Presentación de PowerPoint...2.0 2.5 3.0 3.5 Mortality Affected embryos control Log 10...

1
~ ~ PE-1283 2dpf 0 20 40 60 80 100 2.0 2.5 3.0 3.5 Mortality Affected embryos control Log 10 concentration (M) Embryos (%) PE-1283 4dpf 0 20 40 60 80 100 2.0 2.5 3.0 3.5 Mortality Affected embryos control Log 10 concentration (M) Embryos (%) μM μM Control M Neomycin 5 M CH3ClHg 0.3 M CH3ClHg 1 0 5 10 15 20 25 *** *** Neuromasts number 1.5 2.0 2.5 Mortality Affected embryos tion ( M)

Transcript of Presentación de PowerPoint...2.0 2.5 3.0 3.5 Mortality Affected embryos control Log 10...

Page 1: Presentación de PowerPoint...2.0 2.5 3.0 3.5 Mortality Affected embryos control Log 10 concentration (PM) Embryos (%) PE-1283 4dpf 0 20 40 60 80 100 2.0 2.5 3.0 3.5 Mortality Affected

~

~

•••

PE-1283 2dpf

0

20

40

60

80

100

2.0 2.5 3.0 3.5

MortalityAffected embryos

control

Log10 concentration (M)

Em

bry

os (

%)

PE-1283 4dpf

0

20

40

60

80

100

2.0 2.5 3.0 3.5

MortalityAffected embryos

control

Log10 concentration (M)

Em

bry

os (

%)

μM

μMContr

ol M

Neo

myc

in 5

M

CH3C

lHg 0

.3

M

CH3C

lHg 1

0

5

10

15

20

25

***

***

Neu

rom

asts

nu

mb

er

0

20

40

60

80

100

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

MortalityAffected embryos

4dpf

control

Log10 concentration (M)

Em

bry

os (

%)