UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

161
® 2011 I 2012

description

Στον κατάλογο αυτό θα συναντήσετε μια ευρεία γκάμα υποδημάτων εργασίας υψηλών προδιαγραφών.

Transcript of UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Page 1: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

®

2011I2012

Page 2: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ITALIAU GROUP Srl

Via Borgomanero, 128040 Paruzzaro (NO) ITALYTel. +39 0322 53.94.01Fax +39 0322 23.00.01Uficio Commerciale ItaliaFax +39 0322 53.94.35www.u-power.ite-mail: [email protected]

ESPAÑAU GROUP Srl

Calle Teruel, 7Planta 1 letra D26.006 Logroño (La Rioja)ESPAÑATel. + 34 941 272 877Fax + 34 941 234 986www.u-power.it e-mail: [email protected]

FRANCEU GROUP Srl

Rue de l‘abbé Mariotte57365 Ennery FRANCETel. +33 3 87 73 34 58Fax +33 3 87 73 35 32www.u-power.ite-mail: [email protected]

DEUTSCHLANDU GROUP Srl

Weseler Straße 4445478 Mülheim an der RuhrDEUTSCHLANDPhone +49 (0) 208 69823060 Fax +49 (0) 208 69823069 www.u-power.ite-mail: [email protected]

UKU GROUP Srl

UK Ofice - Ofice 2/3Hillstone BarnsBrook Street HargraveNorthamptonshireNN9 6BP - ENGLANDTel. +44 01933 622797Fax +44 01933 622191www.u-power.itemail: [email protected]

≥≥

≥≥

≥≥

> <

>

<

>

Ω Ω

>

>

>

>

Page 3: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ou

rM

ISSIO

N

Franco uzzeniPresident

To make the life of everyday working people more comfortable,

with higher performance together with the highest levels of

desirability.

Continually working with the newest innovations, passion and

with the latest technologies in order to develop footwear and

other advanced technological items to meet the demands and

needs of today’s Personal Protective Equipment users.

Page 4: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2

U-POWER has set a target

to become the authentic

and absolute reference for

the well being of people in

the workplace.

Therefore it is a pivotal

focus for U-POWER to

solve a range of safety

issues using the highest

values and execution.

For U-POWER the PPE

arena is the highest

and toughest challenge

of any new project and

technological competence.

Modern production establishments

Page 5: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ourSOUL

Head ofices

3

Page 6: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4

In SAFETY ields U-POWER

makes the difference.

In compliance with its own DNA U-POWER has

developed a sophisticated “know-how” generated

system. This allows U-POWER to maintain its focus on the latest technology connected

with design, development and continuous high

performance derived from innovative solutions.

The choice of personal protective equipment cannot

be considered a secondary detail. It is of the highest importance to make any

strategic choice of product, to the highest technological

speciication, on which the safety of the person

depends.

U-POWER KNOW-HOW is

exclusive since it is generated

from within the company.

Page 7: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KN

oW

HO

W

5

Bye bye supplier Welcome Safety Partner.

This is why U-POWER plans,

develops, produces and sells

innovative and performance

solutions, tailored to any

requests, being the ideal Safety

Partner that cares for its

customers.

Through the latest project and

engineering solutions, the utmost

care in the material choice,

the direct control of the entire

production line.

U-POWER stands by its

customers in any speciic safety

ield for its highest technology

and quality standards.

A Safety Partner with its title

of reliability, safety and eficacy.

In order to make our customers

real partners and satisfy their

needs U-POWER offers an

accurate and multifaceted

customers care system:

• Technical advice

• Pre-sale and post –sale

assistance

• Prompt delivery

U-POWER the strength of a team that exceeds the rules.

People irst of all!

U-POWER can count on a very

highly qualiied team, made

up of passionate professionals

that are constantly involved in

reaching ever more ambitious

targets.

For U-POWER “teamwork”

is essential.

U-POWER has invested in

human resources by looking

for professionalism, quality

and competitiveness as a

signiicant target, together with

the ability to react quickly and

appropriately to the needs of

today’s markets.

Ma

in w

are

ho

use

Page 8: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

6

U-POWER

SUPREMACY

Discover the VALUE and PERFORMANCE of a series of exclusive world patents.

FOR U-POWER

THE FUTURE IS NOW!

Consistent with its mission, U-POWER addresses a

great part of its investments to the development of each

technological innovation which improves every day life for working people by,

supporting their safety.

TECHNOLOGICAL

Page 9: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

u-P

oW

Er

TECH

NO

LO

GY

7

Tongue which cushions the instep and allows walking comfort,

without added stress to the foot

System which channels heat and humidity outside, keeping feet fresh and cool

Air tunnel lining

“No metal” pierce-resistant midsole

Sottopiedi anatomici

Anatomic last Natural Confort 11

Toe cap which allows feet to breath

Rubber Strip for improved comfort and protection

Page 10: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Stress-out System

WORLDWIDE PATENT

8

Stress out System

An innovative tongue system planned to help the instep and allow comfort when walking, without added stress to the foot. This exclusive technology comes from extended studies on the ergonomics of the feet. It concerns the division of the anatomic support combined with a multiple density cushion support inserted in the tongue.

REAL KANGAROO LEATHEREXCEPTIONALLY SOFT AND ABRASION RESISTANT

MICRO TECHTECHNOLOGICAL BREATHABLE MICROFIBER, ABSORBANT/DEASORBANT

WORLDWIDE PATENT

Page 11: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

9

u-P

oW

Er

TECH

NO

LO

GY

The revolutionary composite toe cap which, thanks to the innovative technology AirToe allows your feet to breathe. AirToe Composite, thanks to the asymmetric holes and the unique micro-porous

membrane ensures the total permeability and absolute transpiration even after many hours of intensive wear. AirToe Composite complies with the latest safety standards.

WORLDWIDE PATENT

STEEL TOE CAP AVERAGE WEIGHT 93 gr

AirToe Compositecomposite’s versatility

AIRTOE COMPOSITE AVERAGE WEIGHT 50 gr

AirToe Aluminium

aluminium’s nobility and lightness for comfort without compromise

AIRTOE ALUMINIUM AVERAGE WEIGHT 54 gr

Page 12: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

10

EPA CEI EN 61340-5-1ELECTRICAL RESISTANCE BETWEEN 0,75 AND 35 MOhm

102

0,75 MOhm 35 MOhm

m 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012

Conductive

Antistatic

Insulating

Save & Flex

The exclusive pierce-resistant “no-metal” midsole, in comparison to the classical steel midsole is lighter, more lexible and safe since it can be directly stitched to the upper, therefore protecting the entire sole area.U-power uses for its products only PS4 Matrix quality materials, which offer pierce resistance of the sole higher than 1680 N, in accordance to recent legislation

SAVE&FLEX100%

protected

surface

STEEL85%

protected

surface

Better thermal insulation

Insole

PS4 MATRIXUSED IN U-POWER SHOES

STANDARD 1100 NPS4 MATRIX 1680 NPS3 1300 N

LighterFlexible

Page 13: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

11

Push-UpFootbed with special memory material , it raises the body 50 mm and, while supporting the foot, it maintains the vertebral column in a relaxed and natural position, improving the posture and guaranteeing great comfort.

Ergo DryAnatomic footbed, created whilst studying the foot morphology, is manufactured with a dual PE and EVA support system coated with a textile surface. Extremely comfortable, anti bacterial and anti-static, insole, for always cool and fresh feet.

Leather GelExclusive insole in real leather with EVA support, thanks to the special tanning procedure it is anti bacterial. After lengthy study of the foot’s anatomy, this insole offers great side support to your heel, the special gel insert assure shock absorption generated during working activity. An insole which assures fresh and dry feet, even after many working hours.

FOR SALE ON REQUEST

Air CleanA completely new footbed which combines indeed, after a careful study of the anatomy of the foot, the technology and the lightness of the EVA with open cells, antifungal, breathable and washable fabric. The combination of these elements makes this footbed ideal for the heavy duty footwear used for jobs in sterile environments even when subjected to continuous sterilization and washing.

Action DryUsing our footwear experience, we have developed a footbed that ensures comfort all day long.It combines a support in EVA with open cells textile which keeps it dry and antifungal. Extremely light and non slippery, it guarantees the maximum performance even in extreme working environments.

u-P

oW

Er

TECH

NO

LO

GY

Page 14: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

HONEYCOMB

STRUCTURE

12

Wing tex

Revolutionary air tunnel lining, for utmost breathability. Special microcells have great absorbance and deabsorbance features.

Natural Confort 11

Developed from detailed analysis of the foot based upon its maximum efforts and strengths we developed the Natural Confort 11 last. We know now that during the different phases of the working day our feet can have variations that are very relevant. Natural Confort 11 ensures a stress-free itting and natural comfort throughout the day.

ACTIVITY DAY START

ACTIVITY DAY FINISH

Page 15: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

3D

STRUCTURE

HONEYCOMB

STRUCTURE

13

VENTILATIONINSOLE

WITHForCED

VENTILATIoN SYSTEM

WITUOUT ForCEDVENTILATIoN SYSTEM

u-P

oW

Er

TECH

NO

LO

GY

INTERACTION AMONG THESE THREE TECHNOLOGIES, COMBINED WITH THE PUMPING EFFECT GENERATED DURING WALKING, CHANNEL HEAT AND HUMIDITY OUTSIDE, KEEPING YOUR FEET CONSTANTLY FRESH AND DRY.

Forced Ventilation System3 technologies interaction system:

VENTILATION INSOLE,

PrE-SHAPED FuLL SIZE

INSoLE, CoVErED BY A

SPECIAL MEMBrANE WHICH

ALLoWS ABSorPTIoN

AND EXPuLSIoN oF

PErSPIrATIoN THrouGH

THE SPECIAL CHANNEL

HoLES PoSITIoNED oN THE

SuPPorT.

WING TEX, rEVoLuTIoNArY

AIr TuNNEL LINING For

uTMoST BrEATHABILITY.

SPECIAL MICro-CELLS

ABSorB AND DISSIPATE

HuMIDITY.

AIR TOE BASED oN THE

SYNErGY BETWEEN THE ToE

CAP WITH ASYMMETrICAL

HoLES AND A SPECIAL

MICro PorouS MEMBrANE

PLACED oVEr IT: GIVES

HIGH ABSorPTIoN oF

PErSPIrATIoN AS WELL

AS HEAT AND STEAM

EXPuLSIoN THrouGH THE

CAP HoLES.

Page 16: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

14

Entry level. But already full optional.

26

CONCEPT A

38Dynamic & Ergonomic.

CONCEPT C

78 The outdoor that stands up against everything.

CONCEPT M

124Extreme unstoppable.

BOOTS&BOOTS

114

LEI&LEI

Beautiful... sure!!

74The most sophisticated for the most demanding.

U-SPIDER

68More & Less.

PROFESSIONAL

120High & Soft.

LEI&LEI

... Italian style and creative use of colour...

16

For U-POWER to

improve the quality

of life of working

people is a vocation;

with this aim we

have developed our

Concepts, a collection

of products which are

able to satisfy every

customers’ need,

sometimes even

anticipating them.

Page 17: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

15

oVErVIEWCOLLECTION2011

44Light & Chic.

CONCEPT SK

54Absolute slip-resistant.

CONCEPT SKGRIP

84Essential & Functional.

STEP ONE

106Not only white.

BLACK&WHITE

132Simply safe.

STYLE&JOB

98Strong & Agile.

ROCK&ROLL

64Flexible & Comfortable.

CONCEPT SKWIN

142Best Price.

Page 18: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

With this line U-POWER offers a new concept of work footwear the combinations of attractive colours, high quality materials and ultra-light soles, make shoes of this line the lightest that can be offered by the market, with a modern and innovative look...These products use the new anti perforation midsole Save & Flex PZERO+ giving improved performance for total safety. With “LIGHT&COLOR” shoes by U-POWER… work will no longer be a burden.

... ITALIAN STYLE AND CREATIVE USE OF COLOUR ...

DUAL SHOCK ABSORB PU SOLE

90° DEGREE ANGLE BLOCK

PROFILE TO INCREASE

ADHESION

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS

TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE

GELBAG CELL

UNI EN ISO 20345:2007

TECHNOLOGIES

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ULTRA-LIGHT SOLEANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,280,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,360,32Flat

Flat 0,200,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,130,13

Page 19: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

17

Page 20: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

18

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

LEMONADE S1P SRC

UPPERSoft suede with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC20046

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

JUICE S1P SRC

UPPERSoft suede with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC20066

WEIGHT:

475 gr.

WEIGHT:

475 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Page 21: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

19

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

PASSION S1P SRC CODE: LC20076

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERSoft suede with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

CARAIBI S1P SRC

UPPERMID cut boot in soft suede with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC10076

WEIGHT:

500 gr.

WEIGHT:

475 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Page 22: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

20

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

CUBA S1P SRC CODE: LC30126

UPPERSoft suede with high visibility carbon inserts, Side vents for improved breathability

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

LIBRE S1P SRC CODE: LC20136

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERMatrix Anti-abrasion front of shoe with Air-TAG ultra-breathable sides, high-visibility carbon applications

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

Adjustable velcro strap

WEIGHT:

475 gr.

WEIGHT:

428 gr.

NEWNEWNEWNEW

Abrasive resistant MATRIX protection

Technologies Technologies

Super breathing Air-TAG

Page 23: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

21

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

PALM S1P SRC CODE: LC20086

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERSoft suede with airnet breathable sides, high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

BEACH S1P SRC CODE: LC20096

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERSoft suede with airnet breathable sides, high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

WEIGHT:

438 gr.

WEIGHT:

438 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Super breathing Airnet

Super breathing Airnet

Page 24: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

22

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

ATOLLO S1P SRC

UPPERUltralight Microtech with Air-TAG ultra-breathable sides, high visibility carbon applications

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC20144

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

COCKTAIL S1P SRC

UPPERSlip-On in soft suede with lycra insert in the foot instep area for a perfect fi t, high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC50116

WEIGHT:

433 gr.

WEIGHT:

460 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Super breathing Air-TAG

Page 25: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

23

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

TROPICAL S3 SRC

UPPERMID cut boot in ultralight micro-tech, Water resistant with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC10034

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

FRUIT S3 SRC

UPPERUltralight micro-tech, Water resistant with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC20034

WEIGHT:

470 gr.

WEIGHT:

440 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Page 26: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

24

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

LIME S3 SRC CODE: LC20024

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERHigh quality nubuck leather, waterproof with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

REEF S3 SRC CODE: LC10024

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERHalf boot in high quality waterproof nubuck, with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

WEIGHT:

508 gr.

WEIGHT:

475 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Page 27: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

25

.... Itaaaliann styyle andd crreaativvee uusee off ccoolouur ....

AVATAR S3 SRC CODE: LC10014

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERHalf boot in high quality waterproof nubuck, with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

COAST S3 SRC

UPPERHigh quality nubuck leather, waterproof with high visibility carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

CODE: LC20014

WEIGHT:

510 gr.

WEIGHT:

475 gr.

NEWNEWNEWNEW

Technologies Technologies

Page 28: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

If you demand footwear without compromise, CONCEPT A is what you’re looking for. Characterised by an attractive design, you’ll discover they also have “everything as standard”. Lightweight, comfortable and fl exible, they guarantee your feet absolute well-being, fully respecting the strictest safety requirements. They’ll win you over.

AENTRY LEVEL. BUT ALREADY FULL OPTIONAL.

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

UNI EN ISO 20345:2007

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVE ADHESION

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER PERFORMANCE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE CELL “DUAL SHOCK ABSORB SOLE”

SIDE CHANNELS FOR A BETTER GRIP

TECHNOLOGIES

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,340,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,410,32Flat

Flat 0,220,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,170,13

Page 29: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

27

Page 30: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

28

A

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

MACH S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10276

Abrasive resistantBay-Cast protection

Technologies

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

NITRO S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA20276

Abrasive resistantBay-Cast protection

Technologies

Page 31: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

29

A

MARINER S1P SRC CODE: UA20316

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

METEOR S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10226

Technologies Technologies

Page 32: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

30

A

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

MYTHOS S1P SRC CODE: UA20066

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

STRATOS S1P SRC CODE: UA20216

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

Perforated leather Perforated leather

Technologies Technologies

Page 33: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

31

A

Adjustable velcro strap

VINTAGE S1P SRC CODE: UA30016

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

FIT S1P SRC CODE: UA50026

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

Leather non slip lining

Technologies Technologies

Page 34: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

32

A

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

ENDURO S3 SRC

UPPERSoft suede water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10234

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

FUSION S3 SRC

UPPERSoft suede water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA20234

Technologies Technologies

Page 35: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

33

A

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

BLACK ROCK S3 SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10254

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

GRANITE S3 SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA20254

Technologies Technologies

Page 36: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

34

A

ELITE / COMET S3 SRC CODE: UA20564

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

RESTYLINGRESTYLINGRESTYLINGRESTYLING

GALAXY S3 SRC CODE: UA10354

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

Technologies Technologies

Page 37: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

35

A

DEVASTATE S3 RS SRC CODE: UA10324

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

STAR / STELLA S3 RS SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10574

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 38: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

36

A

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

ASCEND S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10164

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

BEAST S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA20114

Technologies Technologies

Page 39: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

37

A

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

ERUPTION S3 HRO HI SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA20394

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

GRAVEL / VULCAN S3 RS HRO HI SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UA10584

HRO ≥ 300° CRESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Quick release

C lic k •Out®

HRO ≥ 300° C

Page 40: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

The design of CONCEPT C will have you falling in love at fi rst sight. Look at it more carefully and you’ll see a shoe that’s not only exceptionally beautiful, but also practical. The comfort of your feet is guaranteed by the use of top quality materials combined with innovative technologies. CONCEPT C contains no metallic components at all, and is therefore not recognised by metal detectors.

CDYNAMIC & ERGONOMIC

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVE ADHESION

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER PERFORMANCE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE CELL “DUAL SHOCK ABSORB SOLE”

SIDE CHANNELS FOR A BETTER GRIP

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,340,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,410,32Flat

Flat 0,220,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,170,13

Page 41: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 42: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

C

40

Breathable mesh

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

STORM S1P SRC

UPPERSoft suede leather with mesh breathable textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC20026

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

TWISTER S1P SRC

UPPERSoft suede leather with mesh breathable textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC20036

Breathable mesh

Technologies Technologies

Page 43: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

C

41

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

PROVOKE S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC20064

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

JAZZ S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC10094

TechnologiesTechnologies

Page 44: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

C

42

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

TREMOR S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC10064

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

CREATION S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC20074

TechnologiesTechnologies

Page 45: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

C

43

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

CROSS S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC10014

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

CORNER S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UC20014

Abrasive resistantBay-Cast protection

TechnologiesTechnologies

Abrasive resistantBay-Cast protection

Page 46: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Aesthetics blend with technology and the result is extraordinary. A new look is created, and it’s also a new spirit. It’s the way you approach the safety aspect, without having to hide it: in fact, you almost put it on display. A status symbol, a style of life... this is the essence of CONCEPT SK.

SKLIGHT & CHIC

DUAL SHOCK ABSORB PU SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

90° DEGREE ANGLE BLOCK PROFILE TO INCREASE ADHESION

DIFFERENT HEIGHT PROFILE TO IMPROVE QUICK RELASE OF LIQUIDS AND DEBRIS

SIDE SUPPORT TO AVOID FOOT TWISTING AND MAKE FOOT STABLE

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,480,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,470,32Flat

Flat 0,210,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,170,13

Page 47: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 48: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

46

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

MISTRAL S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK50086

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

VORTIX S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20666

Technologies Technologies

NEWNEWRESTYLINGRESTYLING

Page 49: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

47

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

REFLEX S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

(*) Also available as occupational footwear according to European Standards UNI EN ISO 20347:2007, no toe cap and midsole in the PROFESSIONAL COLLECTION on page 68

CODE: UK20036

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

ST. TROPEZ S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20046

SEEN ON

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLING

Page 50: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

48

Extra breathing side aerators

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

RADIAL S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

(*) Also available as occupational footwear according to European Standards UNI EN ISO 20347:2007, no toe cap and midsole in the PROFESSIONAL COLLECTION on page 68

CODE: UK20026

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

AERATOR S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20056

Extra breathing side aerators

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Page 51: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

49

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

SAVAGE S3 SRC

UPPERExtremely soft and abrasive resistant kangaroo leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK10164

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

TESTIMONIAL S3 SRC

UPPERExtremely soft and abrasive resistant kangaroo leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20164

Testimonial and Savage styles will be supplied with a “tailored-fi t” kit, in order to obtain the best fi tting to each individual foot.

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

SUR MESURE

small

medium

large

Footbed Fitting Service

Page 52: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

50

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

REBEL S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK10064

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

RAJAS S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20064

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Page 53: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

SK

51

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

TWEED S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

(*) Also available as occupational footwear according to European Standards UNI EN ISO 20347:2007, no toe cap and midsole in the PROFESSIONAL COLLECTION on page 68

CODE: UK10074

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

GESSATO S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

(*) Also available as occupational footwear according to European Standards UNI EN ISO 20347:2007, no toe cap and midsole in the PROFESSIONAL COLLECTION on page 68

CODE: UK20074

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLINGNEWNEW

Page 54: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

52

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

STRETCH S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20706

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

MUST S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20204

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLING

Page 55: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SK

53

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

DOWN TOWN S1P SRC

UPPERFull grain leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UK20186

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

ANDREE S1P SRC EPA

UPPERSoft nubuck leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

ANDREE S1P SRC EPA: Protection of electronic devices against electrostatic phenomena Standard CEI EN 61340-5-1

CODE: UK30416

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

SCANDY S1P SRC CODE: UK00136

EPA CEI EN 61340-5-1ELECTRICAL RESISTANCE BETWEEN 0,75 AND 35 MOhm

102

0,75 MOhm 35 MOhm

m 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012

Conductive

Antistatic

Insulating

Page 56: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

Totally dedicated to slip resistance, fl exibility, lightness and comfort, CONCEPT SKGRIP becomes a reality. Style fi nally has a new, defi nite point of reference. Too attractive to be “mere” safety shoes? If the answer is yes.... we’ve reached our aim! ABSOLUTE... there’s no other word to defi ne them; FLEXIBLE, like no other.

SKGRIPABSOLUTE SLIP-RESISTANT

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®

90° DEGREE ANGLE BLOCK PROFILE TO INCREASE ADHESION

SIDE SUPPORT TPU ANTI TWIST INSERT TO STABILIZE FOOT

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

90° DEGREE ANGLE BLOCK PROFILE TO INCREASE ADHESION

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,500,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,730,32Flat

Flat 0,410,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,240,13

Page 57: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 58: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

56

SEEN ON

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

ANGEL GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather with highly breathable mesh textile

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20146

Breathable mesh

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

DEMON GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather with highly breathable mesh textile

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

(*) Also available as occupational footwear according to European Standards UNI EN ISO 20347:2007, no toe cap and midsole in the PROFESSIONAL COLLECTION on page 68

CODE: SG20066

Breathable mesh

SKGRIP

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 59: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Extra breathing side aerator

Extra breathing side aerator

SKGRIP

57

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

WIND GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather with wide side aerator for extra breathability

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20106

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

FLY GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather with wide side aerator for extra breathability

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20096

Perforated leather lining

Perforated leather lining

SEEN ON

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 60: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SKGRIP

58

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

HELL GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20196

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

HEAVEN GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20206

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

TechnologiesTechnologies

Page 61: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SKGRIP

59

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

EVOLUTION GRIP S3 SRC

UPPERUltra light water resistant Microfi bre

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20214

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

EQUIPE GRIP S1P SRC

UPPERExtremely soft full grain leather with super breathing Air-TAG

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20076

RESTYLINGRESTYLING ULTRA LIGHT SHOE 460 GR. WEIGHT.*

TechnologiesTechnologies

Super breathing Air-TAG

NEWNEW

* HALF PAIR SIZE 42 WEIGHT

Page 62: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SKGRIP

60

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZESCURO: from 38 to 47DELPHI: from 35 to 47

DELPHI GRIP S3 SRC EPA

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

DELPHI Grip S3 SRC EPA: Protection of electronic devices against electrostatic phenomena Standard CEI EN 61340-5-1

CODE: SG10464

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

ELECTRO GRIP S3 SRC EPA

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

ELECTRO Grip S3 SRC EPA: Protection of electronic devices against electrostatic phenomena Standard CEI EN 61340-5-1

CODE: SG20464

Technologies Technologies

SCURO GRIP S3 SRC CODE: SG10164 NERO GRIP S3 SRC CODE: SG20154

RESTYLINGRESTYLINGRESTYLINGRESTYLING

EPA CEI EN 61340-5-1ELECTRICAL RESISTANCE BETWEEN 0,75 AND 35 MOhm

102

0,75 MOhm 35 MOhm

m 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012

Conductive

Antistatic

Insulating

EPA CEI EN 61340-5-1ELECTRICAL RESISTANCE BETWEEN 0,75 AND 35 MOhm

102

0,75 MOhm 35 MOhm

m 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012

Conductive

Antistatic

Insulating

Page 63: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

SKGRIP

61

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

KARGO GRIP S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG10254

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

BEAR GRIP S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20254

Technologies Technologies

NEWNEW NEWNEW

Page 64: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

SKGRIP

62

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

FRAME GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather with super breathing Air-TAG

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG10036

RESTYLINGRESTYLING

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

MODERATE GRIP S1P SRC

UPPERSoft suede leather with super breathing Air-TAG

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20036

RESTYLINGRESTYLING

TechnologiesTechnologies

Super breathing Air-TAG Super breathing Air-TAG

Page 65: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

SKGRIP

63

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

SNICKER GRIP S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20044

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

SANDSTONE GRIP S3 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SG20054

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

TechnologiesTechnologies

SEEN ON

Page 66: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

The light AirToe Aluminium cap (50% lighter than the steel cap) combined with the comfortable fi tting and the highly fl exible pierce resistant mid sole Save & Flex, improve the comfort of working people.

SKWINFLEXIBLE & COMFORTABLE

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

DUAL SHOCK ABSORB PU SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

90° DEGREE ANGLE BLOCK PROFILE

TO INCREASE ADHESION

DIFFERENT HEIGHT PROFILE

TO IMPROVE QUICK RELASE OF LIQUIDS

AND DEBRIS

SIDE SUPPORT TO AVOID FOOT TWISTING AND

MAKE FOOT STABLE

MULTILEVEL STABILIZING

CHANNELS

TO IMPROVE ANTI SLIP

FEATURES

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE

AIRBAG CELL

SPECIAL PROFILE TO ENHANCE SLIP RESISTANCE

SIDE SUPPORT TO AVOID FOOT TWISTING AND MAKE FOOT STABLE

MULTILIVEL STABILIZING CHANNELS TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004O 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287 2004

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,280,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,350,32Flat

Flat 0,180,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,130,13

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISOSO

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,480,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,470,32Flat

Flat 0,210,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,170,13

Page 67: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 68: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

SKWIN

66

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

UPPERSoft nubuck water resistant leather with high-tech nylon insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

GRIGA S3 SRC CODE: SW10044

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

UPPERSoft nubuck water resistant leather with high-tech nylon insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

PAT S3 SRC CODE: SW20044

TechnologiesTechnologies

NEWNEW NEWNEW

Page 69: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

SKWIN

67

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

GAME S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SW20014

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

WIN S3 RS SRC CODE: SW10014

Quick release

C lic k •Out®

Technologies Technologies

Page 70: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20347:2007

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

AIR TUNNEL LINING ANATOMIC FOOTBED

The shoes “PROFESSIONAL by ” are designed for workplaces where safety toecap and midsole are not necessary, but safety standards required by UNI EN ISO 20347:2007 are required.Comfortable, light shoes, with antistatic, hydrocarbons and oil resistant soles.

PROFESSIONALMORE & LESS

+ More comfort

– Less weight

= PROFESSIONAL by

DUAL SHOCK ABSORB PU SOLE

PU/PU TECNOPOLIMEROLAST-GENERATION

U-GRIP® PU/MONODENSITYPU/NITRILE

SELF CLEAN SOLE

Page 71: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 72: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

PROFESSIONAL

70

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

STING 02 FO SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAP Not present, 0 Joule

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UK10767

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

TONIC 02 FO SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAP Not present, 0 Joule

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UK20767

Technologies Technologies

NEWNEWNEWNEWWEIGHT:

430 gr.

WEIGHT:

420 gr.

Page 73: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

PROFESSIONAL

71

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

AIR 01 FO SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAP Not present, 0 Joule

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UK20749

NEWNEW

Technologies Technologies

Extra breathing side aerators

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

COMFORT 01 FO SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAP Not present, 0 Joule

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UK20459

NEWNEWWEIGHT:

410 gr.

WEIGHT:

410 gr.

Page 74: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

PROFESSIONAL

72

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

UPPERWater resistant Safety Dry

LINING3D breathable lining

SAFETY TOE CAP Not present, 0 Joule

PIERCE-RESISTANCENot present

SOFT 02 FO SRC CODE: TE20197

Breathable mesh

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 47

SPIN GRIP 01 FO SRC

UPPER Soft suede leather with breathable mesh

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAP Not present, 0 Joule

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: SG20069

WEIGHT:

425 gr.

WEIGHT:

400 gr.

NEWNEW NEWNEW

Technologies Technologies

Page 75: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

73

CEMENT S2P HRO HI CODE: UK20804BETON S2P HRO HI CODE: UK10804

FOOTWEAR FOR TARMAC LAYERSSAFETY SHOES STANDARD UNI EN ISO 20345:2007

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PZERO+

HRO ≥ 300° C

Technologies Technologies

HRO ≥ 300° CNEWNEW NEWNEW

Page 76: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,400,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,490,32Flat

Flat 0,230,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,170,13

Let’s go further... and let’s add to lightness and breathability of AirToe Aluminium the new revolutionary SPIDER sole. The independent Nitrile blocks ensure extreme SLIP- and HEAT RESISTANCE and make walking an extraordinary experience.

U-SPIDERTHE MOST SOPHISTICATED FOR THE MOST DEMANDING

SELF CLEANING CHANNEL

SOLE The innovative sole in PU/Nitrile (HRO):different densities in one single product

INDEPENDENT BLOCKS FOR A HIGHER GRIP

INTERNAL BLOCKS WITH HIGHER DENSITY TO IMPROVE TORSION

REDUCED BLOCKS TO FACILITATE THE STEP

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

WIDE EXTERNAL BLOCKS FOR A PERFECT SLIP RESISTANCE

MAINTENANCE GRID TO IMPROVE WEAR AND TEAR RESISTANCE

Page 77: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

REAL KANGAROO LEATHER EXCEPTIONNALLY SOFT AND ABRASION RESISTANT

MICRO TECHTECHNOLOGICALBREATHABLE MICROFIBER, ABSORBANT/DEABSORBANT

WORLDWIDE PATENT

Page 78: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

U-SPIDER

76

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLE Nitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

TITAN S3 HRO SRC

UPPERExtremely soft and abrasive resistant kangaroo leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SP20024

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLE Nitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

KOLOSSAL S3 HRO SRC

UPPERExtremely soft and abrasive resistant kangaroo leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SP10024

RESTYLINGRESTYLINGRESTYLINGRESTYLINGHRO ≥ 300° C HRO ≥ 300° C

TechnologiesTechnologies

Upper inUpper in

Page 79: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Lo

w u

ppe

r back

U-SPIDER

77

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLE Nitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

URANO S3 HRO SRC CODE: SP20014

RESTYLINGRESTYLINGHRO ≥ 300° C

Technologies

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLE Nitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

VENUS S3 HRO SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Aluminium perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: SP10014

RESTYLINGRESTYLINGHRO ≥ 300° C

Technologies

Upper inUpper in

Page 80: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

When you need technical shoes that are robust and safe, don’t hesitate - enter the world of CONCEPT M. The sole with its independent cleats offers you an incredible level of adherence on uneven ground; your feet will get a grip like the caterpillars of a snowplough. With Thinsulate™ you’ll have exceptional thermal performance, while the best pull-up full-grain leathers will ensure you have the maximum water resistance and the AirToe Composite will let your feet breathe. You’ll be completely at ease on all roads...even where there are no roads.

MTHE OUTDOOR THAT STANDS UP AGAINST EVERYTHING

DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE

PU/NITRILE SELF CLEAN SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

FRONT BLOCKS RAISED AND

GROOVED TO IMPROVED

ADHESION

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE CELL “DUAL SHOCK ABSORB

SOLE”

SINGLE SELF-CLEANING

CLEATS

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE

AIRBAG CELL

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED

TO IMPROVED ADHESION

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

90° DEGREE ANGLE BLOCK PROFILE TO INCREASE ADHESION

“TWIST DRAIN” SYSTEM TO ALLOW NATURAL MOTION AND PREVENT ANKLE TORSION

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

DIFFERENT HEIGHT PROFILE TO IMPROVE QUICK DISPERSAL OF LIQUIDS AND DEBRIS

PRE-SHAPED ASYMMETRICAL HEEL TO INCREASE CONTACT WITH THE WALKINGS SURFACE

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004O 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287 2004

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,340,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,450,32Flat

Flat 0,230,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,160,13

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISOSO

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,300,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,390,32Flat

Flat 0,220,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,160,13

Page 81: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 82: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

M

80

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

MUSTANG S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UM20013

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

TAXI S3 SRC YELLOW NEWNEW

TRACK S3 SRC BLACK

UPPERTRACK: Full grain water resistant leatherTAXI: Soft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UM10263

CODE: UM10013

Technologies Technologies

Page 83: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Low

up

per

b

ack

M

81

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

TRIBAL S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UM10074

Special speedlace

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

ETNIC S3 SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UM20074

Technologies Technologies

RESTYLINGRESTYLING

Page 84: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

M

82

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

JUMP S3 HRO HI SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UM20034

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

TRAIL S3 HRO HI CI SRC BROWN

UPPERAIDA: Full grain water resistant leather TRAIL: Pull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UM10034

RESTYLINGRESTYLING

RESTYLINGRESTYLINGHRO ≥ 300° C

AIDA S3 HRO HI CI SRC BLACK CODE: UM10144

TechnologiesTechnologies

HRO ≥ 300° C

Page 85: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

M

83

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

PERFORMANCE S3 CI SRC

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UM10054

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

UPPERVETTA: Full grain water resistant leatherWELDER: Pull-up water resistant leather UNLINED

LININGWingTex air tunnel textile lining material with Thinsulate lining

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

Technologies

WELDER S3 HRO HI SRC NEWNEW

VETTA S3 HRO CI SRC

CODE: UM40034

CODE: UM40024

HRO ≥ 300° C

Technologies

Cold insulation

Page 86: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

For those of you looking for an essential product but without renouncing the practical aspect, we have designed STEP ONE, a “NO-BASIC” line that doesn’t make you forego anything...the Forced Ventilation System will let your feet breathe, and the Stress Out will accompany you (without tiring you) all day long. Let yourself be won over by their winning design and the extremely interesting price.

ONEESSENTIAL & FUNCTIONAL

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED

TO IMPROVE ADHESION

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE CELL “DUAL SHOCK ABSORB

SOLE”

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER

PERFORMANCE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE

AIRBAG CELL

SIDE CHANNELS FOR A BETTER GRIP

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

ROUGH PROFILE TO ENHANCE LADDER PERFORMANCE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004O 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287 2004

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,290,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,350,32Flat

Flat 0,180,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,140,13

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISOSO

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,340,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,410,32Flat

Flat 0,220,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,170,13

Page 87: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 88: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

86

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

BERG S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10175

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

ASSOLO S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20175

TechnologiesTechnologies

Page 89: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

87

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SENSATION S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20165

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

FEELING S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10165

TechnologiesTechnologies

Page 90: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

88

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

CONTROL S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20115

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

CHECK S1P SRC

UPPERSoft suede leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10115

TechnologiesTechnologies

Page 91: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

89

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SOLID S3 SRC

UPPERWater resistant leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20104

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

PREMIERE S3 SRC

UPPERWater resistant leather with textile insert

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10104

TechnologiesTechnologies

Page 92: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

90

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

APRIL S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20485

Perforated leather

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

CURTISS S1 SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: SO20181

Perforated leather

Technologies Technologies

Page 93: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

91

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

APOLLO S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10155

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

TERRA S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20195

Perforated leather

Technologies Technologies

Page 94: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

92

Quick release

C lic k •Out®

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

INNOVATION /MOUNT S3 RS SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10633

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

FALCON / LUNETTA S3 SRC CODE: SO20623

RESTYLINGRESTYLINGRESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 95: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

93

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

PITUCON S3 SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material + Leather non slip lining

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10043

Leather non slip lining

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

BULLS S3 HRO SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO10213

Flame resistant KEVLAR® stitching

HRO ≥ 300° CRESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 96: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

94

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 39 to 47

HARD S3 SRC LOW SHOE LATITUDE S3 SRC UK

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO20493 CODE: SO10683

Quick release

C lic k •Out®

Technologies Technologies

STRONG S3 RS SRC HIGH SHOE CODE: SO10493

POLYURETHANE SCUFF

NEWNEW

Page 97: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Synthetic woll lining

STEP ONE

95

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLENitrile rubber heat resistant to 300°C, antislip, antistatic and hard wearing

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 47

DEPP S3 RS M HRO SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

METATARSAL PROTECTION

CODE: SO10223

Metatarsal protection

Quick release

C lic k •Out®

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

TUNDRA S3 CI SRC

UPPERWater resistant leather

LININGSynthetic woll lining

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO70013

RESTYLINGRESTYLINGHRO ≥ 300° C

Technologies Technologies

Page 98: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STEP ONE

96

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

SHUTTLE S1P SRC

UPPERBlack leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO30025

Adjustable velcro strap

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsoleSONG S1: Not present

SONG S1 SRC CODE: SO30011

Adjustable velcro strap

SOYUZ S1P SRC CODE: SO30015

Technologies Technologies

Page 99: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Synthetic woll lining

NEWNEW

STEP ONE

97

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

NORDIC PLUS S3 CI SRC

UPPERPull-up water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material with Thinsulate lining

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO40053

Cold insulation

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 38 to 48

TAIGA S3 CI SRC

UPPERWater resistant leather

LININGSynthetic woll lining

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: SO40013

Technologies Technologies

Page 100: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

A new fronteer for safety footwear: ROCK&ROLL is synonimous of lightness, comfort and realibility. The light and strong materials, the breathable mesh lining and insert the unmistakable look of these models make this line especially attactive for those who wear safety shoes.STRONG & AGILE: the answer is ROCK&ROLL

& ROLLSTRONG & AGILE

ROCK

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,290,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,350,32Flat

Flat 0,180,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,140,13

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER PERFORMANCE

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

Page 101: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 102: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ROCK ROLL&

100

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

COAL S1P SRC

UPPERSuper breathing Airnet with soft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR20016

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SUN S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR20056

Super breathing AirnetRESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 103: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ROCK ROLL&

101

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERSoft suede leather with wide side aerator

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIXARIA S1: Not present

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

BREZZA S1P SRC

UPPERSoft suede leather with wide side aerator

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR20196ARIA S1 SRC CODE: RR20181

VENTO S1P SRC CODE: RR20186

Wide side aerator for extra breathability

Wide side aerator for extra breathability

RESTYLINGRESTYLING

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 104: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ROCK ROLL&

102

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

JOGGER S1P SRC

UPPERSoft suede leather with super breathing Airnet inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR10261

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

CORE S1P SRC

UPPERSoft suede leather with super breathing Airnet inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR20216

Technologies Technologies

Page 105: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ROCK ROLL&

103

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

LEO S3 SRC

UPPERWater resistant soft suede leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR20236

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

BONDE S3 SRC

UPPERWater resistant soft suede leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR10236

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 106: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ROCK ROLL&

104

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

PANTHER / JENA S3 RS SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR10244

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

CLASS S2 SRC

UPPERWater resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX CLASS S2: Not present

CODE: RR20242

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING

RESTYLINGRESTYLING TIGER S3 SRC CODE: RR20244

Technologies Technologies

Page 107: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ROCK ROLL&

105

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

GIPPO S3 RS SRC

UPPERFull grain water resistant leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR10254

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

STYLE S3 SRC

UPPERFull grain water resistant leather with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: RR20254

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 108: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BLACK

Special jobs require special safety shoes. Against invisible threats, like bacteria, debris, organic and chemical residues, the technical materials like , Safety Dry and Microfi bre offer the adequate protection to the feet. All the products can be easily washed thanks to the essential design and the materials used.

& WHITENOT ONLY WHITE

≥ 0,18(minimum

requirement)

0,200,25

0,30SLIP RESISTANCE RATE

UNI EN ISO 20345:2004/A 1:2007

DYNAMIC ATTRITION COEFFICIENT EN 13287:2004

0,28(PU/ Supergrip Sole)

PU/MONODENSITY SUPER GRIP SOLE

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004O 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287 2004

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,290,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,350,32Flat

Flat 0,180,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,140,13

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISOSO

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,310,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,390,32Flat

Flat 0,200,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,160,13

UNI EN ISO 20345:2007

TECHNOLOGIES

SUPER GRIP SOLE SHARP

ANGLE GUSSET ENSURES GRIP

SELF-CLEANING DRAINAGE CHANNEL

ERGONOMIC PATTERN OF THE

TREAD TO ENHANCE

THE DRAINAGE OF LIQUIDS AND

DEBRIS

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER PERFORMANCE

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

Page 109: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

TEST FOR RESISTANCE TO CHEMICAL SUBSTANCE

SUBSTANCE TEST LENGTH RESULT

Hydrochloric acid 5’ Resistant

Sulphuric acid 5’ Damage to upper layer

Nitric acid 5’ Damage to upper layer

Phosphoric acid 30’ Resistant

Perchloric acid 30’ Resistant

Sodium hydroxide 2 h Light damage to upper layer

Ammonium hydroxide 30’ Resistant

Methylglycol 30’ Resistant

Propylene Metilglicole 30’ Resistant

Acetate Propylene Metilglicole 30’ Light damage to upper layer

Methyl Ethyl Ketone 30’ Resistant

Butyl acetate 30’ Resistant

U-POWER STANDARDS

Water vapor permeability 1,6 mg/cmq*h > 0,8 mg/cmq*h

Permeability coeffi cient 15 mg/cmq > 15 mg/cmq

Water penetration 0,1 g < 0,20 g

Water absorpion 8% < 30%

Page 110: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BLACK WHITE&

108

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

RESPONSE S2 SRC

UPPERWater resistant, breathable Safety Dry

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW20032

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SHINE S2 SRC

UPPERWater resistant, breathable Safety Dry

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW10012

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 111: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BLACK WHITE&

109

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

REBOUND S2 SRC

UPPERWater resistant, breathable Safety Dry

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW20022

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

LAB S1 SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW20021

Technologies Technologies

Page 112: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BLACK WHITE&

110

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

NURSE S1 SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW20031

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SURGE SB-E-A-FO SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW60041

Adjustable strap

Technologies Technologies

Page 113: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BLACK WHITE&

111

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant, breathable Lorica

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLETechnopolymer Last Generation U-GRIP®

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant, breathable Lorica

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

Adjustable strap

Technologies Technologies

UNDERWATER GRIP S2 SRC CODE: UW20272 ANATOMY GRIP SB-E-A-FO SRC CODE: UW60272

Page 114: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

112

BLACK WHITE&

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

STRUCTURE S2 SRC

UPPERWater resistant, breathable Safety Dry

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW20112

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SUPER SB-E-A-FO SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW60061

Adjustable strap

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 115: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

113

BLACK WHITE&

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

OXFORD S3 SRC

UPPERWater resistant, breathable Safety Dry

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UW20094

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

ENOUGH S3 SRC

UPPERWater resistant, breathable Safety Dry

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

CODE: UW10164

Technologies

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies

Page 116: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

You were waiting for them... and here they are!!! The safety footwear conceived for women who work and want to be safe, comfortable and elegant at the same time. Light, comfortable shoes, with antistress and relaxing footbeds, soles with the highest slip resistance charming design. You will love them at fi rst sight. LEI&LEI to feel safe and comfortable ... always!

& LEILEI&LEI... BEAUTIFUL... SURE!!

LEIPU/MONODENSITY SUPER GRIP SOLE

PU/BIDENSITYSUPER GRIP SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

≥ 0,18(minimum

requirement)

0,200,25

0,30SLIP RESISTANCE RATE

UNI EN ISO 20345:2004/A 1:2007

DYNAMIC ATTRITION COEFFICIENT EN 13287:2004

0,28(PU/ Supergrip Sole)

SUPER GRIP SOLE SHARP ANGLE GUSSET ENSURES GRIP

ERGONOMIC PATTERN OF THE TREAD TO ENHANCE THE DRAINAGE OF LIQUIDS AND DEBRIS

SELF-CLEANING DRAINAGE CHANNEL

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 9

“NO METAL” PIERCE-RESISTANT MIDSOLE

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,310,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,390,32Flat

Flat 0,200,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,160,13

Page 117: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 118: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

LEI LEI&

116

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

BREEZE SB-E-A-FO SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW60011

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

SINERGY SB-E-A-FO SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UW60021

Adjustable strap Adjustable strap

Technologies Technologies

Page 119: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

LEI LEI&

117

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

NUVOLA S1 SRC

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: LL30061

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

PETALO S1 SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: LL20031

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 120: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

LEI LEI&

118

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

SETA S1 SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: LL20151

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

FIABA S1 SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: LL30051

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 121: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

LEI LEI&

119

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

UPPERFull grain water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCESave & Flex “no-metal” pierce-resistant midsole PS4 MATRIX

FOOTBEDErgo Dry, PE footbed, antifungal, good shock absorption

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

PIUMA S3 SRC CODE: LL20014SOFFICE S1 SRC CODE: LL20041

Technologies Technologies

Page 122: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

This line was created for women that, also in their professional life, want to feel themselves at ease, beautiful and elegant, as in everyday’s life. The removable footbed “PUSH-UP” realized with special “memory” material, in combination with the sole will charm you not only for its soft touch , but also for its “raising” effects thanks to its 50 mm thickness...

& LEIHIGH & SOFT

LEIPU/MONODENSITY SUPER GRIP SOLE

PU/BIDENSITYSUPER GRIP SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

≥ 0,18(minimum

requirement)

0,200,25

0,30SLIP RESISTANCE RATE

UNI EN ISO 20345:2004/A 1:2007

DYNAMIC ATTRITION COEFFICIENT EN 13287:2004

0,28(PU/ Supergrip Sole)

SUPER GRIP SOLE SHARP ANGLE GUSSET ENSURES GRIP

ERGONOMIC PATTERN OF THE TREAD TO ENHANCE THE DRAINAGE OF LIQUIDS AND DEBRIS

SELF-CLEANING DRAINAGE CHANNEL

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 9

AIR TUNNEL LININGSAFETY BREATHABLE TOE CAP

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,310,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,390,32Flat

Flat 0,200,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,160,13

Page 123: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 124: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

NEWNEWNEWNEW

LEI LEI&

122

FOOTBEDPush-UP U-Memory, breathable, anatomical rise of 50mm (2”) in the area of support of the heel

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

SHARON S2 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: LL20132

FOOTBEDPush-UP U-Memory, breathable, anatomical rise of 50mm (2”) in the area of support of the heel

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

PHILO S2 SRC

UPPERSoft nubuck water resistant leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: LL20122

Technologies Technologies

Page 125: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

NEWNEWNEWNEW

LEI LEI&

123

FOOTBEDPush-UP U-Memory, breathable, anatomical rise of 50mm (2”) in the area of support of the heel

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

UPPERMicrofi bre Lucky

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

FOOTBEDPush-UP U-Memory, breathable, anatomical rise of 50mm (2”) in the area of support of the heel

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 9 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 42

UPPERBreathable textile with Carbon inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPAirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane

PIERCE-RESISTANCENot present

MAMY SB-E-A-FO SRC CODE: LL60152TINA S1 SRC CODE: LL20141

Technologies Technologies

Page 126: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

& BOOTSEXTREME UNSTOPPABLE

BOOTS

Techno Breath Action lets your feet breathe. The special lightening of the inner sole, unlike the classic, “fl at” surfaces, contains air cells inside its honeycombed structure. By means of the “Pumping” effect triggered by the movement of the foot while walking, these are channelled outwards via the special aeration channel located on the back of the bootleg. Techno Breath Action keeps your feet cool and dry, always.

AIR CIRCULATION SYSTEM

HONEYCOMB LIGHTER STRUCTURE

TROUSER ANTISLIP FEATURE

EASY-WEARING SYSTEM

TECHNOLOGIES

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

TO KEEP YOUR FEET DRY

ANATOMIC FOOTBED

UNI EN ISO 20345:2007

Page 127: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 128: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BOOTS BOOTS&

126

Refl ectivetrim

UNI EN ISO 20345:2004

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

OUTER SOLEHard-Nitrile

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 37 to 48

LACCHE S5 SRC

UPPERHard-Nitrile

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UB8001D

USE BUILDING

Technologies

The innovative Hard-NitrileE mixture, formulated to resist oils and abrasions, guarantees extreme robustness and an exceptional level of safety. The special design of the tread with its independent cleats guarantees the maximum grip even on the most diffi cult ground.

HARD-NITRILE

Page 129: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BOOTS BOOTS&

127

Refl ectivetrim

Refl ectivetrim

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

OUTER SOLEHard-Nitrile

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 37 to 48

ELFO S5 SRC

UPPERHard-Nitrile

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UB8002D

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

OUTER SOLEHard-Nitrile

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 37 to 48

PINOLA S5 SRC

UPPERHard-Nitrile

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UB8003D

USE MECHANICSOIL REFINERIES

USE FORESTRYAGRICOLTURE

Technologies Technologies

Page 130: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BOOTS BOOTS&

128UNI EN ISO 20345:2004

The revolutionary ERGO-LIGHT/PU mixture has been designed to guarantee extraordinary resistance to the most extreme uses.Its formulation ensures the maximum resistance to mineral oils and hydrocarbons, calcium, mud and concrete, and offers exceptional performance levels in environments with the presence of organic substances. The extreme resistance to hydrolysis guarantees the consistency of the chemical and physical characteristics over time, maintaining a very high performance level.Lightweight, fl exible and ergonomic, they guarantee a level of comfort and freedom of movement without compromise, ensuring (thanks to the antibacterial and antifungal characteristics) the greatest hygiene.

ERGO-LIGHT/PU

Page 131: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BOOTS BOOTS&

129

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

OUTER SOLEErgo-light/PU

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 37 to 48

BERTON S5 SRC

UPPERErgo-light/PU

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UB8005D

USE FORESTRYAGRICOLTURE

Technologies

Page 132: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BOOTS BOOTS&

130UNI EN ISO 20345:2004

The innovative design of the Self Clean System tread has been created to develop a synergy between the structural elements that comprise it.While you’re walking, the cells collect the debris present on the surface of the ground and this is conveyed, via the cleat pattern, to the drainage channel and eliminated.Self Clean System, keeping the sole constantly clean, prevents the proliferation of potential bacteria and/or fungus. Self Clean System guarantees the maximum grip in all conditions of use with poor adherence.The special nitrile mixture offers incomparable resistance to hydrocarbons and exceptional robustness with regard to every type of stress.The particular structure of the bootleg ensures the greatest fl exibility and freedom of movement.

NITRILE-GRIP SOLE

≥ 0,18(minimum

requirement)

0,20

0,25 SLIP RESISTANCE RATE

UNI EN ISO 20345:2004/A 1:2007

DYNAMIC ATTRITION COEFFICIENT EN 13287:2004

0,31(Nitrile Grip Sole)

SUPER GRIP SOLESHARP ANGLE GUSSET ENSURES GREATER GRIP ON OILY SURFACES

ADEBRIS COLLECTIONCELL

BDEBRIS EXPULSIONBLADES

CSELF-CLEANINGDRAINAGE CHANNEL

SELF CLEAN SYSTEM System based on the innovative S C S design of the tread. The synergy between A + B + C allows the collection and elimination of debris, ensuring maximum stability.

Page 133: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BOOTS BOOTS&

131

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

OUTER SOLENitrile-grip

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

CLEAN S4 SRC

UPPERNitrile-grip

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UB8007C

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

OUTER SOLENitrile-grip

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 36 to 48

PROPER 04 SRC

UPPERNitrile-grip

SAFETY TOE CAPNot present

PIERCE-RESISTANCENot present

CODE: UB8008A

NO SAFETYUSE FOOD INDUSTRY

USE FOOD INDUSTRY

Technologies Technologies

Extra shiny surface treatmentfor maximum hygiene and cleaning

Extra shiny surface treatmentfor maximum hygiene and cleaning

Page 134: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

If you are looking for a classic and strong safety shoe with an excellent quality/price ratio, then STYLE & JOB Collection is your ideal solution.

& JOBSIMPLY SAFE

STYLEPU/PU

DUAL SHOCK ABSORB SOLE

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

MULTILEVEL STABILIZING

CHANNELS TO IMPROVE

ANTI SLIP FEATURES

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER

PERFORMANCE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE

AIRBAG CELL

MULTILEVEL STABILIZING

CHANNELS TO IMPROVE ANTI

SLIP FEATURES

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

ANTISTATIC, OIL, RESISTANT SLIP RESISTANCE SOLE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE AIRBAG CELL

FRONT BLOCKS RAISED AND GROOVED TO IMPROVED ADHESION

AIR TUNNEL LINING

ANATOMIC FOOTBED

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN IS

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,300,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,350,32Flat

Flat 0,200,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,150,13

SO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287 2004SO

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,330,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,410,32Flat

Flat 0,180,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,140,13

Page 135: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 136: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

134

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

DESERT S1P SRC

UPPERSoft suede leataher with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC10415

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

OASIS S1P SRC

UPPERSoft suede leataher with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20415

Technologies Technologies

NEWNEWNEWNEW

Page 137: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

135

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

TUDOR S1P SRC

UPPERSoft suede leataher with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20315

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

REAL S1P SRC

UPPERSoft suede leataher with textile inserts

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC10315

RESTYLINGRESTYLINGRESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 138: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

136

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERWater resistant black leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CROCODILE S3 SRC CODE: BC10423

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

ALLIGATOR S1P SRC

UPPERBlack leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC30355

RESTYLINGRESTYLINGNEWNEW

Technologies Technologies

Page 139: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

137

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

TONGUE S3 SRC

UPPERWater resistant black leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20023

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

REPTILE / ZIP S3 RS SRC

UPPERWater resistant black leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC10033

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 140: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

138

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

TANNER S1P RS SRC

UPPERBlack leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC10345

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

TEAM S1P SRC

UPPERBlack leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20345

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 141: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

139

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

ANACONDA / BOA S1P RS SRC

UPPERBlack leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC10025

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SOFFIETTO S1P SRC

UPPERBlack leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20025

Quick release

C lic k •Out®

RESTYLINGRESTYLING RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 142: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STYLE JOB&

140

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsoleFOX S1: Not present

FOX S1 SRC CODE: BC20031

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

BOSS S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20305

ROTATIONAL S1P SRC CODE: BC20035RESTYLINGRESTYLING

RESTYLINGRESTYLING

Technologies Technologies

Page 143: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

NEWNEWNEWNEW

STYLE JOB&

141

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

DREAM S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC20335

FOOTBEDAction Dry anatomic, breathable footbed, in EVA support with textile material

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

MAGIC S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LININGWingTex air tunnel textile lining material

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: BC30335

Technologies Technologies

Page 144: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

TECHNOLOGIES

UNI EN ISO 20345:2007

STREESS RELEASE PADDED TONGUE

ANATOMIC LAST MONDOPOINT 11

BEST PRICE

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB

SOLE

U-Power has designed a range of products, still with the U-power commitment to quality and safety, but at very competitive prices. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

PU/MONODENSITY

MULTILEVEL STABILIZING

CHANNELS TO IMPROVE ANTI

SLIP FEATURES

ROUGHED AREA TO ENHANCE LADDER

PERFORMANCE

SHOCK ABSORB AND STRESS RELEASE

AIRBAG CELL

MULTILEVEL STABILIZING CHANNELS

TO IMPROVE ANTI SLIP FEATURES

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004EMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345 2004/A 1 2007 METHOD REQU

SRB TEST FLOORSTEEL

LUBRICANTGLYCERIN

SRA TEST FLOORCERAMICS

LUBRICANTWATER + DETERGENT

EUROPEANSTANDARDS U-POWER

SR

C (S

RA

+SR

B)

0,300,28HeelCONTACT ANGLE 7°

0,350,32Flat

Flat 0,200,18HeelCONTACT ANGLE 7° 0,150,13

Page 145: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Page 146: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

144

FOOTBEDEntry Fit

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SAFE S3 RS SRC

UPPERWater resistant black leather

LINING3D breathable lining

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UE10013

FOOTBEDEntry Fit

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

SIMPLE S3 SRC UPPERWater resistant black leather

LINING3D breathable lining

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UE20013

TechnologiesTechnologies

Quick release

C lic k •Out®

NEWNEW NEWNEW

Page 147: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

145

FOOTBEDEntry Fit

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

MOVIDA S1P SRC

UPPERSoft suede leather

LINING3D breathable lining

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCEClassic steel midsole

CODE: UE20025

FOOTBEDAir Clean, anatomical, antifungal, non slippery breathable lining

SOLESoft P.U. comfort inner layer

OUTER SOLEAntislip, antistatic and hard wearing P.U.

LASTNatural Confort 11 Mondopoint

SIZEfrom 35 to 48

UPPERMicrofi bre Lucky Art. REPLY - Water resistant Safety Dry

LINING3D breathable lining

SAFETY TOE CAPSteel toe cap

PIERCE-RESISTANCENot present

(*) Also available as occupational footwear according to European Standards UNI EN ISO 20347:2007, no toe cap and midsole in the PROFESSIONAL COLLECTION on page 68

LUCKY S1 SRC CODE: UE20191

REPLY S2 SRC CODE: UE20192

RESTYLINGRESTYLING

TechnologiesTechnologies

NEWNEW

Page 148: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

146

ST5F100ST1F100

ST5F120ST1F120

ST5F140ST1F140

ST5B100ST1B100

ST5B120ST1B120

ST5B140ST1B140

ST5G100ST1G100

ST5G120ST1G120

ST5G140ST1G140

ST5N100ST1N100

ST5N120ST1N120

ST5N140ST1N140

ME

RC

HA

ND

ISIN

G

ST5A100ST1A100

ST5A120ST1A120

ST5A140ST1A140

LACESYELLOW COLOURcm 100 - 10 pair pack

YELLOW COLOURcm 120 - 10 pair pack

YELLOW COLOURcm 140 - 10 pair pack

LACESBEIGE COLOURcm 100 - 10 pair pack

BEIGE COLOURcm 120 - 10 pair pack

BEIGE COLOURcm 140 - 10 pair pack

LACESGREY COLOURcm 100 - 10 pair pack

GREY COLOURcm 120 - 10 pair pack

GREY COLOURcm 140 - 10 pair pack

LACESBLACK COLOURcm 100 - 10 pair pack

BLACK COLOURcm 120 - 10 pair pack

BLACK COLOURcm 140 - 10 pair pack

LACESSILVER COLOURcm 100 - 10 pair pack

SILVER COLOURcm 120 - 10 pair pack

SILVER COLOURcm 140 - 10 pair pack

LACESYELLOW COLOURcm 100 - 5 pairs pack

YELLOW COLOURcm 120 - 5 pairs pack

YELLOW COLOURcm 140 - 5 pairs pack

LACESBEIGE COLOURcm 100 - 5 pairs pack

BEIGE COLOURcm 120 - 5 pairs pack

BEIGE COLOURcm 140 - 5 pairs pack

LACESGREY COLOURcm 100 - 5 pairs pack

GREY COLOURcm 120 - 5 pairs pack

GREY COLOURcm 140 - 5 pairs pack

LACESBLACK COLOURcm 100 - 5 pairs pack

BLACK COLOURcm 120 - 5 pairs pack

BLACK COLOURcm 140 - 5 pairs pack

LACESSILVER COLOURcm 100 - 5 pairs pack

SILVER COLOURcm 120 - 5 pairs pack

SILVER COLOURcm 140 - 5 pairs pack

Page 149: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

147

STOF100

STOF120

STOF140

STOB100

STOB120

STOB140

STOG100

STOG120

STOG140

STON100

STON120

STON140

CS00100

ERGO DRY FOOTBEDsingle packSIZE: from 35 to 48

CS00300

LEATHER GELFOOTBEDsingle packSIZE: from 37 to 48

CS00015

ACTION DRY FOOTBEDsingle packSIZE: from 35 to 48

STOA100

STOA120

STOA140

LACESYELLOW COLOURcm 100 - 10 pairs pack

YELLOW COLOURcm 120 - 10 pairs pack

YELLOW COLOURcm 140 - 10 pairs pack

LACESBEIGE COLOURcm 100 - 10 pairs pack

BEIGE COLOURcm 120 - 10 pairs pack

BEIGE COLOURcm 140 - 10 pairs pack

LACESGREY COLOURcm 100 - 10 pairs pack

GREY COLOURcm 120 - 10 pairs pack

GREY COLOURcm 140 - 10 pairs pack

LACESBLACK COLOURcm 100 - 10 pairs pack

BLACK COLOURcm 120 - 10 pairs pack

BLACK COLOURcm 140 - 10 pairs pack

LACESSILVER COLOURcm 100 - 10 pairs pack

SILVER COLOURcm 120 - 10 pairs pack

SILVER COLOURcm 140 - 10 pairs pack

Page 150: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

148

Totem40 x 40 x 185 cm

Technological display90 x 210 cmM

ER

CH

AN

DIS

ING

Page 151: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

149

Banner PVC80 x 200 cm

Counter display30 x 40 x 43 cm

Poster PVC80 x 100 cmM

ER

CH

AN

DIS

ING

Page 152: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

U-P

OW

ER

IND

EX

150

AERATOR S1P SRC UK20056 Page 48 ■AIDA S3 HRO HI CI SRC UM10144 Page 82 ■AIR 01 FO SRC UK20749 Page 71 ■ALLIGATOR S1P SRC BC30355 Page 136 ■ANACONDA / BOA S1P RS SRC BC10025 Page 139 ■ANATOMY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60272 Page 111 ■ANDREE S1P SRC EPA UK30416 Page 53 ■ANGEL GRIP S1P SRC SG20146 Page 56 ■APOLLO S1P SRC SO10155 Page 91 ■APRIL S1P SRC SO20485 Page 90 ■ARIA S1 SRC RR20181 Page 101 ■ASCEND S3 SRC UA10164 Page 36 ■ASSOLO S1P SRC SO20175 Page 86 ■ATOLLO S1P SRC LC20144 Page 22 ■ ■AVATAR S3 SRC LC10014 Page 25 ■ ■BEACH S1P SRC LC20096 Page 21 ■ ■BEAR GRIP S3 SRC SG20254 Page 61 ■

BEAST S3 SRC UA20114 Page 36 ■BERG S1P SRC SO10175 Page 86 ■BERTON S5 SRC UB8005D Page 129 ■BETON S2P HRO HI UK10804 Page 73 ■BLACK ROCK S3 SRC UA10254 Page 33 ■BONDE S3 SRC RR10236 Page 103 ■BOSS S1P SRC BC20305 Page 140 ■BREEZE SB-E-A-FO SRC UW60011 Page 116 ■BREZZA S1P SRC RR20196 Page 101 ■BULLS S3 HRO SRC SO10213 Page 93 ■CARAIBI S1P SRC LC10076 Page 19 ■ ■CEMENT S2P HRO HI UK20804 Page 73 ■CHECK S1P SRC SO10115 Page 88 ■CLASS S2 SRC RR20242 Page 104 ■CLEAN S4 SRC UB8007C Page 131 ■COAL S1P SRC RR20016 Page 100 ■COAST S3 SRC LC20014 Page 25 ■ ■

Page 153: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

151

COCKTAIL S1P SRC LC50116 Page 22 ■ ■COMFORT 01 FO SRC UK20759 Page 71 ■CONTROL S1P SRC SO20115 Page 88 ■CORE S1P SRC RR20216 Page 102 ■CORNER S3 SRC UC20014 Page 43 ■CREATION S3 SRC UC20074 Page 42 ■CROCODILE S3 SRC BC10423 Page 136 ■CROSS S3 SRC UC10014 Page 43 ■CUBA S1P SRC LC30126 Page 20 ■ ■CURTISS S1 SRC SO20181 Page 90 ■DELPHI GRIP S3 SRC EPA SG10464 Page 60 ■DEMON GRIP S1P SRC SG20066 Page 56 ■DEPP S3 RS M HRO SRC SO10223 Page 95 ■DESERT S1P SRC BC10415 Page 134 ■DEVASTATE S3 RS SRC UA10324 Page 35 ■DOWN TOWN S1P SRC UK20186 Page 53 ■DREAM S1P SRC BC20335 Page 141 ■

ELECTRO GRIP S3 SRC EPA SG20464 Page 60 ■ELFO S5 SRC UB8002D Page 127 ■ELITE / COMET S3 SRC UA20564 Page 34 ■ENDURO S3 SRC UA10234 Page 32 ■ENOUGH S3 SRC UW10164 Page 113 ■EQUIPE GRIP S1P SRC SG20076 Page 59 ■ERUPTION S3 HRO HI SRC UA20394 Page 37 ■ETNIC S3 SRC UM20074 Page 81 ■EVOLUTION GRIP S3 SRC SG20214 Page 59 ■FALCON / LUNETTA S3 SRC SO20623 Page 92 ■FEELING S1P SRC SO10165 Page 87 ■FIABA S1 SRC LL30051 Page 118 ■FIT S1P SRC UA50026 Page 31 ■FLY GRIP S1P SRC SG20096 Page 57 ■FOX S1 SRC BC20031 Page 140 ■FRAME GRIP S1P SRC SG10036 Page 62 ■FRUIT S3 SRC LC20034 Page 23 ■ ■

Page 154: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

U-P

OW

ER

IND

EX

152

FUSION S3 SRC UA20234 Page 32 ■GALAXY S3 SRC UA10354 Page 34 ■GAME S3 SRC SW20014 Page 67 ■GESSATO S3 SRC UK20074 Page 51 ■GIPPO S3 RS SRC RR10254 Page 105 ■GRANITE S3 SRC UA20254 Page 33 ■GRAVEL / VULCAN S3 RS HRO HI SRC UA10584 Page 37 ■GRIGA S3 SRC SW10044 Page 66 ■HARD S3 SRC SO20493 Page 94 ■HEAVEN GRIP S1P SRC SG20206 Page 58 ■HELL GRIP S1P SRC SG20196 Page 58 ■INNOVATION / MOUNT S3 RS SRC SO10633 Page 92 ■JAZZ S3 SRC UC10094 Page 41 ■JOGGER S1P SRC RR10261 Page 102 ■JUICE S1P SRC LC20066 Page 18 ■ ■JUMP S3 HRO HI SRC UM20034 Page 82 ■KARGO GRIP S3 SRC SG10254 Page 61 ■

KOLOSSAL S3 HRO SRC SP10024 Page 76 ■LAB S1 SRC UW20021 Page 109 ■LACCHE S5 SRC UB8001D Page 126 ■LATITUDE S3 SRC UK SO10683 Page 94 ■LEMONADE S1P SRC LC20046 Page 18 ■ ■LEO S3 SRC RR20236 Page 103 ■LIBRE S1P SRC LC20136 Page 20 ■ ■LIME S3 SRC LC20024 Page 24 ■ ■LUCKY S1 SRC UE20191 Page 145 ■MACH S1P SRC UA10276 Page 28 ■MAGIC S1P SRC BC30335 Page 141 ■MAMY SB-E-A-FO SRC LL60152 Page 123 ■MARINER S1P SRC UA20316 Page 29 ■METEOR S1P SRC UA10226 Page 29 ■MISTRAL S1P SRC UK50086 Page 46 ■MODERATE GRIP S1P SRC SG20036 Page 62 ■MOVIDA S1P SRC UE20025 Page 145 ■

Page 155: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

153

MUST S3 SRC UK20204 Page 52 ■MUSTANG S3 SRC UM20013 Page 80 ■MYTHOS S1P SRC UA20066 Page 30 ■NERO GRIP S3 SRC SG20154 Page 60 ■NITRO S1P SRC UA20276 Page 28 ■NORDIC PLUS S3 CI SRC SO40053 Page 97 ■NURSE S1 SRC UW20031 Page 110 ■NUVOLA S1 SRC LL30061 Page 117 ■OASIS S1P SRC BC20415 Page 134 ■OXFORD S3 SRC UW20094 Page 113 ■PALM S1P SRC LC20086 Page 21 ■ ■PANTHER / JENA S3 RS SRC RR10244 Page 104 ■PASSION S1P SRC LC20076 Page 19 ■ ■PAT S3 SRC SW20044 Page 66 ■PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054 Page 83 ■PETALO S1 SRC LL20031 Page 117 ■PHILO S2 SRC LL20122 Page 122 ■

PINOLA S5 SRC UB8003D Page 127 ■PITUCON S3 SRC SO10043 Page 93 ■PIUMA S3 SRC LL20014 Page 119 ■PREMIERE S3 SRC SO10104 Page 89 ■PROPER 04 SRC UB8008A Page 131 ■PROVOKE S3 SRC UC20064 Page 41 ■RADIAL S1P SRC UK20026 Page 48 ■RAJAS S3 SRC UK20064 Page 50 ■REAL S1P SRC BC10315 Page 135 ■REBEL S3 SRC UK10064 Page 50 ■REBOUND S2 SRC UW20022 Page 109 ■REEF S3 SRC LC10024 Page 24 ■ ■REFLEX S1P SRC UK20036 Page 47 ■REPLY S2 SRC UE20192 Page 145 ■REPTILE / ZIP S3 RS SRC BC10033 Page 137 ■RESPONSE S2 SRC UW20032 Page 108 ■ROTATIONAL S1P SRC BC20035 Page 140 ■

Page 156: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

U-P

OW

ER

IND

EX

154

SAFE S3 RS SRC UE10013 Page 144 ■SANDSTONE GRIP S3 SRC SG20054 Page 63 ■SAVAGE S3 SRC UK10164 Page 49 ■SCANDY S1P SRC UK00136 Page 53 ■SCURO GRIP S3 SRC SG10164 Page 60 ■SENSATION S1P SRC SO20165 Page 87 ■SETA S1 SRC LL20151 Page 118 ■SHARON S2 SRC LL20132 Page 122 ■SHINE S2 SRC UW10012 Page 108 ■SHUTTLE S1P SRC SO30025 Page 96 ■SIMPLE S3 SRC UE20013 Page 144 ■SINERGY SB-E-A-FO SRC UW60021 Page 116 ■SNICKER GRIP S3 SRC SG20044 Page 63 ■SOFFICE S1 SRC LL20041 Page 119 ■SOFFIETTO S1P SRC BC20025 Page 139 ■SOFT 02 FO SRC TE20197 Page 72 ■SOLID S3 SRC SO20104 Page 89 ■

SONG S1 SRC SO30011 Page 96 ■SOYUZ S1P SRC SO30015 Page 96 ■SPIN GRIP 01 FO SRC SG20069 Page 72 ■ST. TROPEZ S1P SRC UK20046 Page 47 ■STAR / STELLA S3 RS SRC UA10574 Page 35 ■STING 02 FO SRC UK10767 Page 70 ■STORM S1P SRC UC20026 Page 40 ■STRATOS S1P SRC UA20216 Page 30 ■STRETCH S3 SRC UK20706 Page 52 ■STRONG S3 RS SRC SO10493 Page 94 ■STRUCTURE S2 SRC UW20112 Page 112 ■STYLE S3 SRC RR20254 Page 105 ■SUN S1P SRC RR20056 Page 100 ■SUPER SB-E-A-FO SRC UW60061 Page 112 ■SURGE SB-E-A-FO SRC UW60041 Page 110 ■TAIGA S3 CI SRC SO40013 Page 97 ■TANNER S1P RS SRC BC10345 Page 138 ■

Page 157: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

155

TAXI S SRC UM10263 Page 80 ■TEAM S1P SRC BC20345 Page 138 ■TERRA S1P SRC SO20195 Page 91 ■TESTIMONIAL S3 SRC UK20164 Page 49 ■TIGER S3 SRC RR20244 Page 104 ■TINA S1 SRC LL20141 Page 123 ■TITAN S3 HRO SRC SP20024 Page 76 ■TONIC 02 FO SRC UK20767 Page 70 ■TONGUE S3 SRC BC20023 Page 137 ■TRACK S3 SRC UM10013 Page 80 ■TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034 Page 82 ■TREMOR S3 SRC UC10064 Page 42 ■TRIBAL S3 SRC UM10074 Page 81 ■TROPICAL S3 SRC LC10034 Page 23 ■ ■TUDOR S1P SRC BC20315 Page 135 ■TUNDRA S3 CI SRC SO70013 Page 95 ■TWEED S3 SRC UK10074 Page 51 ■

TWISTER S1P SRC UC20036 Page 40 ■UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272 Page 111 ■URANO S3 HRO SRC SP20014 Page 77 ■VENTO S1P SRC RR20186 Page 101 ■VENUS S3 HRO SRC SP10014 Page 77 ■VETTA S3 HRO CI SRC UM40024 Page 83 ■VINTAGE S1P SRC UA30016 Page 31 ■VORTIX S1P SRC UK20666 Page 46 ■WELDER S3 HRO HI SRC UM40034 Page 83 ■WIN S3 RS SRC SW10014 Page 67 ■WIND GRIP S1P SRC SG20106 Page 57 ■

Page 158: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

156

DIR 89/686/CEE Directive of the European Council regarding standardization of national laws

UNI EN ISO 20344:2007 PPE Personal Protection Equipments – Footwear test methods

UNI EN ISO 20345:2007 Personal Protection Equipments – Safety footwear

UNI EN ISO 20346:2007 Personal Protection Equipments – Protective footwear

UNI EN ISO 20347:2007 Personal Protection Equipments – Occupational footwear

UNI EN 13287:2004 Requirements and tests methods for slip resistance

CEI EN 61340-5-1 Protection of electronic devices against electrostatic phenomena - EPA

IDENTIFICATION MARKS TO BE FOUND ON OUR PRODUCT

Producer’s Logo and product responsible

Commercial name

Information may be placed in different places on the product, provided that it’s always reachable and visible.

Protection of electronic devices against electrostatic phenomena - EPACEI EN 6134 -5-1

Standard reference CE EN20345:2007

Size of the product 42

Product code and protection category reference UA10274 S3 HRO

Month and year of production 09/2006

EUROPEAN STANDARS ON SAFETY SHOES

Page 159: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

EU

RO

PE

AN

STA

ND

ARD

S

Wit

h t

he

aim

to

imp

rove

ou

r co

lle

ctio

ns,

all

pro

du

tcs

incl

ud

ed

in t

his

ca

talo

gu

e m

ay

be

re

pla

ced

an

d /

or

mo

dii

ed

. P

ictu

res

ha

ve a

me

re s

ho

win

g p

urp

ose

an

d c

an

no

t b

e a

bso

lute

ly l

eg

all

y b

ind

ing

.

Symbols used European standards requirements

SRATest loor: ceramicsLubricant: water + detergent

≥ 0,32 Flat≥ 0,28 Heel (contact angle 7°)

SRBTest loor: steelLubricant: glycerin

Until 12/31/2008≥ 0,16 Flat≥ 0,12 Heel (contact angle 7°)

From 01/01/2009≥ 0,18 Flat≥ 0,13 Heel (contact angle 7°)

SRC (SRA+SRB) Both tests methods applied

UNI EN ISO 20345:2007Safety shoes, with 200J resistant toe cap

SB Safety Basic S1 A+SB+E S1P A+SB+E+P S2 A+SB+E+WRU S3 A+SB+E+WRU+P S4 A+SB+E+(water resistance) BOOTS S5 A+SB+E+P+(water resistance) BOOTS

UNI EN ISO 20346:2007Protection shoes, with 100J resistant toe cap

PB SB P1 A+SB+E P2 A+SB+E+P S2 A+SB+E+WRU P3 A+SB+E+WRU+P

UNI EN ISO 20347:2007Working shoes,without protecting toe cap

OB SB (only if present) O1 A+E O1P A+E+P O2 A+E+WRU O3 A+E+WRU+P O4 A+E+(water resistance) BOOTS O5 A+E+(water resistance) BOOTS

SAFETY CATEOGIRES AND SYMBOLS USED

WRU Water resistant upper material > 60 mins - Absorbance < 30%

WR Water resistant shoes no penetration within irs 15 mins. After 100 lex should non penetrate more than 3 square Cm

P Pierce resistant midsole > 1100 Newton

CI Thermal cold insulation of the sole by temperature < 10°C

HI Thermal heat insulation of the sole by temperature > 22°C

HRO Walking sole surface heat resistance contatc at 300°C for 60 secs – no melting to temperature on contact

A Antistatic footwear between 1x105 Ω and 1x109 Ω

E Heel area energy absorption > 20 J

AN Ankle protection average value > 20kN

M Shoe with metatarsal protection height after shock > 40 mm (tg 42)

CR Cutting resistant upper I factor > 205

FO Walking sole surface resistant to hydrocarbons always present by UNI EN ISO 20345:2007 and by UNI EN ISO 20346:2004 but to be speciied when required by UNI EN ISO 20347:2007

TABLE OF PROTECTION ON OUR SAFETY SHOES

SOLE SLIP RESISTANCESLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE UNI EN ISO 20345: 2004/A 1:2007 METHOD REQUESTED BY EN 13287:2004

Page 160: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Idea

, Art

wor

k a

nd

Pri

nti

ng

: Sh

otou

t.it

- U

-Pow

er M

arke

ting

Dep

artm

ent

Ed.

01

/20

11

U GROUP Srl - UK Ofice - Ofice 2/3 - Hillstone Barns - Brook Street Hargrave - Northamptonshire - NN9 6BP - ENGLAND - Tel. +44 01933 622797 - Fax +44 01933 622191www.u-power.it - email: [email protected]

YOUR DISTRIBUTOR

Page 161: UPOWER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ