Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

50
Τεχνικές διδασκαλίας στο μάθημα των θρησκευτικών με αναφορά στις ΤΠΕ Eπιμορφωτικό σεμινάριο θεολόγων Αν. & Δυτ. Θεσσαλονίκης 26 & 27/4/2012 «Η διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών και ο ρόλος του Θεολόγου στο Σύγχρονο Σχολείο»

description

 

Transcript of Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Page 1: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τεχνικές διδασκαλίας στο μάθημα των θρησκευτικώνμε αναφορά στις ΤΠΕ

Eπιμορφωτικό σεμινάριο θεολόγων Αν. & Δυτ. Θεσσαλονίκης

26 & 27/4/2012

«Η διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών και ο ρόλος του Θεολόγου στο Σύγχρονο Σχολείο»

Page 2: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τα νέα ΠΣ ως Βάση Σχεδιασμού της Διδασκαλίας-Μάθησης

Από το σχεδιασμό της διδασκαλίας με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, στο σχεδιασμό με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και την αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου και άλλων πηγών/υλικών.

Οδηγός: Διαδικασίες και παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη

Page 3: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τεχνικές

ΜορφέςΣτρατηγικέςΜέθοδοι

Σχεδιασμός διδασκαλίας

Πορεία

Μοντέλα

ΤΙ, ΠΩΣ, ΜΕ ΤΙ...

Page 4: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Με τα νέα Π.Σ η μάθηση μετατρέπεται σε μία ενεργητική διεργασία οικοδόμησης γνώσης που εμπλέκει ενεργά και αλληλεπιδραστικά τους μαθητές

Επιλέγονται και οργανώνονται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό

Τι θα συνέβαινε άραγε αν αλλάζαμε τον τρόπο που διδάσκουμε;

Page 5: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ποιες είναι οι στρατηγικές και

τεχνικές διδασκαλίας για

το ΜτΘ;

Και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν

οι τεχνικές στη διδασκαλία

του μαθήματος των

θρησκευτικών;

Page 6: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Συμμετοχικές Μορφές διδασκαλίας

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Διερεύνηση μαθησιακών αναγκών

Ιδιαίτερα στο μάθημα των Θρησκευτικών εφόσον προσανατολίζεται στην καλλιέργεια της σχέσης με ανάμεσα στη θρησκεία και στον κόσμο

Εργασία Ομάδων

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση Ομάδων/ Αναστοχασμός/Αξιολόγηση

Page 7: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Από την δυάδα, την τετράδα… (πρώτο επίπεδο κοινού έργου και διεύρυνσης )

Page 8: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

«τα παιδιά μέσα από τη συνεργασία μαθαίνουν τα γνωστικά αντικείμενα καλύτερα»

Page 9: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Η παρουσίαση του έργου στην ολομέλεια αναδεικνύει την χρησιμότητα-συμβολή της μικρής ομάδας στην μεγάλη (το σύστημα λειτουργεί στο άμεσο περιβάλλον) συγκροτώντας περισσότερο την ταυτότητα της ομάδας.

Page 10: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ο αριθμός των μελώνΟ αριθμός των μελών σημαντική παράμετρος σημαντική παράμετρος της λειτουργικότηταςτης λειτουργικότητας ( ( καθορίζει το πλέγμα της καθορίζει το πλέγμα της επικοινωνίας και των σχέσεωνεπικοινωνίας και των σχέσεων)). .

Όσο μεγαλώνει ο αριθμός Όσο μεγαλώνει ο αριθμός τόσο πολυπλοκότερο τόσο πολυπλοκότερο γίνεται το πλέγμα. γίνεται το πλέγμα.

Όσο πολυπλοκότερο το πλέγμαΌσο πολυπλοκότερο το πλέγμα

α. τόσο περισσότερες και οι απαιτούμενες ικανότητες α. τόσο περισσότερες και οι απαιτούμενες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας των μελώνεπικοινωνίας και συνεργασίας των μελών

β. τόσο πιο χρονοβόρες οι διαδικασίεςβ. τόσο πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες

Page 11: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ομάδα 2 μελώνΑ ΒΑ Β

ΑΑ

Β ΓΒ Γ

Ομάδα 3 μελών

Ομάδα 4 μελών ν (ν-1)

Α Β

Δ Γ

Page 12: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Α Β

Γ

ΔΕ

Ζ

ΟΜΑΔΑΕΞΙΜΕΛΩΝ

Page 13: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Σχεδιάζω δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατανόηση

Page 14: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ανάλυση Διαστάσεων (ΑΔ)-Dimensional Analysis

Αναλυτική μέθοδος για να αποσαφηνίζει και να ερευνά τις διαστάσεις και τα όρια ενός

προβλήματος

Ενδεικτικές προτεινόμενες στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας για το ΜτΘ

Page 15: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ανάλυση Διαστάσεων (ΑΔ)-Dimensional Analysis

Ουσιαστική διάσταση

Χωρική

Που συνέβη

το πρόβλημα

Χρονική

Πότε συνέβη το πρόβλημα

Ποσοτική

Πόσο συχνά επαναλαμβάνεται

Ποιοτική

Ποια είναι τα άλλα χαρακτηριστικά του προβλήματος

Με τι σχετίζεται; Πρόκειται για λάθος ή παράλειψη

Είναι περιορισμένο τοπικά ή έχει ευρύτερες διαστάσεις

Πότε ξεκίνησε και τι συνέβη όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά;

Υπάρχει μία αιτία ή πολλές;

Ζήτημα αρχών ή πρακτικής

Είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος

Ποιες περιοχές αφορά

Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται;

Ποιες αξίες και σε ποιο βαθμό παραβιάζονται

Έχει εμφανή συμπτώματα;

Εμφανίζεται υπερβολικό ή υποτιμημένο;

Τι πρέπει να

συμβεί; Λύσεις

Page 16: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Μεταβυζαντινή εικόνα με θεολογική αναπαράσταση

της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (Μιχαήλ Δαμασκηνός, 1591, Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, Ηράκλειο Κρήτης

Πέντε π και ένα γ -5 W1H

Η τεχνική αποτελείται από έξι ερωτήσεις:Ποιο ή τι; (What): Ποιο είναι το περιστατικό;Που; (Where): Πού συνέβη;Πότε; (When): Πότε συνέβη;Γιατί; (Why):Γιατί συμβαίνει;Ποιος: (Who): Ποιος/ποιοι εμπλέκονται; Πως (How): Πως συνέβη, Πως θα αντιδρούσατε εσείς.

• Μια ερώτηση ο καθένας/Τυχαία επιλογή ερώτησης• Συγκεκριμένη σειρά ερωτήσεων• Διευκρίνηση εμφάνισης ενός φαινομένου ή μιας διαδικασίας

Page 17: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Μελέτη περίπτωσης

Αντί να μιλήσει κανείς αφηρημένα για τη χριστιανική αρχή της σχέσης του ανθρώπου με την κτίση (όχι εκμεταλλευτής ιδιοκτήτης αλλά προσωπικά υπεύθυνος και φίλος) μπορεί να μελετήσει την περίπτωση ενός προσώπου-είτε σύγχρονου από τη χριστιανική παράδοση-αποκαλύπτοντας ο ίδιος την πραγματική διάσταση.Διενεργείται συλλογή περιγραφών γεγονότων και καταστάσεωνΟι μαθητές...Κατασκευάζουν χρονολόγιο γεγονότων σχετικά με την κατάστασηΕπικεντρώνονται σε πρόσωπα ή ομάδες δρώντων προσώπων για να κατανοήσουν πως αντιλαμβάνονται τα γεγονότα Εμπλέκονται άμεσα

Page 18: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

«Ποιος είναι άνθρωπος/Ο άνθρωπος στην κτίση» Β΄ Γυμνασίου

Η σχέση των ανθρώπων προς τη φύση και τα ζώα μπορεί να παρουσιασθεί κάτω από το πρίσμα της δημιουργίας του κόσμου. Ο ερημίτης και στάρετς Σεραφείμ (1759-1833) ανακηρύχθηκε άγιος το 1903 και είναι η πιο αγαπημένη μορφή αγίου στη Ρωσία.

Page 19: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

1

2

34

5

Page 20: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Η τροχιά της μάθησης

• Ανοικτή αυτοκαθοδηγούμενη τεχνική μάθησης

• Στόχος: Οι μαθητές να οργανώνουν τη δουλειά τους από την πρώτη ημέρα της σχολικής τους ζωής

• Λαμβάνουν εβδομαδιαίο πλάνο ή ημερήσιο που έχουν να εκπληρώσουν στο τέλος μιας καθορισμένης περιόδου

• Δημιουργούνται γωνίες που αποτελούν τις «στάσεις» όπου τοποθετείται το υλικό (φύλλα εργασίας, χρωματιστά χαρτιά, ψαλίδια). Οι σταθμοί παρουσιάζονται από την αρχή ώστε να γνωρίζουν το έργο τους

Σταθμοί

Κανονικές στάσεις

Εξωτερικές στάσεις (π.χ συνεντεύξεις)

Μικρές στάσεις (π.χ παζλ, κρυπτόλεξα, ζωγραφιές)

Στάση για έλεγχο και βοήθεια

Υποχρεωτικά και προαιρετικά τμήματα

Page 21: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Στάση για έλεγχο

και βοήθεια

Το τραγούδι της ΜύριαμΔιάβασμα του τραγουδιού,

Μουσική με ακουστικά( Έξ. 15: 20-21. Θεωρείται από πολλούς ότι αυτό το

ποιητικό δίστιχο είναι ένα από τα παλαιότερα μέρη της

Βιβλική αφήγηση.

Η ιστορία της εξόδουΚατασκευή ντόμινο

Οι δέκα πληγέςΔημιουργία κειμένου

με εικόνες

Ο μικρός ΜωυσήςΣυμπλήρωση

φύλλου εργασίας

Η ζωή στην ΑίγυπτοΦύλλο εργασίας και χειροτεχνία

Το χρυσό μοσχάριΚόμικ με βάση τη διήγηση

Η τροχιά της μάθησηςΗ τροχιά της μάθησης

Page 22: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Βιωματικές τεχνικές

Ρόλος στον τοίχο Σε ένα μεγάλο χαρτί σχεδιάζεται το

περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής που αναπαριστά ένα πρόσωπο της αφήγησης

Εντός: Σκέψεις και συναισθήματα του προσώπου

Εκτός: Σκέψεις και συναισθήματα των άλλων

Page 23: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ένας μαθητής κάθεται στο κέντρο της τάξης και αφηγείται ως συγκεκριμένο πρόσωπο συναισθήματα και σκέψεις και στη συνέχεια γυρίζει την καρέκλα από την άλλη μεριά και αφηγείται ως ένα αντίθετο πρόσωπο

Κύκλος της συνείδησης

Δύο ομάδες-Δύο ομόκεντροι κύκλοιΕσωτερικός κύκλος-Ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε δίλλημαΕξωτερικός κύκλος-Φωνές συνείδησηςΟι ομάδες αλλάζουν θέση

Καρέκλα της αφήγησης

Page 24: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ανακριτική (καυτή) Καρέκλα

Ένας μαθητής κάθεται στο κέντρο της τάξης και εκφράζει μία θέση ή ένα πρόσωπο. Οι υπόλοιποι μαθητές προετοιμάζονται με ερωτήσεις προκειμένου να ανατρέψουν αυτή τη θέση

(Ο άνθρωπος είναι ιδιοκτήτης της φύσης και δικαιούται να την εκμεταλλεύεται για το καλό του κ.α)

Page 25: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος

Θετικό- Αρνητικό Παίρνοντας απόσταση

Οι μαθητές καλούνται να κρατήσουν κάποια απόσταση από τον πρωταγωνιστή δηλώνοντας τη συναισθηματική απόσταση που έχουν αιτιολογώντας

ΑποτελέσματαΔραματική ένταση

ΕμβάθυνσηΔυσκολία απόφασης

Page 26: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τεχνικές δραματοποίησηςΠαιχνίδι ρόλων: «Ένας σαλός βρίσκεται

ανάμεσά σας»Μέσα από το παιχνίδι ρόλων/αποκλεισμού οι μαθητές εκφράζουν συναισθήματα και προσπαθούν να ανακαλύψουν στη σύγχρονη πραγματικότητα ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι.

Η 2η ομάδα αναπαριστούσε τους «υγιείς πολίτες». Κατόπιν οι μαθητές άλλαξαν ρόλους ώστε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά να περάσουν από το ρόλο του σαλού για να βιώσουν και αυτά τον αποκλεισμό.

Η 1η ομάδα (πιο μικρή αριθμητικά) αναπαριστά τους σαλούς οι οποίοι περιφερόταν, κριτίκαραν, ενεργούσαν αλλοπρόσαλλα.

Page 27: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Αξιοποίηση εγκάρσιων δράσεων/Ένταξη ταινίας στη μαθησιακή διαδικασία. Προβολή της βραβευμένης ρωσικής χριστιανικής ταινίας «Το νησί» (OSTROV). Η ταινία είναι στη ρωσική γλώσσα αλλά προβλήθηκε με ελληνικούς υπότιτλους.

Page 28: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Σύνταξη κειμένων

Καλούνται να γράψουν ένα κείμενο σχετικό με το μάθημα: ημερολόγιο, επιστολή π.χ Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με κατάλληλη oρολογία, προσφωνήσεις, ύφος, περιεχόμενο), σύνθημα, είδηση

Γράμμα συγγνώμης

Page 29: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει; Η ζωή είναι ατομική πορεία ή σχέση;

(Σκέψου-Συζήτησε-Μοιράσου/Ανταλλαγή εμπειριών)

Τι χρειάζομαι για να ζήσω; Πότε αισθάνομαι αδύναμος;

Πότε γίνομαι πιο δυνατός; Κάποια στιγμή που αισθάνθηκα μόνος...

Τάξη: A΄ ΓυμνασίουΘΕ 3: «Πως ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας»

Page 30: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Γλωσσικές ΔραστηριότητεςΆσκηση δημιουργικής γραφής ποίησης/προσωπική τοποθέτηση

Μπείτε στα «παπούτσια του ρόλου»

Πως ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας

Page 31: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ημερολόγιο Αναστοχασμού

Page 32: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Τι πετυχαίνουμε...

Σύνδεση θεολογικής γνώσης με τη ζωή

Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης, έκφρασης, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης

Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικότητας, συμμετοχής και κοινής δράσης

Διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα

Page 33: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Διδάσκοντας μέσω της Τέχνης. Μοτίβα έντεχνου συλλογισμού (Artful Thinking)

Η εμπλοκή θρησκευτικών και μουσικής γίνεται τόσο αβίαστα και φυσικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστιανισμός είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Βυζαντινή και την παραδοσιακή μουσική.

Η μουσική δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο για την υποβοήθηση της διδασκαλίας ή την ενίσχυση της έννοιας σε ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο.

Page 34: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Φέρνουν στην τάξη ένα αγαπημένο μουσικό κομμάτι (σύνδεση με το θέμα του ΜτΘ που επεξεργάζονται)Οι μαθητές συνθέτουν δική τους μουσική και την παρουσιάζουν στην τάξηΔημιουργούν (π.χ θέμα από το ΜτΘ, με βάση και μουσική υπόκρουση Hip-Hop σύνθεση κειμένου)Ζωγραφίζουν τη μουσική που ακούνΜουσική και οπτικοποίηση (Από συλλογή φωτογραφιών επιλέγουν όσες συγγενεύουν εκφραστικά με το τραγούδι)Επεξεργασία και εντοπισμός στοιχείων (π.χ Ύμνος της Αγάπης) Αξιοποίηση podcast «Η μάνα του Χριστού», «Ερμηνεία της εικόνας της Ανάστασης»

Προτάσεις

Page 35: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Karafillidis - Hymn to Love - 01 Narration.mp3- - Karafillidis - Hymn to Love - 02 Aria.mp3

«Μείζων δε τούτων η αγάπη»«Μείζων δε τούτων η αγάπη»……

Ακούγοντας: Δέκα επί Δύο Ακούγοντας: Δέκα επί Δύο

(απόσπασμα από τη δουλειά που έγινε φέτος στο Μουσικό Σχολείο (απόσπασμα από τη δουλειά που έγινε φέτος στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής. Κομοτηνής. Επεξεργασία, εντοπισμός και οπτικοποίηση στοιχείων του

Ύμνου της Αγάπης-διαθέσιμο στο http://www.youtube.com/watch?v=7s2Tjn1kAZo&feature=youtu.be

Page 36: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

1ο Φύλλο εργασίας

Προσέγγιση μέσω Artufulthinking (ακούγοντας δέκα επί δύο) και συνεργατικές τεχνικές (Σκέψου, Συζήτησε, μοιράσου)

α) Ακούστε ήσυχα το μουσικό κομμάτι αφήνοντας τον εαυτό σας να περιπλανηθεί στους ήχους και να απορροφηθεί από τη μελωδία όσο το δυνατόν πιο πολύ. β) Μετά την ολοκλήρωση του κομματιού κάντε μια λίστα με 10 λέξεις ή φράσεις γύρω από οποιαδήποτε όψη ή πτυχή της μουσικής που ακούσατε. Επαναλάβετε τα βήματα α και β: Ακούστε και πάλι τη μουσική εκτέλεση και προσπαθήστε να προσθέσετε άλλες 10 λέξεις ή φράσεις στη λίστα σας που σας προκαλεί το άκουσμα του έργου .Δουλέψτε πρώτα ατομικά και κατόπιν συζητήστε και μοιραστείτε αυτά που καταγράψατε σε δυάδες και κατόπιν σε τετράδες. Καταλήξτε σε μία κοινή λίστα των εννοιών που επιλέξατε με μία μικρή αιτιολόγηση των επιλογών σας.Ανακοινώστε τα αποτελέσματα στην τάξη. (Ακολουθεί ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και αναστοχασμός)

Page 37: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

2ο Φύλλο εργασίας (Παρατίθεται το κείμενο του ύμνου της αγάπης του Απ. Παύλου) Αφού διαβάσετε τη μετάφραση του κειμένου προσπαθήστε να συνδέσετε τους ήχους της μουσικής που ακούσατε (και θα ξανακούσετε τώρα σε πιο χαμηλή υπόκρουση) όργανα, ρυθμό, τονικότητα, επιλογή ερμηνεύτριας σε σχέση τα μηνύματα που ήθελε να μεταδώσει ο δημιουργός που μελοποίησε τον ύμνο της Αγάπης.

Αφού εντοπίσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται παραπάνω συμπληρώστε τον «Χάρτη ακρόασης» και παρουσιάστε τον ως ομάδα στην τάξη.

Page 38: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της

εννοιολογικής χαρτογράφησης;

Χάρτες εννοιών

Page 39: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Παράσταση με συσχετισμούς ( Η επιλογή των εννοιών με Ιδεοθύελλα, οργάνωση εννοιών, τοποθέτηση στο χάρτη κ.α ) Ο διδάσκων, μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας σχετικής με τη θεματική δίνει στους μαθητές του ένα κατάλογο που περιλαμβάνει λέξεις – όρους.

Page 40: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Αξιοποίηση των εργαλείων του Web 2 Μονοθεϊστικές θρησκείες (A Γυμνασίου)

https://bubbl.us/ http://www.mywebspiration.com/

Page 41: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

http://popplet.com/

http://www.thebrain.com/

Page 42: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Συνδέσεις για νοητικούς και εννοιολογικούς χάρτες

http://www.imindmap.com/ http://mapul.com/Default.aspx http://www.mindomo.com/index.htm http://www.mindmeister.com/

http://www.thebrain.com/ http://www.wisemapping.com/c/home.htm

http://www.mind42.com/ http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html http://www.text2mindmap.com/ http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/maps/index.shtml http://www.bubbl.us/ http://mywebspiration.com/ http://wisdomap.com/ http://web.dropmind.com/Features.aspx

Page 43: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ιστοεξερεύνηση (WebQuest)Ένα WebQuest ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα online εργαλείο. Οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες προέρχονται από το διαδίκτυο, που έχει εντοπίσει ο εκπαιδευτικός.Οι μαθητές εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της και παρακινούνται να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999, Brown Yoder, 1999).

Page 44: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

ΜεθοδολογίαΤο webquest (http://webquest.org/) συνδυάζει αποτελεσματικά την ομαδοσυνεργατικότητα και τη δραστηριότητα μέσω μιας κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001) αφού οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας (Δέλλας & Κέκκερης 2008).Ο διδάσκων οργανώνει μια συλλογική εργασία . Τα παιδιά περιηγούνται στις αρχικές σελίδες του Webquest, όπου βλέπουν τους στόχους, τη διαδικασία, τις πηγές και τις βασικές οδηγίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κεντρικός και προσανατολιστικός (Βοσνιάδου, 2005). Μια αρκετά εύκολη και δωρεάν λύση για δημιουργία και φιλοξενία μιας  ιστοεξερεύνησης μπορεί να είναι το Zunal WebQuest Maker.http://www.zunal.com/webquest.php?w=94888Templates για να κατεβάσετε και να δημιουργήσετε άμεσα το δικό σας webquest.

Page 45: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ένα Webquest (http://webquest.org/), όπως και το συγκεκριμένο, αποτελείται από κάποια κοινά δομικά στοιχεία. Τo παρόν Webquest με τίτλο «Θρησκεύματα» κατασκευάστηκε μέσω του ισότοπου zunal (www.

zunal.com/webquest.php?w=94888 ) και ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει το υλικό του σε ένα ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον.

Το περιβάλλον του Webquest: Θρησκεύματα

Page 46: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Μαθησιακά αποτελέσματαΑποτελεσματική μάθηση

Καλλιέργεια μεταγνώσης και επίγνωση των διαδικασιών της μάθησης

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης

Αξιοποίηση στην τάξη

Μέσο για την οργάνωση του περιεχομένου κάποιου μαθήματος

Μέσο παρουσίασης υλικού στους μαθητές

Εργαλείο αξιολόγησης

Page 47: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Webquest με μορφή blog για την ιστορία (Παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό συνέδριο Ημαθίας το Μάιο του 2008). - Σχεδιασμός και σύνταξη Ιστορικού – Πολιτιστικού χάρτη του Ν. Χαλκιδικής (Β. Μισαηλίδης) Βασίζεται σε πρότυπο από το WebQuest PageWebquest «Θρησκεύματα» Αλμπανάκη Ξανθή- Η εξερεύνηση της Αρχαίας Ελλάδας (Γιάννης Μιχαηλίδης – Σωτήρης Τερζίδης)- Η Βεργίνα και τα μνημεία της (Παπαλεξίου Κωνσταντίνος)- Μια διαδικτυακή περιπέτεια στις Κυκλάδες (Μπασματζίδης Γιώργος)- Ο Ελληνισμός της διασποράς (Φιλιππιάδης Γρηγόρης)- Αλλάζοντας μέγεθος (Ειρήνη Περυσινάκη)- Ιστοεξερεύνηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος. (Γεωργία Κωνσταντίνου, Φιλόλογος)- Η γη, μια σφαίρα στο διάστημα. (Ειρήνη Σπυράτου, Γιάννης Γουμενάκης, Δάσκαλοι) – [Γεωγραφία Στ' Δημοτικού]- Περιήγηση στην Ολυμπία του τότε και του σήμερα. (Κ. Ασκιανάκη, Φιλόλογος)- Ιστοεξερεύνηση για τη Χιροσίμα. (Γεωργία Κωνσταντίνου, Φιλόλογος)

Σύνδεσμοι

Page 48: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Ξανθή Αλμπανάκη- [email protected]

Δημιουργία Ιστολογίου Επιλογή παρόχου φιλοξενίας (web host) http://

blogs.sch.gr/, http://www.blogger.com/ Επιλογή θέματος

Page 49: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

Διαπιστώσεις

Ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην ανάπλαση των δικών του ή άλλων κειμένων μονοτροπικών ή πολυτροπικών,

Εμπλοκή σε ποικίλες διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες

Περισσότερο απαιτητική διδακτική διαδικασία

Σταδιακή μετατροπή της τάξης σε κοινότητα δημιουργικής μάθησης.

Page 50: Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά

5050

Ευχαριστώ

Ξανθή Αλμπανάκη