prytaniko 15-2-2011old.uoa.gr/.../prytaniko/2010_2011/prytaniko_15-2-2011.pdfTitle prytaniko...

of 21 /21
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν/μίου Αθηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούμε στην 11η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ακαδ. έτους 2010 - 2011 της 15/02/2011 και ώρα 2:00μμ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου με τα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 11/02/2011 1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1(1). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 518,00 για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας (ημερ. αποζημίωση, διαμονή και διατροφή) των καθηγητριών Dr. Tamara Rehackova και Dr. Marta Nevrelova του Παν/μίου Comenius University in Bratislava, Slovakia, προσκεκλημένων του Τμήματος Βιολογίας, από 20 έως 26/2/11, στο πλαίσιο διμερούς διεθνούς συμφωνίας (υπευθ. καθ. Τμ. Βιολογίας, κα Αθ. Οικονόμου-Αμίλλη). 1(2). Έγκριση δαπάνης 2.914,00€ για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη 18η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από 25 έως 27/2/2011. 1 Σελίδα 15/2/2011

Embed Size (px)

Transcript of prytaniko 15-2-2011old.uoa.gr/.../prytaniko/2010_2011/prytaniko_15-2-2011.pdfTitle prytaniko...

 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010 - 2011.

  ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/µίου Αθηνών.

  Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούµε στην 11η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ακαδ. έτους 2010 - 2011 της 15/02/2011 και ώρα 2:00µµ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου µε τα ακόλουθα θέµατα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

  Αθήνα,

  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  11/02/2011

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  1(1). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 518,00 € για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας (ηµερ. αποζηµίωση, διαµονή και διατροφή) των καθηγητριών Dr. Tamara Rehackova και Dr. Marta Nevrelova του Παν/µίου Comenius University in Bratislava, Slovakia, προσκεκληµένων του Τµήµατος Βιολογίας, από 20 έως 26/2/11, στο πλαίσιο διµερούς διεθνούς συµφωνίας (υπευθ. καθ. Τµ. Βιολογίας, κα Αθ. Οικονόµου-Αµίλλη).

  1(2). Έγκριση δαπάνης 2.914,00€ για τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου στη 18η ∆ιεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση που θα πραγµατοποιηθεί στην Κύπρο από 25 έως 27/2/2011.

  1 Σελίδα 15/2/2011

 • 2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

  2(1). Επιχορήγηση του Ταµείου Αρωγής Φοιτητών για το οικονοµικό έτος 2011.

  2(2). Αίτηµα του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε. για την ανεύρεση κτιρίου ικανού να στεγάσει φοιτητές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στέγασης, σίτισης, νοσηλείας κ.λ.π..

  2 Σελίδα 15/2/2011

 • 3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  3(1). Άδειες απουσίας µελών ∆.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π.

  3(2). Ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος "Φαρµακολογία" από το Τµήµα Οδοντιατρικής στον επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Φαρµακευτικής, κ. Νικ. ∆ρακούλη, για το χειµερινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2010-2011.

  3(3). Κατανοµή πιστώσεων του Π.∆. 407/80 και του άρθρου 18 Ν.1268/82.

  3(4). Μεταφορά µίας (1) κενής οργανικής θέσης ∆.Ε.Π. από τις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύµατος στο Τµήµα Οδοντιατρικής, για την πραγµατοποίηση της προκήρυξης µιας (1) θέσης ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή του εν λόγω Τµήµατος.

  3(5). Έγγραφο του καθηγητή του Τµήµατος Νοµικής, κ. Αντ. Παντελή, σχετικό µε την αντικατάστασή του από µέλος της επιτροπής διενέργειας Ε.∆.Ε. για τη διακίνηση καταγγελιών από µέλη ∆.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α., στον τύπο, στην ΠΟΣ∆ΕΠ, στο ΥΠΕΠΘ, στο ΣΕΕ∆∆ και αλλού. (Απόφ. Π.Σ. της συνεδρίασης της 14.7.2010).

  3(6). Έγγραφο του Προέδρου του Τµήµατος Π.Ε.∆.∆., καθηγητή κ. Χαρ. Χρυσανθάκη, σχετικό µε την αντικατάστασή του από µέλος της επιτροπής διενέργειας Ε.∆.Ε. για έγγραφη καταγγελία Παν/µίου του εξωτερικού που κατατέθηκε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. και αφορά στην κλοπή πνευµατικών δικαιωµάτων από µέλη ∆ΕΠ του εν λόγω Τµήµατος. (Απόφ. Π.Σ. της συνεδρίασης της 26.10.2010).

  3(7). Πόρισµα της Ε.∆.Ε. που διενεργήθηκε µε την από 13.4.2010 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου για την αδικαιολόγητη αποχή της κας Π. Ευθυµιοπούλου, υπαλλήλου της Γενικής ∆/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, από τα καθήκοντά της.

  3(8). Πόρισµα της Ε.∆.Ε. που διενεργήθηκε µε τις από 21.7.2006 και 22.12.2008 αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου για πρόσληψη συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3448/2006.

  3(9). Μετακίνηση υπαλλήλου του Αρεταιείου Νοσοκοµείου. (Απόφαση Εφορείας Αρεταιείου Νοσοκοµείου της 20/12/2010).

  3(10). Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένης του Αναισθησιολογικού Τµήµατος του Χειρουργείου του Αρεταιείου Νοσοκοµείου. (Απόφαση Εφορείας Αρεταιείου Νοσοκοµείου της 9/11/2010)

  3(11). Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου του Τµήµατος Παρακολούθησης Ασθενών και Αρχείου του Αρεταιείου Νοσοκοµείου. (Απόφαση Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκοµείου της 20/12/2010).

  3(12). Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένων Τµηµάτων του Αρεταιείου Νοσοκοµείου. (Απόφαση Εφορείας Αρεταιείου Νοσοκοµείου της 20/5/2010)

  3 Σελίδα 15/2/2011

 • 3(13). Μετακινήσεις υπαλλήλων.

  3(14). Έγγραφο του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων ∆ιδακτόρων του ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία" του Τµήµατος ΠΕ∆∆ σχετικό µε τη µετακίνηση της κας Μαρίας - Ελένης Λογοθέτη από τη γραµµατεία του εν λόγω ΠΜΣ.

  3(15). Ανανέωση θητείας του ελεγκτή ιατρού κ. Θεόδωρου Κουτσανδρέα, για τρία χρόνια.

  3(16). Ορισµός επόπτη του κτηρίου επί της οδού Καπλανών 6, όπου στεγάζεται το Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

  3(17). Χορήγηση εξόδων κινήσεως σε ∆ιοικητικό Υπάλληλο του Ιδρύµατος.

  3(18). Τροποποίηση της από 26.10.2010 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε τον ορισµό της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.).

  4 Σελίδα 15/2/2011

 • 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

  4(1). Αίτηµα του Προέδρου του Τµήµατος Νοµικής Καθηγητή Θ. Φορτσάκη σχετικό µε τη διάθεση 550 επιπλέον ωρών για απασχόληση µεταπτυχιακών φοιτητών, µε αντιµισθία στο Τµήµα Νοµικής, για τις ανάγκες του ελληνογαλλικού ΠΜΣ "Εξειδικευµένο δηµόσιο δίκαιο" κατά το ακαδ. έτος 2009-2010.

  4(2). Έγγραφο του ∆/ντή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, καθηγητή κ. Μ. Κουτσιλιέρη, σχετικό µε: α) τα προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του προγράµµατος "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" στα ΜΠΣ και β) την αµοιβή των συντονιστών των ΜΠΣ.

  4(3). Μετεγγραφές φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ακαδηµ. έτους 2010-2011.

  4(4). Έγγραφο του Β΄ Τµήµατος της ∆/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του Υπ.Π.∆.Β.Μ&Θ. σχετικό µε αίτηµα της κας Ευανθίας Καραχάλια - Αλεξανδρίδου για µετεγγραφή της από το Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. (σχετ. η από 19.7.2002 απόφαση του Π.Σ.).

  4(5). Μετεγγραφές φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο Τµήµα Χηµείας του Ε.Κ.Π.Α., ακαδηµ. έτους 2010-2011.

  4(6). Μετεγγραφές φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο Τµήµα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ακαδηµ. έτους 2010-2011.

  4(7). Μετεγγραφές φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α., ακαδηµ. έτους 2010-2011.

  4(8). Μετεγγραφές φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., ακαδηµ. έτους 2010-2011.

  5 Σελίδα 15/2/2011

 • 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  5(1). Αποδοχή δικαστικής απόφασης υπόθεσης Οικονόµου - Ρίζου Βέρας (οικογενειακό επίδοµα).

  5(2). Έγκριση συνολικής δαπάνης 1129€ για την αποζηµίωση του ∆ικαστικού Επιµελητή κ. Γ. Τσιάρα.

  5(3). Αποδοχή δικαστικής απόφασης υπόθεσης Ι. Καστρίτση.

  5(4). Αποδοχή δικαστικής απόφασης υπόθεσης Αρ. Παντελοπούλου κ.λ.π. (συν. 24).

  5(5). Επανεξέταση της από 26/10/2010 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε την αποδοχή της 17749/09 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση Ευστράτιου Παπαθανασόπουλου).

  5(6). ∆ιενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΠΑ, για χρονικό διάστηµα 18 (δεκαοκτώ) µηνών, προϋπολογισµού 600.000,00€ µη συµπ. του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

  5(7). ∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού για τις µηχανογραφικές ανάγκες της ∆.Ο.Υ., προϋπολογισµού 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

  5(8). ∆ιενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την ανανέωση και προµήθεια συνδροµών Βιβλιογραφικών Βάσεων ∆εδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή για το έτος 2011, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 473.170,73 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

  5(9). Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 118/(ΦΕΚ 150 Α') 10-07-2007 και προσφυγών σύµφωνα µε το ν. 3886/2010, για τις προµήθειες των φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα, για το έτος 2011.

  5(10). Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια χαρτικών καθαριότητας, ατοµικής υγιεινής και κρεµοσάπουνων για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ το 2011, προϋπολογισµού 59.000,00 €, πλέον ΦΠΑ (Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Παν/µίου, έτους 2011).

  5(11). Υποβολή τελικής πρότασης του Πανεπιστηµίου στην Περιφέρεια για το επιχειρησιακό πρόγραµµα "Αττική 2007-2013" στον άξονα "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Υποδοµές Εκπαίδευσης".

  5(12). ∆ιενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών (υλικών καθαριότητας-προστασίας-αντισηψίας, υλικών φαρµακείου, αναλώσιµων εργαστηριακών υλικών, µικρών εργαλείων, οδοντιατρικών υλικών) για τις ανάγκες του Τµήµατος Οδοντιατρικής, συνολικού προϋπολογισµού 760.000,00 €.

  6 Σελίδα 15/2/2011

 • 5(13). ∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης ανάδοχου για την προµήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου για τις ανάγκες της ΣΘΕ κατά το έτος 2011, προϋπολογισµού 59.000,00 € πλέον ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης της χαµηλότερη τιµή.

  5(14). ∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αποκοµιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων των Σχολών του Ε.Κ.Π.Α..

  5(15). Έγκριση δαπάνης ποσού 45.000,00 € για τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης και του Σπουδαστηρίου Αθλητικού ∆ικαίου του Τ.Ε.Φ.Α.Α..

  5(16). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρού αζώτου, ηλίου και διοξειδίου του άνθρακα, για τις ανάγκες του Τµήµατος Φαρµακευτικής για το έτος 2011.

  5(17). Συµπλήρωση της από 27-12-2010 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε την κατακύρωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου για τις ανάγκες της ΣΘΕ.

  5(18). Αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος ΠΕ∆∆, κ. Π. Κιτροµηλίδη σχετικό µε τη δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης ύψους 6.000,00 € για την διοργάνωση συνεδρίου στους χώρους του Παν/µίου Αθηνών, µε θέµα "Athenian Legacies : European debates on citizenship", από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιστορίας της Πολιτικής Σκέψης (Πρόεδρος Εταιρείας : καθ. Π. Κιτροµηλίδης).

  5(19). Επανέγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την οικονοµική ενίσχυση του Πανελλήνιου επιστηµονικού συνεδρίου για τη συµπλήρωση των 20 ετών της λειτουργίας του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, µε τίτλο: Από τη χώρα των κειµένων στο βασίλειο της σκηνής, στην Αθήνα, λόγω αλλαγής της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου (Ιανουάριος του 2011).

  5(20). Μερική τροποποίηση της από 30-11-2010 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας αλλοδαπών καθηγητών προσκεκληµένων του Τµήµατος Φυσικής. - Αλλαγή ηµεροµηνίας εορτασµού των 10 χρόνων λειτουργίας του Σταθµού Κοσµικής Ακτινοβολίας και αντικατάσταση του κ. Erwin Fluckinger από τον κ. Karel Kudela.

  5(21). Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας τριών αλλοδαπών καθηγητών προσκεκληµένων του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας.

  5(22). Επανέγκριση δαπάνης ποσού 294,00 € για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας αλλοδαπού καθηγητή προσκεκληµένου του Τµήµατος Μαθηµατικών, λόγω αλλαγής της ηµεροµηνίας επίσκεψής του (Ιανουάριος του 2011).

  5(23). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 4.080,01 € για την εξόφληση τιµολογίων που αφορούν στην προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος της Ιατρικής Σχολής (ΚΑΤ).

  7 Σελίδα 15/2/2011

 • 5(24). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 16.802,00 € για την αντικατάσταση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εργαστηριακού εξοπλισµού του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (δωµάτιο 35) της Ιατρικής Σχολής, λόγω πληµµύρας την 25η Οκτωβρίου 2010 (υπεύθυνη κα Βελεγράκη).

  5(25). Επανέγκριση δαπάνης 2000€ για την έκδοση τόµου προς τιµήν της καθηγήτριας του Τµήµατος Φιλολογίας, κας Ελ. Πολίτου - Μαρµαρινού.

  5(26). Έγκριση δαπάνης 9000€ για την επιδιόρθωση και συντήρηση του οργάνου NMR (Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού) του Εργαστηρίου Ανοργάνου Χηµείας.

  5(27). Έγκριση δαπάνης 18.050,00€ για την πληρωµή συνδροµής του ΕΚΠΑ στο Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, για το έτος 2011.

  5(28). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την πραγµατοποίηση παράστασης µε τίτλο "Αν είχα φτερά, µπορεί και να πετούσα" που διοργανώνει η νεοσύστατη Οµάδα Ερευνητικού Θεάτρου του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών.

  5(29). Έγκριση δαπάνης 8.425,00€ για την αποζηµίωση των εργατών και των µεταπτυχιακών φοιτητών που συµµετέχουν στην ανασκαφή του ∆ιογένειου Γυµνασίου στην Πλάκα, για το έτος 2011.

  5(30). ∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση εκπαιδευτικής εκδροµής του Τµήµατος ΜΙΘΕ, στο εξωτερικό.

  5(31). Έγκριση δαπάνης ποσού 5.000,00 € για την πληρωµή της συνδροµής του Παν/µίου στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

  5(32). Αίτηµα του Προέδρου του Τµήµατος ΠΕ∆∆, καθ. κ. Χ. Χρυσανθάκη, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης ποσού 2.145,00 € για την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής του Παν/µίου Αθηνών στον Επιστηµονικό Σύνδεσµο "European Consortium for Political Research" (ECPR), για το χρονικό διάστηµα από 1/11/11 µέχρι 30/9/11.

  5(33). Αίτηµα του ∆/ντή της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών, καθ. κ. Γ. Χρούσου, για οικονοµική συµβολή στην ανακαίνιση των χώρων του Ογκολογικού Εργαστηρίου, µετά τη µεταφορά του από το Χωρέµειο Ερευνητικό Εργαστήριο στο νέο κτήριο του Ογκολογικού Νοσοκοµείου ΕΛΠΙ∆Α.

  5(34). Έγκριση δαπάνης ποσού 19.237,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια δεκαεφτά (17) απλών µικροσκοπίων, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του Α' Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής.

  5(35). Έγκριση δαπάνης ποσού 5.890,50 € για την αγορά και τοποθέτηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων, για τις ανάγκες του χώρου που συστεγάζονται η Γραµµατεία του Τµήµατος Νοσηλευτικής και η Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας.

  8 Σελίδα 15/2/2011

 • 5(36). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την οικονοµική ενίσχυση του επιστηµονικού Συµποσίου µε θέµα : "Ανασκαφή και Έρευνα", που διοργανώνει ο Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, στις 14 και 15/4/2011 (υπευθ. καθ. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, ∆/ντρια Τοµ. Αρχ. και Ιστορίας της Τέχνης).-Αίτηµα για δωρεάν εκτύπωση του προγράµµατος, των περιλήψεων και των προσκλήσεων του Συµποσίου από την Τυπογραφική Μονάδα του Παν/µίου.

  5(37). Αίτηµα της ∆/ντριας του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, κας Σ. Καλοπίση-Βέρτη, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 € για την οικονοµική ενίσχυση του Μουσείου.

  5(38). Έγκριση δαπάνης ποσού 200,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετάβασης κι επιστροφής της καθηγήτριας του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, κας Γ. Κοκκορού-Αλευρά, στο πλαίσιο της συµµετοχής της σε επιτροπή κρίσης διατριβής του Τµήµατος Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου του Wurzburg στις 17-2-2011.

  5(39). Επανέγκριση δαπάνης ποσού 800,00 € για την έκδοση 150 αντιτύπων τιµητικού τόµου για την καθηγήτρια του Τµήµατος ΦΠΨ, κα Στ. Λαµπροπούλου, κατά το έτος 2009-2010.

  5(40). Έγκριση δαπάνης 235€ για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας της επίκ. καθηγήτριας του Α.Π.Θ., κας Ανθής Ρεβυθιάδου η οποία θα επισκεφθεί το ∆ιδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας για να δώσει διάλεξη.

  5(41). Οικονοµική ενίσχυση του οµότιµου καθηγητή του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, κ. Σάββα Γώγου για την έκδοση του βιβλίου του "Τα Αρχαία Ωδεία της Αθήνας" στα γερµανικά.

  5(42). Έγκριση εγκατάστασης µηχανηµάτων ανίχνευσης λειτουργίας κινητών τηλεφώνων στους χώρους διεξαγωγής εξετάσεων του Τµήµατος Βιολογίας. - Έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 € για την προµήθεια των µηχανηµάτων.

  5(43). Έγγραφο του Προέδρου του Τµήµατος Βιολογίας, καθ. κ. Εµµ. Φραγκούλη, σχετικό µε τη χορήγηση των ωριαίων αντιµισθίων στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας.

  5(44). Έγκριση αύξησης του κονδυλίου που αφορά στην κάλυψη των εξόδων εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κατά 18.000,00 €/έτος (αύξηση από 37.000,00 €/έτος σε 55.000,00€/έτος).

  5(45). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.378,00 € για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου της αναπλ. καθηγήτριας του ΤΕΑΠΗ, κας Εύης Ζαµπέτα, στο Λονδίνο (Παν/µιο-Institute of Education) από 17/1/11 έως 21/1/11, στα πλαίσια συνεργασίας µε το Ίδρυµα (πιστώσεις ΠΜΣ µε κωδ. ΚΑ 4121.15(25.71)).

  5(46). Έγκριση δαπάνης ποσού 2.154,00 € για την παράθεση γεύµατος και δείπνου στις 10 και 11 Ιουνίου, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου µε θέµα "Η παρουσία του θείου στη διαχρονία του µύθου" (πρόγραµµα FIGURA), του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας.

  9 Σελίδα 15/2/2011

 • 5(47). Έγκριση δαπάνης ποσού 330,00 € για την εκτύπωση 500 αντιτύπων ενός ενηµερωτικού εντύπου για την Μονάδα Προσβασιµότητας Φοιτητών µε Αναπηρία (ΦµεΑ).

  5(48). Εκτύπωση από την Εκτυπωτική Μονάδα του ΕΚΠΑ 300 αφισών του διεθνούς συνέδριου Φιλοσοφίας της Επιστήµης που διοργανώνει το Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε. σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φιλοσοφίας της Επιστήµης (EPSA) από 5 έως 8 Οκτωβρίου 2011, .

  5(49). Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης ποσού 250,00 € για την εκτύπωση 400 αντιτύπων του οδηγού σπουδών του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

  5(50). Έγκριση δαπάνης ποσού 800,00 € για την εκτύπωση 500 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος ΜΙΘΕ, ακαδ. έτους 2010-2011 (Σταδίου 5).

  5(51). Έγγραφο της επιτροπής παρακολούθησης των εσωτερικών λεωφορείων στην Πανεπιστηµιούπολη, σχετικό µε την πληµµελή τήρηση των όρων της σύµβασης ανάληψης του έργου.

  5(52). Έγκριση δαπάνης 7.164,75€ για την ετήσια συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών.

  10 Σελίδα 15/2/2011

 • 6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ

  6(1). Μείωση αµοιβής των υπαλλήλων που συµµετέχουν σε δηµοπρασίες εκποιήσεων κινητών και ακινήτων και εκµισθώσεων ακινήτων των Κληροδοτηµάτων του Ε.Κ.Π.Α.

  6(2). Αίτηµα του "Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου", µισθωτή στο ακίνητο επί της οδού Χαλκοκονδύλη 15 (Κληρονοµίας Λεοντ. Οικονοµίδη), σχετικό µε την εξάµηνη παράταση της παραµονής του στο µίσθιο.

  11 Σελίδα 15/2/2011

 • 7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  7(1). Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και εισήγησης για ανάθεση για τις δηµοπρασίες τεχνικών έργων του Ε.Κ.Π.Α., για το έτος 2011.

  7(2). Έγκριση αναβάθµισης υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισµού για επέκταση δικτυακών υπηρεσιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, προϋπολογισµού € 650.000,00 µε ΦΠΑ, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και έγκριση της σχετικής δαπάνης – Ορισµός Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(3). Σύνταξη µελέτης έργου διαµόρφωσης χώρου στο Γ.Ο.Ν.Κ. "Άγιοι Ανάργυροι" για εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Χειρουργικής Κλινικήςκαι των άλλων εγκατεστηµένων Κλινικών του Τµήµατος Νοσηλευτικής.

  7(4). Αίτηµα του Προέδρου του ΤΕΦΑΑ, καθ. κ. Γ. Γεωργιάδη σχετικό µε τον εξοπλισµό µε 120 περίπου σταθερά καθισµάτα των νέων αιθουσών διδασκαλίας του ΤΕΦΑΑ.

  7(5). Έγκριση µελέτης της εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης των παραθύρων, της θέρµανσης και του κλιµατισµού στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής, προϋπολογισµού € 2.748.616,68, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου και έγκριση της σχετικής δαπάνης – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της εν λόγω προµήθειας από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Κ.Α – Ορισµός Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(6). Έγκριση προµήθειας και εγκατάστασης έξι υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτηµάτων, υψηλής απόδοσης στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, προϋπολογισµού € 602.970,00, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και έγκριση της σχετικής δαπάνης – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της εν λόγω προµήθειας από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Κ.Α – Ορισµός Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(7). Έγκριση προµήθειας και εγκατάστασης διατάξεων αυτόµατης αντιστάθµισης αέργου ηλεκτρικής ισχύος στα κτήρια του Πανεπιστηµίου, προϋπολογισµού € 231.188,00 καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και έγκριση της σχετικής δαπάνης – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της εν λόγω προµήθειας από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Κ.Α – Ορισµός Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(8). Έγκριση προµήθειας και εγκατάστασης αντλιών θερµότητας υψηλής απόδοσης στα κτήρια της Σ.Θ.Ε, προϋπολογισµού € 330.550,00, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και έγκριση της σχετικής δαπάνης – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της εν λόγω προµήθειας από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Κ.Α – Ορισµός Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  12 Σελίδα 15/2/2011

 • 7(9). Έγκριση προµήθειας δικτυακού εξοπλισµού για την αναβάθµιση του δικτύου δεδοµένων του Πανεπιστηµίου, προϋπολογισµού € 340.000,00 µε ΦΠΑ, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και έγκριση της σχετικής δαπάνης – Ορισµός Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(10). Μερική τροποποίηση της από 2-7-2010 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την έγκριση αλλαγής πηγής χρηµατοδότησης της προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού για το Εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας, τραπεζιών και πάγκων για το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή και καθισµάτων για το Ανοσολογικό Εργαστήριο (Νο 38) στου Γουδή, δαπάνης ποσού € 40.801,88 µε ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της 30-6-10).

  7(11). Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ανακαίνισης, επέκτασης και επισκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη και στο ΤΕΦΑΑ, συνολικής δαπάνης ποσού € 740.875,36 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού € 724.317,85 δηλαδή µε αύξηση κατά € 16.557,61 λόγω αύξησης του ΦΠΑ –Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ – Έγκριση δαπάνης. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(12). Έγκριση 2ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου αντικατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων και ανακαίνισης χρωµατισµών όψεων του κτηρίου Περιγραφικής Ανατοµικής και Ιστολογίας – Εµβρυολογίας στου Γουδή, εργολαβίας “Π. ΣΑΪΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.”, συνολικής δαπάνης ποσού € 186.285,86 . (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(13). Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στο Κέντρο, εργολαβίας κ. Σαββίδη Αθανάσιου, κατά 180 ηµερολογιακές ηµέρες µε αναθεώρηση. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(14). Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου ανακαίνισης επέκτασης, επισκευής και συµπλήρωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών Κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη και στο ΤΕΦΑΑ, εργολαβίας κ. Σταθά Πέτρου, κατά 90 ηµερολογιακές ηµέρες, µε αναθεώρηση. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  7(15). Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας κ. Α. Κροµµύδα κατά 90 ηµερολογιακές ηµέρες µε αναθεώρηση. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της 25-1-2011)

  13 Σελίδα 15/2/2011

 • 8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  8(1). Ενδιαφέρον του Πανεπιστηµίου Αθηνών για το σπίτι του ποιητή Κωστή Παλαµά στην οδό Περιάνδρου 5 στην Πλάκα.

  8(2). Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Τοµέα Πρασίνου της Μονάδας Υπευθύνων ∆ράσης.

  8(3). ∆ηµιουργία ιστοσελίδας του Παν/µίου Αθηνών, στο Facebook & στο Twitter.

  8(4). Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις εξετάσεις Φοιητών µε Αναπηρία.

  8(5). Αίτηµα της ∆/ντριας του 2ου 4/θέσιου Ειδικού Σχολείου ΕΛΕΠΑΠ, κας Αθ. Τηλιγάδα για χορήγηση άδειας στάθµευσης των σχολικών λεωφορείων του εν λόγω σχολείου στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης.

  8(6). Αίτηµα του ∆/ντή της Γ' Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή κ. Ι.Ν. Νανά, σχετικό µε την παραχώρηση του δικαιώµατος του υψούν (ο "αέρας") του επί της οδού Αγίου Θωµά 17 Πειραµατικού Εργαστηρίου για την ανέγερση Πειραµατικού Εργαστηρίου της Κλινικής. (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής)

  8(7). Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής συντονισµού και υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.).

  8(8). Έγγραφο του καθηγητή του Τµ. ΕΜΜΕ, κ. Γεωργίου Μανιάτη, σχετικό µε τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθµού του ΕΚΠΑ.

  14 Σελίδα 15/2/2011

 • 9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  9(1). Αίτηµα του κ. ∆ηµήτριου Κόλλια για παραχώρηση χώρου προκειµένου να εγκαταστήσει φωτοτυπικά µηχανήµατα σε Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.

  9(2). Έγκριση χρήσης θέσης στάθµευσης στο γκαράζ του Μ.Θ.Ε. (Σίνα 3).

  9(3). Αίτηµα του Προέδρου του ΤΕΑΠΗ καθηγητή κ. Κ. Χρυσαφίδη για εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Τµήµατος.

  9(4). ∆ιενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε κλειστές έγγραφες προσφορές, για την εκµίσθωση του κυλικείου του 4ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστηµιούπολη.

  9(5). ∆ιενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού, µε κλειστές έγγραφες προσφορές, για την εκµίσθωση του κυλικείου του Τ.Ε.Φ.Α.Α., στη ∆άφνη.

  9(6). Κήρυξη ως άνευ αποτελέσµατος του διενεργηθέντος την 4/2/2011 δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του υπ'αριθµ. Β1 διαµερίσµατος µε την Α1 θέση στάθµευσης και τη G1 θέση στάθµευσης επί της οδού Σπετσών 34, στο Χαλάνδρι. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού.

  9(7). Κήρυξη ως άνευ αποτελέσµατος του διενεργηθέντος την 7/2/2011 δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του υπ'αριθµ. 6 καταστήµατος επιφάνειας 66,66τ.µ. µε υπόγειο 66,66τ.µ. και εξώστη 33τ.µ. ευρισκοµένου στην οδό Σταδίου 5 στην Αθήνα. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού.

  9(8). Κήρυξη ως άνευ αποτελέσµατος του διενεργηθέντος την 9/2/2011 δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του υπ'αριθµ. 1 καταστήµατος επιφάνειας 32,39τ.µ. µε υπόγειο 32,39τ.µ. ευρισκοµένου επί της οδού ∆αµάρεως 68 στο Παγκράτι, Αθήνα. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού.

  9(9). Κατακύρωση αποτελέσµατος του διενεργηθέντος στις 18-1-2011 δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του Τµήµατος Φυσικής της ΣΘΕ, στην Παν/πολη.

  9(10). Πόρισµα της Ε.∆.Ε. που ορίσθηκε µε την από 14-7-2010 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, για την κλοπή διατηρητέου εξοπλισµού του Μουσείου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας.

  9(11). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Φιλολογίας.

  9(12). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού του Εργαστηρίου Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής.

  9(13). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της ∆/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

  9(14). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της ∆/νσης Κληροδοτηµάτων.

  15 Σελίδα 15/2/2011

 • 9(15). Ορισµός υπολόγου µη αναλώσιµου υλικού της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ".

  9(16). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη του µη αναλώσιµου υλικού του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τµήµατος ΕΜΜΕ.

  9(17). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη του µη αναλώσιµου υλικού του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής.

  9(18). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη µη αναλώσιµου υλικού του Π.Τ.∆.Ε..

  9(19). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του Τµήµατος Βιολογίας.

  9(20). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη του µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε..

  9(21). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη του µη αναλώσιµου υλικού του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

  9(22). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη του µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

  9(23). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη του µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Οικονοµικής Γεωλογίας & Γεωχηµείας.

  9(24). Καταστροφή αρχείων, ακαδηµ. ετών 2000-2001 έως και 2004-2005, του Τµήµατος ∆ιδακτικών Συγγραµµάτων της ∆/νσης ∆ηµοσιευµάτων και Εκδόσεων.

  9(25). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή µη αναλώσιµου υλικού του Τµήµατος Σλαβικών Σπουδών.

  9(26). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τµήµατος Βιολογίας.

  9(27). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή, µη αναλώσιµου υλικού της Α' Πνευµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  9(28). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή ή µη µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Οδοντιατρικής.

  9(29). Σχετικά µε την κλοπή βιντεοπροβολέα από την αίθουσα διδασκαλίας Γ46, 4ος όροφος, πτέρυγα Γ, του ∆ιατµηµατικού ΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές".

  9(30). Αποδοχή δωρεάς ψυκτικού οργάνου από την εταιρεία MENARINI HELLAS προς το Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής.

  9(31). Αποδοχή δωρεάς συστήµατος τριών συσκευών από την εταιρεία ΚΟΡ∆ΟΠΑΤΗΣ ΕΠΕ προς το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας της Ιατρικής Σχολής.

  16 Σελίδα 15/2/2011

 • 9(32). Αποδοχή δωρεάς ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ενός εκτυπωτή αξίας 1.150,00 € πλέον ΦΠΑ, από την εταιρεία SANOFI AVENTIS για τις ανάγκες της Β΄ Παθολογικής Κλινικής & Οµώνυµου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής.

  9(33). Αποδοχή δωρεάς ενός εύκαµπτου video-κολονοσκοπίου αξίας 17.450€ , πλέον Φ.Π.Α. από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) AEBE για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής.

  9(34). Αποδοχή δωρεάς µιας συσκευής CPAP από την εταιρεία SANITAIR, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μελέτης Ύπνου, της Α΄ Πνευµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  9(35). Αποδοχή δωρεάς τριάντα (30) συσκευασιών του φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Dormicum (15mg/3mlx5amp) από την εταιρεία "Roche Hellas AE" για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πειραµατικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας "Ν. Σ. Χρηστέας" της Ιατρικής Σχολής.

  9(36). Αποδοχή δωρεάς ενός µικροσκοπίου ηλεκτρονικής σάρωσης αξίας 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ, από τον κ. Π. Καραµανώλη, για τις ανάγκες του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής.

  9(37). Αποδοχή δωρεάς µιας ηλεκτρονικής αντλίας έγχυσης φαρµάκων και µίας συσκευής Universal spike µε ενσωµατωµένο clamp, από την εταιρεία GLAXOSMITHEKLINE για τις ανάγκες της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  9(38). Πρόθεση δωρεάς 5 επιστηµονικών συσκευών και οργάνων από το National Institutes of Health της Αµερικής για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, µε επιστ. υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χ. Μουτσόπουλο.

  9(39). Πρόθεση δωρεάς οργάνου από την εταιρεία "ABBOT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ" για την ενίσχυση της Παθολογικής Φυσιολογίας στο ερευνητικό πρόγραµµα 70/3/1630 µε επιστ. υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χ. Μουτσόπουλο.

  9(40). Αποδοχή δωρεάς ενός εύκαµπτου video-κολονοσκοπίου, συνολικής αξίας 17.450,00 € πλέον ΦΠΑ, από την εταιρεία "ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ", για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής.

  9(41). Αποδοχή δωρεάς δύο οθονών από την εταιρεία "ELPEN AE", για την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού εξοπλισµού της Πρότυπης Ενδοσκοπικής Μονάδος της Α' Πνευµονολογικής Μονάδος της Α' Πενυµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  9(42). Αποδοχή δωρεάς δύο υπολογιστών, εκτυπωτή και λογισµικού προγράµµατος από την εταιρεία "ΟΡΑΜΑ ΑΕ", για τις ανάγκες της Μονάδας Επεµβατικής Ενδοσκόπισης της Α' Πνευµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  9(43). Αποδοχή δωρεάς βιβλιών προς τη Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ.

  17 Σελίδα 15/2/2011

 • 9(44). Αποδοχή δωρεάς τριών αναλυτικών οργάνων - µηχανηµάτων χηµικών αναλύσεων από την εταιρεία POLYECO προς το Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας.

  9(45). Αποδοχή δωρεάς από το Ίδυρµα Μποδοσάκη εργαστηριακού εξοπλισµού αξίας 24.354,00 € συµπ. ΦΠΑ για τις ανάγκες του Τοµέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, του Τµήµατος Βιολογίας (επιστ. υπεύθυνος: επικ. καθηγητής κ. Ι. Τρουγκάκος).

  9(46). Απόσυρση-αντικατάσταση εκτυπωτή του Εργαστηρίου Βιολογίας.

  18 Σελίδα 15/2/2011

 • 10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

  10(1). Έγκριση δαπάνης 1800€ για τη φύλαξη σε γκαράζ του αυτοκινήτου της Πρυτανείας, για το έτος 2011.

  10(2). Έγκριση δαπάνης 1770€ για τη φύλαξη σε γκαράζ του αυτοκινήτου του Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, για το έτος 2011.

  10(3). Ακύρωση της απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Λαυρεωτικής για την ανάθεση στο ΕΚΠΑ του έργου µε τίτλο: "Τεκµηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη - Προβολή Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Λαυρεωτικής".

  10(4). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια , κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή.

  10(5). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού φύλαξης της Παν/πολης, το οποίο απασχολήθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και αργίες, το χρονικό διάστηµα από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

  10(6). Απασχόληση του προσωπικού της εποπτείας του κτηρίου "Κωστής Παλαµάς" (επιστάτης, τεχνίτης) πέραν του κανονικού ωραρίου, για το έτος 2011.

  10(7). Αποζηµίωση του προσωπικού φύλαξης του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστηµών που εργάστηκε πέραν του κανονικού ωραρίου το Σάββατο 4/12 και την Κυριακή 5/12/2010, λόγω κατάληψης.

  10(8). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Παν/κής Λέσχης.

  10(9). ∆ιαχείριση εσόδων της Α' Οφθαλµολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  10(10). ∆ιαχείριση εσοδών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Μουσείου Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας.

  10(11). Αποδοχή δωρεάς ποσού 20.000,00 € από την εταιρεία Boehringer Ingelheim Hellas για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της Α' Καρδιολογικής Κλινικής και Οµώνυµου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής.

  10(12). Αποδοχή δωρεάς ποσού 45.000,00 € από την εταιρεία SANOFI AVENTIS AEBE για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της Α' Καρδιολογικής Κλινικής και Οµώνυµου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής.

  10(13). Αποδοχή δωρεάς συνολικού ποοσύ 13.000,00 € από την εταιρεία "Janssen Cilag ΑΕΒΕ",που αφορά στην στήριξη του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών) µε τίτλο " Κλινική Νευροψυχολογία" (κωδ. έρευνας : 70/3/9760, επιστ. υπευθ. : καθ. ∆. Βασιλόπουλος, ∆/ντής της Νευρολογικής Κλινικής-Νοσ. Αιγινήτειο).

  10(14). Αποδοχή δωρεάς ποσού 15.000,00 € από την εταιρεία SANOFI AVENTIS AEBE για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της Γ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  19 Σελίδα 15/2/2011

 • 10(15). Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00 € από την εταιρεία "NYCOMED HELLAS AE" για την ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της Μονάδας Ανακούφισης Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ" του Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής.

  10(16). Αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000,00 € από την εταιρεία "Sanofi-Aventis AEBE" για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου 70/3/7475 του Εργαστηρίου Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής.

  10(17). Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00 € από την εταιρεία "GlaxoSmithKline AEBE" για την αγορά διαγνωστικού µηχανήµατος (σύστηµα ύπνου) για τις ανάγκες της Β' Πνευµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής στο ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ".

  10(18). Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 € από την εταιρεία "Κ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την ενίσχυση του έργου του Εργαστηρίου Μελέτης Ύπνου της Α' Πνευµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  10(19). Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00 € από τον κ. Σταµάτη Βελλή για την πρόσληψη εκτάκτου νοσηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες της Β' Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  10(20). Αποδοχή δωρεάς ποσού 15.000,00 € από την εταιρεία "Sanofi-Aventis AEBE" για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου 70/3/1630 της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, µε επιστ. υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χ. Μουτσόπουλο.

  10(21). Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00 € από την εταιρεία "Pfizer Hellas AE" για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου 70/3/7247 της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, µε επιστ. υπεύθυνο τον επικ. καθηγητή κ. Ν. Σύψα.

  10(22). Αποδοχή δωρεάς ποσού 50.000,00 € από τον κ. Α. Μαρτίνο, για την πρόσληψη έκτακτου νοσηλευτικού προσωπικού στην Β΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής.

  10(23). Αποδοχή δωρεάς ποσού 20.000,00 € από την εταιρεία "Sanofi-Aventis AEBE" για την ενίσχυση του ερευνητικού προγράµµατος της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  10(24). Αποδοχή δωρεάς 4.500,00 € από την εταιρεία MERCK SHARP & DOHME ΦΒΕΑΕ για την ενίσχυση του ερευνητικού προγράµµατος µε Κ.Α. 70/3/7458 και επιστηµονικό υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή κ. Ν. Τσαβαρή.

  10(25). Αποδοχή δωρεάς ποσού 15.000,00 € από την εταιρεία "Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ" για την ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της ∆' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής, µε ΚΑ 70/3/4612.

  10(26). Αποδοχή δωρεάς ποσού 15.000,00 € από την εταιρεία "Pfizer Hellas AE" για τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας της Α' Παθολογικής Κλινικής, (70/3/9792).

  10(27). Αποδοχή δωρεάς ποσού 9.000,00 € από την εταιρεία "Pfizer Hellas AE" για την ενίσχυση του έργου της Γ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  20 Σελίδα 15/2/2011

 • 10(28). Αποδοχή δωρεάς αντιδραστηριών "Πλάκες Μικροτιτλοποίησης Αντιµηκητογραφήµατος & RPMI" αξίας 6.027,00 €, από την εταιρεία "Merck Sharp & Dohme ΦΒΕΑΕ.", για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου Λοιµώξεων και Αντιµικροβιακής Χηµειοθεραπείας "Γ.Κ.∆αϊκος" της Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής (επιστ. υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής κ. Γ.Λ.∆αϊκος).

  10(29). Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.500,00 € από την εταιρεία "Uni-Pharma ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ", για την ενίσχυση του επιστηµονικού έργου της Γ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

  10(30). Αποδοχή δωρεάς ποσού 30.000,00 € από την εταιρεία "ABBOTT LABORATORIES (Ελλάς) ΑΒΕΕ" για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής δραστηριότητας της Β' Παθολογικής Κλινικής και του Οµώνυµου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής (επιστ. υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής κ. ∆. Βασιλόπουλος).

  10(31). Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.725,00 € από την εταιρεία "GlaxoSmithKline AEBE" για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου 70/3/7099, της Β' Παν/κής Κλινικής Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής.

  10(32). Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση" (επιστηµονικός υπεύθυνος καθηγ. Κ. Ι. Παπαδάτος).

  10(33). Εκτύπωση 70 αντιτύπων του βιβλίου "Ακολουθώντας το κείµενο" των ΕΕ∆ΙΠ του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής κ.κ. Αθαν. Αγάθου, Βασ. Γιαννακού και Αλ. Τσοτσορού και 200 αντιτύπων του βιβλίου "Μιλάµε Ελληνικά" των ΕΕ∆ΙΠ Μ. Αντωνίου και Βεν. Αστάρα.

  10(34). Κοστολόγηση διαγνωστικών υπηρεσιών στα απογευµατινά ιατρεία της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και ∆ιαβήτη στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο (υπευθ. καθ. Γ. Χρούσος).

  10(35). Μερική τροποποίηση της από 16-9-2010 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε τον Ορισµό εκπροσώπων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών για το χρονικό διάστηµα από 1-9-2010 έως 31-8-2013. - Αλλαγή εκπροσώπων του Τµήµατος Σλαβικών Σπουδών.

  10(36). Έγγραφο του ∆/ντή του ΠΜΣ "Κράτος και ∆ηµόσια Πολιτική" του Τµήµατος ΠΕ∆∆, αναπλ. καθηγητή κ. Ν.-Κ. Χλέπα, σχετικό µε την αξιοποίηση ή µη των πόρων από την ανταποδοτική εισφορά των φοιτητών, προκειµένου να αγοράζονται και να διανέµονται βιβλία σε αυτούς.

  Ο Πρύτανης

  Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

  21 Σελίδα 15/2/2011