Proteini uvod - .•asimetrični α ogljikov atom ... masa aminokislin podenot Melitin...

download Proteini uvod - .•asimetrični α ogljikov atom ... masa aminokislin podenot Melitin (peptid-čebela)

of 42

 • date post

  19-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Proteini uvod - .•asimetrični α ogljikov atom ... masa aminokislin podenot Melitin...

 • 1

  Doc. Dr. Gregor AnderluhUniverza v LjubljaniOddelek za biologijo, Biotehnika fakultetaKatedra za biokemijo

  http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/

  gregor.anderluh@bf.uni-lj.si

  AMINOKISLINE, PEPTIDI, PROTEINI,DELO S PROTEINI

  AMINOKISLINE- ZGRADBALASTNOSTI

  DisociacijaPolarnostReaktivnostSpektroskopske lastnosti

  PEPTIDNA VEZPEPTIDI, PROTEINILASTNOSTI PROTEINOVNIVOJI PROTEINSKE ZGRADBEPRIMARNA ZGRADBADOLOEVANJE PRIMARNE ZGRADBEZAKAJ JE POMEMBNO POZNAVANJE PRIMARNE ZGRADBE

 • 2

  The proteins are among the most complicated and enigmatic substances in Nature and appear to be particularly closely related to all that we call Life.

  Presentation speech, Nobel prize for Chemistry 1958

  The central dogma states that once information has passed into protein it cannot get out again. The transfer of information form nucleic acid to nucleic acid, or from nucleic acid to protein, may be possible, but transfer from protein to protein, or from protein to nucleic acid, is impossible. Information means here the precise determination of sequence, either of basis in the nucleic acid or of amino acid residues in the protein.Francis Crick, 1958

  DNA

  reverznatranskripcija

  RNA

  protein

  TRANSLACIJA

  TRANSKRIPCIJA

  REPLIKACIJA

 • 3

  DNA

  Protein

  AdeninGvaninCitozinTimin

  >gi|37047698|gb|CF601391.1|CF601391 tac36g08.y1 Hydra EST -IV Hydramagnipapillata cDNA 5' similar to TR:Q9Y1U9 Q9Y1U9 EQUINATOXIN IVPRECURSOR. ;, mRNA sequenceAACTAGCAAAGCAGACGCTGGAGGAGGCGCTGGAATAGCAATTTTAGGAGTATTAGCAAAAGTCGGCGTAGAAGCTGCGTTACAGCAAATTGATAATATTTGGAAAGGAGATGTAGTGAGGTATTGGAAATGCGCTGTAGAAAACAGATCCGATAAAACACTTTATGCTTACGGAACAACTACGGAATCGGGAAGTATGGGTACAGTTTTTGCCGATATTCCCCCTGGAAGCACAGGAATTTTTGTGTGGGAAAAATCTAGAGGAGCTGCAACTGGAGCAAGTGGTGTAGTTCATTATCGTTATGGAGACAAGATACTTAATTTAATGGCATCCATTCCATATGATTGGAACTTGTATCAATCTTGGGCTAATGCACGAGTTTCGAATGAAAAGGAAAGCTTTTACAACTTGTATAACGGGTTAAATGGTGCGAAACCTGCTACAAGAGGAGGAAACTGGGGCGACGTTGATGGTGCAAAATTTTTTCTTACTGAAAAAAGTCACGCAGAGTTTAAAGTTATTTTTTCTGGTTAACCAAATGTTGTCAAAAAAATTGTTCTTTTTCTGTAAA

  Osnovni gradniki soAMINOKISLINE

  Osnovni gradniki soNUKLEOTIDI

  >SLIT_DROME (P24014)MAAPSRTTLMPPPFRLQLRLLILPILLLLRHDAVHAEPYSGGFGSSAVSSGGLGSVGIHIPGGGVGVITEARCPRVCSCTGLNVDCSHRGLTSVPRKISADVERLELQGNNLTVIYETDFQRLTKLRMLQLTDNQIHTIERNSFQDLVSLERLDISNNVITTVGRRVFKGAQSLRSLQLDNNQITCLDEHAFKGLVELEILTLNNNNLTSLPHNIFGGLGRLRALRLSDNPFACDCHLSWLSRFLRSATRLAPYTRCQSPSQLKGQNVADLHDQEFKCSGLTEHA

  AMINOKISLINEOrganske molekule z vsaj eno amino in eno karboksilno skupinoBeljakovinskega izvora (20): nemodificirane, postranslacijsko spremenjene (neobiajne)Nebeljakovinskega izvora (ve 100 razlinih)

  ogljik

  aminoskupina

  karboksiskupina

  tetraedralnanamestitev

  aminokisline

  radikal, , ... C atom

 • 4

  asimetrini ogljikov atom optino aktivne stereoizomere vse razen Gly so kiralne L-aminokisline prevladujejo v naravi D,L-nomenklatura zasnovana na D- in

  L-gliceraldehidu

  L-serine D-serine

  enorkovna koda, trirkovna kodapodobnosti v lastnostih stranskih skupin, zdruevanje v skupinedelitev glede na polarnost stranske skupine

  hidrofobne polarne, nenabite polarne, nabiteGly G Ser S Asp DAla A Thr T Glu EVal V Cys C Lys KLeu L Tyr Y Arg RIle I Asn N His HPro P Gln QMet MPhe FTrp W

  20 NARAVNIH AMINOKISLIN

 • 5

  Skupina 1- nepolarne stranske skupineGly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met, Phe, Trpalifatske ali aromatske stranske skupine- hidrofoben karakter. Nizka kemijska reaktivnost stranskih skupin. V notranjosti proteina, stran od vodne faze.

  Skupina 2- polarne, nenabiteSer, Thr, Cys, Tyr, Asn, GlnRazline funkcionalne skupine z enim heteroatomom (O, S ali N), ki ima elektronski par. Lahko tvori H-vezi z vodo ali drugimi skupinami. Cys- disulfidna kovalentna vez, pomembna za 3D zgradbo proteinov. Na povrini proteinov.

  Skupina 3- polarne, nabite pri fiziolokem pHAsp, Glu, Lys, Arg, HisKisle ali bazine stranske skupine. Neto naboj Asp in Glu pri pH7.4 je 1, neto naboj Lys, Arg in His pa +1. Imidazolna skupina His ima pKa pri fiziolokih pogojih, zato ima lahko neto naboj +2. Na povrini proteinov.

 • 6

  Delitev na tri skupine do neke mere arbitrarna:

  G, A, W lahko tudi polarne

  Y,C lahko tudi nabite pri vijih pH

  NEOBIAJNE AMINOKISLINE-kemijsko spremenjene

  po translaciji, pomembno za funkcijo proteina

  4-hidroksiprolin, 5-hidroksilizin v kolagenuhistoni veliko metiliranih, acetiliranih,

  fosforiliranihN-formilmetionin pri biosintezi prokariontskih

  proteinov- karboksiglutaminska kislina pri proteinih,

  ki sodelujejo pri strjevanju krviD-aminokisline komponente bakterijskih

  celinih sten, antibiotikov (gramicidin A)

  5-hidroksilizin 4-hidroksiprolin

  sladkorjitetrapeptidipentapeptidnimostiki

 • 7

  DERIVATI AMINOKISLIN Z BIOLOKO FUNKCIJO

  -aminobutirina kislin (GABA) nevrotransmiterdopamin nevrotransmiterhistamin (dekarboksiliran histidin) lokalni mediator alergijskih reakcijtiroksin tiroidni hormon, ki vsebuje jodINTERMEDIATI V METABOLIZMUcitrulin, ornitin v metabolizmu ureehomocistein v metabolizmu aminokislinS-adenozilmetionin donor metilne skupine

  DISOCIACIJA AMINOKISLIN

  Netopne v organskih topilih (aceton, eter), dobro topne v vodi.Pri fiziolokem pH (7.4) obstajajo kot ioni dvojki. Amfoterne.Pomembno poznavanje naboja, ker doloa lastnosti proteinov!

  pH 1 neto naboj +1 pH 7 neto naboj 0 pH 13 neto naboj -1

  kation "zwitterion" (nevtralen)izoelektrina toka pI

  anion

 • 8

  TITRACIJA GLICINA

  izoelektrina toka

  TITRACIJA GLUTAMINSKE KISLINE

  izoelektrina toka

 • 9

  -karboksilna skupina (-COOH): pKa = 2-amino skupina (NH3+): pKa = 9Kisle aminokislineAspartat, Asp, D pKa3 = 3.9Glutamat, Glu, E pKa3 = 4.3BazineArginin, Arg, R pKa3 = 12.5Histidin, His, H pKa3 = 6.0Lizin, Lys, K pKa = 10.5Cistein, Cys, C (-SH) pKa3 = 8.3Serin, Ser, S (-OH) pKa = 13Treonin, Thr, T (-OH) pKa = 13Tirozin, Tyr, Y (fenolna) pKa = 10.1

  vrednosti so pribline in odvisne od neposredne okolice stranske skupine

  pKa vrednosti aminokislin

  TITRACIJA Ribonukleaze AAla (A) 4 3,12 %Arg (R) 10 7,81 %Asn (N) 9 7,03 %Asp (D) 6 4,69 %Cys (C) 8 6,25 %Gln (Q) 7 5,47 %Glu (E) 6 4,69 %Gly (G) 5 3,91 %His (H) 5 3,91 %Ile (I) 3 2,34 %Leu (L) 2 1,56 %Lys (K) 8 6,25 %Met (M) 5 3,91 %Phe (F) 4 3,12 %Pro (P) 7 5,47 %Ser (S) 16 12,50 %Thr (T) 8 6,25 %Trp (W) 0 0,00 %Tyr (Y) 5 3,91 %Val (V) 10 7,81 %

  alpha-NH3 : 9,69 Asp : 3,86alpha-COOH : 2,34 Glu : 4,25Arg : 12,40 Cys : 8,33Lys : 10,50 Tyr : 10,00His : 6,00

  titracijska krivulja "zabrisana"veliko tevilo ionizabilnih aminokislin3D struktura pK se lahko premaknejo

  do nekaj enot

 • 10

  REAKTIVNOST AMINOKISLIN

  Karboksilne skupine pretvorbe v estre, amideAmino skupine pretvorbe v amide, Schiffove bazeHidroksilne skupine pretvorbe v estre

  Kemijske spremembe po translacijiImajo pomembno vlogo za strukturo in delovanje proteinaFosforilacija tirozina, serinaCys- disulfidna vez, alkilacija, tvorba merkaptidovHidroksilirana oblika prolina in lizina v kolagenu

  Kemijske reakcije za detekcije aminokislin in pri analizi proteinovNinhidrinska reakcija vijolina barvaSangerjeva reakcija rumena barva

  amid

  substituiranamid

  ester

  polimer

  Schiffova baza

  substituiranamid

  KARBOKSILNA SKUPINA

  AMINO SKUPINA

  sintezaaminoacil tRNA

  sintezaproteinov

 • 11

  O

  OHOH

  HH

  H

  CH2

  H

  OPOPOPO

  O

  O O

  O O

  OR

  HC C

  NH3+

  OO

  O

  OHOH

  HH

  H

  CH2

  H

  OPOC

  O

  O

  HCR

  NH2

  O

  Adenin

  Adenin

  ATPAminokislina

  Aminoacil -AMP

  + PPi

  1. korak

  O

  OHOH

  HH

  H

  CH2

  H

  OPOC

  O

  O

  HCR

  NH2

  O

  Adenin

  O

  OHO

  HH

  H

  CH2

  H

  OPO

  O

  O

  Adenin

  tRNA

  C

  HC

  O

  NH3+

  R

  tRNAAMP

  Aminoacil -AMP

  Aminoacil -tRNA

  (terminalni 3 nukleotid tRNA)

  3 2

  2

  2. korak

 • 12

  CCA 3 KONEC

  Estrska vez- lahko na 2' ali 3' hidroksilni skupini

  Aminokislina

  ONCP

  H. Shi and P.B.Moore, RNA6: pp. 1091, 2000

  kvasna fenilalanin tRNA

  cistein cistin

  N-etilmaleimid

  iodoacetat

  5,5'-ditiobis (2-nitrobenzojska kislina)DTNB

  "Ellmanov reagent"

  tiolni anionmax=412 nm

  TIOLNA SKUPINA (Cys)

  disulfidna vez

 • 13

  ninhidrin

  ninhidrin

  dve resonanni obliki Ruhemann

  vijolinega

  NINHIDRINSKA REAKCIJA

  SPEKTROSKOPSKE LASTNOSTI AMINOKISLIN

  Vse absorbirajo svetlobo v infrardeem obmoju Phe, Tyr in Trp absorbirajo UV Absorbcija pri valovni dolini 280 nm - pomo za

  zasleditev aromatinih aminokislin (Phe, Tyr in Trp) in doloanje koncentracije proteinov

  NMR spektri znailni za vsako aminokislino Asimetrine - sukajo ravnino polarizirane svetlobe

  (CD-spektroskopija) Oznaene aminokisline lahko loujemo s HPLC

  (tekoinska kromatografija z visoko loljivostjo)-pomembno pri doloanju primarne zgradbe proteinov

 • 14

  Valovna dolina (nm)

  Mol

  arna

  abs

  orbc

  ija,

  ABSORPCIJSKI SPEKTRI AROMATSKIH AMINOKISLIN

  aminokisline se lahko povezujejo s peptidno vezjo

  dve aminokislini

  odstranitev vode

  nastanek -CO-NH-

  amino konec karboksilni k