Program Fizika

of 18 /18
VANJSKI ZID (NEVENTILISAN) Materijalizacija: 1.Krečni malter 0.02m 2.Puna opeka 0.36m 3.Ljepilo 0.001m 4.Knauf termoizolacija (usvojeno 0.10m) 5.Fasadna žbuka 0.02m R=d/λ Udoz=0.45W/m²K R1=0.02/0.81=0.0246 0.45= R2=0.36/1.05=0.342 -0.526=Rx R3=0.001/0.8=0.00125 R4=1.694 d=1.694*0.041=0.06m R4=x USVOJENO D=0.10m ,NR4=2.439 R5=0.02/0.7=0.0285 ΣR=3.005 NU=0.33W/m²K

Embed Size (px)

description

ss

Transcript of Program Fizika

 • VANJSKI ZID (NEVENTILISAN)

  Materijalizacija:

  1.Kreni malter 0.02m

  2.Puna opeka 0.36m

  3.Ljepilo 0.001m

  4.Knauf termoizolacija (usvojeno 0.10m)

  5.Fasadna buka 0.02m

  R=d/ Udoz=0.45W/mK

  R1=0.02/0.81=0.0246 0.45=

  R2=0.36/1.05=0.342

  -0.526=Rx

  R3=0.001/0.8=0.00125 R4=1.694 d=1.694*0.041=0.06m

  R4=x USVOJENO D=0.10m ,NR4=2.439

  R5=0.02/0.7=0.0285 R=3.005 NU=0.33W/mK

 • TEMPERATURE SLOJEVA

  ZIMA

  Ti=18,Te=-24

  =(18-(-24))/3.005=13.97

  i=13.97*0.13=1.816

  1=13.97*0.0246=0.343

  2=13.97*0.3428=4.788

  3=13.97*0.00125=0.0174

  4=13.97*2.439=34.07

  5=13.97*0.0285=0.398

  e=13.97*0.04=0.558

  LJETO Te=55,Ti=18

  =(55-18)/2.965=12.478

  i=12.478*0.13=1.622

  1=12.478*0.0246=0.306

  2=12.478*0.342=4.26

  3=12.478*0.00125=0.0155

  4=12.478*2.439=30.43

  5=12.478*0.0285=0.355

 • PARODIFUZIJA

  Ti=18 Te=-10

  =9.317*Rs

  i=9.317*0.13=1.211

  1=9.317*0.0246=0.229

  2=9.317*0.3428=3.186

  3=9.317*0.00125=0.0116

  4=9.317*2.439=22.724

  5=9.317*0.0285=0.265

  e=9.317*0.04=0.372

  Pi=Pi*i=1.134 Pe=Pe*e=0.234

  r=*d

  r 1=0.2 r2=12.6 r3=0.015 r4=2 r5=0.6 r=15.415

  P1=1.134-0.058*0.2=1.1224

  P2=1.1224-0.058*12.6=0.3916

  P3=0.391-0.058*0.15=0.382

  P4=0.382-0.058*2=0.266

  P5=0.266-0.058*0.6=0.234

 • STABILNOST KONSTRUKCIJE NA LJETNI REIM

  1.Kreni malter 0.02m C=1050,=1600

  2.Puna opeka 0.36m C=880,=1200

  3.Ljepilo 0.001m C=1050,=1500

  4.Knauf termoizolacija 0.10m C=1260,=10

  5.Fasadna buka 0.02m C=1050,=1050

  b 1=

  b 2=

  b 3=

  b 4=

  b 5=

  S=b*0.0085

  S1=1666*0.0085=14.161

  S2=1052.9*0.0085=8.95

  S3=1122.4*0.0085=9.54

  S4=22.7*0.0085=0.193

  S5=1084.43*0.0085=8.77

 • D=R*S

  D1=0.0246*14.161=0.348

  D2=0.342*8.95=3.06 D2=U2

  D3=0.00125*9.54=0.0114

  D4=2.439*0.193=0.469

  D5=0.0285*8.77=0.250

  D=4.138 =20.10

  =166.08 min=15

  KONSTRUKCIJA STABILNA NA LJETNI REIM

 • RAVNI PROHODNI VENTILISANI KROV

  Materijalizacija

  1.Kreni malter 0.02m 2.AB Ploa 0.15m 3.Parna brana 0.003

  4.Termoizolacija (usvojeno 0,15m) 5.Sloj zraka 6.Nosiva konstrukcija

  7. Pokrov

  R1=0.02/0.81=0.0246

  R2=0.15/2.33=0.064

  R3=0.003/0.19=0.015

  Udoz=0.30W/mK

  Rx=3.06 d=3.06*0.035=0.11 minimalna debljina

  Usvojeno 0.15m , NR4=4.285 ,NU=0.21W/mK

 • TEMPERATURA SLOJEVA

  ZIMA Ti=18,Te=-24 R=4.55

  =9.23*Rs

  i=9.23*0.13=1.2

  1=9.23*0.0246=0.22

  2=9.23*0.064=0.590

  3=9.23*0.015=0.138

  4=9.23*4.285=39.55

  e=9.23*0.04=0.369

  LJETO

  Te=30,Ti=18

  =2.66*Rs

  i=2.66*0.13=0.345

  1=2.66*0.0246=0.065

  2=2.66*0.064=0.170

  3=2.66*0.015=0.0399

  4=2.66*4.285=11.398

 • PARODIFUZIJA

  Ti=18,Te=-10

  =6.153*Rs

  i=6.153*0.13=0.799

  1=6.153*0.0246=0.151

  2=6.153*0.064=0.393

  3=6.153*0.015=0.092

  4=6.153*4.285=26.36

  e=6.153*0.04=0.246

  r=*d

  r1=10*0.02=0.2

  r2=0.15*90=13.5 r=142.7

  r3=0.003*42000=126

  r4=0.15*20=3

  Pi=Pi*i=1.134 Pe=Pe*e=0.234

  P1=1.134-0.0063*0.2=1.132

  P2=1.132-0.0063*13.5=1.047

  P3=1.047-0.0063*126=0.253

  P4=0.253-0.0063*3=0.234

 • MEUSPRATNA KONSTRUKCIJA IZNAD PODRUMA

  Materijalizacija:

  1.Kreni malter 0.02m =0.81

  2.Termoizolacija x m(usvojeno0.03m) =0.035

  3.Ljepilo 0.001m =0.8

  4.AB Ploa 0.15m =2.33

  5.Termoizolacija 0.04m =0.035

  6.PVC folija 0.003m =0.19

  7.Estrih 0.04m =1.61

  8.Parket 0.02m =0.21

  R8=0.095 R7=0.024 R6= 0.015 R5=1.142 R4= 0.064

  R3= 0.00125 R2=X R1=0.0246

  Udoz=0.50

  Rx=R7=0.43 d=0.43*0.035=0.015 minimalna debljina

  Usvojeno 0.03 m NR2=0.85 NU=0.41W/mK

 • TEMPERATURE SLOJEVA

  ZIMA

  Ti=18 Te=-5 R=2.42

  =9.50*Rs

  i=9.50*0.13=1.235

  1=9.50*0.095=0.902

  2=9.50*0.024=0.228

  3=9.50*0.015=0.142

  4=9.50*1.141=10.83

  5=9.50*0.064=0.608

  6=9.50*0.00125=0.011

  7=9.50*0.85=8.07

  8=9.50*0.0246=0.233

  e=9.50*0.07=0.665

 • PARODIFUZIJA

  Ti=18 Te=-10 R=2.42

  =11.57*Rs

  i=11.57*0.13=1.504

  1=11.57*0.095=1.09

  2=11.57*0.024=0.277

  3=11.57*0.015=0.173

  4=11.57*1.141=13.20

  5=11.57*0.064=0.740

  6=11.57*0.00125=0.0144

  7=11.57*0.85=9.83

  8=11.57*0.0246=0.284

  e=11.57*0.07=0.809

  Pi=Pi*i=1.134 Pe=Pe*e=0.234

  r=*d

  r1=0.3 r2=2.4 r3=126 r4=0.8 r5=13.5 r6=0.015 r7=0.6 r8=0.2

  r=143.81

 • P1=1.134-0.0062*0.3=1.1321

  P2=1.1321-0.0062*2.4=1.1172

  P3=1.1172-0.0062*126=0.336

  P4=0.336-0.0062*0.8=0.331

  P5=0.331-0.0062*13.5=0.247

  P6=0.247-0.0062*0.015=0.246

  P7=0.246-0.0062*0.6=0.242

  P8=0.242-0.0062*0.2=0.234

 • Povrsine ogradnih ploha

  POVRINA PODA

  1.A Poda =120.4m

  POVRINA FASADE

  I ETAA II ETAA

  A Ukupno:324.3m

  A Otvora:33.01m

  A Zida:291.285m

  POVRINA KROVA

  A Krova:160.84m

  Sjever:

  A Ukupno:43.2m

  A Otvora :3.6m

  A Zida:39.6m

  Istok:

  A Ukupno:36.6m

  A Otvora :3.6m

  A Zida:33m

  Jug:

  A Ukupno:41.85m

  A Otvora :5.76m

  A Zida:36.09m

  Zapad:

  A Ukupno:40.5m

  A Otvora :3.6m

  A Zida:36.9m

  Sjever:

  A Ukupno:43.2m

  A Otvora :2.88m

  A Zida:40.32m

  Istok:

  A Ukupno:36.6m

  A Otvora :7.85m

  A Zida:28.75m

  Jug:

  A Ukupno:41.85m

  A Otvora :4.925m

  A Zida:36.925m

  Zapad:

  A Ukupno:40.5m

  A Otvora :0.8m

  A Zida:39.7m

 • U=

  U=

  U=0.27W/mK

  B Energetski razred

  DIJAGRAM TEMPERATURA SLOJEVA

  VANJSKI ZID

 • DIJAGRAM TEMPERATURA SLOJEVA

  MEUSPRATNA KONSTRUKCIJA

 • DIJAGRAM TEMPERATURA SLOJEVA

  RAVNI KROV