Λύκοs στην πόλη

of 48 /48

Embed Size (px)

description

Το διαδυκτιακό περιοδικό “Λύκοs”, σε συνεργασία με το Black Duck, οργάνωσε μία διαδραστική εβδομάδα, από τις 5 έως 12 Ιανουαρίου 2013, παρουσιάζοντας τους εικαστικούς του, στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης. 18 καλλιτέχνες, 47 έργα ένωσαν τα ετερόκλητα μέσα έκφρασής τους, την δημιουργικότητα και το ταλέντο τους στην ομαδική έκθεση “Λύκοs στην πόλη”. Απότελεσμα αυτής της προσπάθειας ο κατάλογος που σας παρουσιάζεται.

Transcript of Λύκοs στην πόλη

Page 1: Λύκοs στην πόλη
Page 2: Λύκοs στην πόλη
Page 3: Λύκοs στην πόλη
Page 4: Λύκοs στην πόλη
Page 5: Λύκοs στην πόλη
Page 6: Λύκοs στην πόλη
Page 7: Λύκοs στην πόλη
Page 8: Λύκοs στην πόλη
Page 9: Λύκοs στην πόλη
Page 10: Λύκοs στην πόλη
Page 11: Λύκοs στην πόλη
Page 12: Λύκοs στην πόλη
Page 13: Λύκοs στην πόλη
Page 14: Λύκοs στην πόλη
Page 15: Λύκοs στην πόλη
Page 16: Λύκοs στην πόλη
Page 17: Λύκοs στην πόλη
Page 18: Λύκοs στην πόλη
Page 19: Λύκοs στην πόλη
Page 20: Λύκοs στην πόλη
Page 21: Λύκοs στην πόλη
Page 22: Λύκοs στην πόλη
Page 23: Λύκοs στην πόλη
Page 24: Λύκοs στην πόλη
Page 25: Λύκοs στην πόλη
Page 26: Λύκοs στην πόλη
Page 27: Λύκοs στην πόλη
Page 28: Λύκοs στην πόλη
Page 29: Λύκοs στην πόλη
Page 30: Λύκοs στην πόλη
Page 31: Λύκοs στην πόλη
Page 32: Λύκοs στην πόλη
Page 33: Λύκοs στην πόλη
Page 34: Λύκοs στην πόλη
Page 35: Λύκοs στην πόλη
Page 36: Λύκοs στην πόλη
Page 37: Λύκοs στην πόλη
Page 38: Λύκοs στην πόλη
Page 39: Λύκοs στην πόλη
Page 40: Λύκοs στην πόλη
Page 41: Λύκοs στην πόλη
Page 42: Λύκοs στην πόλη
Page 43: Λύκοs στην πόλη
Page 44: Λύκοs στην πόλη
Page 45: Λύκοs στην πόλη
Page 46: Λύκοs στην πόλη
Page 47: Λύκοs στην πόλη
Page 48: Λύκοs στην πόλη