Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

17

Click here to load reader

Transcript of Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

Page 1: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

1Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Τα Οφέλη του Coachingστο Δημόσιο Τομέα

πρώτα αποτελέσματα

Ηλίας Καστρίτης, 18.10.2016

Page 2: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

2Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Σε τι θα αναφερθώ

• Γιατί;• Πώς έγινε πραγματικότητα• Τι επιχειρούμε;• Αποτελέσματα, τι είπαν οι συμμετέχοντες• Προοπτική

Page 3: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

3Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Το στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης και οι μεταρρυθμίσεις

• Οποιαδήποτε παρέμβαση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης περνά μέσα από την ατομική συμπεριφορά

• ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός σε οποιαδήποτε συστηματική, διαδικαστική ή οργανωτική αλλαγή

• το Coaching ως απαραίτητο εφόδιο σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο για τη στήριξη των αλλαγών σε όλα τα επίπεδα

Page 4: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

4Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι

• η ανάγκη δημιουργίας συμμετοχικού κλίματος και οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης με βάση τις ανθρώπινες αξίες, την εργασιακή ηθική, την υπευθυνότητα και λογοδοσία και τη διαρκή βελτίωση,

• η θωράκιση της αντοχής στις συχνές αλλαγές (resilience)

• η πιο αποτελεσματική συνεργασία στον από κοινού προσδιορισμό στόχων,

• η ανάγκη για πιο συμμετοχική υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Page 5: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

5Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι

• η βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής και της διοικητικής ικανότητας (capacity building)

• η αύξηση του ηθικού και η επαναθεμελίωση στις ενδογενείς δυνατότητες του ανθρώπου να επιτύχει στόχους αναλαμβάνοντας την ευθύνη σε προσωπικούς στόχους, εναρμονισμένους με εκείνους της ομάδας και του οργανισμού

• Μια νέα κουλτούρα συνεργασίας, πέραν από αυστηρές ιεραρχικές σχέσεις

• η συμπλήρωση δεξιοτήτων ηγεσίας με ικανότητες ενδυνάμωσης των μελών της ομάδας για την αυτό-ρυθμιζόμενη επίτευξη επιμέρους στόχων,

Page 6: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

6Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι

• το νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο βασίζεται σε έναν ενάρετο κύκλο βελτίωσης έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και για να επιτύχει χρειάζεται μια νέα στάση απέναντι στη διαδικασία ανάπτυξης και συμμετοχής στην επίτευξη στόχων

• οι άλλες παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης μονολότισημαντικές, έχουν φτάσει στα όρια των επιτευγμάτων τους

Για αυτούς τους λόγους το ΙΝΕΠ, για πρώτη φορά, εστίασε στην κατανόηση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο γνωστικό, συναισθηματικό και αξιακό επίπεδο του ανθρώπου.

Page 7: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

7Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Αναμενόμενα οφέλη

Αναμενόμενα οφέλη

• συνειδητοποίηση των δυσλειτουργικών ή/και αρνητικών συμπεριφορών ή πεποιθήσεων

• το πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

• να (ξανα) εμπνευσθούμε και να συνδεθούμε με την αποστολή του οργανισμού ,

• να εμπιστευθούμε τις δυνατότητες που έχουμε ως άτομα, ως ομάδα και να βάλουμε σε εφαρμογή μια μέθοδο αναζωογόνησης των σχέσεων μεταξύ συνεργατών

• να δεσμευθούμε σε απτά βήματα για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της μονάδας ή του οργανισμού

• να δημιουργήσουμε κουλτούρα συλλογικής ηγεσίας (shared leadership)

• να είμαστε αληθινοί με τις αξίες μας σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με εμπιστοσύνη, έμπνευση και θετική συμβολή

Page 8: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

8Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Πώς έγινε πραγματικότητα• ο σχεδιασμός του προγράμματος ξεκίνησε πριν έναν χρόνο

ακολουθώντας τη διαδικασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

• η Αγγελική Μπουρμπούλη, ως επιστημονικά υπεύθυνηπίστεψε στην αξία του εγχειρήματος και στήριξετην όλη προσπάθεια

• έγιναν 2 πιλοτικοί κύκλοι Ιούνιο και Ιούλιο για ναδιακριβώσουμε σημεία βελτίωσης με περίπου 50 συμμετέχοντες (σήμερα είμαστε στον 3ο κύκλο)

• συνεκπαιδευτές σε αυτά τα πρώτα προγράμματα είναιο Άγγελος Δερλώπας, ο Μάνος Παυλάκης, η Κατερίνα Μπουλούγαρη, η Ντόρα Αγγελοπούλου και ο Ηλίας Καστρίτης

• Έχει αναπτυχθεί σημαντική δυναμικήμε θετικές επιδράσεις και αποτιμήσεις από τους συμμετέχοντες

Page 9: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

9Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Ποιο είναι το πρόγραμμα• 70 ώρες μεικτής εκπαίδευσης, δια

ζώσης 5 ημέρες σε ένα διάστημα 15 ημερών

• Peer coaching sessions

• Μελέτες περίπτωσης, καλές πρακτικές άλλων δημοσίων διοικήσεων

• Συμμετοχή σε καθημερινές onlineπολυ-μεσικές δραστηριότητες, κριτικά ερωτήματα σε θέματα πρακτικής, ασκήσεις (ανα) στοχασμού

• Παραγωγικές συζητήσεις με σημαντικές επιγνώσεις

• Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό

• Coaching circles, 3 εκπαιδευτές

• Διαρκή βελτίωση

Page 10: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

10Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Τι είπαν οι συμμετέχοντες

Οι αλλαγές επάνω μας μετά το σεμινάριο είναι άμεσα ορατές από τους γύρω μας, μας ακολουθούν μάτια έκπληκτα και με απορία -(Μαρία Παπαγεωργίου)

Οι πέντε δια ζώσης μέρες του σεμιναρίου ήταν μεγάλη ανακάλυψη, καθώς απέκτησα γνώση, νέα οπτική , δοκιμάστηκα στις coachingσυζητήσεις και βεβαίως γνώρισα ενδιαφέροντες συναδέλφους . Όλοι οι εκπαιδευτές ήσασταν εξαιρετικοί και η ύλη δομημένη με ισορροπία.

Γεγονός είναι ότι ήδη στον εργασιακό μου , αλλά και προσωπικό χώρο "κουβαλάω " πλέον ό,τι έχει κατακάτσει μέσα μου από το σεμινάριο και ελπίζω ότι σύντομα το αποτύπωμα θα είναι έντονο. Προσδοκώ να μπορώ με επιτυχία να υποστηρίζω τους ανθρώπους που με περιβάλλουν (Ελένη Χρονοπούλου)

Page 11: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

11Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Ας αρχίσω λοιπόν με το να ξεκαθαρίσω πως δήλωσα συμμετοχή στο σεμινάριο αυτό με μείγμα δυο σκέψεων . α) ας παρακολουθήσω ένα σεμινάριο αφού μπορώ β) να δω από κοντά τι βλακεία είναι αυτή η νέα μόδα . Μετά από ένα βασανιστικό πρώτο δίωρο όπου προσπαθούσα με όλη μου την αντοχή να πιέσω για ένα σαφή ορισμό του coach το πράγμα άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον.

Η συνέχεια ήταν απλά δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα. Υπήρχε πυκνή ροή πληροφοριών , ήταν απαιτητικό ως προς την παρακολούθηση και όπως είπα από κοντά με ξάφνιασε ευχάριστα η θέλησή σας για να κάνετε κάποιους καχύποπτους σαν και εμένα να εργάζονται με κέφι.

Page 12: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

12Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Κάνατε μια πολύ φιλόδοξη δουλειά. Όταν αρχικά είδα τι θέλατε να κάνετε σκέφτηκα πως μόνο αδαείς ή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζουν στα όρια τους κάνουν τέτοια βήματα. Καταφέρατε να βγάλετε ύλη η οποία θα έβγαινε σε μήνα και παραπάνω. Μπράβο σας.

Νομίζω πως όλοι οι επιμορφούμενοι σε αυτό το σεμινάριο θα κάνουν μια στροφή στη ζωή τους.

Θα παρακολουθήσω με την πρώτη ευκαιρία και άλλο σεμινάριο για το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να πω ότι ήρθα επιφυλακτικός ( το λιγότερο ) και έφυγα με ένα χαμόγελο ανθρώπου που ΞΕΡΕΙ ότι κάτι έμαθε. Eυχαριστώ(Ιωάννης Τζούκας)

Page 13: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

13Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

• Καινοτόμα η εκ περιτροπής διδασκαλίας από περισσότερους του ενός εισηγητές και η ταυτόχρονη παρουσία τους στα δια ζώσης μαθήματα.

• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνέβαλλε σημαντικά στην καλύτερη αφομοίωση των διαλαμβανομένων στις δια ζώσης εισηγήσεις.

• Οι εισηγητές εξαιρετικοί με θετική κουλτούρα, μεταδοτικότητα, ευγένεια, χιούμορ, αλλά και καλή προετοιμασία του υλικού και της παρουσίασης.

• Το βιωματικό - συνεργατικό κλίμα που καλλιεργήθηκε κατέστησε το σεμινάριο μια πολύ ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία.

• Εκ του αποτελέσματος, χαίρομαι που επέλεξα να το παρακολουθήσω. Θεωρώ πως το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν μακράν το καλύτερο από όσα έχω παρακολουθήσει μέχρι σήμερα στο ΙΝ.ΕΠ. (Μαρία Παπαπέτρου)

Page 14: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

14Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

• …Εγινα μέλος μιας παρέας , μιας ομάδας που είχε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την επιθυμία του καθενός μας να βοηθάει τον συνάνθρωπο του είτε στο χώρο της δουλειάς , είτε μέσα στην οικογένεια, είτε στο φιλικό του περιβάλλον.

• Δεν είμαι μόνος, δεν αποτελώ εξαίρεση, υπάρχετε κι εσείς και πολλοί ίσως άλλοι !!! ... αρα κάτι μπορεί να γίνει γι΄ αυτή την κοινωνία, το κόσμο …για να έρθουμε πιο κοντά! Αυτο για μένα έχει την μεγαλύτερη αξία απο όλα όσα βίωσα τις μέρες και τις ώρες που μοιράστηκα κοντά σας. (Κώστας Γλάρος)

Page 15: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

15Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Προοπτική

• Διαρκή βελτίωση και εξέλιξη του προγράμματος

• Εκπαίδευση εκπαιδευτών

• Σύνδεση coaching με επίτευξη αναπτυξιακών ή μεταρρυθμιστικών στόχων δημοσίων πολιτικών και οργανισμών μέσω επιτελικών στελεχών και στήριξη με coaches (εσωτερικούς / εξωτερικούς) σε συγκεκριμένη agenda

• Αξιοποίηση των εκπαιδευόμενων με το τέλος του προγράμματος

• Πιστοποίηση του προγράμματος και κατά ICF

• Team coaching

Page 16: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

16Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity

Ευχαριστούμε

• αξίζουν δημόσια, συγχαρητήρια και ένα θερμό ευχαριστώ, και από αυτό το βήμα,

- στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που αγκάλιασε την πρωτοβουλία για πρώτη φορά στο Δημόσιο Τομέα της Ελλάδας

- σε όλους τους συντελεστές του προγράμματος στο ΙΝΕΠ οι οποίοι / οποίες εργάστηκαν άοκνα και με ιδιαίτερη πίστη στην επιτυχία του εγχειρήματος

- στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους το έκαναν να πετύχει τους στόχους του και από τους οποίους αντλούμε δύναμη για να συνεχίσουμε

Page 17: Tα Οφέλη του Coaching στο Δημόσιο Τομέα-Ηλίας Καστρίτης.

17Η τέχνη του coaching - 7ο Open Coaching Day - Positivity