Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  ·...

19
15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del 1: = = () Del 2: = − () Antiderivert til f Grafisk bevis for del 1: ( = lim Δ→0 1 Δ ) () er et areal:

Transcript of Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  ·...

Page 1: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del

15.03.2016

1

Repetisjon fra forelesning 9. mars

Analysens fundamentalteorem

Del 1: 𝐹 𝑥 = 𝑎𝑥𝑓 𝑡 𝑑𝑡 ⇒ 𝐹′ 𝑥 = 𝑓(𝑥)

Del 2: 𝑎𝑏𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = 𝐹 𝑏 − 𝐹(𝑎)

Antiderivert til f

Grafisk bevis for del 1:

(𝐹′ 𝑥 = limΔ𝑥→0

1

Δ𝑥 𝑥𝑥+Δ𝑥

𝑓 𝑡 𝑑𝑡)𝐹(𝑥) er et areal:

Page 2: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del

15.03.2016

2

Numerisk integrasjon: trapesmetoden

Numerisk integrasjon: Simpsons metode

Page 3: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del

15.03.2016

3

Beregning av 0𝜋sin 𝑥 𝑑𝑥 ved numerisk integrasjon

Nøyaktighet og feilskranker

𝒏 𝑻𝒏 |𝑰 − 𝑻𝒏| |𝑰 − 𝑻𝒏|

|𝑰 − 𝑻𝒏−𝟏|

|𝑰 − 𝑺𝟐𝒎| |𝑰 − 𝑺𝟐𝒎| |𝑰 − 𝑺𝟐𝒎|

|𝑰 − 𝑺𝟐(𝒎−𝟏)|

4 1.8961 0.1039 2.00455975 0.00455975

8 1.9742 0.0258 4.0313 2.00026917 0.00026917 16.94

16 1.9936 0.0064 4.0077 2.00001659 0.00001659 16.22

32 1.9984 0.0016 4.0019 2.00000103 0.00000103 16.06

𝑰 − 𝑻𝒏𝑰 − 𝑺𝟐𝒎

Fordobling av antall delintervaller skal gi reduksjon av feil med faktor 4

Fordobling av antall delintervaller skal gi reduksjon av feil med faktor 16

Eksempel: 𝑓 𝑥 = sin 𝑥

Page 4: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del

15.03.2016

4

Oppgave

Regn ut 02𝑒−𝑥

2𝑑𝑥 ved bruk av

– Trapesmetoden:

𝑇𝑛 =Δ𝑥

2𝑦0 + 2𝑦1 +⋯+ 2𝑦𝑛−1 + 𝑦𝑛

– Simpsons metode:

𝑆2𝑚 =Δ𝑥

3𝑦0 + 4𝑦1 + 2𝑦2 +⋯+ 4𝑦2𝑚−2 + 2𝑦2𝑚−1 + 𝑦2𝑚

og 𝑛 = 2𝑚 = 4.

Fasit: ca 0.8821

I dag

• Litt om uegentlige integraler (5.5)

• Kort om antiderivasjon (4.3)

• Regler for antiderivasjon (4.4)

– Integrasjon ved substitusjon

– Delvis integrasjon

Page 5: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 6: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 7: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 8: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 9: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 10: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 11: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 12: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 13: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 14: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 15: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 16: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 17: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 18: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del
Page 19: Repetisjon fra forelesning 9. mars - HiOAhalvarf/Matte1000_16V/Notater/2016.03.14...2016/03/14  · 15.03.2016 1 Repetisjon fra forelesning 9. mars Analysens fundamentalteorem Del