The Scanner Magazine Issue 32

of 52 /52
32 MAΡΤΙΟΣ 2010 SCANNER the ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ • ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ•ΕΠΙΣΤΗΜΗ•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ•ΑΓΟΡΑ•ΔΕΙΚΤΕΣ•ΔΕΔΟΜΕΝΑ•ΤΑΣΕΙΣ •ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ•ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (e-HEALTH) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ τώρα και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.thescannermagazine.com

Embed Size (px)

description

monthly medical magazine

Transcript of The Scanner Magazine Issue 32

Page 1: The Scanner Magazine Issue 32

32 MAΡ

ΤΙΟΣ

201

0SCANNERthe

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ Σ Α Ρ Ω Τ Η Σ • Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ I Σ Η & Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α ΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ•ΕΠΙΣΤΗΜΗ•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ•ΑΓΟΡΑ•ΔΕΙΚΤΕΣ•ΔΕΔΟΜΕΝΑ•ΤΑΣΕΙΣ •ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ•ΕΡΓΑ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (e-HEALTH)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

τώρα και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

w w w. t h e s c a n n e r m a g a z i n e . c o m

TheScanner32.indd 1 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 2: The Scanner Magazine Issue 32

"Το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Συνεπώς, είναι ανάγκη να χαράξουμε όλοι μαζί μια ολοκληρωμένη Πολιτική Υγείας."

Επαναλαμβανόμενη θέση τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά φαίνεται δεν την καταλαβαίνει κανείς

TheScanner32.indd 2 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 3: The Scanner Magazine Issue 32

E D I T O R I A L

ΤΑ

ΥΤ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΠΕ

ΡΙΕ

ΧΟ

ΜΕ

ΝΑ

3

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ μία επαναλαμβανόμενη δημόσια προβολή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε συνέδρια, φόρα και εκδηλώσεις και ειδικότερα μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων.

Πρόσφατα στο συνέδριο του Ελληνο-αμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου Ολοκληρωμένη Πολιτική Υγείας: Υπάρχει Συνταγή Επιτυχίας, παρουσιάσθηκαν για πολλοστή φορά από τα ίδια άτομα, οι ίδιες θέσεις και προτάσεις που έχουν οδηγήσει το σύστημα στην σημερινή του κατάσταση. Χαρακτηριστικά, η προβολή του συνεδρίου, στόχευε στο να συμβάλλει στην ανάδειξη συγκεκριμένων προτάσεων για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και άμεσα εφαρμόσιμης πολιτικής υγείας η οποία, αφενός, να διαφυλάττει τα θετικά του παρόντος συστήματος, με κύριο εξ’ αυτών την πρόσβαση των ασθενών στις ενδεδειγμένες θεραπείες, και, αφετέρου, να αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματά του.

Δεδομένης, μάλιστα, της επιτακτικής ανάγκης για συγκράτηση των δαπανών, θα συζητηθούν εκτενώς θέματα που αφορούν τόσο στη φαρμακευτική δαπάνη, όσο και στις λοιπές δαπάνες όπου και επιβάλλεται η μηχανοργάνωση και ο ηλεκτρονικός έλεγχος, με σκοπό την αποφυγή της σπατάλης.

Φαίνεται ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας δεν μπορούν να λυθούν με τις ίδιες σκέψεις των ίδιων ατόμων, που μέχρι σήμερα διαμόρφωσαν αυτές τις πολιτικές. Δεν διάβασε φαίνεται κανείς τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επίπεδο υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Και το εντυπωσιακό είναι ότι τις ίδιες προτάσεις τις έχουμε ακούσει άπειρες φορές σε διάφορα φόρα και συνέδρια εδώ, θα τα ακούσουν όμως και οι Ευρωπαίοι, στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Νοσηλευτικής. Η γνώση πρέπει να διαχέεται.

Η ομάδα αυτή, που αποτελείται από άξιους επιστήμονες και δασκάλους με πλούσιο παρελθόν, και αξιόλογο συγγραφικό έργο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η γνώση είναι η ποιότητα προβληματισμού και όχι ποσότητα διακηρύξεων και συνεδρίων. Και αυτό φοβάμαι πάρα πολύ δεν το έχουνε ίσως αντιληφθεί. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων δεν εκλέγονται για να συνδιαλέγονται με την εξουσία ή να συναλλάσσονται με την αγορά, αλλά για να επωμισθούν την ευθύνη της μεταφοράς της γνώσης της επιστήμης, την συλλογική προσπάθεια, την συλλογική ευαισθησία και την ευθύνη.

Χρήστος Καζάσης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Χρήστος Καζάσης, Βιοϊατρικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Άλκης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αλέκος Γριζιώτης, Βιοϊατρικός Μηχανικός, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Τεχνολόγος

Απεικόνισης, Κυριάκος Κυριακίδης, Αρχιτέκτων Νοσοκομειολόγος, Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος, Πρόδρομος Καπλάνης, Βιοϊατρικός Μηχανικός, Στέφανος Βάλλας, Kλινικός Tεχνολόγος Bηματοδοτήσεων, Γιάννης Τζανάβαρος, Καρδιοχειρουργός (Γερμανία), Denis Gaumondie (Γαλλία)

ΣΥΝΔΡΟΜΗ για εταιρείες: Ετήσια (11 τεύχη): 180 € για Ελλάδα και Κύπρο Για κάθε δεύτερη συνδρομή παρέχεται έκπτωση 20% και για κάθε επόμενη έκπτωση 50%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ +30 210 6753096 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ +357 22458500 • FAX: +30 210 6753097 • e-mail: [email protected], [email protected] Η έκδοση αυτή παρουσιάζεται και ηλεκτρονικά στο www.thescannermagazine.com με χρονοκαθυστέριση 2 τεύχη. Για ηλεκτρονικά αντίγραφα συγκεκριμένων άρθρων ή στοιχείων μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση: [email protected]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ZEVGARIDOU + ASSOCIATES, Αθήνα • ΤΗΛ.: 210 6721778/9 ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ & ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Fabio Holdings Ltd.,11 Βoumpoulinas Street, 1060 Nicosia, CYPRUS, Copyright © 2010 Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε ΤΑ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Κ Η Ή ΟΛ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Μ Ε Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Σ ΤΟ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι ΚΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 7ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 8ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 12ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 14ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 28ΔΕΙΚΤΕΣ 29ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ 30

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 33ΣΕΠ 34ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 36 ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 38E-HEALTH 42EΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 46ΠΡΟΣΩΠΑ 48

FACTFILE 50

TheScanner32.indd 3 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 4: The Scanner Magazine Issue 32

4 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Pfizer Gives Details on Payments to Doctors

By DUFF WILSON

Published: March 31, 2010

Pfizer, the world’s largest drug maker, that it paid

about $20 million to 4,500 doctors and other medical

professionals for consulting and speaking

on its behalf in the last six months of 2009, its first public accounting of payments to the people who decide which drugs to recommend.

Pfizer also paid $15.3 million to 250 academic medical centers and other research groups for clinical trials in the same period.

While other pharmaceutical companies have disclosed payments to doctors, Pfizer is the first to disclose payments for the clinical trials. The disclosure does not include payments outside the United States.

A spokeswoman for Pfizer, Kristen E. Neese, said most of the disclosures were required

by an integrity agreement that the company signed in August to settle a federal investigation into the illegal promotion of drugs for off-label uses.

Dr. Freda C. Lewis-Hall, Pfizer’s chief medical officer, characterized the disclosure and Web site as part of “a march to disclosure” that the company started in 2002.

Pfizer is the fourth major drug company to make such disclosures, following Eli Lilly, Merck and GlaxoSmithKline. All four Web sites are searchable by the names of doctors or organizations, but all are set up in ways that make it difficult to download and analyze the entire database.

“All of them are welcome, but none of them is a replacement for a single national database,” said Allan Coukell, director of the Pew Prescription Project, an initiative of the Pew Charitable Trust.

Beginning in 2012, drug and medical device companies will

be required to disclose payments

to doctors of more than $10, with the first report available in 2013. The Physician Payment Sunshine Act was passed as

part of health care reform. Some states also have disclosure laws.

Ms. Neese said the disclosures included elements not required by the federal agreement, like payments to academic centers and to nurse practitioners and physician assistants.

The reporting also goes beyond the Sunshine law, Pfizer said, by not imposing a delay of up to four years on financial support for clinical trials. Pfizer plans to report the payments without the delay.

Dr. Marcia Angell, former editor of The New England Journal of Medicine and a writer on conflicts of interest, said, “If they’re doing that — it would amaze me if they did, but if they are — that’s great.”

Dr. Angell said the Pfizer amounts seemed low although she had no specific knowledge. “I can’t help but think something has escaped,” she said.

Pfizer’s disclosure met with skepticism from one specialist on conflicts of interest in medicine.

“I think it’s a good thing to do, but I put absolutely no trust in what drug companies voluntarily disclose to the public when those things are unaudited,”

said Eric G. Campbell, lead author of a 2007 study of physician-industry relationships published in The New England Journal of Medicine.

Professor Campbell, who is director of research at the Mongan Institute for Health Policy at Massachusetts General Hospital and an associate professor at Harvard Medical School, said drug companies were trying to get ahead of a rising tide of public opinion for disclosure.

The payments to doctors covered fees, travel and meals worth $25 or more and totaling $500 or more during the six-month period, Pfizer said.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

Μήπως πρέπει και οι ελληνικές φαρ-

μακευτικές εταιρείες να ανακοινώνουν

στο διαδίκτυο τα ονόματα των γιατρών

στους οποίους παρείχαν οικονομική

υποστήριξη για συμμετοχή σε συνέδρια

ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις ώστε

να οδηγηθεί η αγορά σε διαφάνεια με

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων

στον πολύπαθο χώρο της υγείας.

TheScanner32.indd 4 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 5: The Scanner Magazine Issue 32

Crash Test

ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια περιορισμού των δαπανών στο δημόσιο τομέα χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του;

Ασφαλώς. Είναι εύκολο να εντοπιστούν; Βεβαίως. Μπορούν να εξοικονομηθούν έως και 100 εκατ. ευρώ; Και παραπάνω.

• ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ για να επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος; Βούληση, συνέπεια και συνέχεια λόγων και έργων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με τον πιο απλό τρόπο: Αυστηρή παρακολούθηση των δαπανών κάθε τμήματος και υπηρεσίας.

• ΥΠΑΡΧΟΥΝ πρακτικοί τρόποι επίτευξης ενός τέτοιου στόχου;

Με δύο απλούς τρόπους: Ενσωμάτωση συστημάτων προειδοποίησης στα λογισμικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών της οικονομικής διεύθυνσης για να ενημερώνονται αυτόματα όταν κονδύλια φθάσουν στο κόκκινο και αυστηρή προειδοποίηση στους επικεφαλής των τμημάτων ότι καμία εξαίρεση δε θα γίνει αποδεκτή από την καθορισμένη γραμμή εξοικονομήσεων.

Ξεπέρασε τα 70 εκατ. ευρώ η επένδυση του Ιασώ ΘεσσαλίαςΞεκίνησε τις εργασίες της η ιδιωτική γενική και μαιευτική κλινική Ιασώ Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Πρόκειται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φαίδων Σκαρίμπα για μία επένδυση που ξεπέρασε σε κόστος τα 70 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει γίνει στη Θεσσαλία.Η κλινική στην πλήρη ανάπτυξή της θα διαθέτει 213 κλίνες, ενώ κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας της έχουν αναπτυχθεί 175 κλίνες. Το επενδυτικό σχήμα του Ιασώ Θεσσαλίας περιλαμβάνει μόνο ιατρούς, συνολικά 120 από την περιοχή, ενώ η κλινική απευθύνεται στο σύνολο των Θεσσαλών πολιτών οι οποίοι μέχρι τώρα επισκέπτονταν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τη θεραπεία τους.Η κλινική διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό όπως ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο με τομογράφο 128 τομών, μαγνητική τομογραφία, μαστογράφο, επτά υπερσύγχρονες αίθουσες χειρουργείων με σύστημα αποστείρωσης που εκμηδενίζει τον κίνδυνο των λοιμώξεων.Η αρχική λειτουργία της Ιασώ περιλαμβάνει τα τμήματα: Παιδοχειρουργικό,

Παιδοχειρουργικό ΩΡΛ, Παθολογικό, Καρδιολογικό, Οφθαλμολογικό, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, Γναθοπροσωπικής & Στοματικής Χειρουργικής, Ουρολογικό, Νευροχειρουργικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Η κλινική διαθέτει επίσης Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εντατική Νεογνών. Το φθινόπωρο σε λειτουργία η κλινική «Ρέα»Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής Ρέα.Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Ευστάθιος Τσαλίκης, τόνισε ότι «το ''Ρέα'' θα έχει ως στόχο την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών υγείας κάνοντας χρήση πρωτοποριακών συστημάτων και ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, στο πλαίσιο της αξίας που έχει για τον άνθρωπο η Ιατρική, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι των προηγμένων κοινωνιών».Σύμφωνα με τον κ. Τσαλίκη, «οι εργασίες στο ''Μαιευτήριο του Νότου'', ολοκληρώνονται με γρήγορους ρυθμούς - ήδη έχουν υπερβεί το 85% του

συνόλου- και σύμφωνα με εκτιμήσεις το νέο Μαιευτήριο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις μέλλουσες μητέρες το φθινόπωρο».Το σύνολο της επένδυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 110 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 500 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση, που υλοποιείται εν μέσω της οικονομικής κρίσης.Η επένδυση έχει πολυμετοχικό χαρακτήρα. Οι μέτοχοι (μαιευτήρες-γυναικολόγοι) αγγίζουν τους 430. Γενικός διευθυντής ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Οικονόμου και διευθυντής Λειτουργιών και Δομών ο κ. Ιωάννης Κωσταντάκης.

5

TheScanner32.indd 5 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 6: The Scanner Magazine Issue 32

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν6

σΣύγκριση Διοικητών Νοσοκομείων......

Σε πρόσφατη συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμ-βούλου της Cleveland Clinic, καρδιοχειρουργού, Delos Cosgrove, στο περιοδικό FORTUNE, και σε ερώτηση του δημοσιογράφου "πώς από γιατρός αντεπεξήλθε στα νέα του καθήκοντα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κλινικής, απάντησε:

Ερώτηση Fortune: You spent most of your career as a heart surgeon. In business terms, you were a technician, a producer. Then you were made CEO. When that kind of move happens in business, it doesn't always work out. What did you learn that

helped you make the transition successfully?Απάντηση του Delos Cosgrove: I went to school when I realized I was going to have this opportunity. I studied. I would work a day, and then I'd go home and hit the books at night. I had a lot of people who were very generous with their advice. They didn't sit down and draw it out on a blackboard, but they gave me little pieces of information, and they were kind and supportive in tough times -- everybody from [Harvard business professor] Michael Porter to [GE CEO] Jeff Immelt and [former GE chief] Jack Welch and [Boeing CEO] Jim McNerney. They were very generous with their time and their suggestions, and I'm grateful for that. Αλήθεια, τι θα είχε να πει σε αντίστοιχη συνέντευ-ξη ο κάθε Διοικητής των Ελληνικών Νοσοκομείων; Έχουμε τη περιέργεια να μάθουμε αν έστω και ένας Διοικητής, αντιμετώπισε με σοβαρότητα και γνώση τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν ή απλώς οι Έλλη-νες Διοικητές τα γνωρίζουν ΟΛΑ!.

απο το περιοδικό Mάρτιος 2010 τεύχος 3

ο

TheScanner32.indd 6 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 7: The Scanner Magazine Issue 32

7

απο το περιοδικό Mάρτιος 2010 τεύχος 3

Μύθοι και πραγματικότητες

Όλοι μεγαλώνουμε με τους μύθους μας, όπως φαίνε-ται. Η εφημερίδα Times του Λονδίνου «ξεσκεπάζει» επτά κραυγαλέες παρανοήσεις που κουβαλάμε από τα παιδικά μας χρόνια.

1) Ο Αϊνστάιν ήταν κακός μαθητήςΟλόκληρες γενιές μεγάλωσαν με την εντύπωση ότι ο νομπελίστας φυσικός δεν τα κατάφερνε στο σχολείο, ενώ στην πραγματικότητα ο Αϊνστάιν ήταν πολύ κα-λός μαθητής –ιδίως στα μαθηματικά και τη φυσική. Η αντίληψη αυτή έχει επικρατήσει γιατί ο Αϊνστάιν αποφοίτησε με 4, ένας βαθμός που μετέπειτα ερμη-νεύτηκε ως D, ενώ στην ισχύουσα κλίμακα βαθμολο-γιών του σχολείου του κάθε άλλο παρά κακός ήταν.

2) Στα ποντίκια αρέσει το τυρίΕάν ρωτήσετε οποιοδήποτε παιδί θα σας απαντήσει με βεβαιότητα ότι η αγαπημένη λιχουδιά των ποντι-κιών είναι το τυρί. Στην πραγματικότητα, όμως, τα ποντίκια απολαμβάνουν τις τροφές που είναι πλού-σιες σε σάκχαρα, όπως επίσης το φιστικοβούτυρο και τα δημητριακά. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να βάζου-με στις φάκες γλυκίσματα παρά τυρομπουκιές. 3) Ο Ναπολέοντας ήταν κοντόςΌταν ακούμε Ναπολέοντας, όλοι φέρνουμε στο μυαλό μας έναν οξύθυμο κοντό άντρα –με αποτέ-λεσμα το σύμπλεγμα κατωτερότητας λόγω ύψους να ονομαστεί «σύμπλεγμα του Ναπολέοντα». Οι κοντοί άντρες τον έχουν αναγάγει σε πρότυπό τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο κοντός όσο νο-μίζουμε. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, ο Γάλλος στρατηγός είχε ύψος 1,58 μ., το οποίο στην εποχή του (18ος-19ος αιώνας) αντιστοιχούσε στο μέσο ύψος των ανδρών.

4) Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας ανακαλύφθηκε από τον Τόμας ΈντισονΟ Έντισον ανακάλυψε πολλά πράγματα –είναι ένας από τους διασημότερους εφευρέτες όλων εποχών– αλλά ο ηλεκτρικός λαμπτήρας δεν είναι ένα από αυτά. Στην πραγματικότητα ανακάλυψε τη λάμπα σχεδόν ταυτόχρονα με τον Βρετανό Τζόζεφ Σουάν, στον οποίο ανήκει η πατρότητα της εφεύρεσης.

5) Ο άνθρωπος προέρχεται από τους πιθή-κουςΔεν ήταν ακριβώς αυτή η άποψη που υποστήριξε ο Δαρβίνος, παρότι αυτό το συμπέρασμα τον καταδιώ-κει ως σήμερα. Εκείνο που είπε ο Δαρβίνος ήταν ότι πριν από πολλά-πολλά χρόνια, οι πίθηκοι, οι χιμπα-τζήδες και ο άνθρωπος είχαμε τον ίδιο πρόγονο.

6) Οι Βίκινγκς φορούσαν περικεφαλαίες με κέραταΗ πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική. Σύμφωνα με το Jorvik Centre, η παράδοση ήθελε τους Βίκινγκς να θάβονται μαζί με τις περικεφαλαίες και τα κέρατα που χρησιμοποιούσαν σαν ποτήρια. Όταν ανακαλύφθηκαν οι τάφοι τους τη Βικτωριανή εποχή, θεωρήθηκε ότι τα κέρατα ήταν αξεσουάρ των περικεφαλαίων.

7) Ο Κολόμβος πίστευε ότι η Γη είναι επίπεδηΚαι όμως, η άποψη αυτή αδικεί τον διάσημο εξε-ρευνητή, ο οποίος μπορεί να μην φανταζόταν πόσο μεγάλη είναι η Γη, αλλά σίγουρα δεν ανησυχούσε μήπως πέσει στο κενό όταν θα φτάσει στην άκρη της.

ο

TheScanner32.indd 7 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 8: The Scanner Magazine Issue 32

Εγκατεστημένα συστήματα Ψηφιακής Μαστογραφίας στον Δημόσιο Τομέα:

1. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγ. Σάββας

2. Πανεπιστημιακό Νοσο-κομείο Ιωαννίνων

3. Γενικό Νοσοκομείο Άρτης

Κατανομή συστημάτων

στον Δημόσιo & Ιδιωτικό τομέα

IΔΙΩΤΙΚΟΣ TOMEAΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ TOMEAΣ

3

96

O ΟΟΣΑ αναφέρει στις ετήσιες εκθέσεις για τους δείκτες διάχυσης ιατρικού εξοπλισμού, σαν πηγή των

δεδομένων για την Ελλάδα: Χρήστος Καζάσης Biomedical Technology Consultant, για

στοιχεία από το 2005 και μετά.

Ελληνική αγορά συστημάτωνΨηφιακής Μαστογραφίας (FFDM)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α8

GIOTTO

PLANMED

HOLOGIC

SECTRA

GE HELTHCARE

SIEMENS

PHILIPS

35

14

41

1

1

1

6

Πηγή : Παρατηρητήριο Διάχυσης Ιατρική ς Τεχνολογίας

Answers for life.

Ease & Excellence with MAMMOMAT Inspiration –Inspired by you.

MAMMOMAT Inspiration reduces the number of steps required to produce exam results. This means increased efficiency and improved workflow for both – you and your staff.A technology platform that provides 3D imaging with tomosynthesis.

www.siemens.com/healthcare ; contact center: 210 6864 415

mammomat 205X270_final:Layout 1 27/04/2010 12:37 ΜΜ Page 1

Μερίδιο Εταιρειών στην Ελληνική αγορά

TheScanner32.indd 8 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 9: The Scanner Magazine Issue 32

Answers for life.

Ease & Excellence with MAMMOMAT Inspiration –Inspired by you.

MAMMOMAT Inspiration reduces the number of steps required to produce exam results. This means increased efficiency and improved workflow for both – you and your staff.A technology platform that provides 3D imaging with tomosynthesis.

www.siemens.com/healthcare ; contact center: 210 6864 415

mammomat 205X270_final:Layout 1 27/04/2010 12:37 ΜΜ Page 1

TheScanner32.indd 9 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 10: The Scanner Magazine Issue 32

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α10

Ανακοινώθηκαν από το Great Place to Work Institute Hellas τα εφετινά αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces, που αναδεικνύει τις εταιρείες με το κα-λύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Οι εται-ρείες που ξεχωρίζουν μοιράζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους: 10 εταιρείες με περισ-σότερους από 250 εργαζομένους και 10 εταιρείες με 50 έως 250 εργαζομένους.

Η έρευνα αξιολόγησης Best Workplaces διοργανώνε-ται για 8 συνεχή χρονιά στην Ελλάδα από το Great Place to Work Institute Hellas με την ακαδημαϊκή συ-νεισφορά του τμήματος εφαρμοσμένης έρευνας του ALBA Graduate Business School.

Στην εφετινή έρευνα αξιολογήθηκαν 49 εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που απασχο-λούν στο σύνολό τους πάνω από 28.700 εργαζομέ-νους.

Το ποσοστό των εργαζομένων που απάντησαν στην έρευνα ανήλθε γύρω στο 75%. H συμμετοχή των εταιρειών είναι σε εθελοντική βάση.

Η τελική αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται κατά τα δύο τρίτα στις απαντήσεις των υπαλλήλων τους, γεγονός που καθιστά την έρευνα μοναδική ως προς τη μεθοδολογία της, αφού η γνώμη των εργαζομέ-νων είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατάταξη της κάθε εταιρείας. Τα ερωτηματο-λόγια των εργαζομένων είναι εμπιστευτικά, συμπλη-ρώνονται ανώνυμα από τους εργαζομένους και απο-στέλλονται απευθείας στους αξιολογητές.

Οι εταιρείες που βραβεύονται στην Ελλάδα θέτουν αυτόματα υποψηφιότητα για τη λίστα των 100 καλύ-τερων εταιρειών στην Ευρώπη οι οποίες θα βραβευ-θούν τον προσεχή Μάιο στη Μαδρίτη.

Οι 10+10 διακριθείσες εταιρείες για το 2010 είναι οι εξής:Οι 10 εταιρείες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους

Οι 10 εταιρείες που απασχολούν από 50 έως 250 ερ-γαζομένους

20101 Coca-Cola Τρία Εψιλον2 GlaxoSmithKline Pharma 3 Abbott Laboratories Ελλάς4 Tasty Foods 5 AXA Ασφαλιστική 6 Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ7 AstraZeneca AE8 Würth Hellas9 Club Hotel Casino Loutraki10 Ericsson Hellas

20091. COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ2. ABBOTT LABORATORIES

ΕΛΛΑΣ3. MILLENΝIUM BANK4. TASTY FOODS5. HEWLETT-PACKARD

HELLAS6. CLUB HOTEL CASINO

LOUTRAKI7. ΒΙΒΕΧΡΩΜ8. HELLENIC POSTBANK9. MARFIN EGNATIA BANK10. DELOITTE

20101 Bristol-Myers Squibb 2 Ψημίτη AE3 Manpower4 ΑΙΩΝ5 Data Communication ΑΕ6 Chartis7 International Life ΑΕΑΖ8 Medtronic Hellas 9 Genesis Pharma 10 Xerox Hellas AEE

20091. Piscines Ideales2. Microsoft Hellas3. Bristol-Myers Squibb4. Cisco Hellas5. AION 6. Psimitis7. 3M Hellas MEPE8. Genesis Pharma9. Exodus10. Johnson Diversey Hellas

Το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

α

TheScanner32.indd 10 29/04/2010 12:23 π.μ.

Page 11: The Scanner Magazine Issue 32

11Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ Δ Α Π Α Ν Ε Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Πού πηγαίνουν οι ιδιωτικές δαπάνες σε εκατ. ευρώ

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ICAP

TheScanner32.indd 11 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 12: The Scanner Magazine Issue 32

12 T E Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ένας από τους «ιεραπόστολους» της Nέας Eποχής εί-ναι ο πρώην διευθυντής του περιοδικού WIRED που έμελλε να γίνει η βίβλος της ψηφιακής επανάστασης. O Κέβιν Κέλι, εξέπληξε πολλούς με τις ιδέες που δι-ατύπωσε στο πρώτο του βιβλίο «Out of Control», («Eκτός ελέγχου») το 1995. Eξόργισε τους προφήτες της καταστροφής με την αισιόδοξη ματιά του προς το μέλλον. Πιστεύει πως η τεχνολογία αποκτά τη δική της δυναμική στην κοινωνία, μια δυναμική που πρέπει να την κατανοήσουμε καλά για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι τεχνο-ουτοπιστής, δεν πιστεύει δηλαδή πως η τεχνολογία θα λύσει αυτόμα-τα και από μόνη της όλα τα προβλήματα, αλλά ούτε και τεχνο-αρνητής, από εκείνους που απορρίπτουν συλλήβδην την τεχνολογία ως πηγή κάθε κακού. H έκδοση του πρώτου του βιβλίου, στο οποίο υποστη-ρίζει ότι οι τεχνολογίες και οι ανθρώπινες οργανώσεις λειτουργούν με βιολογικό τρόπο, ξεσήκωσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στις HΠA. Πολλοί τον κατη-γόρησαν για όψιμο νεοφιλελευθερισμό και ότι θέλει να επανεισαγάγει στην κοινωνική επιστήμη την έννοια του Δαρβινισμού από την πόρτα της τεχνολογίας. Ήταν ένας από τους ιδρυτές του Wired, τώρα κάθεται και σκέφτεται πρωτότυπες ιδέες, καινοτόμα concepts και τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής -αλλά και των επόμενων. Το να διαβάζεις το blog του σε κάνει να αι-σθάνεσαι ότι το μυαλό σου μεγαλώνει. Δυο πρόσφατα άρθρα του, για παράδειγμα, ασχολούνται με τα εξής:- Η πεποίθηση πως η μοναδικότητα (singularity) θα φέρει το τέλος όλων των επιστημονικών προβλημά-των προϋποθέτει την παραδοχή πως η λύση των επι-στημονικών προβλημάτων εξαρτάται από τη νοημο-σύνη. Ο Κέβιν Κέλι πιστεύει πως δεν είναι τόσο απλό.- Η γεωμετρική αύξηση της διαθέσιμης πληροφορίας και γνώσης δεν σημαίνει ότι ξέρουμε όλο και περισ-σότερα. Γιατί κάθε απάντηση που προκύπτει από μια

επιστημονική ανακάλυψη προκαλεί ακόμα περισ-σότερες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις αυξάνονται γεω-μετρικά, αλλά οι ερωτήσεις αυξάνονται γεωμετρικά γρηγορότερα, οπότε όσο περνά ο χρόνος, αυξάνονται αυτά που δεν ξέρουμε.

Tο δεύτερο βιβλίο του (1999), μπορεί να έχει στον τίτλο του την οικονομία «Nέοι κανόνες για την νέα οικονομία», δεν στέκεται όμως μόνο στην οικονομία. Aναφέρεται στις γενικότερες κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει η τεχνολογική επανάσταση και η κυριαρ-χία της αγοράς στη μελλοντική κοινωνία.Πιστεύει στη δύναμη της αγοράς, αλλά όχι... θεο-λογικά. Δεν θεωρεί δηλαδή, όπως πολλοί τεχνο-ουτοπιστές πως η κυριαρχία της αγοράς είναι ένα ανα-πόφευκτο, ως περίπου... φυσικό φαινόμενο. Aντίθετα. Πιστεύει πως οφείλεται περισσότερο στην παράδοση. «H εξαιρετικά “επιχειρηματοποιημένη” κοινωνία μας είναι προϊόν παράδοσης», λέει. «Αν η ιστορία μας ήταν διαφορετική, η κοινωνία μας θα ήταν διαφορε-τική. H τεχνολογία και οι αξίες της κοινωνίας αλληλο-ωθούνται και αλληλοδιαμορφώνονται».«Aυτό όμως θα ήταν κοινοτοπία», συμπληρώνει, «αν δεν βλέπαμε σήμερα να διαμορφώνονται νέες ανι-σόρροπες καταστάσεις». Aπό τη μια μεριά η τεχνολο-γία γίνεται παγκόσμια δύναμη, και από την άλλη μεριά οι αξίες των κοινωνιών παραμένουν αποσπασματικές, πλουραλιστικές και διασπασμένες. Έτσι η τεχνολογία μεταβάλλεται σε δύναμη που διαμορφώνει τον πο-λιτισμό ολόκληρης της υφηλίου. «Δεν θα ήθελα να έχουν έτσι τα πράγματα», λέει ο Κέλι, «αλλά δεν βλέ-πω και αποδείξεις περί του αντιθέτου. Έτσι πιστεύω ότι τα 30 επόμενα χρόνια η τεχνολογία θα διαμορφώ-σει την οικονομία».O Κέλι πιστεύει πως οι άνθρωποι έχουν σχέσεις αγά-πης - μίσους με την τεχνολογία. Kατ’ αυτόν, την ίδια

Ο τρίτος δρόμος για την τεχνολογία

Tου Πασχου

Μανδραβελη

ε

TheScanner32.indd 12 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 13: The Scanner Magazine Issue 32

13

διφορούμενη στάση έχουν και με τη φύση. «Aπό την μια υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο, την ομορ-φιά, τη δύναμη και τη διάρκεια της φύσης, γιατί χωρίς αυτόν τον φυσικό κόσμο θα ήμασταν νεκροί. Aπό την άλλη φτιάχνουμε τοίχους, αποστειρωμένα εμπόδια, εμβόλια και αλλάζουμε τους ζωντανούς οργανισμούς για να μην μας κατακτήσουν. Eίναι ξεκάθαρο ότι η ζωή θα μας τσαλαπατούσε αν δεν την σπρώχναμε προς τα πίσω.Kαθώς η τεχνολογία ενσωματώνει κάποιο μέρος από τη δύναμη και την πολυπλοκότητα της φύσης, αρχί-ζουμε να τη βλέπουμε κατά τον ίδιο τρόπο: εθιζόμα-στε στην αναδυόμενη ομορφιά της, στην δύναμη και τη δυνατότητά της να αυξήσει τη δημιουργικότητά μας, αλλά την ίδια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι αν δεν την απωθήσουμε θα μας κατακτήσει. Eγώ εν-στερνίζομαι και τις δύο αυτές τάσεις».Οι αποστάσεις από την τεχνολογίαΣτη βιομηχανική επανάσταση, οι άνθρωποι κράτη-σαν αποστάσεις από την τεχνολογία, μεγαλύτερες απ’ όσες κρατούμε εμείς σήμερα. «Στο παρελθόν η παρουσία της τεχνολογίας ήταν μικρή και εύκολα μπορούσε να χειραγωγηθεί. O Αλαν Κέι ορίζει ως τεχνολογία κάθε τι που έχει εφευρεθεί μετά τη γέν-νησή μας. Για τους περισσότερους ανθρώπους, τον περισσότερο καιρό στο παρελθόν υπήρχε πολύ λίγη τεχνολογία που είχε εφευρεθεί μετά τη γέννησή τους. Mόνο στη γενιά μας η τεχνολογία έχει διαποτίσει κάθε πλευρά της ζωής μας...Oι ρυθμοί εισδοχής της τεχνολογίας στην κοινωνία ήταν πολύ χαμηλότεροι. Tο τηλέφωνο χρειάστηκε 100 χρόνια από την εφεύρεσή του για να έχει την ίδια διεισδυτικότητα στα νοικοκυριά, όση απέκτησε η καλωδιακή τηλεόραση σε 25 χρόνια. Oι άνθρωποι απωθούσαν περισσότερο την τεχνολογία τότε· σήμε-ρα επιταχύνουμε την αποδοχή της...

Έτσι, παλιότερα η τεχνολογία ήταν οριακή ως πολι-τιστική ατμομηχανή. Mπορούσε πιο εύκολα να απω-θηθεί... Oι τεχνολογίες που σήμερα κατασκευάζουμε (δικτυακές τεχνολογίες) είναι πιο δυναμικές, πιο δό-λιες, πολύ περισσότερο αυτάρκεις, πιο διεισδυτικές και είναι πλέον πιο πιθανό να εφαρμόσουν τη δική τους δυναμική στις καταστάσεις...Τώρα εισάγουμε τη δικτυακή τεχνολογία σε κάθε χωριό του πλανήτη. Aς αναρωτηθούμε ποιο είδος οικονομίας η τεχνολογία αυτή προωθεί. H απάντησή μου είναι: ενισχύει τις ανθρώπινες σχέσεις, την εμπι-στοσύνη και την ανθρώπινη φροντίδα, αλλά με πολύ εμπορικό προσανατολισμό. Eίναι δυνατόν να γίνουν όλα τα υπόλοιπα χωρίς αυτόν τον εμπορικό προσα-νατολισμό; Θα έλεγα: “ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι πιθανόν αν κρίνουμε από το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σήμερα”... Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτή η διεισδυτική δικτυακή τεχνολογία (η οποία κάνει όλο και περισσότερα, με λιγότερη ύλη) καθορίζει πώς κινείται το χρήμα και δημιουργείται ο πλούτος. Aν κάποιος κατανοήσει τη λογική των δικτύων, θα καταλάβει και πώς λειτουργεί η νέα δι-κτυακή οικονομία.Kαθώς η τεχνολογία αποκτά τη δική της ζωή, γίνεται πιο αυτόνομη, πρέπει να αναρωτηθούμε προς τα πού θέλουμε να πάει. Πρέπει να μάθουμε ποιες είναι οι προκαταλήψεις (που η τεχνολογία ενσωματώνει) και πόσο μπορεί να ελεγχθεί. Πρέπει να τα μάθουμε όλα αυτά για να ξέρουμε πώς και με πόση δύναμη πρέ-πει να την απωθήσουμε. Αλλιώς την απωθούμε στα τυφλά...».Περιμένουμε να διαβάσουμε το τελευταίο του βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο του 2010 με τον τίτλο "Τί θέλει η τεχνολογία" ("What technology wants") από τις εκδόσεις Viking/Penguin.

TheScanner32.indd 13 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 14: The Scanner Magazine Issue 32

14

Χρειάστηκε η απόφαση του βασιλικού δικαστηρίου του Σαουθβάρκ για να μάθουμε και με τη βούλα της βρετανικής δικαιοσύνης ότι όταν μιλάμε για «επαγ-γελματική εκπαίδευση ορθοπεδικών στην Ελλάδα από το 2002 ώς το 2005» (όπως συμβαίνει και σή-μερα) εννοούμε αυτό που λέγεται στη γλώσσα της αγοράς «μίζες για προώθηση προϊόντων μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και όχι μόνο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση των βρετανικών αρχών για τη δίωξη της απάτης (Serious Fraud Office), o 44χρονος Ρόμπερτ Τζον Ντούγκαλ όταν ανέλαβε την ευθύνη πωλήσεων και ανάπτυξης της Depuy International (DPI), θυγα-τρικής της πολυεθνικής Johnson&Johnson στην Ελ-λάδα, προσπάθησε να διευκολύνει τη διείσδυση της εταιρείας στην αγορά δωροδοκώντας χειρουργούς για να προτιμούν τα προϊόντα της DPI.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κρα-τικής υπηρεσίας, η Depuy χρησιμοποίησε την εται-ρεία Medec για την προώθηση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Πριν από την ανάμειξη του Ντούγκαλ στην εταιρεία, η DPI κατέβαλλε «προμή-θεια» σε όλες τις πωλήσεις που γίνονταν μέσω της Medec σε μία εταιρεία του Isle of Man, την Madison Management Limited. Aργότερα άρχισαν να ει-σάγονται νέες μέθοδοι για να δίνονται «κίνητρα σε ρευστό» ή «επαγγελματική εκπαίδευση» (Profed) «που αποτελούσε έναν ευφημισμό για τις παράνομες πληρωμές». Για την περίοδο που αφορά η έρευνα, από τον Φεβρουάριο του 2002 ώς τον Δεκέμβριο του 2005, στελέχη της DePuy δωροδοκούσαν Έλληνες γιατρούς προκειμένου να εξασφαλίσουν συμβόλαια για την προμήθεια ορθοπεδικού εξοπλισμού αξίας 20 εκατ. στερλινών. Σύμφωνα πάντα με το Serious Fraud Office,οι δωροδοκίες «κουκουλώνονταν» μέσω της αύξησης των τιμών πώλησης κατά 20%. Οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων στην Ελλάδα ήταν διπλά-

σιες από το μέσο όρο της Ευρώπης.

Συνολικά διατέθηκαν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ (στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για 4,5 εκατ. λί-ρες). Το βρετανικό δικαστήριο δέχεται στην απόφα-σή του ότι «οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν με αυτόν τον τρόπο τις παράνομες πληρωμές…». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας από τους λόγους που οι τιμές ήταν τόσο υψηλές στην Ελλάδα ήταν το γεγο-νός ότι η αγορά χαρακτηριζόταν από διαφθορά. Οι χαμένοι ήταν επομένως οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ο Ντούγκαλ καταδικάσθηκε σε 12μηνη φυλάκιση, χωρίς αναστολή της ποινής. Μία ποινή με αναστολή, δήλωσε ο δικαστής, θα ήταν ανεπαρκής τιμωρία για κάποιον που, μέσω δωροδοκιών, οδηγούσε σε αιμορ-ραγία των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων λόγω του «φουσκώματος» των τιμών των ορθο-πεδικών προϊόντων που πωλούνταν στο ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας. «Νομίζω ότι το κοινό απλώς δεν θα καταλάβαινε γιατί κάποιος που ενεπλάκη σε εγκληματικές πράξεις τέτοιας κλίμακας θα έπρεπε να καταδικαστεί σε ποινή ελαφρύτερη από άμεση φυ-λάκιση». Οδηγήθηκε στις φυλακές, παρά το γεγονός ότι συνεργάστηκε πλήρως με το Serious Fraud Office (SFO). Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη στη Βρε-τανία στελέχους επιχείρησης για υπόθεση διαφθοράς στο εξωτερικό, ενώ τα βρετανικά Μέσα σχολιάζουν ότι αναμενόταν ελαφρύτερη ποινή καθώς ο καταδι-κασθείς συνεργάστηκε με τις Αρχές και η υπόθεση έχει γίνει αντικείμενο γρήγορης διεκπεραίωσης. O διευθυντής του γραφείου Ρίτσαρντ Αλντερμαν είπε: «Ελπίζω το σημερινό αποτέλεσμα να δώσει ένα πα-ράδειγμα για το πώς αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά…».

Ενώ η υπόθεση αυτή διαλευκάνθηκε στην Βρετανία, την Ελλάδα, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ελάχιστα έχει προχωρήσει..

Ο υπεύθυνος πωλήσεων της DePuy πάει φυλακή στην Αγγλία για μίζες σε Έλληνες γιατρούς

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν

χ

TheScanner32.indd 14 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 15: The Scanner Magazine Issue 32

15

First British executive jailed for corrupting foreign officialsThe first British executive convicted of corrupting foreign officials to land contracts was today jailed for a year. John Dougall, 44, a senior marketing executive for a medical products firm, pleaded guilty to conspiring to channel bribes of more than £4.5m to Greek surgeons.Mr Justice Bean jailed Dougall even though prosecutors from the Serious Fraud Office (SFO) argued he deserved a lighter sentence as he had been a valuable witness in the case, the first of its kind in an overseas corruption prosecution.Dougall turned over many documents to the SFO prosecutors to help break open the case, and promised to testify in any future trials against other individuals.The judge said that the public would expect an individual involved in "substantial and long-term" corruption to be jailed immediately rather than be given a suspended sentence, as the SFO and his defence had recommended.He noted that former UN secretary general Kofi Annan has said corruption was an "insidious plague" and "evil phenomenon", that was an "element in economic underperformance".The conviction of an individual breaks new ground, as the SFO seeks to show it is cracking down on the payment of bribes to politicians and officials overseas by British companies, in the pursuit of export orders. Britain has been accused for years of ignoring this kind of corruption. The SFO has also begun prosecuting corporate entities recently.Southwark crown court heard executives at the Leeds-based firm, DePuy, paid the bribes to Greek surgeons as inducements to land contacts worth

nearly £20m, between 2002 and 2005.John Kelsey-Fry, for the SFO, said DePuy executives funnelled the bribes through a Greek middleman, via an Isle of Man company. The surgeons had substantial influence in choosing which firms' products should be bought.The payments, through the middleman – named in court as Nikolaos Karagiannis and his company Medec–were referred to as payments for "professional education", he said.But in effect, the money went into a "black hole" and was used for corrupt cash incentives to doctors and to send them on "vanity meetings", including a holiday to South Africa.He added that the bribes were concealed by inflating the value of the sales by 20%. The prices of the products in Greece were twice the European average."There is no doubt one of the reasons why the prices were so high in Greece is that the market was corrupt. The losers therefore were the Greek taxpayers".Dougall, who earned nearly £100,000 a year, told investigators he considered the payments "distasteful" but felt he did not have any choice.Kelsey-Fry said: "It was his seniors who were clearly consenting and driving the activity."Following representations from the media, the judge lifted a ban proposed by the SFO, on reporting the names of two DePuy executives who were alleged to have also conspired to make the corrupt payments. They are Michael Dormer and Gary Fitzpatrick.Dougall, of Wynyard, Billingham, was given permission to appeal against the sentence.The SFO has encouraged those involved in corruption to co-operate with their investigations, in return for more lenient sentences.

Το ΙΚΑ με εγκύκλιό του μείωσε κατά 20% τις τιμές των ορθοπαιδικών

προϊόντων!

Ξ Ε Ν Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ

TheScanner32.indd 15 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 16: The Scanner Magazine Issue 32

16 Ξ Ε Ν Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ

Businessman jailed for Greek bribery conspiracyRobert Dougall is jailed for 12 months after £5 million conspiracy to secure contracts to supply orthopaedic productsA British businessman has been jailed for his part in a three-year cospiracy to bribe Greek health officials.Robert Dougall, a former vice president of De Puy International, a health equipment manufacturer owned by Johnson & Johnson, was jailed for 12 months after pleading guilty to a single charge of conspiracy to corrupt.He is the first British businessman to be prosecuted by the Serious Fraud Office (SFO) for paying bribes to foreign officials.Dougall, 44, was involved in a conspiracy to funnel payments totalling around £5 million to Greek health officials between 2002 and 2005, in order to secure contracts to supply orthopaedic products.The court heard that Dougall secured £20 million worth of sales of false limbs and other orthopaedic products through the corrupt payments.Mr Justice Bean, sitting at Southwark Crown Court, imposed a custodial sentence despite Mr Dougall’s co-operation with the SFO’s investigation.The SFO’s lawyer, John Kelsey-Fry, QC, had asked the judge to pass a suspended sentence on Dougall in recognition of his co-operation.The court heard Dougall pleaded guilty at the earliest stage of the investigation into De Puy and has agreed to testify against former colleagues in possible future prosecutions in the UK and the US.But Mr Justice Bean said that although Dougall had been “of great value to the SFO ? criminality on that scale” cannot merit anything other than immediate imprisonment.Dougall’s lawyers said they would appeal the sentence.The custodial term will be a disappointment to the SFO, which is hoping to attract other executives to co-operate with its investigations in the hope of receiving a lenient sentence.The court heard that Dougall, 44, of Billingham,

Cleveland, did not receive any financial benefit from the sales generated by the corruption.In mitigation, his lawyer said: “He was extremely uncomfortable and unhappy with the activity in Greece and he made no personal gain from it.”

Whistleblower at Johnson & Johnson unit jailed over bribes to Greek doctorsRobert Dougall, a former executive of DePuy International who turned whistleblower, has been jailed for 12 months for helping pay £4.5m of bribes to Greek state doctors. The 44-year-old, a former director of marketing at the subsidiary of US healthcare group Johnson & Johnson, was sent to prison by a judge at London's Southwark Crown Court on Tuesday, despite requests from the prosecution and the defence for a suspended sentence. Mr Justice Bean said: “I accept the public policy consideration but it does not justify a suspended sentence in a case where corruption was systemic and long-term and involved several million pounds in corrupt payments.” Dougall, who pleaded guilty, joined DePuy International (DPI) in 1999 and was handed responsibility in 2000 for developing the company’s business in Greece. He was found to have paid bribes to medical professionals in the Greek state healthcare system between 2002 and 2006. DPI paid money directly to Greek surgeons to encourage them to use the company’s products through “commission” payments made by local distributor Medec. The company also used “cash incentives” or so-called “Professional Education” payments. “It is satisfying when corruption has been admitted, the offender has co-operated and has been dealt with swiftly,” said Richard Alderman, director of the SFO. “I hope that today’s outcome will be seen as an example of how such cases can be resolved effectively.” The SFO began its investigation into DPI after a referral in 2007 from the US Department of Justice..

TheScanner32.indd 16 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 17: The Scanner Magazine Issue 32

DocumentationCodeNet

Information ManagementRescueNet Product Suite

CirculationAutoPulse

Fluid ResuscitationZOLL Infuser

AEDs w/CPR SupportAED PlusAED Pro

DebrillationM Series E SeriesR Series

AutoPulse®

AED Plus ®

AED Pro ®

E Series ®

R Series ™

LifeVest®

M Series ® CCT

ZOLL Infuser®

RescueNet ™

CodeNet ®

Our Integrated Resuscitation System

UNITS SHIPPED (IN THOUSANDS)

Unit numbers include all debrillators, AutoPulse, and the Power Infuser®

’04 ’05 ’06 ’07 ’08

70

65

60

55

50

45

40

35

Over 10,000new ZOLL users in 2008.

Unequaled record of uninterrupted customer service and delivery for over 25 years.

O ne of America’s 100 Most Trustworthy companies 2 nd year in a row

N o. 43 on Boston G lobe 100 list of Massachusetts’ top performing public companies

7 th consecutive N orthFace Score -board Award for excellence in customer service and technical support

U.K.’s N ational Health Service Supply C hain scores R Series N o.1 in value

O ne of only 15 companies from a eld of 800 recognized for Exceptional Supplier Performance

More than 10,000patients protected since launched and over 1,300 wearing the LifeVest worldwide.

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 74 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - 14235 Ν. ΙΩΝΙΑΤΗΛ: 210 2723300 FAX: 210 2723309,

e-mail : [email protected], web : http://www.ladakis.gr

TheScanner32.indd 17 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 18: The Scanner Magazine Issue 32

Η πρώτη δίκη για γκρίζες συναλλαγές νοσοκομείων Κατηγορούνται υπάλληλοι του ΕΣΥ Θήβας και του υπ. Υγείας

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν18

τΤον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να εκδικαστεί από το Εφετείο της Αθήνας η μοναδική, ίσως, υπόθεση διενέργειας «διαγωνισμού» για την προμήθεια εξοπλισμού νοσοκομεί-ου του ΕΣΥ που φθάνει στη Δικαιοσύνη. Κατηγορούμενοι είναι πέντε υπάλληλοι του νοσοκομείου της Θήβας, μεταξύ των οποίων και ο τότε διοικητής I. Π., και τρεις υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας.

Από τους υπαλλήλους του υπουργείου Υγείας ένας έχει συ-νταξιοδοτηθεί, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται ακόμη στην υπηρεσία τους. Οι επιτροπές αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, στελεχώνονταν από υπαλλήλους του υπουρ-γείου Υγείας (ένας μάλιστα που είναι και κατηγορούμενος, ο Δ. Π., συμμετείχε σε... 13 διαγωνισμούς που αφορούσαν τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Θήβας), έναν εκπρόσωπο της περιφέρειας και στελέχη του νοσοκομείου. Στην κα-τάθεσή του, o εκ των υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας, ο Δ. Π., αναφέρει ότι ήταν προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και εκπρόσωπος της υπηρεσίας του σε διαγωνισμούς για τον εξοπλισμό πολλών νοσοκομείων της χώρας.

Η έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση της Θήβας προ-κλήθηκε από ένα προμηθευτή που έμεινε «εκτός νυμφώ-νος». Δύο επιθεωρητές που διενήργησαν την έρευνα για λογαριασμό του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας σημειώνουν ότι στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, αφού απορρί-φθηκε η μελέτη μιας εταιρείας συμβούλων ως ανεπαρκής, ορίσθηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου η Διεύθυνση Προμηθειών του υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι ενώ το κτίριο του νοσοκομείου Θηβών είχε ολοκληρωθεί ως προς τα έργα πολιτικού μηχανικού στις αρχές του 2001, η υπάρχουσα αλληλογραφία για την προμήθεια ιατροτεχνο-λογικού υλικού καταγράφεται από τον... Φεβρουάριο του 2002 και μετά!

Δίχως αντίπαλο

Ο προϊστάμενος του «πανταχού παρόντος» υπαλλήλου στο ερώτημα για το πώς τεκμηριώνονται οι προδιαγραφές

για τις παραγγελίες των μηχανημάτων αναφέρει επί λέξει στην κατάθεσή του: «Ως τεκμηρίωση π. χ. δύναται να είναι prospectus μηχανημάτων, στοιχεία από προηγούμενους διαγωνισμούς, στοιχεία από εταιρείες εμπορίας…». Σύμ-φωνα με το πόρισμα των Eπιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, μόνο σε τρεις από τους 14 διαγωνισμούς έφτασαν να συμ-μετέχουν στην τεχνική αξιολόγηση τουλάχιστον δύο από τους συμμετέχοντες οίκους, ενώ στους υπόλοιπους 11 δια-γωνισμούς, και κυρίως στους πιο «ακριβούς», οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι πλην του μειοδότη αποκλείονταν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έτσι ώστε να μένει πάντα μια οικονομική προσφορά (με εξαίρεση του διαγωνισμούς για τους μαστογράφους και τα κρεβάτια νοσηλείας). Ένας υπάλληλος του υπουργείου Υγείας που αξιολογούσε τις προσφορές είπε στους επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ ότι «η συμμετοχή των προμηθευτών στους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου των Θηβών δεν ήταν αναμενόμενη» εξαιτίας «του απαιτητικού και σκληρού τεύχους διακήρυξης…». Το περίεργο είναι ότι ακόμη κι εκείνοι που κέρδιζαν τους διαγωνισμούς παρουσίαζαν ελλιπή ή καθόλου δικαιολογη-τικά καλής λειτουργίας ή συντήρησης! Κι όμως, έπαιρναν τη δουλειά για λόγους... «εξοικονόμησης χρόνου». Aπό τις προσφορές έλειπαν πιστοποιητικά ISO και πιστοποιητικά CE, η ύπαρξη των οποίων είναι υποχρεωτική με βάση την εθνική αλλά και την κοινοτική νομοθεσία.

Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες των επιθεωρητών του υπουρ-γείου Yγείας, η διοίκηση του νοσοκομείου κάλεσε μερικούς από αυτούς που αξιολογούσαν τα υλικά και τους συνέστησε, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Ορθοπεδικού Τμήματος, να καταθέσουν ότι «οι επιτροπές λειτουργούσαν σύμφω-να με όλους του τύπους…», διαφορετικά «κινδύνευαν να βρουν τον μπελά τους…». Στο παραπεμπτικό βούλευμα η Εισαγγελία και στο πόρισμά τους οι Επιθεωρητές Υγείας κατηγορούν τον τότε διοικητή του νοσοκομείου και τους δύο υπαλλήλους του υπουργείου Υγείας ότι παρέβησαν την αρχή της αμεροληψίας και ζημίωσαν το Δημόσιο.

αναδημοσίευση απο την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τασος Tελλογλου

TheScanner32.indd 18 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 19: The Scanner Magazine Issue 32

Αποπληρωμή προμηθευτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

223.9

EL 579.6

IT

PT

ES

SK

205.8

177.5

RO 156.9

LV 155.7

152.6LT

HU 127.9

BG 113

SI 103.4

196.3

Payment delays by public hospitals to MedTech sector(Average Days of Sales Outstanding (DSO) per country in 2009)

103.1

97

69

36

PL

CZ

IE

NL

60.7FR

68BE

56.9DK53.6EE

46.5UK38.3SE37.7FI

34.5AT

29.9DE

EU (24*) 121.8

DSO 30 60 100

30 60 100Source: Eucomed Survey 2010

*All EU Member States but Cyprus, Luxemburg and Malta** Example from one Eucomed member company

Mexico** 55

Brazil** 45

>730ημέρες

πραγματικής καθυστέρισης«the Scanner»

19

Εξαπλάσιες και με αυξητική τάση είναι οι ημέρες καθυστέρησης αποπληρωμής των προμηθευτών από

τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία, σε σύγκριση με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο, κατά το 2009.

Το αρνητικό αυτό ρεκόρ απεικονίζεται σε πρόσφατη έρευνα με σκοπό να προσδιοριστεί η μέση καθυστέρηση πληρωμών

(DSO) των προμηθειών ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσι-μων από τα Δημόσια Νοσοκομεία στις διάφορες χώρες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.Η έρευνα δείχνει την Ελλάδα να κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα καθυστέρησης πληρωμών η οποία μάλλον φαντάζει εξωπραγματική αν λάβουμε υπόψιν ότι μέχρι σήμερα τα ελ-ληνικά Νοσοκομεία εξοφλούν τιμολόγια του 2007. Με αυτό το δεδομένο ο χρόνος αποπληρωμής είναι πάνω από 730 ημέρες.

- Παραμένει 6 φορές βραδύτερη στις υποχρεώσεις της από τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο που είναι 121,8 ημέρες.

- Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και στην Ιρλανδία, με ανάλογα οικονομικά προβλήμα-τα με την χώρα μας, οι ημέρες καθυστέρησης είναι μόλις 69.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας σημειώ-νει ότι «το αρνητικό αυτό ρεκόρ έχει ήδη ξεπεραστεί το 2010 λόγω της συνεχιζόμενης στάσης πληρωμών από τα Νοσοκομεία και εκτός

του ότι εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς, οδηγεί αναπόφευκτα στην αδυναμία εξυπηρέτησης των αναγκών του ΕΣΥ από τους προμηθευτές του, που βρίσκονται σε διαρκώς επιδεινούμενη θέση».

TheScanner32.indd 19 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 20: The Scanner Magazine Issue 32

Ναί στην έκπτωση του 25%, αλλά.....Προτάσεις Υπουργείου

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν

Όπως γνωρίζετε στις 15/4/2010 έγιναν διαδοχικές συναντήσεις εκπροσώπων όλων των Συλ-λόγων με τους ΓΓ/ΥΟ κ. Πλα-σκοβίτη, ΓΓ/ΥΥ&ΚΑ κ. Πολύζο και εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας για την πιστοποίηση των χρεών των Δημόσιων Νο-σοκομείων.Κατά τις διαδοχικές αυτές συνα-ντήσεις, έγιναν δύο εναλλακτι-κές προτάσεις από πλευράς των Γενικών Γραμματέων που μπο-ρούν να συνοψιστούν στα εξής:1. Πληρωμή μετρητοίς με έκ-

πτωση της τάξης του 25%.2. Εναλλακτικά εξόφληση με

κρατικά ομόλογα 2 και 4 ετών χωρίς τόκους (zero coupon).

3. Θα κατατεθεί τροπολογία για την αναγνώριση όλων των εξωσυμβατικών προμηθειών μέχρι την εκτέλεση του Ενιαί-ου Προγράμματος Προμηθει-ών του έτους 2010.

Επειδή οι προτάσεις αυτές απερρίφθησαν από τους εκ-προσώπους μας, αποφασίστηκε να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών, για να καθοριστούν οι θέσεις του Συν-δέσμου στο φλέγον θέμα της αποπληρωμής μας.

ΣΕΠ

Από την πολυετή εμπειρία μου στο χώρο, και με την όλη εκτίμηση που τρέφω προς εσάς και την εν γένει συνεισφορά σας στον κλάδο, θέλω να σας επισημάνω για μία ακόμα φορά ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά στις συναλλαγές μας, τόσο η εται-ρία που εκπροσωπώ όσο και οι λοιπές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, το οποίο είναι σε όλους γνωστό, και για το οποίο για μια ακόμα φορά ζητώ την αποτελεσματική συνδρομή και τη μεσολάβηση σας ως συνδικα-λιστικού οργάνου μας και φορέα.Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος μας μαστίζεται μεταξύ άλλων, από τη διαδικασία που τηρεί-ται από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ) για την καταβο-λή των νοσηλίων και υλικών. Είναι γνωστό ότι υποχρεούμεθα να εκδίδουμε παραστατικά στο όνομα των ασθενών ως «εξοφλημένα», χωρίς, στην πραγματικότητα, να έχουμε εισπράξει το σχετικό τίμημα, τα οποία καλούνται αυτοί να προσκομίζουν στους ασφαλιστικούς τους φο-ρείς προκειμένου να εισπράξουν από αυτούς τις ανάλογες δαπάνες.

Η τακτική αυτή, όμως, όπως καλά γνωρίζετε, δημιουργεί πολλά προβλήματα και τραγελαφι-κές αντιφάσεις: η απαιτούμενη από τα ασφαλι-στικά ταμεία εξοφλητική απόδειξη, την οποία αναγκαζόμαστε να εκδώσουμε και παραδώ-σουμε, είναι εικονική, καθ’ ότι στην πραγματι-κότητα ο ασθενής καταβάλλει σ’ εμάς το τίμημα των ιατρικών υλικών αφ’ ότου το εισπράξει από το ασφαλιστικό του ταμείο, και αυτό επειδή τις περισσότερες φορές έχει πραγματική οικονομι-κή αδυναμία να εξοφλήσει εξ ιδίων χρημάτων την οφειλή του και να αναζητήσει τα καταβλη-

θέντα στη συνέχεια από το ασφαλιστικό ταμείο του, αλλά και επειδή οι θεράποντες ιατροί υπο-δεικνύουν τη διαδικασία αυτή στους ασθενείς τους.Κατόπιν των ανωτέρω, το πρόβλημα της διεκ-δίκησης και είσπραξης του τιμήματος των υλι-κών από τον ασθενή καθίσταται δυσχερέστερο: πέραν των προβλημάτων που ανακύπτουν από την τυχόν αφερεγγυότητα ή κακοπιστία τους ή από την περίπτωση να έχουν αποβιώσει και να προκύπτουν θέματα με τους κληρονόμους, εμείς καλούμεθα κάθε φορά να αποδείξουμε, εκτός των άλλων, την εικονικότητα της εκδο-θείσας από εμάς εξοφλητικής απόδειξης.Παράλληλα προκαλούνται και σοβαρά λογιστι-κά προβλήματα, τα οποία μάλιστα δημιουρ-γούν και ψευδείς εντυπώσεις εικονικότητας, που μπορούν ακόμα και να «ρίξουν» το κύρος των βιβλίων.Ζητώ τη συνδρομή σας στο ουσιαστικό αυτό πρόβλημα του κλάδου μας. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν καλύπτεται η ως άνω απαίτηση των ασφαλιστικών ταμείων νομοθετικά, και αν ναι, βάσει ποιών διατάξεων υποχρεούμεθα να εκδίδουμε και παραδίδουμε στους ασθενείς εικονικές εξοφλητικές αποδείξεις για τα μη εξοφληθέντα από αυτούς υλικά, προκειμένου να εισπράξουν αυτοί ό,τι δικαιούνται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία.Επίσης παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ως συνδικαλιστικό μας όργανο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τυχόν παρανομία και εν πάσει περιπτώσει η ανωτέρω καταχρηστική τακτική των ασφαλιστικών ταμείων, πρόβλημα το οποίο σας έχουμε κατ΄ επανάληψη επισημάνει..

Για την πιστή αντιγραφή, Χρήστος Καζάσης

α

TheScanner32.indd 20 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 21: The Scanner Magazine Issue 32

21

Τροποποιήσεις στο νόμο για τις προμήθειες του ΕΣΥ

Σε τροποποίηση του νόμου που αφορά στις προ-μήθειες του ΕΣΥ (3580 του 2007) προχωρεί το υπουργείο Υγείας, με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Αναλυτικά, το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:1. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν.3580/07 προστίθεται άρθρο 3Α με το κάτωθι περιεχόμε-νο:«Η ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος ανά Ασφαλιστικό Οργανισμό, η είσπραξη των οφειλομένων ποσών, η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παρ.1,2,4 και 5 του πα-ρόντος, καθώς και η εκτέλεση των πληρωμών των προμηθευτών ή των παρόχων υπηρεσιών, σύμφω-να με τις συναφθείσες συμβάσεις, ανατίθενται στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος ». Οι υποπεριπτώσεις αα), ββ) και γγ) της περίπτω-σης ε΄ του άρθρου 3 του ν.3580/07 καταργούνται και οι υποπεριπτώσεις δδ) και εε) αν αριθμούνται σε αα) και ββ) αντίστοιχα.2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 προ-στίθεται περίπτωση ιζ: «η δημιουργία βάσης δεδο-μένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/07 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δη-μοσιότητάς του».3. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3580/2007 προστίθε-ται υποπαράγραφος γ) ως εξής :«γ) Η Ε.Π.Υ., οι Υ.Πε., όπως και τα Νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς Υ.Υ.Κ.Α. κατά τ’ ανωτέρω, δύνανται να προβαίνουν σε διεξαγωγή διαγωνισμών του άρ-

θρου 10 του ν. 3580/07 με τη μέθοδο ηλεκτρο-νικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί προμήθειας)».4. Το εδάφιο 1 της παρ.7 του άρθρου 6 του ν.3580/2007 αντικαθίσταται ως εξής : «Η Επιτρο-πή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να διενεργεί δι-αγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, με ενιαίες προδι-αγραφές για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να αναθέτει κατ’ εξαίρεση την υλοποίηση ενιαί-ων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υ.Πε., για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας ΥΠε».5. Στην παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3580/2007 προστίθεται περίπτωση: «γ) καθορίζεται η εφαρ-μογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία. Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω».6. Ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3580/07 (Φ.Ε.Κ.134/τΑ΄/18-6-07), καθώς και της υπ΄αρίθμ. ΔΥ6α/οικ36932/17-3-09 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ./545/τΒ΄/24-3-09), παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχε-τικές συμβάσεις.

Ναί στην έκπτωση του 25%, αλλά.....

σ

TheScanner32.indd 21 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 22: The Scanner Magazine Issue 32

Ειδικότητες Είδος Υλικού ΤΙΜΗ Α* ΤΙΜΗ Β*ΠΝ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣΓΝ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣΓΝ

ΒΟΛΟΥΓΝ ΚΑΡ-ΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΤΡΙ-ΚΑΛΩΝ

ΓΝ ΛΑ-ΜΙΑΣ

ΓΝ ΑΜ-ΦΙΣΣΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑ-ΔΕΙΑΣ

ΓΝ ΘΗΒΩΝ

ΓΝ ΚΑΡΠΕ-ΝΗΣΙΟΥ

ΓΝ ΧΑΛΚΙ-ΔΑΣ

ΓΝ ΚΥΜΗΣ

ΓΝ ΚΑ-ΡΥΣΤΟΥ

Γεν Χειρουργική Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής 900,00 € 3.488,73 € 899,94 € 1.078,11 € 750,00 € 927,29 €Γεν Χειρουργική Σετ Λαπαροσκοπικής Σκωληκοειδεκτομής 900,00 € 899,94 €Γεν Χειρουργική Σετ Γαστρικού Δακτυλίου 2.500,00 €Γεν Χειρουργική Αιμοστατική σκόνη 566,00 € 400,00 € 440,00 € 120,00 € 495,00 € 550,00 € 483,56 €

Καρδιολογία Μονοεστιακός Απινιδωτής (Cardial Defibrillator) 21.000,00 € 8.950,00 €

Καρδιολογία Αμφικοιλιακός Απινιδωτής 22.000,00 € 12.600,00 €

Καρδιολογία Απλή μεταλλική ενδοστεφανιαία πρόθεση (Stends - BMS) 595,00 €

Καρδιολογία Επενδυμένη μεταλλική ενδοστεφανιαία πρόθεση (covered) 952,00 €

Καρδιολογία Ενδοστεφανιαία πρόθεση (stend φορτωμέ-νο με μπαλόνι) 1.785,00 €

Καρδιολογία Μπαλόνι αγγειοπλαστικής απλό όλων των τύπων 476,00 €

Καρδιολογία Ειδικό Μπαλόνι Αγγειοπλαστικής 655,00 €Καρδιολογία Εμφυτεύσιμος βηματοδότης τύπου dddr 3.000,00 €Νευροχειρουργική Τεχνικές Μήνιγγες 355,00 €

Νευροχειρουργική Βαλβίδα υδροκέφαλου προ/νη prograv Burr Hole ενηλ. 0-20cm H 95808 3.000,00 €

Νευροχειρουργική Οξυγονωτής απλος ενηλίκων 260,00 €Νεφρολογική Φίλτρο Χαμηλής Διαπερατότητας 40,00 € 7,00 € 40,00 € 44,00 € 44,00 € 40,00 € 40,00 €Νεφρολογική Φίλτρο Υψηλής Διαπερατότητας 44,00 € 7,00 € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Νεφρολογική Καθετήρας αιμοκάθαρσης μόνιμος 14,5 FR 24 CM 88,00 € 249,50 € 299,00 €

Ορθοπεδική Στυλεός Χ.ΤΣ. Dialoc No 7 Later (Sten) 820,00 € 700,00 € 1.182,00 € 820,00 €

Ορθοπεδική Κοτύλη χωρίς τσιμέντο 48mm CEP (Metallc acetubular cup) 460,00 € 300,00 € 1.003,00 € 170,00 €

Ορθοπεδική ΠΟΛ/ΝΙΟ KOT.CEP.10,28mm (Polythaelen insert) 220,00 € 90,00 € 393,00 € 476,56 €

Ορθοπεδική Κεφαλάκι CoCr 28mm Long + 3,5 (Modular Femoral Head) 220,00 € 200,00 € 272,00 € 285,95 €

Ορθοπεδική Ολική Αρθροπλαστική Ισχύου 2.250,00 € 1.600,00 € 2.562,30 € 2.250,00 € 1.450,00 €Ορθοπεδική ΣτυλεοsX.TΣ.DialocNo7Later(Sten)Ουρολογική Σετ Λαπαροσκοπικής Προστατεκτομής 1.050,00 € 899,94 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος (Acrylic absorbent) Octo RTU ενδοφακός 235,00 € 114,50 € 257,00 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος προδιπλωμένος (Acrylic absorbent prefolded) ενδοφακός 300,00 € 120,00 € 385,00 € 407,00 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος AR 40e ενδοφακός 235,00 € 120,00 € 300,00 € 266,20 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος 25% μικρής τομής ενδοφακός 300,00 € 120,00 € 350,00 € 308,00 €

ΩΡΛ Επενδυμένη μεταλλική ενδοστεφανιαία πρόθεση με φαρμακευτική ουσία 1.700,00 €

ΩΡΛ Πλήρες Σετ Κοχλιακών Εμφυτευμάτων 30.000,00 €ΩΡΛ cpack για έλεγχο ροχαλητού 565,00 €ΩΡΛ Floseal (αιμοστατική αλοιφή) 520,00 € 520,00 €

Παρατηρητήριο Τιμών Τιμή Α*: Αναφέρεται η χαμηλότερη τιμή στα περίπου 20 διερευνηθέντα ελληνικά νοσοκομεία

Τιμή Β*: Αναφέρονται τιμές από την Ευρωπαϊκή Αγορά

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν22

TheScanner32.indd 22 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 23: The Scanner Magazine Issue 32

Ειδικότητες Είδος Υλικού ΤΙΜΗ Α* ΤΙΜΗ Β*ΠΝ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣΓΝ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣΓΝ

ΒΟΛΟΥΓΝ ΚΑΡ-ΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΤΡΙ-ΚΑΛΩΝ

ΓΝ ΛΑ-ΜΙΑΣ

ΓΝ ΑΜ-ΦΙΣΣΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑ-ΔΕΙΑΣ

ΓΝ ΘΗΒΩΝ

ΓΝ ΚΑΡΠΕ-ΝΗΣΙΟΥ

ΓΝ ΧΑΛΚΙ-ΔΑΣ

ΓΝ ΚΥΜΗΣ

ΓΝ ΚΑ-ΡΥΣΤΟΥ

Γεν Χειρουργική Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής 900,00 € 3.488,73 € 899,94 € 1.078,11 € 750,00 € 927,29 €Γεν Χειρουργική Σετ Λαπαροσκοπικής Σκωληκοειδεκτομής 900,00 € 899,94 €Γεν Χειρουργική Σετ Γαστρικού Δακτυλίου 2.500,00 €Γεν Χειρουργική Αιμοστατική σκόνη 566,00 € 400,00 € 440,00 € 120,00 € 495,00 € 550,00 € 483,56 €

Καρδιολογία Μονοεστιακός Απινιδωτής (Cardial Defibrillator) 21.000,00 € 8.950,00 €

Καρδιολογία Αμφικοιλιακός Απινιδωτής 22.000,00 € 12.600,00 €

Καρδιολογία Απλή μεταλλική ενδοστεφανιαία πρόθεση (Stends - BMS) 595,00 €

Καρδιολογία Επενδυμένη μεταλλική ενδοστεφανιαία πρόθεση (covered) 952,00 €

Καρδιολογία Ενδοστεφανιαία πρόθεση (stend φορτωμέ-νο με μπαλόνι) 1.785,00 €

Καρδιολογία Μπαλόνι αγγειοπλαστικής απλό όλων των τύπων 476,00 €

Καρδιολογία Ειδικό Μπαλόνι Αγγειοπλαστικής 655,00 €Καρδιολογία Εμφυτεύσιμος βηματοδότης τύπου dddr 3.000,00 €Νευροχειρουργική Τεχνικές Μήνιγγες 355,00 €

Νευροχειρουργική Βαλβίδα υδροκέφαλου προ/νη prograv Burr Hole ενηλ. 0-20cm H 95808 3.000,00 €

Νευροχειρουργική Οξυγονωτής απλος ενηλίκων 260,00 €Νεφρολογική Φίλτρο Χαμηλής Διαπερατότητας 40,00 € 7,00 € 40,00 € 44,00 € 44,00 € 40,00 € 40,00 €Νεφρολογική Φίλτρο Υψηλής Διαπερατότητας 44,00 € 7,00 € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Νεφρολογική Καθετήρας αιμοκάθαρσης μόνιμος 14,5 FR 24 CM 88,00 € 249,50 € 299,00 €

Ορθοπεδική Στυλεός Χ.ΤΣ. Dialoc No 7 Later (Sten) 820,00 € 700,00 € 1.182,00 € 820,00 €

Ορθοπεδική Κοτύλη χωρίς τσιμέντο 48mm CEP (Metallc acetubular cup) 460,00 € 300,00 € 1.003,00 € 170,00 €

Ορθοπεδική ΠΟΛ/ΝΙΟ KOT.CEP.10,28mm (Polythaelen insert) 220,00 € 90,00 € 393,00 € 476,56 €

Ορθοπεδική Κεφαλάκι CoCr 28mm Long + 3,5 (Modular Femoral Head) 220,00 € 200,00 € 272,00 € 285,95 €

Ορθοπεδική Ολική Αρθροπλαστική Ισχύου 2.250,00 € 1.600,00 € 2.562,30 € 2.250,00 € 1.450,00 €Ορθοπεδική ΣτυλεοsX.TΣ.DialocNo7Later(Sten)Ουρολογική Σετ Λαπαροσκοπικής Προστατεκτομής 1.050,00 € 899,94 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος (Acrylic absorbent) Octo RTU ενδοφακός 235,00 € 114,50 € 257,00 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος προδιπλωμένος (Acrylic absorbent prefolded) ενδοφακός 300,00 € 120,00 € 385,00 € 407,00 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος AR 40e ενδοφακός 235,00 € 120,00 € 300,00 € 266,20 €

Οφθαλμολογική Ακρυλικός υδρόφιλος 25% μικρής τομής ενδοφακός 300,00 € 120,00 € 350,00 € 308,00 €

ΩΡΛ Επενδυμένη μεταλλική ενδοστεφανιαία πρόθεση με φαρμακευτική ουσία 1.700,00 €

ΩΡΛ Πλήρες Σετ Κοχλιακών Εμφυτευμάτων 30.000,00 €ΩΡΛ cpack για έλεγχο ροχαλητού 565,00 €ΩΡΛ Floseal (αιμοστατική αλοιφή) 520,00 € 520,00 €

Το παρατηρητήριο τιμών των ιατρικών υλικών είναι μία σοβαρή υπόθεση και δεν αντιμετωπί-ζεται πρόχειρα και επιπόλαια, όπως παρουσιά-ζεται από τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας. Η παράθεση τιμών περιστασιακά για ορισμένα είδη από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χω-ρίς πλήρη δεδομένα πως προέκυψαν οι τιμές αυτές (διαγωνισμοί, τρόπος πληρωμής, ποσό-τητες, προδιαγραφές κλπ)είναι αυθαίρετη, ατεκμηρίωτη και οδηγεί σε παραπλάνηση και αντιπαράθεση. Δεν νομί-ζω ότι αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου. Απλά δεν υπάρχουν στοιχεία για μία συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και μία ολο-κληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος των προμηθειών και της τιμολογιακής πολιτικής.Δεν επιτρέπεται να μετατίθεται η συμπλήρωση της λίστας στις ΥΠΕ ή στην Επιτροπή Προμη-θειών Υγείας, θέμα που αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Απαι-τείται σοβαρότητα, αντικειμενική παρουσίαση των δεδομένων που επικρατούν στις Ευρωπαϊ-κές χώρες και ουσιαστική μελέτη και αξιολόγη-ση του προβλήματος.Tο πρόβλημα δεν λύνεται με τροπολογίες και διορισμούς ατόμων σε θέσεις που δεν γνωρί-ζουν τι είναι Φίλτρο χαμηλής διαπερατότητας ή αμφικοιλιακός απινιδωτής και που πολύ πι-θανόν να μην έχουν πάει ποτέ σε νοσοκομείο. Επιτέλους, ας δουλέψουμε σοβαρά για να αντι-μετωπίσουμε το σήμερα που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις του αύριο.

23

TheScanner32.indd 23 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 24: The Scanner Magazine Issue 32

Τεχνολογική υποδομή συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής & Ακτινολογίας στις Βαλτικές χώρες

EstoniaPopulation 1 343 000 (2006)

Nuclear medicine departments 3Nuclear medicine staff:

Physicians 7Technologists 10Physicists 3Radiopharmacists 0

EquipmentPET/CT:

1 stationary1 mobile (for 2 institutions)

Double Headed Gamma Cameras 3(2 SPECT/CT)Gamma Probes 3Gamma counters 3Thyroid uptake devices 2

•Approximately 200 radiologists (+34 residents)–149 radiologist per one million inhabitants

•Country-wide PACS–Radiologists–Referring physicians

•Equipment–X-ray-143 (one unit per 9400 inhabitants)

–CT-19 (70 000)

–MRI-10 (135 000)

–Angiography-5 (270 000)

–Mammography-6 (225 000)

–Nuclear medicine-5 (270 000)

Radiological equipment

Latvia

Population 2 274 000 (2007)

Nuclear medicine departments 4Nuclear medicine staff:

Physicians 9Technologists 10Physicists 2Radiopharmacists 0

Equipment

PET/CT 0Single Headed Gamma Cameras 1Double Headed Gamma Cameras 4 (0 SPECT/CT)Gamma Probes 2Gamma counters 2Thyroid uptake devices 1

2007 2008x‐ ray 112712stinu

Mammography 5333stinuAngiography 76stinu

CT 2584stinu

MRI 5111stinu

Radiological equipment

Lithuania

Population 3 375 000 (2007)

Nuclear medicine departments 5Nuclear medicine staff:

Physicians 10,25Technologists 24,5Physicists 0,25 (Engineers 2,5)Radiopharmacists 0

Equipment

PET/CT 0Single Headed Gamma Cameras 3Double Headed Gamma Cameras 2 (0 SPECT/CT)Rectilinear scanners 4Gamma Probes 4Gamma counters 2Thyroid uptake devices 2

Radiological equipment

• 427 conventional x-ray machines, including 129 fluosroscopy units 13/100 000

• 24 Mammografy units

• 20 Angiography units 0,6/100 000

• 49 CT (6–16 slices, 1 –64and1 -128slices) 1,5/100 000

• 14 MR (6 - 1,5T) 0,42/100 000

• 5 NM departments

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α24

TheScanner32.indd 24 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 25: The Scanner Magazine Issue 32

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η εταιρία MEDICAL DIGITAL SYSTEMS ιδρύθηκε, από έμπειρους Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με χρόνια προϋπηρεσίας στο χώρο της Υγείας. Σκοπός της είναι η προσφορά λύσεων υψηλής τεχνολογίας στους παρόχους υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, ώστε να διευκολυνθεί το καθημερινό έργο από πλευ-ράς ροής εργασίας και βέλτιστης χρησιμοποίησης των διαφόρων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, κα) και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις στην καθημερινή πρακτική.

Ψηφιοποιητής ακτινολογικών φιλμ

Συστήματα διαχείρισης ιατρικής εικόνας (PACS)η

Medical Digital SystemsΚερασιάς 35 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: 210 6090664Fax: 210 6090151

www.medisy.gre-mail: [email protected]

Το μοναδικό τροχήλατο σύστημα υπολιγιστικής ακτινογραφίας CR για τη μετακίνησή του σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου

25

TheScanner32.indd 25 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 26: The Scanner Magazine Issue 32

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Διάχυση συστημάτων Ποζιτρονικής Τομογραφίας (ΡΕΤ-CT)

26

PET/CT represents one of the medical imaging modalities with the largest growth worldwide. In 2009 approximately 2,000 PET/CT scanners were installed in the United States and approximately 350 were installed in Europe. Considering a popula-tion of about 307 million in the United States and 830 million in Europe, the United States has installed about 6 times as many scanners as all of Europe but has only one third the population (Courtesy of Siemens/CTI.)

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τις άδειες των συστημάτων ποζιτρονικής τομογραφίας, είναι καλό να παρουσιάζεται η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υπάρχει μία αντικειμενική τεκμηρί-ωση επιλογής και συγκριτικής αξιολόγησης.

Από τις αναφορές στις παραπάνω χώρες, προκύπτει μία χωροταξική κατανομή των συστημάτων που ανταποκρίνεται στη κάλυψη των αναγκών σε όλη τη χώρα και όχι τη συγκέντρωση των συστημάτων σε 2-3 αστικά κέντρα όπως συμβαίνει στη περίπτωσή μαςε

TheScanner32.indd 26 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 27: The Scanner Magazine Issue 32

27

In Europe, Introduction of PET/CT hybrid scanners has also led to an in-crease in their installations.. Compares with the united States, however, a less accelerated growth has been observed. In 2009, 70 scanners were installed in Germany and 350 in all Europe. (Courtesy of Siemens AG.)

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

TheScanner32.indd 27 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 28: The Scanner Magazine Issue 32

28

Οικονομικά αποτελέσματα Philips Healthcare - GE Healthcare

E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ28

TheScanner32.indd 28 29/04/2010 12:24 π.μ.

Page 29: The Scanner Magazine Issue 32

29Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ

Συγκριτικές διαφοροποιήσεις δεικτών δαπανών υγείας

Συνολική παγκόσμια δαπάνη υγείας 4.1 τρις. ΔολάριαΣυνολική παγκόσμια κατά κεφαλή δαπάνη υγείας 639 δολάρια

Χώρα με την υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη υγείας Ην. Πολ. Αμερικής 6.103 δολάρια

Χώρα με την μικρότερη κατά κεφαλή δαπάνη υγείας Μπουρούντι 2.90 δολάρια

Χώρα με την υψηλότερη δημόσια κατά κεφαλή δαπάνη υγείας Νορβηγία 4.508 δολάρια

Χώρα με την μικρότερη δημόσια κατά κεφαλή δαπάνη υγείας Μπουρούντι 0.70 δολάρια

Χώρα με την υψηλότερη ιδιωτική κατά κεφαλή δαπάνη υγείας Ελβετία 1,787 δολάρια

Χώρα με την μικρότερη ιδιωτική κατά κεφαλή δαπάνη υγείας Νησιά Σολομώντος 1.00 δολάριο

Μέση ετήσια κατά κεφαλή δαπάνη υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ 2,716 δολάρια

Ποσοστό πληθυσμού που ζεί στις χώρες του ΟΟΣΑ 18%

Ετήσιες δαπάνες υγείας της πόλης της Νέας Υόρκης για τα 8,2 εκ. πληθυσμού 429 εκ. δολάρια

Ετήσιες δαπάνες υγείας της κυβέρνησης του Μπενίν για τα 8,2 εκ. πληθυσμού 86 εκ. δολάρια

Ελάχιστη κατά κεφαλή δαπάνη για τις βασικές υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ

35 -50 δολάρια

Αριθμός κρατών με κατά κεφαλή ετήσια δαπάνη υγείας κάτω από 50 δολάρια 64

Αριθμός κρατών με κατά κεφαλή ετήσια δαπάνη υγείας κάτω από 20 δολάρια 30

συγκριτική ανάλυση

συστημάτων υγείας

TheScanner32.indd 29 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 30: The Scanner Magazine Issue 32

Special Eurobarometer European

Commission

Απογοήτευση από τους Ελληνικούς δείκτες υπηρεσιών υγείας

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ι Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ30

Το 83% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν πιθανό να υποστούν κάποια βλάβη μέσα στο νοσοκομείο σύμ-φωνα με τα αποτελέσματα του ευρωβαρόμετρου για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Το ποσοστό αυτό εί-ναι το υψηλότερο στις 27 χώρες της ΕΕ, με τον μέσο κοινοτικό όρο να είναι στο 50%, και με την σχετική κατάταξη Κύπρος 81%, Λεττονία 75% και Πολωνία 69%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Αυστρία 19%, Φιλανδία 27%, Γερμανία 31% και Ισπανία 35%

Αξίζει να διαβαστεί η έκθεση και να αναλυθούν συ-γκεκριμένοι πίνακες, μήπως και αλλάξει τίποτα στις πολιτικές υγείας της καθημερινότητας, που χαρα-κτηρίζονται έντονα από ασκήσεις επί χάρτου, από πανεπιστημιακούς καθηγητές και από τα ΤΕΙ Καλα-μάτας, τα οποία αποτελούν σήμερα το κέντρο της γνώσης και της εμπειρίας στον χώρο της υγείας. Medical staff

that is well trained

Treatment that works

No waiting lists to get seen and treated

Respect of a patient’s dignity

Modern medical

equipment

Free choice of doctor

Proximity of hospital and

doctor

Healthcare that keeps you safe

from harm

A clean environment

at the healthcare

facility

Free choice of hospital

A welcoming and friendly environment

DK

EU27 52% 39% 29% 27% 27% 22% 22% 22% 19% 14% 7% 1%

BE 52% 33% 19% 27% 26% 33% 21% 18% 13% 26% 11% 0%

BG 55% 64% 10% 23% 36% 23% 25% 19% 8% 13% 8% 1%

CZ 49% 47% 20% 25% 46% 26% 19% 13% 12% 14% 11% 0%

DK 54% 46% 49% 24% 31% 12% 24% 10% 16% 19% 7% 1%

DE 62% 39% 13% 25% 32% 29% 16% 33% 22% 15% 2% 0%

EE 47% 38% 35% 20% 41% 27% 17% 11% 10% 11% 16% 1%

IE 46% 21% 44% 26% 15% 16% 38% 27% 32% 13% 5% 1%

EL 45% 39% 43% 37% 17% 31% 16% 15% 23% 21% 6% 0%

ES 54% 28% 47% 23% 21% 23% 28% 18% 11% 10% 4% 1%

FR 48% 35% 22% 23% 31% 24% 40% 15% 20% 20% 8% 0%

IT 44% 36% 34% 36% 22% 16% 12% 23% 20% 12% 10% 1%

CY 61% 42% 33% 43% 18% 39% 5% 23% 12% 10% 2% 0%

LV 46% 44% 7% 28% 36% 26% 39% 16% 5% 13% 8% 1%

LT 60% 46% 19% 16% 51% 28% 13% 12% 6% 16% 5% 0%

LU 55% 16% 25% 20% 26% 36% 45% 10% 17% 16% 12% 1%

HU 51% 42% 35% 28% 35% 22% 18% 22% 12% 13% 7% 0%

MT 57% 21% 39% 25% 16% 22% 16% 17% 34% 11% 8% 0%

NL 65% 40% 38% 31% 17% 20% 21% 23% 14% 14% 5% 1%

AT 60% 41% 15% 27% 35% 22% 20% 31% 24% 14% 6% 0%

PL 27% 52% 39% 28% 29% 23% 17% 21% 8% 12% 11% 3%

PT 49% 28% 38% 38% 19% 16% 33% 11% 14% 12% 7% 3%

RO 54% 37% 12% 34% 23% 26% 22% 12% 24% 15% 10% 1%

SI 48% 30% 59% 34% 21% 22% 16% 17% 6% 12% 20% 0%

SK 41% 48% 23% 31% 36% 21% 21% 23% 14% 13% 15% 0%

FI 57% 48% 65% 24% 14% 15% 24% 14% 6% 7% 11% 0%

SE 68% 35% 39% 28% 25% 14% 55% 5% 12% 7% 5% 0%

UK 60% 40% 28% 20% 24% 12% 13% 30% 30% 14% 7% 3%

QD1 Of the following criteria, which are the three most important criteria when you think of high quality healthcare in (OUR COUNTRY)? (MAX. 3 ANSWERS)

* In bold, the highest results per country; in italics the lowest results per country; the grey rectangle shows the highest results per value; the rectangle with black borders shows the lowest results per value.

- 15 -

Hospital infections

Incorrect, missed or delayed diagnoses

Medication related errors (wrong prescription, wrong dose, dispensing

error in pharmacy, wrong administration route)

Surgical errors

Medical device or equipment-related

errors

EU27 %93%64%94%85%95

BE 68% %34%44%15 33%

BG 71% 76% %95%76 51%

CZ 39% 59% %54%54 31%

DK 75% %74%27%37 38%

DE 51% %73%83%94 24%

EE 47% 70% %64%15 37%

IE 71% %43%93%55 29%

EL 85% %37%86%28 60%

ES 36% 37% %72%13 24%

FR 75% %65%85%66 47%

IT 59% 63% %85%55 49%

CY 78% 85% %67%57 68%

LV 70% 89% %47%77 55%

LT 74% 88% %37%77 62%

LU 52% 57% %74%94 28%

HU 46% 61% %05%54 44%

MT 61% %34%05%55 39%

NL 56% 57% %14%25 32%

AT 18% 26% %71%42 15%

PL 76% 81% %47%96 66%

PT 67% %85%26%46 57%

RO 66% 68% %95%06 52%

SI 70% %85%85%86 46%

SK 53% 68% %74%54 40%

FI 41% %42%13%83 13%

SE 35% 45% %71%13 13%

UK 59% %13%73%94 29%

* In bold, the highest results per country; in italics the lowest results per country; the grey rectangle shows the highest results per value; the rectangle with black borders shows the lowest results per value.

QD5 Being harmed when receiving healthcare is also referred to as “adverse events”. Thinking of the following types of adverse events in your view, how likely, if at all, is it that each of them might happen to you if you were to receive

healthcare in (OUR COUNTRY)?

TheScanner32.indd 30 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 31: The Scanner Magazine Issue 32

31

TVNewspapers

and magazines

Friends or family

The Internet Radio

Personal experience Hospital

Official statistics

Other (SPONT.) DK

EU27 73% 44% 31% 21% 18% 16% 10% 9% 1% 3%

BE 57% 43% 30% 30% 21% 21% 21% 15% 1% 1%

BG 81% 30% 48% 11% 6% 11% 7% 5% 0% 7%

CZ 85% 42% 33% 22% 17% 16% 6% 8% 0% 1%

DK 82% 62% 25% 28% 31% 16% 2% 4% 1% 1%

DE 76% 57% 27% 19% 17% 15% 6% 11% 0% 2%

EE 58% 51% 32% 25% 28% 19% 5% 6% 0% 3%

IE 61% 52% 39% 15% 23% 22% 12% 9% 1% 8%

EL 89% 34% 57% 7% 5% 13% 7% 3% 0% 0%

ES 69% 26% 47% 13% 8% 31% 14% 3% 1% 2%

FR 68% 43% 29% 24% 29% 14% 9% 9% 1% 3%

IT 80% 42% 26% 14% 11% 10% 11% 11% 1% 2%

CY 86% 43% 52% 10% 11% 23% 6% 5% 0% 0%

LV 71% 32% 31% 31% 19% 21% 9% 8% 0% 2%

LT 80% 49% 19% 25% 27% 13% 5% 5% 1% 2%

LU 61% 40% 35% 19% 14% 25% 11% 7% 2% 2%

HU 85% 40% 28% 18% 26% 13% 7% 8% 0% 1%

MT 56% 43% 41% 26% 14% 21% 9% 8% 0% 3%

NL 51% 53% 25% 43% 11% 24% 14% 25% 1% 1%

AT 70% 56% 35% 21% 22% 18% 15% 16% 1% 2%

PL 79% 30% 30% 21% 22% 12% 4% 4% 0% 5%

PT 85% 24% 22% 10% 10% 8% 13% 3% 1% 4%

RO 77% 27% 37% 16% 14% 24% 15% 6% 1% 5%

SI 86% 51% 30% 22% 18% 14% 3% 5% 1% 1%

SK 76% 36% 33% 24% 16% 20% 10% 11% 0% 2%

FI 36% 35% 47% 44% 12% 24% 24% 15% 1% 1%

SE 74% 72% 39% 25% 24% 21% 5% 11% 1% 0%

UK 69% 56% 25% 26% 22% 13% 12% 7% 1% 3%

QD13 What are the three main information sources through which you hear or find out about adverse events in healthcare? (ROTATE – MAX. 3 ANSWERS)

* In bold, the highest results per country; in italics the lowest results per country; the grey rectangle shows the highest results per value; the rectangle with black borders shows the lowest results per value.

Medical staffthat is well

trained

Treatment that works

No waiting lists to get seen and treated

Respect of a patient’s dignity

Modern medical

equipment

Free choice of doctor

Proximity of hospital and

doctor

Healthcare that keeps you safe

from harm

A clean environment

at the healthcare

facility

Free choice of hospital

A welcoming and friendly environment

DK

EU27 52% 39% 29% 27% 27% 22% 22% 22% 19% 14% 7% 1%

BE 52% 33% 19% 27% 26% 33% 21% 18% 13% 26% 11% 0%

BG 55% 64% 10% 23% 36% 23% 25% 19% 8% 13% 8% 1%

CZ 49% 47% 20% 25% 46% 26% 19% 13% 12% 14% 11% 0%

DK 54% 46% 49% 24% 31% 12% 24% 10% 16% 19% 7% 1%

DE 62% 39% 13% 25% 32% 29% 16% 33% 22% 15% 2% 0%

EE 47% 38% 35% 20% 41% 27% 17% 11% 10% 11% 16% 1%

IE 46% 21% 44% 26% 15% 16% 38% 27% 32% 13% 5% 1%

EL 45% 39% 43% 37% 17% 31% 16% 15% 23% 21% 6% 0%

ES 54% 28% 47% 23% 21% 23% 28% 18% 11% 10% 4% 1%

FR 48% 35% 22% 23% 31% 24% 40% 15% 20% 20% 8% 0%

IT 44% 36% 34% 36% 22% 16% 12% 23% 20% 12% 10% 1%

CY 61% 42% 33% 43% 18% 39% 5% 23% 12% 10% 2% 0%

LV 46% 44% 7% 28% 36% 26% 39% 16% 5% 13% 8% 1%

LT 60% 46% 19% 16% 51% 28% 13% 12% 6% 16% 5% 0%

LU 55% 16% 25% 20% 26% 36% 45% 10% 17% 16% 12% 1%

HU 51% 42% 35% 28% 35% 22% 18% 22% 12% 13% 7% 0%

MT 57% 21% 39% 25% 16% 22% 16% 17% 34% 11% 8% 0%

NL 65% 40% 38% 31% 17% 20% 21% 23% 14% 14% 5% 1%

AT 60% 41% 15% 27% 35% 22% 20% 31% 24% 14% 6% 0%

PL 27% 52% 39% 28% 29% 23% 17% 21% 8% 12% 11% 3%

PT 49% 28% 38% 38% 19% 16% 33% 11% 14% 12% 7% 3%

RO 54% 37% 12% 34% 23% 26% 22% 12% 24% 15% 10% 1%

SI 48% 30% 59% 34% 21% 22% 16% 17% 6% 12% 20% 0%

SK 41% 48% 23% 31% 36% 21% 21% 23% 14% 13% 15% 0%

FI 57% 48% 65% 24% 14% 15% 24% 14% 6% 7% 11% 0%

SE 68% 35% 39% 28% 25% 14% 55% 5% 12% 7% 5% 0%

UK 60% 40% 28% 20% 24% 12% 13% 30% 30% 14% 7% 3%

QD1 Of the following criteria, which are the three most important criteria when you think of high quality healthcare in (OUR COUNTRY)? (MAX. 3 ANSWERS)

* In bold, the highest results per country; in italics the lowest results per country; the grey rectangle shows the highest results per value; the rectangle with black borders shows the lowest results per value.

- 15 -

Hospital infections

Incorrect, missed or delayed diagnoses

Medication related errors (wrong prescription, wrong dose, dispensing

error in pharmacy, wrong administration route)

Surgical errors

Medical device or equipment-related

errors

EU27 %93%64%94%85%95

BE 68% %34%44%15 33%

BG 71% 76% %95%76 51%

CZ 39% 59% %54%54 31%

DK 75% %74%27%37 38%

DE 51% %73%83%94 24%

EE 47% 70% %64%15 37%

IE 71% %43%93%55 29%

EL 85% %37%86%28 60%

ES 36% 37% %72%13 24%

FR 75% %65%85%66 47%

IT 59% 63% %85%55 49%

CY 78% 85% %67%57 68%

LV 70% 89% %47%77 55%

LT 74% 88% %37%77 62%

LU 52% 57% %74%94 28%

HU 46% 61% %05%54 44%

MT 61% %34%05%55 39%

NL 56% 57% %14%25 32%

AT 18% 26% %71%42 15%

PL 76% 81% %47%96 66%

PT 67% %85%26%46 57%

RO 66% 68% %95%06 52%

SI 70% %85%85%86 46%

SK 53% 68% %74%54 40%

FI 41% %42%13%83 13%

SE 35% 45% %71%13 13%

UK 59% %13%73%94 29%

* In bold, the highest results per country; in italics the lowest results per country; the grey rectangle shows the highest results per value; the rectangle with black borders shows the lowest results per value.

QD5 Being harmed when receiving healthcare is also referred to as “adverse events”. Thinking of the following types of adverse events in your view, how likely, if at all, is it that each of them might happen to you if you were to receive

healthcare in (OUR COUNTRY)?

European Comission

QD4a How likely do you think it is that patients could be harmed by…?-% Likely

Hospital care in (our country)

Non-hospital healthcare in (our country)

TheScanner32.indd 31 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 32: The Scanner Magazine Issue 32

32

H αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νόσωνστη Γενική Κλινική Euromedica-Αθήναιον

Η Γενική Κλινική Euromedica-Αθήναιον είναι εξοπλισμένη με τον υπερσύγχρονο Γραμμικό Επιταχυντή Elekta Synergy® της εταιρίας Elekta, η οποία ηγείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη και εφαρ-μογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής. To ολοκληρωμένο σύστημα ακτινοθεραπείας Elekta Synergy®, εντοπίζει με ακρί-βεια και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις νεοπλασίες και τους όγκους σε οποιοδήποτε σημείο – όργανο του σώματος, με πλήρη προστασία των υγιών ιστών έτσι ώστε η θεραπεία στην κλινική Euromedica-Aθήναιον να είναι αποτελεσματική και ασφαλής.

Ο πλήρως ψηφιακά ελεγχόμενος Γραμμικός Επιταχυντής παρέχει μια σειρά δυνατοτήτων που οδη-γούν στην δημιουργία ευέλικτων θεραπευτικών σχημάτων στην υπηρεσία του ακτινοθεραπευτή και του ακτινοφυσι-κού. Eπιτρέπει την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων που οφείλονται στις ελλείψεις ακριβούς επανατοποθέτησης του ασθενούς και στην αναπόφευκτη κίνηση των εσωτερικών οργάνων κατά την διάρκεια της θεραπείας. Έτσι διασφαλίζει

τη βέλτιστη αξιοπιστία και ακρίβεια στην εκτέλεση όλων των τεχνικών σύγχρονης ακτινοθεραπείας και

προσφέρει εξειδικευμένες κλινικές λύσεις. Πρωτοπορεί στην ανάπτυξη και κλινική

εφαρμογή νέων και πιο αποτελεσματι-κών μεθόδων.

Όλο το εύρος ολοκληρωμένων και σύγχρονων τεχνικών μπορούν να εφαρμοστούν πλέον στο τμήμα της ακτινοθεραπείας της κλινι-κής Euromedica-Aθήναιον και πιο συγκεκριμένα :

Προσαρμοσμένη Ακτινοθεραπεία (3D-Conformal) Με την συγκεκριμένη τεχνική η κατανομή της δόσης προ-σαρμόζεται στο σχήμα του όγκου στόχου, στις τρεις του διαστάσεις, ελαχιστοποιώντας τη δόση που λαμβάνεται από τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς.

Ακτινοθεραπεία πεδίων μεταβαλλόμενης έντασης (Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRT), η οποία, επιπλέον δίνει τη δυνατότητα της μεταβολής της έντασης της δέσμης ακτινοβολίας με σκοπό την εναπόθεση υψηλής δόσης στον στόχο. Eλαχιστοποιεί περαιταίρω την δόση στους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς.

Ακτινοθεραπεία Καθοδηγούμενη από Εικόνες (Image Guided Radiation Therapy – IGRT). Αποτελεί μία από τις τελευταίες εξελίξεις της ακτινοθεραπείας για εφαρμογές IGRT. Επιτυγχάνει λήψη ενσωματωμένης, στον γραμμικό επιταχυντή, αξονικής τομογραφίας (Cone Beam CT), αμέσως πριν την εκτέλεση της ακτινοθεραπείας. Ο όγκος-στόχος (PTV), σε 3D μορφή απεικονίζεται σε 30 δευτερόλεπτα στην οθόνη του Γραμμικού επιταχυντή και άμεσα γίνονται οι τυχόν αναγκαίες διορθώσεις θέσεως του ασθενούς. Παρέχει απόλυτη ακρίβεια, ταχύτητα, προστασία των οργάνων και μαλακών ιστών και αποτελεσματικότητα για το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (Stereotactic Radiotherapy/ Radiosurgery – SRT/SRS). Κυρίως για περιπτώσεις: Αρτηριοφλεβικών ανωμαλιών Εγκεφαλικών μεταστάσεων •Γλοιωμάτων, Μηνιγγιωμάτων •Ακουστικών νευρικωμάτων. Για βλάβες (πολύ μικρών διαστάσεων) κυρί-ως στον εγκέφαλο, χρησιμοποιείται ειδικός στερεοτακτικός εξοπλισμός για την ακτινοβόληση (dΜLC, cones), την ακινη-τοποίηση (BodyFIX, HeadFIX), τον δοσιμετρικό υπολογισμό (ERGO++) και την επαλήθευση των πλάνων θεραπείας (QA tools).

Γενική Κλινική Euromedica-Αθήναιον: Κόνωνος 123, Βύρωνας, Αθήνα, τηλ. 210-7676 100

TheScanner32.indd 32 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 33: The Scanner Magazine Issue 32

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Χειρουργικός ΠροβολέαςMAQUET POWERLEDPOINT & SHOOT• LEDs 2ης γενιάς• Πάντα εστιασμένο φως με αποδοτικό και απόλυτα ομοιογενές πεδίο εξαιρετικού βάθους• Τα μονοχρωματικά λευκά LEDs απεικονίζουν άριστα τους ιστούς, ιδιαίτερα σημαντικό σε απαιτητικά χει-ρουργεία• Το συμμετρικό σχήμα του προβολέα προσφέρει εξαιρετική σκιαλυτικότητα, ανεξαρτήτως θέσεως του χειρουργού, χάρη στις επικαλυπτόμενες ακτίνες φωτός• Ασύγκριτη διαχείριση θερμότητας: προλαμβάνει την ξήρανση των ιστών

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ-ΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ (FSP)• Αυτόματη σταθεροποίηση φωτεινότητας ακόμα και μετά από πολύωρη λειτουργία, για απόλυτα ομοιογενές φως στο χειρουργικό πεδίο

ΑΙΜ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ• Ο μόνος προβολέας που ρυθμίζει αυτόματα την φω-τεινότητα του, ανάλογα τη θέση του χειρουργού, μειώ-νοντας την ένταση στο σημείο που καλύπτει ο ιατρός και αυξάνοντας την, στην εκ διαμέτρου αντίθετη.

Με την πολύχρονη εμπειρία της, η MAQUET προσφέρει μια νέα σειρά μονάδων διανομής για Χειρουργικές Αίθουσες, Μονάδες Εντατι-κής Θεραπείας και Τμήματα Επειγόντων.

• Λειτουργικότητα: συμπαγής σχεδιασμός μονάδας διανομής, στιβαρή κατασκευή για ευκολία μετακίνησης, εργονομία και απόλυτη συμβατότητα με συστήματα multimedia• Ιδανικό περιβάλλον εργασίας: περιβάλλον φωτισμός LED, σχεδιασμός που συμβάλλει στην υγιεινή• Σχεδιασμός και λύσεις για τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η συνεχής εισαγωγή νέων τεχνο-λογιών, εξοπλισμού διαφορετι-κών κατασκευαστών, ελάχιστου χρόνου και υψηλών απαιτήσεων, οδήγησε την MAQUET στην εξέ-λιξη μιας ολοκληρωμένης λύσης multimedia, με σκοπό την απο-συμφόρηση της χειρουργικής ομάδας και την μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών

Η ενσωμάτωση εικόνας και ήχου εξοπλισμού χειρουργείου και ια-τρικών αρχείων αποτελεί πλέον ρουτίνα. Με την οθόνη αφής που συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες του συστήματος, διευκολύνει την απεικόνιση, εγγραφή και ζωντανή αναμετάδοση εικόνας και video από τη χειρουργική αίθουσα.

• Απλή χρήση• Μεταφορά δεδομένων από συστήματα HIS (Hospital Information System) ή PACS (Picture Archiving and Communication System) του Νο-σοκομείου• Ενσωμάτωση σημάτων από πηγές ανεξαρτήτως κατασκευ-αστή (ECG, C-Arm, ενδοσκόπια, cameras, μικροσκόπια)• Ψηφιακή καταγραφή σε σύ-στημα DICOM και ενσωμάτωση στο σύστημα PACS• Ζωντανή αναμετάδοση εικό-νας και video απευθείας από την χειρουργική αίθουσα σε αμφιθέα-τρα, γραφεία, αίθουσες συσκέψε-ων, εντός και εκτός του Νοσοκο-μείου.

BIOSENSEΠαπαδιαμαντοπούλου 14115 28 AthensΤηλ. 210 7254 420-1-2Fax. 0030 210 7254 423email: [email protected] : www.biosense.gr

33

H αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νόσωνστη Γενική Κλινική Euromedica-Αθήναιον

TheScanner32.indd 33 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 34: The Scanner Magazine Issue 32

Σ Ε Π

Σε Συνέντευξη Τύπου/εκδήλωση που διοργανώθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου, από τον Σύνδεσμο Ελλή-νων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ), την Ελ-ληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ) και την European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA), παρουσιάστηκε ο πρωτοποριακός ιστότοπος www.labtestsonline.gr, που λειτουργεί και στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Την εκδήλωση τίμη-σαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από όλους τους χώρους της Υγείας, όπως το Υπουργείο Υγείας, Διοικη-τές Νοσοκομείων, Ιατρικές Εταιρείες, Σύλλογοι ασθενών και πολλοί άλλοι.Στην εκδήλωση ομιλητές ήσαν, ο κ. Χρύσανθος Μη-τρόπουλος, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠ, ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση παρουσιάζοντας τους στόχους του ΣΕΠ μέσω του labtestsonline.gr. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η εκ-πρόσωπος της EDMA, κα Miriam Gargesi, η οποία μίλησε για το project της EDMA, μεταφοράς του Labtestsonline στην Ευρώπη. Ενδιαφέρουσες και αναλυτικές ήσαν οι ομιλίες, της Prof Dr. Med κας Mariam Klouche, η οποία παρουσίασε τους επιστημονικούς στόχους του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Labtestsonline, ενώ ο Δρ. Αλέξανδρος Χαλιάσος, εκπρόσωπος της ΕΕΚΧ-ΚΒ (εθνικό μέλος της IFCC-Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας) εστίασε την λειτουργική παρουσίαση του labtestsonline.gr.

Στόχος όλων των φορέων είναι να αποδειχθεί, ο εν λόγω ιστότοπος, και για το Ελληνικό ευρύ κοινό ένα πολύτιμο εργαλείο που «θα συνεισφέρει σημαντικά

στην ενημέρωση του κοινού πάνω στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών και θα στηρίξει με αυτό τον τρόπο την ιδέα της προληπτικής ιατρικής, που σώζει ζωές μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης διάγνωσης», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χ. Μητρόπουλος, μέλος του ΔΣ του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας. Συγκεκριμένα, το Lab Tests Online είναι ένας δικτυακός τόπος, με παγκόσμια αναγνώριση, που λειτουργεί σε 12 χώρες και 3 Ηπείρους, και δέχεται 2.400.000 επισκέψεις το μήνα. Μέσω του site παρέχονται πληροφορίες στο ευρύ κοινό με αξιόπιστο, απλό και κατανοητό τρόπο. Το www.labtestsonline.gr προσφέρει πληροφορίες όπως, τι σημαίνουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, πως δι-εξάγονται μέσα στο ειδικό εργαστήριο και ποιες είναι οι πιθανές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων για την υγεία του ενδιαφερομένου. Είναι ένας μη εμπορικός και μη κερδοσκοπικός ιστότοπος, που προσφέρεται σε όλους τους πολίτες του κόσμου, από τα συλλογικά όργανα του χώρου της ιατρικής εργαστηριακής διάγνωσης. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του labtestsonline, είναι επιστημονικά ελεγμένες. Στην Ελλάδα αυτό κατοχυρώνεται από τη συνεργασία τρι-ών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων, που αντιπροσωπεύουν κάθε πλευρά του εργαστηρια-κού χώρου, δηλαδή της EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association), που έχει την ευθύνη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και των δύο ελληνικών φορέων, του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (εθνικού μέλους της EDMA), που έχει την διαχει-

34

Το αποτελεσματικότερο όπλο για την προστασία της υγείας μας είναι η ενημέρωση

www.labtestsonline.gr Ενημερωθείτε εύκολα και αξιόπιστα και κατανοήστε τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεών σας μέσα από

τη μεγαλύτερη παγκόσμια δικτυακή πύλη αυτής της κατηγορίας, που λειτουργεί σε 12 χώρες και στην Ελλάδα.

σ

TheScanner32.indd 34 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 35: The Scanner Magazine Issue 32

35ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ

35

ριστική ευθύνη στη χώρα μας και της Ελληνικής Εταιρί-ας Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας (εθνικού μέ-λους της IFCC-Διεθνής Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας) που είναι ο εξουσιοδοτημένος επιστημονικός φορέας, υπεύθυνος για τις μεταφράσεις και έχει την επιστημο-νική ευθύνη των κειμένων.Ο κ. Μητρόπουλος τόνισε, στην ομιλία του ότι «χάρις στη συστηματική δουλειά των μελών της ΕΕΚΧ-ΚΒ, το Ελληνικό labtestsonline παρέχει ουσιαστικό περιεχόμε-νο προσφέροντας 65 εξετάσεις. Η προσπάθεια αυτή συ-νεχίζεται, τόσο για να ολοκληρωθούν όλες οι πληροφο-ρίες για τις εργαστηριακές εξετάσεις, που είναι περίπου 200 στο site των ΗΠΑ, αλλά και για να επικαιροποιού-νται οι πληροφορίες, δεδομένου ότι η ιατρική είναι ένα δυναμικό επιστημονικό πεδίο, στο οποίο προστίθενται συνεχώς καινούργιες γνώσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών». Επίσης, ο κ. Μητρόπουλος επισήμανε ότι, «κατά το χρο-νικό διάστημα που λειτουργεί το site δέχεται ικανοποιη-τικό αριθμό επισκέψεων, περίπου 24.000 ανά μήνα, ενώ μέσω των ενεργειών ενημέρωσης που πραγματοποιού-με, στοχεύουμε ο αριθμός των μηνιαίων επισκέψεων να ξεπεράσει τις 50.000».

Το Labtestsonline διεθνώς Αρχικά δημιουργήθηκε από την Αμερικανική Εται-ρία Κλινικής Χημείας (American Association Clinical Chemistry-AACC) στις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πα-ραγωγών In Vitro Προϊόντων (European Diagnostic Manufacturers Association -EDMA), σε συμφωνία με την AACC, ξεκίνησε πριν από τρία περίπου χρόνια, ένα πρόγραμμα μετάφρασης και προσαρμογής του Lab Tests Online στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει αποδώσει ήδη πολύ ικανοποιητικά αποτελέ-σματα, αφού λειτουργούν online τα sites της Ισπανίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Γαλ-λίας και της Ελλάδας. Προσεχώς αναμένεται να λειτουρ-γήσουν τα site της Πορτογαλίας και Ρουμανίας.

Λίγα Λόγια για τον ΣΕΠ Επιστημών & ΥγείαςΟ ΣΕΠ είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών, που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομι-κό υλικό πλην φαρμάκων) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 182 μέλη, τα οποία απασχολούν περισσότερο από 4.500 εργαζομένους. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου: www.hellasmes.gr

Λίγα λόγια για την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας και Κλινικής ΒιοχημείαςΕίναι η επιστημονική εταιρεία των Ελλήνων Κλινικών Χημι-κών & Κλινικών Βιοχημικών που ασχολούνται με την κλινική διάγνωση στα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, είναι δε μέλος της IFCC (Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας). Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνονται η προώθηση της έρευνας στο τομέα της Κλινικής Χημείας και Κλινικής Βιοχημείας, η συνεχής εκπαίδευση των μελών της, με τη δι-οργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, η βελτίωση της λειτουργίας των κλινικών εργαστηρίων, η ενη-μέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιότητας της και γενικώς η συμβολή της στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Λίγα λόγια για την EDMA (European Diagnostics Manufacturers Association)Η EDMA εκπροσωπεί τους εθνικούς συνδέσμους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μεγάλες εταιρίες παρα-γωγής, έρευνας και ανάπτυξης διαγνωστικών προϊόντων (In Vitro Diagnostics).

Μέσω των Εθνικών Συνδέσμων και εταιριών μελών της η EDMA αντιπροσωπεύει περισσότερες από 500 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου. Η αποστολή της EDMA είναι να προωθήσει την ενημέρωση και να επισημάνει τη σημασία, τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία που η εργαστηριακή διάγνωση μπορεί να προσφέρει στην υγεία των πολιτών. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού συνεργάζεται με τους σπουδαιότερους φορείς ασθενών, τις οργανώσεις εμπορίου, τους επαγγελματίες της υγείας, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους ευρωπαϊκούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρ-μόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν τις ρυθμιστικές διατάξεις παραγωγής και διακίνησης των δια-γνωστικών προϊόντων.

TheScanner32.indd 35 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 36: The Scanner Magazine Issue 32

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθ-μός και αξονικών και μαγνητικών τομογράφων και μάλιστα σε αριθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Αυτό συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα σε αντί-θεση με αυτό που συμβαίνει διεθνώς υπάρχει επίσης πολύ μεγάλος αριθμός συστημάτων που δεν έχει εγκατασταθεί ούτε συντηρείται από τους επισήμους εκπροσώπους των κατασκευαστριών εταιριών αλλά από τρίτους. Κύριες αιτίες του φαινομένου είναι η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου από το κράτος, η άγνοια κινδύνου, το κοντόφθαλμο οικονομικό συμφέρον, η διαφθορά κ.α. Τελευταία μάλιστα η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί λόγω της οικονομικής-πιστωτικής κρίσης.Από μια προκαταρκτική έρευνα για συστήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας που είναι εγκατεστημένα στην Ελ-λάδα προκύπτουν τα ακόλουθα:1. Επί του συνόλου των συστημάτων Αξονικής Τομογραφί-ας που έχουν εγκατασταθεί έως σήμερα στη χώρα, ποσοστό μεγαλύτερο του 15% είναι μεταχειρισμένα συστήματα, αμ-φιβόλου τεχνικής συντήρησης, που εισάχθηκαν και εγκατα-στάθηκαν είτε από μικρές τεχνικές εταιρίες, είτε από επιτή-δειους, είτε απευθείας από μεμονωμένα άτομα.2. Αναφορικά με τους μαγνητικούς τομογράφους ποσοστό μεγαλύτερο του 30% αφορά μεταχειρισμένα και συνήθως πεπαλαιωμένα συστήματα, με αμφίβολο ιστορικό συντήρη-σης, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστι-κοί οίκοι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη και λειτουργία των συστημάτων αυτών στη χώρα μας. . Και για τις δύο περιπτώσεις, επίσημοι εκπρόσωποι στην Ελ-λάδα των κατασκευαστών διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθή λειτουργία των συστημάτων εισαχθέντων και υποστηριζόμενων από τρίτους, για τους παρακάτω λόγους:1. Οι ιδιώτες, είτε οι μικρές τεχνικές εταιρίες που υποστη-ρίζουν τη συντήρηση αυτών των μεταχειρισμένων συστη-μάτων σχεδόν πάντα δεν φέρουν τις απαραίτητες πιστοποι-ήσεις, ούτε ως εταιρίες (ISO 9001:2000, ΔΥ8δ/1348/2004 και προαιρετικά ISO 13485:2003) ούτε ως εξειδικευμένο προσωπικό. 2. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι εταιρίες αυτές φέρουν τις γενικές αυτές πιστοποιήσεις ποιότητας, σε καμία περί-πτωση δεν μπορούν να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό που να είναι εξειδικευμένα κατηρτισμένο και εκπαιδευμένο στην

τεχνική υποστήριξη των συστημάτων που αναλαμβάνουν να καλύψουν. Στην καλύτερη των περιπτώσεων οι τεχνικοί τους να έχουν λάβει εκπαιδεύσεις στο παρελθόν σε συστήματα παλαιότερης ή παρόμοιας τεχνολογίας και μάλιστα όχι πλή-ρως αλλά αποσπασματικά ή εντελώς εμπειρικά να αναλαμ-βάνουν την τεχνική εξυπηρέτηση χωρίς καμία εξειδικευμένη πιστοποίηση. 3. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούν είναι συνήθως αγνώστου προελεύσεως, το πιο πιθανό προϊόν κανιβαλισμού παλαιών συστημάτων που έχουν ήδη αποσυρθεί.4. Τα μεταχειρισμένα συστήματα που εισάγουν είναι τουλά-χιστον δεκαετίας, δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατα-σκευαστικούς οίκους με ανταλλακτικά και συχνά δεν φέρουν CE, δηλαδή πιστοποίηση ασφαλείας και συνεπώς δεν επιτρέ-πεται να χρησιμοποιηθούν για κλινική διάγνωση.5. Προφανώς αυτά τα συστήματα δεν επιδέχονται αναβαθ-μίσεις ασφαλείας αλλά και ούτε υπάρχει δυνατότητα υποχρε-ωτικής αντικατάστασης ανταλλακτικού τους μετά από ανά-κληση λόγω επικινδυνότητας (FDA recall) διότι δεν υπάρχει πλέον καταγραφή τους στα μητρώα των κατασκευαστών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟ-ΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟ πολύ μεγάλος αριθμός αξονικών και μαγνητικών τομογρά-φων στην Ελλάδα είναι πράγματι ζήτημα εφόσον δεν γίνεται σωστή χρήση τους αλλά εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει η αντικατάσταση παλαιών ή ακόμα και η αδειο-δότηση για νέα συστήματα. Παραλληλίζοντας την κατάσταση αυτή θα λέγαμε ότι π.χ. επειδή έχουμε πολλά παλαιά αυτο-κίνητα απαγορεύουμε να αγοραστούν καινούργια. Ο πολύ μεγάλος αριθμός τομογράφων δεν είναι η αιτία αλλά η συνέ-πεια μιας κακής πρακτικής την οποία αναλύουμε παρακάτω.Είναι τουλάχιστον λυπηρό να υπάρχει όριο ηλικίας τετραετίας για την εισαγωγή στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και να μην υπάρχει όριο ηλικίας για την εισαγωγή μεταχειρι-σμένων ιατρικών μηχανημάτων (όπως συμβαίνει διεθνώς π.χ. στην Τουρκία) θέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο την υγεία και την οικονομία των Ελλήνων. Αυτό γιατί οι παράλ-ληλες εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού απεικόνισης έχουν ως συνέπεια τη σημαντικότατη επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των τομογράφων

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Α Π Ε Ι Κ Ο Ν Ι Σ Η36

Η μη ορθή εισαγωγή και συντήρηση συστημάτων ιατρικής απεικόνισης στην Ελλάδα διογκώνει τον αριθμό τους

ε

TheScanner32.indd 36 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 37: The Scanner Magazine Issue 32

προκαλεί τεχνητή ζήτηση αλλά και γιατί τα πεπαλαιωμένα αυτά συστήματα έχουν δραματικά μειωμένη απόδοση και οι ασθενείς αναγκάζονται να υποστούν και δεύτερη και τρίτη εξέταση ώστε να υπάρξει τελική, ορθή διάγνωση. Η οικονομι-κή επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι μη έγκαιρη διάγνωση έχει ως συνέπεια αυξημένο κόστος για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς.Στην Ελλάδα σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική δεν υπάρχει συσχετισμός της αποζημίωσης για το κόστος εξέτασης από τα ταμεία , με την ηλικία ή την βασική παράμετρο του επιπέδου της τεχνολογίας (π.χ. η ένταση του μαγνητικού πεδίου για τους μαγνητικούς τομογράφους ή ο αριθμός των τομών για τους αξονικούς) του διαγνωστικού συστήματος. Η απλή υιοθέτηση πρακτικών που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης θα επέφερε και δραματική μείωση του αριθμού των αθέμιτων εξετάσεων και τη σημαντική μείωση της επιβάρυνσης και των ταμείων και των πολιτών αλλά και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.Επίσης, έστω και μερική εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΕC/93 για ιατρικά μηχανήματα θα παρείχε αυξημένη προστασία και στα ασφαλιστικά ταμεία, και στους ακτινολό-γους αλλά κυρίως στον Έλληνα ασθενή. Μάλιστα σύμφωνα με την οδηγία, όταν το CE ενός ιατρικού συστήματος λείπει ή είναι προϊόν απάτης, η εκάστοτε χώρα μέλος, (δηλαδή η Ελλάδα) και ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένοι να τερματίσουν άμεσα την παράβαση για να προστατέψουν τη δημόσια υγεία. Όμως στη χώρα μας δεν υπάρχουν κρατικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη οργάνωση και θεσμική δικαιοδοσία για αντίστοιχους ελέγχους. Προφανώς ούτε οι εκπρόσωποι των κατασκευαστών έχουν πρόσβαση και την απαραίτητη νομιμοποίηση για να κάνουν ελέγχους και να προβαίνουν στην συνέχεια σε τερματισμό των παραβάσεων.Εν κατακλείδι θέλουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε τους αρμοδίους με την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και να έχουμε πολύ σύντομα θετικά αποτελέσμα-τα και για τους ασθενείς αλλά και για την οικονομία της χώρας μας. Τέλος, με το παρόν Υπόμνημα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη των αρχών αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα που μας αφορά όλους και έχει επιπτώσεις στην υγεία μας σήμερα αλλά και στην υγεία των παιδιών μας στο μέλλον.

Bulk Stock

Patient 24-hour PickRing

Packaging & Dispensing Robot Cabinet Refill

Exchange Cart

Return Medications

Dispensing Cabinet Patient Room

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

Ge.g.: D

rugLot#: M

2 Exp: 3/2050

#00861350027538

5/1/2008Smith, JaneMR#: 0000100001000019CNE

1234-0

2 Generic Medication 140MG1 Brand Medication 25MG

www.swisslog.com

#00861350027538

Ring# 1234Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

Ge.g.: D

rugLot#: M

2 Exp: 3/2050

#00861350027538

5/1/2008Smith, JaneMR#: 0000100001000019CNE

1234-0

2 Generic Medication 140MG1 Brand Medication 25MG

www.swisslog.com

#00861350027538

Ring# 1234

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

Ge.g.: D

rugLot#: M

2 Exp: 3/2050

#00861350027538

5/1/2008Smith, JaneMR#: 0000100001000019CNE

1234-0

2 Generic Medication 140MG1 Brand Medication 25MG

www.swisslog.com

#00861350027538

Ring# 1234

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

G

e.g.: Drug

Lot#: M2 Exp: 3/2050

#00861350027538

Medication 140M

Ge.g.: D

rugLot#: M

2 Exp: 3/2050

#00861350027538

5/1/2008Smith, JaneMR#: 0000100001000019CNE

1234-0

2 Generic Medication 140MG1 Brand Medication 25MG

www.swisslog.com

#00861350027538

Ring# 1234

PillPicker

AutoBox

AutoPhial

DrugNest

PickRing

Συστήματα διαχείρισης φαρμάκων

Bulk pharmaceuticals are packaged, barcoded, and labeled into unit doses. Unit doses are then automatically placed into storage for future retrieval and dispensing to nursing units on PickRings labeled for patients or dispensing cabinets.

Medications returned from the patient floors can be automatically restocked intoPillPick and credited to the patient account.

TheScanner32.indd 37 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 38: The Scanner Magazine Issue 32

Ε Ν Ω Σ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Τεχνιτή έλλειψη τεχνολόγων ραδιολογίας - ακτινολογίας;

38

Ο Τεχνολόγος Ραδιολογίας Ακτινολογίας (Τ.Α) είναι επαγ-γελματίας υγείας του οποίου τα επαγγελματικά δικαιώμα-τα έχουν εφαρμογή στα Ακτινολογικά – Ακτινοθεραπευ-τικά – Επεμβατικά – Πυρηνικής Ιατρικής – Μαγνητικού Συντονισμού Εργαστήρια και συγκεκριμένα στα κάτωθι τμήματα:1. Κλασικής Ακτινολογίας2. Μαστογραφίας3. Αξονικού Τομογράφου4. Μαγνητικού Τομογράφου5. Επεμβατικής Ακτινολογίας6. Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου7. Ακτινοθεραπείας8. Εξομοιωτή Ακτινοθεραπείας9. Πυρηνικής Ιατρικής10. Ποιοτικού Ελέγχου Εργαστηρίων11. Μετρήσεως Οστικής Πυκνότητας12. Ορθοπαντογράφου13. Ακτινοσκοπικών Μηχανημάτων Χειρουργείου Οι παραπάνω εφαρμογές λαμβάνουν χώρα με χρήση ηλε-κτρομαγνητικών κυμάτων και ιοντιζουσών ακτινοβολιών των οποίων οι βλαβερές συνέπειες είναι αναμφισβήτητες και αδύνατον να αποτραπούν όταν δεν διασφαλίζεται η ικανότητα του προσωπικού να αξιοποιήσει με ασφάλεια το εν γένει υλικό και τις εγκαταστάσεις.Επίσης αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι το ότι οι εμπλε-κόμενοι επαγγελματίες στα εν λόγω εργαστήρια για να προσφέρουν ασφαλείς και ποιοτικά αποδεκτές υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα πολίτη θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση.Εκείνο που οφείλουμε να γνωρίζουμε όταν εισερχόμαστε σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο είναι ότι όποιος φοράει την λευκή ποδιά δεν είναι ακτινολόγος ιατρός.Υπάρχει και ο μόνος υπεύθυνος για τον χειρισμό των εν

λόγω μονάδων και την σωστή διεξαγωγή της εκάστοτε εξέτασης πού είναι ο Τεχνολόγος Ραδιολογίας – Ακτινο-λογίας.Ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος δεν απαντάται μόνο στα ακτινολογικά εργαστήρια, αλλά και στα εργαστήρια πυ-ρηνικής ιατρικής και στα ακτινοθεραπευτικά και είναι ο επαγγελματίας που διαχειρίζεται την πολύ υψηλής ενέρ-γειας ακτινοβολία των ακτινοθεραπευτικών μονάδων και ο κύριος υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ακτινοθε-ραπευτικού σχήματος και της σωστής σπινθηρογραφικής εξέτασης.Ο εν λόγω επαγγελματίας Υγείας, καλύπτει τις απεικονι-στικές και ακτινοθεραπευτικές απαιτήσεις των ακτινολο-γικών εργαστηρίων όλης της χώρας. Είναι ο υπεύθυνος για την εκάστοτε ακτινολογική εξέταση, από την ορθή εκτέλεση της οποίας μπορεί να προκύψει η απάντηση για μια ασθένεια και κατ’ επέκταση η λύση για την επιλογή της αντίστοιχης θεραπείας, ή η άστοχη διενέργειά της μπορεί ν’ αποκρύψει το πρόβλημα, με συνέπεια να επι-λεγεί λάθος θεραπεία, με ότι οδυνηρό μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την υγεία του ασθενούς. Επιπροσθέτως η σωστή εκτέλεση του ακτινοθεραπευτικού σχήματος, από τον επαγγελματία τεχνολόγο, θα προσδιορίσει την αποτελεσματική εναπόθεση της υψηλότερης δυνατής καρκινοκτόνου δόσης στον όγκο – στόχο και την ταυτό-χρονη προστασία των πλησίον υγειών ιστών, με συνέπεια την δραστική εξόντωση του όγκου, με όσο το δυνατόν τις λιγότερες επιπτώσεις για την υγεία των ασθενών.Ο επαγγελματίας Τεχνολόγος – Ακτινολόγος είναι ο από-φοιτος του τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών, ο οποίος λαμβάνει το πτυχίο του μετά από 4 τουλάχιστον έτη σπουδών, στα οποία πραγματοποιείται η συνεχής επιμόρφωση του, με διαρκείς νοσοκομειακές ασκήσεις.Εκείνο που θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε είναι ότι

ο

TheScanner32.indd 38 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 39: The Scanner Magazine Issue 32

39

το εν λόγω τμήμα είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και προωθεί στην αγορά εργασίας κατά μέσο όρο 30 – 40 επαγγελματίες τον χρόνο από τους οποίους ένας σημαντικός αριθμός θα συνεχίσει τις σπουδές του συνήθως στην Ιατρική σχολή μειώνοντας έτσι ακόμη πε-ρισσότερο τον αριθμό των προς εργασία αποφοίτων.Αντιστρόφως στον χώρο της υγείας τα ακτινολογικά ερ-γαστήρια εμπλουτίζονται συνεχώς με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές μονάδες, ενώ σε καθημερινή βάση ανοί-γουν διαρκώς νέα. Για να μπορέσει να γίνει κατανοητή η ακμή της ακτινολογικής επιστήμης σήμερα, θα ήταν ενδιαφέρον να παραθέσουμε μερικά εμπεριστατωμένα στοιχεία. Από το 2006 και έπειτα έχουν εγκατασταθεί 23 γ – κάμερες, 15 εκ των οποίων είναι διπλής κεφαλής. Μέ-χρι το 2004 υπήρχαν 30 μαγνητικοί τομογράφοι, ενώ από το 2005 και έπειτα εγκαταστάθηκαν άλλοι 63.380 αξονικοί τομογράφοι υπάρχουν σήμερα στον χώρο της υγείας.Από το 2006 και έπειτα εγκαταστάθηκαν 96 μηχανήματα ψηφιακής μαστογραφίας.Όπως συμπεραίνετε άκοπα αυτά τα νούμερα είναι εκπλη-κτικά και ακόμα πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι για να λειτουργήσει στα όρια ασφαλείας κάθε τέτοιο τμήμα ξεχωριστά απαιτείται η παρουσία 4 τουλάχιστον τεχνολό-γων σε 2 βάρδιες και περισσότεροι σε 24ωρη λειτουργία .Το ερώτημα που τίθεται άμεσα είναι πως θα καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις εργασίας με 30 αποφοίτους τον χρό-νο;Από όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι αξίζει να σταθούμε σε δύο σημεία. Πρώτον η σωστή και πλήρης επιστημονική κατάρτιση και διαρκής ενημέρωση του εν λόγω επαγγελματία κρίνεται κάτι πολύ παραπάνω από αυτονόητη, αν ληφθούν υπό-ψη οι προαναφερθέντες νευραλγικές θέσεις στις οποίες καλείται καθημερινά να εκτελέσει το καθήκον του. Είναι θέλουμε να πιστεύουμε σαφές ότι εργαζόμενοι χωρίς τα

απαραίτητα προσόντα και την πλήρη επιμόρφωση δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί στα εν λόγω τμήματα. Η ημι-μάθεια και η αμάθεια δεν συγχωρείται κατά κανένα τρόπο σε αυτούς τους εργαζομένους.Δεύτερον, η ομαλή λειτουργία του συστήματος υγείας εξασφαλίζεται μόνο από την πλήρωση των ελλείψεων των ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών εργαστηρί-ων των νοσοκομείων και των κλινικών με πιστοποιημέ-νους και πλήρως εκπαιδευμένους επαγγελματίες.Από την αριθμητική επάρκεια δηλαδή των Τεχνολόγων Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, η οποία δυστυχώς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δεν υφίσταται σήμερα λόγω της λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολο-γίας ΑΤΕΙ.Δυστυχώς το παραπάνω γεγονός μας έχει κάνει μάρτυ-ρες μιας άνευ προηγουμένου πραγματικότητας κατά την οποία πραγματοποιείται η πλήρωση των εν λόγω θέσεων από ανειδίκευτους, αμαθείς, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εκεί είτε γιατί έχουν μειωμένες αποδοχές και καμία άλλη διεκδίκηση(επαγγελματική ομηρία), ιδίως όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, είτε απλά απολαμβάνουν ειδική μετα-χείριση ως προσκείμενοι στην μία ή στην άλλη κομματική διοίκηση των δημόσιων νοσοκομείων. Στην καλύτερη δε των περιπτώσεων οι θέσεις των τεχνολόγων καλύπτονται από εργαζομένους, οι οποίοι αποφοιτούν από ιδιωτικά και δημόσια Ι.Ε.Κ, διετούς φοίτησης και τοποθετούνται στις περισσότερες περιπτώσεις σε θέσεις ακτινολογικών εργαστηρίων, άσχετες ακόμα και με το περιορισμένης δυσκολίας μαθησιακό τους αντικείμενο, με ότι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει και μπορεί σαφώς ν’ αντιληφθεί ένας κοινός νους, χωρίς καν να έχει μια παραπλήσια κατάρτιση για την αυτή κατανόηση. Είναι συχνό φαινόμενο καταρ-τισμένοι σε συσκευές ακτινοθεραπείας να εργάζονται σε τμήματα αξονικής τομογραφίας ,πυρηνικής ιατρικής και μαστογραφίας.Έχει κριθεί εδώ και πολύ καιρό άκρως αναγκαία η ίδρυ-

TheScanner32.indd 39 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 40: The Scanner Magazine Issue 32

Ε Ν Ω Σ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ40

ση ενός νέου τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, όχι μόνο για την πλήρωση των αδιαμφισβήτητων κενών και την απομάκρυνση κάθε ανεκπαίδευτου από τον χώρο, ώστε να προστατευτεί ο ασθενής – πολίτης και το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων, αλλά και λόγω της ραγδαί-ας τεχνολογικής εξέλιξης και της αυξημένης ζήτησης των αυτών πτυχιούχων τόσο σε δημόσιους, όσο και σε ιδιωτι-κούς φορείς.Στις 30 Ιανουαρίου 2009 το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-σκευμάτων εισάκουσε τις παροτρύνσεις μας και ανακοί-νωσε στον τύπο την ίδρυση 3 νέων τμημάτων Πανεπιστη-μίου και 13 τμημάτων Τ.Ε.Ι., μέσα στα οποία υπήρχε και ένα τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας στην Καλαμάτα. Με ΦΕΚ στις 12 Μαρτίου 2009 (Αρ Φύλλου 44) και με Π.Δ. 23, εξασφαλίζεται η εν λόγω ίδρυση των τμημάτων.Χαιρετίσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό την δημιουργία του νέου τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, γνωστοποι-ώντας όμως στους ιθύνοντες και στους αρμόδιους τις ενστάσεις μας.Ένα τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας διέπεται από υψηλή εξειδίκευση λόγω του αντικειμένου του και είναι υποχρε-ωμένο να ακολουθά την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνο-λογίας.Έτσι εύλογα αναρωτηθήκαμε σε ποιες εργαστηριακές δο-μές θα γίνονταν οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών, οι οποίες απαιτούσαν πλήρως εξοπλισμένα ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια(Κλασικό ακτινολογικό εργαστήριο, μαστογράφος, αξονικός και μαγνητικός το-μογράφος, αγγειογράφος και αιμοδυναμικό, γραμμικούς επιταχυντές, εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής.), τα οποία το νοσοκομείο Καλαμάτας δεν διαθέτει.Η πλέον λογική λύση ήταν το νέο τμήμα να δημιουργηθεί σε πόλη στην οποία υπάρχει Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το οποίο πληροί της προϋποθέσεις για να υποστηρίξει ένα τέτοιο τμήμα όπως της Ραδιολογίας Ακτινολογίας.Τελικά όμως ήρθαμε αντιμέτωποι με μια ανήκουστη

πραγματικότητα.Η κα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε την αναστολή λει-τουργίας 7 τμημάτων, ανάμεσα στα οποία και το τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, με την αιτιολογία ότι η δημι-ουργία του εν λόγω τμήματος εξυπηρετούσε πολιτικά και τοπικιστικά συμφέροντα της προηγούμενης κυβέρνησης και ήταν απλά απόσταγμα πολιτικών κριτηρίων.Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε επίσης στα ΜΜΕ «Κανέ-να νέο τμήμα δεν θα υπάρξει φέτος στα μηχανογραφικά» ακυρώνοντας έτσι τις σχετικές εξαγγελίες της προηγού-μενης ηγεσίας του ΥΠΕΘΠ για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αναφερόμενη σε «πολιτικά κριτήρια» ‘η «οποιου-δήποτε άλλου είδους προτεραιότητες» η κ. Διαμαντοπού-λου τόνισε : « Δεν θα ανοίξει κανένα τμήμα, όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, όπου κάθε χρόνο ανακοινώνουμε νέα τμήματα στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια χωρίς να υπάρ-χουν καθηγητές, συγγράμματα, προγράμματα σπουδών και οι φοιτητές περιμένουν επί χρόνια τους καθηγητές να έρθουν». Προσδιορίζοντας μάλιστα « τα πανεπιστήμια μας ως πρώτη προτεραιότητα» τόνισε με νόημα: «Κα-μία απόφαση δεν θα γίνεται με πολιτικά κριτήρια, δε θα δίνεται για να ικανοποιηθούν οποιουδήποτε άλλου εί-δους προτεραιότητες. Την ποιότητα της εκπαίδευσης το « πρώτα ο φοιτητής» και μετά ο δήμαρχος, ‘η οι τοπικοί παράγοντες, το «πρώτα ο μαθητής και μετά οι καθηγητές και τα δικά τους συμφέροντα και μετά η κυβέρνηση και τα κόμματα». Είναι σαφώς δίκαιο και κάτι παραπάνω από εύλογο ότι δεν μπορεί να δημιουργείται ένα ολόκληρο τμήμα ΑΤΕΙ, η συντήρηση του οποίου κοστίζει στο ελληνικό κράτος 150.000 € μόνο για λειτουργικά έξοδα για ένα ή δύο σπουδαστές, οι οποίοι σε τελική ανάλυση μπορεί να μην έχουν καμία απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Είναι όμως απόλυτα σαφές ότι το τμήμα Ραδιολογίας – Ακτι-νολογίας δεν ανήκει σ’ αυτά. Είναι σαφές ότι αν υπάρχει τεράστια ανάγκη να δημιουργηθεί ένα τμήμα ΑΤΕΙ αυτό

TheScanner32.indd 40 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 41: The Scanner Magazine Issue 32

41

είναι σίγουρα και χωρίς υπερβολές το Ραδιολογίας – Ακτινολογίας.Μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει με ποιον τρόπο προηγείται ο φοιτητής στην δεδομένη περίπτωση, για-τί η δική μας απλοϊκή σκέψη μας απαγορεύει έναν υγιή συνειρμό;Όλοι εμείς που δεν έχουμε σίγουρα καμία εμπάθεια και καχυποψία απέναντι στο υπουργείο, δεν μπορούμε παρά ν’ αναρωτιόμαστε, γιατί η δεδομένη κίνηση γεννά μόνο ερωτήματα και τίποτα άλλο, ακόμα και στον πιο αθώο νου.Για πιο λόγο ενώ είναι τόσα πολλά τα κενά θέσεων εργασί-ας των επαγγελματιών τεχνολόγων, στον πολύπαθο χώρο της υγείας, δημόσιας και ιδιωτικής, αντί να προχωρήσει η λειτουργία του νέου τμήματος αυτή αναστέλλεται;Για ποιο λόγο το υπουργείο αποφασίζει την διαιώνιση μιας επιεικώς απαράδεκτης κατάστασης και εναποθέτει την δημόσια υγεία στα χέρια των ανίδεων;Πώς είναι δυνατόν να προβαίνει στην αυτή απόφαση, όταν είναι γνωστό το τεράστιο πρόβλημα του κλάδου μας και της πλήρωσης των κενών από αδαείς;Τελικά τι μας λέει το υπουργείο ότι πρέπει να παίξουμε σε τυχερά παιχνίδια την ίδια μας την ζωή και αν είμαστε τυχεροί θα μας διαχειριστεί κάποιος καταρτισμένος, ενώ αν όχι θα αποτελέσουμε παράπλευρη απώλεια;Ποιο πολιτικό κριτήριο δεν θα εξυπηρετούσε η έξοδος στην αγορά εργασίας περισσότερων ειδικευμένων επαγ-γελματιών;Μήπως ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε τι εξυπηρε-τεί αυτή η αναστολή;Ποιους συμφέρει η παράταση άλλης μιας καθ’ όλα άλο-γης κατάστασης στην σύγχρονη Ελλάδα του παραλόγου;Μήπως κάποιους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κέντρων κατάρ-τισης, που διαφημίζουν «άμεση επαγγελματική αποκα-τάσταση» ,με την παροχή μη πλήρως καταρτισμένων

εργαζομένων στον χώρο της υγείας;Ας μας απαντήσει κάποιος αρμόδιος αν θα ήθελε να υποβληθεί ποτέ αυτός ή το παιδί του σε οποιαδήποτε ακτινολογική εξέταση, ή ακόμα χειρότερα σε ακτινοθε-ραπευτικό σχήμα, αν ο υπεύθυνος εργαζόμενος δεν είχε απολύτως καμία ιδέα για το πώς να εκτελέσει αποτελε-σματικά την δουλεία του, αν δεν είχε απολύτως καμία ιδέα από ακτινοπροστασία και η όλη τελικά διαδικασία ήταν αμφιβόλου επιτυχίας ή ακόμα χειρότερα απόβαινε και επιζήμια για την υγεία του;Μήπως θα έπρεπε πρώτα να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και μετά να μιλάμε για πολιτικά ρουσφέτια; Μήπως είναι απλά πρώτα τα ιδιωτικά ΙΕΚ και μετά οι ανά-γκες του υγειονομικού συστήματος για Τεχνολόγους»;Απλά αναρωτιόμαστε : μήπως…..;

TheScanner32.indd 41 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 42: The Scanner Magazine Issue 32

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Υγείας (e-health)

εΈνα πρόγραμμα ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας αποσκοπεί στην παροχή υγειονομικών πληροφοριών στο σωστό πρόσωπο, στο σωστό τόπο και χρόνο, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού τρόπου. Η εφαρμογή επιδιώκει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.Την προηγούμενη δεκαετία σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες αναπτυγμένες χώρες ξεκίνησαν να υλοποιούν προγράμματα e-health χρονικού ορίζοντα τριετίας έως δεκαετίας, αναλόγως της διάρθρωσης του υγειονομικού και κοινωνικού/ασφαλιστικού τους συστή-ματος , καθώς και της διείσδυσης του διαδικτύου στις χώρες τους.Αρκετές από τις χώρες αυτές, στο σχεδιασμό των προ-γραμμάτων τους αντιμετώπισαν το πρόβλημα των εγκα-τεστημένων και σε εξέλιξη περιφερειακών, μικρότερων τοπικών ή κατά φορέα προγραμμάτων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα προγράμματα αυτά έχουν διαφορε-τικές αφετηρίες, προσεγγίσεις και επιλογές. Είναι τελικά αποσπασματικά. Το κυριότερο: Δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.Αυτή είναι και η Ελληνική εμπειρία, με μεγαλύτερο όμως κατακερματισμό. Έχουμε προσπάθειες Ασφαλιστικών Φορέων (με πρώτη του ΙΚΑ), δεκάδων Νοσοκομείων, φο-ρέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-ης (ΕΚΕΒΥΛ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΦ κλπ), τομέων της κεντρικής κυβέρνησης ( προμήθειες, στρατιωτικά Νοσοκομεία), αλυσίδων ιδιωτικών φορέων και ιδιωτικών κλινικών και τέλος της ΕΕ (πρόγραμμα e-health EU).Από την εμπειρία των άλλων χωρών προκύπτει ότι όσο τα διαφορετικά συστήματα προχωρούν και αυξάνονται, τόσο δυσκολότερα θα συνενωθούν. Θα κοστίζουν δε ακριβότερα τόσο η διατήρησή τους, όσο και οι προσπά-θειες σύζευξής τους.Από όσο γνωρίζω, όσες χώρες εφαρμόζουν προγράμμα-τα e-health επέλεξαν ΝΕΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άποψή μου είναι ότι αυτή πρέπει να είναι και η Ελληνική επιλογή.Ένα εθνικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης των υπηρεσιών

υγείας συνιστά σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση και μεταρρύθμιση, γιατί- θα ελέγξει τις ροές χρηματοδότησης και των δαπανών- θα αποτρέψει σε σημαντικό βαθμό τη τεχνητή ζήτηση

υπηρεσιών υγείας και τη διαφθορά (εξυγίανση)- θα καταγράψει για πρώτη φορά το υγειονομικό δυνα-

μικό της χώρας- θα καταγράψει για πρώτη φορά δημογραφικά στοιχεία- κυρίως όμως θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση, ταχύ-

τητα εξυπηρέτησης, ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον πολίτη.

Χρειάζεται η εφαρμογή μιας εθνικής πύλης στο διαδίκτυο που οδηγεί σε μια «λεωφόρο» με υποδομές και κανόνες που να επιτρέπουν τις υγειονομικές πληροφορίες να δια-κινούνται (πρόσβαση-διανομή) με ενιαίο τρόπο. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να διακινηθούν στο δίκτυο αν δεν υπάρχουν: κοινά ή ευθυγραμμισμένα πρότυπα, πρωτόκολλα , κανόνες και γλώσσα. Ταυτόχρονα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσε-ων, κίνδυνο που διέτρεξαν κάποιες χώρες. Σημαίνει ότι στην βασική κεντρική υποδομή και το αρχικό λογισμικό τίθενται οι απαραίτητοι κανόνες, κώδικες, στους οποίους προσαρμόζονται οι μελλοντικοί πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε οργανισμούς, ιδρύματα, νοσοκομεία ή οι πάροχοι νέων προγραμμάτων.Για τη σύνδεση στο δίκτυο και το περιεχόμενο των πλη-ροφοριών πρέπει να διέπεται από την αρχή όσα περισ-σότερα προβλέψουμε, τόσο το καλύτερο. Κάθε επιλογή πρέπει να είναι απλή και εύχρηστη για τους τελικούς αποδέκτες.

Τι συνδέεταιΚεντρική Διοίκηση και οι Ειδικές σχετικές Υπη-ρεσίες Υπουργείων Εσωτερικών, Διοίκησης και e-διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Κοινωνικής Αλ-ληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με όλα τα παραρτήματά και τα υποκαταστήματά τους.

Ε - H E A L T H42

Γιάννης Δατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ «Ο

Ευαγγελισμός», Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ

TheScanner32.indd 42 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 43: The Scanner Magazine Issue 32

43

Περιφερειακές Διοικήσεις ΥγείαςΕΚΑΒΝοσοκομεία κάθε νομικού καθεστώτος, με όλα τα Τμήμα-τα και τις μονάδες τουςΚέντρα Υγείας κάθε νομικού καθεστώτος, με όλα τα Τμή-ματα και τις μονάδες τουςΠρονοιακοί Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείαςΚλινικές με όλα τα Τμήματα και τις μονάδες τουςΙδιωτικά διαγνωστικά και κάθε μορφής πρωτοβάθμια ιδι-ωτικά ιατρικά κέντραΙατρικούς, οδοντιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλό-γουςΦαρμακείαΙδιωτικά Ιατρεία & Οδοντιατρεία

Τι περιέχει/διακινείΜητρώα Υγειονομικών Μονάδων κάθε μορφής, ανά πε-ριοχή ( με όλα τα τμήματά τους)Μητρώα Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, ανά πε-ριοχήΣυνταγές φαρμάκων, που τις διακινεί ηλεκτρονικάΠαραπομπές ασθενών προς άλλη υγειονομική μονάδα ή ιατρόΠαραπομπές ασθενών για βιοπαθολογικές εξετάσειςΠαραπομπές ασθενών για απεικονιστικές εξετάσειςΓνωματεύσεις βιοπαθολογικών εξετάσεων*Γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων*Εισιτήρια προς κάθε υγειονομική μονάδα*Περιληπτικά εξιτήρια από κάθε υγειονομική μονάδα*Χρήση υγειονομικού υλικού ανά ασθενή, ανά νοσηλεία*Εθνικό Συνταγολόγιο και λίστα ΦαρμάκωνΕθνική Ονοματολογία Ιατρικών πράξεων (όχι κοστολό-γιο, πλην τιμών ΦΕΚ), επαφή με SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine);Υποστήριξη Ιατρών για σωστές αποφάσεις στην κλινική πράξηΥποστήριξη Ιατρών για σωστή επιλογή εργαστηριακών εξετάσεωνΕθνικά πρωτόκολλα θεραπευτικών επιλογών

Εθνική ιατρική ΒιβλιοθήκηΠροκηρύξεις θέσεων υγειονομικών επαγγελμάτωνΔημογραφικά στοιχεία ( περιγεννητικά, αρχείο νεοπλασι-ών, παρατηρητήριο χρόνιων παθήσεων κλπ)Τηλεϊατρική συμβουλευτική ιατρική προς απομακρυσμέ-να νησιά και ακτοπλοΐα Απλές συμβουλές προς πολίτες ( επιδημίες, θέματα δη-μόσιας υγείας)Τέλος, τον εξατομικευμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας [ κάρτα υγείας ] με ανοικτές επιλογές στοιχείων και αυξητι-κές πληροφοριακές δυνατότητες.Παρατηρητήριο τιμών κάθε μορφής υγειονομικής υπη-ρεσίας και υλικού.Παρατηρητήριο χρονίων παθήσεων

Τι πρέπει να περιέχεται ή να μπορεί οπωσδήποτε να συ-ζευχθείΜητρώο προμηθευτών υγειονομικού υλικούΜητρώο προμηθευτών γενικού υλικού προς υγειονομικές μονάδες του δημοσίουΜητρώο κατασκευαστών υγειονομικών μονάδωνΚωδικοί υγειονομικού υλικούΠροδιαγραφές κάθε κωδικού υγειονομικού υλικούΠρότυπα διακηρύξεων διαγωνισμών για κάθε κωδικόΠροκηρύξεις και διεξαγωγή e-διαγωνισμών κάθε μορ-φής.

ΠροϋποθέσειςΙσχυρή διοίκηση. Ο/Η έχων την υπευθυνότητα να είναι υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος ώστε να εισακούγε-ται από όλους τους εμπλεκόμενους.Φορέας: του ΥΥΚΑ ευέλικτος από συνένωση προσωπι-κού υφισταμένων υπηρεσιών.Νομοθεσία: Υποχρεώσεων- Δικαιωμάτων -Υπηρεσίας- Προστασίας Δεδομένων-Διαπίστευσης. Αυστηρότητα μεταβατικών περιόδων προσαρμογής και συμμόρφω-σης.Μέθοδοι αναγνώρισης/πρόσβασης στο δίκτυο (κωδικοί; κάρτα; ή και τα δύο;)

* Προβλέπεται αυτόματη ενημέρωση του Ασφαλιστικού φορέα και αν απαιτείται άμεση εκκαθάριση λογαριασμών.

Προτάσεις ονομασίας του προγράμματος ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείαςΑίγλη ή Πανάκεια (Αδελφές της Υγείας) ή Τελεσφόρος (η άλλη –εκτός της Υγείας-συνοδός θεότητα του Ασκληπιού) ήΉρα κατά αντιστοιχία του Δία των Τραπεζών.

TheScanner32.indd 43 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 44: The Scanner Magazine Issue 32

Ε - H E A L T H

ΧρηματοδότησηΚεντρική υποδομή , αρχικά προγράμματα και αρχικές δράσεις ΕΣΠΑ, ΠΔΕΕκτροπή, όπου είναι δυνατό, υπαρχόντων δράσεων ή προσπάθειες συζεύξεων όπου δεν είναι.Νοσοκομεία από υποχρεωτική δέσμευση τμήματος των κωδικών της ολοήμερης λειτουργίας (τα 78 που έχουν). Περιφερειακά ΕΣΠΑ τα άλλα

Χρονοδιάγραμμα πρώτης τριετίαςΧρειάζεται ανάθεση μελέτης σε σύμβουλο ή εισήγηση ολιγομελούς επιτροπής στελεχών κυβέρνησης και φο-ρέων. Η γνώμη μου είναι εισήγηση με προθεσμία ένα μήνα.2010: Νομοθεσία - Προκήρυξη με μορφή κατεπείγο-ντος για κεντρική υποδομή/δίκτυο/προγράμματα - δη-μιουργία φορέα. 2011 Α Εξάμηνο: Υλοποίηση διαδικασιών κατα-γραφής /διαπίστευσης- Μητρώα--Βασική εκπαίδευση - Σύνδεση Νοσοκομείων- ΚΥ- Διαγωνισμοί προμηθειών - Προκηρύξεις θέσεων υγειονομικών επαγγελμάτωνΒ Εξάμηνο: Σύνδεση Φαρμακείων και Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, -Συνταγολόγιο και Λίστα -Σύνδεση φορέων ιδιωτικού τομέα -Υλοποίηση,εισιτηρίων,εξιτη-ρίων,παραπομπών σε απεικονιστικές εξετάσεις, γνωμα-τεύσεις απεικονιστικών Δημογραφικά στοιχεία2012: Α εξάμηνο Παραπομπές και γνωματεύσεις βι-οπαθολογικών Χρήση υγειονομικού υλικού ανά ασθε-νή, ανά νοσηλεία - Ονοματολογία πράξεων -Συμβουλές στο κοινό- Ιατρική υποστήριξηΒ εξάμηνο Προδιαγραφές κάθε κωδικού υγειονο-μικού υλικού -Πρότυπα διακηρύξεων διαγωνισμών για κάθε κωδικό -e-Διαγωνισμοί -Λήξη μεταβατικής περι-όδου/ Αξιολόγηση2013: Προς Κάρτα Υγείας, Τηλεϊατρική, Πρωτόκολλα, Παρατηρητήρια.

Βασικές επισημάνσειςΗ βασικότερη και δυσκολότερη ενέργεια του προγράμ-ματος είναι η πρώτη, δηλαδή η δημιουργία του μητρώου με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών. Πρέπει να υπάρχει νομοθετική σαφή-νεια , κίνητρα, αυστηρότητα και ποινές αν χρειάζεται. Π.χ τα ταμεία δεν χρηματοδοτούν αν δεν υπάρχουν e- ή έγγραφα παραστατικά των ταυτοτήτων ιατρών ή φορέ-ων υπηρεσιών υγείαςΗ Ηλεκτρονική ταυτότητα γιατρών, οδοντιάτρων πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτεΙατρικό σύλλογο-Ειδικότητα/αύξων αριθμός ειδικότη-τας- Κατηγορία απασχόλησης ( ΕΣΥ, Πανεπιστημιακός, ΙΚΑ κλπ), Όχι αριθμό ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ κλπ3. Σε κάθε άλλη λειτουργία ( παραπομπή, εξιτήριο , κλπ ) πρέπει να παρουσιάζεται η ηλεκτρονική ταυτότη-τα του θεράποντα.Στη μεταβατική περίοδο υπάρχουν έγγραφα (εκτύπω-ση e- εγγράφων). Υπάρχει επιβάρυνση του φορέα που τα εκδίδει π.χ το Ταμείο παρακρατάει ένα συμβολικό ποσό γιατί εγγράφει αυτό στο σύστημα ένα εξιτήριό αντί της κλινικής ή του Νοσοκομείου.Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ( βάση το Σουηδικό μο-ντέλο)e-Ταυτότητα γιατρού-Διάγνωση- ΑΜΚΑ ασθενήΣυμβατότητα διάγνωσης/φαρμάκουΜέγιστη επιτρεπτή δόση για τον χρόνο εκτέλεσης της συνταγήςΧρόνος= ημέρες, εβδομάδεςΣυνέργειες φαρμάκωνΟ ασθενής επιλέγει ελεύθερα φαρμακείο. Η e-συνταγή εκτυπώνεται στη μεταβατική περίοδο.Έντυπα συνταγών για επισκέψεις κατ’ οίκονΕπικοινωνία/Όνομα προγράμματοςΧωρίς ταλαιπωρία-Χωρίς λάθη-Χωρίς σπατάλη-Ποιότητα στο ΕΣΥ-Ταχύτητα-Εύκολη πρόσβαση- «Με ένα κλικ».

44

TheScanner32.indd 44 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 45: The Scanner Magazine Issue 32

Elekta ΕΠΕ Αγ. Κωνσταντίνου 17-19 & Αγίων Αναργύρων 42 – Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι Τηλ.: 210 8067901, Fax: 210 8067911 www.elekta.com

TheScanner32.indd 45 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 46: The Scanner Magazine Issue 32

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ46

Ανακοίνωση Εταιρείας Ν. Παπαποστόλου ΕΠΕ

TheScanner32.indd 46 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 47: The Scanner Magazine Issue 32

TheScanner32.indd 47 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 48: The Scanner Magazine Issue 32

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΣυγκροτήθηκε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Η Εννεαμελής Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,διαμορφώνεται ως εξής:α. Αικατερίνη Καστανιώτη, Πτυχιούχο Νοσηλευτικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών, Διδάκτωρ Διοίκησης, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.ΤΕΙ Καλαμάτας, ως Πρόεδρο.β. Δημήτριο Γκουλούση, Πτυχιούχο Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, ως Αντιπρόεδρο.γ. Αθανάσιο Μπρίλη, Πτυχιούχο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης, Συνταξιούχο Αρεοπαγίτη.δ. Αλέξιο Κατσαρό, Πτυχιούχο Παντείου Πανεπιστημίου, τέως Γεν. Δ/ντή Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.ε. Μαρία Βουδούρη, Πτυχιούχο Πληροφορικής Hofstra University N.Y., Msc Business Administration on Hospital Management Adelphi University N.Y.στ. Κωνσταντίνο Στρατινάκη, Πτυχιούχο Νομικής Σχολής Αριστο-τελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης, ζ. Παναγή Μπενετάτο, Οικονομολόγο, Διδάκτορα του Southern Illinois Universityη. Διονύσιο Ρίζο, Πτυχιούχο ΑΒΣΘ και Νομικής Σχολής Αριστοτελεί-ου Παν/μίου Θεσ/νίκης, τέως Γεν. Δ/ντή Υπουργείου Οικονομικών θ. Ελισσάβετ Γεωργιάδου, Συνταξιούχο Δημοσίου, Πτυχιούχο Νο-μικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης2. Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 34/18−6−2007/τ. Α΄) «Προμήθειες Φο-ρέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-λεγγύης και άλλες διατάξεις».3. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι διετής.4. Η απόφαση καθορισμού αποδοχών του Προέδρου και των με-λών της εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας είναι η αριθ. 2/53423/0022/11−11−2008 (ΦΕΚ 485/20−11−2008/τ. ΥΟΔΔ)(ΦΕΚ 103/22.03.2010)

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

ΠΡΟΣΩΠΑ Υπ ΥΓΕΙΑΣ

Ερωτήματα του δημοσιογράφου Α. Νεγκή προς την Υπουργό Υγείας:1η. Το πρόγραμμα ανάπτυξης και σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας προβλέπει περιορισμό δαπανών ύψους 1,4 δις για τα νοσοκομεία, 700 από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες και 700 από τη βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Πως αυ-τές κουμπώνουν στο πρόγραμμα σταθερότητας, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσά.

2η. Παρατηρητήριο Τιμών. Τα προϊόντα τα ιατροτεχνολογικά και τα αναλώσιμα δεν είναι διατιμημένα στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχουν τα φάρμακα που είναι διατιμημένα και επί 1,5 μήνα δεν μπορούμε να βρούμε τιμές, να διασταυρωθούν και να ανακοινωθούν.

Ένα παράδειγμα είναι οι βηματοδότες. Στη Γερμανία, οι τιμές των προϊόντων αυτών ποικίλουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ανάλογα με τον χρόνο πληρωμής. Ποιες τιμές θα πάρει υπόψη της η Ελλάδα; Των 60 ημερών ή των 4 χρονών; Θα ήθελα κάτι συ-γκεκριμένο, δηλαδή πώς θα συλλεχθούν αυτές οι αξιόπιστες και αντικειμενικές τιμές.

Επίσης οι τιμές των βηματοδοτών στη Γερμανία δεν περιλαμβά-νουν το κόστος της εμφύτευσης. Εδώ εμείς δεν πληρώνουμε τί-ποτε.

3η. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες και διαγωνισμοί. Θα ήθελα να μου αναφέρετε ένα προϊόν που βλέπετε ότι είναι εφικτό αυτό να εφαρμοστεί, θα μπορούσε να είναι φερ΄ ειπείν τα χαρτιά υγείας σε όλα τα νοσοκομεία, το οποίο μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό δια-γωνισμό και δημοπρασία. Πότε θα γίνει; Σε ποιες τιμές σκοπεύετε να ρίξετε αυτές τις τιμές; Σε 10, 15, 20, 25%; Και αυτό το μέτρο πλήττει την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί αν εμφανιστεί μια χαρ-τοβιομηχανία και παρέχει μια τιμή θα πάρει όλα τα νοσοκομεία. Δεν βοηθάει την περιφερειακή ανάπτυξη προμηθευτών σε περι-φερειακό επίπεδο που αναφέρατε.

4η. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ότι αφορά τα διαγνω-στικά κέντρα, τους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Φοβάμαι, βλέπω ότι αναπτύσσεται ένα φαινόμενο νομο-

48

TheScanner32.indd 48 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 49: The Scanner Magazine Issue 32

θετικό σαν το βασικό μέτοχο που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν βλέπω πως διασφαλίζε-ται η διαφάνεια με το να υπάρχει το 51% στους γιατρούς. Στα σχολεία δεν είναι στους εκπαιδευτικούς. Γιατροί που πράγματι είναι επιχειρηματίες και ξέρω έχουν αντικειμενικό πρόβλημα, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους, που πρέπει να είναι γιατροί. Μήπως δημιουργούμε βι-τρίνες γιατρούς που είναι μέτοχοι των διαγνωστικών κέντρων; Διότι αυτό είναι το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα. Και εσείς δεν το καθαρίζετε.

Απαντήσεις Υπουργού Υγείας

2η. Παρατηρητήριο Τιμών. Είναι μια μεγάλη τομή το ότι γί-νεται. Ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια η υπόθεση των αναλώ-σιμων, η υπόθεση όλων αυτών των προμηθειών όπου υπήρχε πάντα αυτή η εικόνα, ότι εδώ έχουμε πολλαπλάσιες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τιμές. Αλλά, δεν υπήρχε μια ασφαλής βάση δεδομένων που να μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση και βάσει της οποίας να μπορούμε και εμείς να επιβάλλουμε στις αντίστοιχες προμήθειες των νοσοκομείων τις χαμηλότερες τιμές. Είχαμε κάποιες μελέτες, πρέπει να σας πω για τα αντίστοιχα υλικά στην Κύπρο. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Τώρα θεσμοθετείται, και στη συνέχεια θα υπάρχει μια υπουργική απόφαση για την υλοποίηση αυτού του Παρα-τηρητηρίου. Θα αξιοποιήσουμε και πιστώσεις από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να το θέσουμε σε εφαρμογή. Μέχρι το καλοκαίρι θα μπορεί να υπάρχει ένα Πα-ρατηρητήριο, να αρχίσει να λειτουργεί, ενδεχομένως μπορεί να ξεκινήσει για κάποια είδη που είναι πιο εύκολο να υπάρξει μια τέτοια καταγραφή και στη συνέχεια να διευρυνθεί. Θα έχει μια δυναμική εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση όμως η ύπαρξη αυ-τής της βάσης δεδομένων θα είναι πραγματικά ευεργετική για το δημόσιο συμφέρον. Γιατί πλέον, δεν θα μπορεί να απέχουν οι τιμές με τις οποίες θα προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκο-μεία από τον αντίστοιχο μέσο καταγεγραμμένο ευρωπαϊκό κόστος γι αυτά τα προϊόντα.

3η. Τώρα, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ο νό-

μος για τις προμήθειες υγείας δεν προέβλεπε τη δυνατότητα να γίνουν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Εδώ δίνουμε τη δυνατό-τητα προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αμέσως, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από συνολική επεξεργα-σία από την κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομίας η δυ-νατότητα να λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές προμήθειες συ-νολικά για το χώρο του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε κάποια νοσοκομεία, όπου μέχρι το καλοκαίρι θα κάνουμε πιλοτικές δράσεις ηλε-κτρονικών δημοπρασιών. Και γι αυτό θα σας ενημερώσουμε για ποια είδη και για ποια νοσοκομεία. Αυτό θα έχει δύο λό-γους. Αφενός για να το δούμε να λειτουργεί στην πράξη πριν ορίσουμε λεπτομερώς το πώς θα λειτουργεί και αφετέρου γιατί θα μπορεί με αυτό τον τρόπο να δοκιμαστεί το σύστημα όσον αφορά τη γενική ρύθμιση που γίνεται αυτή τη στιγμή για το θέμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο δημόσιο.

4η. Όσον αφορά τους ιδιωτικούς φορείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εδώ θέλω να είμαστε σαφείς. Δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό κώλυμα όσον αφορά αυτή τη ρύθμιση, για τον πολύ απλό λόγο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει δια-κριτική ευχέρεια σε κάθε κράτος μέλος να οργανώνει το χώρο της υγείας. Και η καλύτερη απόδειξη γι αυτό που σας λέω είναι ότι από την οδηγία, την περίφημη αρχικά Οδηγία Μπολ-κενστάιν περί απελευθέρωσης υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά εξαρχής είχε εξαιρεθεί ο χώρος της υγείας. Ακριβώς γιατί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίζεται έτσι ο χώρος της υγείας, ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας. Είναι μια παροχή υπηρεσίας που αφορά τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να κρίνεται μόνο με οικονομικά στοιχεία αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Με αυτή την έννοια και η διάταξη που παρουσιάζουμε στην ουσία εφαρμόζει τη νο-μοθεσία της χώρας μας. Εφαρμόζει μια νομοθεσία που υπάρ-χει από το ΠΔ του 2001 και για διάφορους λόγους, είτε λόγω έλλειψης εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο Επικρατείας είτε λόγω το ότι υπήρχε και εδώ αυτή η γκρίζα ζώνη της μη εφαρ-μογής του νόμου, στην ουσία δεν εφαρμόστηκε.

49

TheScanner32.indd 49 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 50: The Scanner Magazine Issue 32

50

TheScanner32.indd 50 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 51: The Scanner Magazine Issue 32

51

TheScanner32.indd 51 29/04/2010 12:25 π.μ.

Page 52: The Scanner Magazine Issue 32

TheScanner32.indd 52 29/04/2010 12:25 π.μ.