users.sch.grusers.sch.gr/.../images/texnolAgymn/graptes19/faros.docx · Web view1.Ο...

29
2 ο Γ/σιο Μεταμόρφωσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΉΜΑ Α2 2018-2019

Transcript of users.sch.grusers.sch.gr/.../images/texnolAgymn/graptes19/faros.docx · Web view1.Ο...

2ο Γ/σιο Μεταμόρφωσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α2

2018-2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.2 Ανάλυση γενικής τεχνολογικής ενότητας και Περιγραφή του αντικειμένου μελέτης

3.Τεχνικά σχέδια

4.Διαδικασία που ακολουθήθηκε

5.Ιστορική εξέλιξη

6.Επιστημονικά στοιχεία και θεωρίες

7.Χρησιμότητα του έργου για τον άνθρωπο και την κοινωνία

8.Κατάλογος υλικών και εργαλείων

9.Κόστος κατασκευής

10.Βιογραφία και πηγές πληροφόρησης

1.2. Ανάλυση γενικής τεχνολογικής ενότητας και περιγραφή του αντικειμένου μελέτης

1.Ο ανεμόμυλος είναι ολική μηχανή, οριζόντιου άξονα περιστροφής. Χρησιμοποιείται από τα παλιά χρόνια για την άλεση δημητριακών και την άντληση νερού. Διαδόθηκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό αλλά και στον ελληνικό κόσμο. Στην Ελλάδα η χρήση των ανεμόμυλων αιολικού δυναμικού της χώρας. Η Ελλάδα όντας κυρίως γεωργική χώρα ανέπτυξε σημαντικά την χρήση των ανεμόμυλων σε όλες τις χρονικές περιόδους.

2. Μηχανή που χρησιμοποιεί σαν κινητήρια. Δύναμη την κινητική ενέργεια του ανέμου. Ο αρχαιότερος τύπος ανεμοκινητήρα είναι ο ανεμόμυλος. Ο άνεμος με την πίεση που ασκεί πάνω στα πτερύγια ακτινοειδή τροχού, τον θέτει σε κίνηση. Η κίνηση μεταδίδεται στις μυλόπετρες, ανάμεσα στις οποίες αλέθεται ο καρπός . Παρόμοιος ανεμόμυλος χρησιμοποιήθηκε και για την άντληση νερού, σε αρδευτικά έργα (ανεμοαντλία). Άλλος τύπος ανεμόμυλου είναι αυτός που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του μηχανικού έργου σε ηλεκτρικό. Ο ανεμόμυλος αποτελείται:

α. Κέλυφος κτιρίου- σκεπή

β. Φτερωτή

γ. Οριζόντιος άξονας ( αξόνι)

δ. Κάθετο γρανάζι ( ρόδα)

ε. Κάθετος άξονας ( βασιλικό)

ζ. Οριζόντιο γρανάζι ( φανάρι)

στ. Μυλόπετρες πάνω ( παναριά )

και κάτω ( καταριά )

η. Χοάνη

θ. Ισόγειο ( χώρος υποδοχής σιτηρών και αλεσμάτων )

Ι. Εσωτερική σκάλα

3. Τεχνικά σχέδια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

4. Διαδικασία που ακολουθήθηκε

Επιλογή τεχνικής ενότητας

Επιλογή θέματος

Συλλογή στοιχείων

Τεχνικά σχέδια

Συναρμολόγηση υλικών

Έλεγχος προόδου

Τελική παρουσίαση έργου

Διαδικασία κατασκευής:

β. Περιγραφή της Κατασκευής

Ο συγκεκριμένος ανεμόμυλος, κατασκευάστηκε πάνω σε μία χάρτινη

βάση στην οποία τοποθετήθηκαν σιγά σιγά όλα τα τμήματα του ανεμόμυλου,

τα οποία είναι η στέγη, το κέλυφος κτιρίου και η φτερωτή.

Η στέγη

Η στέγη φτιάχτηκε από σκληρό χαρτόνι το οποίο στη συνέχεια κολλήθηκαν καλαμάκια ξυλινα περίπου 10cm

με καφέ χρώμα ώστε να απεικονίζει μία κεραμιδοσκεπή.

το κέλυφος κτιρίου

φτιάχτηκε από σκληρό χαρτόνι το οποίο στη συνέχεια

βάφτηκε σε απόχρωση του γκρι ώστε να αναπαριστά ένα

πέτρινο μύλο ενώ σχεδιάστηκε και πόρτα

Η φτερωτή

Η φτερωτή δημιουργήθηκε από ξύλινα καλαμάκια, ένα καπάκι από μπουκάλι χλωρίνης και ένα ύφασμα για να φτιάξουμε το πανί της φτερωτής.

Ο χώρος γύρω από τον ανεμόμυλο διαμορφώθηκε ώστε να θυμίζει την

αυλή ενός παραδοσιακού ανεμόμυλου.

5. Ιστορική εξέλιξη.

Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις παλαιότερες μορφές φυσικής

ενέργειας που αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο

στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία της ενέργειας του ανέμου

φαίνεται στην Ελληνική Μυθολογία όπου ο Αίολος διορίζεται από τους Θεούς

του Ολύμπου ως ο «Ταμίας των Ανέμων». Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για

πρώτη φορά την αιολική ενέργεια στα ιστιοφόρα πλοία, γεγονός που

συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, στην προώθηση του

εμπορίου και στην οικονομική ευημερία των παραθαλάσσιων λαών. Μια άλλη

εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι και οι ανεμόμυλοι οι οποίοι

αντικατέστησαν τη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και των ζώων. Ο

ανεμόμυλος είναι μια διάταξη που χρησιμοποιεί ως κινητήρια δύναμη την

κινητική ενέργεια του ανέμου (αιολική ενέργεια). Χρησιμοποιείται για την

άλεση σιτηρών και την άντληση νερού.

Ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από τον Ήρωνα τον 1o μ.χ. αιώνα.

Ήταν οριζόντιου άξονα περιστροφής και είχε τέσσερα πτερύγια. Φαίνεται ότι οι

αρχαίοι λαοί της Ανατολής χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους, αν και η πρώτη

αναφορά σε ανεμόμυλο (ένα περσικό συγκρότημα ανεμόμυλων του 644μ.Χ.)

εμφανίζεται σε έργα Αράβων συγγραφέων του 9ου μ.Χ. αιώνα. Αυτό το

συγκρότημα των ανεμόμυλων βρισκόταν στο Σειστάν, στα σύνορα της

Περσίας και Αφγανιστάν και ήταν «οριζοντίου τύπου» δηλαδή με ιστία (φτερά)

τοποθετημένα ακτινικά σε έναν «κατακόρυφο άξονα». Ο άξονας αυτός

στηριζόταν σε ένα μόνιμο κτίσμα με ανοίγματα σε αντιδιαμετρικά σημεία για

την είσοδο και την έξοδο του αέρα. Κάθε μύλος έδινε απευθείας κίνηση σε ένα

13

μόνο ζεύγος μυλόπετρες. Οι πρώτοι μύλοι είχαν τα ιστία κάτω από τις

μυλόπετρες, όπως δηλαδή συμβαίνει και στους οριζόντιους νερόμυλους από

τους οποίους φαίνεται ότι προέρχονταν. Σε μερικούς από τους μύλους που

σώζονται σήμερα τα ιστία τοποθετούνται πάνω από τις μυλόπετρες.

Τον 13ο αιώνα οι μύλοι αυτού του τύπου ήταν γνωστοί στην Βόρεια

Κίνα, όπου μέχρι και τον 16ο αιώνα τους χρησιμοποιούσαν για εξάτμιση του

θαλασσινού νερού στην παραγωγή αλατιού. Τον τύπο αυτό του μύλου

χρησιμοποιούσαν επίσης στην Κριμαία, στις περισσότερες χώρες της Δυτικής

Ευρώπης και στις Η.Π.Α., μόνο που λίγοι από αυτούς διασώζονται σήμερα.

Η τεχνολογία των ανεμόμυλων ήρθε στην Ευρώπη από τους Άραβες

τον 12ο

αιώνα μ.Χ. Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του κατακόρυφου ρωμαϊκού

υδραυλικού τροχού, με τη διαφορά ότι ο ανεμόμυλος είχε στη θέση του

τροχού κατακόρυφα φτερά που μετέδιδαν την κίνηση στις μυλόπετρες με ένα

ζεύγος οδοντωτών τροχών.Οι πρώτοι τέτοιοι περιστρεφόμενοι μύλοι

εμφανίστηκαν στη Γαλλία το 1180, στηνΑγγλία το 1191 και στη Συρία την

εποχή των Σταυροφόρων (1190).

Στις αρχές του 14ου αιώνα αναπτύχθηκε στη Γαλλία ο ανεμόμυλος σε

σχήμα πύργου. Σε αυτόν τον τύπο ανεμόμυλου οι μυλόπετρες και οι

οδοντωτοί τροχοί ήταν τοποθετημένοι σε ένα σταθερό πύργο με κινητή οροφή

ή “κάλυμμα”, στην οποία στηρίζονταν τα ιστία και η οποία μπορούσε να

στραφεί επάνω σε ειδική τροχιά, στην κορυφή του πύργου.

Ο «περιστρεφόμενος ανεμόμυλος με κοίλο εσωτερικά άξονα»

επινοήθηκε στις Κάτω Χώρες στις αρχές του 15ου αιώνα. Διέθετε έναν

κατακόρυφο άξονα με γρανάζια στα δύο του άκρα ο οποίος περνούσε μέσα

από τον κοίλο άξονα και κινούσε ένα τροχό με περιφερειακά διαταγμένα

σκαφίδια που μετέφερε το νερό σε υψηλότερη στάθμη.

Το 17ο αιώνα η «τεχνολογία» των ανεμόμυλων μεταφέρεται στην

Αμερική όπου οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για άντληση νερού.

Στην Ελλάδα (ειδικότερα στο Αιγαίο) η χρήση ανεμόμυλων

χρονολογείται από το 13ο αιώνα. Το 1960 υπήρχαν 10000 ανεμόμυλοι στο

Οροπέδιο Λασιθίου, 2500 στην υπόλοιπη Κρήτη, και 600 στη Ρόδο. Οι

ανεμόμυλοι του Οροπεδίου του Λασιθίου ήταν μονόπαντοι (είχαν σταθερό

προσανατολισμό), τα πτερύγια ήταν κατασκευασμένα από πανί και τους

χρησιμοποιούσαν για την άλεση δημητριακών και την άντληση νερού.

Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε σταδιακά να περιορίζεται η

χρήση των ανεμόμυλων εξ αιτίας της ανακάλυψης της ατμομηχανής. Η

οριστική τους εκτόπιση άρχισε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παράλληλα με

την ανάπτυξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και τη διάδοση του

ηλεκτρισμού.

Η αιολική ενέργεια δε, εθεωρείτο σημαντική μέχρι τη δεκαετία του 70’

όταν ο άνθρωπος συνειδητοποίησε το ενεργειακό και περιβαλλοντικό

πρόβλημα του πλανήτη μας. Έτσι μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση (1973) οι

προσπάθειες ξανάρχισαν και στηρίχθηκαν κατά μεγάλο μέρος στη σύγχρονη αεροδιαστημική τεχνολογία.

6.Επιστημονικά στοιχεία και θεωρίες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΣΒΗΝΕΙΣ

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας,

που σημαίνει ότι δεν εξαντλείται, σε αντίθεση με την ενέργεια από συμβατικά

καύσιμα.

Είναι μια καθαρή μορφή και ήπια προς το περιβάλλον ενέργεια,

που η χρήση της δεν επιβαρύνει τα οικοσυστήματα των περιοχών

εγκατάστασης και παράλληλα αντικαθιστά ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές

ενέργειας, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια. Για τη

χώρα μας ισχύουν ειδικά και τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Διαθέτουμε πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό, ενδεικτικά στα νησιά

του Αρχιπελάγους εμφανίζονται άνεμοι σημαντικής ταχύτητας και διάρκειας

σχεδόν ολόκληρο το έτος.

Απεριόριστες δυνατότητες σύστασης αιολικών εγκαταστάσεων

παραγωγής ενέργειας σε μια αγορά με σημαντικό αριθμό αναξιοποίητων

θέσεων εγκατάστασης.

Απεξάρτηση της χώρας μας από τα εισαγόμενα καύσιμα, τα

οποία οδηγούν αφ’ ενός σε συναλλαγματική αιμορραγία τη χώρα μας,

αφετέρου σε εξάρτηση της από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας εγκυμονεί κινδύνους για

τις θερμοηλεκτρικές και κυρίως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα

να θεωρείται προβληματική στο άμεσο μέλλον η κατασκευή πυρηνικών

μονάδων στη χώρα μας.

Η σημαντική διασπορά και ανομοιομορφία του κόστους

παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα τμήματα της χώρας μας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι ακόμα και σε περίπτωση που η μέση τιμή

διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας θα είναι ελαφρώς κατώτερη

του οριακού κόστους της παραγόμενης αιολικής KWh, σε αρκετά νησιά της

χώρας μας το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

πολλαπλάσιο, ενίοτε και υπερδεκαπλάσιο, του οριακού κόστους παραγωγής

της Δ.Ε.Η.

Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής

δραστηριότητας με προϊόντα υψηλής Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (Ε.Π.Α.)

και συγκριτικά χαμηλού επενδυτικού κόστους, όπως θα μπορούσε να

αποτελέσει η απόφαση συμπαραγωγής ανεμογεννητριών στην χώρα μας,

συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη μείωση της ανεργίας.

Η υψηλή Ε.Π.Α. η οποία συνοδεύει την απόφαση εγχώριας

παραγωγής ανεμογεννητριών. Η εκτιμούμενη Ε.Π.Α. μπορεί να φθάσει και να

υπερβεί με τη σταδιακή απόκτηση εμπειρίας και στο 90% του συνολικού

κόστους μιας ανεμογεννήτριας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική οικονομία.

Η αξιόλογη εγχώρια ήλεκτρο-μηχανολογική εμπειρία, καθώς και

τα το σημαντικό επιστημονικό-ερευνητικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα στη

γνωστική περιοχή της αιολικής ενέργειας.

7.Χρησιμότητα του έργου για τον άνθρωπο και την κοινωνία

Οι ανεμόμυλοι σύμφωνα με την χρήση που είχαν τα παλιά χρόνια,

δηλαδή την άλεση του σίτου, την άντληση του ύδατος, θα λέγαμε ότι δεν

είχαν καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Στις μέρες μας όμως που

ανεμογεννήτριες, που θεωρούνται εξελιγμένοι ανεμόμυλοι, χρησιμοποιούνται

στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θα λέγαμε ότι επιδρούν θετικά στο

περιβάλλον δίνοντας λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το

«καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται «αέρια

θερμοκηπίου» και άλλοι ρύποι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές

σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

Οι κατά καιρούς χρήσεις του ανεμόμυλου επικεντρώνονται στα παρακάτω:

Άλεση των σιτηρών

Είναι γνωστό ότι από τα αρχαία χρόνια έως και την πρωτοβιομηχανική εποχή,

τα δημητριακά αποτέλεσαν τη βάση της διατροφής των νησιωτικών

κοινωνιών. Τα νησιά, όμως, δεν υπήρξαν ποτέ αυτάρκη στην παραγωγή τους

και έτσι πάντοτε γινόταν εισαγωγή, ιδίως κριθαριού. Για το άλεσμα των

δημητριακών χτίστηκαν οι ανεμόμυλοι, μια και η περιοχή είχε τους

κατάλληλους ανέμους για περισσότερες από 310 μέρες το χρόνο, ενώ στα

περισσότερα νησιά το νερό ήταν λιγοστό για να λειτουργήσουν νερόμυλοι.

Επιπλέον, στο κέντρο του Αιγαίου, στο Ρέμα της Μήλου υπήρχε εξαιρετικής

ποιότητας μυλόπετρα. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα συναντούμε στις

Κυκλάδες τη μεγαλύτερη πυκνότητα αλεστικών ανεμόμυλων τόσο ανά

τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 ανά 4 τετρ. χλμ), όσο και ανά αριθμό κατοίκων (1

ανά 190 κατοίκους).

Αποξήρανση εδαφών

Η χρήση των ανεμόμυλων για την αποξήρανση εκτάσεων άρχισε στην

Ολλανδία πριν από αιώνες, όταν οι Ολλανδοί άρχισαν επεκτείνουν τις

εδαφικές εκτάσεις που προσφέρονταν για καλλιέργεια. Αρχή χρησιμοποιήθηκε

ο τροχός με σκαφίδια. Αυτός ήταν μάλλον όμοιος στην εμφάνιση με ένα

συμβατικό νερότροχο , όμως τα πτερύγια του σήκωναν το νερό και δεν

γύριζαν τον τροχό. Σκαφιδωτοί τροχοί χρησιμοποιήθηκαν για αποξήρανση σε

μεγάλη κλίμακα στην Αγγλία και ανεμόμυλοι έγιναν ένα χαρακτηριστικό

στοιχείο υπαίθρου γύρω από το NorfolkBroads κατά τη διάρκεια του 19ου

αιώνα και στις αρχές του 20ου

αιώνα. Οι σκαφιδωτοί τροχοί μπορούσαν να

σηκώσουν το νερό κατά 1ως 1.5 μέτρα και στην Ολλανδία τοποθετούνταν

αρκετοί στην σειρά , όταν απαιτούνταν ψηλότερο ανέβασμα νερού.

20

Αντλίες ανεμόμυλων

Ο ανεμόμυλος που χρησιμοποιούνταν για την παροχή νερού στις

κατοικίες μερικές φορές ονομαζόταν ανεμομηχανή, για να ξεχωρίζει από το

συμβατικό ανεμόμυλο. Μερικοί χρησιμοποιήθηκαν για παροχή νερού από

ποταμούς , λίμνες και τεχνητές λίμνες, σε αγροκτήματα αλλά πολύ λίγοι από

αυτούς υπάρχουν σήμερα. Σε μερικά μέρη όμως, όπως στις περισσότερο

αραιοκατοικημένες περιοχές των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και της Νότιας

Αφρικής, υπάρχουν ακόμα εγκατεστημένες πολλές χιλιάδες από

ανεμόμυλους-αντλίες. Σε ξηρές χώρες, όπου η επιφάνεια του νερού είναι

περίπου 100 ως 1.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους,

δημιουργείται μια τρύπα γεωτρήσεως με έναν ανεμόμυλο στην κορυφή και

έναν κύλινδρο παλμικής αντλίας στο κάτω μέρος. Αυτό εξασφαλίζει νερό σε

μια δεξαμενή για παροχή σε κατοικίες ή σαν απόθεμα νερού.

Παραγωγή ηλεκτρισμού

Ο πρώτος ανεμόμυλος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

κατασκευάστηκε στο Cleveland του Οχάιο το 1888 και είχε ισχύ 12 KW. Προς

το παρόν μπορούμε να πούμε, ότι οι προσπάθειες για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας από τη δύναμη του ανέμου έχουν πετύχει μόνο σε

μικρές κλίμακες. Όμως, καθώς οι κυβερνήσεις όλων των χωρών της γής

ψάχνουν για πηγές ενέργειας ως εναλλακτικές λύσεις στα καύσιμα όπως

πετρέλαιο , ο άνθρακας κ.λ.π. ή στην ατομική ενέργεια, οι άνθρωποι έχουν

στραφεί προς τη δημιουργία αιολικών πάρκων με τη χρήση των

ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των

ανεμογεννητριών είναι:

Η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας

κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα.

Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία

μάλιστα παρέχεται δωρεάν.

Η Αιολική ενέργεια είναι μια ενεργειακή επιλογή τεχνολογικά

ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον.

Προστατεύει τη Γη, καθώς ο ηλεκτρισμός που παράγεται από

τον άνεμο αντικαθιστά τον ηλεκτρισμό που παράγεται από τους συμβατικούς

σταθμούς οι οποίοι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου.

Δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους

ρύπους, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα

μικροσωματίδια κ.α., όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα Αιολικό Πάρκο με εγκατεστημένη συνολική ισχύ 35

ΜW αναμένεται να υποκαταστήσει 19.000 τόνους πετρελαίου ετησίως, ενώ η

αποφυγή αερίων ρύπων λόγω της λειτουργίας του έργου εκτιμάται ετησίως σε

68.154 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

21

Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος

μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.

Συμβάλλει σημαντικά στην τοπική κοινωνία στην οποία φέρνει

νέες θέσεις εργασίας και έσοδα.

Οι αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις είναι κυρίως:

Ο θόρυβος που παράγεται από την περιστροφή των πτερυγίων.

Η υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου.

Η επίδραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών, κυρίως των μεταναστευτικών.

8.Κατάλογος υλικών και εργαλείων

Για την κατασκευή του ανεμόμυλου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά:

Η βάση στήριξης: κομμάτι χαρτονιού διαστάσεων (30cm) Η βάση αυτή, κατάλληλα διαμορφωμένη, θα αποτελέσει τον περιβάλλοντα χώρο του ανεμόμυλου.

Επάνω στη βάση τοποθετήθηκε μοκέτα από συρμάτινο σφουγγάρι για να αναπαριστά όσο το δυνατόν περισσότερο το φυσικό τοπίο.

Σκληρό χαρτόνι για την κατασκευή του ανεμόμυλου και πέτρες για την εξωτερική διαμόρφωση του χώρου ( κατασκευή πηγαδιού )

Χρώματα για βάψιμο διαφόρων μερών του ανεμόμυλου.

Για την κατασκευή του ανεμόμυλου χρησιμοποιήθηκαν τα

παρακάτω εργαλεία:

Κοφτάκι

Πινέλα βαψίματος

Πιστόλι σιλικόνης

Ξυλόκολλα atlacol

Υγρή κόλλα UHU

9.Κόστος κατασκευής

α/α ΥΛΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΧΑΡΤΟΝΙ 3 €

2 ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 1€

3 ΘΕΡΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 2€

4 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ 4€

5 ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ 1,5€

ΣΥΝΟΛΟ 11,5€

10.Βιογραφία και πηγές πληροφόρησης

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΗΛΙΟΣ-ΔΟΜΗ

Βοήθημα τεχνολογίας Α Γυμνασίου , εκδόσεις Σαββάλας

Βοήθημα φυσικά ΄ΣΤ Δημοτικού, εκδόσεις ελληνοεκδοτική

Βοήθημα φυσικά Ε Δημοτικού, εκδόσεις ελληνοεκδοτική

https://el.wikipedia.org/wiki/Ανανεώσιμες_πηγές_ενέργειας

http://www.allaboutenergy.gr/HliakiEnergeia.html

http://www.allaboutenergy.gr/YdravlikiEnergeia.html