UNIVERZITET U ZENICI MA INSKI FAKULTET U ZENICI PREDMET: Ispitivanje proizvoda

download UNIVERZITET U ZENICI MA INSKI FAKULTET U ZENICI PREDMET: Ispitivanje proizvoda

of 19

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  1

Embed Size (px)

description

UNIVERZITET U ZENICI MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI PREDMET: Ispitivanje proizvoda. SEMINARSKI RAD:. RADIOGRAFSKA ISPITIVANJA. Student: Ćatić Haris. Mentor: doc.dr.sc. Samir Lemeš. Uvod. Radiografija ima široku primjenu u industriji - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of UNIVERZITET U ZENICI MA INSKI FAKULTET U ZENICI PREDMET: Ispitivanje proizvoda

UNIVERZITET U ZENICI MAINSKI FAKULTET U ZENICI

SEMINARSKI RAD:RADIOGRAFSKA ISPITIVANJA

Mentor:doc.dr.sc. Samir Leme Student:ati HarisUNIVERZITET U ZENICI MAINSKI FAKULTET U ZENICIPREDMET: Ispitivanje proizvoda

Radiografija ima iroku primjenu u industrijiUpotreba X i zraka kako bi se ispitalo oteenje materijalaRadijacija prestavlja opasnost po operatora i okolinu Budunost je snimanje fotografije u digitalnom obliku i predstavljanje operatoru trodimenzionalnu fotografiju, otkrivajui defekt unutar dijela.

UvodRadijacija je tok energije kroz prostor i materiju.Sunevo zraenjeJonizirajue zraenje

Pojam zraenja

Prirodni izvori zraenja Umjetni izvori zraenja

Izvori zraenja

Postoje etiri vrste jonizirajueg zraenja: Alfa zrake eta zrake Gama zrake NeuronKarakteristike X i zrakaIzvori zraenja

Ispitivanje X- zrakama (Rendgensko zraenje)

X-zrake su nalik na svjetlosne zrake, ali mnogo krae valne duine (10-11m do 10-9m)X-zrake koje nastaju kao rezultat sudara elektrona s metalnom ploom x-zrake nastaju na 2 naina: 1. Fluorescencija x-zraka 2. Bremsstrahlung ("koiona radijacija")

Rendgenska defektoskopija slui za prozraivanje materijala Za prozraavanje lahkih dijelova, jaina el.struje je manja. Za elike debljine vee od 100 mm,upotrebljva se gama zraenje. Rendgenska cijev za rendgensku defektoskopiju

Za strukturne analize materijala upotrebljava se mehko rendgensko zraenje (anode ne rotiraju) 2 d sin = n (ako se poznaje d, moe se odredit valna duina)Ispitivanjem kristalne strukture materijala moe se odrediti raspored atoma i molekula u materijalu.Upotrebljavaju se anode od raznih materijala.Rendgenske cijevi se mogu rastaviti. Vrijeme djelovanja zraenja moe trajat 1sataRendgenska cijev za strukturnu analizu materijala

ERESCO MF4 prijenosni rentgenski ureaji generiraju visoke doze X-zraka Osobine ERESCO generatora: -velika izlazna snaga -visoka doza X-zraka (poveava produktivnost i kvalitet slike) -duga izdrljivost baterije -kompaktan dizajn - velik izbor dodatne opreme

Ureaji za ispitivanje x-zrakama

ERESCO MF4 -generatorGama zrake su najenerginiji oblik elektromagnetnog zraenja, sa veoma kratkom talasnom duinom manjom od jedne desetine nanometra.Vjetaki izvori radioaktivnosti proizvode se uvoenjem dodatnog neutrona u atome.Dva najea izvora gama zraka za industrijsku radiografiju su iridijum-192 i kobalt-60Izvori gama zraka za industrijsku radiografiju su iridijum-192 i kobalt-60

Ispitivanje -zrakama

Gama zraenje, nastaje spontanom radijacionom emisijom posebnih materijala: prirodnih (radijum, radon, mezotorijum) ili vetakih (vetaki radioelementi)Zahvaljujui maloj talasnoj duini zraci imaju svojstvo da prodiru kroz sve materijale u znatno veoj mjeri od rendgenskih zraka.Kompaktni mobilni spremnici sa radioaktivnim izotopom,pogodni za terenska ispitivanja.

Gamagrafija

Glavni medij za snimanje u radiologiji je radiografski film Osnovne karakteristike industrijskih filmova su kontrasnost, zrnatost i osjetljivost filma. Da bi se poveala osjetljivost filma,filmovi se stavljaju izmeu pojaavajuih folija koje mogu biti slane i olovne.Od vremena prozraavanja zavisi kvalitet radiograma

Radiografski film

Hemijska obrada filma sastoji se od sljedeih faza: razvijanje pranje fiksiranje pranje suenje.

-Indikator kvaliteta radiogramaRadiografski film

Uinci jonizirajueg zraenja na zdravlje

Doza [rem]Uinak5-20mogunost pojave karcinoma25-100promjene u krvivea od 50privremeni sterilitet kod mukaraca100udvostruena vjerovatnost genetskih mutacija100-200povraanje, proljev, slabljenje imuniteta, poremeaj rasta kostiju 200-300ozbiljno radijacijsko trovanje, muninavea od 300stalan sterilitet kod ena300-400unitenje kotane sri400-1000akutna bolest i brza smrt (u roku od nekoliko dana)Trajanje izloenosti Udaljenost - intenzitet zraenja smanjuje se poveavanjem udaljenosti od izvora zraenjatitovi - barijere od olova, betona i vode pruaju dobru zatitu od prodirueg zraenja kao to je gama zraenje.Zatvaranje - radioaktivni materijali zatvaraju se u to je mogue manji prostor i dre se izvan okolia Zatite od zraenja

X-zrake se najee koriste za ispitivanje zavarenih spojeva i odlivaka na pojavu pukotina, poroznosti ili neeljenih ukljuaka u materijalu, debljine stijenke i sl.

Primjeri radiografskog ispitivanja

Primjeri radiografskog ispitivanjaSkeniranje vozila gama zraenjemRadiogram ukljuaka troske

HVALA NA PANJI !!!