Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa...

32
Transmisija Transmisija MV MV - sistem prenosa snage sistem prenosa snage TRANSMISIJA

Transcript of Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa...

Page 1: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Transmisija Transmisija MVMV -- sistem prenosa snagesistem prenosa snage

TRANSMISIJA

Page 2: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisija

Zadaci:• prenos snage po potrebi od motora do pogonskih točkova i

obrnuto• transformacija parametara snage:

• obrtni moment• broj obrtaja• smer• smer

• pogon dopunskih potrošača

Page 3: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisijaSpoljašnji otpori koji deluju na vozilo:

otpor kotrljanja Ff

otpor vazduha Fv

otpor uspona Fu

otpor ubrzanja Fa

otpor na poteznici Fp

Potrebna sila na to čkovima :FO = Ff ± Fv ± Fu ± Fa ± Fp

FO

Raspoloživa obimna sila na to čkovima :P = M·ω = FO · v / ηTR sledi FO = P· ηTR/ v

M - obrtni moment na kolenastom vratilu motora, Nmω - ugaona brzina kolenastog vratila motora, rad/sv - brzina kretanja vozila, m/sηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP .. < 1)

Page 4: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisija

Karakteristike msus u odnosu na potrebe pogonskih točkova :- snaga- broj obrtaja- obrtni moment, obimna sila- polazak iz mirovanja- promena smera kretanja- promena smera kretanja

Page 5: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisija

Motor

Vozilo

Page 6: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisija

Zavisnost između parametara snage na kolenastomvratilu motora i na pogonskim točkovima:

- brzina kretanja, km/h (1 m/s = 3,6 km/h)

rD - dinamički poluprečnik točka, m

TRi

nr0,377v D ⋅⋅=

D

n - broj obrtaja kolenastog vratila, o/minn = 30 ω / π

- obimna sila na pogonskim točkovima, N

iTR - ukupni prenosni odnos u transmisiji, iTR = i m iGP

im - prenosni odnos u menjačuiGP - prenosni odnos glavnog prenosnika

D

TRTRO r

MiηF

⋅⋅=

Page 7: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisija

Motor Vozilo

Page 8: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

TransmisijaTransmisija

Podela prema na činu prenosa snage:

• mehanička: frikcioni elementi, zupčanici, zglobovi, vratila

• hidromehanička: kombinacija mehaničke i hidrodinamičke transmisije - mehanička transmisija uz dodatak hidrodinamičkog transformatora obrtnog momenta (vozila sa automatskim menjačima);automatskim menjačima);

• elektromehanička - kombinovana transmisija u kojoj se snaga sa motora na pogonske točkove prenosi mehaničkim i električnim putem (u rednoj, paralelnoj ili kombinovanoj vezi), koristi se u vozilima sa hibridnim pogonom

Page 9: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Elementi transmisijeElementi transmisije• putnički automobili: najrasprostranjenija koncepcija

Osnovni elementi transmisije:• spojnica• menjač• osovinski prenosnik: glavni prenosnik sa

diferencijalnim prenosnikom• pogonska vratila

Page 10: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

• Putnički automobili: najrasprostranjenija koncepcija

10

Page 11: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

• Putnički automobili: najrasprostranjenija koncepcija

11

Page 12: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Elementi transmisijeElementi transmisije• Putnički automobili: sve napred - najrasprostranjenija

koncepcija

Osnovni elementi meh.transmisije:• spojnica• menjač• menjač• osovinski prenosnik:

glavni prenosnik sa diferencijalnim prenosnikom

• pogonska vratila

12

Page 13: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Elementi transmisijeElementi transmisije• putnički automobili i teretna vozila: klasična koncepcija

Osnovni elementi transmisije:• spojnica• menjač• osovinski prenosnik: glavni prenosnik sa

diferencijalnim prenosnikom• zglobni prenosnici, pogonska vratila

Page 14: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

KoKompozimpozicije cije pogona pogona vovozizilala• Putnički automobili i teretna vozila: klasična koncepcija

14

Page 15: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Glavna spojnicaGlavna spojnicaOSNOVNI ZADATAK: Razdvajanje i postepeno spajanje pogonskog agregata i gonjenog dela transmisije

- motor SUS mora da ima neki minimalni broj obrtaja: meko i bezudarno pokretanje vozila

- višestepeni mehanički menjač ima skokovitu promenu prenosnog odnosa: potreban prekid toka snage

- prigušivanje torzionih vibracija i udara i zaštita od preopterećenja u - prigušivanje torzionih vibracija i udara i zaštita od preopterećenja u sistemu pogonski agregat – transmisija

15

Page 16: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Glavna spojnicaGlavna spojnicaSpojnica se uvek nalazi između motora i menjača.

16

Page 17: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Glavna spojnicaGlavna spojnicaSpojnica se uvek nalazi između motora i menjača.

17

Page 18: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Glavna spojnicaGlavna spojnicaSpojnica se uvek nalazi između motora i menjača.

18

Page 19: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Glavna spojnicaGlavna spojnicaSpojnica se uvek nalazi između motora i menjača.

19

Page 20: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Glavna spojnicaGlavna spojnicaOsnovne konstrukcije:

- suve frikcione spojnice (sa jednim ili dva diska) ,

- višelamelaste frikcione spojnice,

- hidrodinamički pretvarači obrtnog momenta (objedinjuju ulogu spojnice i menjača).

20

Page 21: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Page 22: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Page 23: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Page 24: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Page 25: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

sa zavojnim oprugama

Page 26: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Mehanizam za isključivanje spojnice

Page 27: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Mehanizam za isključivanje spojnice

Page 28: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Mehanizam za isključivanje spojnice

Page 29: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Frikciona spojnica u uključenom stanju (bez proklizavanja) prenosi snagu sa kolenastog vratila motora u neizmenjenom stanju:

nulazno= nizlazno= nmotor

Mu = M i = Mmotor

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

Mu = M i = Mmotor

Page 30: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Najveći teorijski obrtni moment koji spojnica može da prenese:

MSmax= N · μ · r · z

MSmax= (1,5..2,5) Mmax

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

22

33

3

2

us

us

rr

rrr

−−

=

Page 31: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

Organske frikcione obloge sačinjene od mešavine veštačkih smola (npr. fenola) kao veziva, ispune od metalnog praha i niti bronze, bakra, aluminijuma i cinka, radi povećanja toplotne provodljivosti, i organskih vlakana od aramida-kevlara, ugljenika, poli-akrilo-nitrila ili celuloze, koja daju čvrstoću strukturi obloga:

μ - statički koeficijent trenja (μ = 0,2..0,4), zavisi i od temperature i pritiska na obloge

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom

oblogedozvoljeni pritisak na frikcione obloge p = 0,2..0,5 MPa

Page 32: Transmisija Transmisija MV MV -- sistem prenosa ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/03-OMV-trans... · ηTR - stepen korisnosti transmisije (ηm ηGP.. < 1) Transmisija

sledi

π)rr(

N

A

Np

us22 −

== ApN ⋅< maxmax

Suva frikciona spojnica sa jednim diskomSuva frikciona spojnica sa jednim diskom