spiritual and cultural journeys

of 20 /20
·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‡ÚÔ˜ Δ ·Í›‰È·

Embed Size (px)

description

spiritual_and_cultural_journeys

Transcript of spiritual and cultural journeys

 • ...H ITOPIKH KAI OITIMIKH OPEIA TOY XPITIANIMOY...

  (K, )

  B, A B I,

  A , X,

  , , M K,

  K A,

  B

  E X,

  () , , .

  1

  , , , , , , , . , , . , , ( ),

  : , (. 4).

  , , , , .

  ENA MONAIKO OOIOPIKO TA PTA XPONIA

  TOY XPITIANIMOY

  T, . ,

  . , , , . , , , , .

  H

 • ...H ITOPIKH KAI OITIMIKH OPEIA TOY XPITIANIMOY...

  (K, )

  B, A B I,

  A , X,

  , , M K,

  K A,

  B

  E X,

  () , , .

  1

  , , , , , , , . , , . , , ( ),

  : , (. 4).

  , , , , .

  ENA MONAIKO OOIOPIKO TA PTA XPONIA

  TOY XPITIANIMOY

  T, . ,

  . , , , . , , , , .

  H

 • 32

  K

  K

  K

  A

  (A)

  8200 ..1050 ..480 ..330 ..1192 ..1489 ..1571 ..1878 ..1960 ..

  & A

  K E & P

  B

  E

  T

  A

  A

  I A

  , , . , ,, , ,, , , .

  T

  .

  , , , , . , . . - , .

  O

  A ,

  M A M,M

  MA A

  E AM,

  K NA I,

  E T ,

  E A , KE A X

  1 9 7 4

 • 32

  K

  K

  K

  A

  (A)

  8200 ..1050 ..480 ..330 ..1192 ..1489 ..1571 ..1878 ..1960 ..

  & A

  K E & P

  B

  E

  T

  A

  A

  I A

  , , . , ,, , ,, , , .

  T

  .

  , , , , . , . . - , .

  O

  A ,

  M A M,M

  MA A

  E AM,

  K NA I,

  E T ,

  E A , KE A X

  1 9 7 4

 • 5 . ,

  , .

  , , 45.., -

  , , , (. 6).

  , , .

  , , , , 431 ..

  , , .

  ...O PTO TOO OY EXTHKE THN AHEIA TOY EYAEIOY...

  AMETPHTA HMANTIKA APXAIOOIKA

  MNHMEIA, HMAEYOYN THN AYH TNXPITIANIKN XPONN

  () A X.

  ( ) T A,

  (M ) E A ,

  (K )T ,

 • 5 . ,

  , .

  , , 45.., -

  , , , (. 6).

  , , .

  , , , , 431 ..

  , , .

  ...O PTO TOO OY EXTHKE THN AHEIA TOY EYAEIOY...

  AMETPHTA HMANTIKA APXAIOOIKA

  MNHMEIA, HMAEYOYN THN AYH TNXPITIANIKN XPONN

  () A X.

  ( ) T A,

  (M ) E A ,

  (K )T ,

 • 7, ,

  , . , , , .

  ,

  , , , 11 17 . , , , , . UNESCO, , , , , , .

  H...MNHMEIA MAPTYPE MIA MEAH ITOPIKH IAPOMH...

  T

  H BYZANTINH KHPONOMIA KAITA KYPIAKA MNHMEIA TH

  UNESCO

  (M , )H ,

  () E A(M) E B I,(K) E ,

  (B ) EM , (M ) EA , () I ,

 • 7, ,

  , . , , , .

  ,

  , , , 11 17 . , , , , . UNESCO, , , , , , .

  H...MNHMEIA MAPTYPE MIA MEAH ITOPIKH IAPOMH...

  T

  H BYZANTINH KHPONOMIA KAITA KYPIAKA MNHMEIA TH

  UNESCO

  (M , )H ,

  () E A(M) E B I,(K) E ,

  (B ) EM , (M ) EA , () I ,

 • 8

  . , , , , , , , , ,

  , .

  - . . - . , - , .

  H , . , .

  () ,

  M

  ,

  ...NEYMATIKE EYEI, PTONPE KAI MONAIKE...

  EMATOYAKE TH ITH,TH ITOPIA KAI THAPAOH

  () AH

  ( )

  ()

  ( )

  () Mo K

  () ()

 • 8

  . , , , , , , , , ,

  , .

  - . . - . , - , .

  H , . , .

  () ,

  M

  ,

  ...NEYMATIKE EYEI, PTONPE KAI MONAIKE...

  EMATOYAKE TH ITH,TH ITOPIA KAI THAPAOH

  () AH

  ( )

  ()

  ( )

  () Mo K

  () ()

 • 10

  - ,

  . .

  , , , , , .

  , , 6 .., , .

  , , - , , , , , ..

  H

  EIMATA ATPEYTIKH EKPAH MIA

  AMPH KAI OYIA OPEIA

  ...OYIE YOE EPN BYZANTINH TEXNH...

  () E B 6 .X. : T

  A,

  K

  (A) T AB I M

  () T MI M

  K: X

  () H

  H AH

  E

  A T

  () A B I

  I

 • 10

  - ,

  . .

  , , , , , .

  , , 6 .., , .

  , , - , , , , , ..

  H

  EIMATA ATPEYTIKH EKPAH MIA

  AMPH KAI OYIA OPEIA

  ...OYIE YOE EPN BYZANTINH TEXNH...

  () E B 6 .X. : T

  A,

  K

  (A) T AB I M

  () T MI M

  K: X

  () H

  H AH

  E

  A T

  () A B I

  I

 • 12

  , ,

  , , , . .

  , , ,

  . , , , , .

  ...KAT AO TOY HXOY TH EKKHIATIKH BYZANTINH MEIA...

  MIA IOPTH OY EN TEEINEI OTE

  ( ) I

  AE

  (M ) E

  (K ) K

  X

  () H A K ,

  , M

 • 12

  , ,

  , , , . .

  , , ,

  . , , , , .

  ...KAT AO TOY HXOY TH EKKHIATIKH BYZANTINH MEIA...

  MIA IOPTH OY EN TEEINEI OTE

  ( ) I

  AE

  (M ) E

  (K ) K

  X

  () H A K ,

  , M

 • 14

  ,

  , , , , , .

  , , .

  , , ,

  , , .

  , , , . .

  T

  EYEI KAI EMEIPIE TH KYPIAKH IOENIA

  ...TON ITON, TON OINON KAI TO EAION...

  H

  T

  MM

 • 14

  ,

  , , , , , .

  , , .

  , , ,

  , , .

  , , , . .

  T

  EYEI KAI EMEIPIE TH KYPIAKH IOENIA

  ...TON ITON, TON OINON KAI TO EAION...

  H

  T

  MM

 • ... .

  : ( ) ( ) ( ) ( ) (/ ) ( ) ( )

  :

  K . N .

  , , ,

  ,, , ., , , . :

  N ,

  M

  16 17

  -

  : ( ) ( )

  - A

  : ( ) ( )

  UNESCO

  : ( ) ( ) ( )

  / A

  : ( ) ( ) ( ) ( )

  UNESCO

  : ( ) ( ) ( )

  UNESCO

  ( ) ( ) ( ) ( - )

  M K

  : 3/08 : WINGS DESIGN : . , : . . & , : , WINGS, ISBN: 978-9963-44-079-5

 • ... .

  : ( ) ( ) ( ) ( ) (/ ) ( ) ( )

  :

  K . N .

  , , ,

  ,, , ., , , . :

  N ,

  M

  16 17

  -

  : ( ) ( )

  - A

  : ( ) ( )

  UNESCO

  : ( ) ( ) ( )

  / A

  : ( ) ( ) ( ) ( )

  UNESCO

  : ( ) ( ) ( )

  UNESCO

  ( ) ( ) ( ) ( - )

  M K

  : 3/08 : WINGS DESIGN : . , : . . & , : , WINGS, ISBN: 978-9963-44-079-5

 • KYPIAKO OPANIMO TOYPIMOY

  . 19, T.. 24535, 1390, , T: +357 22 69 11 00 : +357 22 33 16 44

  Email: [email protected]

  B 38, K, A 10673T: (210) 36 10 178 : (210) 36 44 798

  Email: [email protected]

  . N 37, 54013, T.. 50046

  T: 2310-24 28 80 : 2310-28 68 81Email: [email protected]

  www.visitcyprus.com

  front01234567891011121314151617.pdfback