Punim nga Fizika ndërtimore USHT-Ndertimtari

Click here to load reader

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Engineering

 • view

  467
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Punim nga Fizika ndërtimore USHT-Ndertimtari

 • VEDAT RAMADANI

  FIZIKA NDRTIMORE

  Mnyra GLASER sipas DIN 4108-3

  FAZA I

  1. Renditja e shtresave t konstruksionit t dhnat klimatike. 2. Prcaktimi t koeficientit t prueshmris termike. ( Wm*K ) 3. Llogaria e rrezistences se kalimit t nxehtsis npr shtresa t konstruksionit. Rt ( m2 *KW )

  Rt > Rt lej=1.2 m2 *KW pr muret sipas DIN Rt > Rt lej=0.9 m2 *KW pr pllakat sipas DIN

  4. Sasin e nxehtsis. q ( W m2 ) 5. Koeficientin e kalimit t nxehtsis U ( W m2 *K ) => EN=0.5 ; DIN=0.4 6. Prezantimi I ndryshimit t temperaturave n prerje trthore

  FAZA II Llogarija higrike (difuzioni)

  1. Llogaria e presionit t avullit Ps 2. Konstruktimi I nje Diagrame pr kohn e ngopjes 3. Konstruktimi I nje Diagrame pr kohn e thithjes 4. Llogaria e sasis s ngopjes 5. Llogaria e sasis s thithjes

 • VEDAT RAMADANI

  d1 d2 d3 d4

  DETYRA 1

  1. T dhnat i=20 oC ; e=-10 oC Rsi=0.013 ; Rse=0.04

  2. Karakteristikat e shtresave

  1. Suvatim I brenshm d1=15mm =0.7 ( Wm*K )

  2. Blloqe d1=300mm =0.24 ( Wm*K )

  3. Izolim(styropor I shtypur) d1= ? mm = ? ( Wm*K )

  4. Suvatim I jashtem d1=20mm =0.87 ( Wm*K )

  3. Llogaria e rrezistences se kalimit t nxehtsis npr shtresa t konstruksionit. Rt

  Rsi=0.13 m2 *KW R1=

  d11

  = 0.015

  0.7 = 0.021 m2 *KW

  R2=d22

  = 0.30.24

  = 1.25 m2 *KW R4=

  d44

  = 0.020.87

  = 0.022 m2 *KW Rse=0.04 m2 *KW Rt= Rsi+ Ri + Rse=1.46 m2 *KW d.m.th Rt=1.46 >Rt lej=1.2 m2 *KW

 • VEDAT RAMADANI

  4. Sasin e nxehtsis. q ( W m2 ) q=

  ieRt =30-(-10)1.46 = 20.55 W m2 kjo sasi sht e llogaritur pa shtresen izoluese

  5. Koeficientin e kalimit t nxehtsis U ( W m2 *K )

  U =1Rt = 11.46 = 0.68 W m2 *K > U=0.4 sipas DIN nevoitet shtresa izoluese

  RDIN = 1

  0.4= 2.05 m2 *KW

  R3= Rdin-Rt =2.5-1.46=1.04 d3=1.04*0.04=0.0416 prvetsojm stiropor tshtypur 4cm

  U =1R3+Rt = 10.040.04+1.46 = 0.38 W m2 *K < U=0.4 sipas DIN

  Llogarisim sasin e nxehtsis

  q= ieR3+Rt = 30-(-10)0.040.04+1.46 = 12.19 W m2

  6. Prezantimi I ndryshimit t temperaturave n prerje trthore

  =i-(Ri*q) i=20

  oC si=20-(0.13*12.19)=18.41

  oC 1=18.41-(0.021*12.19)=18.15

  oC 2=18.15-(1.25*12.19)=2.91

  oC 3=2.91-(1.0*12.19)= -9.28

  oC 4=-9.28-(0.022*12.19)= -9.55

  oC se=-9.55-0.04= -10

  oC se=-10

  oC

 • VEDAT RAMADANI

  DIAGRAMI I NDRYSHIMIT T TEMPERATURS

  15 300 40 15

  d1 d2 d3 d4

 • VEDAT RAMADANI

  DETYRA 2 FAZA II

  Llogarija higrike (difuzioni)

  Llogaria e presionit t avullit Ps

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  SHTRESA dn n n Rn=dn/n Sd.n= = ps

  Nr E KONSRUKSIONIT

  Rsi,Rse n*dn Ri*(I-e)*U

  [ o C ] [Pa]

  [m] [W/(m*K)] [m2*K/W] [m] [K] 20 2340 0 ZONA E BRENDSHME - - - 0.13 - 1.34 18.7 2039

  1 SUVATIM I BRENDSHEM 0.010 0.510 10 0.020 0.100 0.20 18.5 2132

  2 SILKA BLLOQE "KSL 8" 0.240 0.700 5 0.343 1.200 3.52 14.9 1695 3 LESH QELQI 0.080 0.040 1 2.000 0.080 20.56 -5.6 382 4 HAPSIRE AJRORE 0.040 0.222 1 0.180 0.040 1.85 -7.5 315 5 SILKA BLLOQE "KSVm" 0.115 0.560 10 0.205 1.150 2.11 -9.6 269 6 ZONA EJASHTME - - - 0.040 - 0.41 -10.0 260

  0.475 Rt= 2.918 -10.0

  U=1/Rt 0.343

  Sasia e ujit t ngopjes (dhjetor-shkurt) Koha e ngopjes tT=1440 h Sasia e ujit t thithjes (qershore-gusht) Koha e thithjes tT=2160h

  PERIODE KLIMA E BRENDSHME KLIMA E JASHTME

  i Psi i Pi=* e Pse e Pi=*

  [ o C ] [ Pa ] [ % ] [ Pa ] [ o C ] [ Pa ] [ % ] [ Pa ]

  DIMER (koha e ngopjes) 20 2340 50 1170 -10 260 80 208

  VERA (koha e thithjes) 12 1403 70 982.1 12 1403 70 982.1

  ZONA KONDENZUSE 12 1403 100 1403 12 1403 100 1403

 • VEDAT RAMADANI

  2. Konstruktimi I nje Diagrame pr kohn e ngopjes 3. Konstruktimi I nje Diagrame pr kohn e thithjes

  200200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  2000

  2200

  2400

  p (Pa)

  Pi=2340Pi=2340

  Psi=2158

  P1=2130 P2=1695

  Pi=1170

  Pi=982.1

  Pe=208Pe=260Pe=269

  Pi=982.1

  Pi=324

  P3=382

  Pi=1170Pi=1170Pi=1170

  Tw=1403

  sd1 sd2 sd3 sd4 sd5

  sdi sde

  Tw=1403m

  (th)=

  1.03

  9kg/

  m2

  m(n

  )=0.

  47kg

  /m2

 • VEDAT RAMADANI

  4. Llogaria e sasis s ngopjes (mn)

  mn=14401.5*106 =*( Pi-Pswsd1+sd2+sd3+sd4 - Psw-Pesd5 )

  mn=14401.5*106 =*( 1170-3240.10+1.20+0.08+0.04 - 324-2081.15 )=0.476 kg/m2

  mn=0.476 < mlej=1.0 kg/m2

  5. Llogaria e sasis s thithjes (mth)

  mth=21601.5*106 =*( Pi-Pswsd1+sd2+sd3+sd4 - Psw-Pesd5 )

  mth=21601.5*106 =*( 982.1-14030.10+1.20+0.08+0.04 - 208-14031.15 )=1.039 kg/m2

  mth=1.3039 > mn= 0.476kg/m2

 • VEDAT RAMADANI

  USHTRIMI 2

  TEMA: SPECIFIKACIONI I HUMBJES SE NXEHTESISE TRANSIMISIONALE

  EnEV 2002

  QllimiVertetimi pr objekte

  HT=W/m2K

  Bazat t t dhnave klimatike pr vrtetim transmisional jan

  1. Pr objekte me temp. normale t brendshme

  => 12 oC koha e ngrohjes th > 4 muaj/vjet

  2. Pr objekte me temp. t ulta t brenshme

  min 12 oC < i +19oC

  Me prjashtim t

  Objekte pr bujqsi Puntori q jan n prdorim me siprfaqe t mdha dhe t hapura Objekte prej qelqi plantazhe etj Cadra dhe objekte q jan me interval t caktuara kohore q ndrtohen dhe largohen Objekte t vogla nse vllimi ii nxemjese (bruto) nuk e tejkalon cifrn 100 m3 dhe e

  plotsojne koeficientin e nemjese te muret e jashtme pr objekte t vjetra

  Vrtetimi sipas EnEV 2002 pr objekte t reja ,krkesat lidhen me t dhnat

  Ngrohja vllimore e objektit [ Ve ] kjo sht zona e objektit q ngorhet sipas DIN

  dhe EN 832-1998-12 dhe sht n kufirin sistemor sipas DIN ISO 1999-10

  Siprfaqja e mbuless [ A ]mbshtjellja e objektit q prbhet prej shum siprfaqe integrale t pjess s jashtme

  Siprfaqja prdoruese [ An ]- kjo sipas EnEV 2002 llogaritet

  An=0.32m-1*Ve

  EnEV 2002 formulon pr objekte banuese vlera maksimale q jan te caktura pr:

  Siprfaqen prdoruesen lidhje t nevojs energjetike primar vjetor Qp=kWh/m2*a

 • VEDAT RAMADANI

  Dhe pr objekte tjera me nxemje n lidhje me ngrohjen vllimore t oobjektit s nevojs energjetike primate Qp

  Tab 01 Krkesa mvaret nga kompaktitetit se objektit A/Ve q d.m.th raporti n mes siprfaqes s mbuless objekiy me vllimin e objektit. Kjo table jep vlerat maksimale EnEV 2002 pr objekte t reja

  DETYRE

  FORMULAT

  AAW=sip. e dritareve

  AW= mureve

  Pre dritare fw=AWAW+AAW - kontroolla e % dritares

  HT=Ai*Ui*Fx

  HT=HTA HT=specifikacioni I humbjes s energjis transparente

  Nse sip. e dritareve sht pr objektet banuese dhe jobanuese fw 0.30 ather

  HT=0.30+0.15A/Ve

  Nse fw 0.30 ather

  HT=0.30+0.24A/Ve

  Krkesat e EnEV 2002 pr objekte t reja HT 0.5 W m2 *K

  Pr objektet e vjetra nevojat enerfjetike primare [ Qp ] pr objekte ekzistuese t banimit nuk guzon t tejkalon 40%

 • VEDAT RAMADANI

  ` PJESET E JASHTME SIPERFAQET U ENTROPIJA TRA- FAKTORI FX TE TRANSMISIONI SPECIFIK

  A [m2] W/m2*K NSPARENTE [ q ] TEMP. SIPERFAQ.

  HUMBJA E ENERGJ [ HT ]

  1 2 3 4 5 6 1 MURET E JASHTME 272.8 0.34 1 92.75

  PERHDES, KAT , MBIKULM 2 PLLAKA BODRUMI 297.9 0.25 0.6 44.693 PLLAKA NENKULM 252.7 0.18 0.8 36.394 SIP. E KULMIT 81.5 0.18 1 14.675 GOUBAT- KULMET SHTESE 21.6 0.27 1 5.83

  6 DRITARET E HAPSIRES BANIMI

  VERI 50.2 1.3 1 65.26 LINDOR 35.2 1.3 1 45.76 JUGOR 118.9 1.3 1 154.57 PERENDIMOR 35.2 1.3 1 45.76

  7 KORIDORI NE VERI QELQI VERTIKAL 15.4 1.3 20.02 ME 20 O QELQ MBULES 5 1.3 6.50 HUMBJA PREJ QELQI 2.6 1.8 4.68

  8 URA TERIMKE 0.05 59.45 A= 1189 HT= 596.33

 • VEDAT RAMADANI

  USHTRIMI 04

  Situacioni

  Pllaka meskatshe

  N form tabelare t gjenden

  1. Vlera [ U ] 2. Vlera [ RT ] 3. Sa kW/h energji harxhon

  brenda nj dite,q tejkalonprej nj zone

  t banimit n at t bodrumit nse sip. sht 65 m2

  1 2 3 5

  SHTRESA dn n Rn=dn/n Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse

  [m] [W/(m*K)] [m2*K/W]

  ZONA E BRENDSHME - - 0.17 1 ESTRIH 0.055 1.400 0.039 2 TERMOIZOLIM 0.035 0.040 0.875 3 PLLAKA E BETONIT 0.200 2.300 0.087 4 PLAKA PREJ LESH DRURI 0.050 0.070 0.714 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.520 0.029

  ZONA EJASHTME - - 0.17 0.300 Rt= 2.084

  U=1/Rt 0.480

  Ash= 65 m2 i=20 oC e= 7 oC

  Qsh=U* Ash*( i-e ) * 24= 0.480*65*13*24=9734.4 kWh

 • VEDAT RAMADANI

  T dhnat pr objektin

  Zona b Zona a

  Koeficientet e prcueshmris se nxemjes te nj ku e ajrosje t larte

  RT 1.2 W m2 *K

  1. Letve konta 2.55cm dhe mbulesa me tjegulla 2. Brinjake 80*160 mm =0.13 Wm*K 3. Shtresa ajrore 4. Izolim mineral 120 mm =0.04 Wm*K 5. Gips karton 15 mm =0.25 Wm*K

  Raporti fa=AaA = 0.600.68= 0.882 : fb=AbA = 0.080.68= 0.118

  Pr zonen a

  1 2 3 5

  SHTRESA dn n Rn=dn/n Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse

  [m] [W/(m*K)] [m2*K/W]

  ZONA E BRENDSHME - - 0.13 1 LETVE - - 0.000 3 SHTRESA AJRORE - - 0.000 4 IZOLIM MINERAL 0.120 0.04 3.000 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.25 0.060

  ZONA EJASHTME - - 0.13 0.135 Rt= 3.320

  U=1/Rt 0.301

 • VEDAT RAMADANI

  Pr zonn b

  1 2 3 5