Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige...

 • Dia 1
 • Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector
 • Dia 2
 • De interventie
 • Dia 3
 • Analyse van het signaal van de meetpoort (tellen per seconde cps) Alarmdrempel (meetpoort) : 5 (max) Waarschuwingsdrempel : 20 x achtergrond Actiedrempel ( homogene verdeling / natuurlijke radioactiviteit) : 2 x achtergrond Definitie drempels
 • Dia 4
 • Dia 5
 • ALARM!!
 • Dia 6
 • Analyse waarschuwingsdrempel Waarschuwingsdrempel (20 x achtergrond) overschreden BEROEP DOEN OP ERKENDE DESKUNDIGE
 • Dia 7
 • Gelokaliseerd of homogeen? Analyse signaal
 • Dia 8
 • Meestal natuurlijke radioactiviteit. Vb.: vuurvaste stenen, industrieel afval, slib van waterzuiveringsstations, . Homogene, verdeling van de radioactiviteit in de lading (het dosisdebiet is overal hetzelfde) Als de aard van het probleem gekend is EN het poortsignaal (cps) lager dan de actiedrempel : aanvaarden Homogeen alarm
 • Dia 9
 • Aard van het probleem niet gekend is OF het poortsignaal (cps) hoger dan de actiedrempel : meting van het dosisdebiet! Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5Sv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5Sv/u : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren Homogeen alarm
 • Dia 10
 • Terug naar afzender ? NEEN ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5Sv/u ! Homogeen alarm
 • Dia 11
 • Dia 12
 • Langlevende radionucliden opslag indien mogelijk in container of opslaglokaal karakterisatie door erkende deskundige voorstel tot beslissing wordt voorgelegd aan FANC FANC neemt beslissing
 • Dia 13
 • CONTROLE OP BESMETTINGEN: Na de lading te hebben afgezonderd: vrachtwagen opnieuw door de poort laten passeren Verifiren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren Homogeen alarm
 • Dia 14
 • Aangifteformulier op website (www.fanc.fgov.be) of via wizardwww.fanc.fgov.be Te mailen naar [email protected] Trimestrile lijst van alle homogene alarmen (= + deze onder de actiedrempel)
 • Dia 15
 • Gelokaliseerd of homogeen? Analyse signaal
 • Dia 16
 • 1. Meting van het dosisdebiet Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5Sv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5Sv/h : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren Gelokaliseerd alarm 2. Bepaling van het isotoop Spectrometer! Indien I-131, Tc-99m, Ga-67, Tl-201, In-111 EN N
 • Terug naar afzender ? NEEN ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5Sv/u ! Gelokaliseerd alarm
 • Dia 19
 • Dia 20
 • 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (1) Gelokaliseerd alarm Lokaliseren : scintillatorteller of radiameter Continue opvolging van het dosisdebiet (radiameter / persoonsdosimeter) Dragen van gepaste beschermkledij
 • Dia 21
 • 3.Opsporen en lokaliseren van een bron (2) Als dosisdebiet > 20Sv/h (op borsthoogte) : STOP ! erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet op 10cm van de bron > 500Sv/h: STOP ! erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet < 20Sv/h overgaan tot afzonderen van de bron Gelokaliseerd alarm
 • Dia 22
 • Tijdelijke stockage op de site is toegestaan De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden Gelokaliseerd alarm
 • Dia 23
 • Medische isotopen Langlevende isotopen
 • Dia 24
 • Indien: -Dosistempo aan buitenwand < 1Sv/h (0,5SV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal < 100Sv/h (gemeten ter hoogte van de borst) Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via NIRAS te regelen Gelokaliseerd alarm
 • Dia 25
 • CONTROLE OP BESMETTINGEN: Na de bron (lading) te hebben afgezonderd: vrachtwagen met de resterende lading opnieuw door de poort laten passeren Verifiren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren Gelokaliseerd alarm
 • Dia 26
 • AANGIFTE Aangifteformulier op website (www.fanc.fgov.be) of viawww.fanc.fgov.be wizard Te mailen naar [email protected] Gelokaliseerd alarm
 • Dia 27
 • Inventaris van alle aanwezige radioactieve stoffen op site (standaardformulier op www.fanc.fgov.be) www.fanc.fgov.be Te mailen naar [email protected], elk jaar voor 1 oktober of online via www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC [email protected] www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC Register van radioactieve stoffen
 • Dia 28
 • Wanneer zelf interveneren na een alarm? FILM