ROPOTIANA NEA 2012

of 1/1
2 Στην µεγάλης πανελλαδικά κυ- κλοφορίας εφηµερίδα “ΕΘΝΟΣ” την Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου 2011 υπήρχε ένα δισέλιδο ρε- πορτάζ-αφιέρωµα στον επίκου- ρο καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πα- νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τον συγχωριανό µας κ. Γιώργο Αρ- σένο, µε τίτλο «από το αµφιθέατρο στο στάβλο». Με αφορµή αυτό το αφιέρωµα δηµοσιεύτηκε στον “διάλογο” το παρακάτω σχόλιο. Το αφιέρωµα έχει διπλό ενδιαφέρον για το νοµό µας. Πρώ- τον γιατί ο Γιώργος Αρσένος κατάγεται από το Ροπωτό, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια και δεύτερο και σηµαντικότερο γιατί διαπραγµατεύεται ένα θέµα που αφορά το σύνολο βέβαια της χώρας αλλά και ιδιαίτερα τα Τρίκαλα, δηλαδή το µέλλον της κτηνοτροφίας. Στόχος του Γιώργου Αρσένου και των συνεργατών του είναι να προσδιορίσει σε ποιους τοµείς µπορεί η ελληνική κτηνοτροφία να αναδειχθεί και να έχει εξαγωγικές βλέψεις και πως µπορεί το δηµόσιο να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγι- κή πηγή, δηλαδή τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Είναι ζήτηµα ζωής, για την ελληνική κτηνοτροφία να βγάλει κρέας µε όνοµα και να πάψει να πουλάει «κρέας στο τσιγκέλι», όπως λέει ο κ. Αρσένος. Με αφορµή και τη διήµερη εκδήλωση προβολής των Τρι- καλινών προόντων, στα οποία ξεχωριστή θέση κατέχει το κρέ- ας, µας προκαλεί θλίψη το ότι σήµερα η Ελλάδα, µια χώρα που θεωρείται αγροτική, παράγει µόνο το 24% από το κρέας που καταναλώνει! Ενώ θα έπρεπε όχι µόνο να είναι αυτάρκης αλλά και να εξάγει κρέας, επώνυµο και τυποποιηµένο, στις αγορές όλου του κόσµου. Προς αυτή την κατεύθυνση ο συµπολίτης µας επιστήµονας και οι συνεργάτες του δίνει µεγάλο αγώνα γυρίζοντας τη χώρα από την Κρήτη µέχρι την Αλεξανδρούπολη και παρέχοντας αφι- λοκερδώς τις συµβουλές του σε πολλούς παραγωγούς. Νο- µίζουµε πως και τα Τρίκαλα θα πρέπει να ζητήσουν, σε θεσµικό επίπεδο, τις γνώσεις και τις προτάσεις του... ∆.Κ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Η γνωστή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού µας «διάλογος» την οποία ίδρυσε και διευθύνει ο συγχωριανός µας ∆ηµήτριος Νικ. Κρούπης, συµπλήρωσε πρόσφατα 17 χρόνια συνεχούς κυκλοφο- ρίας και εισήλθε στον 18ο. Το ∆.Σ. εύχεται να τα εκατο- στήσει και ευχαριστεί για την προβολή όλων των εκδη- λώσεων του Συλλόγου αλλά και γενικότερα την ανάδει- ξη των προβληµάτων της ευρύτερης περιοχής µας, κα- θώς και για τη σηµαντική συµβολή του στην έκδοση της εφηµερίδας του Συλλόγου µας “ΡΟΠΩΤΙΑΝΑ ΝΕΑ”. Το ∆.Σ. Τα Χριστούγεννα του 2011 στον Μύλο Ματσόπουλου, στα Τρίκαλα έγιναν πλούσιες πολιτιστικο- ψυχαγωγικές εκδηλώσεις µε τίτλο «Μύλος των Ξωτικών» και αποτέλεσαν πόλο έλξης για δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. ∆ιαφηµίστηκε έτσι ο νοµός παντού. Στο περίπτερο του ∆ήµου ανάµεσα στα άλλα ενηµερωτικά και διαφηµιστικά φυλλάδια που διανέµονταν στους επισκέπτες ήταν και ένα καρτ-ποστάλ της ΤΕ∆Κ στο οποίο πρώτο-πρώτο «φιγουράριζε» το Ροπωτό, πανέµορφο και καταπράσινο και ακολουθούσαν τα Μετέωρα µε την Καλαµπάκα και στη συνέχεια τµήµα του Ληθαίου εντός της πόλης των Τρικάλων. Το δε Ροπωτό «εκπροσωπούσε» τα ορεινά Τρίκαλα και την Πίνδο. Ένας Ροπωτιανός επιστήµονας που αγαπά τους κτηνοτρόφους Ο Ροπωτιανός ∆ηµήτριος Γ. Τσόλας Β΄ Aντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Ο συγχωριανός µας ∆ηµήτριος Γεωργίου Τσόλας, εκτός από διευθυντής του ΚΤΕΛ Τρικάλων, από τον πε- ρασµένο ∆εκέµβριο κατέχει και τη θέση του Β΄ Αντι- προέδρου του Επιµελητηρίου Τρικάλων. Ο κ. Τσόλας εκλέγεται συνεχώς στις εκλογές του Επι- µελητηρίου, από το 2011 και χαίρει µεγάλης εκτίµησης στο σύνολο των επαγγελµατιών-επιχειρηµατιών του νο- µού µας. Το ∆.Σ. του Συλλόγου τον συγχαίρει θερµά και του εύ- χεται πάντα επιτυχίες. Το πανέµορφο Ροπωτό σε καρτ-ποστάλ της ΤΕ∆Κ Στον 18 ο χρόνο ο «διάλογος» ∆ιεθνής ∆ιάκριση για την συγχωριανή µας Αγορίτσα Κ. Κρούπη Το δοκίµιο της που επικεντρώ- νεται στην θρησκευτική διάσταση του λογοτεχνικού έργου του γνω- στού Αµερικανού συγγραφέα Er- nest Hemingway (Έρνεστ Χεµιν- γουέη) δηµοσιεύθηκε στο παγκο- σµίου φήµης ακαδηµακό περιο- δικό “The Hemingway Review” που εκδίδει το Πανεπιστήµιο του Idaho (Αντάχο), U.S.A. Το εν λόγω περιοδικό κυκλοφορεί ευρέως σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο. Το δε δοκίµιο αποτελεί τµήµα της µεταπτυχιακής διατρι- βής της Α. Κρούπη στο Πανεπιστήµιο της Ν. ∆ανίας, Oden- se. Η µετάφραση του άρθρου θα δηµοσιευτεί στον «δ».
 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ROPOTO NEWS 2012: INTERNATIONAL DISTINCTION

Transcript of ROPOTIANA NEA 2012

 • 2 - 25 2011 -- - - ,

  . -,

  .

  . . -

  , ,

  . - , . , , . .

  - ], -, , , 24% ! , , .

  - . - , , ...

  ..

  2012

  . ,

  17 - 18. .. - - - , - .

  ..

  2011 ,

  -

  .

  .

  - -

  ,

  .

  .

  . A

  , , - - .

  . -, 2011 - - .

  .. - .

  -

  18

  .

  - - Er-nest Hemingway ( -) - ] - The Hemingway Review Idaho (]), U.S.A. . - . . , Oden-se. .