Različiti tokovi opterećenja - FSB Online · ravninu, na dvoplatnost i strukturne greške u...

Click here to load reader

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Različiti tokovi opterećenja - FSB Online · ravninu, na dvoplatnost i strukturne greške u...

 • 1

  ZavariZavari

  a) Sinusoidno b) udarno c) udarno s pauzama

  Različiti tokovi opterećenja

  ZavariZavari

  istosmjerno promjenjivo naprezanje s prednaprezanjem (0 < κ < 1)

  ZavariZavari

  čisto istosmjerno promjenjivo naprezanje (κ = 0)

  ZavariZavari

  naizmjenično promjenjivo naprezanje s prednaprezanjem (–1< κ < 0)

  ZavariZavari

  čisto naizmjenično promjenjivo naprezanje (κ = –1)

  ZavariZavari

  karakteristični oblici promjene naprezanja i pripadni spektri naprezanja

  σmax

  σm

  σminlog Ns

  σ

  σ

  σ

  σ

  t

  t

  log N

  log N

  σmax

  σm

  σmin

  2σp

  σmax

  σm

  σmin

  σmax

  σm

  σmin

  σ aσ a

  σ a

  σg

  σg

  σd

  σd

  log Ns

  σ p

  p=0

  p=σpσmax

 • 2

  ZavariZavari

  karakteristični oblici promjene naprezanja i pripadni spektri naprezanja

  σ

  σ

  σ

  σ

  t

  t

  log N

  log N

  σmax

  σm

  σmax

  σm

  σ st

  σ din

  σ vσ t

  σmax

  σm

  σmax

  σm

  σ aσ a

  σg

  σg

  log Ns

  log Nsσ p

  σ p

  p=σpσmax

  ZavariZavari

  Elementi zavarenih konstrukcije – utjecaj zareza

  ZavariZavari

  Elementi zavarenih konstrukcije – utjecaj zareza

  ZavariZavari

  Elementi zavarenih konstrukcije – utjecaj zareza

  ZavariZavari

  Elementi zavarenih konstrukcije – utjecaj zareza

  ZavariZavari

  Veza između dopuštenih naprezanja u Smithovom dijagramu

  m0,75R

  e0,75R

  dopDvσ

  maxσ

  minσ

  1)dopDv(−σ

  1)dopD(Dv(0)dop 35

  −= σσ

  2minmax

  mσσ

  σ+

  =

  1)dopD(Dt(0)dop 2 −= σσ

  1−=κ 0=κ

  m0,90R

  e0,75R

  dopDtσ

  10

 • 3

  ZavariZavari

  5102 ⋅ 5102 ⋅

  Preko4102 ⋅ do 5102 ⋅ Preko5102 ⋅ do 5106 ⋅ Preko5106 ⋅ do 6102 ⋅ Preko6102 ⋅

  B6B6B5B4

  S3 teški – dijelovi s gotovo stalnom učestalosti najvećih opterećenja

  B6B5B4B3

  S2 srednji – dijelovi s gotovo jednakom učestalosti niskih, srednjih i visokih opterećenja

  B5B4B3B2S1 lagan – dijelovi s malim udjelom najvećih opterećenja

  B4B3B2B1

  S0 vrlo lagan – dijelovi s vrlo malim udjelom najvećih opterećenja

  Pogonska grupaSpektar naprezanja, odnosno

  opterećenja

  Redovita primjena, trajan, jako opterećen

  pogon

  Redovita primjena, trajan pogon

  Redovita primjena, pogon s prekidima

  Povremena neredovita primjena s dugim periodima stanjaUkupan broj predvidivih promjena

  naprezanja, odnosno opterećenja N

  N4N3N2N1

  Područje broja ciklusa opterećenja, odnosno naprezanja

  ZavariZavari

  3/3

  2/3

  1/3

  0/3

  S1

  S0

  S2

  S3

  0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6log Nlog N

  σ −σg mˇσ −σg m

  odnos

  ˇ

  σ−σ

  gm

  σ−σ

  gm

  odno

  s

  ˇ

  ˇ

  ZavariZavari

  NNˆlog

  log

  0,0000,3720,5760,7230,8360,9271S0

  0,3330,5790,7160,8140,8900,9521S1

  0,6660,7870,8560,9060,9440,9751S2

  1111111S3

  Spektarnaprezanja

  6/65/64/63/62/61/60/6Odnos

  ZavariZavari

  NNˆlog

  log

  Faktor udaraϕ

  2,0 – 3,0Drobilice kamena, čekići, škara za hladno rezanje, stalci valjaoničkih stanovaDijelovi s vrlo jakim udarnim opterećenjem

  1,5 – 2,0Vijčane (frikcione) preše, štance, preše za izvlačenje, oštrobridno savijanje, profilne škare, gateri, hidrauličke preše za kovanje.Dijelovi s rotacijskim, odnosno tamo-amo gibanjem s jakim udarima

  1,3 – 1,5Preša za plastične mase, preše za posuvraćanje, strojevi za savijanje, ravnanje, prijenosnici valjaonicaDijelovi s rotacijskim odnosno tamo-amo gibanjem s udarima

  1,2 – 1,4Parni strojevi, motori s unutrašnjim izgaranjem, klipne pumpe i klipni kompresori, blanjaliceDijelovi s ravnomjernim tamo-amo gibanjem, srednji udari

  1,0 – 1,1Električnim strojevi, brusni strojevi, rotacioni kompresori, parne i vodene turbine.Strojni dijelovi s ravnomjernim rotacijskim gibanjem, laki udari

  (KA)PrimjeriKarakteristika dijelova i strojeva

  ZavariZavari

  Dodani lim

  ≥2t t

  l b=

  ZavariZavari

  Dodani lim

  Obrada nakonzavarivanja

  Obrada nakonzavarivanja

 • 4

  ZavariZavari

  Ne preporuča seOdgovorne konstrukcije: gdje ne postoji opasnost od krtog loma; konstrukcije opterećene na tlak ili tlak i smicanje.Manje odgovorni dijelovi konstrukcija kod kojih ne postoji opasnost od krtog loma -za sva naprezanja.

  Uvjeti izrade: povoljni.Izbor materijala i zavarivača: manje zahtjevan.Kontrola: vizualna izvana, iznimno i unutrašnja.Tolerancija grešaka: propisane, ali u širim granicama.

  II

  Odgovorne konstrukcije ako su dijelovi opterećeni na tlak ili tlak i smicanje.Manje odgovorne konstrukcije ili manje opterećene konstrukcije na savijanje (vlak, tlak i smicanje) kod kojih je opasnost za pojavu umornosti manja.

  Odgovorne konstrukcije; gdje postoji Odgovorne konstrukcije; gdje postoji manja opasnost od krtog loma;manja opasnost od krtog loma;debelostijenedebelostijene i upete konstrukcije i upete konstrukcije optereoptereććene na tlak ili tlak i smicanje.ene na tlak ili tlak i smicanje.Debljine limova dijelova konstrukcije do Debljine limova dijelova konstrukcije do 30 mm.30 mm.

  Uvjeti izrade: povoljni.Izbor materijala: brižan.Izbor zavarivača: zahtjevan.Kontrola: djelomična (10-50% dužine zavara), bez razaranja.Tolerancija grešaka: propisane.

  I

  Odgovorne konstrukcije i u slučaju manjih debljina gdje postoji opasnost od krtog loma ili umornosti.Dijelovi opterećeni vlačno ili vlačno i smično.

  Odgovorne konstrukcije, debelostijene i upete konstrukcije; gdje postoji opasnost od krtog loma.Dijelovi opterećeni na vlak sa potpunim iskorištenjem čvrstoće.

  Uvjeti izrade: najpovoljnijiIzbor materijala: strogIzbor zavarivača: strogKontrola: potpunaTolerancija grešaka: u uskim granicama, posebno one koje utječu na zareznodjelovanje.

  S

  DinamičkoStatičko

  Primjena pri opterećenju konstrukcijaUvjeti izrade ikontrole

  Kvaliteta zavara

  ZavariZavari

  Ddopmax 8.0 Ý σσ

  Kutni zavari9

  ½ V – zavar za vezu rebra i pojasa s kutnim zavarom

  8

  K–zavar za vezu rebra i pojasa s obostranim kutnim zavarom

  7

  a)besprijekorno zavarivanje korijenab)prelazi zavara bez zarez; u slučaju potrebe obraditi

  Kutni zavari –specijalne kvalitete

  6

  ½ V-zavara s kutnim zavarom(zavaren s druge strane)

  5

  D

  Ispitivanje bez razaranja limova, opterećenih okomito na njihovu ravninu, na dvoplatnost i strukturne greške u području zavara(npr. prozračivanjem)

  a)ižljebljen i zavaren korijenb)prelazi zavara bez zareza; u slučaju potrebe obraditi

  K-zavar sa obostranim kutnim zavarom(korijen potpuno provaren)

  4

  Sučeoni zavar(zavaren jednostrano preko potkorjensketrake)

  3 P 100P

  osim u području tlaka. Za najvažnije ostale zavare, ispitivanje bez razaranja na 10 % dužine zavara svakog zavarivača

  a)ižljebljen i potpuno zavaren korijenb)bez kratera na krajevima

  Sučeoni zavar –kvaliteta I

  2

  P 100Ispitivanje bez razaranja na 100 % dužine(npr. prozračivanjem)

  a)ižljebljen i potpuno zavaren korijenb)u pravcu zavara obrađen do površinec)bez kratera na krajevima

  Sučeoni zavar –specijalna kvaliteta

  1

  OznakaPostupak ispitivanja

  Ispitivanje radi provjere mogućih grešaka pri izvođenjuGrafička

  oznaka

  Izvođenje zavara zahtjevi koji moraju biti

  zadovoljeniVrsta zavaraRed.broj

  ZavariZavari

  Dopuštena naprezanjadop)(D κσ

  2745637584B6

  38,263,689,1106,1118,8B5

  5490126(150)(168)B4

  76,4127,3(178,2)B3

  108(180)B2

  (152,7)180

  180

  180180

  B1

  (za κ = – 1) N/mm2Pogonska grupa

  K4K3K2K1K0Grupa zareza

  Č 0361, Č 0362, Č 0363 (St 37)Čelik

  ZavariZavari

  Dopuštena naprezanjadop)(D κσ

  2745637584B6

  38,263,689,1106,1118,8B5

  5490126150168B4

  76,4127,3178,2(212,1)(237,6)B3

  108180(252)B2

  (152,7)(254)270

  270270

  B1

  (za κ = – 1) N/mm2Pogonska grupa

  K4K3K2K1K0Grupa zareza

  Č 0561, Č 0562, Č 0563 (St 52-3)Čelik

  ZavariZavari

  Gradnja po sistemu sekcija

  ZavariZavari

  Povećenje stabilnosti

 • 5

  ZavariZavari

  1 do 7 - čelik 8, 9 i 10 - AlCuMg

  ZavariZavari

  -ukrućeni nosači

  ZavariZavari

  W=const.

  masa

  ZavariZavari

  Kutijasti nosači

  ZavariZavari

  Minimalni razmaci zavara od mjesta savijanja

  ZavariZavari

  Različita ukrućenja

 • 6

  ZavariZavari

  Šuplje rebro

  ZavariZavari

  Rebro vertikalnog kliznog ležaja

  ZavariZavari

  Rebro noseće stijenke

  ZavariZavari

  Poprečna ukrućenja

  ZavariZavari

  Kombinirana konstrukcija sa čeličnim livom

  ZavariZavari

  Kutijasti nosači

 • 7

  ZavariZavari

  ukupni troškovitroškovi zavarivanja

  ZavariZavari

  ZavariZavari

  lošije bolje

  ZavariZavari

  Samo poluproizvodi!

  ZavariZavari

  Kutno savijani profili pogodni za zavarivanje

  ZavariZavari

  Točkasto zavareni kutno savijeni profili

 • 8

  ZavariZavari

  Žljebljenje i bradavičasto zavarivanje

  ZavariZavari

  b

  loše boljenajbolje (kod velike serije)

  ZavariZavari

  bolje kod male serije bolje kod velike serije

  ZavariZavari

  niže opterećeni zavari

  Radi izbjegavanja korozije

  ZavariZavari ZavariZavari

  loše dobro

  Neum

  irena

  zona

 • 9

  ZavariZavari

  GOMILANJE ZAVARA

  loše bolje najbolje

  ZavariZavari

  Izbjegavanje nagomilavanja kod kosih priključaka

  ZavariZavari

  Izbjegavanje nagomilavanja kod orebrenja opterećenih:

  -statički-dinamički

  ZavariZavari

  Plan rezanja:

  nepovoljan

  povoljan

  ZavariZavari

  Iskorištenje otpadaka

  ZavariZavari

  Tvorba izreza

 • 10

  ZavariZavari

  Naprezanja u izrezima za unutarnje opterećenje F

  ZavariZavari

  lošedobro

  neutralna os------------------------

  ZavariZavari

  dobrološe

  ZavariZavari

  Elektrolučno zavarivanje

  a=2….5mm

  ZavariZavari ZavariZavari

 • 11

  ZavariZavari ZavariZavari

  ZavariZavari

  Manji utrošak materijala

  ZavariZavari

  ZavariZavari

  Jednostavniji oblik!

  ZavariZavari

 • 12

  ZavariZavari ZavariZavari

  ZavariZavari

  nebrađeni sučeoni spoj

  ZavariZavari

  Obrađeni sučeoni spoj

  ZavariZavari

  Presjek koji stvarno nosi

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice