PROSPECTUS INSTRUMENTS & VOCALS

of 30 /30
ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΝΙΑΣ ΟΗΓΟΣ ΣΠΟΥΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΟΥ ΑΘΗΝΝ Προγράατα Πλήρους / Ελεύθερης Φοίτησης & Μεταπτυχιακών Σπουδών

Embed Size (px)

Transcript of PROSPECTUS INSTRUMENTS & VOCALS

PROSPECTUS INSTRUMENTS & VOCALS.pagesΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 σελ. 6
ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α. ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ε. ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤ. ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 σελ. 12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α. ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΑ Β. ΕΓΧΟΡΔΑ, ΜΟΝΩΔΙΑ Γ. ΠΝΕΥΣΤΑ (ΞΥΛΙΝΑ & ΧΑΛΚΙΝΑ) Δ. ΚΡΟΥΣΤΑ, ΝΥΚΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 σελ. 16 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΝΩΔΙΑΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 σελ. 16 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Β. ΑΡΓΙΕΣ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΦΟΡΟΙ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Δ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ζ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Τλη εγγραφς • Σπουδαστικ ταυττητα
ΙΒ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΓ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΙΕ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΖ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΙΗ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ. 26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Ωδεον Αθηνν ιδρθηκε τον Ιονιο του 1871 απ τον Μουσικ και Δραματικ Σλλογο ‘Ωδεον Αθηνν – 1871’ (ΜΔΣΩΑ). Εναι το αρχαιτερο μουσικοθεατρικ εκπαιδευτικ δρυμα της νετερης Ελλδας, με αμιγς κοινωφελ χαρακτρα που διατηρεται αναλλοωτος μχρι σμερα. Στον σχεδν ενμιση αινα λειτουργας του, το Ωδεο Αθηνν διακρθηκε για την ποιτητα, το ερος του ργου του και την προσφορ του στη μουσικ και θεατρικ παιδεα του τπου.
σον αφορ στον τομα της Μουσικς, στο Ωδεο Αθηνν σποδασαν δδαξαν μουσικς προσωπικτητες διεθνος εμβλειας πως ο Σπρος Σαμρας, ο Δημτρης Μητρπουλος, ο Νκος Σκαλκτας, η Μαρα Κλλας, η Τζνα Μπαχουερ, η Αλεξνδρα Τριντη, ο Μκης Θεοδωρκης, ο Λουκς Καρυτινς, ο Δημτρης Σγορος καθς και πολλο λλοι ξιοι μουσικο που στελχωσαν τις συμφωνικς ορχστρες της χρας, εν η δια η σημεριν Κρατικ Ορχστρα Αθηνν αποτελε την ιστορικ μετεξλιξη της Συμφωνικς Ορχστρας του Ωδεου Αθηνν.
Σμερα, στο εμβληματικ κτριο του Ωδεου Αθηνν στεγζονται οι «Μουσικς Σχολς» με κατευθνσεις ειδκευσης στην Κλασικ, Βυζαντιν Εκκλησιαστικ, Ελληνικ Λακ Μουσικ Παρδοση και Jazz μουσικ. Επσης, στεγζεται το Κντρο Παλαις Μουσικς και φιλοξενονται μουσικ σνολα πως η Ορχστρα Academica Αθηνν, το Μουσικ Σνολο Κκλος, το Μoυσικ Σνολο Ex Silentio και το Μουσικ σνολο Flex.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Οδηγς Σπουδν Πλρους Φοτησης για τις Σχολς Ενργανης Μουσικς και Μονωδας χει καταρτιστε σμφωνα με το απ 11.11.1957 Διταγμα (ΦΕΚ 229/A/1957) «περ κυρσεως του εσωτερικο κανονισμο του Ωδεου Θεσσαλονκης», των λοιπν διατξεων του Υπουργεου Πολιτισμο και των προτπων της Ευρωπακς νωσης.
Ο παρν Οδηγς Σπουδν περιλαμβνει το πργραμμα Πλρους Φοτησης στις Σχολς Ενργανης Μουσικς & Μονωδας του Ωδεου Αθηνν και γενικς πληροφορες για τα προγρμματα Ελεθερης Φοτησης και Μεταπτυχιακν Σπουδν.
Ο Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας των Μουσικν Σχολν του Ωδεου Αθηνν, αναθεωρθηκε το 2009 απ το Διοικητικ Συμβολιο του Μουσικο και Δραματικο Συλλγου «Ωδεον Αθηνν – 1871» και περιλαμβνει τους ρους φοτησης, τις υποχρεσεις και τις πειθαρχικς ποινς των σπουδαστν καθς και την Πολιτικ Απορρτου για την προστασα προσωπικν δεδομνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ
Οι Σχολς Ενργανης Μουσικς και Μονωδας του Ωδεου Αθηνν, διαρθρνονται και υποδιαιρονται σμφωνα με τις ακλουθες σχολς και ειδικεσεις:
1. Σχολ Πληκτροφρων Οργνων • Πινο • Τσμπαλο • Εκκλησιαστικ ργανο
2. Σχολ Εγχρδων Οργνων • Βιολ • Βιλα • Βιολοντσλο • Κοντραμπσο
3. Σχολ Ξλινων και Χλκινων Πνευστν Οργνων • Φλουτο • μποε • Κλαριντο • Φαγκτο • Σαξφωνο • Κρνο • Τρομπτα • Τρομπνι • Τομπα
4. Σχολ Κρουστν Οργνων • Τμπανα & λοιπ κρουστ ργανα
5. Σχολ Νυκτν Οργνων • ρπα • Κιθρα
6. Σχολ Μονωδας • Λυρικ τραγοδι & Μελοδραματικ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α. ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ο πλρης κκλος σπουδν χωρζεται σε τσσερεις εκπαιδευτικς βαθμδες πως αυτς ορζονται απ την κεμενη νομοθεσα.
• ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ • ΚΑΤΩΤΕΡΑ • ΜΕΣΗ • ΑΝΩΤΕΡΑ
Σε κθε εκπαιδευτικ βαθμδα αντιστοιχον συγκεκριμνα τη σπουδν αναλγως της μουσικς σχολς και της ειδκευσης του σπουδαστ. Τα καττατα και αντατα ρια ετν φοτησης καθορζονται απ την κεμενη νομοθεσα και αναγρφονται στους πνακες των Μουσικν Σχολν (μουσικ ργανα, μονωδα).
Σε εξαιρετικς περιπτσεις, και μετ απ απφαση του Διευθυντ των Μουσικν Σχολν του Ωδεου, δνεται παρταση φοτησης στις εκπαιδευτικς βαθμδες, σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα.
Τα διδασκμενα μαθματα αν εκπαιδευτικ βαθμδα διακρνονται σε Ειδικ και Υποχρεωτικ τα οποα οι σπουδαστς οφελουν να παρακολουθον ανελλιπς καθ’ λη τη διρκεια του διδακτικο τους.
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα Ειδικ μαθματα εναι ατομικ, συνολικς διρκειας 60’ την εβδομδα (να μθημα των 60’ για τους προχωρημνους σπουδαστς δο μαθματα 30’ για τους αρχριους) και η διδασκαλα τους αφορ:
• στην εκμθηση της τεχνικς των μουσικν οργνων και του λυρικο τραγουδιο. • στη μουσικ ερμηνεα των συνθσεων του διδασκμενου ρεπερτορου αν ειδκευση.
Ο προγραμματισμς του ωραρου των ειδικν μαθημτων γνεται απ τον διδσκοντα της μουσικς ειδκευσης σε συνεννηση με τους σπουδαστς.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα Υποχρεωτικ ( Γενικ) μαθματα διδσκονται παρλληλα με τα ειδικ μαθματα και αφορον στη θεωρητικ διδασκαλα της μουσικς τχνης και στην απκτηση των απαρατητων γνσεων και δεξιοττων που ολοκληρνουν την μουσικ κατρτιση του σπουδαστ. Εναι κατ καννα ομαδικ, διδσκονται εβδομαδιαα σε λλα τακτ διαστματα πως ορζει το πργραμμα σπουδν.
Τα υποχρεωτικ μαθματα των σχολν ενργανης μουσικς και μονωδας ποικλλουν αναλγως της μουσικς ειδκευσης του σπουδαστ, και εναι τα εξς:
1. Μουσικ Προπαιδεα Οι ανλικοι σπουδαστς κτω των 9 ετν, που εγγρφονται στο πλρες πργραμμα φοτησης και δεν χουν προηγομενη γνση θεωρητικν (μουσικς ανγνωσης και γραφς) παρακολουθον υποχρεωτικ το μθημα της μουσικς προπαιδεας. Το μθημα εναι ομαδικ και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
2. Θεωρα, Αρμονα, Σολφζ, Μουσικ γραφ καθ’ υπαγρευση (Dictée) Τα υποχρεωτικ μαθματα Θεωρας, Αρμονας, Σολφζ και της Μουσικς γραφς καθ’ υπαγρευση (Dictée) εναι ομαδικ.
Οι τξεις της Θεωρας, της Αρμονας και του Σολφζ παραδδονται δο φορς την εβδομδα σε ζεγη (Δευτρα - Πμπτη, Τρτη - Παρασκευ, Τετρτη - Σββατο) τις απογευματινς ρες και συγκεκριμνα καθημεριν απ τις 14.00 μχρι 22.00. Το Σββατο τα μαθματα αρχζουν στις 10.00 και ολοκληρνονται στις 20.00.
Για τις τξεις Θεωρας & Σολφζ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ η διρκεια του μαθματος ορζεται στα 45’ με 60’ λεπτ. Για τις τξεις της Αρμονας Ι & ΙΙ η διρκεια του μαθματος εναι 45’ και της Αρμονας ΙΙΙ 60’. Τα Σολφζ IV & V διδσκονται ανεξρτητα απ τις αντστοιχες τξεις της Αρμονας, με διρκεια μαθματος 45’.
Για την σσταση και λειτουργα των τμημτων Θεωρας & Σολφζ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ απαιτεται η συμμετοχ τουλχιστον 12 σπουδαστν με αντατο ριο τους 16. Σε εξαιρετικς περιπτσεις εναι δυνατ η δημιουργα τμματος με λιγτερους απ 12 σπουδαστς.
Για την σσταση και λειτουργα των τμημτων Αρμονας Ι, ΙΙ & ΙΙΙ και Σολφζ ΙV & V απαιτεται η συμμετοχ τουλχιστον 8 σπουδαστν με αντερο ριο τους 12.
Η Διεθυνση των Μουσικν Σχολν διατηρε το δικαωμα των αναγκαων κατ περπτωση προσαρμογν. Εν δεν συμπληρωθε ο προβλεπμενος αριθμς σπουδαστν, η Επιμελητεα προβανει στη μετακνηση των σπουδαστν απ τα τμματα των υποχρεωτικν μαθημτων που χουν επιλξει σε λλα τμματα που χουν κενς θσεις.
3. Υποχρεωτικ πινο Οι σπουδαστς των Σχολν της Ενργανης Μουσικς που το πργραμμα σπουδν τους προβλπει ως υποχρεωτικ την εκμθηση πινου ξεκινον τα μαθματα στο Α’ τος της Μσης βαθμδας της ειδκευσης τους και την ολοκληρνουν κατπιν εξετσεων, σμφωνα με τα ακλουθα εππεδα ικαντητας αν ειδκευση:
• Πνευστ, Κρουστ, Τσμπαλο: μχρι τις προαγωγικς προς την Κατωτρα βαθμδα. • ρπα, γχορδα: μχρι τις προαγωγικς προς την Μση βαθμδα.
Οι σπουδαστς της Σχολς Μονωδας ξεκινον τα μαθματα του υποχρεωτικο πινου στο Α’ τος της Κατωτρας βαθμδας και την ολοκληρνουν μχρι τις προαγωγικς προς την Μση βαθμδα κατπιν εξετσεων.
Η διδασκαλα του συγκεκριμνου μαθματος γνεται απ τους σπουδαστς της Ανωτρας βαθμδας με ειδκευση στο Πινο (πργραμμα πλρους φοτησης) στο πλασιο του Πρακτικο τους Διδασκαλεου. Το μθημα εναι ατομικ διρκειας 30’ και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
4. Ιστορα της Μουσικς Η φοτηση στο μθημα της Ιστορας Μουσικς εναι διετς. Το μθημα εναι ομαδικ διρκειας 60’ και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
5. Μουσικ Μορφολογα Η φοτηση στο μθημα της Μουσικς Μορφολογας εναι μονοετς. Το μθημα εναι ομαδικ διρκειας 90’ και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
6. Εκ πρτης ψεως ανγνωσης (Prima Vista) / σλο και ορχηστρικ αποσπσματα Το εν λγω μθημα παραδδεται απ τον διδσκοντα του ειδικο μαθματος κατ το τελευταο τταρτο του ειδικο ατομικο μαθματος, συνολικς διρκειας 60’ τον μνα. Ο σπουδαστς
καταβλλει δδακτρα για 9 ωριαα μαθματα κατ την διρκεια του διδακτικο τους.
Η ικαντητα του σπουδαστ στην Prima Vista κρνεται στο τλος του ακαδημακο τους σε ειδικ εξταση την λη της οποας επιλγει ο φορος της σχολς.
Ειδικ σον αφορ τα ορχηστρικ αποσπσματα, οι σπουδαστς της Ανωτρας βαθμδας λων των ειδικν μαθημτων οργνων ορχστρας (γχορδα, πνευστ, κρουστ) προετοιμζουν υποχρεωτικ πντε ως ξι ορχηστρικ αποσπσματα απ το συμφωνικ ρεπερτριο κατ την κρση του καθηγητ του οργνου. Η εξεταστα λη για τον τελευταο χρνο πριν απ τις τελικς εξετσεις θα περιλαμβνει υποχρεωτικ και σολιστικ μρη απ το συμφωνικ ρεπερτριο. Οι σπουδαστς εξετζονται σε δο ως τρα απ τα αποσπσματα αυτ, επιλεγμενα με κλρο απ την επιτροπ εξετσεων, ταυτοχρνως με την Prima Vista. Για τον τελικ βαθμ στην Prima Vista θα συνυπολογζεται και ο βαθμς των Ορχηστρικν Αποσπασμτων.
7. Μουσικ Δωματου Οι εγγραφς στα τμματα Μουσικς Δωματου πραγματοποιονται κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο. Η κατανομ των σπουδαστν σε σνολα μουσικς δωματου καθορζεται απ τον καθηγητ.
Τα μαθματα Μουσικς Δωματου εκτενονται σε διστημα επτ μηνν, με ναρξη την 1η Νοεμβρου και λξη στις 31 Μαου. Η διδασκαλα γνεται σε δο (2) ωριαα μαθματα αν μνα.
Η παρουσα των συνλων στις ετσιες εξετσεις εναι υποχρεωτικ για την βαθμολογα των μελν. Για την απκτηση πτυχου και διπλματος η φοτηση στην Μουσικ Δωματου εναι διετς.
8. Μθημα Χορωδας λοι οι σπουδαστς των Πληκτροφρων και των Νυκτν οργνων καθς και της Μονωδας υποχρεονται να παρακολουθσουν το μθημα της Χορωδας.
Η φοτηση στο μθημα της Χορωδας εναι κατ καννα τριετς και αρχζει μετ απ την ολοκλρωση των μαθημτων της τρτης τξης της Θεωρας και του Σολφζ.
Ειδικ για τους σπουδαστς της Σχολς Μονωδας, η φοτηση στο μθημα της Χορωδας εναι υποχρεωτικ καθ λη την διρκεια των σπουδν.
Το μθημα εναι ομαδικ διρκειας τριν (3) ωρν και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
Για την προετοιμασα των συναυλιν της Χορωδας, εναι υποχρεωτικ η συμμετοχ των σπουδαστν σε λες τις δοκιμς, σμφωνα με τον προγραμματισμ του υπεθυνου Καθηγητ.
9. Μθημα Ορχστρας λοι οι σπουδαστς των Εγχρδων και Πνευστν Οργνων (Ξλινα και Χλκινα) υποχρεονται να παρακολουθσουν το μθημα της Ορχστρας απ την Μση βαθμδα μχρι του τλους των σπουδν.
Για τα τα Κρουστ ργανα και την ρπα, η συμμετοχ των σπουδαστν σε μουσικ σνολα τουλχιστον εννα (9) ατμων, συνυπολογζεται ως μθημα Ορχστρας.
Στην ορχστρα και στα μουσικ σνολα, υπρχει η δυναττητα συμμετοχς σπουδαστν απ χαμηλτερες βαθμδες κατπιν γκρισης του Διευθυντ των Μουσικν Σχολν.
Το μθημα εναι ομαδικ διρκειας τριν (3) ωρν και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
Για την προετοιμασα των συναυλιν της ορχστρας και των μουσικν συνλων, εναι υποχρεωτικ η συμμετοχ των σπουδαστν σε λες τις δοκιμς, σμφωνα με τον προγραμματισμ του υπεθυνου διδσκοντα.
10. Αντστιξη (για το εκκλησιαστικ ργανο) Διδσκεται απ τον ειδικ καθηγητ κατ την διρκεια του ειδικο μαθματος.
11. Μαθματα ειδκευσης τσμπαλου Στην ειδκευση του τσμπαλου, τα υποχρεωτικ μαθματα Οργανογνωσα, Οργανογνωσα του κλαβικμβαλου, Ποικλματα baroque και Ενριθμο βσιμο διδσκονται απ τον ειδικ καθηγητ κατ την διρκεια του ειδικο μαθματος.
12. Μθημα ειδκευσης πνευστν Στις ειδικεσεις λων των πνευστν οργνων, το υποχρεωτικ μθημα Μεταφορ (transporto) διδσκεται απ τον ειδικ καθηγητ κατ την διρκεια του ειδικο μαθματος.
13. Μαθματα ειδκευσης κρουστν Στην ειδκευση των κρουστν οργνων, τα υποχρεωτικ μαθματα Οργανογνωσα, Εκγμναση χειρισμο κρουστν, Διδασκαλα ργων διδσκονται απ τον ειδικ καθηγητ κατ την διρκεια του ειδικο μαθματος.
14. Μελοδραματικ Οι σπουδαστς της Σχολς Μονωδας ξεκινον το υποχρεωτικ μθημα Μελοδραματικ στο Α’ τος φοτησης της Ανωτρας βαθμδας. Η φοτηση εναι διετς. Το μθημα εναι ομαδικ τριν (3) ωρν και διδσκεται μα φορ την εβδομδα.
15. Πρακτικ διδασκαλεο Η υποχρωση διδασκαλας των σπουδαστν στο Πρακτικ Διδασκαλεο εναι κατ καννα διετς εν συνυπολογζεται και ο αριθμς των διδασκομνων σπουδαστν. Η Βαθμολογα της ικαντητας διδασκντων σημεινεται στα πρακτικ των απολυτριων εξετσεων και στον ττλο απονμεται απ το Ωδεο Αθηνν.
Οι σπουδαστς της Ανωτρας βαθμδας που το πργραμμα σπουδν τους προβλπει Πρακτικ Διδασκαλεο διδσκουν υποχρεωτικ σε σπουδαστς του Ωδεου Αθηνν την διδακτα λη που προβλπεται στην αντστοιχη βαθμδα του σπουδαστ.
Η διδασκαλα παρακολουθεται και ελγχεται απ τον καθηγητ του διδσκοντος σπουδαστ και απ τον φορο της Σχολς. O διδσκων σπουδαστς βαθμολογεται απ την Εξεταστικ Επιτροπ τουλχιστον 6 μνες πριν απ τις απολυτριες εξετσεις του.
Οι διδσκοντες σπουδαστς οφελουν να υπογρφουν πριν απ την ναρξη του μαθματς τους στο βιβλο παρουσας που βρσκεται στη Γραμματεα (η μη υπογραφ θεωρεται απουσα), να ενημερνουν τακτικ τους καταλγους τους, να σημεινουν ανελλιπς κθε απουσα, να αναφρουν στην Γραμματεα κθε παρλειψη, αμλεια τυχν παρεκτροπ των μαθητν τους και να διδσκουν ακριβς κατ τις καθορισμνες γι' αυτος ημρες και ρες.
Σε περπτωση απουσας τους λγω ασθενεας λλης σοβαρς αιτας, οι διδσκοντες σπουδαστς οφελουν προηγουμνως και εγκαρως να ειδοποιον την Γραμματεα.
Κθε αναπλρωση μαθματος που δικαιολογημνα δεν πραγματοποιθηκε, γνεται στο Ωδεο Αθηνν με γκριση της Διεθυνσης των Μουσικν Σχολν.
Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
• Το καττατο ηλικιακ ριο για την ναρξη φοτησης στο μθημα της Θεωρας εναι το νατο (9) τος ηλικας του σπουδαστ. Οι σπουδαστς κτω των εννα (9) ετν χουν την υποχρωση να παρακολουθον το μθημα της Μουσικς Προπαιδεας.
• Στην ειδκευση της Μονωδας, το καττατο ηλικιακ ριο των σπουδαστν για την ναρξη της φοτησης εναι το δκατο κτο (16) τος ηλικας.
• Το καττατο τος βαθμδας για την ναρξη φοτησης κθε υποχρεωτικο μαθματος καθορζεται απ την κεμενη νομοθεσα και αναγρφεται στους σχετικος πνακες των Μουσικν Σχολν (μουσικ ργανα, μονωδα).
• Κατ την περοδο των εγγραφν του Α’ εξαμνου τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο, οι σπουδαστς οφελουν να δηλσουν στη Κεντρικ Γραμματεα τα υποχρεωτικ μαθματα που θα παρακολουθσουν κατ την διρκεια του διδακτικο τους.
• Οι σπουδαστς μπορον να επιλξουν την ναρξη παρακολοθησης ενς περισσοτρων υποχρεωτικν μαθημτων σε χρνο μεταγενστερο απ τον οριζμενο, αλλ υποχρεονται να χουν ολοκληρσει τη φοτηση λων των υποχρεωτικν μαθημτων ξι (6) μνες πριν απ τις απολυτριες εξετσεις τους. Για οποιαδποτε παρκκλιση και σε εξαιρετικς περιπτσεις, απαιτεται η γκριση του Μουσικο Διευθυντ.
• Σε εξαιρετικς και δικαιολογημνες περιπτσεις, με σμφωνη γνμη του διδσκοντος και μετ απ γγραφη ατηση του σπουδαστ, ο Διευθυντς των Μουσικν Σχολν δναται να εγκρνει την πρσκαιρη μη παρακολοθηση υποχρεωτικο μαθματος.
• Στο εκκλησιαστικ ργανο, εισγονται οι σπουδαστς πινου επιπδου Μσης βαθμδας που χουν ολοκληρσει τα υποχρεωτικ μαθματα: Θεωρα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Σολφζ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
• Στην ειδκευση της βιλας, στο 1ο τος γνονται δεκτο και σπουδαστς βιολιο που χουν δη προαχθε στη Μση βαθμδα.
• Το Ωδεο Αθηνν παρχει την δυναττητα σε ενδιαφερμενους σπουδαστς να φοιτσουν σε μα περισστερες τξεις των υποχρεωτικν μαθημτων του προγρμματος πλρους φοτησης και να λβουν την προβλεπμενη εκ της κεμενης νομοθεσας βαθμολογα κατπιν εξετσεων.
Ε. ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Το αντατο συνολικ ριο απασχλησης των πιανιστν συνοδν του Ωδεου Αθηνν αν σπουδαστ ειδικο οργνου (για δοκιμς και παρουσαση) διαμορφνεται κατ περπτωση ως εξς:
• Μαθητικς Ασκσεις Προκαταρκτικς - Κατωτρας: 60’ • Μαθητικς Ασκσεις Μσης: 90’ • Συναυλες Ανωτρας: 2 ρες • Eξετσεις Επιπδου Προκαταρκτικς - Κατωτρας: 60’ • Εξετσεις Επιπδου Μσης: 90’ • Εξετσεις Επιπδου Ανωτρας: 2 ρες • Πτυχιακς εξετσεις: 7 ρες • Διπλωματικς εξετσεις: 8 ρες
Σε περπτωση που ο σπουδαστς εμφανιστε σε περισστερες μαθητικς ασκσεις συναυλες, το κστος απασχλησης των πιανιστν συνοδν δεν καλπτεται απ το Ωδεο Αθηνν.
ΣΤ. ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ Το Ωδεο Αθηνν καλπτει το κστος απασχλησης συνοδο για τις ανγκες διδασκαλας του ειδικο μαθματος της Μονωδας. Κατ τη διρκεια &