Teliki Ptyxiaki apo kokkwni 2019 - apothetirio.lib.uoi.gr

of 84 /84
ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ Πτυχιακή εργασία Σαγάνης Ευάγγελος Α.Μ.Φ.: 2068 Υπό την εποπτεία του κ. Γιώργου Κοκκώνη ΑΡΤΑ, Απρίλιος 2019

Embed Size (px)

Transcript of Teliki Ptyxiaki apo kokkwni 2019 - apothetirio.lib.uoi.gr

Microsoft Word - Teliki_Ptyxiaki apo kokkwni 2019.docxΑΡΤΑ, Απρλιος 2019
Τπος, Ημερομηνα: ρτα,
Ττλος, βαθμδα: Πανεπιστημιακς υπτροφος
Ττλος, βαθμδα: Πανεπιστημιακς υπτροφος
Ο/Η Πρεδρος του Τμματος
νομα Επθετο: Μαρα Ζουμπολη
Ττλος, βαθμδα:Αναπληρτρια καθηγτρια Υπογραφ
v
Δλωση μη λογοκλοπς
Δηλνω υπεθυνα και γνωρζοντας τις κυρσεις του Ν. 2121/1993 περ πνευματικς
ιδιοκτησας, τι η παροσα πτυχιακ εργασα εναι εξ ολοκλρου αποτλεσμα δικς μου
ερευνητικς εργασας, δεν αποτελε προν αντιγραφς οτε προρχεται απ ανθεση σε
τρτους. λες οι πηγς που χρησιμοποιθηκαν (κθε εδους, μορφς και προλευσης) για τη
συγγραφ της περιλαμβνονται στη βιβλιογραφα.
Σαγνης Ευγγελος
Λκη Τσιατσιμη,
vii
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την πραγματοποηση της παροσας εργασας θα θελα να ευχαριστσω:
Τον εππτη καθηγητ κ. Γιργο Κοκκνη, για την πολτιμη βοθει του, καθς και
την καθοδγηση για την επιλογ του θματος μου. Τις συμφοιττριες και συναδλφους
Μαρη Φασολα και Λαμπριν Νεστορη, καθς και τον Δσκαλο και αγαπημνο φλο
Χρστο Καντζλη, πως και τους φλους και συναδλφους καθηγητς για την ανταλλαγ
απψεων και σημαντικν πληροφοριν.
Τλος την οικογνεια μου και ιδιαιτρως τη μητρα μου Γωγ, για την στριξη και την
συμπαρσταση σε ηθικ και ψυχολογικ εππεδο λα αυτ τα χρνια, τσι στε να επιτχω
τους στχους μου!
viii
Περληψη
Αντικεμενο της παροσας πτυχιακς εργασας ταν η μελτη και η καταγραφ απ
βιβλα τυμπνων που υπρχουν στο εμπριο, κυρως της Ελλδας. Με βασικ αρχ την
ρευνα μου σε καταστματα με μουσικ εδη καθς και απ αναζτηση στο διαδκτυο αλλ
και ρευνα στην βιβλιοθκη του Τμματος μου κατληξα στα βιβλα-μεθδους που θα
αναφερθον παρακτω ως περισστερο διαδεδομνα, χωρς αυτ να υποβαθμζει και να
υποτιμ λλες μεθδους. Στχος εναι η επισκπηση των μεθδων αναλοντας βασικς
παραμτρους πως σημειογραφα, τεχνικ, ασκησιολγιο και ρυθμο.
Λξεις-κλειδι: Τμπανα, Μθοδοι κρουστν, Ρυθμο, Τεχνικ, Σημειογραφα
ix
Abstract
The subject of this project was the studying and the writing from drum books which
exist in the music murket, mainly in Greece. My basic research in music stores with musical
genres as well by searching on the internet and in the library of my Music Department, i
came by to the books-methods that will be mentioned below as more widespread, without
degrading and underestimating other methods. The aim is to review the methods by analyzing
basic paraments such as notation, technique exercises and rhythms.
Keywords: Drums, Percussion Methods, Rhythms, Technique, Notation
x
Περιεχμενα
Κεφλαιο 2 ............................................................................................................. 20
2.1 Σημειογραφα .......................................................................................................... 20
2.2 Τεχνικ .................................................................................................................... 27
2.3 Ασκησιολγιο .......................................................................................................... 33
2.4 Ρυθμς ..................................................................................................................... 44
11
Εισαγωγ
Τα τμπανα εναι να ργανο το οποο κλεισε ναν και πλον αινα στη ζω μας.
Σημαντικ εναι να αναφρουμε τι χει γραφτε νας μεγλος γκος βιβλων απ πολ
γνωστος ντρμερ παγκοσμως οι οποοι ταν πρωτεργτες στο ργανο και θεμελωσαν
βασικς αρχς τσο στην τεχνικ σο και στον τρπο παιξματος που διαμορφνεται απ
γενι σε γενι αλλ και απ τπο σε τπο, δημιουργντας διφορα στυλ μουσικς.
σον αφορ την εξλιξη των τυμπνων παρατηρομε τι χρνο με το χρνο υπρχει
σταδιακ ανπτυξη του οργνου σε σχση με τα κομμτια που αποτελεται το βασικ σετ
αλλ και την χρση λλων βασικν εξαρτημτων τα οποα εναι απαρατητα για να
ντρμερ πως τα πεντλ, αφο βασικ χαρακτηριστικ του οργνου εναι η απατηση και
των τεσσρων μελν του ανθρπινου σματος.
Καθς υπρχει η εξλιξη του οργνου παρατηρομε τι υπρχει και η αντστοιχη
εξλιξη και στην συγγραφ μεθδων για τμπανα.
μως καννα βιβλο δεν κατφερε να καλψει πλρως λη την λη του οργνου, αν
και εναι λογικ εφσον το ργανο θα μποροσαμε να πομε τι εξελσσεται και
ανακαλπτεται ακμη και σμερα.
Η συγγραφ μως ενς βιβλου θα τολμοσα να πω τι προκπτει απ την μελτη
του οργνου, την ποψη και την φιλοσοφα που χει να καταθσει ο κθε συγγραφας, αλλ
και την παιδαγωγικ προσγγιση που προτενει ο κθε συγγραφας στην μθοδ του.
Βασικς στχος της εργασας εναι η συγκριτικ επισκπηση και η εξελικτικ πορεα
των μεθδων που υπρχουν σε αυτ την πτυχιακ εργασα παρουσιζοντας τις μεθδους με
την εξς σειρ:
1. Μεταξς, Δ. (1974). Πρακτικ Μθοδος ΝΤΡΑΜΣ. Αθνα: Γατνου.
Ο Δημτρης Μεταξς σε αυτ το βιβλο παρουσιζει την μθοδ του με αποτλεσμα
να βοηθσει εκενους που ασχολονται αποκλειστικ με τα ντραμς. Θεωρε τι υπρχει νας
σημαντικς τρπος στε ο εκτελεστς να γνει κτοχς της. Πρπει ο αναγνστης να
γνωρζει τι οι ρυθμο που μπορον να παιχτον εναι πολλο εφσον θα υπρχει η σωστ
διαμοραση τους. Πιστεει τι ο μαθητς πρπει να χει τρα βασικ χαρακτηριστικ τα
12
οποα εναι η αντληψη η θληση και η μελτη. Αυτ χει ως αποτλεσμα ο ντρμερ να εναι
η βση μια ς ορχστρας εφσον ββαια παζει σωστ.
2. Agostini, D. (1977). Methode de Batterie (vol.1).
Στο συγκεκριμνο βιβλο του Dante Agostini παρουσιζεται μια μθοδο η οποα χει
ως στχο την εκολη προσγγιση του διαβσματος απ τον μαθητ με τη χρση δο
πενταγρμμων που στο να παρουσιζει τις αξες που θα παιχτον, εν στο λλο
παρουσιζει την ανλυση των αξιν. Το πρτο πεντγραμμο παζεται απ το μαθητ εν το
δετερο απ το δσκαλο. Σημαντικ ακμη εναι να αναφρουμε τι τα βιβλα εναι
γραμμνα σε πντε διαφορετικς γλσσες.
3. Τουλιτος, Ν. (1992). Μθοδος μελτης στα Drums. Αθνα: Σγχρονη Μουσικ.
Ο Νκος Τουλιτος στη «μθοδο μελτης στα drums» δνει μερικς απαρατητες
συμβουλς για την μελτη του βιβλου του. Μας αναφρει τι δεν υπρχει κποια μθοδος
σε οποιοδποτε ργανο που να καλπτει πλρως την λη της διδασκαλας του. Οπτε νας
αρχριος που θα πρει στα χρια του αυτ το βιβλο ταν το τελεισει δεν σημανει τι θα
εναι και τοιμος ντρμερ. Ακμη παρουσιζει σημαντικ βιβλα λλων ντρμερ που ο
καθνας παραθτει την προσωπικ του γνμη για την μελτη των ντραμς, οπτε παρακινε
τον αναγνστη για την μελτη αυτν αναφροντας τι η βιβλιογραφα αυτ εναι
απαρατητη και πολτιμη για κποιον που θλει να μθει ντραμς. Τονζει τι δο πργματα
που ο αναγνστης πρπει να ξεχωρσει σε αυτ το βιβλο εναι: η παρλληλη μελτη με τον
μπασστα δηλαδ το βιβλο του «μθοδος μελτης στα drums» χει κοιν λη με το βιβλο
«Για το Ηλεκτρικ Μπσο» του Γιργου Φακαν παρακινντας τον αναγνστη να μην
μελετ μνος του αλλ βζοντας την λογικ του σε να ομαδικ πνεμα. Το δετερο πργμα
που ξεχωρζει εναι τι η μθοδς του προσπαθε να δσει διαφορετικ εφδια με στχο την
ουσιδη μελτη. Η μετβαση απ κεφλαιο σε κεφλαιο δνει στον αναγνστη καινορια
στοιχεα ο οποος μπορε να εμπλουτσει την λη του αλλ και να δημιουργσει μια δικ του
μθοδο μελτης χρησιμοποιντας και αναπτσσοντας τον προσωπικ του στοιχεο. Τλος
αναφρει τι στχος δεν εναι το απλ διβασμα αλλ η μελτη.
4. Μεταλληνς, Γ. (1999). Τα DRUMS και οι ελληνικο λακο ρυθμο. Αθνα.
Ο Γεργιος Μεταλληνς μσα απ αυτ το βιβλο μας παραθτει την περα του και την
ποψ του, θλοντας οι αναγνστες του να διευρνουν τις γνσεις στην ελληνικ λακ
μουσικ αλλ και στους ρυθμος της, εφαρμζοντας τους στα ντραμς. Στχος του βιβλου
εναι να βοηθσει κθε ντρμερ να βρει τα εφδια που χρειζεται στε να μην χνει σκοπα
13
το χρνο του ψχνοντας στα τυφλ. Θεωρε τι αυτ το βιβλο δνει την δυναττητα στον
αναγνστη να διαχωρζει το παραδοσιακ στοιχεο απ το σγχρονο, καθς και
πληροφορες για τις επιρρος και την προλευση των ρυθμν.
5. Τσιατσιμης, Λ. (2000). Αντικαταστσεις. Αθνα.
Ο Λκης Τσιατσιμης σε αυτ το βιβλο ασχολεται με τα τμπανα και αναφρεται
γενικ σε σους ασχολονται με την μουσικ, στο πως ο αναγνστης μπορε να γρφει να
παζει αλλ και να δνει μια δικ του ασθηση στους ρυθμος. Στχος του βιβλου που εναι
χωρισμνο σε δο ευρετρια εναι να δημιουργηθον προσωπικο ρυθμο χρησιμοποιντας
αμτρητους συνδυασμος που προκπτουν απ τις σωστς οδηγες που υπρχουν στα
περιεχμενα αλλ και στα παραδεγματα του βιβλου. Εναι να βιβλο το οποο ξεκιν απ
το απλ και μπορε να καταλξει στο σνθετο καλπτοντας το ελληνικ αλλ και το ξνο
ρεπερτριο.
6. Φουντουκδης, Ν. (χ.χ.). το πρτο βιβλο για DRUMS. Αθνα. Μουσικς Οκος
Φλιππος Νκας.
Ο Νκος Φουντουκδης σε αυτ το βιβλο τον ενδιαφρει να ταξινομσει να δεδομνο
υλικ και να του δσει υπσταση με αποτλεσμα να μπορσει να γνει αντικεμενο μελτης
για ναν αρχριο, προχωρημνο και επαγγελματα μουσικ. Επιπλον στχος εναι ο
αναγνστης να ανατρχει οποιαδποτε στιγμ θλει και να βρσκει απαντσεις στα
ερωτματ του. Τλος προσπαθε να καταθσει μσα απ τα βιβλα του μια πιο
ολοκληρωμνη και ταξινομημνη μθοδο που βοηθ στην περαιτρω εξλιξη του οργνου.
7. Παναγιωτπουλος, Α. (2002). Ολοκληρωμνη μθοδος για ντραμς. Αθνα:
Μουσικς Οκος Φλιππος Νκας.
Ο Αλβρτος Παναγιωτπουλος αναφρει στο βιβλο του, τι η αλληλεπδραση με τους
μαθητς τον θησαν να φτιξει μια μθοδο διδασκαλας στην οποα φανερ εναι η
αποδοτικτητα και η ευχαρστηση. Για την συγγραφ του βιβλου μας αναφρει τι
χρειστηκαν αμτρητα βιβλα για τα τμπανα αλλ και καταγραφς παιξματος απ
διφορους drummer. Το βιβλο του αποτελε μια ολοκληρωμνη μθοδο εκμθησης, που
στχο χει την αναφορ στο σγχρονο drumming. Μας τονζει τι αυτ το βιβλο δεν
αποτελε μια μθοδο νευ διδασκλου και τι απαιτεται αρκετ μελτη στις ασκσεις του
κθε κεφαλαου. Τλος συμπερανει τι στο να φτσει κανες στο ελεθερο παξιμο απαιτε
περιορισμ της προσωπικς του μελτης.
14
8. Χασπης, Ν. (2009). Drums Βασικ μθοδος για το δημιουργικ παξιμο και τον
αυτοσχεδιασμ. Αθνα: Μουσικς Οκος Φλλιπος Νκας.
Ο Νκος Χασπης αποσκοπε σε να ολοκληρωμνο μουσικ σστημα το οποο
συμπεριλαμβνει μσα στην λη του λα εκενα τα στοιχεα που θα δημιουργσουν την
ολοκλρωση του μουσικο με στχο την προσωπικτητα και την τεχνικ κατρτιση. Θεωρε
τι τα γνωστικ στοιχεα θα καλλιεργσουν την αισθητικ, ιστορικ , φιλοσοφικ αντληψη
αλλ και την συνθετικ ικαντητα καθς και την αντληψη διαφορετικν στοιχεων με βση
τα χαρακτηριστικ που τα συνθτουν. Το βιβλο περιλαμβνει πολλαπλς προσεγγσεις
πως εναι α) η λογικομαθηματικ αντληψη της μουσικς β) η χωρικ αντληψη του
οργνου γ) η κιναισθητικ δεξιτητα. Το βιβλο δνει την δυναττητα στον ειδικευμενο
μουσικ να αναπτξει την εκτελεστικ αλλ και την αναλυτικ του ικαντητα δνοντας του
εφδια για να τα εφαρμσει. Επιπλον θτει βσεις για την ολοκλρωση βασικν σπουδν
με σκοπ την εξλιξη.
Η παρουσαση των μεθδων δομθηκε με βση τσσερις παραμτρους οι οποες
συγκροτον και το περιεχμενο κθε βιβλου-μεθδου. Συγκεκριμνα παρουσιζονται με τη
σειρ:
Η σημειογραφα: σον αφορ την αποτπωση του βασικο σετ τυμπνων μεταφρον
τστο στο πεντγραμμο καθς ορισμνες φορς διαφοροποιετε απ μθοδο σε μθοδο
καθς και την χρση διφορων συμβλων που εναι απαρατητα πως για παρδειγμα το
διαχωρισμ στα χρια.
Η τεχνικ: με ποιν τρπο δηλαδ παρουσιζεται και εφαρμζεται αρχικ απ την
στση του σματος, την τοποθτηση των χεριν αλλ και των ποδιν πνω στο σετ,
κνοντας χρση χι φωτογραφικο υλικο και εν καλπτει επ το πλεστων το
μαθητευμενο που θλει να ασχοληθε με τα τμπανα.
Το ασκησιολγιο: θα προσπαθσουμε να παρατηρσουμε και να καταλβουμε που
και με ποιο τρπο δνει μφαση ο κθε συγγραφας στο ασκησιολγιο που παρουσιζει.
Οι ρυθμο: Θα παρουσισουμε τους ρυθμος τσι πως εμφανζονται απ τον κθε
συγγραφα, χρησιμοποιντας την ονομασα του ρυθμο, καθς και τον προσδιορισμ του σε
συγκεκριμνο στυλ μουσικς, αλλ και την τατιση με ρεπερτριο εν ββαια υπρχει.
15
Το drumset και η ιστορα του
Η ιστορα του drumset εντοπζεται σε μια περοδο που νας ντρμερ ξεκιν να
εξυπηρετε την λειτουργα που εχαν δο τρες κρουστο στο παρελθν. Κατ την διρκεια
του εμφυλου πολμου της Αμερικς 1861-18651 μουσικο απ την περιοχ της Νας
Ορλενης δημιουργον γκρουπ για να παζουν σε μπντες του στρατο. Η πιο συχν
εμφνισ τους ταν στις παρελσεις και στις πομπς κηδειν. Τα ργανα που
χρησιμοποιοσαν στα σνολα ταν κλαριντα τρομπνια κσες ταμπορα κορντες και
πιτα. Στην πορεα αυτ τα ργανα απομακρνθηκαν απ τον πλεμο και ενσωματθηκαν
στο φος του Dixieland2. Παρατηρομε τι προστθενται και λλα ργανα απ το λακ
χρο πως η κιθρα και το μπντζο. Εκενη την εποχ στις πορεες των παρελσεων
παρουσιαζταν τουλχιστον δο κρουστο που ο νας παζει την μεγλη κσα που ταν
πνω της να ενσωματωμνο πιατνι και ο δετερος το ταμπορο.
Στα τλη του 19ουαι. οι μπντες αυτς αρχζουν να εμφανζονται σε κλειστος
χρους συμμετχοντας με αυτ τον τρπο σε χορος, πρτι και ποικλες εκδηλσεις.
Οικονομικο και χωροταξικο λγοι ταν αυτο που μεωσαν τα μλη της ορχστρας με
αποτλεσμα να μην χουμε πλον δο κρουστος. Επομνως προκπτει νας ντρμερ ο
οποος εφευρσκει τρπους και τεχνικς για να χει πρωτοπορα στο παξιμ καθς και στο
κουσμα του σε σχση με την αρχικ μορφ. Για να μπορε μως να παξει να τομο
προκπτει το εξς στσιμο του οργνου βζοντας την κσα στο πτωμα, εν το ταμπορο
εναι τοποθετημνο πνω σε μια καρκλα.
Οι παχτες πλον χτυπον με τα χρια την κσα και το ταμπορο χρησιμοποιντας
πολλ και διαφορετικ σημεα της μπαγκτας δημιουργντας με αυτ το τρπο την τεχνικ
του “double drumming”3.
1 Quataert, D. (2006). Η Οθωμανικ Αυτοκρατορα. (Μ. Σαρηγιννης, Μεταφρ.) Αμερικ: Αλεξνδρεια. 2 Beck, J. H. (2007). Encyclopedia of Percussion (2nd ed.). New York: Taylor & Francis Group. p.202-203. 3 Sadie, Stanley. (2001). Dictionary of Music and Musicians (2nd ed., Vol. 7). Oxford, New York: The New Grove.p.616.
16
Εικνα1
“Papa” Jack Laine “double Drumming” in 19394
Πολλο μουσικο προσπαθον επ χρνια να βρουν λση δημιουργντας πεντλ. Οι
πρτες προσπθειες για την ανπτυξη της μπτας γιναν με την προσρτηση μιας συσκευς
που θα χτυποσε να μικρ κμβαλο ακουμπντας πνω στην μπτα χτυπντας τα
ταυτχρονα.
Εικνα2
W.F. Ludwig Bass Drum & Cymbal Playing Apparatus/Pedal Patent Drawing by Framerkat5.
Προσπθειες με ξυπνες εφευρσεις για το πεντλ κανε ο George Olney και ο Η.A.
Bower, αλλ αυτς που θεμελινει την κατασκευ του το 1909 εναι ο William Ludwig6, ο
οποος αργτερα γινε απ τους κυριτερους κατασκευαστς.
4 Για περισστερες πληροφορες δες: https://culturalhistoryofthedrumset.wordpress.com/origins. 5 Για περισστερες πληροφορες δες: https://fineartamerica.com/featured/ludwig-foot-pedal-patent-drawing-from- 1909-blue-ink-aged-pixel.html.
W.F. Ludwig Bass Drum & Cymbal Playing Apparatus/Pedal Patent Drawing by Framerkat.
Εκτς απ τα βασικ μρη του drum set o ντρμερ χρησιμοποιε πληθρα απ λλα
κρουστ τα οποα εναι ενσωματωμνα γρω και πνω απ την κσα τα οποα δνουν την
δυναττητα για θορυβδεις και εντυπωσιακος χους. Αυτ τα κρουστ ονομζονται
«contraption» «traps7» δηλαδ εξαρτματα πως woodblocks8, templeblocks9 καθς και
κουδονες.
Την δεκαετα του 1920 «οι ντρμερ της τζαζ και των ορχηστρν χορο
πειραματστηκαν με ναν μεγλο αριθμ καινοτμων οργνων πως κρνες αυτοκιντων,
μαστγια, κεν πιστλια, σειρνες, νιπτρες και πολλ λλα που αντανακλοσαν τον
ενδιαφρον τους στο να επεκτενουν την ηχηρτητα της μουσικς»10. Ββαια παρατηρομε
τποτα απ τα παραπνω δεν υπρχει στα σημεριν σετ τυμπνων. Λγω μετανστευσης
εισρχονται ργανα στην Αμερικ απ λλες τοπικς παραδσεις της Ευρπης και της
Ασας πως τα τορκικα πιατνια cymbal11 Zildjian τα οποα πραν το νομα τους απ τον
διο τον κατασκευαστ καθς και τα κινζικα tom-tom προερχμενα απ την Κνα.
να μρος του drum set εκενης της εποχς ταν το snowshoe cymbal
6 Γεννθηκε στη Γερμανα στις 15 Ιουλου 1879, το 1909 στο Σικγο ιδρει με τον αδερφ του Theobald την εταιρεα Ludwig που κατασκευζουν και προωθον το πρτο τους προν το οποο εναι το σημεριν πεντλ. 7 Τλικα, Ο. (1999). Παγκσμιο λεξικ της μουσικς. Αθνα: Στοχαστς. σελ. 499. 8 Κομμτι ξλου με εγκοπ. 9 Κομμτια ξλου σε τετραγωνισμνο σχμα που χουν εγκοπ και χρησιμοποιονται ως μελωδικ κρουστ. 10 Sadie, Stanley. (2001). Dictionary of Music and Musicians (2nd ed., Vol. 7). Oxford, New York: The New Grove.p.616. 11 Baines, A. (1992). The Oxford companion to Musical Instraments. New York: Oxford University Press.
18
Snow shoe cymbal.12
beater που αποτελεται απ δο πιατνια τα οποα εναι ενσωματωμνα σε ξλινες
σανδες που παιζταν με το πδι.
Εικνα 5
Low hat.13
Στη συνχεια μεσολαβε το low hat το οποο αποτελονταν απ να μικρ σωλνα, ο
οποος καταλγει σε μια βση με πεντλ, που πνω ταν στερεωμνο να πιατνι, το οποο
χτυποσε το δετερο πιατνι πνω στο πρτο με να μεταλλικ μοχλ. Στα τλη της
δεκαετας μακρανουν το σωλνα διτι μποροσαν να χτυπσουν το lowhat και με το χρι
και τσι καταλγουν στο hihat14που το γνωρζουμε μχρι σμερα. Τλος την δεκαετα του
1920 το hihat εμφανζεται ως μρος του drumset.
12 http://www.vintagedrumguide.com/pedal_53.html. 13 Για περισστερες πληροφορες δες: http://www.polarityrecords.com/vintage-drum-kits-1920s-and-30s.html. 14 Beck, J. H. (2007). Encyclopedia of Percussion (2nd ed.). New York: Taylor & Francis Group. p.202-203.
19
Εικνα 6
Hi Hat.15
Απ τα μσα της δεκαετας του 1940 τα τμπανα φτνουν στην κλασσικ τους μορφ
και αποτελονται απ τα εξς μρη: μπτα, ταμπορο, hi-hat, πιατνια και τα tom-toms.
Τλος τα drums «αποτελον επσης και να σνολο οργνων με αυτοτελ υπσταση που,
πως και τα υπλοιπα ργανα στην τζαζ, παζει ταυτχρονα ρυθμικ και μελωδικ ρλο.
Εναι σως το περισστερο δυσκολοπρσιτο στο αφτ μουσικ ργανο της τζαζ, εκενο που
συχν ο Ευρωπαος δεν μπορε καν να ¨ακοσε騻16
15 Για περισστερες πληροφορες δες: http://www.vintageolympic.co.uk/1940.html. 16 Χομπσμπομ, . Τ. Η σκην της τζαζ. (1988). Εξντας, σ.147.
20
Κεφλαιο 2
2.1 Σημειογραφα
Στο παρν κεφλαιο θα αναφερθομε στο τρπο με τον οποο οι συγγραφες μας
μεταφρουν τις γνσεις τους απ το θεωρητικ κομμτι στο πρακτικ. Δηλαδ θα
επικεντρωθομε στη σημειογραφα αλλ και στην συστηματοποηση της τεχνικς του
οργνου που προσυπογρφει ξεχωριστ ο κθε συγγραφας. Σημαντικ θα ταν να
αναφρουμε τι υπρχουν δο βασικ εδη σημειογραφας που χρησιμοποιονται απ την
εκπαιδευτικ κοιντητα και διαχωρζονται στη συμβατικ σημειογραφα αλλ και γραφικ
σημειογραφα17.
Στη μθοδο «Πρακτικ μθοδος για Ντραμς» του Δημτρη Μεταξ στις ασκσεις
που μας παρουσιζει τις αξες αναφρεται και η αντιστοιχα στα εξαρτματα των τυμπνων.
Η κσσα γρφεται στο πρτο διστημα, το ταμπορο γρφεται στο τρτο διστημα, το Hit-
Hat φοτσιμπαλ πως ονομζει γρφεται στο δετερο διστημα, εν το πιατνι και το τομ
γρφονται στο τταρτο διστημα με διαφορετικ συμβολισμ. Ο χειρισμς που δνει για τα
χρια εναι Δ= δεξ χρι και Α= αριστερ χρι.
Μπτα Ταμπορο Hit-Hat Πιατνι Τομ
Στη μθοδο «Methode de batterie volume 1» του Dante Agostini γνεται χρση του
πενταγρμμου και πως φανεται και στο ακλουθο πεντγραμμο η Bass Drum βρσκεται
κτω απ την πρτη γραμμ, το Snare Drum βρσκεται στην τρτη γραμμ, το Cymbal
βρσκεται πνω απ την πμπτη γραμμ, το Big Tom βρσκεται στο πρτο διστημα, το
17 Μαρκοπολου, . (2001). Μουσικ το πιο συναρπαστικ παιχνδι. Αθνα: Fagotto. σελ. 76-77.
21
Small Tom βρσκεται στο τταρτο διστημα εν το Hi Hat με το πδι βρσκεται κτω απ
την πρτη γραμμ. Για τους χειρισμος των χεριν
χρησιμοποιονται τα εξς σμβολα = Right Hand, = Left Hand. Επσης στο βιβλο
αναφρονται οι ονομασες των τυμπνων σε διφορες γλσσες.
Bass Drum Snare Drum Cymbal Big Tom Small Tom Hi Hat
Στην μθοδο του Νκου Τουλιτου Μθοδος στα ντραμς παρατηρομε τι στο
σημεο που παρουσιζει τα κλειδι του σολ και του φα, αναφρει τι τα ντραμς γρφονται
στο κλειδ του φα αν και δεν χουν τονικτητα, καθς αυτ η γραφ υιοθετθηκε απ την
συμφωνικ μουσικ που τα τμπανα παζουν σε χαμηλ τονικ ψη. Παρουσιζει την
επικρατστερη σημειογραφα που υπρχει δνοντας τα εξς κομμτια στο σετ. Η μπτα
βρσκεται στο πρτο διστημα, το ταμπορο βρσκεται στο &t