Soluciones Matematicas Batchillerato 2 - Tema 5

download Soluciones Matematicas Batchillerato 2 - Tema 5

of 24

 • date post

  14-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Soluciones Matematicas Batchillerato 2

Transcript of Soluciones Matematicas Batchillerato 2 - Tema 5

 • Pgina 114

  Troba lrea daquest parallelogram en funci de langle :

  rea = 8 5 sin = 40 sin cm2

  Troba lrea daquest triangle en funci de langle :

  rea triangle = cm2

  Pgina 115

  Troba el volum daquest paralleleppe-de en funci de i de .

  Volum = 400 sin cos cm3

  rea base = 40 sin Altura = 10 cos

  a b sin 2

  219Unitat 5. Vectors en lespai

  VECTORS EN LESPAIUNITAT 5

  8 cm

  5 cm

  a

  b

  8 cm

  5 cm

  10 cm

 • Quin ser el volum dun paralleleppe-de darestes a, b, c, tal que les duesarestes de la base formen entre si unangle , i les arestes laterals formenun angle amb la perpendicular?

  Volum = a b c sin cos

  Troba la diagonal dun or-toedre les dimensions delqual sn: c = 3 cm, b = 4 cmi a = 12 cm.

  Diagonal = =

  = = 13 cm

  Escriu lexpressi general de la diagonal dun ortoedre darestes a, b i c.

  En general: Diagonal =

  Pgina 117

  1. La propietat a (b v ) = (a b) v relaciona el producte de nombres per vec-tors amb el producte entre nombres.

  a) Dels quatre productes que hi apareixen, quins sn del primer tipus i quinsdel segon?

  b) Interpreta aquesta propietat per a a = 3, b = 2 i v un vector qualsevol re-

  presentat sobre el paper.

  a) Producte de nombres per vectors: b v; (a b)

  v; a (b

  v )

  Producte entre nombres: a b

  a2 + b2 + c2

  16932 + 42 + 122

  220Unitat 5. Vectors en lespai

  a

  b

  c

  a

  b

  b

  c

  c

 • b)3 (2

  v ) = 6

  v

  2. La propietat (a + b) v = a v + b v relaciona la suma de nombres amb la su-ma de vectors.

  a) De les dues sumes que hi apareixen, quina s de cada tipus?

  b) Interpreta aquesta propietat per a a = 3, b = 5 i v un vector qualsevol re-

  presentat sobre el paper.

  a) Suma de nombres: a + b

  Suma de vectors: av + b

  v

  b)8

  v = 3

  v + 5

  v

  Pgina 119

  3. Si u (3, 5, 1), v (7, 4, 2), troba les coordenades:

  a) 2u b) 0

  v c)

  u

  d) 2u +

  v e)

  u

  v f) 5

  u 3

  v

  a) 2u = 2 (3, 5, 1) = (6, 10, 2)

  b) 0 v = (0, 0, 0)

  c) u = (3, 5, 1) = (3, 5, 1)

  d) 2u +

  v = 2(3, 5, 1) + (7, 4, 2) = (1, 14, 0)

  e)u

  v = (3, 5, 1) (7, 4, 2) = (10, 1, 3)

  f) 5u 3

  v = 5(3, 5, 1) 3(7, 4, 2) = (36, 13, 11)

  4. Siguin els vectors x (1, 5, 2), y (3, 4, 1), z (6, 3, 5), w (24, 26, 6). Trobaa, b, c perqu es compleixi: a

  x + b

  y + c

  z =

  w

  a (1, 5, 2) + b (3, 4, 1) + c (6, 3, 5) = (24, 26, 6)

  (a + 3b + 6c, 5a + 4b + 3c, 2a b 5c) = (24, 26, 6)

  (a + b)

  v = 8

  v

  av + b

  v = 3

  v + 5

  v

  a (b

  v ) = 3 (2

  v )

  (a b) v = 6

  v

  221Unitat 5. Vectors en lespai

  3 (

  2v )

  6v

  2v

  v

  8v

  5v

  3v

  v

 • = 92a = = = 6; b = = = 2

  c = = = 4

  Soluci: a = 6, b = 2, c = 4, s a dir, 6x 2

  y + 4

  z =

  w.

  Pgina 121

  5. Respecte a base ortonormal, les coordenades de tres vectors sn u (3, 1, 5),v (4, 7, 11),

  w (2, k, 8)

  a) Calcula u

  v

  b) Troba k per tal que v i

  w siguin perpendiculars.

  a) 3 4 + (1) 7 + 5 11 = 60

  b) 4 (2) + 7 k + 11 8 = 0 k =

  Pgina 123

  6. Donats els vectors u (5, 1, 2), v (1, 2, 2), calcula:

  a) u

  v b) u i v c) (u, v )

  d) Proj. de u sobre

  v i proj. de

  v sobre

  u (segment i vector).

  e) Quant ha de valer x perqu el vector (7, 2, x) sigui perpendicular au?

  a)u

  v = 5 2 4 = 11

  b) u = = 5,48v = = = 3

  c) cos (u,

  v ) = = 0,669 (

  u,

  v ) = 132 1' 26''

  d) Proj. de u sobre

  v = = = 3,67

  Significa que el vector projecci de u en la direcci de

  v t mdul 3,67 i sentit

  contrari al de v.

  113

  u

  v

  v

  11

  30 3u

  v

  u v

  91 + 4 + 43025 + 1 + 4

  807

  36892

  1 3 24 5 4 26 2 1 692

  18492

  1 24 6 5 26 3 2 6 592

  55292

  24 3 6 26 4 3 6 1 592

  1 3 65 4 32 1 5

  a + 3b + 6c = 245a + 4b + 3c = 262a b 5c = 6

  222Unitat 5. Vectors en lespai

 • Proj. de v sobre

  u = = 2,008

  e) (5, 1, 2) (7, 2, x) = 35 2 + 2x = 33 + 2x = 0 x =

  17. Obtn tres vectors perpendiculars a v que no siguin parallels entre si:v (3, 2, 7)

  Un vector, u(x, y, z), s perpendicular a

  v(3, 2, 7) si:

  u

  v = 3x + 2y + 7z = 0

  Per exemple: (0, 7, 2); (7, 0, 3); (2, 3, 0)

  18. Troba un vector que sigui perpendicular als dos vectors donats:u (5, 1, 2)

  v (1, 2, 2)

  Volem trobar les coordenades dun vector w(x, y, z) que sigui perpendicular a

  u i a

  v:

  Aquest sistema t infinites solucions proporcionals. Una delles s x = 2, y = 8, z = 9.

  s a dir, el vector buscat pot ser (2, 8, 9) o qualsevol altre parallel a aquest.

  Pgina 126

  19. Troba el producte vectorial de u (3, 7, 6) i v (4, 1, 2).u

  v = (3, 7, 6) (4, 1, 2) = (8, 18, 25)

  10. Troba un vector perpendicular a u (3, 7, 6) i a v (4, 1, 2).u

  v = (3, 7, 6) (4, 1, 2) = (8, 18, 25) o qualsevol vector proporcional a ell.

  11. Troba lrea del triangle determinat pels vectors: u (3, 7, 6) i v (4, 1, 2)

  rea del parallelogram determinat per u i

  v:

  |u

  v|= |(3, 7, 6) (4, 1, 2)|= |(8, 18, 25)|=

  = =

  rea del triangle = 15,91 u2

  Pgina 127

  12. Troba el volum del paralleleppede definit per u(3, 5, 1), v(7, 4, 2) i w(0, 6, 1)

  [u,

  v,

  w] = = 53 Volum = 53 u33 5 17 4 20 6 1

  1 0132

  1 01382 + 182 + 252

  w u (5, 1, 2) (x, y, z) = 5x y + 2z = 0w v (1, 2, 2) (x, y, z) = x + 2y 2z = 0

  332

  11

  30u

  v

  u

  223Unitat 5. Vectors en lespai

 • 13. Troba el valor de x perqu els vectors u (3, 5, 1), v (7, 4, 2) i z(1, 14, x)siguin coplanaris (s a dir, que el volum del paralleleppede determinat peraquests sigui zero).

  = 47x = 0 x = 0Pgina 131

  EXERCICIS I PROBLEMES PROPOSATS

  PER PRACTICAR

  Dependncia lineal

  14. Donats els vectors u(3, 3, 2), v(5, 2, 1), w(1, 1, 0):

  a) Troba els vectorsu 2

  v + 3

  w, 2

  u +

  v 4

  w.

  b) Calcula a i b tals queu = a

  v + b

  w.

  a)u 2

  v + 3

  w = (3, 3, 2) 2(5, 2, 1) + 3(1, 1, 0) = (4, 4, 0)

  2u +

  v 4

  w = 2(3, 3, 2) + (5, 2, 1) 4(1, 1, 0) = (5, 4, 3)

  b) (3, 3, 2) = a (5, 2, 1) + b (1, 1, 0) = (5a + b, 2a b, a)

  Soluci: a = 2, b = 7, s a dir: u = 2

  v 7

  w.

  15. Comprova que no s possible expressar el vector x (3, 1, 0) com a combi-naci lineal de

  u (1, 2, 1) i

  v (2, 3, 5). Sn linealment independents

  x,

  u i

  v ?

  x = a

  u + b

  v (3, 1, 0) = a (1, 2, 1) + b (2, 3, 5)

  A' = ( ) Com que |A'|= 28 0, el sistema s incompa-tible.

  Aix doncs, no s possible expressar x com a combinaci lineal de

  u i

  v.

  Com que ran (A' ) = 3, els tres vectors son linealment independents.

  16. Quins dels vectors segents tenen la mateixa direcci?a (1, 3, 2)

  b (2, 0, 1)

  c (2, 6, 4)

  d (5, 15, 10)

  e (10, 30, 5)

  a,

  c i

  d, ja que les seves coordenades sn proporcionals.

  17. Comprova que qualsevol dels vectors a (1, 2, 3), b (2, 1, 3), c (1, 0, 1) potexpressar-se com a C.L. dels altres dos.

  a = x

  b + y

  c (1, 2, 3) = x (2, 1, 3) + y (1, 0, 1)

  1 2 32 3 11 5 0

  3 = a + 2b1 = 2a 3b0 = a + 5b

  b = 7b = 7a = 2

  3 = 5a + b3 = 2a b2 = a

  3 5 17 4 21 14 x

  224Unitat 5. Vectors en lespai

 • Per tant: a = 2

  b 3

  c

  Daqu, tamb obtenim que: b =

  a +

  c;

  c =

  a +

  b

  18. Troba, en cada cas, tots els valors de m, n i p tals que mu + nv + pw = 0:

  a) u (3, 0, 1),

  v (1, 1, 0),

  w (1, 0, 1)

  b) u (1, 1, 0),

  v (1, 1, 1),

  w (2, 0, 1)

  a) m (3, 0, 1) + n (1, 1, 0) + p (1, 0, 1) = (0, 0, 0)

  A = ( )Com que |A|= 2 0, lnica soluci del sistema s: m = 0, n = 0, p = 0

  (Per tant u,

  v i

  w sn linealment independents.)

  b) m (1, 1, 0) + n (1, 1, 1) + p (2, 0, 1) = (0, 0, 0)

  A = ( )|A|= 0 i = 1 0; per tant ran (A) = 2.Resolem el sistema:

  Solucions: m = , n = , p =

  19. Estudia la dependncia o independncia lineal dels segents conjunts devectors:

  a) u (1, 2, 1),

  v (1, 0, 3),

  w (1, 2, 1)

  b) a (1, 2, 3),

  b (1, 4, 11),

  c (1, 1, 1),

  d (0, 1, 4)

  c) u (1, 1, 0),

  v (1, 0, 1),

  w (5, 2, 3)

  a) = 4 0. Per tant u, v , w sn linealment independents.b) Com que sn quatre vectors en 3, sn linealment dependents.

  c) = 0. Per tant, u, v , w sn linealment dependents.1 1 01 0 15 2 3

  1 2 11 0 31 2 1

  m = np = n

  m + n = 0

  n + p = 0

  1 10 1

  1 1 21 1 00 1 1

  m + n + 2p = 0m + n = 0

  n + p = 0

  3 1 10 1 01 0 1

  3m + n + p = 0 n = 0

  m + p = 0

  23

  13

  32

  12

  y = 3x = 2y = 3

  1 = 2x + y2 = x3 = 3x + y

  225Unitat 5. Vectors en lespai

 • 20. Determina k perqu els segents conjunts de vectors siguin linealment de-pendents:

  a) u (k, 3, 2),

  v(2, 3, k),

  w(4, 6, 4)

  b) u(3, 2, 5),

  v(2, 4, 7),

  w(1, 1, k)