Sinhrone ma sine Vektorski dijagrami, karakteristike i paralelni rad...

of 18/18
Sinhrone maˇ sine Vektorski dijagrami, karakteristike i paralelni rad sinhronih maˇ sina 1. mart 2019.
 • date post

  03-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Sinhrone ma sine Vektorski dijagrami, karakteristike i paralelni rad...

 • Sinhrone mašine

  Vektorski dijagrami, karakteristikei paralelni rad sinhronih mašina

  1. mart 2019.

 • Naponske jednačine SM u ustaljenom stanju (1)

  I Reaktanse mašine u d i q osi:

  Xad = ω · Lad , Xaq = ω · Laq, Xγ = ω · Lγ

  Xd = Xad + Xγ , Xq = Xaq + Xγ

  I Naponske jednačine SM u ustaljenom stanju (d/dt → 0):

  Ud = −XqIq − RId (*)

  Uq = Ef + Xd Id − RIq (**)

  gde je Ef = Xad If

 • Naponske jednačine SM u ustaljenom stanju (2)

  I Kompleksne vrednosti veličina u d i q osi:

  Ud = jUdejδ

  Uq = Uqejδ

  I d = jIdejδ

  I q = Iqejδ

  E f = Ef ejδ

  I Naponske jednačine u kompleksnoj formi:(*)×(jejδ) + (**)×ejδ =⇒

  Ud + Uq︸ ︷︷ ︸U

  = E f − R(I d + I q︸ ︷︷ ︸I

  )− jXd I d − jXqI q =⇒

  U = E f − RI − jXd I d − jXqI q

 • Vektorski dijagram SM sa cilindričnim rotorom –generatorski režim

  Xad = Xaq = Xa =⇒ U = E f − RI − jXS I

  Ref. smerovi

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  q

  d

  q

  d

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  q

  d

  q

  d

  G

  MREŽAP,Q,I

  U

  M

  MREŽAP,Q,I

  U

  Natpobuden

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  q

  d

  q

  d

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  q

  d

  q

  d

  G

  MREŽAP,Q,I

  U

  M

  MREŽAP,Q,I

  U

  Potpobuden

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  q

  d

  q

  d

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  q

  d

  q

  d

  G

  MREŽAP,Q,I

  U

  M

  MREŽAP,Q,I

  U

  ϕ > 0Q > 0reakt. snaga ka mreži

  G je induktivno opterećen

  ϕ < 0Q < 0reakt. snaga iz mreže

  G je kapacitivno opterećen

  I XS = Xa + Xγ – sinhrona reaktansa

 • Vektorski dijagram SM sa cilindričnim rotorom – motornirežim

  Ref. smerovi

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  q

  d

  q

  d

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  q

  d

  q

  d

  G

  MREŽAP,Q,I

  U

  M

  MREŽAP,Q,I

  U

  Natpobuden

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  q

  d

  q

  d

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  q

  d

  q

  d

  G

  MREŽAP,Q,I

  U

  M

  MREŽAP,Q,I

  U

  Potpobuden

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  jXSI

  U

  Ef

  I

  RI

  q

  d

  q

  d

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  -jXSI

  U

  Ef

  I

  -RI

  q

  d

  q

  d

  G

  MREŽAP,Q,I

  U

  M

  MREŽAP,Q,I

  U

  ϕ < 0Q < 0reakt. snaga ka mreži

  M predstavlja kapacitivno

  opterećenje

  ϕ > 0Q > 0reakt. snaga iz mreže

  M predstavlja induktivno

  opterećenje

 • Vektorski dijagram SM sa isturenim polovima (Blondelovdijagram)

  Standardni dijagram

  U

  Ef

  I

  q

  d

  Id

  Iq

  AOB

  C

  D

  E

  F

  δ

  U

  Ef

  I

  q

  d

  Id

  Iq

  AOB

  E

  F

  δ

  E' Modifikovani dijagram

  U

  Ef

  I

  q

  d

  Id

  Iq

  AOB

  C

  D

  E

  F

  δ

  U

  Ef

  I

  q

  d

  Id

  Iq

  AOB

  E

  F

  δ

  E'

  I Ud = −U sin δ =⇒ Ud = U sin δ · ej(δ−π

  2)

  I Uq = U cos δ =⇒ Uq = U cos δ · ejδ

  I Id = −I sinψ =⇒ I d = I sinψ · ej(δ−π

  2)

  I Iq = I cosψ =⇒ I q = I cosψ · ejδ

  I AB = RI

  I BC = jXγ I

  I CD = jXaqI qI DE = jXad I dI BF = jXqI qI FE = jXd I dI BE′ = jXqI

  I E′E = j(Xd − Xq)I d

  Potpobudeni generatorski režim i motorni režim – analogno SM sacilindričnim rotorom

 • Karakteristike praznog hoda i kratkog spoja; proračunsinhrone reaktanse

  If0 Ifk If

  Ef

  A' B'

  Ef

  Ef(n)

  I Zasićena sinhrona reaktansaX

  (z)S =

  Ef (If 0)/√3

  Ik (If 0)= Un/

  √3

  In·If 0Ifk

  = AC/√3

  In·If 0Ifk

  I Nezasićena sinhrona reaktansa

  X(n)S =

  E(n)f

  (If 0)/√3

  Ik (If 0)= AD/

  √3

  In·If 0Ifk

  I Sačinilac zasićenja

  kz =E(n)f

  (If 0)

  Ef (If 0)= AD

  AC

  I Odnos kratkog spojakk =

  If 0Ifk

  = OAOK

  = Un√3In· 1X

  (z)S

  = 1x(z)S

  I x (z)S – sinhrona reaktansa u r.j.

  x(z)S =

  X(z)SZB

  =X

  (z)S

  Un/(√3In)

 • Karakteristike regulacije, Mordejeve krive, spoljnekarakteristike

  Karakteristike regulacije: n=nn , U=Un , cosϕ=const

  If0 Ifk If

  Ef

  A' B'

  Ef

  Ef(n)

  cosφ = 0 (ind)

  cosφ = 0.5 (ind)

  cosφ = 0.866 (ind)

  cosφ = 1

  cosφ = 0.866 (kap)

  cosφ = 0.5 (kap)

  cosφ = 0 (kap)

  If

  IIn

  cosφ = 0 (ind)

  cosφ = 0.5 (ind)

  cosφ = 0.866 (ind)

  cosφ = 1

  cosφ = 0.866 (kap)

  cosφ = 0.5 (kap)

  cosφ = 0 (kap)

  U

  I

  Ik

  If

  I

  In

  P = 0

  P = 30%

  P = 60%

  P = 80%

  Un

  If0

  cosφ=1

  Mordejeve krive: n=nn , U=Un , P=const

  If0 Ifk If

  Ef

  A' B'

  Ef

  Ef(n)

  cosφ = 0 (ind)

  cosφ = 0.5 (ind)

  cosφ = 0.866 (ind)

  cosφ = 1

  cosφ = 0.866 (kap)

  cosφ = 0.5 (kap)

  cosφ = 0 (kap)

  If

  IIn

  cosφ = 0 (ind)

  cosφ = 0.5 (ind)

  cosφ = 0.866 (ind)

  cosφ = 1

  cosφ = 0.866 (kap)

  cosφ = 0.5 (kap)

  cosφ = 0 (kap)

  U

  I

  Ik

  If

  I

  In

  P = 0

  P = 30%

  P = 60%

  P = 80%

  Un

  If0

  cosφ=1

  Spoljne karakteristike: n=nn , Ef =Un , cosϕ=const

  If0 Ifk If

  Ef

  A' B'

  Ef

  Ef(n)

  cosφ = 0 (ind)

  cosφ = 0.5 (ind)

  cosφ = 0.866 (ind)

  cosφ = 1

  cosφ = 0.866 (kap)

  cosφ = 0.5 (kap)

  cosφ = 0 (kap)

  If

  IIn

  cosφ = 0 (ind)

  cosφ = 0.5 (ind)

  cosφ = 0.866 (ind)

  cosφ = 1

  cosφ = 0.866 (kap)

  cosφ = 0.5 (kap)

  cosφ = 0 (kap)

  U

  I

  Ik

  If

  I

  In

  P = 0

  P = 30%

  P = 60%

  P = 80%

  Un

  If0

  cosφ=1

 • Uslovi za sinhronizaciju SM na mrežu*

  I U trenutku sinhronizacije napon mreže i napon (ems)generatora** treba da budu što približniji: ug ≈ um

  I Kako bi se to postiglo → uslovi za sinhronizaciju:1. Isti fazni redosled napona generatora i napona mreže2. Jednakost efektivnih vrednosti napona generatora i napona

  mreže3. Približno jednake učestanosti napona generatora i napona

  mreže (ne potpuno jednake)4. Sinhronizacija se vřsi u trenutku kada su napon generatora i

  napon mreže u fazi

  *Isto važi i za priključenje sinhrone mašine u paralelan rad sadrugom sinhronom mašinom

  **Ista procedura važi i za sinhroni motor

 • Približno jednake učestanosti?

  G

  um − ug

  θgUg

  ωm

  ωgθm

  UmUm-Ug

  um− ug

  t

  I θg = ωg t, θm = ωmt

  I ωm = ωg =⇒ ako je∆θ(t = 0) 6= 0 =⇒ naponimreže i generatora se nikadneće fazno poklopiti(∆θ = const)

  I ωm 6= ωg =⇒ ∆θ varira;ωm − ωg dovoljno malo=⇒ može se izvřsitisinhronizacija u pogodnimintervalima

  I um − ug ≈ 0? → sijaliceugašene!

 • Paralelni rad SG

  MREŽAP,Q,I

  U

  G2

  P1,Q1,I1

  P2,Q2,I2

  G1

  T1

  n2T2

  n1

  Radni fluid

  Radni fluid

  I Situacija: dva SG na istimsabirnicama

  I Zahtevi:I Mreži se predaje

  konstantna aktivna ireaktivna snaga:P = const, Q = const

  I Brzina (učestanost) inapon konstantni:U = const, n = const

 • Paralelni rad SG – regulacija aktivne snageRegulacija P – promenom dotoka radnog fluida

  Oznake na slici:

  I T1, T1 – karakteristike turbina 1 i 2

  I PT1, PT2 – snage turbina 1 i 2

  I n – brzina obrtanja turbina/generatora (n1 = n2 jer je istaučestanost)

  n

  PT1PT2

  AB T1

  T1'

  T2'

  T2

  A'B'

  P2 P1P1'P2'

  n=nsn>nsB''

  P2'' P1''

  A''

  0

  I Početno stanje:P1 + P2 = P, n = ns

  I Dotok fluida u T2 ↑: T2 → T′2I P ′1 + P

  ′2 = P = const =⇒ n ↑

  I Vratiti brzinu na ns? → dotokfluida u T1 ↓ =⇒ T1 → T′1

  I Novo stanje:P ′′1 + P

  ′′2 = P, n = ns

  P ′′1 < P1, P′′2 > P2

 • Paralelni rad SG – regulacija reaktivne snage

  Regulacija Q – promenom pobude generatora

  Praktično nema uticaja na P (osim posredno, zbog gubitaka)

  UO

  A

  B

  B1'

  B2'

  DD1' D2'

  IcosφE

  fsinδ

  I Početno stanje:P1 = P2 = P/2Q1 = Q2 = Q/2I 1 = I 2 = OBE f 1 = E f 2 = OD

  I If 1 ↓, If 2 ↑I Novo stanje:

  E ′f 1 = OD′1, E

  ′f 2 = OD

  ′2

  I ′1 = OB′1, I

  ′2 = OB

  ′2

  I Primetiti:P ′1 = P

  ′2 = P/2 =⇒

  I1 cosϕ1 = I2 cosϕ2 =I cosϕ = const

 • Ugaone karakteristike SM – nastavak

  P(δ) =

 • Statička stabilnostI Sačinilac sinhronizacione snage

  ksp =dP

  dδ=

  qEf U

  Xdcos δ + qU2

  (1

  Xq− 1

  Xd

  )cos 2δ

  I Uslov statičke stabilnosti: ksp > 0(dPdδ > 0

  )

  1′ → P(δ) > PT → rotorusporava → δ ↓ → 12′′ → P(δ) < PT → rotorubrzava → δ ↑ → nestabilan

 • Ugaone karakteristike i statička stabilnost – dodatnarazmatranja

  I Ugaona karakteristika momenta i sačinilac sinhronizacionogmomenta:

  M(δ) = P(δ)/Ω

  ksm = ksp/Ω

  Ω = 2πf /p – mehanička ugaona brzina

  I Specijalan slučaj – mašina sa cilindričnim rotorom (Prel = 0):

  P(δ) =qEf U

  XSsin δ

  Q(δ) =qEf U

  XScos δ − qU

  2

  XS

 • Kružni dijagram struja sinhronog motora

  I Zavisnost oblika: I = f (U,Ef , δ)

  I Blondelov dijagram sinhronog motora:

  I d =Ef − U cos δ

  Xd· ej(

  π2−δ)

  I q =U sin δ

  Xq· e−jδ

  cos δ = ejδ+e−jδ

  2

  sin δ = ejδ−e−jδ

  2j

  U

  Ef

  I

  q

  d

  Id

  Iq

  O

  -jXdId

  -jXqIq

  ...

  I = I d+I q = IU1+IU2+IE

  IU1 =U2

  (1Xd

  + 1Xq

  )· e−j

  π2

  IU2 =U2

  (1Xq− 1Xd

  )· ej(

  π2−2δ)

  IE =EfXd· ej(

  π2−δ)

 • Kružni dijagram struja sinhronog motora

  Pobudeni motor sa isturenim polovima:

  U

  I

  qIU1

  IU2

  IEI Nepobuden (reluktantni)

  sinhroni motor: IE = 0

  I Sinhroni motor sacilindričnim rotorom:IU2 = 0

  Reluktantni motorU

  qIU1

  IU2

  I

  Motor sa cilindričnim rotorom

  U

  qIU1

  IE

  I