ⋅δ⋅δ⋅δ⋅m⋅⋅⋅⋅a = FO - FfP - FfZ - FW - Fαααα - FPV

  Tj.

  δ⋅δ⋅δ⋅δ⋅m⋅⋅⋅⋅a = FO - (FfP + FfZ) - FW - Fαααα - FPV

  FfP

  FfZ FPV

  GP

  GZ

  G

  Dalje znamo da je: FfP = f⋅GP FfZ = f⋅GZ FfP + FfZ = f⋅(GP + GZ) = = f⋅G⋅cosα = Ff – ukupna sila otpora kotrljanja za vozilo

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  OPŠTA JEDNAČINA UZDUŽNE DINAMIKE – BILANS SILA

  Ff = f⋅G⋅cosα

  δ⋅δ⋅δ⋅δ⋅m⋅⋅⋅⋅a = FO - (FfP + FfZ) - FW - Fαααα - FPV

  δ⋅δ⋅δ⋅δ⋅m⋅⋅⋅⋅a = FO - Ff - FW - Fαααα - FPV

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  OPŠTA JEDNAČINA UZDUŽNE DINAMIKE – BILANS SILA δ⋅m⋅a = FIN → Dalamberov princip

  ΣFi = 0 ⇒ FO - FIN - Ff - FW - Fα - FPV = 0

  FFOO = = FFff ++ FFWW + F+ Fαααααααα + F+ FININ + F+ FPVPV

  D

  T

  O

  r

  M F =

  Ff = f⋅G⋅cosα

  2 v

  AcF 2

  WW

  ⋅ρ ⋅⋅=

  Fα = G⋅sinα

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  SILE U VERTIKALNOM PRAVCU – STATIKA VOZILA

  z osa: FN = GP + GZ + FL,P + FL,Z (+ FPV,Z)

  Za uzdužnu dinamiku je od interesa kada je neophodno poznavanje osovinskih opterećenja (prijanjanje – analiza vučnih i kočnih performansi vozila)

  PODSETNIK:PODSETNIK:

  FN GGP

  GZ

  hT

  lP

  lZ

  FL,P

  FL,Z

  z

  FPV,Z

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  FW

  hT FL,P

  BILANS SILA

  z

  FO = Ff + FW + Fα + FIN + FPV

  FW

  Fα, FIN FN

  G

  FO

  GP

  GZ

  FfP

  FfZ

  FPV

  lP

  lZ

  l

  T FL,Z

  x

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  BILANS SILA

  FO = Ff + FW + Fα + FIN + FPV

  Obimna sila koju je Obimna sila koju je potrebnopotrebno dovesti točku radi savlađivanja dovesti točku radi savlađivanja otpora kretanja u nekom posmatranom režimu kretanja jednaka je otpora kretanja u nekom posmatranom režimu kretanja jednaka je sumi svih parcijalnih sila otpora kretanja vozila koji deluju u tom sumi svih parcijalnih sila otpora kretanja vozila koji deluju u tom

  O D

  T F r M

  sumi svih parcijalnih sila otpora kretanja vozila koji deluju u tom sumi svih parcijalnih sila otpora kretanja vozila koji deluju u tom režimu.režimu.

 • FTN Novi Sad

  Katedra za motore i vozila

  Teorija kretanja drumskih vozila Uzdužna dinamika vozila: opšta razmatranja

  BILANS SILA – POTREBNA I RASPOLOŽIVA SILA NA TO