Slovenian language lesson

13
Hello Hello З З dpa dpa ве ве ŭ ŭ Ahoj Ahoj Ciao Ciao Živijo Živijo Г Г εια εια σου σου Bun Bun ă ă ziua ziua

Transcript of Slovenian language lesson

Page 1: Slovenian language lesson

HelloHello

ЗЗdpadpaвевеŭŭ AhojAhoj CiaoCiao

ŽivijoŽivijo

ГГειαεια σουσου BunBunăă ziua ziua

Page 2: Slovenian language lesson

GOVORIMO SLOVENSKOGOVORIMO SLOVENSKO

Let`s speak SlovenianLet`s speak Slovenian

Page 3: Slovenian language lesson

AABBEECCEEDDAA Do you understand?Do you understand?

AA avtobus avtobusBB babica babicaCC Celje CeljeČ Č čokoladačokoladaDD danes danesEE EvropaEvropaFF fotografija fotografijaGG govoriti govoritiHH hvalahvalaII informacija informacijaJJ jaz jazKK kava kavaLL ljubezen ljubezen

MM mama mamaNN noč nočOO oči očiPP potovanje potovanjeRR roža rožaSS SlovenijaSlovenijaŠŠ šola šolaTT telefon telefonUU upanje upanjeV V vajavajaZZ zimazimaŽŽ željaželja

Page 4: Slovenian language lesson

ŠTEVILKEŠTEVILKE NUMBERSNUMBERS

0 nič0 nič1 ena1 ena2 dva2 dva3 tri3 tri4 štiri4 štiri5 pet5 pet6 šest6 šest7 sedem7 sedem8 osem8 osem9 devet9 devet10 deset10 deset

100 sto100 sto200 dvesto200 dvesto1000 tisoč1000 tisoč2000 dva tisoč2000 dva tisoč

20092009 dva tisoč devet dva tisoč devet 10000 deset tisoč10000 deset tisoč

11 enajst11 enajst12 dvanajst12 dvanajst13 trinajst13 trinajst14 štirinajst14 štirinajst15 petnajst15 petnajst16 šestnajst16 šestnajst17 sedenajst117 sedenajst118 osemnajst18 osemnajst19 devetnajst19 devetnajst20 dvajset20 dvajset

Page 5: Slovenian language lesson

DNEVI IN MESECIDNEVI IN MESECIDAYS AND MONTHSDAYS AND MONTHSPONEDELJEKPONEDELJEKTOREKTOREKSREDASREDAČETRTEKČETRTEKPETEK PETEK SOBOTASOBOTANEDELJANEDELJA

JANUARJANUARFEBRUARFEBRUARMARECMARECAPRILAPRILMAJMAJJUNIJJUNIJJULIJJULIJAVGUSTAVGUSTSEPTEMBERSEPTEMBEROKTOBEROKTOBERNOVEMBERNOVEMBERDECEMBERDECEMBER

Page 6: Slovenian language lesson

BARVEBARVECOLORSCOLORS

rumenarumena

rdečardeča

zelena zelena

modramodra

belabela

črnačrna

sivasiva

rjavarjava

Page 7: Slovenian language lesson

PREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPRESENTATIONPRESENTATION

Jaz sem…Jaz sem…

Sem Slovenka.Sem Slovenka.

Živim v Celju.Živim v Celju.

Page 8: Slovenian language lesson

Pogovarjajmo se slovenskoPogovarjajmo se slovenskoLet`s talk SlovenianLet`s talk Slovenian

Dobro jutro.Dobro jutro.Dober dan.Dober dan.Dober večer.Dober večer.Nasvidenje.Nasvidenje.Lahko noč.Lahko noč.Živijo. Živijo. Zdravo.Zdravo.Adijo.Adijo.Kako si?Kako si?Hvala, dobro.Hvala, dobro.Lepo se imej.Lepo se imej.Se vidimo. Se vidimo.

A boste sok? – Ne, hvala.A boste sok? – Ne, hvala.Izvolite. – Hvala.Izvolite. – Hvala.A bi kavo? – Ja, prosim.A bi kavo? – Ja, prosim.Dober tek.Dober tek.Na zdravje.Na zdravje.Ali govorite angleško? Ali govorite angleško? Oprostite, ne razumem dobroOprostite, ne razumem dobroslovensko.slovensko.A lahko ponoviš, prosim?A lahko ponoviš, prosim?A lahko govoriš bolj počasi,A lahko govoriš bolj počasi,prosim?prosim?

Page 9: Slovenian language lesson

DVOJINA DVOJINA DUALDUAL

Jaz in ti sva dvojinaJaz in ti sva dvojina

Page 10: Slovenian language lesson

I feel SI feel SLOVELOVEnijanija

Čutim Čutim ljubezenljubezen

Page 11: Slovenian language lesson

I read SI read SLOVELOVEnijanija

Page 12: Slovenian language lesson

Dan ljubezniDan ljubezni

Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni,Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni,saj sploh ne veš, da so kdaj bili.saj sploh ne veš, da so kdaj bili.

Vzemi le en dan, Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran,ki skril si ga tja na srčno stran,pozabil ga nikoli več ne boš.pozabil ga nikoli več ne boš.

To je bil tvoj dan ljubezni,To je bil tvoj dan ljubezni,

Ljubezni dan, ki ne mine nikdar.Ljubezni dan, ki ne mine nikdar.Svet živi za dan ljubezni,Svet živi za dan ljubezni,

dan, ki da ti vse in vse ti vzame,dan, ki da ti vse in vse ti vzame,tega nikdar ne veš.tega nikdar ne veš.

Kdaj prišel bo zate spet ta dan,Kdaj prišel bo zate spet ta dan,naj te upanje ne zapusti.naj te upanje ne zapusti.

Le zaspi, ko jutro se zbudi,Le zaspi, ko jutro se zbudi,to bo ljubezni dan.to bo ljubezni dan.

Page 13: Slovenian language lesson

See you!See you!

ДДo co cĸĸopo!opo!

Tak ahoj!Tak ahoj!

Se vidimo!Se vidimo!

TTαα λέμελέμε!!

Ci Ci vediamo!vediamo!

La revedere!La revedere!