Twitter profile

of 12 /12
Δημιουργία και Δημιουργία και διαχείριση διαχείριση λογαριασμού στο λογαριασμού στο Twitter Twitter ΒΙΚΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Transcript of Twitter profile

Page 1: Twitter profile

Δημιουργία και Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού διαχείριση λογαριασμού

στο στο TwitterTwitter

ΒΙΚΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Page 2: Twitter profile

Δημιουργία λογαριασμού στο Δημιουργία λογαριασμού στο TwitterTwitter

Μπαίνοντας για πρώτη φορά στην Μπαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του ιστοσελίδα του Twitter Twitter θα θα αντικρίσετε την παρακάτω εικόνα. αντικρίσετε την παρακάτω εικόνα. Πατήστε εκεί που γράφει Πατήστε εκεί που γράφει “sign up” “sign up” και κάντε εγγραφή.και κάντε εγγραφή.

Οι δημοσιεύσεις που γίνονται στο Οι δημοσιεύσεις που γίνονται στο twitter twitter ονομάζονται ονομάζονται “tweets”.“tweets”.

Page 3: Twitter profile
Page 4: Twitter profile

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μπορείτε να ξεκινήσετε και να σας μπορείτε να ξεκινήσετε και να βρείτε άλλους χρήστες του βρείτε άλλους χρήστες του Twitter. Twitter.

Όταν είστε στο προφίλ ενός χρήστη Όταν είστε στο προφίλ ενός χρήστη Twitter, Twitter, θα παρατηρήσετε κοντά στο θα παρατηρήσετε κοντά στο όνομά του αυτό το εικονίδιο όνομά του αυτό το εικονίδιο . . Πατώντας σε αυτό «ακολουθείτε» το Πατώντας σε αυτό «ακολουθείτε» το συγκεκριμένο χρήστη.συγκεκριμένο χρήστη.

Page 5: Twitter profile

Πχ, κάνοντας αναζήτηση για το Πχ, κάνοντας αναζήτηση για το χρήστη χρήστη “Manolis Garoufallou” “Manolis Garoufallou” ή ή Library of Congress Library of Congress μας εμφανίζει το μας εμφανίζει το προφίλ του και πατώντας προφίλ του και πατώντας “follow”, “follow”, πλέον θα εμφανίζονται τα πλέον θα εμφανίζονται τα tweets tweets του του στην σελίδα μας.στην σελίδα μας.

Page 6: Twitter profile

Στο Στο twitter twitter δεν χρειάζεται δεν χρειάζεται επιβεβαίωση από τον χρήστη που επιβεβαίωση από τον χρήστη που θέλετε να «ακολουθήσετε». Όταν θέλετε να «ακολουθήσετε». Όταν ακολουθείτε εσείς κάποιον δεν ακολουθείτε εσείς κάποιον δεν συμβαίνει αυτόματα και το αντίθετο. συμβαίνει αυτόματα και το αντίθετο. Υπάρχει μονόδρομη σχέση μεταξύ Υπάρχει μονόδρομη σχέση μεταξύ των χρηστών, εκτός και αν επιλέξει των χρηστών, εκτός και αν επιλέξει ο χρήστης να ακολουθήσει αυτούς ο χρήστης να ακολουθήσει αυτούς που τον ακολουθούν.που τον ακολουθούν.

Page 7: Twitter profile

Για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις των Για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις των χρηστών που σας ενδιαφέρει, θα χρηστών που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να «μπαίνετε» στο πρέπει να «μπαίνετε» στο twitter twitter και και να τα βλέπετε. Σε περίπτωση που να τα βλέπετε. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης του κάποιος χρήστης του twitter twitter έχει έχει συνδέσει το λογαριασμό του με άλλα συνδέσει το λογαριασμό του με άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως κοινωνικά δίκτυα όπως facebook, facebook, οι οι δημοσιεύσεις του θα εμφανίζονται δημοσιεύσεις του θα εμφανίζονται και εκεί. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να και εκεί. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να βλέπετε τις νέες δημοσιεύσεις.βλέπετε τις νέες δημοσιεύσεις.

Page 8: Twitter profile

Δεξιά της οθόνης υπάρχουν τα Δεξιά της οθόνης υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία με το πλήθος στατιστικά στοιχεία με το πλήθος των χρηστών που σας έχουν κάνει των χρηστών που σας έχουν κάνει “follow”, “follow”, που έχετε κάνει που έχετε κάνει “follow”, “follow”, τα τα “tweets” “tweets” που έχετε κάνει και οι που έχετε κάνει και οι λίστες στις οποίες σας έχουν λίστες στις οποίες σας έχουν συμπεριλάβει. συμπεριλάβει.

Page 9: Twitter profile

Δημοσίευση Δημοσίευση tweetstweets

Στο πάνω μέρος της οθόνης που γράφει Στο πάνω μέρος της οθόνης που γράφει “What’s happening”, “What’s happening”, μέσα στη μπάρα μέσα στη μπάρα μπορείτε να γράφετε τις δημοσιεύσεις σας. μπορείτε να γράφετε τις δημοσιεύσεις σας. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χαρακτήρων που θα πληκτρολογήσετε, χαρακτήρων που θα πληκτρολογήσετε, μέχρι 140. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε μέχρι 140. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε και την τοποθεσία σας στο και την τοποθεσία σας στο twitter. twitter. Ακόμα μπορείτε να αναδημοσιεύσετε τα Ακόμα μπορείτε να αναδημοσιεύσετε τα tweets tweets άλλων, πατώντας κάτω από τη άλλων, πατώντας κάτω από τη δημοσίευση εκεί που γράφει δημοσίευση εκεί που γράφει “Retweet”.“Retweet”.

Page 10: Twitter profile

Συνδυασμός Συνδυασμός twitter twitter με άλλα με άλλα κοινωνικά δίκτυακοινωνικά δίκτυα

Το Το twitter twitter σας δίνει τη δυνατότητα σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε το προφίλ σαςνα συνδέσετε το προφίλ σας με το με το προφίλ σας στο προφίλ σας στο facebook, facebook, έτσι ώστε έτσι ώστε τα τα tweets tweets που κάνετε να που κάνετε να εμφανίζονται αυτόματα και στο εμφανίζονται αυτόματα και στο facebook.facebook.

Page 11: Twitter profile

Twitter & BlogsTwitter & Blogs

Επιπλέον, μπορείτε να συνδυάσετε Επιπλέον, μπορείτε να συνδυάσετε το το twitter twitter και με το ιστολόγιό σας. και με το ιστολόγιό σας. Μπορείτε να εισάγετε ένα εικονίδιο Μπορείτε να εισάγετε ένα εικονίδιο του του twitter twitter στο ιστολόγιο σας για να στο ιστολόγιο σας για να σας επισκεφθούν και εκεί. Κάποιες σας επισκεφθούν και εκεί. Κάποιες άλλες εφαρμογές επιτρέπουν να άλλες εφαρμογές επιτρέπουν να εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις από το εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις από το ιστολόγιο ως ιστολόγιο ως tweets tweets στο προφίλ σας.στο προφίλ σας.

Page 12: Twitter profile

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ