pame ellada 6

of 128 /128

Embed Size (px)

description

6th issue of pame ellada

Transcript of pame ellada 6

Page 1: pame ellada 6

01_01_23.indd 1 12/13/10 8:40:34 AM

Page 2: pame ellada 6

24 ΠΗΛΙΟ Μια εβδοµάδα όνειρο στο πιο ειδυλλιακό σκηνικό του χειµώνα.

44 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ένας προορισµός για όλους τους τύπους.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 6

Εκδότης Θ.Α. ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

Γενικός ∆ιευθυντής ΝΙΚΟΣ ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ

Σύµβουλος Έκδοσης Μαίρη Τζώρα

Αρχισυντάκτρια Κατερίνα Καρακίζη

Ειδικός Συνεργάτης Γιώργος Αµυράς

Συνεργάτες Ελβίρα ∆ρακάκη,

Αντώνης Καλούδης,Κατερίνα Παπαθανασίου,

Μαρία Τζωρτζάκη

Εµπορική ∆ιεύθυνση Φραγκούλης Φουστέρης

Υπεύθυνοι ∆ιαφήµισηςΜαριάννα Μπούζη,

Μάνια Αποστολοπούλου, Εµµανουήλ Καλλιµικράκης,

∆ηµήτριος ∆ουλγερίδης,Γεώργιος Τσίρος,

Νεκτάριος Σακελλαριάδης,

Υποδοχή διαφήµισης Βάσω Στάγια,

Μαρίνα Καραουλάνη

Γραµµατεία Άσπα Μανδηλαρά,

Κωνσταντίνα Βουρνά

∆ιόρθωση κειµένωνΚατερίνα Γκρέκου

ΑτελιέΣτέλλα Νίκα,

Χαρά Κρουστάλη, Χριστίνα Τζουγανάτου,

Κλειώ Μπατή, Αλεξάνδρα Τασούλα

Φωτογράφοι Γιάννης Γιαννέλος,

Ηλίας Καπετανάκης, Αρχείο Εκδόσεων Μίλητος

Επεξεργασία Εικόνας Γιώργος Αλεξάνδρου, Γιάννης ∆ούσµανης,

Αθηνά Γυπαράκη

Εκτύπωση-ΒιβλιοδεσίαΤΡΟΙΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

∆ιανοµήΑΡΓΟΣ Α.Ε.

Το «Πάµε Ελλάδα» εκδίδεται από την ΤΡΟΙΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

26ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, Κορωπί, T. 210 9702 802, F. 210 9756550

Σε συνεργασία µε την «ATTALOS MEDIA A.E.» T. 210 5151 514, F. 210 5151 558

[email protected]

52 ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΠΟΥΤΖΙ∆Η Ο πολυτάλαντος

ηθοποιός, σεναριογράφος και παρουσιαστής µας ξεναγεί στον τόπο καταγωγής του και µας µιλάει για τις οµορφιές της Ελλάδας.

01_01_23.indd 2 12/14/10 12:19:57 PM

Page 3: pame ellada 6

3ΠAMEEΛΛΑΔΑ

60 ΜΕΤΕΩΡΑ «Προσκυνήστε»τοεπιβλητικότοπίο,

λατρέψτεταμυστικάμονοπάτια καιεξερευνήστετηγύρωπεριοχή.

72 ΝΥΜΦΑΙΟ Απόδρασησ’έναπαραμυθένιοτόπο

μειδιαίτερηταυτότητα.

82 ΕΛΛΑΣΑΝΩΘΕΝ Εικόνεςαπόέναλεύκωμα-σταθμό μετοφακότουΓιάννηΓιαννέλου καιτηνυπογραφήτηςΌλγαςΤρέμη.

92 ΛΟΥΤΡΑΠΟΖΑΡ Χειμωνιάτικεςβουτιέςστημοναδική λουτρόπολητηςχώρας..

100 ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΤΑ Έναοδοιπορικόσταανόθευταχωριά

στιςπλαγιέςτωνΤζουμέρκων.

108 ΚΡΗΤΗ Μάθετετοαλφάβητοαπότηναρχήκαι

αποστηθίστετα24χειμερινάμυστικάτουαγαπημένουσαςνησιού.

ΤΙ,ΠΟΥ,ΠΟΤΕ.................... 6

7ΜΥΣΤΙΚΑ......................... 10

ΚΑΛΑΜΑΝΤΑΤΑ................ 12

ΞΕΡΕΤΕΟΤΙ.......................... 70

SMSΣ’ΕΝΑΜΠΟΥΚΑΛΙ...... 98

ΕΛΑΤΕΣΤΟΝΤΟΠΟΜΟΥ.... 118

ΠΗΓΑ–ΕΙΔΑ–ΜΟΥΑΡΕΣΕ.. 118

ΟΙΓΕΥΣΕΙΣΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ... 122

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ....................... 18

Φύσηκαιιστορία

στοίδιοβαγόνι.

ΑΓΟΡΙΑΝΗ.......................... 20

Ηάλληπλευρά

τουΠαρνασσού.

ΠΑΥΛΙΑΝΗ......................... 22

Ηανεκτίμητηαξίατηςαπλότητας.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ LONG WEEKENDS

01_01_23.indd 3 12/13/10 8:41:13 AM

Page 4: pame ellada 6

01_01_23.indd 4 12/13/10 8:41:16 AM

Page 5: pame ellada 6

5ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΠΗ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ

Ζητάµε από τους αναγνώστες µας και τους τοπικούς φορείς σ’ όλη τη χώρα να συµβάλλουν στην προβολή του τόπου µας. Στείλτε µας τις προτάσεις και τις ιδέες σας.Επικοινωνήστε µαζί µας: τηλ. 210 [email protected]

ΠΑΜΕΕΛΛΑΔΑοι κορυφαίοιπροορισμοί

TO ΓPAMMA TOY EK∆OTH

Ποιοςσαςείπεπωςηπατρίδαμαςείναιιδανι-κήγιακαλοκαιρινέςδιακοπέςμόνο;Μετοτεύχοςαυτόσαςκαλούμεναταξιδέ-ψετεμαζίμαςσεχειμερινούςτόπουςαξεπέ-ραστηςομορφιάς.ΣτηνορεινήΕλλάδατουονείρου!ΣτοΠήλιο,όπουοργανώσαμεκαισαςπα-ρουσιάζουμε,μέρα-μέρα,έναμαγευτικόεπταήμεροσταονομαστάφιλόξεναχωριάτου.ΣτηΛίμνηΠλαστήρα,όπουπροτείνου-μεδραστηριότητεςκαιαπολαύσειςγιαόλαταγούστα.ΣτοπαραμυθένιοΝυμφαίο.ΣταΛουτράΠόζαρ.ΣτηνορεινήΆρτα.ΣταΜε-τέωρα,τουςβιβλικούςγίγαντεςτηςΠίστης.ΣτηνΚρήτη,όπουσαςπεριγράφουμεχειμε-ρινέςαποδράσειςκαιδραστηριότητεςσεέναδιαφορετικόαλφαβητάρι.Καιακόμα,μικρές«φυγές»σταΚαλάβρυτα,τηνΑγόριανηκαιτηνΠαύλιανη.

ΣτοτεύχοςαυτόθαβρείτεακόμαμιαextraέκδοσηγιατηνορεινήΑρκαδία.Έναοδοι-πορικόσταγραφικάχωριάτης,μεπροτάσειςγιαδιαμονή,φαγητό,δραστηριότητεςκαιαξιοθέατασεμιαιδιαίτερηπεριοχή,πλούσια

σειστορίακαιπροικισμένηαπότηφύση.Και,επίσης:ένανΟδηγόγιαταΧιονοδρομικάΚέντρατηςΕλλάδας,γιαόσουςαγαπούνταχειμερινάσπορ.

***

ΗανακοίνωσητηςδραστικήςμείωσηςτουΦΠΑστιςξενοδοχειακέςκαιτουριστικέςυπη-ρεσίεςχαιρετίστηκεωςμιααποφασιστικήενέρ-γειαενίσχυσηςτουΕλληνικούτουριστικούπροϊόντοςστονδιεθνήανταγωνισμό.Το«ΠάμεΕλλάδα»είχεενώσεισεανύποπτοχρόνοτηφωνήτουμετιςπροτροπέςτωνπαραγωγικώνδυνάμεωντηςτουριστικήςΑγοράςπροςτηνκυβέρνησηκαιαισθανόμαστεδικαιωμένοιαπότηνεξέλιξηαυτή.Ένααπόταχρόνιαφο-ρολογικάαντικίνητραστοντουριστικότομέακαταργήθηκεκαιελπίζουμεητάσηαυτήναεπικρατήσειστουςγενικότερουςαναπτυξια-κούςσχεδιασμούςτωνυπευθύνων.

[email protected]

01_01_23.indd 5 12/13/10 8:41:22 AM

Page 6: pame ellada 6

6 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Δεκέμβριος / ΙανουάριοςΙΔΕΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΛΟΓΕΣ

«Μάνος Χατζιδάκις: Στην εποχή της αγάπης με τον Μάριο Φραγκούλη»26 & 27 ΔεκεμβρίουΧριστούγενναμεΜάνοΧατζιδάκικαιΜάριοΦραγκούληπροτείνειτοΜέγαροΜουσικήςΘεσσαλονίκηςμεμιασυναυ-λία.ΟΜάριοςΦραγκούληςπαρου-σιάζειγνωστάκαιάγνωστατραγούδιατουΈλληνασυνθέτημετησυνοδείατουΜουσικούΣυνόλου«ΜάνοςΧα-τζιδάκις».Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: 25ης Μαρτίου 1, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310-895800

«Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» ΟΆκηςΣακελλαρίου,ηΝαταλίαΔρα-γούμη,οΓεράσιμοςΓεννατάςκαιοΑντώνηςΛουδάροςανεβάζουνγιαμίαακόμηφοράταάπαντατουΣαίξπηρ,μετοντίτλοΟλόκληρος ο Σαίξπηρ σε µια ώρα,τωνΆνταμΛονγκ,ΤζεςΟυίν-φιλντκαιΝτάνιελΣίνγκερ,σεσκηνο-θεσίαΚωνσταντίνουΑρβανιτάκηστοθέατρο«ΡΟΕΣ»,απόΠαρασκευήέωςκαιΚυριακή.Θέατρο ΡΟΕΣ: Ιάκχου 16, Γκάζι, Τ. 210-3474312.

«Καρυοθραύστης» στο Θησείονέως 30 Δεκεμβρίου ΟχορογράφοςΚωνσταντίνοςΡήγοςκαιτο

ΧοροθέατροΟκτάναπαρουσιάζουνμιασύγχρονηκαιαναθεωρημένηεκδοχήτουκλασικούμπαλέτουτωνΠιότρΊλιτςΤσαϊκόφσκικαιΛεβΙβανόφ Ο Καρυοθραύστης.ΗΚλάραΣτάλμπαουμ,ενήλικηπια,μοναχικήταξιδιώτισσασ’ένανκόσμοστομε-ταίχμιοτουονείρουκαιτηςπραγματικότητας.Θαζήσειμοναδικέςπεριπέτειες.Θααναμετρηθείμετουςφόβουςκαιτιςεπιθυμίεςτης.ΘασυναντήσειτονξύλινοΚαρυ-οθραύστητης,αλλάτοlove-storyτουςδενθαεπαναληφθεί.Εκείνοςθαπαραμείνειξύλινος.Εκείνηθαχαθείστουςδρόμουςτηςαναζήτησηςμιαςμακρινήςουτοπίας.Θησείον: Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, Αθήνα, Τ. 210-3255444.

Παιδική Χορωδία της Βιέννης21 & 22 Δεκεμβρίου ΗWienerKnabenchor(ΠαιδικήΧο-ρωδίατηςΒιέννης)δενείναιαπλώςμιαχορωδίααλλάέναςσημαντικόςθεσμόςπουσυνδέεταιάρρηκταμετημουσικήιστορίατηςπόληςτηςΒι-έννης,αφούοιιστορικοίτοποθετούντηνεπίσημηίδρυσήτηςτο1498.Σή-μεραηΠαιδικήΧορωδίατηςΒιέννηςπεριλαμβάνειπερίπου100χορωδούςηλικίαςμεταξύ10και14ετών.Αυτοίοιυπέροχοιμικροίχορωδοί,δίνουντουλάχιστον300συναυλίεςτοχρόνοσεόλοτονκόσμοκαιερμηνεύουνταπάντα,απότημεσαιωνικήμέχριτησύγχρονημουσική.Στησυναυλίατης21ηςΔεκεμβρίουθατραγουδήσουνέργατωνΜπαχ,Σούμπερτ,Στράους,καιπαραδοσιακέςχριστουγεννιάτικεςμελωδίες,ενώστις22ΔεκεμβρίουμετησυνοδείατηςΟρχήστραςτωνΦίλωντηςΜουσικής,Καμεράτα,θαερμηνεύσουνχριστουγεννιάτικημουσική.Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα, Τ. 210-7282333.

01_01_23.indd 6 12/13/10 8:41:37 AM

Page 7: pame ellada 6

7ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Έκθεση εικαστικής φωτογραφίας του Στέλιου Μπακλαβά στα Χανιάέως 8 Ιανουαρίου ΟΣτέλιοςΜπακλαβάς,μέλοςτουΕπιμε-λητηρίουΕικαστικώνΤεχνώνΕλλάδοςκαιτουΟργανισμούΣυλλογικήςΔιαχείρισηςκαιΠροστασίαςΠνευματικώνΔικαιωμά-τωνΦωτογράφων,παρουσιάζειτιςενότη-τεςτωνέργωνμετίτλο«Σωμάτωνλόγος»και«Χορούκάθεξις»πουέχουνθέματοσύγχρονοχορό.ΟΣτέλιοςΜπακλαβάςέχειβραβευτεί2φορέςαπότοΓαλλικόΜουσείοΦωτογραφίας,απότοInstitutMunicipald’AceCultural(Cataluna-Spain)καιαπότηνΠινακοθήκηΑγ.Νικο-λάου(Κρήτη).Αίθουσα τέχνης Β. Μυλωνογιάννη: Χαριλάου Τρικούπη 14, Χανιά, Τ. 28210-43777

Η Εva Yerbabuena στο Badminton Theater15 & 16 ΙανουαρίουΜίααπότιςκαλύτερεςχορεύτριεςτουφλαμένκοέρχεταιγιαπρώτηφοράστηνΕλλάδαμεμιαολοκαίνουργιαπαράσταση,μετίτλο«Lluvia»(Βρο-χή).ΗEvaYerbabuenaείναιδιάση-μηγιατηνταχύτητα,τοδυναμισμόκαιτηδραματικήκίνησησταπόδια.Ποιητικάεμπνευσμένο,τονέοτηςέργοπαρουσιάζειτησούπερσταρτουφλα-μένκοστηνπιοσαγηνευτικήκαισυ-γκινητικήμορφήτης.Μετησυνοδείατεσσάρωνχορευτώνκαιέναδιεθνώςαναγνωρισμένογκρουπμουσικώνκαιτραγουδιστών,προσφέρειμίααξέχαστη,δυναμικήερμηνείαπουαφήνειτοκοινόναπαραληρεί.Θέατρο Badminton, Ολυμπιακά: Ακίνητα Γουδή, Αθήνα, Τ. 211-1010020

Η Σταχτοπούτα στο θέατρο ΚΑΠΠΑ ΤομύθοτηςΣταχτοπούταςπαρουσιάζει,σεμιαπαράστασηγιαόλητηνοικογένειαη5ηΕποχή/ΤέχνηςστοΘέατροΚΑΠΠΑ.Τοέργο,φιλοδοξείναερμηνεύσειτομύθομέσααπ’τοβλέμματουεικοστούπρώτουαιώναενώησκηνοθεσίατουΘέμηΜουμουλίδηφιλοδοξείναδιατηρήσειτηδιαχρονι-κότητακαιτηφρεσκάδατου.Οιθεατέςθασυναντήσουνστηνπαράστασητόσοτοθέατροόσοκαιτομπαλέτο,τοσύγχρονοχορό,τηνόπερα,τομιούζικαλ,τοτραγούδι,τοκουκλοθέατροκαιτοvideoart.Θέατρο ΚΑΠΠΑ - Κυψέλης 2, Αθήνα, Τ. 210-8831068

O μαγικός αυλόςέως 29 Δεκεμβρίου & 2 έως 6 ΙανουαρίουΗμάχητουΚαλούενάντιαστοΚακό,ηνίκητηςαλήθειαςενάντιαστοψέμα,ηδιαρκήςαναζήτησητηςαρετής,ηδύναμητηςαγάπης,ηιδέατηςαδελφοσύνηςκαιτομεγαλείοτηςσυγχώρεσηςκυριαρχούνστοΜαγικόαυλότουΜότσαρτ,μιαόπεραεπίκαιρηόσοποτέ.ΠαρακολουθούμετιςπροσπάθειεςτουΤαμίνοναελευθερώσειτηνόμορφηΠαμίνααπότοδαίμοναΖαράστρο.Γι’αυτόντοσκοπόημητέρατηςΠαμίνας,ηΒασίλισσατηςΝύχτας,έχειδώσειστονΤαμίνοέναμαγικόαυλόκαιστονακόλουθότουΠαπαγκένοασημένιακαμπανάκια,πουοήχοςτουςβοηθάναξεπεραστούνκάθεείδουςδοκιμασίες.Εθνική Λυρική Σκηνή (Θέατρο Ολύμπια): Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, T. 210-3612461

H βασίλισσα του χιονιού 18/12 & 26/12 ΤοΜπαλέτοτηςΕθνικήςΛυρικήςΣκηνήςπαρουσιάζειτονεοκλασικό-ρομαντικόπαραμύθιH βασίλισσα του χιονιούπουβασίζεταιστοομότιτλοέργοτουΧανςΚρίστιανΆντερσεν,σεχορογραφίαΡέυΜπάρρα.ΟΡέυΜπάρραπροσφέρειμιαεντελώςπρωτότυπηχορογραφίατουμπαλέτου,χρησιμοποιώνταςσυνθέσειςαπόδιαφορετικάέργατουΑλεξάντρΓκλαζούνοφ,του«τελευταίουτσάρουτουρωσικούμπαλέτου».Χορεύουνοιπρώτοιχορευτές,οισολίστ,οικορυφαί-οικαιτοcorpsdeballetτουΜπαλέτουτηςΕ.Λ.Σ.Εθνική Λυρική Σκηνή (Θέατρο Ολύ-μπια): Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, Τ. 210-3612461

01_01_23.indd 7 12/13/10 8:41:50 AM

Page 8: pame ellada 6

8 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Έκθεση «Toulouse Lautrec» στη Θεσσαλονίκη - Τελλόγλειοέως 30 ΙανουαρίουΤοΤελλόγλειοΊδρυμαΑ.Π.Θ.διορ-γανώνειέκθεσηαφιερωμένησεένανμεγάλοκαλλιτέχνητουτέλουςτου19ουαιώνα,στονToulouseLautrec,καιμαζίμιααναδρομήσεαυτήντηγοητευτικήκαικρίσιμηεποχή,τηνBelleÉpoque,πουκαθόρισεεξελίξειςκαισυμπεριφο-ρέςτου20ούαιώνα.Ηέκθεσηθαπλαισιώνεταιγιατέσσε-ριςπερίπουμήνεςμεπολλέςπαράλ-ληλεςεκδηλώσειςμουσικής(AristideBruantαλλάκαιOffenbach,Fauré,Ravel,Debussy),χορού,εκπαιδευτικάπρογράμματα,πουθασχετίζονταιμεαναζητήσειςτουLautrec.Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Α.Π.Θ.: Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310-247111, 991610.

Χριστούγεννα στο Μέγαρο 22-29/12 Μίααπότιςκαλύτερεςσχολέςμπαλέ-τουτουκόσμου,ηΑκαδημίαΜπαλέ-τουΜπολσόι,γιορτάζειφέτοςτα237χρόνιαλειτουργίαςτης.ΣτοΜέγαροΜουσικής,θαπαρουσιάσουνδύοκλασικέςχορογραφίεςτουχορευτι-κούρεπερτορίου:τηςΚακοφυλαγµέ-νης κόρηςκαιτουΚαρυοθραύστη,τιςοποίεςθαμπορέσεινααπολαύσειτοκοινόσεόλητηδιάρκειατωνεορ-τών.ΟιπαραστάσειςξεκινούνμετηνΚακο-φυλαγµένη κόρη,(έως19/12).ΑκολουθείοΚαρυοθραύστης(22-29/12).Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα, Τ. 210-7282333.

Έκθεση του Έκτορα Δημησιάνου στη Θεσσαλονίκηέως 30 Δεκεμβρίου Κατάτηδιάρκειατηςμεγάληςπυρκα-γιάςτου2007,οΈκτωρΔημησιάνοςκατέγραφετατοπίατηςΠάρνηθαςκαιτοαπόκοσμοσκηνικόπουάφη-νανπίσωτουςοιφωτιές:έναβουνόγεμάτοστάχτες,μπάζα,ερειπωμένακτίσματα,εικόνεςκαταστροφήςκαιμετάλλαξης.Ηέκθεσηπαρουσιάζε-ταιστηΘεσσαλονίκηστοΚεντρικόΠρόγραμματηςPhotoBiennale,στο

πλαίσιοτωνεκδηλώσεωνπουδιοργανώνειτοΓραφείοΝεολαίαςτηςΝομαρχίαςΘεσσαλονίκηςσεσυνεργασίαμετοWWFΕλλάςστονπολυχώροτέχνηςκαιπολι-τισμού«Μύλος».Πολυχώρος Τέχνης και Πολιτισμού Μύλος: Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310-551836.

01_01_23.indd 8 12/13/10 8:41:58 AM

Page 9: pame ellada 6

9ΠAMEEΛΛΑΔΑ

«Ο Θεός της σφαγής» στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»Τοπολυσυζητημένο,βραβευμένοέργοτηςΓιασμίνΡεζά«ΟΘεόςτηςσφαγής»ανεβαίνειστοθέατρο«Κά-τιαΔανδουλάκη»σεσκηνοθεσίαΣταμάτηΦασουλήμετουςΚάτιαΔανδουλάκη,ΓιάννηΦέρτη,ΓιάννηΒούροκαιΚατιάναΜπαλανίκα.Δύοσύγχροναζευγάρια–ενωμέναμεταιεράδεσμάτουγάμου–συναντώνταιμεαφορμήτοάγριοξύλοπουέπαιξανταπαιδιάτους.Ηπρόθεσήτουςείναινατασυμφιλιώσουνκαιναξαναφτιάξουντοκλίμαανάμεσάτους.Αντ’αυτού,οιτέσσεριςαυτοίαξιοπρεπείς,σύγ-χρονοιπολίτεςμετατρέπονταισεάγριαθηρία.Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη: Αγ. Μελετίου 61Α & Πατησίων, Κυψέλη, Αθήνα, Τ. 210-8640414.

Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, στο Μουσείο Μπενάκη έως 31 Ιανουαρίου24σύγχρονοιΈλληνεςδημιουργοίπα-ρεμβαίνουνμεταέργατουςστημόνιμησυλλογήτουΜουσείουΜπενάκη.Ηέκθεσηεπιχειρείέναδιάλογοανάμεσαστηνκαταγεγραμμένηιστορίακαιτηνάγραφη,ανάμεσαστηνεπίσημηιστορία

καισταίχνητωνμικρώνκαθημερινών ιστοριώνμέσαστοχρόνοØίχνηπουγίνονταιντοκουμένταγιατουςμελετητέςτουμέλλο-ντοςήαφορμήδημιουργί-αςγιατουςκαλλιτέχνεςτουσήμερα.Επιμέλεια:ΜάνοςΣτεφα-νίδηςΜουσείο Μπενάκη (Κεντρικό Κτίριο): Κουμπάρη 1, Τ. 210-3671000.

«Φρεναπάτη» στο Εθνικό Θέατροέως 30 ΙανουαρίουΤοκλασικόαριστούργηματουΠιερΚορνέιγγιαπρώτηφοράστοΕθνικόΘέατρο,στηνΚεντρικήΣκηνή,μετονΧρήστοΛούλησεσκηνοθεσίαΔημήτρηΜαυρίκιου.Ενεργοποιώνταςτοπαιχνίδιτηςψευδαίσθησηςκαιτηςσκηνικήςδρά-σης,οΚορνέιγδημιουργείένα«θέατρομέσαστοθέατρο»,όπουσυγγραφέας,ηθοποιοίκαι«θεατές»αναμειγνύουντηζωήμετηντέχνηκαιτηνπραγματικότηταμετηφαντασία.Εθνικό Θέατρο-Κεντρική Σκηνή: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα, Τ. 210-5288170-1, 210-3305074.

01_01_23.indd 9 12/13/10 8:42:17 AM

Page 10: pame ellada 6

10 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

7

6

5

432

1Βοηθήστε έναν μπούφο στην ΑίγιναΣυνδυάστεδιακοπέςκαιοικολογικήευαισθητοποίηση,μεμιαεπίσκεψηστοΕλληνικόΚέντροΠερίθαλψηςΆγριωνΖώων,(www.ekpazp.gr,Τ.22970-31338,6973318845),πουφιλοξενείαλεπούδες,ρακούν,γεράκια,κουκουβάγιες,όρνια,πελεκάνους,αλεπούδες,κουνάβιακαικάθεείδουςάγριαζώαπουβρίσκονταιτραυματισμένακαιμεταφέρονταιεδώγιαφροντίδα,μέχρινααπελευθερωθούνήγιαμόνιμηδιαμονή.ΤοΚέντρο,μετάτιςζημιέςπουυπέστηαπότιςβροχέςστατέληΣεπτεμβρίου,χρειάζεταιβοήθεια,γι’αυτόκάντεμιακαλήπράξηκαιυιοθετήστεέναννανόμπουφοήόποιοζώοεσείςπροτιμάτε.

«Κολλήστε» στα σιρόπια του Νεντίμ Ενδώστεστηνπιογλυκιά«αμαρτία»τηςΚομοτηνής,τιςδημιουργίεςτουζαχαροπλαστείουΝεντίμ(www.nedim.gr,Τ.25310-22036).Δοκιμάστετοσουτζούκλουκούμ,πουφτιάχνεταιαπόκαρύδιαπερασμένασεσπάγκο,βουτηγμένασελουκούμιμεμούστο.Εδώ,κρύβονταικαιάλλες«κολασμέ-νες»γεύσεις,όπωςραχάτλουκούμ,πασάλουκούμ,χανούμμπουρέκ,σιροπιαστά,ταούκγκιουσού,δηλαδήκρέμααπόστήθοςκοτόπουλου,τσουρέκια,παστέλιακαικαριόκες,ενώφεύγοντας,εκτόςαπότοκαζάνντιπί,θαγευτείτεκαιτα«χείλητηςκαλλονής»,τοντιμπέρντουντάι.

Αναζητήστε το Χρισσό του ΠαρνασσούΕπισκεφθείτεστουςπρόποδεςτουκοσμικούΠαρνασσού,τομικρό,διατηρητέο,παραδοσιακόοικισμότουΧρισσού(www.chrisso.gr),πουαπέχει175περίπουχλμ.απότηνΑθήνα.Χαλαρώστεστακαφενείατηςκεντρικήςπλατείας,περπατήστεσταστενάκαλντερίμια,φωτογραφίστεταφουγάρατωνπαλιώνελαιοτριβείωνκαιτοπαλιόδημοτικόσχολείο,έργοτηςσχολήςΤσίλερ.Γιαήρεμηδιαμονήεπιλέξτετονομώνυμοξενώνατουχωριού,ενώ,ανπεινάσετε,χορτάστεμερουμελιώτικοκοκο-ρέτσικαικοντοσούβλιστηνταβέρνατουΦούρλα.

Χαθείτε στα «νερά» του Εύ-Οίνου στη Ναύπακτο ΜιαανάσααπότογραφικόλιμάνιτηςΝαυπάκτου,στηνοδόΣι-σμάνη,τα«ποτάμια»κρασιούτουΕύ-Οίνου(Τ.26340-28266)καιοιλαχταριστοίτουμεζέδεςυπόσχονταιναικανοποιήσουντιςγαστριμαργικέςσαςαναζητήσεις.Ανκαταφέρετεναβρείτεάδειοένααπότατραπέζια,μελετήστετοεμπνευσμένομενούκαιδοκιμάστεψαρονέφρισαμποτάζ,κόταλειράτη,μπαρούτι,χιονόμπαλες,τούρταχαλούμι,κέραταβερνικωμένα.Αφήστε,όμως,καιλίγοχώρογιαταγλυκάπουκερνάειτομαγαζίστοτέλος.Σαςευχόμαστεολόψυχαναπέσετεστημέρατουσπιτι-κού,σιμιγδαλένιουχαλβά.

Ανακαλύψτε τη ζούγκλα των ΓρεβενώνΕπισκεφθείτετοχωριόΜηλιάήΜηλέα,15χλμ.απόταΓρε-βενά,όπουτο2007ανακαλύφθηκανοιμεγαλύτεροιχαυ-λιόδοντεςτουκόσμου,μήκους5,02μέτρων!Ανήκουνσεμαστόδοντοπουέζησεπριναπό3.000.000χρόνιακαιφιλο-ξενούνταιστοΜουσείοΦυσικήςΙστορίαςτουχωριού(http://mfi-miliasgrevenon.gr,Τ.2462351500),μαζίμεέναδεύτεροζευγάριχαυλιόδοντες,4,39μέτρωνπουκατείχαντοπροηγού-μενοδιεθνέςρεκόρ.ΚοιτάζονταςταευρήματατουΜουσείου,πουπεριλαμβάνουνοστάαπόγαζέλες,ρινόκερους,αγριόχοι-ρουςκαιβίσονες,αναλογιστείτεπόσοέμοιαζεαυτήηγειτονιάτηςΕλλάδαςμεσαβάνα,όπουβασιλιάςτωνζώωνήτανομαχαιρόδοντας,πρόγονοςτουσημερινούλιονταριού,απότονοποίοέχειαπομείνειστηΜηλιάέναςκυνόδονταςμήκουςσχεδόν20εκατοστών.

Θαυμάστε τη συνύπαρξη μιας στέγης με 17 δέντραΓίνετεαυτόπτεςμάρτυρεςενόςαρχιτεκτονικούκαιγεωλογικούθαύματοςστοχωριόΒάστατηςΑρκαδίας,30χλμ.απότηΜεγα-λόπολη.ΚοντάστορέμαΚρύατουχωριού,σεέναειδυλλιακότοπίο,ανακαλύψτετομοναδικόσύμπλεγμα17πελώριωνδέ-ντρωνπουξεπηδούνμέσααπότηστέγητηςμικρήςβυζαντινήςεκκλησίαςτηςΑγίαςΘεοδώρας(www.agiatheodora.gr),απόταθεμέλιατηςοποίαςαναβλύζουννερά.«Τοσώμαμουναγίνειεκκλησία,ταμαλλιάμουδέντρακαιτοαίμαμουνερό»,ευχήθηκεηΑγίαΘεοδώρα,λίγοπριντηνεκτέλεσήτηςκαιεσείςθαδιαπιστώσετεότιοιδυνάμειςτουΘεούήτηςφύσης,έκαναντηνεπιθυμίατηςπραγματικότητα.

Αγγίξτε τις πηγές του Αγγίτη στη ΔράμαΠερπατήστεστομεγαλύτεροποτάμιοσπήλαιοτουκόσμου,αυτότωνπηγώντουΑγγίτη(www.spilaioaggiti.gr,Τ.25220-60460),γνωστόκαιωςΜααρά,κοντάσταχωριάΑγγίτηςκαιΠηγές,25χλμ.απότηΔράμα.ΟΑγγίτης,αφούδιατρέξειυπόγειατοΦαλακρόΌρος,χύνεταικαιπάλιστοφωςστηναίθουσατουυδροτροχού,οοποίοςκατασκευάστηκεστατέλητηςΤουρκοκρατίαςκαιμέχριτο1960υδροδοτούσετηγύρωπεριοχή.Τοεπισκέψιμομονοπάτιτων500μέτρωνξεκινάαπότηντεχνητήγέφυραπουπερνάπάνωαπότονποταμόκαιόσοπροχωράτε,τοβλέμμασαςθααιχμαλωτίζουνοιαντανακλάσειςτωνσταλακτιτώνστανερά,όπουκολυμπούνημιδιάφανεςπε-τροκαραβίδες,διάφαναψάριακαιτοξεχωριστότυλινάρι.

ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Από την Ελβίρα Δρακάκη

01_01_23.indd 10 12/13/10 8:42:20 AM

Page 11: pame ellada 6

Στο πανέµορφο ελατόδασος του Ελικώνα σε υψόµετρο

850 µέτρων στο Κυριάκι Βοιωτίας, ο ξενώνας

Φλυγόνιον σας παρέχει µια αξέχαστη διαµονή.

ΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΗΛ: 2267051229, 6937253185, 6936849180-2

e-mail: flygonion@gmail., www.flygonion.com

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΛΥΓΟΝΙΟΝ

01_01_23.indd 11 12/13/10 8:42:35 AM

Page 12: pame ellada 6

12 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Μουσείο της Ακρόπολης ΤοΜουσείοτηςΑκρόποληςαπέσπασετοβραβείοτου«ΚαλύτερουΜουσείουτουκόσμου»,σεδιαγωνισμόπουδιενήργησεηΈνωσηΔημοσιογράφωνΤουριστικώνΣυντακτώνΜεγάληςΒρετανίας,στοπλαίσιοτηςπαγκόσμιαςτουριστικήςέκθεσηςτουΛονδίνου.ΤοσχετικόβραβείοπαρέλαβεεκμέρουςτηςελληνικήςκυβέρνησηςουφυπουργόςΤουρισμούκ.ΓιώργοςΝικητιάδηςοοποίοςστησύντομηομιλίατουτόνισεότιηβράβευσηαυτήανοίγειτοδρόμογιατηνεπιστροφήτωνΓλυπτώντουΠαρθενώνα.China’s Fantasy

Νέα, hot αφίξεις, καινούργια στέκια, αποδράσεις, γαστρονομικοί προορισμοί, τάσεις. Η ομάδα του «Πάμε Ελλάδα» ανοίγει το χάρτη, σταθμεύει στα καλύτερα και συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Γιατί τα καλά νέα πρέπει να ταξιδεύουν γρήγορα.

Καλά Μαντάτα

01_01_23.indd 12 12/13/10 8:42:47 AM

Page 13: pame ellada 6

13ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Μύκονος ΩςκαλύτεροευρωπαϊκόνησίεπέλεξανγιαμιαακόμηχρονιάτηΜύκονοοιαναγνώστεςτηςαμερικάνικηςέκδοσηςτουπεριοδικούCondéNastTraveler,απονέμονταςστονησίτοCondéNastTravelerReaders’ChoiceAward.ΤαπλέονανταγωνιστικάνησιάτηςΜεσογείουκαιτηςΝότιαςΕυρώπηςόπωςηΊμπιζα,τοΚάπρι,ηΜαδέρακαιηΜα-γιόρκα,έφαγανγιαάλλημιαφοράτησκόνητηςσταρτωνΚυκλάδων.

Κτήμα ΓεροβασιλείουΤο Κτήμα Γεροβασιλείου είναι

το οινοποιείο της χρονιάς, αφού απέσπασε τη μεγαλύτερη διάκριση από το σημαντικότερο

περιοδικό κρασιού στην Αμερική, το Wine & Spirits magazine.

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια του αρχισυντάκτη και εκδότη Joshua

Greene: «Θα ήθελα να εκφράσω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια…

Οι επιδόσεις του Κτήματος Γεροβασιλείου το καθιστούν

έναν εξαιρετικό πρεσβευτή για τα κρασιά της Ελλάδας».

«Το Νησί»Σύμφωναμετουςντό-πιους,ηπροβολήτηςτηλεοπτικήςσειράς«ΤοΝησί»,έχειεκτοξεύσειτιςαφίξειςτωντουριστών,όχιμόνοστηΣπιναλόγκα,αλλάκαιστονΆγιοΝικό-λαο,τηνΕλούντακαιτηνΠλάκαπουγειτνιάζουνμετοδιάσημοπλέοννησίτωνχανσενικών.ΤουπουργείοΠολιτισμούκαιΤουρισμού,μετάαπόαιτήματατουΔήμουΑγίουΝικολάουκαιτωντοπικώνφορέωνκαισεσυνεργασίαμαζίτουςθαπαρατείνειτηλειτουρ-γίατουαρχαιολογικούχώρουτηςΣπιναλόγκαςκαικατάτηχειμερινήπερίοδοέως28/2/2011.Οχώροςθαείναιεπι-σκέψιμοςκαικατάταΣαββατοκύριακα.Επίσηςθαείναιανοιχτόςκαικατάτιςημέρεςτωνεορτώναπό22/12/2010έως6/1/2011,εξαιρουμένωντωνεπίσημωναργιών.Τοωράριολειτουργίαςθαείναι9:00-15:00.

Costa NavarinoΟσχεδιασμόςτουNavarino Dunes,τηςπρώτηςπεριοχήςτηςCosta Navarino,επιβραβεύθηκεστηναπονομήτωνEuropean Hotel Design Awards.Το“The Romanos, a Luxury Collection Resort”στοNavarinoDunes,βραβεύθηκεστηνκατηγορίαBestSuite,InteriorDesigntheYear.Toβραβείοπαρέλαβεοκ.Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος,διευθύ-νωνσύμβουλοςτηςTEMES AE,φο-ρέαανάπτυξηςτηςCostaNavarino.

01_01_23.indd 13 12/13/10 8:43:00 AM

Page 14: pame ellada 6

14 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Ανεπιθυμείτεέναζεστόbar-restaurantμεκαλήκουζίνα,υπέροχημουσικήκαιατμόσφαιραΝέαςΥόρκης,τότετοΕΠΙΤΟΚΙΟBURGERBARείναιηαπόλυτηεπιλογή.ΠρόκειταιγιατοαδελφάκιτουγνωστούbarΕΠΙΤΟΚΙΟπουαπότο1987αποτελεί«θεσμό»στηΝέαΣμύρνη.ΑπότονπροσεκτικάδιαμορφωμένοκατάλογοτουΕΠΙΤΟΚΙΟBERGERBARσαςπροτείνουμετofingerfood,ταburgersκαιτομοναδικόmixedgrill.Στημεγάλητουμπάραμπορείτενααπολαύσετεμεγάληποικιλίααπόμπύρες–αλλάκαιό,τιποτόεπιθυμείτε–καινατασυνοδεύσετεμευπέροχεςμικρέςκαιμεγάλεςποικιλίες.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ BURGER BARΑγίας Φωτεινής 19, Νέα Σμύρνη, Τ. 210-9333934

ΕΠΙΤΟΚΙΟBURGERBAR

ΤΑΣΗ

01_01_23.indd 14 12/13/10 8:43:24 AM

Page 15: pame ellada 6

15ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Από την Κίνα με αγάπηΤοChina’sFantasyείναιτοαγαπημένομαςκινέζι-κοεστιατόριοαπότο1995.Εδώθασυναντήσετετηφαντασίατηςκινέζικηςκουζίναςσεατμόσφαιραbar-restaurantτηςΝέαςΥόρκης.Λιτή,μοντέρνα,μικρήαίθουσα,ζεστάχρώματα,χαμηλόςφω-τισμός,απαλήμουσικήκαιαυθεντικήκινέζικηκουζίναυπότηνυψηλήεποπτείατουchefMrBaoGiang,ειδήμονατηςπαραδοσιακήςκινέζικηςκουζίναςκαιαγαπημένουσυνεργάτητουεστιατο-ρίουκαθ’όλητηδιάρκειατηςπορείαςτου.China’s Fantasy: Καμπούρογλου 32, Νέο Ψυχικό, Τ. 210-6749889

FUGA Κονσέρτο γεύσεωνΈνανέο,ιδιαίτερο,κομψόεστιατόριουψηλώνπροδι-αγραφώνέκανεπρεμιέραστηνΑθήνα,στηνκαρδιάτουκήπουτουΜεγάρουΜουσικής,παρουσιάζονταςεξαιρετικάιταλικάκαιμεσογειακάπιάταμεφρέσκακαιπολύπροσεγμέναυλικάυπότιςοδηγίεςτουσεφAndreaBerton(βραβευμένοςμεδύοαστέριαMichelin).ΜόνιμοςσεφτουεστιατορίουείναιοΙταλόςPantaleodePinto,πουέχεισυνεργαστείμετονΜπερτόνκαιπροη-γουμένωςεργαζότανστο«ΑtelierdeJoelRobuchon»στοΠαρίσι.Προςτοπαρόνείναιανοιχτόμόνογιαδείπνο,ανεξαρτήτωςεκδηλώσεων,όμωςσύντομαθαδέχεταιόλημέραόλοτοκοινό.Fuga: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κόκκαλη 1, Τ. 210-7242979

ΘΑ

ΔΙΑ

ΣΚΕ

ΔΑΣΟ

ΥΜ

Ε

…σε άλλο γαλαξία στο Galaxy Bar του HiltonΕπίδύομήνες,οαρχιτέκτοναςΑλέξανδροςΤομπάζηςκαιοισυνεργάτεςτουεργάζοντανγιατηνανακαίνισητουμπαρ,ενώοιbartendersεκπαιδεύονταναπότην«GorgeousGroup»,μίααπότιςκορυφαίεςεταιρείεςσεbarconceptκαιtraining,προκειμένουτοαγαπημένοαθηναϊκόστέκιναπαρουσιάσειένανέοπρόσωπογιατοχειμώναπουέφτασε.Οιπερισσότερεςπαρεμβάσειςέγινανστοταβάνι,ώστεναθυμίζειτογαλαξιακόστερέωμα,ενώοκατάλογοςέχειεμπλουτιστείμε10νέα,πρωτότυπααλκοολούχακοκτέιλ,πουδημιουργήθηκαναποκλειστικάγιατοGalaxyBarμεονόματαεμπνευσμένααπότοσύμπανκαιταουράνιασώματα.Για να κρατήσετε ένα τραπέζι «κάτω από τ’ αστέρια», τηλεφωνήστε στο 210-7281402.

…με jazz ρυθμούς στο N.J.V. Athens PlazaΈναςνέοςμουσικόςχειμώναςαρχίζειστοExplorer’sLoungeBarτουΞενοδοχείουN.J.V.AthensPlazaγιαναομορφύνειτιςβραδιέςμαςστοκέντροτηςπόλης,στοΣύ-νταγμα.Χαρείτετηνατμοσφαιρικήjazzμουσικήμ’έναποτόκαικαταπληκτικάethnicπιάταιταλικά,μεξικάνικα,ελληνικάαπότηνποιοτικήκουζίναμας.

ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟρΙΑ ΤΟΥ ΜΗνΑ

01_01_23.indd 15 12/13/10 8:43:44 AM

Page 16: pame ellada 6

16 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

…με τις εκδόσεις Μίλητος στην Καβάλα

Στηνπόληπουαπότηναρχαιότητακιόλας,ήτανένασημαντικόλιμάνι,υποδοχέαςπολλώνκαιδιαφορετικώνομάδωνκαιφυλών,ηκάθεμίααπότιςοποίεςέβαλετοδικότηςλιθαράκιστο«χτίσιμο»ενόςξεχωριστούπολιτισμούπουέχειτιςρίζεςτουεξίσουστηνΕυρώπηκαιστηνΑνατολή.Στηναμφιθεατρικάχτισμένηπρωτεύουσα,μιαγαλάζιαπολιτείατουελληνικούβορράπουτηναγκαλιάζειτοΑιγαίοπέλαγος,στοναξιοζήλευτοτόποπουσυγγραφείςκαιπεριηγητέςονόμασαν«μικρόMonteCarlo».ΣτιςσελίδεςαυτούτουλευκώματοςθαρρείςπωςηΚαβάλαξαναζείτοπαρελθόντης,αλλάκυρίωςζειτοπαρόντηςκαιμαγεύει,πλανεύεικαιπαρασύρειτοναναγνώστησεέναμοναδικόρυθμόπανέμορφωνεικόνων.

…στην Κόνιτσα για… αμπελοφιλοσοφίες, στον ξενώνα Villa Rustica

Στοξύλινοαποστακτήριομετομεγάλοτζάκι,ηοικογένειαΝι-κολοπούλουδιατηρείτηνπαράδοσηπουθέλειναμαζεύεταιδίπλαστοτζάκιμεμεζέδες,πολύτσίπουροκαιαυτοσχέδιεςμουσικέςβραδιέςμεκαλήπαρέα,χαλάρωσηκαιφυσικά…αμπελοφιλοσοφίες,αφούοισυζητήσειςδεναργούνναανάψουνκαι…θέλετεδεθέλετεκάποιαστιγμήόλοιθαγίνετεειδικοίστηναπόσταξη,στηνπολιτική,στημόδα,στοποδό-σφαιρο,στηναεροναυπηγική...Ευτυχώςπουοισουίτεςτουξενώναείναιδίπλαστοαποστακτήριο…Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον Χρήστο ή την Ελένη στα τηλέφωνα 26550-24910. www.villarustica.gr

…στην Τσαγκαράδα για… παιχνίδια με φρούτα, στον ξενώνα Αμανίτα

ΤοφθινόπωρομπήκεγιατακαλάκαιτοΠήλιο,άλλαξετοπράσινοχρώματουκαιβάφτηκεμεκοκκινοκίτρινεςκαικαφέαποχρώσεις.ΟξενώναςΑμανίτααναλαμβάνειναμαςμυήσεικαιφέτοςσταμυστικάτουπιογλυκούβουνού,προτείνονταςναμαζέψουμε,είτεασυνήθισταφρούταόπωςοιλωτοίκαιταχειμωνιάτικαμούσμουλα,είτεδιακοσμητικάκλαδιάαπόπουρ-νάρι.Ότανοκαιρόςαγριέψειτοτζάκιανάβεικαιεμείςθαπαίζουμεστηνκουζίναμας,φτιάχνονταςείτεμεταμήλα-φιρίκιατουβου-νούμηλόπιτες,γλυκόήπετιμέζι,είτεμεταξινάφρούτανόστιμεςμαρμελάδες.ΣπεύσατεναπρολάβετετοτελευταίοθεματικόΣαββατοκύριακοτουΔεκεμβρίουτηνΠαρασκευή17-Κυριακή19Δεκεμβρίου.Ξενώνας Αμανίτα: Τσαγκαράδα Πηλίου, T. 24260-49707, www.amanita.gr

ΑΠΟΔρΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ

ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΜΕ

01_01_23.indd 16 12/13/10 8:43:53 AM

Page 17: pame ellada 6

17ΠAMEEΛΛΑΔΑ

… τη νέα χρυσή βαλίτσα Cosmolite της samsonite!Για φέτος το χειμώνα η Samsonite, προτείνει για τις χειμερινές σας εκδρομές μια εντυπωσιακή και λαμπερή βαλίτσα σε χρυσή απόχρωση, που ταιριάζει απόλυτα σε μια glamorous εξόρμηση! Μοντέρνα γραμμή, ξεχωριστή φινέτσα, απόλυτη αντοχή και απίστευτα χαμηλό βάρος είναι μερικά από τα χαρακτηρι-στικά που συνδυ-άζει η νέα Glam Cosmolite βαλίτσα της Samsonite.

…ζεστά αξεσουάρ από την κολεξιόν του Oίκου Louis Vuitton

Αυτήτησεζόνθαζεστάνουμετοlookμας,θααλλάξουμετουςκανόνες

καιθαδώσουμετοπροσωπικόμαςύφοςμεμικρέςπινελιέςκαιαπρό-σμενεςλεπτομέρειεςκαισυνδυα-σμούςμεπαιχνιδιάρικηδιάθεση

απότηνκολεξιόνφθινόπωρο/χειμώνας2010-2011τουOίκουLouisVuitton.Φου-λάρια,γάντια,σκούφοικαιάλλααξεσουάρήρθανγιαναζεστάνουντιςκρύεςνύχτεςτου

χειμώναμεπολυτέλεια.

…το έξυπνο μικρό Xperia X10 mini proTosmartphoneτηςSonyEricson,πολύτιμοςσύντροφοςσεκάθεμαςταξίδιαφούηοθόνηαφήςκαιτοslideoutπληκτρολόγιοQWERTY,θαμαςδιευκολύνεισταe-mailκαιδενθαμαςστερήσειτηνεύκοληπρόσβασηστοFacebookκαιστοTwitter.Ανχα-θούμεθακατεβάσουμετιςυπηρεσίεςAndroidMarketκαιόχιμόνοθαβρούμετηνάκρηαλλάθαδούμεκαιliveεικόνεςαπότουςδρόμους.Μετηφωτογραφικήμηχανή5megapixelsθαβγάλουμεποιοτικέςφωτογραφίες.ΚαιανταξιδέψετεεκτόςΕλλάδαςμετιςυπηρεσίεςAndroidMarket,μπορούμεναμεταφράσουμεοποιαδήποτεγλώσσατουκόσμου.

ΜΟΛΙΣ ΑνΟΙΞΕ

Hello KittyΗπιοναζιάρακαιαβάσταχτακοριτσί-στικη,χαριτωμένηγατούλαπουέχειξετρελάνειτακορίτσιακάθεηλικίαςσεΕυρώπηκαιΑμερική,τώραάνοιξετηδικήτηςboutiqueστοκέντροτηςΑθήνας.Σχολικάείδη,κούπες,λούτρι-νακαιάλλαχαριτωμένακαιχρήσιμααντικείμενα,στολίζονταιαπόυπέροχασχέδια,λεπτομέρειεςπουενθουσιά-ζουνκαιφυσικάτηνπρωταγωνίστριαKitty.Στοά Κοραή 7 & Σταδίου 30, Αθήνα. Τ. 210-3236110

ΘΑ

ΑΓΟ

ρΑΣΟ

ΥΜ

Ε

01_01_23.indd 17 12/13/10 8:44:08 AM

Page 18: pame ellada 6

18 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Long Weekends

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΤο λούνα παρκ της φύσης

ΕίσαισταιστορικάΚαλάβρυταμεταγραφικάσπίτια,τατρεχούμενανεράκαιταέλατα.Αναζητάςόμωςαυτότοδιαφορετικό,πουμόνοεδώμπορείςναβρεις.Σουείπανότιοοδοντωτόςσιδηρόδρο-μοςείναικάτισαντοτρενάκιτωνπαιδικώνσουχρόνωνκαιότιθασεκατεβάσειαπότηνπλαγιάτουΧελμούκαιτα750μ.μετονπιοπεριπετειώδητρόπο.Κόψεεισιτήριοκαιεπιβιβάσου!

Από τη Μαρία Τζωρτζάκη

Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος ξεκινάει το ταξίδι του.

Βρίσκεσαισεέναβαγόνι,περνάςμέσααπόσκοτεινάτούνελ,γύρω

σουβλέπειςμόνοάγριαφύση.Πλάισουκυλάτοορμητικόποτάμι,περνάςπάνωαπό49γέφυρεςκαικάτωαπόεπιβλητικάβράχια.Ναι,έχειςμπειστονΟδοντωτό.Καιξέρειςκάτι;Είσαιτυχε-ρός,γιατίτομαγικόαυτότρενάκι,πουξεκινάειαπόταΚαλάβρυτακαιφτάνειωςτοΔιακοφτό,είναιτομοναδικόστοείδοςτουσεόλοτονκόσμο.Γαντζωμένοαπότηνπέτρα«τρυπάει»ταβουνά,δια-σχίζονταςτοφαράγγι του Βουραϊκού.Ακροβατώνταςστιςράγεςτου,αναλογί-σουότικατασκευάστηκεπριναπό114χρόνιακαιηδιαδρομήτουπαρέμεινεαπαράλλαχτηστοχρόνο.Δεν«πείραξε»όμωςτοφυσικόπεριβάλλον,αντιθέτωςενσωματώθηκεπλήρως,αφούμοιάζεισανναήτανπάνταεκεί…

10 ΑΚΟΜΗ ΛOΓΟΙ…

1 Γιαναφρεσκάρειςτιςιστορικέςσουγνώσεις,μπορείς να επισκεφθείςτην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.Εδώ,μεταξύάλλωνκειμηλίων,θαδειςαπόκοντάτολάβαροτηςΕλληνικήςΕπανά-στασης και τα άμφια του ΠαλαιώνΠατρώνΓερμανού.

2Ανάμεσασελαβυρινθώδειςδια-δρόμους,στοέςκαισταλακτίτες,θα

ανακαλύψεις13αλλεπάλληλεςκλιμα-κωτέςλίμνες.ΟλόγοςγιατοΣπήλαιο των Λιμνών,πουβρίσκεταιστοχωριόΚαστριά στο δρόμο Καλαβρύτων-Κλειτορίαςσευψόμετρο827μ.

3 Λατρεύειςταπαραδοσιακάπροϊό-ντα;ΤότεθακάνειςοπωσδήποτεβόλταστογραφικόδρόμοτηςΑγοράς,γιαναπρομηθευτείςβότανα,καρύδια,

τσάι,μέλι,χυλοπίτες,κάστανακαιφυσι-κάροδοζάχαρη, τοπερίφημογλυκόκουταλιούαπότριαντάφυλλο.

4Ανστοδρόμοσουσυναντήσειςαμέ-τρηταπλατάνιακαιτρεχούμενανερά

μεπέστροφες,τότεξέρειςότιέφτασεςστοχωριόΠλανητέρο.Θαπάρειςαλεύριολικής αλέσεως από το νερόμυλο-αλευρόμυλοκαιλίγοπιοπάνωθαβρειςτιςΠηγές του ποταμού Αροάνιου.

5Γίνεμάρτυραςολόκληρηςτηςιστορί-ας,τηςπαράδοσηςκαιτηςλαογραφίας

τωνΚαλαβρύτωνμεμιαεπίσκεψηστοΔη-μοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

6 Γιασέναπουείσαιάσοςστιςλευκέςπίστες,μάθεπωςτοΧιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων,πουλειτούργη-σεγιαπρώτηφοράτο1988,βρίσκεταιστηβορειοδυτικήπλαγιάτουΧελμού,μετηνψηλότερηκορυφήτου(Νεραϊδο-ράχη)νααγγίζειτα2.340μ.

7ΑνέβαστοΧελμό,καισυγκεκριμέναστα800μ.,καικάνετογύροτης

λίμνης Τσιβλούμετοτζιπσου,γιατί

ΤοόνομαΚαλάβρυταεμφανί-στηκετηνπερίοδοτηςΦραγκο-κρατίαςκαισημαίνειΚαλάΝερά(γιατηνακρίβειαΚαλάΒρύα),αφούτουγρόστοιχείοήτανπλού-σιομέσακαιέξωαπότηναχαϊκήκωμόπολη.

01_01_23.indd 18 12/13/10 8:44:15 AM

Page 19: pame ellada 6

19ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεCastle ResortΤ.26920-24556,www.castleresort.grΠέτρινοσυγκρότημαστοδρόμογιατοχιονοδρομικό,απλωμένοαμφι-θεατρικάστηνπλαγιάμεχτιστούςκαναπέδεςκαιτζάκι.Πύργος Γεροδήμου Τ.26920-22456Μοιάζειμεμανιάτικοπύργοκαιβρί-σκεταικοντάστοσταθμότουΟδο-ντωτού.Διαθέτειμεζονέτεςμετζάκι.Georgio’s V Chalet Τ.26920-24600,www.georgiosv.grΑτμοσφαιρικάσαλέσεένακτήμα16στρεμμάτωνανάμεσασταέλατα.Διαθέτεικαιάλογαγιαβόλτεςστοδάσος.Aphrodite’s InnΤ.26920-23600,www.aphroditeinn.grΔιώροφομέσαστοελατοδάσοςτουΧελμού.Ιδανικόορμητήριογιασκι,ιππασίακαιεκδρομέςστηφύση.

Πού να φάτεΆρωμα Τ.26920-24843Μικρήσάλαγιανόστιμουςμεζέδεςκαιπιάταστάμναςσυνοδείατσίπου-ρουκαιρακόμελουστομπρίκι.Βαρβιτσιώτης Τ.26920-22049/6974751664Γιαγκιούλμπασιστηλαδόκολλα,κουνέλιλαδορίγανηκαιγαρδου-μπάκιαστοφούρνο.Καταφύγιο Τ.26910-97292Χορτόπιτεςμεσπιτικόφύλλοκαιφέταμεμέλικαισουσάμισεέναπα-ραδοσιακόκτίριο.Χωριάτικη Ταβέρνα Τ.26920-24042Γιαπαϊδάκια,χωριάτικοκόκορακαιγίδαβραστή.

Πώς να πάτεΟδικώς, μέσω της ΕθνικήςΟδούΑθηνών-Κορίνθου, σε δυόμισιώρες.Εναλλακτικά,μεκαθημερινάδρομολόγιαπουεκτελούνταλεω-φορείατουΚΤΕΛΚηφισού.

Χρήσιμα τηλέφωνα:ΑστυνομικόΤμήμα:26920-23333Νοσοκομείο:26920-22222ΣταθμόςΚαλαβρύτων:26920-22245

–μεταξύμας–δενείναιηκατάλληληεποχήγιαποδήλατοβουνούήκαταδύ-σειςστοβυθότης.

8 ΘαύμασετοπερίφημοΑρχοντικό της Παλαιολογίνας,τοαναστη-

λωμένοκτίριοτου15ουαιώνα,πουβρίσκεταιμέσαστηνπόληκαιέχειμετα-τραπείσεπολιτιστικόπολυχώρο.

9 500μ.ανατολικάτωνΚαλαβρύ-τωνστολόφοτουΚαπήνιώσεδέοςμπροστάστονΤόπο Θυσίαςμετομε-γάλοΣταυρό,πουθυμίζειτηνεκτέλεσητωναντρώντηςπόληςαπότουςΓερμα-νούςκατακτητές.

10 ΓιαναταξιδέψειςστουςμύθουςτηςαρχαίαςΕλλάδας,ψάξεταΝερά της Στυγός,πουλένεότιχύνο-ντανστονΆδη.Θαταδειςναξεπηδούναπότηνομώνυμηπηγή.

Στο Κάστρο της Ωριάς θα ανέβεις μετά από μισή ώρα πεζοπορία. Ερείπια με-σαιωνικών κτιρίων και λείψανα από το φράγκικο κάστρο σε συνδυασμό με υπέροχη θέα σε αποζημιώνουν για την ανάβαση.

Tip

Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.

01_01_23.indd 19 12/13/10 8:44:22 AM

Page 20: pame ellada 6

20 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΑΓΟΡΙΑΝΗΠάρ' το αλλιώς και θα τη βρεις!

Από την Κατερίνα Παπαθανασίου

ΒγαίνονταςαπότοΛιβάδιτηςκοσμοπολίτισσαςΑράχοβαςακολουθείςφιδογυριστέςστροφέςμέσασεένακαταπράσινοτοπίο22χλμ.δοκιμάζονταςτιςαντοχέςτουστομαχιούσου.Μιαπινα-κίδαμεμεγάλαγράμματασεενημερώνειότιέφτασεςτελικάστονπροορισμόσου.Ένανπροορισμόαλλιώτικο.ΗζεστήφιλοξενίατωνντόπιωνκαιηκοντινήαπόστασηαπότοχιονοδρομικόείναιμερικάμόνοαπόταδυνατάχαρτιάτηςκρυμμένηςστηβορειοδυτικήπλευράτουΠαρνασσούΑγόριανης.Παίξεμιαπαρτίδαμαζίτηςκαιθατοδιαπιστώσειςιδίοιςόμμασι.Προσοχήόμως!Μηντοδιαδώσειςπολύ!

Αιωνόβια πλατάνια στολίζουν την πλατεία του χωριού.

Ενημερώσουγιατονκαιρόπρινξε-κινήσειςτοταξίδισου,αφούσυχνά

ηθερμοκρασίαπέφτειμέχρικαιστους-15ÆCκαιοιχιονοπτώσειςείναιπολ-λές!Κάνεεπίσημηπρότασηστουςπιοτολμηρούςαπότουςκολλητούςσου,γέμισετοντεπόζιτοτουαυτοκινήτουσουβενζίνηκαιτοπορτμπαγκάζφόρμεςτουσκικαιτράβηξετελικάχειρόφρενοστηνΑγόριανη!ΗΑγόριανηήαλλιώςΕπτάλοφοςβρί-σκεταισευψόμετρο850μ.στηβορειο-

δυτικήπλευράτουΠαρνασσού.Άφησεταμπαγκάζιασουστοδωμάτιοκαιβγεςγιααναγνώρισητηςπεριοχής.Κάθισεπάνωστουςεπτάμικρούςλόφους(απόεκείκαιτοόνομαΕπτάλοφος)καιαπόλαυσετηθέαμέχριτοΚαλλίδρομοκαιτοΖητούνι.Έλατακαιάλλαφυλλο-βόλαδέντραθασεπαρασύρουνσεέναπαιχνίδιεμποτισμένομεμιαμαγικήεσάνςσανσεελβετικότοπίο,ενώχίλιεςδυοπηγέςθαδροσίσουντονουρανίσκοσουμεταγάργαρανεράτους.

10 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ…

1Μετοπουθαφτάσειςπροσπάθησενα«ξεγελάσεις»τηνπείνασουστο

φούρνο τουκυρίουΔημήτρηΑρβανίτηδοκιμάζονταςχορτόπιτακαιτυρόψωμο,όλασπιτικά.

2 Σεπερίπτωσηπουκαταγραφείπε-ριστατικό οξείας υπογλυκαιμίαςανάμεσαστουςκολλητούς,γίνεοήρω-ας τηςπαρέαςπροσφέρονταςλίγουςαπότουςδιάσημουςκουραμπιέδεςτουεργαστηρίου-ζαχαροπλαστείουστηνπλατείατουχωριού.

3Δεςμεταμάτιασου,γιαναμαςπιστέψεις, την κυρίαΚούλαστο

παραδοσιακό καφενείοτουχωριούνασερβίρειστουςπιστούςθαμώνες,εκτόςαπόελληνικόκαφέκαιτηναλ-ληλογραφίατους.

4Παρακολούθησε τους πνεύμονέςσουνα«πλημμυρίζουν»απότον

βουνίσιοαέρα,περιδιαβαίνονταςταπέ-τρινα καλντερίμια με κατεύθυνση τομοναδικούφυσικούκάλλουςκαταρρά-κτη Μάτεση,ύψους50-60μ.

Στις8Οκτωβρίουτου1943οιΓερμανοίκατέστρεψανολοσχερώςτηνΑγόριανη,καίγοντας146απότασυνολικά184σπίτιατης.

Long Weekends

01_01_23.indd 20 12/13/10 8:44:27 AM

Page 21: pame ellada 6

21ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Χρήσιμα τηλέφωνα:ΔήμοςΠαρνασσού:22343-50400ΑστυνομίαΠολύδροσου:22340-51222ΑγροτικόΙατρείοΠολύδροσου:22340-51217ΧιονοδρομικόΚέντροΠαρνασσού:8001100300

Πού να μείνετεElatos Resort & HealthΤ.22340-61162-3,6944854933,www.elatos.comΤοπρώτοαλπικόResortστηνΕλλά-δασεμιαμαγευτικήτοποθεσία.Teresa Country LodgeΤ.6946060381,www.teresacountrylodge.comΔωμάτιαμεμεγάλαμπαλκόνιαμεθέαστονκάμποκαισταβουνάτουΠαρνασσού.Το Μπαλκόνι της ΑγόριανηςΤ.22340-61127-61227-61367,6932432639,www.balcony.grΗοικογένειαΤσαρουχάσούπρο-σφέρειέναοικογενειακόπεριβάλλονμεζεστήφιλικήατμόσφαιρα.

Πού να φάτεΟ Σταύρος Τ.22340-61305Δοκίμασεγίδαβραστή,κοκορέτσιήπαραδοσιακήχορτόπιτα.Το Κουτούκι της ΑγόριανηςΤ.22340-61495Υπότησκιάτωνδύοαιωνόβιωνπλα-τάνωνθαβρειςμεγάληποικιλίααπόμεζέδες.Ταβέρνα Τα ΠλατάνιαΤ.22340-61245Επίλεξεκόκορακρασάτο,χοιρινόμεπιπεριέςστοφούρνοήμαγειρευτάτηςώρας.

Πώς να πάτεΑπότηνΑράχοβαξεκίνησεοδικώςγιαΑγόριανηήΕπτάλοφοπαίρνο-νταςτοδρόμοπροςτοχιονοδρομικόκέντρο.Στηδιασταύρωσηγιατοτε-λευταίο,συνέχισεευθείακαιμετάαπόπερίπου22 χλμ. θαφτάσειςστονπροορισμόσου.

5 ΜεγαλύτερηπηγήμεάφθονανεράστοχωριόείναιηΜάνα.Τοκαλύ-τερο πόσιμο νερό φυσικά είναι τηςπηγήςΒασιλική.ΤοπιοχωνευτικόείναιτωνΑγίων Αναργύρων,καθώςπερι-έχεισεμεγάλοποσοστόσόδα,ενώτοπιοκρύοείναιτηςπηγήςΚαλόγερος.Ακούσατε, ακούσατε... Κομματιάζεικαρπούζισεχρόνομηδέν!

6 Πήγαινεστο γεμάτοσταλακτίτεςκαισταλαγμίτεςσπήλαιοΚωρύ-κειον Άντρο,σπήλαιοιερότουΠάνακαιτωνΝυμφών,αλλάκαιστονΕφτά-στομο,μιααπύθμενηκαταβόθραγιαναικανοποιήσειςτοεξερευνητικόσουένστικτο.

7 Προσωπικότητεςπουαγάπησανκαιτίμησαντοντόπομετηνπαρου-

σίατουςείναιοΖαχαρίαςΠαπαντωνίου,οΆγγελοςΣικελιανόςκαιοΝίκοςΚαζα-ντζάκης.

8 ΝαέχειςστονουσουότιτοχωριόχρησίμευεωςκαταφύγιοκαιλημέριτωνΑγωνιστών του 1821,Ανδρού-τσου,Μακρυγιάννηκαιάλλων.

9 Συνδύασετιςδιακοπέςσουμεκοντι-νέςεξορμήσειςστηνπολυσύχναστηΜύκονοτουχειμώνα,τηνΑράχοβα,τουςμοναδικούςΔελφούς,τοΧιονο-δρομικό Κέντρο και τον Εθνικό Δρυμό,τηνιστορικήΆμφισσακαιτηθρυλικήΓραβιά,τηγραφικήΠολύδρο-σο,τηνΤιθορέακαιτηνΑμφίκλεια,τογνωστόαπότιςαποτρόπαιεςπράξηςτηςναζιστικήςθηριωδίαςΔίστομο,τομεγα-λύτεροβυζαντινόμοναστήριτηςχώρας,τηΜονή του Οσίου Λουκά,τηνΙτέα καιτοΓαλαξίδι.

10 Πάρεφεύγονταςντόπια προϊ-όντα:φασόλια,ντομάτες,μέλι,

τσάι,καρύδια,κεράσια,μήλαφιρίκιαήτυροκομικάπροϊόντα.

Από τον Επτάλοφο ξεκινούν ορισμένες από τις ομορφότε-ρες πεζοπορικές και οδοιπο-ρικές διαδρομές του Παρνασσού. Ξεχωρίζει αυτή του ευρωπαϊκού μο-νοπατιού Ε4, που καταλήγει στους Δελφούς μετά από πεζοπορία 3 ωρών.

Tip

Στην Αγόριανη τρέχουν από παντού άφθονα γάργαρα νερά.

01_01_23.indd 21 12/13/10 8:44:30 AM

Page 22: pame ellada 6

22 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΠΑΥΛΙΑΝΗΆσε τον κοσμικό σου εαυτό σπίτι

Μησενοιάζειτιρούχαθαπάρειςμαζίσου,αρκείναείναιζεστάκαιναταιριάζουνμετοχαμόγελόσου.Κλείσετοκινητόσου.Αποτίναξεαπόπάνωσουκάθεglamourπροσδοκίακαιετοιμάσουναανακαλύψειςτονεναλλακτικόταξιδιώτηπουκρύβειςμέσασου,σεέναχωριόαυθεντικό,πανέμορφοκαιπροικισμένοαπότηφύση.

Από την Κατερίνα Καρακίζη

Άποψη του χωριού.

ΣτηνάκρητουνομούΦθιώτιδας,σκαρφαλωμένηστα1.030μ.του

όρουςΟίτη,στηνείσοδοτουελατοσκέ-παστουεθνικούδρυμού,ηΠαύλιανη,πουχωρίζεταισεΆνωκαιΚάτω,χωρίςυπερβολέςκαιτυμπανοκρουσίεςμπήκεδειλάδειλάστοντουριστικόχάρτηκαιστιςλίστεςμετιςπροτάσειςτουΣαβ-βατοκύριακου.Εδώταπέτρινασπίτιαστέλνουναπόνωρίςσήματακαπνούστονουρανό,ταπαραμύθιαγεννιούνταιδίπλαστοτζάκικαιοιφιλόξενοικάτοι-κοιμεαγάπηκαιμεράκι«κερνούν»τακαλύτερατουτόπουτους.ΚαιόλααυτάμόνοδύοώρεςαπότηνΑθήνα.

10 ΑΚΟΜΗ ΛOΓΟΙ…

1 Περπάτησετομονοπάτιτηςιστορί-ας,καικάνεμιαστάσηστηνείσοδοτηςΠαύλιανηςόπουυπάρχειτομνη-μείο όλων εκείνων –Eλλήνων καιIταλών–πουέπεσαννεκροίστημάχητηςΠαύλιανηςτονIούνιοτου1942.

2ΤαξίδεψεσεχρόνουςμυθικούςσταερείπιατηςΠυράς του Ηρακλή.

Εδώλέγεταιπωςοήρωαςτηςμυθολο-γίαςπαραδόθηκεστιςφλόγεςαπότονδηλητηριασμένοχιτώνατηςΔηιάνειραςκαιέγινεημίθεοςμετηνεπέμβασητουΔία.

3Δώσεραντεβούμετηφύση,μεεξορμήσειςστονΕθνικό Δρυμό

της Oίτηςμέχριτοκαταφύγιο,τιςΚα-ταβόθρες και την κορυφή Γρεβενό.Από τις Καταβόθρες η θέα προς ταΒαρδούσιακαιτηνΓκιώναείναικατα-πληκτική.

4ΠεριηγήσουστοΦυσικό Πάρκο στις πηγές του Ασωπού.Πανύψη-

λα έλατακαιάλλααιωνόβιαδέντρα,γάργαρανεράπουτρέχουναπόπαντούκαιτοτραγούδιτωνπηγώντουΑσωπούθασουκρατήσουνσυντροφιά.Στηνκαρ-διά τουδάσους έχει διαμορφωθεί τοψυχαγωγικόπάρκομεδραστηριότητεςγιαμικρούςκαιμεγάλους.Εδώθαβρειςεπίσηςπάγκουςγιαπικνίκ,αιώρεςγιαανάπαυσηκαιπυροστιάανσουάνοιξεηόρεξηκαιθέλειςναψήσεις.Στομέλλον,στοσημείοπουαρχίζειτομονοπάτιγιατοΦυσικόΠάρκο,θατεθείσελειτουργίαέναπάρκουδροκίνησηςμεαργαλειούςκαινερόμυλους,ώστεναμαθαίνουνοιεπισκέπτεςπώςυφαίνοντανκαιπλένο-ντανταρούχαπαλιότερα.

ΗΠαύλιανηείναιενταγμέ-νηστοπιλοτικόπρόγραμμαHabitatAgendaπουαφοράτηβιώσιμηανάπτυξητωνχωριώνκαιεκτέλεσηπρότυπωνέργωνανά-πλασηςγιατηναναβάθμισήτους.

Long Weekends

01_01_23.indd 22 12/13/10 8:44:37 AM

Page 23: pame ellada 6

23ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΠέτρινοΤ.22330-83111,83189,www.petrinohotel.grΣτηνΚάτωΠαύλιανη,οιπέτρινοιξε-νώνες«ΤοΠέτρινο»και«Εποχές»,θακάνουντηδιαμονήσαςαξέχαστη.Στηνταβέρνατουςθαφάτεαγριογούρουνοστιφάδοκαικόκορακρασάτο.Ο Ξενώνας της ΚατερίναςΤ.22310-830009,www.hotelkaterina.grΠολύχρωμαδωμάτιακαιζεστό,πλούσιοπρωινόστοδωμάτιόσας.

Πού να φάτεΤαβέρνα Αναστασίου ΚάτωΠαύλιανη,Τ.22310-83111Μεσπεσιαλιτέτηγουρουνοπούλα,ταπαϊδάκια,ταλουκάνικακαιφυσι-κάτοκοκορέτσι.Παραδοσιακό Καφενείο ΆνωΠαύλιανη,Τ.22310-83004Ένα παραδοσιακό καφενείο-μπακάλικο και ταβέρνα πουπροσφέρεισπιτικάφαγητάκαιγλυ-κά,αλλάησπεσιαλιτέτουμαγαζιούείναιομελέταμεντόπιααβγά,χω-ριάτικαλουκάνικακαικεφαλοτύρι.Ταβέρνα της ΛίτσαςΆνωΠαύλιανη,Τ.22310-83039Σταθερή αξία εδώ και χρόνια μεεξαιρετικόσπιτικόφαγητό,κρασίκαιτσίπουρο.

Πώς να πάτεΑπόΑθήναμέσωτηςΕθνικήςΟδούΑθηνών-Λαμίας (240 χλμ.). ΣτονκόμβοτωνΘερμοπυλώνθαστρίψε-τε αριστερά στην ταμπέλα πουδείχνειτηνκατεύθυνσηπροςΆμφισ-σα. Από Θεσσαλονίκη μέσω τηςνέαςΕθνικήςΟδούΘεσσαλονίκης-Λαμίας(340χλμ.).

Χρήσιμα τηλέφωνα:ΚοινότηταΠαύλιανης:22310-83011ΑστυνομικήΔιεύθυνση:22310-22547,56900ΝοσοκομείοΛαμίας:22310-56100,56200

5 Ακολούθησε το μονοπάτι του άγνωστου καλλιτέχνη(γιατίονο-

μάστηκεέτσικανείςδενγνωρίζει)καιάφησετιςχιουμοριστικέςταμπέλεςόπως«Ohlala,έχειαπ’όλατακαλά,καταρ-ράκτεςκαινερά»νασουχαρίσουνμιαευχάριστηδιαδρομή.Καρέκλες,τραπε-ζάκια, ένα πουφ, μια αιώρα και μιαγκλίτσαπεριμένουνναταανακαλύψειςκατάμήκοςτηςδιαδρομής.

6ΠροσκύνησεστηνεκκλησίατουΑγί-ου Αθανασίου του19ουαιώνα,

στηνΆνωΠαύλιανη,μετοξυλόγλυπτοτέμπλο,τοαναπαλαιωμένοκαμπαναριό,τιςαξιόλογεςεικόνεςκαιτοπέτρινοΔημο-τικόΣχολείο,άξιομνημείοπαραδοσιακήςαρχιτεκτονικής.Απότηνκεντρικήπλατείαμπροστάαπότηνεκκλησίαθααπολαύ-σετετηνεξαιρετικήθέατουΜαλιακούΚόλπου.

7Αγόρασετοπικάπροϊόντα,όπωςτσάιαπότηνΟίτη,ρίγανη,άγρια

χόρτατουβουνού,μήλα,φακές,πα-τάτεςκαιλικέρκαρύδιήκράνο,απότηνυπαίθριααγοράπουστήνεταιστη

Κάνε τον Ταρζάν στο Φυσικό Πάρκο Σχοινιά δεμένα σε κορμούς δέντρων, συνδέουν τις δύο όχθες του ποταμού και σε μεταφέρουν με τροχαλία πάνω από τον ποταμό.

Tip

Η υπαίθρια αγορά, πηγαίνοντας στην Κάτω Παύλιανη.

στροφήτουδρόμουπηγαίνονταςστηνΚάτωΠαύλιανη.

8 Απαρνήσουτιςgourmetρίζεςσουκαιπάρεμέροςσεέναανεπανάλη-πτορουμελιώτικοτσιμπούσι.

9 ΞεδίψασεστηΒρύση του Καλό-γερουκαιφωτογράφισετιςμικρές

βουνίσιεςλίμνεςστοοροπέδιοΛιβαδιές,στηβάσητηςκορυφήςτουΓρεβενού.

10 ΜάθεγιατηχλωρίδακαιτηνπανίδατηςΟίτης,στοΜου-

σείο Φυσικής Ιστορίας,πουβρίσκεταιστηΙεράΜονήΑγάθωνος,στηνπεριοχήτηςΥπάτης.

01_01_23.indd 23 12/13/10 8:44:42 AM

Page 24: pame ellada 6

02_24_43.indd 24 12/10/10 12:52:59 PM

Page 25: pame ellada 6

7 ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Αυθεντικό, ανεπιτήδευτο, γραφικό, παραδοσιακό, πράσινο, πανέµορφο, ειδυλλιακό, πέτρινο, ιστορικό, ατµοσφαιρικό, µαγικό… Όσα επίθετα και να χρησιµοποιήσετε, οι λέξεις είναι

αδύνατον να µεταφέρουν στο χαρτί την εµπειρία του Πηλίου, όπου τα χωριά ξεπηδούν µέσα από την οµίχλη, θυµίζοντας σκηνικό ταινίας του Τιµ Μπάρτον, οι πλατείες µοιάζουν µε εικόνες από

καρτ-ποστάλ άλλης εποχής, ο δρόµος είναι στενός και γεµάτος «φουρκέτες», κάθε ρεµατιά κρύβει ένα µονοπάτι ή ένα ξωκλήσι και τα δέντρα φτάνουν µέχρι τη θάλασσα. Αυτό το βουνό πρέπει

να το ζήσετε. ∆ιαλέξτε αν το δωµάτιό σας θα βλέπει Αιγαίο ή Παγασητικό και ετοιµαστείτε να «γράψετε» πολλά χιλιόµετρα. Όµως, µία βδοµάδα δεν φτάνει να το γνωρίσετε.

Γιατί η λέξη που περιγράφει καλύτερα το Πήλιο είναι µία: ανεξάντλητο.

Από την Ελβίρα ∆ρακάκη

02_24_43.indd 25 12/10/10 12:47:26 PM

Page 26: pame ellada 6

26 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Καθώς ανεβαίνετε στο βουνό των Κενταύρων, ενδέχεται να νιώσετε μια ζαλάδα, αλλά μην ανησυχήσετε, είναι σύνηθες φαινόμενο τα παιδιά της πόλης να παθαίνουν overdose οξυγό-νου εδώ. Ο χάρτης θα σας δείξει ότι μπορείτε να φτάσετε στην «κυρία επί της υποδοχής» του Πηλίου, την Πορταριά, από την Ανακασιά, 5 χλμ. περίπου από το Βόλο, όπου βρίσκεται το Αρχοντικό Κοντού, που στεγάζει το Μουσείο Θεόφιλου, με τοιχογραφίες του λαϊκού ζωγράφου (Τ. 24210-49109) ή να κάνετε μια μικρή παράκαμψη για την Άλλη Μεριά, 9 χλμ. από το Βόλο, για να δείτε, πάνω στο δρόμο, το φούρνο του Βελέτζα και τις 9 τοιχογραφίες που έφτιαξε εδώ το 1910 ο Θεόφιλος. Η πολυσύχναστη Πορταριά, που απέχει 12 χλμ. από το Βόλο, προσφέρει τα πάντα, από πολυτελή ξενοδοχεία και χουχουλιάρικους ξενώνες, μέχρι γκουρμέ εστιατόρια και πα-ραδοσιακές ταβέρνες. Στην κεντρική του πλατεία θα δείτε τα ερείπια του ξενοδοχείου «Μέγα Θεοξένια», το πολυτελέστερο των Βαλκανίων προπολεμικά, ενώ την προσοχή σας αξίζει και το εκκλησάκι της Παναγίας της Πορταρέας που έδωσε το όνομά της στον οικισμό.Περπατήστε στα δρομάκια ανάμεσα στα παλιά σπίτια, όπως το αρχοντικό Ζούλια, που στεγάζει το Ιστορικό και Λαογραφι-κό Μουσείο (Τ. 24280-55100), και το αρχοντικό Τσοποτού, από τα πρώτα κτίρια του Πηλίου με «αιγυπτιακό ρυθμό», όπου στεγάζεται ο ξενώνας «Δεσποτικό» (Τ. 24280-99046, www.despotiko.gr), με την κρήνη Παπαδιαμάντη. Απολαύστε τα τρεχούμενα νερά στη θέση Καραβός, στην Πηγή

Η Μακρινίτσα σας καλωσορίζει.

Μάνας και στη Βρύση Αδάμαινας, κάντε τα ψώνια σας στο πω-λητήριο του Μουσείου Κομπολογιού (Τ. 24280-90190) και επιστρέψτε στις ταβέρνες της κεντρικής πλατείας, ατενίζοντας στο βάθος το Βόλο.Η άλλη «κοσμική κυρία» του βουνού, η Μακρινίτσα, γνωστή και ως το «μπαλκόνι» του Πηλίου, απέχει από την Πορταριά μόλις 2 χλμ. Θα αφήσετε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, αφού η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό απαγορεύεται, και θα περπατήσετε στα καλντερίμια για να βρείτε μία προς μία τις 50 περίπου βρύσες που υπάρχουν στο χωριό, θαυμάζοντας παράλληλα την αρχιτεκτονική των παλιών αρχοντικών, με τις ζε-ματίστρες, τους πυργίσκους και τα σιδερόφραχτα παράθυρα. Δείτε το λάβαρο της Επανάστασης του 1878, παλιά όπλα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου (Τ. 24280-99505) που στεγάζεται στο Αρχοντικό Τοπάλη και αράξτε στα καφέ της κεντρικής πλατείας του Αϊ-Γιάννη, αφού βγάλετε την απαραίτητη φωτογραφία στην κουφάλα του πλάτανου και στην κρήνη «Λιοντάρια» ή αλλιώς «Αθάνατο Νερό» του 1809. Στη συνοικία Κακουνά θα δείτε τη θαυματουργή εικόνα της Μονής του Αγίου Γερασίμου του Νέου, όπου φυλάσσεται και η κάρα του Αγίου, ενώ στην Κουκουράβα, την κάτω συνοικία της Μακρινίτσας, όπου φτάνετε ακολουθώντας μέχρι το τέρμα το κεντρικό καλντερίμι, θα ανακαλύψετε κρυμμένα στο πράσινο παλιά υδροτριβεία, τις λεγόμενες ντριστέλες, και βυρσοδεψεία του 19ου αιώνα.

cred

it ©

Ηλί

ας Κ

απετ

ανάκ

ης

ΗΜΕΡΑ ΠΡωΤΗ: ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

02_24_43.indd 26 12/10/10 12:47:34 PM

Page 27: pame ellada 6

Hotel Despotiko: Πορταριά Πηλίου, Τ.Κ. 370 11 Τ. 24280-99046, 99048, 99042 www.despotiko.gr, e-mail: [email protected]

02_24_43.indd 27 12/10/10 12:47:52 PM

Page 28: pame ellada 6

28 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΜακρινίτσα: Αρχοντικά Καραμαρλή Τ. 24280-99570, www.archontikakaramarlis.grΔωμάτια με ψηφιδωτά πατώματα και αντίκες και ένα ατμο-σφαιρικό καφέ, με σκαλιστά ταβάνια και κατακόκκινους καναπέδες. Πορταριά: Μικρός Βοριάς Τ. 24280-99911, http://mikrosvorias.comΠέντε πολυτελείς σουίτες με θέα τη θάλασσα και τη Μακρι-νίτσα και εστιατόριο που σερβίρει «πιάτο» το Βόλο. Valeni Boutique Hotel Τ. 24280-90206, www.valeni.grΣτην είσοδο του χωριού, πολυτελή δωμάτια, εξαιρετικό φαγητό στο V Restaurant και σπα, με οθωμανικό χαμάμ.ΔεσποτικόΤ. 24280-99046, 99044 www.despotiko.grΈνα επιβλητικό τρίπατο αρχοντικό με σύγχρονες πινελιές στο εσωτερικό του, άνετα δωμάτια και πλούσιο πρωινό με σπιτικές λιχουδιές.

Πού να φάτεΠορταριά: Αερικό Τ. 24280-99710, www.aeriko-pelion.grΔώστε ραντεβού εδώ για καφέ ή ποτό, με θέα το Βόλο και lounge διάθεση, στο 1ο χλμ. του δρόμου για Μακρινίτσα.Γευσοκράτορας Τ. 24280-99919, www.gefsokratoras.grΤοπικές σπεσιαλιτέ σε αγαστή σύμπνοια με πιο σύγχρονα πιάτα, συνοδεία κρασιού από την ενημερωμένη λίστα.Κρίτσας Τ. 24280-99121, www.hotel-kritsa.grΗ Ελένη Καραΐσκου στο ξενοδοχείο και η Νίκη στο εστιατό-ριο θα φροντίσουν να σας μείνει αξέχαστη η επίσκεψη.

Στη μαγευτική πλατεία της Μακρινίτσας.Ο φιλόξενος ξενώνας Μικρός Βοριάς.Το επιβλητικό αρχοντικό Δεσποτικό.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να αγοράσετε γλυκά κουταλιού, λικέρ, βοτάνια και «τσιτσίραβλα», τον τοπικό τσιπουρομεζέ, από το μαγαζάκι του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού των Γυναικών της Πορταριάς (Τ. 24280-99952, www.portaria-pelion.gr). Για να ξεδιψάσετε στις Σταγιάτες, 11 χλμ. από το Βόλο, που είναι γνωστές για το καλό νερό τους, αλλά και ως «τόπος καταγωγής» των φημισμένων, και στο εξωτερι-κό, λουκάνικων Στράκας, που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να παράγονται στο Βόλο. Για να πιείτε τον καφέ σας στο καφέ-ουζερί «Ο Θεόφιλος» (Τ. 24280-99154), στην κεντρική πλα-τεία της Μακρινίτσας, κάτω από την τοιχογραφία με το γλέντι του Κατσαντώνη στα Τζουμέρκα, που ζωγράφισε ο λαϊκός ζωγράφος το 1910.

1

2

3cr

edit

© Η

λίας

Καπ

εταν

άκης

02_24_43.indd 28 12/10/10 12:48:04 PM

Page 29: pame ellada 6

02_24_43.indd 29 12/10/10 12:48:06 PM

Page 30: pame ellada 6

30 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΣΛΑΛΟΜ ΜΕ ΘΕΑ Ντυθείτε ζεστά και ετοιμαστείτε για τον επόμενο σταθμό σας, τα Χάνια, που απέχουν 24 χλμ. από το Βόλο και αποτελούν το φυσικό σύνορο ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό Πήλιο. Εδώ, η ομίχλη είναι σχεδόν μόνιμος «επισκέπτης» και καλύπτει με απόκοσμη χάρη τους ξενώνες και τις ταβέρνες που αντικατέστησαν τα πανδοχεία, όπου ξεκουράζονταν οι έμποροι που μετέφεραν προϊόντα στα γύρω χωριά. Το χωριό παραμένει μέχρι σήμερα σταθμός ανάπαυσης, αλλά πλέον στα δωμάτιά του καταλύουν όσοι οργώνουν όλη μέρα τις πίστες του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγριόλευκες (Τ. 24210-92600, 24280-73719, www.skipilio.gr). Το Χιονοδρομικό απέχει περίπου 2 χλμ. από τα Χάνια, είναι από τα παλαιότερα της Ελλάδας και προσφέρει την απόλυτη εμπειρία σκι, σε υψόμετρο 1.471 μ., με πίστες-μπαλκόνι στο Αιγαίο. Οι αρ-χάριοι θα μάθετε τα μυστικά του σκι και του snowboard από τους ειδικούς της σχολής που λειτουργεί στο κέντρο, προτού πάρετε τα παγοπέδιλά σας για να κατεβείτε την ειδική πίστα. Οι υπόλοιποι διαλέξτε, ανάλογα με τις ικανότητές σας, κάποια από τις άλλες 6 πίστες που εκτείνονται σε 12 χλμ., μία από τις οποίες είναι αντοχής, προτού αράξετε για καφέ στο σαλέ ή στον ξενώνα Πλειάδες. Σημειώστε, επίσης, ότι λειτουργούν ένας διπλός και δυο μονοί αναβατήρες, ένας συρόμενος και ένα baby lift.Από τα Χάνια μπορείτε να κατηφορίσετε στη μικρή και κρυμ-μένη Δράκεια, ακολουθώντας για περίπου 8 χλμ. είτε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο είτε τον παράλληλο χωματόδρο-μο, μέσα από το δάσος. Θα σας υποδεχτούν τα φροντισμένα καλντερίμια και οι ανθισμένες, ακόμα και το χειμώνα, αυλές των σπιτιών. Το χωριό έχτισαν το 1665 Ηπειρώτες μάστορες, και λέγεται μάλιστα ότι η πλατεία της, με τα πλατάνια και τη βρύση, είναι η παλιότερη στο Πήλιο. Αν περπατήσετε, όμως, στα δρομάκια του θα δείτε ελάχιστα παλιά σπίτια, αφού ο Εγκέλαδος ήταν ιδιαίτερα σκληρός με τη Δράκεια το 1955. Από τα λίγα αρχοντικά που γλίτωσαν, δείτε οπωσδήποτε αυτό του Τριανταφύλλου, με τις σκαλιστές πόρτες και τα ξυλό-γλυπτα ταβάνια. Απολαύστε τη διαδρομή και τη θέα από το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, τις αγιογραφίες του ντόπιου λαϊκού ζωγράφου Ιωάννη Παγώνη στον Άγιο Γεώργιο και δείτε το μνημείο που έχει στηθεί στη μνήμη των 118 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν στις 18 Δεκεμβρίου του 1943 από τους Γερμανούς. Επιστρέψτε στα Χάνια και ακολουθήστε τον καινούργιο δρό-μο για τον Κισσό, που ατενίζει, μέσα από ένα ειδυλλιακό φυσικό τοπίο, το Αιγαίο. Στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου καταλήγει και το μονοπάτι από τα Χάνια, θα βρείτε την πιο ονομαστή, ίσως, εκκλησία του Πηλίου, την Αγία Μαρίνα. Στην αυλή της δεσπόζει το θεόρατο καμπαναριό και το πέτρι-νο σιντριβάνι, τη φήμη της, όμως, τη χρωστά στη μορφή του Θεού, που ως άλλη Καπέλα Σιξτίνα, διακοσμεί τον έναν από τους 4 τρούλους της. Οι τοιχογραφίες είναι έργο του Παγώνη, ενώ στο εντυπωσιακό επιχρυσωμένο τέμπλο από φλαμουριά κυριαρχεί η μορφή του Νώε πάνω από την Ωραία Πύλη και η Γοργόνα που ξορκίζει το κακό.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο στις Αγριόλευκες.

cred

it ©

Ηλί

ας Κ

απετ

ανάκ

ης

02_24_43.indd 30 12/10/10 12:48:08 PM

Page 31: pame ellada 6

31ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΧάνια: Πλειάδες. Τ. 24280-74211, www.pleiades-hotel.comΣτο κέντρο του χιονοδρομικού κέντρου, με ευρύχωρο καφέ και εστιατόριο.Χάνι του Ζήση. Τ. 24280-96414, www.hanizisis.grΟικογενειακό ξενοδοχείο και ταβέρνα, με αυλή πνιγμένη στις οξιές, πάνω στο παλιό μονοπάτι που ενώνει τη Ζαγορά με το Βόλο.Χάνια Palace & Χάνια Hotel. Τ. 24280-96400, www.pelionhotels.grΧτισμένα πάνω στην πλαγιά, με σύγχρονες ανέσεις και θέα στον Παγασητικό.Κισσός:Ατραπός. Τ. 24260-31291, www.atrapos-pelion.comΠαραδοσιακός ξενώνας στο κέντρο του χωριού, δωμάτια με τζάκι και σκαλιστά κρεβάτια.

Πού να φάτεΧάνια: Λούκουλος. Τ. 6945133548Με ιστορία 100 και πλέον ετών, για φασολάδα, μαγειρευ-τά, ψητά και χύμα τσίπουρο, δίπλα στο τζάκι.Δράκεια: Οινομαγειρείο. Τ. 24280-96015Ζεστή και λιτή ταβέρνα για παραδοσιακά πηλιορείτικα πιάτα, μετά τη «χιονοδρομική» σας εξόρμηση.Κισσός: Τα Πέντε Φι (Ο Μάκης). Τ. 24260-31266Οικογενειακή ταβέρνα, στην είσοδο του χωριού, φημίζεται για τα πεντανόστιμα μαγειρευτά και τη λαχταριστή κολο-κυθόπιτά του.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να δείτε, 9 χλμ. μετά την Πορταριά, στο δρό-μο για τα Χάνια, τα ερειπωμένα κτίρια του σανατορίου που ίδρυσε στο Πήλιο το 1909 ο Γιώργος Καραμάνης, γιατρός από τη Δράκεια. Η γυναίκα του Άννα Καραμάνη, τον εγκατέλειψε αργότερα για χάρη του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Για να ψωνίσετε κάθε λογής γλυκά του κουταλιού από το εργαστήριο του Μάλλιου στα Χάνια.Για να βρείτε στο μονοπάτι που φτάνει στον Κισσό από τα Χάνια τη μονή Αγίου Ευσταθίου, που χτίστηκε τον 17ο αιώνα και ήταν τόσο πλούσια που λειτουργούσε ως τράπεζα. Όχι όμως πια, οπότε μην έρθετε αν θέλετε χαμηλότοκο δάνειο.

1

2

3

Η Αγία Μαρίνα στον Κισσό.

02_24_43.indd 31 12/10/10 12:48:14 PM

Page 32: pame ellada 6

cred

it ©

Ηλί

ας Κ

απετ

ανάκ

ης

Η Ζαγορά, το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου.

02_24_43.indd 32 12/10/10 12:48:18 PM

Page 33: pame ellada 6

33ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ: ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟ ΖΑΓΟΡΙΝ Μια καινούργια μέρα ξεκινά και εσείς αφήνετε πίσω σας το «μπαλκόνι» του Κισσού, με κατεύθυνση προς τη Μακρυράχη και την πρωτεύουσα του μήλου, τη Ζαγορά. Η Μακρυράχη, που απέχει 43 χλμ. περίπου από το Βόλο, αποκαλείται και χωριό των λουλουδιών. Το προσωνύμιο οφείλεται στη δραστη-ριότητα του Γυναικείου Ανθοκομικού Συλλόγου Μακρυράχης «Γαρδένια» (Τ. 24260-32155, 24260-31485), που ανατρέφουν με φροντίδα «γαριδάκια», «ορτανσίες», «κοράλλια» και ένα σωρό άλλα λουλούδια που θα θέλετε να πάρετε μαζί σας. Από τη Μακρυράχη, ακολουθήστε το δρόμο που κατηφορίζει προς τη θάλασσα για να θαυμάσετε την ομορφιά της παραλίας των Αγίων Σαράντα αλλά και του Χορευτού και 9 χλμ. μετά θα φτάσετε στο μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, τη Ζαγορά. Πιείτε τον καφέ σας κάτω από τα πλατάνια στην κεντρική πλα-τεία, από όπου μπορείτε να δείτε μέχρι τις ακτές της Χαλκιδικής. Το θέαμα των μηλεώνων που κυκλώνουν τις πλαγιές της Ζα-γοράς είναι μοναδικό, αν και δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να γευτείτε μήλο κατευθείαν από το δέντρο, αφού το χειμώνα το μάζεμα έχει τελειώσει και τα «ζαγορίν», όπως είναι η εμπορική τους ονομασία, έχουν πάρει το δρόμο για την αγορά. Μπορείτε, όμως, να «μαζέψετε» εικόνες από τα δρομάκια των 4 συνοικιών του χωριού, όπως τα χαρακτηριστικά, ζωγραφι-στά, ψευτοπαράθυρα σε πολλά παλιά αρχοντικά, τη βρύση του Κράλη στη γειτονιά του Αγίου Γεωργίου ή του Δεσπότη στη Σωτήρα και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου που θεωρείται ένα από τα καλύτερα του Πηλίου. Πίσω από την εκκλησία, στην ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς (Τ. 24260-22591) θα ανακαλύψετε έναν πραγματικό θησαυρό στα βιβλία και τα χειρόγραφα που προέρχονται από τη συλλογή του ονομαστού Ελληνομουσείου, στο οποίο μαθήτευσαν, μεταξύ άλλων, ο Ρήγας Φεραίος και ο Άνθιμος Γαζής.«Ουδέποτε εις την ζωήν μου είδον ωραιοτέραν φύσιν», είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν ταξίδευε από τη Ζαγορά για το Πουρί, δίνοντάς σας μια ωραιότατη αφορμή για να κάνετε τα 6 χλμ. της διαδρομής αυτής. Θα διαπιστώσετε ότι το Πουρί μπορεί επάξια να κερδίσει τον τίτλο της καλύτερης θέας στο Αιγαίο, αφού αν σταθείτε στην «τρίπατη» πλατεία, με τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου του 1743, μπορείτε να δείτε μέχρι τις Σποράδες και τη Χαλκιδική. Το χωριό κυκλώνει ένα πυκνό δάσος 6.000 στρεμμάτων και ασβεστολιθικές πέτρες, στις οποίες χρωστάει το όνομά του, αφού οι ντόπιοι τις απο-καλούν πουριά. Αν θέλατε πάντα να νιώσετε λίγο σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς ή έστω τη Λάρα Κροφτ, πάρτε το μονοπάτι που ξεκινάει από το τέρμα των λεωφορείων στο Πουρί και φτάνει μέχρι το χωριό-φάντασμα Παλιά Μιτζέλα, που είχε 800 κατοίκους και 19, ή 24, εκκλησίες, και κάηκε από τους Τούρκους. Σήμερα, πυκνή βλάστηση καλύπτει τα ερείπια του χωριού, αφήνοντας ορατά μόνο την κόγχη του ιερού μίας εκκλησίας και ένα χαμηλό τοίχο όπου ήταν η αγορά. Το μονοπάτι έχει καλή σήμανση, αφού είναι τμήμα του εθνικού μονοπατιού Ο2 που ενώνει τον Όλυμπο με το Πήλιο, και περνάει από το ρέμα της Λαγωνίκας και το μονότοξο γεφύρι του Διακουμή.

Πού να μείνετεΖαγορά: Αρχοντικό Στάμου Τ. 24260-23880, www.stamouhotel.comΠέτρινο συγκρότημα που περιλαμβάνει την κατοικία των ιδρυτών του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτει το ζεστό καφέ «Αναμέλλα».Αρχοντικό Δρακόπουλου Τ. 24260-23566, www.arxodiko.grΠαραδοσιακός ξενώνας που λειτουργεί με τη φροντίδα του Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Ξενοδοχείο Ζαγορά Τ. 24260-22062, www.zagorahotel.grΝέο ξενοδοχείο στο κέντρο της Ζαγοράς, με 15 επιπλωμένα διαμερίσματα.Πουρί:Πανόραμα Τ. 24260-23166Δύο βήματα από ένα πανέμορφο δάσος οξιάς και θέα στην ανατολή.

Πού να φάτεΖαγορά:Πέτρος Τ. 24260-23666Απλό και ζεστό κουτούκι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, για τσιπουράκι και ειδίκευση στα κρεατικά.Μεϊντάνι Τ. 24260-22626, www.meintani.grΠαραδοσιακές πηλιορείτικες γεύσεις από τα χεράκια της κυρίας Νίκης, που ειδικεύεται στις πίτες.Πουρί:Ο Μάκης Τ. 24260-22148Το παλιό «Μπαλκόνι» που συνεχίζει να προσφέρει πεντα-νόστιμα και παραδοσιακά πιάτα.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για τις δημιουργίες του Γυναικείου Συνεταιρισμού Ζαγοράς (Τ. 24260-23460), που θα τις βρείτε στο καφεγλυκοπωλείο του στην πλατεία Αγίου Γεωργίου: γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού και μαρμελάδες για να γλείφετε τα δάχτυλά σας!Για να δείτε τον μεγαλύτερο καταρράκτη του Πηλίου, ύψους πάνω από 100 μέτρων, στη θέση Μεγαλοβρά-χος. Θα τον βρείτε στο δρόμο Ζαγοράς-Πουρίου, αν στρέψετε το βλέμμα σας δυτικά, μόλις περάσετε πάνω από τον χείμαρρο Καλοκαιρινό. Για να κατακτήσετε την κορυφή του Πηλίου, τον Που-ριανό Σταυρό, στα 1.624 μ. υψόμετρο, αφού ακολου-θήσετε τη δασική διαδρομή από το Πουρί προς τα Χάνια, και αφήσετε πίσω σας και κάτω σας, στα 1.000 μ., το ξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας.

1

2

3

02_24_43.indd 33 12/10/10 12:48:20 PM

Page 34: pame ellada 6

34 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Μετά το εναλλακτικό Πουρί, ήρθε η ώρα να ακολουθήσετε μία από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές στο βουνό των Κενταύ-ρων, προς το Μούρεσι και την Τσαγκαράδα. Επιστρέψτε στη Μακρυράχη και ακολουθήστε για 17 χλμ. το δρόμο που κατεβαίνει στη θάλασσα για να δείτε στο χειμωνιάτικο φως την κατάλευκη παραλία του Αγίου Ιωάννη, και αφού περά-σετε τη ρεματιά της Μαυρούτσας και το παλιό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θα φτάσετε στο ανερχόμενο Μούρεσι. Στην πλατεία, οι τρεις θεόρατες φλαμουριές ψιθυ-ρίζουν στον άνεμο, προσκαλώντας σας να ξαποστάσετε στα τραπεζάκια της πλατείας, πριν επισκεφθείτε την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, με το εξαιρετικό «τρυπητό» τέμπλο. Μόλις 3 χλμ. από το Μούρεσι, σας υποδέχεται η «μοδάτη» Τσαγκαράδα, χωριό που αν και απέχει 47 χλμ. από το Βόλο, είναι δημοφιλής προορισμός για σαββατοκύριακα. Κάντε μια στάση στην πλατεία της συνοικίας Αγία Παρασκευή για τη φωτογραφία που όλοι οι επισκέπτες της Τσαγκαράδας έχουν βγάλει πριν από εσάς, δίπλα στον χιλιόχρονο πλάτανο, που λέγεται ότι είναι ο μεγαλύτερος του Πηλίου, αφού ο κορμός του έχει διάμετρο σχεδόν 14 μέτρα! Θαυμάστε την αρχιτεκτο-νική στις αναστηλωμένες Αχιλλοπούλειο Εμπορική Σχολή και Νανοπούλειο Σχολή και στη συνοικία των Ταξιαρχών αφιερώστε λίγο χρόνο στην ομώνυμη εκκλησία και στην πηγή

με τους 4 κρουνούς πάνω στην πλατεία. Η περιήγηση, όμως, στα καλντερίμια της Τσαγκαράδας δεν θα έχει ολοκληρωθεί προτού απαθανατίσετε το περίφημο μονότοξο γεφύρι της, που κρέμεται πάνω από το ρέμα του Μυλοποτάμου. Θα το βρείτε αν περπατήσετε στο καλντερίμι για το χωριό Ξουρίχτι (όπου στα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο γιορτή κάστανου) και τις Μηλιές, ακολουθώντας την πινακίδα για το «παλιό γεφύρι». Σας άνοιξε η όρεξη για περισσότερες ανακαλύψεις; Αν ναι, τότε πάρτε το αυτοκίνητό σας και ακολουθήστε για 8 χλμ. το δρόμο για την παραλία της Φακίστρας. Αριστερά του πάρ-κινγκ, ξεκινάει μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στη σπηλιά της Μεγαλομάτας, το λεγόμενο «κρυφό σχολειό» της Φακίστρας, ενώ δίπλα της υπάρχει μικρότερη σπηλιά, που φιλοξενεί το εκκλησάκι της Παναγίας της Μεγαλομάτας, η εικόνα της οποίας έχει μεταφερθεί στην Τσαγκαράδα. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, ένας καλόγερος ασκήτευε στη σπηλιά της Μεγαλομάτας από το 1668, έχοντας για συντροφιά την εικόνα της Παναγίας και τα παιδιά που έρχονταν από την Τσαγκαράδα για να μάθουν γράμματα. Κάποια στιγμή, όμως, τον σκότωσαν οι πειρατές γιατί δεν βρήκαν τους θησαυρούς που πίστευαν ότι έκρυβε. Αν ακο-λουθήσετε το μονοπάτι ευθεία από το πάρκινγκ, σε 20 λεπτά θα αντικρίσετε την άγρια ομορφιά της παραλίας της Φακίστρας.

Η πασίγνωστη πλατεία της Αγίας Παρασκευής στην Τσαγκαράδα.

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΣΕ ΠΙΟ ΓΝωΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

02_24_43.indd 34 12/10/10 12:48:30 PM

Page 35: pame ellada 6

35ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΜούρεσι:Ξενώνες Αγαπητός. Τ. 24260-31005, www.pelion-agapitos.comΠολυτελή δίκλινα δωμάτια, μεζονέτες και βίλες χτισμένες στην πλαγιά πάνω από την παραλία Παπά Νερό.Πράσινο-Γαλάζιο. Τ. 24260-49987, www.prasino-galazio.grΞενώνας πάνω από το Μούρεσι, παραδοσιακή αρχιτεκτο-νική και σύγχρονες ανέσεις.Μυρέσιον. Τ. 24260-49618, www.miression.grΠάνω από τον κεντρικό δρόμο, πέτρινο κτίριο με μεγάλη αυλή και πισίνα, πραγματική απόλαυση το σπιτικό πρωινό.Τσαγκαράδα:Καστανιές. Τ. 24260-49135, www.kastanies.comΧουχουλιάστε στο καθιστικό, μπροστά στο τζάκι, απολαμ-βάνοντας ζυμωτό ψωμί, ντόπια αυγά και τυριά για πρωινό, εστιατόριο Ευωχία, από τα καλύτερα του Πηλίου.Αμανίτα. Τ. 24260-49707, www.amanita.grΑτμοσφαιρικός ξενώνας λίγο έξω από την Τσαγκαράδα, διοργανώνει θεματικά Σαββατοκύριακα.Lost Unicorn. Τ. 24260-49930, www.lostunicorn.comΡομαντικός ξενώνας δίπλα στον θεόρατο πλάτανο, το εστι-ατόριό του λειτουργεί Σαββατοκύριακα και γιορτές.

Πού να φάτεΜούρεσι:Στάθης. Τ. 24260-31005Το εστιατόριο των Ξενώνων Αγαπητός, με τον βετεράνο σεφ Στάθη Αγαπητό να προσφέρει κλασική ελληνική κουζίνα και πηλιορείτικα πιάτα.Τσαγκαράδα:Αγνάντι. Τ. 24260-49210Στην πλατεία Ταξιαρχών, για νερό κατευθείαν από την πηγή και απλά, αλλά λαχταριστά πιάτα.Αλέκα. Τ. 24260-49380, www.alekashouse.grΔιάσημο για τη φιλοξενία της κυρίας Αλέκας, σερβίρει τοπικές σπεσιαλιτέ όπως τσιτσίραβλα με κάππαρη, και θεϊκά γλυκά, διαθέτει και ξενώνα.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να «κολλήσετε» με το βασιλικό πολτό, το μέλι καστανιάς, το ανθόμελο και το πευκόμελο του Γιώργου και της Κλεοπάτρας Βόντζου (www.meli-vontzos.gr, Τ. 6974456807, και για αποστολή σε όλη την Ελλάδα) στον κεντρικό δρόμο του Μουρεσίου.Για να φωτογραφίσετε τον Μυλοπόταμο, τη διασημότερη, ίσως, παραλία του ανατολικού Πηλίου με τη χαρακτηριστική τρύπα στο βράχο που ενώνει τις δύο παραλίες, χωρίς το πολύβουο πλήθος του καλοκαιριού, φτάνοντας από το μονοπάτι που έρχεται από την Τσαγκαράδα.Για να περπατήσετε στο παλιό μονοπάτι με τα καγκιόλια, δηλαδή τις απότομες στροφές, που κατεβαίνει στις δίδυμες παραλίες της Νταμούχαρης από την Τσαγκαράδα και να εξερευνήσετε τα ερείπια του κάστρου που προστάτευε το λιμανάκι από τους πειρατές, πάνω στο βράχο.

12

3

Το περίφημο γεφύρι της Τσαγκαράδας.Το παλιό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο Μούρεσι.

cred

it ©

Ηλί

ας Κ

απετ

ανάκ

ης

02_24_43.indd 35 12/10/10 12:48:34 PM

Page 36: pame ellada 6

36 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Ήρθε επιτέλους η ώρα του χωριού του Μουντζούρη, οι εναλλακτικές Μηλιές. Ο δρόμος από την Τσαγκαράδα είναι στενός και φιδογυριστός, και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ξεζαλιστείτε είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Λαμπηδό-νας, λίγο μετά τη Λαμπινού, που έχτισε ένας καπετάνιος που οδηγήθηκε σε ασφαλές λιμάνι από μία λάμψη (λαμπηδόνα) που του έστειλε η Παναγία.Φτάνοντας στις Μηλιές, κεφαλοχώρι και ησυχαστήριο πολ-λών καλλιτεχνών, πάρτε αμέσως το καλντερίμι που ξεκινά κάτω από την κεντρική πλατεία, για να ξεκουραστείτε κάτω από τα πλατάνια που περιτριγυρίζουν τον παλιό σταθμό, όπου τερματίζει ο Μουντζούρης όταν έρχεται από τα Άνω Λεχώνια (δρομολόγια από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, Τ. 24210-28555). Οι γραμμές του Μουντζούρη είναι το πιο εύκολο πεζοπορι-κό μονοπάτι στο Πήλιο και θα σας οδηγήσουν, μετά από 1 περίπου χλμ., στη γέφυρα Ντε Κίρικο, με τις χαρακτηριστικές καμπύλες ράγες, που ενώνουν τις δύο όχθες του χειμάρρου του Ταξιάρχη. Όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πηλίου, κατασκευάστηκε από τον Ιταλό μηχανικό Εβάριστο ντε Κίρικο, πατέρα του υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζόρτζιο ντε Κίρικο. Επιστρέψτε στην κεντρική πλατεία, για μερακλίδικο καφέ και ζουμερή μηλόπιτα στο πολύχρωμο Άννα, να ένα μήλο (Τ. 24230-86889, www.annanaenamilo.gr), πριν εξερευνήσετε την ασυνήθιστη εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπου οι Πηλιορείτες κήρυξαν την Επανάσταση

κατά των Τούρκων. Η ιδιαιτερότητά της οφείλεται στην τοιχογραφία του ζωδιακού κύκλου που υπάρχει δεξιά της εισόδου αλλά κυρίως στο γεγονός ότι στο εσωτερικό της δεν μπορεί να δημιουργηθεί αντίλαλος! Οι πιο μελετηροί από εσάς θα χαθείτε μέσα στα παλιά βιβλία και χειρόγραφα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης «Ψυχής Άκος», που σημαίνει «θεραπεία ψυχής» (Τ. 24230-86260). Ιδρύθηκε το 1928 και συνδέεται με τη Μηλιώτικη Σχολή που δημι-ούργησαν, το 1815, οι δάσκαλοι του Γένους Άνθιμος Γαζής, Δανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόριος Κωνσταντάς. Στη θέση της Σχολής, που καταστράφηκε το 1943 όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό, υπάρχει σήμερα το Γυμνάσιο του χωριού και δίπλα του ο Ναός του Αγίου Νικολάου, με την πανέμορφη θέα στον Παγασητικό. Θα φτάσετε από το ανηφορικό καλντερίμι πίσω από την εκκλησία των Ταξιαρχών. Πνιγμένη στην οργιώδη φύση του Πηλίου, η αρχοντική και κουκλίστικη Βυζίτσα, 2,5 χλμ. από τις Μηλιές, σας καλεί να κάνετε μια βόλτα στα φροντισμένα καλντερίμια της. Τα επι-βλητικά αρχοντικά της, όπως αυτά του Κόντου, του Καραγιαν-νόπουλου, του Βέργου, του Γερουλάνου κ.ά., την κάνουν να μοιάζει με ζωντανό μουσείο πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, και πολλά λειτουργούν πλέον ως ξενώνες. Αφού δείτε τον εντυ-πωσιακό ξυλόγλυπτο άμβωνα της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής και την τρίκλιτη βασιλική του Ιωάννη του Προδρόμου, ξεδιψάστε στη σκεπαστή κρήνη Μούσγα του 1888.

Ο Μουντζούρης διασχίζει τη γέφυρα Ντε Κίρικο.

cred

it ©

Ηλί

ας Κ

απετ

ανάκ

ης

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ: ΑΚΟΛΟΥΘωΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ

02_24_43.indd 36 12/10/10 12:48:40 PM

Page 37: pame ellada 6

Το μεγαλοπρεπές Αρχοντικό Κοντού.

02_24_43.indd 37 12/10/10 12:48:46 PM

Page 38: pame ellada 6

38 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΜηλιές: Μυροβόλι Τ. 24230-86886, www.myrovoli.grΣτην είσοδο του χωριού, βλέπει το βουνό και τη θάλασσα, λιτά δωμάτια και ζεστή σάλα με τζάκι.Καλαμάκι:Πετράδι Τ. 24230-55844, www.petradihotel.gr Πολυτελή στούντιο και τρίχωρη μεζονέτα με τζάκι και θέα στο Αιγαίο.Βυζίτσα:Αρχοντικό Κόντου Τ. 24230-86793, www.archontikokontou.grΚτίριο του 1792, χαμηλοτάβανα δωμάτια και ψηλά σαλό-νια, στο ψηλότερο σημείο του χωριού.Μοντάνα Τ. 24230-86900, www.montana-pelion.grΣε κτίριο του 1870, θέα στη θάλασσα ή τον κήπο και ατού το πρωινό που έρχεται στο δωμάτιο ό,τι ώρα ξυπνήσετε.

Πού να φάτεΜηλιές: Το Σαλκίμι Τ. 24230-86010, www.salkimi.comΣτο κέντρο του χωριού, ντυμένο στο ξύλο, σερβίρει γεύσεις μικρασιατικής κουζίνας.Παλιός ΣταθμόςΤ. 24230-86425, www.paliosstathmos.comΚλασική επιλογή στο τέλος της διαδρομής του Μουντζού-ρη, λειτουργεί και ξενοδοχείο.Βυζίτσα:Αρχοντικό Μιχόπουλου Τ. 24230-86860, www.archontikomichopoulou.grΓια παραδοσιακά πηλιορείτικα πιάτα, λειτουργεί και ξενώ-νας με 10 δωμάτια και πολυεπίπεδη αυλή.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να ανακαλύψετε τη σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα. Η πιο δημοφιλής εκδοχή τη θέλει στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το ξωκλήσι του Ταξιάρχη, στα δεξιά της γέφυρας Ντε Κίρικο. Λέγεται, μάλιστα, ότι στο εσωτερικό της υπάρχει μονοπάτι που περνά μέσα από το βουνό και βγαίνει σε σπηλιά στην περιοχή Μαλάκι ή στο λόφο της Γορίτσας, ανατολικά του Βόλου.Για να δοκιμάσετε το τυρόψωμο, το ελιόψωμο και τις διάσημες πίτες του φούρνου Κόρμπα (Τ. 24230-86219), στην είσοδο των Μηλιών.Για να περάσετε από το Καλαμάκι, 7 χλμ. από τις Μηλιές. Το χωριό λέγεται και Πρόπαν γιατί, πριν από όλα τα άλλα χωριά, αντικρίζει προπαντός τις βραχώδεις ακτές του Αιγαίου. Εδώ εξορύσσεται η πλάκα πρόπαν, με την οποία έχουν κατασκευαστεί τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και τα καλντερίμια του Πηλίου.

123

Στη σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα.Το αγαπημένο στέκι στις Μηλιές Άννα να ένα μήλο.

cred

it ©

Ηλί

ας Κ

απετ

ανάκ

ηςcr

edit

© Η

λίας

Καπ

εταν

άκης

02_24_43.indd 38 12/10/10 12:48:55 PM

Page 39: pame ellada 6

02_24_43.indd 39 12/10/10 12:48:59 PM

Page 40: pame ellada 6

40 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Αξίζει να κάνετε μερικά χιλιόμετρα παραπάνω για να δείτε το άλλο πρόσωπο του Πηλίου, εδώ που το υψόμετρο πέφτει και τα πυκνά δάση δίνουν τη θέση τους στους ελαιώνες. Χαράξτε, λοιπόν, ρότα προς νότο από τις Μηλιές, με πρώτο σταθμό, στα 10 περίπου χλμ., το Νεοχώρι, έναν παραδοσιακό ορεινό οικισμό, και την πλατανοσκεπή και πολυεπίπεδη πλατεία με τις βρύσες. Δείτε τις αγιογραφίες του Ιωάννη Παγώνη στο ναό του Αγίου Δημητρίου προτού βγείτε πάλι στο δρόμο για το χωριό Αφέτες ή Νιάου, όπως λεγόταν παλιότερα. Θα το βρείτε μετά από 7 χλμ., να ατενίζει την Άφησσο και τον Παγασητικό. Περπατήστε στην «πλατεία αγάπης», με τα τεράστια πλατάνια και αν θέλετε να ξεμουδιάσετε, πάρτε το μονοπάτι από την είσοδο του χωριού, που περνάει δίπλα από τη ρεματιά και το παλιό τοξωτό γεφύρι, μέχρι την παραλία της Αμποβού. Αφού περάσετε την Άφησσο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία στα-μάτησαν οι Αργοναύτες για να προμηθευτούν νερό στο ταξίδι τους για την Κολχίδα, και το Λεφόκαστρο, μετά από 13 χλμ. θα φτάσετε στην Αργαλαστή, εκεί που έπιασαν τον Λιόντα το ληστή, σύμφωνα με το γνωστό τραγούδι. Περπατήστε στα δρο-μάκια του οικονομικού και πνευματικού κέντρου του Πηλίου επί Τουρκοκρατίας και προσπαθήστε να ξεχωρίσετε τα αρχαία και βυζαντινά κομμάτια που είναι ενσωματωμένα στα παλιά αρχοντικά της. Κάντε μια στάση στο «Ελληνικό Σχολείο», όπου δίδαξε ως φιλόλογος ο ποιητής Κ. Βάρναλης και φωτογραφίστε

το θεόρατο καμπαναριό της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων που έχτισαν το 1914 ντόπιοι τεχνίτες.Ο Λαύκος, 10 χλμ. από την Αργαλαστή, θα σας εντυπωσιάσει με τα παλιά αρχοντικά και την κλειστή, πετρόχτιστη, πλατεία του, που έχει χαρακτηριστεί «μνημείο πολιτιστικής κληρονο-μιάς». Χαλαρώστε κάτω από τα πλατάνια στο δημοτικό κα-φενείο, δοκιμάζοντας τα γλυκά του κουταλιού που φτιάχνουν οι γυναίκες του συνεταιρισμού «Βιολέτα». Αναζητήστε στο κεντρικό καλντερίμι το φούρνο που ψήνει το ψωμί στον πα-ραδοσιακό ξυλόφουρνο και περπατήστε στο μονοπάτι μέχρι την παραλιακή Μηλίνα. Ζητήστε οδηγίες για να ανακαλύψετε δίπλα σε μια ρεματιά, τη Μονή του Αγίου Αθανασίου, με τα εντυπωσιακά λιθανάγλυφα στους εξωτερικούς τοίχους, ενώ άρωμα άλλης εποχής θα πάρετε στο Μουσείο Ραδιοφώνου της Ελλάδας «Αντώνης Ταβάνης» (Τ. 24230-65046), με συλλογή που περιλαμβάνει 120 ραδιόφωνα αντίκες, που χρονολογούνται από το 1920 έως το 1960 και στεγάζεται στο νεοκλασικό σπίτι της εικαστικού Μάγδας Καραστάθη. Για να ολοκληρώσετε τη βόλτα σας στο νότιο άκρο του Πηλίου, επισκεφθείτε το Τρίκερι, το πιο απομακρυσμένο από το Βόλο χωριό, αφού απέχει συνολικά 85 χλμ. από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Αν είστε, μάλιστα, τυχεροί και πετύχετε κάποιο γάμο θα δείτε τις Τρικεριώτισσες, που σε πείσμα των επιταγών της μόδας, συνεχίζουν να φορούν στις γιορτές τις παραδοσιακές,

Ο παραδοσιακός οικισμός στο Νεοχώρι.

ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΗ: ΣΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

02_24_43.indd 40 12/10/10 12:49:08 PM

Page 41: pame ellada 6

41ΠAMEEΛΛΑΔΑ

χρυσοκέντητες φορεσιές τους. Μην ξεχάσετε να περάσετε την Αγία Κυριακή, με το γραφικό λιμανάκι και το φημισμένο, σε όλη τη Μαγνησία και τη βόρεια Εύβοια, καρνάγιο.

Πού να μείνετεΛαύκος:Ξενώνας των Χρωμάτων Τ. 24230-65225, www.fotuarthotel.gr Του εικαστικού Χ. Φώτου, άνετα δωμάτια διακοσμημένα με έργα τέχνης του ιδιοκτήτη, με θέα στον Παγασητικό.Ξενώνας Δημητρίου Τ. 24230-66088, www.lavkos-dimitriou.grΣτο κέντρο του χωριού, μέσα σε έναν πλούσιο κήπο, πρωινό με χειροποίητα κέικ και σπιτικές μαρμελάδες.Αρχοντικό Κτενά Τ. 24230-65562, www.pelionguesthouse.gr Τριάντα μέτρα από την κεντρική πλατεία, σε διώροφο πέτρινο κτίριο του 1900.Αργαλαστή:Αγαμέμνων Τ. 24230-54557, www.agamemnon.gr Παρεΐστικος ξενώνας με τρία πέτρινα αρχοντικά του 18ου αιώνα, διαθέτει και εστιατόριο.

Πού να φάτεΛαύκος:Άγναντο Τ. 24230-65019Λίγο μετά το χωριό, στην πρώτη στροφή για τη Μηλίνα, μεσογειακό μενού και θέα στον Παγασητικό.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να δείτε την Τρανή βρύση στο Προμύρι, 6 χλμ. από το Λαύκο, μία από τις παλαιότερες του Πηλίου, που έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και σύμφωνα με την παράδοση για να χτιστεί θεμελίωσαν άνθρωπο!

Για να δείτε το Μουσείο του Θανάση Φάμπα, γλύπτη από το Λαύκο, που στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού και φιλοξενεί γλυπτά από λευκό πηλιορείτικο μάρμαρο και 60 πίνακες.

Για να δείτε το θρόνο του Ναπολέοντα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Τρίκερι. Είχε κατασκευαστεί στη Βαρκελώνη για τον Ναπολέοντα, ο οποίος όμως ακύ-ρωσε την επίσκεψή του και τελικά ο θρόνος κατέληξε το 1815 σε Τρικεριώτες καπεταναίους, που τον έφεραν στο χωριό τους.

1

2

3

Το γραφικό λιμανάκι της Αγίας Κυριακής.

02_24_43.indd 41 12/10/10 12:49:16 PM

Page 42: pame ellada 6

42 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕψΕΤΕ…

Το ταξίδι φτάνει στο τέλος του, όμως, μερικά από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου έχουν βάλει τα καλά τους και σας περιμένουν. Επιστρέψτε βόρεια στην Άφησσο και συνεχίστε παραλιακά, προς την Κάτω Γατζέα, για να δείτε, το ναυπηγείο του Ιωάννη Ρέππου, ενώ περίπου 2 χλμ. μετά βρίσκεται η Άνω Γατζέα, και το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού (Τ. 210-6033160). Το Μουσείο βρίσκεται στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού, και ακολουθώντας τις ράγες θα δείτε λίγο έξω από το χωριό τρεις ακόμα γέφυρες του Εβάριστο ντε Κίρικο. Επόμενος σταθμός σας είναι τα Άνω Λεχώνια, η αφετηρία του Μουντζούρη. Εδώ, ξεχωρίζει ο πύργος Ολυμπίου του 18ου αιώνα, αλλά και το κτίριο του μεταξουργείου Κοκοσλή του 1875, κοντά στον ομώνυμο πύργο, που δίνει μια ιδέα της δόξας που γνώρισαν άλλοτε τα Άνω Λεχώνια. Τρία χιλιόμετρα πιο πάνω θα βρείτε το Παλαιόκαστρο και το πεστροφείο του, ενώ στον Άγιο Βλάσιο θα σταθείτε σε ένα φυσικό εξώστη προς τη θάλασσα, στη Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Συνολικά 10 χλμ. δρόμου σας φέρνουν στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, το «πολύτιμο πετράδι του Πηλίου», όπως το έχουν χαρακτηρίσει. Χτισμένο ανάμεσα σε δύο ράχες, είναι γεμάτο κελαρυστά νερά και πέτρινα σπίτια, ενώ η θέση Ράχη, προσφέρει απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Μετά από 2 χλμ., φτάνετε στις σχετικά άγνωστες Πινακάτες,

που θα σας κερδίσουν με τα όμορφα σπίτια που έφτιαξαν τον 15ο αιώνα κάτοικοι της Ανατολικής Θράκης και την ξεχωριστή, λόγω αρχιτεκτονικής, βρύση με τους δύο δωρικούς κίονες, που δροσίζει τους περαστικούς από την πλατεία.Πρέπει, όμως, να κατευθυνθείτε ξανά νότια, στα Κάτω Λεχώ-νια, για να γνωρίσετε το χωριό που θα σας κάνει να μη θέλετε να φύγετε ποτέ από το Πήλιο, τον Άγιο Λαυρέντιο. Αν και απέχει μόλις 21 χλμ. από το Βόλο, είναι απομονωμένος, αφού προσεγγίζεται μόνο από το δρόμο που έρχεται από τη θάλασσα. Αυτό, όμως, τον βοήθησε να διατηρήσει μια σχεδόν μεσαιωνική αύρα και να γίνει αγαπημένος προορισμός πανε-πιστημιακών, επιχειρηματιών αλλά και καλλιτεχνών, αφού κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται εδώ το «Μουσικό Χωριό» (www.music-village.gr). Περπατήστε στο πυκνό δίκτυο των καλντεριμιών του, που φτάνει τα 7 χλμ., δείτε πώς μπλέκονται αιγυπτιακά, νεοκλασικά και ανατολίτικα στοιχεία με την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική στα αρχοντικά Γκλαβάνη, Παπαθανασίου και Καταρτζή, και αράξτε στα καφενεία της πλατείας Χατζίνη, όπως αυτό του Σίμου, αγνα-ντεύοντας απέναντι τη Δράκεια, αφού πρώτα αγοράσετε γλυκά κουταλιού και λικέρ από το Γυναικείο Σύλλογο Αγ. Λαυρεντίου (Τ. 24280-96276). Οι περιπατητές μπορείτε να ακολουθήσετε από την πλατεία Χατζίνη το μονοπάτι για τη Δράκεια ή αυτό που

Ο Αγ. Λαυρέντιος στα λευκά.

02_24_43.indd 42 12/10/10 12:49:18 PM

Page 43: pame ellada 6

43ΠAMEEΛΛΑΔΑ

μέσα από το δάσος, θα σας βγάλει στην Παναγία τη Σουραυλού, που ονομάστηκε έτσι γιατί οι κάτοικοι μαζεύονται στην αυλή της στον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής και φτιάχνουν «σουραύ-λια» από τα χλωρά κλαριά της καστανιάς.

Πού να μείνετεΆγιος Λαυρέντιος: Παλιό Ελαιοτριβείο Τ. 24280-96481, www.palioeleotrivio.grΑτμοσφαιρικός ξενώνας με μεγάλα δωμάτια.Άγιος Γεώργιος Ανωβολιός Τ. 24280-86893, www.anovolios.gr Παραδοσιακό resort πολυτελών δωματίων.Πινακάτες:Τα Χελιδονάκια Τ. 24230-86920, www.pinakates.com Πηλιορείτικη φιλοξενία σε ένα αρχοντικό του 1847.

Πού να φάτεΆγιος Λαυρέντιος:Η Φωλιά Τ. 24280-96241Για χειροποίητα λουκάνικα και πηλιορείτικο μπουμπάρι.Άγιος Γεώργιος:Ουζερί του Στεφανή Τ. 24280-93000Ζεστό τσιπουράδικο με λαχταριστούς μεζέδες. Πινακάτες:Οινοσύφιλος Τ. 24230-86922Η κυρία Κατερίνα θα σας προσφέρει κοιλίτσες γιαχνί, γαλοτύρι Πινακάτων και άλλες ντόπιες γεύσεις.

3 ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να απολαύσετε ιππασία στον Άγιο Λαυρέντιο, συντροφιά με την Ήρα, τον Πάρη, τον Αρίωνα και τον Άρη, τα άλογα του Παντελή Σπίνα (Τ. 6973718928).Για να ανεβάσετε την αδρεναλίνη σας, καθώς θα σκαρ-φαλώνετε το χωματόδρομο για τα Χάνια από το μονα-στήρι του Αγίου Λαυρεντίου, 2 χλμ. από το χωριό, που ίδρυσε το 1378 ο Όσιος Λαυρέντιος από το Άγιο Όρος, στα ερείπια μοναστηριού Βενεδικτίνων.Για να δείτε το Μουσείο του Νικόλαου Παυλόπουλου ή Νικολά (Τ. 24280-93100), που δώρισε στην πατρίδα του, τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, 22 γλυπτά, χαρακτικά και ξυλογραφίες που εκτίθενται στο παραδοσιακό κτίριο του κοινοτικού καταστήματος.

1

2

3

Ο Αγ. Λαυρέντιος στα λευκά. Η χιονισμένη ταβέρνα του Βρύχωνα, στον Αγ. Λαυρέντιο.

02_24_43.indd 43 12/10/10 12:49:27 PM

Page 44: pame ellada 6

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΟ

03_44_59.indd 44 12/10/10 12:56:07 PM

Page 45: pame ellada 6

Μια φορά και έναν καιρό, και συγκεκριμένα το 1928, ο «Μαύρος καβαλάρης», ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας, οραματίστηκε τη δημιουργία ενός φράγματος στον ποταμό Ταυρωπό ή Μέγδοβα, που θα πλημμύριζε το οροπέδιο της Νεβρόπολης, δημιουργώντας μια λίμνη δίνοντας έτσι λύση σε σοβαρά προβλήματα του τόπου, όπως την ύδρευση των γύρω περιοχών, την άρδευση του θεσσαλικού κάμπου και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Από τότε στο οροπέδιο της Νεβρόπολης του Νομού Καρδίτσας, δεσπόζει μια τεχνητή λίμνη με αποτέλεσμα τα ορεινά χωριά της περιοχής να γίνουν παραλίμνια, ικανοποιώντας όλους τους επισκέπτες. Τους καλοφαγάδες, τους φυσιολάτρες, τους αθλητικούς τύπους αλλά και τους χαλαρούς, τους ιστοριοδίφες και αυτούς που θέλουν να ποζάρουν με φόντο τη λίμνη που αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν ο άνθρωπος παρεμβαίνει με σεβασμό στη φύση μόνο θαύματα μπορούν να γίνουν.

Από την Κατερίνα Καρακίζη

03_44_59.indd 45 12/10/10 12:56:09 PM

Page 46: pame ellada 6

46 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΕΣ…… θα προσκυνήσετε στη Μονή της Παναγιάς της Πε-λεκητής.Χτισμένη πριν από πέντε αιώνες σε υψόμετρο 1.400 μ. σε μια απόκρημνη πλαγιά των Αγράφων, μέρος της οποίας χρειάστηκε να λαξευτεί (πελεκηθεί), εξ ου και το όνομά της, απάτητη από αλλόθρησκο κατακτητή, με τις σπάνιας ομορ-φιάς τοιχογραφίες του 1666 και τη μυστική καταπακτή που χρησίμευε για τη διάσωση των αγωνιστών του 1821, τους χώρους απομόνωσης και το κελί στο οποίο λειτουργούσε κρυφό σχολειό. Η Μονή είναι χαρακτηρισμένη ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο. … θα περάσετε από το Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Νι-κόλαος Πλαστήρας».Στο Μορφοβούνι, γενέτειρα του Νικόλαου Πλαστήρα, το μουσείο παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει μέσα από τη βιβλιοθήκη του, το ειδικό τμήμα αρχείου χει-ρογράφων και εγγράφων, την έκθεση φωτογραφίας και τα προσωπικά αντικείμενα, γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής του Νικόλαου Πλαστήρα. Ανοιχτά Σάββατο-Κυριακή 10:30 έως 13:00. Τ. 24410-95342.

Η Μονή της Παναγιάς Πελεκητής.

Πρέπει να ξέρετε ότι:… η λίμνη ονομάστηκε Ταυρωπού και το 1984 μετο-νομάστηκε σε Πλαστήρα.… στα χρόνια της Κατοχής, εδώ λειτουργούσε και το συμμαχικό αεροδρόμιο, κάτω από τη μύτη των Γερμα-νών, σε μία περιοχή που έχει κατακλύσει με τα νερά της η Λίμνη Πλαστήρα. Πάντα με τη βοήθεια των χωρικών που αναλάμβαναν να καμουφλάρουν την ημέρα το διάδρομο προσγείωσης με δέντρα και κάρα με σανό και τη νύχτα να τον ανοίγουν και να ανάβουν φωτιές για να τον δουν οι πιλότοι.… ο Νικόλαος Πλαστήρας πέθανε το καλοκαίρι του 1953, χωρίς να μπορέσει να δει την ιδέα του να γίνεται πραγμα-τικότητα το 1959.

03_44_59.indd 46 12/10/10 12:56:14 PM

Page 47: pame ellada 6

47ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ… … θα θαυμάσετε τη λίμνη από ψηλά, κάνοντας μια βόλτα με ελικόπτερο. … θα κάνετε το γύρο της λίμνης. Έχοντας ως αφετηρία τα Καλύβια Πεζούλας, θα κινηθείτε νότια προς Νεοχώρι. Στη συνέχεια θα προχωρήσετε νότια για Μπελοκομίτη, κάνοντας μια από τις ομορφότερες δι-αδρομές του γύρου της Λίμνης Πλαστήρα. Περίπου 1 χλμ. μετά τον Μπελοκομίτη θα βρείτε τη διασταύρωση προς Καρίτσα και Παναγιά Πελεκητή. Ακολουθώντας το δρόμο προς Καρίτσα και κινούμενοι μέσα στα έλατα, θα φτάσετε στη γέφυρα του ποταμού Καριτσιώτη όπου έχουν διαμορφωθεί χώροι αναψυχής. Σε 2,5 χλμ. θα συναντήσετε δεξιά σας διασταύρωση που οδηγεί στο Παρατηρητήριο. Από τη δια-σταύρωση αυτή θα συνεχίσετε προς το φράγμα, το οποίο θα συναντήσετε μετά από 2,5 χλμ. περίπου. Βρισκόσαστε πλέον στο νοτιότερο σημείο της λίμνης. Αφού θαυμάσετε αυτή την εντυπωσιακή κατασκευή θα συνεχίσετε προς τη Μούχα. Σε 6,5 χλμ. θα συναντήσετε την Καστανιά, απ’ όπου μπορείτε να κάνετε υπέροχες παραλίμνιες διαδρομές ανάμεσα στα έλατα και στους πανέμορφους κολπίσκους που σχηματίζει η λίμνη. Ο δρόμος θα αρχίσει να απομακρύνεται από τη λίμνη και μετά από 7 χλμ. θα σας φέρει στον Άγιο Αθανάσιο Λαμπερού. Μόλις 2 χλμ. βορειότερα από εκεί βρίσκεται η Πλαζ Λαμπερού. Θα συνεχίσετε τη διαδρομή σας και σε 3 χλμ. θα φτάσετε στο Τσαρδάκι, απ’ όπου πλέον θα αρχίσετε να απομακρύνεστε ξανά από τη λίμνη, την οποία θα αφήσετε δυτικότερα και θα μπείτε σε έναν στενό αλλά πολύ όμορφο δρόμο που θα σας φέρει στην Ιερά Μονή Κορώνας, μόλις σε 500 μ. Θα συνεχίσετε τη διαδρομή σας βόρεια και σε 5 χλμ. θα φτάσετε σε διασταύρωση που οδηγεί δεξιά προς Καρδίτσα και αριστερά προς Μεσενικόλα. Σε 2 χλμ. από εκεί θα φτάσετε στο Μορφοβούνι. Ένα χλμ. έξω από το Μορφοβούνι, θα συναντήσετε διασταύρωση που δεξιά οδηγεί στην Καρδίτσα και αριστερά στη βόρεια και δυτική πλευρά της λίμνης. Θα ακολουθήσετε την αριστερή διαδρομή, η οποία κινείται δυτικά κατά μήκος της βόρειας ακτής της Λίμνης Πλαστήρα και σε 6 χλμ. περίπου θα σας φέρει σε διασταύρωση, η οποία δεξιά οδηγεί προς Κερασιά (1,5 χλμ.), Ανθοχώρι (6,5 χλμ.), συνεχίζει προς Μουζάκι και περιοχή Πύλης Τρικάλων και αριστερά ύστερα από 1 χλμ. στο Κρυονέρι. Συνεχίζοντας τη διαδρομή σας νότια, φτάνετε σε 4 χλμ. στα Καλύβια Πεζούλας, απ’ όπου ξεκινήσατε.… θα επισκεφθείτε το Βοτανικό Κήπο του Νεοχωρίου.Εδώ θα γνωρίσετε την πανίδα της περιοχής, σε μια έκταση 10 στρεμμάτων. Κρανιές, κέδροι, μυρτιές, μικροί κήποι με μυριστικά, φυτάρια ελάτης, φλαμουριάς, ιπποκαστανιάς κ.ά., τονώνουν το φυσικό απόθεμα της περιοχής. Από το κιόσκι του θα αγοράσετε φαρμακευτικά βότανα και αφεψήματα. Ανοιχτά καθημερινά 10 π.μ.-1 μ.μ. και 5 μ.μ.-8 μ.μ. … θα δείτε από κοντά ελάφια, λάμα, κροκόδειλους, στρου-θοκαμήλους κ.ά. και θα ενημερωθείτε με σχετικές πινακίδες για τα είδη χλωρίδας και πανίδας που θα συναντήσετε στο Θεσσαλικό Ζωολογικό Πάρκο της Αγροικίας Φώτη, στο χωριό Κρυοπηγή. Τ. 24450-42595.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί 650 είδη του φυτι-κού βασιλείου, ορισμένα εκ των οποίων απειλούνται με εξαφάνιση. … η πανίδα παρουσιάζει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον. Αγριογούρουνα, ζαρκάδια, αλεπούδες και σπάνια είδη αρπακτικών, όπως ο χρυσαετός, ζουν εδώ.

Ο γύρος της λίμνης με ελικόπτερο. Ο βοτανικός κήπος του Νεοχωρίου. Στο Θεσσαλικό Ζωολογικό Πάρκο της Αγροικίας Φώτη.

03_44_59.indd 47 12/10/10 12:56:23 PM

Page 48: pame ellada 6

48 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΤΎΠΟΙ…… θα φορέσετε τα σπιρούνια σας και θα ζήσετε τη μοναδική εμπειρία της ιππασίας, στα λιβάδια, δίπλα ακριβώς από τη Λίμνη Πλαστήρα, στη Saloon Φάρμα Ζαμπέτας Χρήστος. Σε μικρή απόσταση από το χωριό προς το Κρυονέρι. Τ. 24410-92855.… θα ασχοληθείτε με τον αεραθλητισμό, στις πίστες απο-γείωσης στις κορυφές Τέμπλα, στη Νεράιδα και στον Κουφόλογγο, στο Κρυονέρι. Τ. Αερολέσχης: 6974119195.… θα προμηθευτείτε καλάμια ψαρέματος για να ανακαλύ-ψετε… τι ψάρια πιάνετε…… θα ακολουθήσετε το σημαδεμένο μονοπάτι, για να ανακα-λύψετε τους πανέμορφους καταρράκτες στο Ανθοχώρι. Αφού αποχαιρετήσετε τον πρόσφατα ανακαινισμένο νερόμυ-λο, ξεκινάει μια υπέροχη διαδρομή με πλατάνια, ρέματα, σημεία ξεκούρασης, πηγές με δροσερό νερό και τέλος τη γέφυρα με τον καταρράκτη. … θα στοχεύσετε διάνα στο χώρο για σκοποβολή που υπάρχει στη Νεράιδα. Σκοπευτικός Σύλλογος, Τ. 24410-92931-2. … θα πάτε με την τρέλα σας στα βουνά μαζί με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας. Τ. 24410-76781.… θα επιδοθείτε στο σκι στο μικρό χιονοδρομικό κέντρο που

Οι αθλητικοί τύποι εδώ θα πετύχουν το στόχο τους.

βρίσκεται στη θέση Καραμανώλη. Ορειβατικός Χιονοδρομι-κός Όμιλος Καρδίτσας, Τ. 24410-70946.… θα κάνετε τους σπηλαιολόγους στη σπηλιά Γάκη. Από τις σημαντικότερες των Αγράφων. Η είσοδός της είναι δυσδιά-κριτη και η εξερεύνησή της γίνεται με συνοδεία ειδικού σπηλαιολόγου.

Ποδηλατάδα μέσα και έξω από τη λίμνη.

03_44_59.indd 48 12/10/10 12:56:32 PM

Page 49: pame ellada 6

49ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πρέπει να ξέρετε ότι…Το Κέντρο Ενημέρωσης και Διοργάνωσης Δραστηριοτήτων TAVROPOS σας κάνει μια προσφορά που δύσκολα θα αρνηθείτε… 3ημερο δραστηριοτήτων στη Λίμνη Πλαστήρα με 100 ευρώ το άτομο (εκτός εορτών).Στην τιμή περιλαμβάνονται: Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο, 2 διανυκτερεύσεις, 2 πρωινά, πεζοπορία σε φαράγγι, εκδρομή με mountain bikes, hydrobikes, τοξοβολία.Ελάχιστη συμμετοχή για την υλοποίηση των εκδρομών 4 άτομα.Υπεύθυνος: Δημήτρης Χαραλαμπίδης, T. 24410-92552, 6977740066.

Εδώ βρίσκεται ο παράδεισος των mountain bikers.Στο χιονοδρομικό κέντρο στη θέση Καραμανώλη. Ιππασία στη Saloon Φάρμα του Χρήστου Ζαμπέτα.

03_44_59.indd 49 12/10/10 12:56:47 PM

Page 50: pame ellada 6

50 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΧΑΛΑΡΟΙ…… θα πιείτε ελληνικό καφέ στην ξεχασμένη από το χρόνο Κερασιά και στο παραδοσιακό καφενείο του χωριού.… θα διαλέξετε ένα από τα 48 δωμάτια και σουίτες και θα περιπλανηθείτε στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου Ναϊάδες, για να χαζέψετε τα υφαντά του ’40, τις προθήκες με τις παραδοσιακές στολές και τις φωτογραφίες με στιγμιότυπα από τη ζωή της περιοχής. Τ. 24410-93333, www.naiades.gr… θα κάνετε τζακούζι στην τρίχωρη σουίτα 110, στο Πάνδαι-ων Mountain Resort, λίγο πριν το κέντρο του Νεοχωρίου. Τ. 24410-93440, www.pandaion.gr… θα κάνετε βασιλικό ύπνο, στο κρεβάτι με ουρανό της junior suite του Αρχοντικού Ζακόνι, στο Νεοχώρι. Τ. 24410-93433, www.zakoni.gr… θα απολαύσετε το πρωινό σας στο κρεβάτι, στα ξύλινα σπιτάκια Wild Life. Τ. 24410-94854.… θα πιείτε λικέρ καρυδάκι δίπλα στο τζάκι στο café-bar Καλπιάς.… θα απομονωθείτε σε ένα από τα δωμάτια στο Κτήμα Αλω-νάκι, στο χωριό Μπελοκομίτη. Τ. 24410-93420, www.ktimaalonaki.com…θα περάσετε όνειρο, πού αλλού… στο ξενοδοχείο Όραμα και σε μια από τις 6 σουίτες ή τα 10 studios στο Κρυονέρι. Τ. 24410-92994.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… την απόλυτη χαλάρωση θα τη βιώσετε στο Kazarma Lake Resort & Spa. Εδώ μπορείτε να κάνετε spa, μασάζ, αρωματοθεραπεία, θεραπείες ομορφιάς κ.ά. Βρίσκεται στον οικισμό Καλύβια Φυλακτής, Τ. 24410-92290, www. kazarma.gr

Στα ξύλινα σπιτάκια Wild Life. Όνειρο το Όραμα Hotel. Στο αρχοντικό Ζακόνι.

Kazarma Lake Resort.

03_44_59.indd 50 12/10/10 12:56:56 PM

Page 51: pame ellada 6

51ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ… … θα γευτείτε καπνιστή πέστροφα.Στον ποταμό Καριτσιώτη, σε απόσταση 11 χλμ. πριν από το χωριό Καρίτσα, στον ιχθυοτροφικό σταθμό Εύρυτο. Τ. 24410-94881.… θα μεθύσετε με κρασί Μαύρο Μεσενικόλα.Για να μάθετε την ιστορία του κρασιού και τη διαδικασία παρα-γωγής του, θα επισκεφθείτε το οινοποιείο της οικογένειας Καραμήτρου και θα αγοράσετε το περίφημο κρασί, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, Μεσενικόλα. Τ. 24410-95250. … θα δοκιμάσετε πλαστό, πρασοτηγανιά και μπατζίνα.Στο Καπηλειό, στην ταβέρνα κοντά στη λίμνη, στα Καλύβια Πεζούλας, θα ξετρελαθείτε με τον πλαστό, την ντόπια πίτα από καλαμποκάλευρο και χόρτα. Τ. 24410-92796. Στο Μανιτάρι θα σας σερβίρουν πεντανόστιμη πρασοτηγανιά, κομμάτια χοιρινού με πράσα σβησμένα σε κρασί. Τ. 24410-93222. Στο Αγνάντι, μαζί με την πανοραμική θέα της λίμνης, θα απολαύσετε παραδοσιακή μπατζίνα, ζυμαρόπιτα με τυρί, αλεύρι, γάλα και αυγό. Τ. 24410-93190.… θα βρείτε εκλεκτά κρέατα.Στην ταβέρνα Κελεπούρη. Ελάφι με δαμάσκηνα, σύκα και πατάτες, αγριογούρουνο στιφάδο, τρυφερό κατσικάκι γάστρας και κρασάτος κόκορας είναι μερικές μόνο από τις γευστικές επιλογές. Τ. 24410-93207. … θα παραγγείλετε τσαλαφούτι.Στην ταβέρνα Κληματαριά, στα Καλύβια Πεζούλας, θα παραγγείλετε το τοπικό κρεμώδες τυρί για να το αλείψετε σε ζεστό ζυμωτό ψωμί. Τ. 24410-92027.… θα αγοράσετε ρετζέλι.Το χαρακτηριστικό γλυκό της περιοχής, κολοκύθα βρασμένη με μούστο, από τους πάγκους που έχουν στήσει οι ντόπιοι παραγωγοί κατά μήκος του φράγματος.

ΟΙ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΘΑ ΠΟΖΑΡΕΤΕ…… στον αιωνόβιο μαλόκεδρο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Νεοχώρι, με φόντο την καλύτερη ανατολή της περιοχής.… στο Παρατηρητήριο, στη θέση Μάνδρα, με απεριόριστη θέα όχι μόνο προς τη γαλαζοπράσινη λίμνη αλλά και προς το θεσσαλικό κάμπο και τις κορυφές των Αγράφων προς τα νότια, κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Ταυρωπού.… στο πέτρινο αναπαλαιωμένο γεφύρι, στην Καμάρα Αν-θοχωρίου. … στη νεροτριβή ηλικίας 300 ετών στο χωριό Πεζούλα.… στην κορυφή Καζάρμα στα 1.977 μ.… στο κάστρο Φαναρίου.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… στο Μορφοβούνι υπάρχει ο Συνεταιρισμός Γυ-ναικών Λίμνης Πλαστήρα, απ’ όπου μπορείτε να προ-μηθευτείτε πρωτότυπες εκδοχές γλυκών του κουταλιού, όπως κράνι και κούμπουλο (κορόμηλο), αλλά και τα κλασικά γλυκά του κουταλιού. Τ. 24410-95164.

Ο Γιώργος Καραμήτρος στο οινοποιείο της οικογένειας.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… εσείς που δεν κατέχετε την τέχνη της φωτογραφίας, στο κατάστημα Παλαιών Αρχών θα αγοράσετε φωτο-γραφίες από τη Λίμνη Πλαστήρα. Θα βρείτε επίσης χειροποί-ητα κοσμήματα, μικροαντικείμενα και αντίκες στα Καλύβια Πεζούλας. Τ. 24410-92947, www.palaionarxon.gr

Το ιδιαίτερο κατάστημα Παλαιών Αρχών.

03_44_59.indd 51 12/10/10 12:57:01 PM

Page 52: pame ellada 6

52 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙΣΕΡΡΕΣ

του ΓΙΩΡΓΟΥ

ΚΑΠΟΥΤΖΙ∆ΗΣυνέντευξη στην Κατερίνα Καρακίζη

Το «χρυσό» παιδί της ελληνικής τηλεόρασης, ο ευφυής σεναριογράφος των σίριαλ που τρελαίνουν τα μηχανάκια της AGB, ο ταλαντούχος ηθοποιός στην τηλεόραση και το σανίδι, ο απολαυστικός παρουσιαστής, είναι επίσης και το καμάρι των Σερρών.Και αν δεν ήταν όλα τα παραπάνω θα μπορούσε επίσης να είναι ένας πετυχημένος ταξιδιωτικός συντάκτης. Αφού με περίσσια άνεση και ζηλευτή γλαφυρότητα μας περπάτησε στα μονοπάτια του τόπου του, απαριθμώντας μας μία προς μία τις ομορφιές του, μας μίλησε για την Ελλάδα που αγαπά, για το καταφύγιό του στην Αίγινα, για τις αγαπημένες του γωνιές στην Αθήνα και μας αποκάλυψε πως θα προτιμούσε να ζει σε κάποιο ελληνικό νησί.

03_44_59.indd 52 12/10/10 12:57:03 PM

Page 53: pame ellada 6

03_44_59.indd 53 12/10/10 12:57:07 PM

Page 54: pame ellada 6

54 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Ε θεάτρου. Οι γονείς μου εξακολουθούν να μένουν εκεί. Εκεί λοιπόν είναι το «πατρικό» μου σπίτι αλλά και το καταφύγιό μου. Πάντοτε ηρεμώ όταν πηγαίνω στις Σέρρες και πολύ συχνά πηγαίνω εκδρομές με φίλους μου. Θεωρώ επίσης ότι είναι κατάλληλος προορισμός και για οικογένειες με παιδιά.

Είσαι πλέον το κεντρικό πρόσωπο της νέας τουριστικής καμπάνιας του νομού Σερρών. Μίλησέ μας γι’ αυτή την πρόσφατη εμπειρία σου.Χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να γυρίσω ένα διαφημιστικό για το νομό Σερρών. Πέρα από όλα τ’ άλλα, ήταν μια αφορμή για μένα να ξεναγηθώ σε ομορφιές του τόπου μου που δεν ήξερα πως υπάρχουν αλλά και σε μέρη που είχα να πάω από πολύ μικρός, τα οποία και είδα με μια άλλη ματιά. Δηλώνω εντυπωσιασμένος από τις ομορφιές του νομού Σερρών. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία αυτό το διαφημιστικό σποτ για μένα. Πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη.

Γιατί επικρατεί η εντύπωση ότι κατάγεσαι από το Αχλαδοχώρι;Εγώ γεννήθηκα στις Σέρρες. Η μητέρα μου είναι από τη Νιγρίτα και ο πατέρας μου από το Λιβαδοχώρι Σερρών. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο επειδή η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Ζουμπουλία, στην τηλεοπτική σειρά «Παρά πέντε», της οποίας είχα γράψει το σενάριο, είναι από το Αχλαδοχώρι και στο σενάριο και στην πραγματικότητα και έτσι έχει επικρατήσει η άποψη ότι κατάγομαι και εγώ από εκεί. Άλλωστε σε αυτή τη σειρά έκανα αρκετές αναφορές στον τόπο μου, τον οποίο και αγαπάω πάρα πολύ. Πάντως από το Αχλαδοχώρι έχω αρκετούς φίλους.

Επισκέπτεσαι συχνά τις Σέρρες;Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Πηγαίνω οπωσδήποτε κάθε Πάσχα και καλοκαίρι. Θα ήθελα να μπορούσα να πηγαίνω και τα Χριστούγεννα αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω

Στο σπήλαιο της Αλιστράτης.

03_44_59.indd 54 12/10/10 12:57:11 PM

Page 55: pame ellada 6

55ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Κάναμε μια πολύ μεγάλη βόλτα. Χάρηκα πάρα πολύ γι’ αυτή την πρόταση και το έκανα με όλη μου την καρδιά.

Και απ’ ό,τι ξέρω το έκανες αφιλοκερδώς.Φυσικά και το έκανα αφιλοκερδώς. Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ γιατί το θεωρώ αδιανόητο να πληρωθώ για να διαφημίσω τον τόπο που γεννήθηκα, που με μεγάλωσε και αγαπάω τόσο πολύ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για την πόλη μου. Άλλωστε πέρασα πολύ ωραία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Μέχρι ποια ηλικία έμεινες στις Σέρρες;Μέχρι τα 18. Μετά πέρασα στη Νομική Σχολή του Αριστοτέ-λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και έμεινα για πέντε αξέχαστα χρόνια. Μετά ήρθα στην Αθήνα.

Ξενάγησέ μας λοιπόν στις ομορφιές του τόπου σου.Θα ξεκινήσω με μια πολύ ωραία βόλτα στη Λίμνη Κερκίνη. Είναι εκπληκτικοί οι ξενώνες που έχουν «φυτρώσει» εκεί. Είναι πραγματικά μια υπέροχη επιλογή για χειμερινές αποδράσεις, αλλά και για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού καθώς επίσης και ιδανικό διάλειμμα από τη θάλασσα το καλοκαίρι.Είναι συγκλονιστικό το σπήλαιο της Αλιστράτης. Ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Αλλά δεν είναι ακόμα όλο προ-σβάσιμο, ωστόσο είναι ένα μεγάλο κομμάτι του, νομίζω πως το μήκος των διαδρόμων αγγίζει τα 3 χλμ. ενώ ο επισκέπτης διανύει μια διαδρομή περίπου ενός χλμ.

Είναι υπέροχη εμπειρία να επισκεφθεί κανείς το οχυρό Ρούπελ. Είναι φοβερά συγκινητικό να βρίσκεσαι εκεί που οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με σθένος απέναντι στους Γερμανούς για 4 ολόκληρες μέρες, τον Αύγουστο του 1941. Γι’ αυτούς που αναζητούν τη χαλάρωση, τα λουτρά Σι-δηροκάστρου και τα χαμάμ του Άγκιστρου, που είναι και τα παλιότερα χαμάμ της Ελλάδας, είναι ο ιδανικός προορισμός. Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά είναι η πιο κατάλληλη πρόταση και απαραίτητη στάση για τους επισκέπτες τώρα το χειμώνα. Επιβάλλεται προσκύνημα στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών που βρίσκεται κοντά στην πόλη των Σερρών και αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης.Συστήνω ανεπιφύλακτα ράφτινγκ στον ποταμό Αγγίτη. Είναι σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία που οι τολμηροί οφείλουν να ζήσουν.Τέλος, μια πολύ ωραία πρόταση είναι να γνωρίσει κανείς την Πρώτη Σερρών. Ένα πολύ ωραίο χωριό και γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.Η πόλη μας επίσης είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πόλη που σφύζει από ζωή. Μια πόλη που δεν κοιμάται νωρίς. Εμείς εδώ είμαστε ξενύχτηδες και γλεντζέδες.Και γενικότερα ο νομός Σερρών είναι ένας νομός με πολλά πρόσωπα. Προσφέρει πολλές και διαφορετικές επιλογές.

Στο οχυρό Ρούπελ.

03_44_59.indd 55 12/10/10 12:57:17 PM

Page 56: pame ellada 6

56 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Βαρκάδα στη Λίμνη Κερκίνη.

03_44_59.indd 56 12/10/10 12:57:21 PM

Page 57: pame ellada 6

57ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Και οι άνθρωποι στις Σέρρες πώς είναι;Εμείς στις Σέρρες είμαστε φιλικοί και ανοιχτόκαρδοι άνθρω-ποι. Αγαπάμε τον τόπο μας και φροντίζουμε τους επισκέπτες μας. Οι Μακεδόνες γενικότερα είναι πολύ φιλόξενοι και «έξω καρδιά» και αυτό είναι ευρέως γνωστό. Δεν το λέω απλώς για να μας παινέψω. Είναι η αλήθεια και το χαίρομαι.

Τι θα σου λείψει από τις Σέρρες τώρα τα Χριστούγεννα, μιας και δεν θα καταφέρεις, όπως είπες, να πας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων;Όλα μου τα Χριστούγεννα, εκτός από αυτά των τελευταίων χρόνων, έχουν άρωμα από Σέρρες. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η αίσθηση του διαλείμματος –από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τις δουλειές– η μυρωδιά της κουζίνας από χρι-στουγεννιάτικα γλυκίσματα και άλλες λιχουδιές, η συνάντηση με παιδικούς φίλους και με αγαπημένους συγγενείς. Και η πόλη μας τα Χριστούγεννα είναι πάντα πολύ ωραία στολισμένη. Ειδικά αν είναι ντυμένη στα λευκά, αφού πολλές φορές έχουμε την τύχη να χιονίζει τις ημέρες των γιορτών. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Δήμου Σερρών που ισχύει τα τελευταία έξι χρόνια, το «Δέντρο της Αγάπης». Ένα πολύ μεγάλο δέντρο που στολίζεται στην πλατεία Ελευθερίας με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα και δώρα για τις φτωχότερες οικογένειες. Μια πρωτοβουλία που πάντα στηρίζω όποτε και με όποιον τρόπο μπορώ.

Μας μίλησες πολύ ωραία για τις Σέρρες. Για τις ομορφιές της Ελλάδας γενικότερα, τι έχεις να πεις;Έχουμε μια ευλογημένη χώρα. Πανέμορφη. Προσωπικά γνώ-ρισα καλύτερα την Ελλάδα όταν πριν από δύο χρόνια έκανα περιοδεία σε όλη τη χώρα με το θέατρο. Αυτό που με εντυπω-σιάζει τρομερά είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα μωσαϊκό από τα πάντα. Μου αρέσει που δεν έχουν καμία σχέση τα νησιά του Ιονίου, με τα ενετικά τους κτίριά τους, με τα νησιά του Αιγαίου με τα άσπρα σπίτια και τα μπλε παράθυρα. Διαφορετική είναι η Κρήτη, με τα υπέροχα Χανιά, διαφορετική η Λέσβος με τη συγκλονιστική Μυτιλήνη, διαφορετική η Ρόδος και σαν άλλη χώρα το αγαπημένο Καστελόριζο. Και όλα τα παραπάνω μοιά-ζουν με άλλη ήπειρο όσον αφορά τα χειμερινά μέρη που μπορεί να πάει κάποιος. Ενώ σε άλλες χώρες βλέπεις την ίδια εικόνα πάνω κάτω παντού. Μπορεί κάποιος να έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και πάλι να ανακαλύπτει μέρη που δεν έχει πάει. Είναι αστείρευτη η χώρα μας. Μαγική. Δεν τη βαριέσαι ποτέ.

Ξέρω ότι αγαπάς ιδιαίτερα την Αίγινα. Ναι, πολύ. Τα δύο τελευταία χρόνια έχω ένα σπίτι εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την επιλογή. Πηγαίνω στην Αίγινα χρόνια τώρα. Είναι ο αγαπημένος μου προορισμός για μονο-ήμερες και όχι μόνο εκδρομές. Και όποτε βρίσκω περιθώριο 2-3 ημερών πηγαίνω εκεί. Θα μπορούσα ωστόσο να ζήσω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα. Και τώρα που το σκέφτομαι διαπιστώνω πως αν είχα τη δυνατότητα θα επέλεγα να έμενα σε νησί. Για να σου πω την αλήθεια, προβλέπω να μετακομίζω μετά από πολλά χρόνια μόνιμα σε κανένα νησί.

Η Αθήνα σου αρέσει;Η Αθήνα είναι αξιολάτρευτα χαοτική. Έχει φυσικά πολλές επιλογές και πολλά μέρη να πας. Είναι μια μεγαλούπολη που μπορείς να βρεις τα πάντα, αλλά είναι λίγο δύσκολη πόλη. Εμένα προσωπικά έχει αρχίσει να με δυσκολεύει το κέντρο αφάνταστα. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα μετακόμισα. Έφυγα από το κέντρο που έμενα για αρκετά χρόνια και πήγα στην Αγία Παρασκευή, η οποία μου αρέσει ιδιαιτέρως.

Πώς χαλαρώνεις στην πόλη μας; Τι σου αρέσει να κάνεις;Χαλαρώνω με μια βόλτα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή στη Μακρυγιάννη. Η Πλάκα είναι το αγαπημένο μου σημείο στην πόλη. Μου αρέσει επίσης να πηγαίνω και στο Καλλιμάρμα-ρο. Αλλά και η παραλιακή και τα βόρεια προάστια μπορούν να προσφέρουν πολλές και καλές επιλογές με διαφορετικές γωνιές και διαφορετικές εικόνες. Ιδανική βόλτα τώρα τα Χρι-στούγεννα, όσο και αν δεν ακούγεται καθόλου πρωτότυπη, είναι στην Ερμού.

Πρωταγωνιστείς σε μια διαχρονική και μάλλον επίκαιρη παράσταση, αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Μίλησέ μας λίγο γι’ αυτή.Ναι, στην παράσταση «Φωνάζει ο κλέφτης», του Δημήτρη Ψαθά σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που έχει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό και είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμάς να παίζουμε σε ένα γεμάτο θέα-τρο. Και πραγματικά είναι ένα έργο προφητικό. Ο Ψαθάς έγραψε γι’ αυτά που πάντοτε συνέβαιναν στην Ελλάδα, για τις κλεψιές, τις λαμογιές και τις κομπίνες. Απλώς εμείς, 50 χρόνια μετά από τη συγγραφή του έργου, ζούμε όχι μόνο τις επιπτώσεις, αλλά ξανά τα ίδια. Είναι πολύ λυτρωτικό για τον κόσμο να φωνάζει, στα πλαίσια της παράστασης, «Κλέφτες, λωποδύτες» κάθε βρά-δυ μαζί μας. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος για το χα-ρακτήρα που υποδύομαι, γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ αφάνταστα. Ο τίμιος Τιμολέων Λάμπρος. Θέλω πολύ και προσπαθώ να είμαι έτσι. Τον δικαιολογώ απόλυτα και τον καταλαβαίνω, παρόλο που είναι ένας εξωπραγματικός ήρωας, γιατί είναι φοβερά «κολλημένος» με την τιμιότητα. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υποδύομαι ένα ρόλο που έχει μείνει στην ιστορία από τον αξέχαστο Ντίνο Ηλιόπουλο, έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Οι Σέρρες είναι μια πόλη που σφύζει από ζωή. Μια πόλη που δεν κοιμάται νωρίς. Εμείς εδώ είμαστε ξενύχτηδες και γλεντζέδες.

“”

03_44_59.indd 57 12/10/10 12:57:24 PM

Page 58: pame ellada 6

58 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Κυνήγησες το όνειρό σου, παράτησες τις σπουδές σου στη Νομική για να σπουδάσεις ηθοποιία και βρέθηκες 550 χλμ. μακριά από τον τόπο σου, για να γίνεις όχι μόνο διάσημος αλλά και ιδιαίτερα αγαπητός. Τι έχεις να πεις στους νέους που κοιτούν αβέβαια το μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης;Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, το να κυνηγήσεις το όνειρό σου πάντοτε είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και όταν υπάρχει οικονομική κρίση, είναι δύσκολο και όταν δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Αλλά και η ζωή δεν αξίζει αν δεν κυνηγήσεις το όνειρό σου. Πρέπει να προσπαθούμε. Η προσπάθεια από μόνη της αξίζει πάρα πολύ. Η παραίτηση δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Απλώς, αυτό που επίσης πιστεύω είναι ότι αν κυνηγάς το όνειρό σου και το προσπαθείς πολύ αλλά δεν γίνεται με τίποτα πραγματικότητα, τότε πρέπει να αλλάξεις όνειρο. Γιατί το όνειρο πρέπει να παραμένει όνειρο και να μη γίνεται εφιάλτης ή εμμονή. Μόνο έτσι υπάρχει η ελπίδα και η δυνατότητα να συνεχίζουμε να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο.

Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις ακούσει για τη δουλειά σου;Είμαι τυχερός γιατί έχω ακούσει πολύ ωραία λόγια από τον κόσμο. Και είναι σημαντικό αυτό για μένα γιατί έχω μια καριέρα μόλις λίγων χρόνων. Θα σταθώ όμως όταν ήρθε πέρσι η ανιψιά μου και είδε το μιούζικαλ «Rent», στο οποίο έχω κάνει την απόδοση κειμένων και συνεχίζεται φέτος για δεύτερη χρονιά στη Σφεντόνα. Μου είπε λοιπόν ότι είναι η πιο ωραία παράσταση που έχει δει. Χάρηκα πολύ που σε μια δεκαπεντάχρονη «είπε» τόσα πολλά αυτό το έργο. Αυτό ήταν το πιο όμορφο πράγμα που άκουσα γι’ αυτή την παράσταση.

Ποιο ήταν το τελευταίο ταξίδι που έκανες στην Ελλάδα;Πήγα στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη που αγαπάω αφά-νταστα και έχω περάσει πέντε υπέροχα φοιτητικά χρόνια.

Τι σου αρέσει να κάνεις όταν πηγαίνεις σε έναν και-νούργιο τόπο;Προσπαθώ να τον ανακαλύψω χωρίς όμως να με πιάσει υστερία ότι πρέπει να δω οπωσδήποτε τα πάντα. Γενικότερα πι-στεύω ότι στα ταξίδια οφείλεις να περάσεις ωραία και να κάνεις οτιδήποτε σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, είτε αυτό σημαίνει ότι πηγαίνεις από μουσείο σε μουσείο, είτε να είσαι όλη μέρα στην παραλία ή στα καφέ και στις ταβέρνες. Εγώ θα πάω και στο μουσείο, θα καθίσω όμως να απολαύσω με την ησυχία μου έναν καφέ και όχι απαραίτητα στο πιο τουριστικό μέρος, θα περπατήσω και μόνος μου, κάτι που μου αρέσει να κάνω. Να απομονώνομαι δηλαδή από την παρέα και να κάνω βόλτες. Μου αρέσει όταν ταξιδεύω να κάνω αυτά που συμβουλεύουν οι τουριστικοί οδηγοί αλλά να κάνω και κάποιες επιλογές που δεν είναι και τόσο τουριστικές.

Ποιο θα ήθελες να είναι το επόμενο ταξίδι σου στην Ελλάδα;Να σου πω την αλήθεια θα ήθελα να πάω πάρα πολύ στο Ναύπλιο και στη Μονεμβασιά που δεν έχω πάει.

Ράφτινγκ στο φαράγγι του Αγγίτη.

Ποδηλατάδα στον Λαϊλιά.

03_44_59.indd 58 12/10/10 12:57:29 PM

Page 59: pame ellada 6

03_44_59.indd 59 12/10/10 12:57:33 PM

Page 60: pame ellada 6

Ας γυρίσουµε εκατοµµύρια χρόνια πίσω, όταν ολόκληρη η Θεσσαλία ήταν µια τεράστια λίµνη. Τοπίο επιβλητικό και αρχέγονο, λες και µόλις είχε τελειώσει ο Κατακλυσµός. Οι Γραφές λένε ότι ο Νώε προσάραξε στο όρος Αραράτ. Όµως εµείς έχουµε βάσιµες υποψίες ότι ο βιβλικός αυτός τόπος είναι τα Μετέωρα. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αιωρούνται µεταξύ γης και ουρανού, ώστε να αγγίζουν σχεδόν το θείο. Τα µοναστήρια σαν άλλες κιβωτοί στάθηκαν στις κορυφές των γιγαντιαίων βράχων και ένας λαθρεπιβάτης µοναχός µοιάζει να έγραψε το πρώτο κεφάλαιο στην µετακατακλυσµιαία ιστορία του ανθρώπινου γένους…

Από τις Κατερίνα Παπαθανασίου και Μαρία Τζωρτζάκη

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

04_60_69.indd 60 12/10/10 12:59:54 PM

Page 61: pame ellada 6

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Ας γυρίσουµε εκατοµµύρια χρόνια πίσω, όταν ολόκληρη η Θεσσαλία ήταν µια τεράστια λίµνη.

Τοπίο επιβλητικό και αρχέγονο, λες και µόλις είχε τελειώσει ο Κατακλυσµός. Οι Γραφές λένε

ότι ο Νώε προσάραξε στο όρος Αραράτ. Όµως εµείς έχουµε βάσιµες υποψίες ότι ο βιβλικός

αυτός τόπος είναι τα Μετέωρα. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι «αιωρούνται» µεταξύ γης και ουρανού,

ώστε να αγγίζουν σχεδόν το θείο. Τα µοναστήρια σαν άλλες κιβωτοί στάθηκαν στις κορυφές

των γιγαντιαίων βράχων και ένας λαθρεπιβάτης µοναχός µοιάζει να έγραψε το πρώτο κεφάλαιο

στην µετακατακλυσµιαία ιστορία του ανθρώπινου γένους…

Από τις Κατερίνα Παπαθανασίου και Μαρία Τζωρτζάκη

04_60_69.indd 61 12/10/10 12:59:58 PM

Page 62: pame ellada 6

62 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Τα Μετέωρα βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το όρος Αραράτ της Τουρκίας, τη Μαγιόρκα της Ισπανίας και το Ντένβερ των ΗΠΑ.

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΕντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι το παράξενο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων δεν αναφέρεται ούτε στην ελληνική μυθολογία, ούτε από αρχαίους Έλληνες ή ξένους ιστορικούς. Η επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή του Άλφρεντ Φίλιπσον. Σύμφωνα με τον Γερμανό γεωλόγο, η δημιουργία αυτών των τεράστιων ογκόλιθων αποδίδεται σε ένα δελτογενή κώνο, που αποτελούνταν από ποταμίσιες πέτρες και ασβεστολιθικά πετρώματα, που για εκατομμύρια χρόνια εκβάλλονταν στην αρχέγονη θεσσαλική λίμνη. Τα νερά της λίμνης βρήκαν διέ-ξοδο στο Αιγαίο μέσω των Τεμπών, μετά την απόσχιση του Ολύμπου από την Όσσα. Σεισμοί, άνεμοι και βροχοπτώσεις διέσπασαν, τελικά, το δελτογενή όγκο σε πέτρες και τεράστι-ους συμπαγείς βράχους μέχρι και 400 μ.!

Η ΒΑΠΤΙΣΗΤα Μετέωρα πήραν το όνομά τους από τα Μοναστήρια, τα οποία «αιωρούνται» μεταξύ ουρανού και γης. Συγκεκριμένα, η ονομασία αποδίδεται στον κτήτορα της Μονής Μεγάλου Μετεώρου, τον Άγιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, ο οποίος ονό-μασε «Μετέωρο» τον Πλατύ Λίθο, στον οποίο ανέβηκε πρώτη φορά το 1344.

Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗΞεκινήσαμε από την Καλαμπάκα που μέναμε, φτάσαμε στο Καστράκι και από εκεί άνοιξε η πύλη για την πολυσυζητημένη λίθινη πολιτεία του νομού Τρικάλων. Παράξενο το πώς αλλά ξαφνικά χάσαμε την αίσθηση του χρόνου. Βρισκόμασταν κάπου ανάμεσα σε γη και ουρανό. Πρώτη στάση μας η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά. Αντικρί-σαμε ένα χαμηλό και στενό βράχο. Πάνω του είδαμε το μοναστήρι με τις τοιχογραφίες του περίφημου Θεοφάνη, όπου τα παλιά χρόνια ανα-παύονταν πολλοί κουρασμένοι μοναχοί. Από εκεί πήρε και το όνομά

Το σύμπλεγμα των Μετεώρων βρίσκεται στην Καλαμπάκα, μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων. Στις κορυφές των βράχων «φωλιάζουν» μοναστήρια μεγάλης ιστορικής σημασίας. Το «πέτρινο δάσος» έχει γεωλογική ιστορία 60 εκατ. ετών και σημαντική μοναστική παράδοση 10 περίπου αιώνων ορθόδοξου ασκητισμού, ενώ έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

04_60_69.indd 62 12/10/10 1:00:08 PM

Page 63: pame ellada 6

63ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Δέκα ολόκληρα λεπτά αγωνίας στη σκηνή αναρ-ρίχησης από τον σωσία του πρωταγωνιστή Ρότζερ Μουρ, και η ταινία του 007... γίνεται η επιτυχία της χρονιάς! Τα πράγματα, όμως, δεν ήταν και τόσο απλά για τους παραγωγούς της ταινίας του Τζέιμς Μποντ, Για τα µάτια σου µόνο, που πασχίζουν να μετατρέψουν για τις ανάγκες των γυρισμάτων τους το μοναστήρι του Αγίου Βαρλαάμ σε καταφύγιο του «κακού» Κριστάτου. Σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, οι καλόγεροι, προσπαθούσαν μανιω-δώς να «σαμποτάρουν» τα γυρίσματα της ταινίας κρεμώ-ντας την... μπουγάδα τους εν μέσω κοντινών πλάνων. Για όνομα του Θεού!

H ΑΝΑΛΗΨΗ Οι υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με το πώς ανέβηκαν οι πρώτοι ασκητές στους θεόρατους βράχους είναι τρεις: Σύμφωνα με την πρώτη, οι ασκητές έκοψαν πανύψηλα δέντρα, τα οποία στη συνέχεια πλάγιασαν πάνω στους βράχους και με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να ανεβούν στις κορυφές τους. Η δεύτερη εκδοχή τούς παρουσιάζει να μπήγουν σιδερένιους πασσάλους στην πέτρα, όπως οι σημερινοί αναρριχητές, και σταδιακά να φτάνουν στο ψηλότερο σημείο. Η τρίτη θέλει τους μοναχούς να αναρριχώνται στην κορυφή με σκοινί από χαρταετό, που μπερδεύτηκε σ’ ένα από τα δέντρα ή τους θάμνους του βράχου. Εσείς πάντως μην αγχωθείτε καθόλου. Χρησιμοποιήστε απλώς τις σκάλες που λαξεύτηκαν στα βράχια και θα φτάσετε στον προορισμό σας.

Μονή Μεταµορφώσεως ή Μεγάλου Μετεώρου.

του. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι σήμερα αποτελεί ησυχαστήριο ενός και μόνο μοναχού! Έπειτα προχωρήσαμε βόρεια. Είχε έρθει η ώρα να ανέβουμε τα 300 σκαλοπάτια που οδηγούν στην ψηλότερη κορυφή του μεγαλύτερου βράχου και να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Μεταμορ-φώσεως ή Μεγάλου Μετεώρου. Το μοναστήρι λέγεται αλλιώς και Πλατύς Λίθος, αφού καταλαμβάνει 50 στρέμματα. Στον Παλιό Πύργο με την ανέμη, διακρίναμε τα ίχνη των παλαιών μέσων ανάβασης. Είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Τη Μεγάλη Τράπεζα (τραπεζαρία) μήκους 35 μ. και πλάτους 12 μ. με τα ιερά άμφια, τα σκεύη, τις φορητές εικόνες και τα άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Την προσοχή μας τράβηξε ένας ξύλινος

04_60_69.indd 63 12/10/10 1:00:15 PM

Page 64: pame ellada 6

64 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΤΟ MΥΣΤΗΡΙΟ Μοιάζουν με πατάρια, είναι όμως μόνο λίγων τετραγωνικών μέτρων. Φτιάχτηκαν από ακατέργαστους κορμούς δέντρων. Είναι «φυτεμένα» στο κοίλωμα του θεόρατου βράχου Άγιο Πνεύμα. Έρχεται κανείς με τα πόδια, γιατί το πούλμαν είναι άγνωστη έννοια εδώ. Κρέμονται πάνω από το χωριό Καστράκι. Τι να είναι άραγε; Θα μπορούσαν να είναι φωλιές γερακιών… Τόπος αυτοεξορι-σμού μοναχών που διέπραξαν αδικήματα στην Κωνσταντινού-πολη κατά τη βυζαντινή εποχή ή το σημείο στον οποίο τέθηκαν υπό περιορισμό, από τους Τούρκους, Έλληνες εξαιτίας της εθνικής δράσης τους. Μήπως πάλι ήταν ησυχαστήρια, όπου «κούρνιαζαν» ακόμα πιο μακριά από τα εγκόσμια ακραίοι αναχωρητές;

σταυρός με 34 παραστάσεις μόνο από τη μία πλευρά, έργο του Δανιήλ. Όλα μας εντυπωσίασαν. Η Βιβλιοθήκη με τους χειρόγραφους κώδικες του 14ου αιώνα, η Θεολογική Πινακοθήκη, το λαογραφικό μουσείο, το κελάρι με τα σύνεργα του τρύγου, τα παλιά μαγειρεία. Όμως, το πιο περίεργο που είδαμε ήταν το οστεοφυλάκιο των κτητόρων της μονής και πολλών αγίων, με τα κρανία τους παραταγμένα σε σειρά πάνω σε ξύλινα ράφια… Επόμενος σταθμός μας στα ανατολικά ήταν η Ιερά Μονή Βαρλαάμ, που είναι κρεμασμένη στα 370 μ. και παλιά ήταν προσβάσιμη μόνο με 4 ανεμόσκαλες ή δίχτυα. Στο καθολικό της, αυτό των Αγίων Πάντων με την

Μονή Αγίου Στεφάνου.

Στα Μετέωρα, ένα από τα πιο οργανωμένα και διεθνώς γνωστά αναρριχητικά πεδία με πάνω από 600 ειδικές διαδρομές, καταγράφονται ετησίως 10.000 διανυκτερεύσεις αναρριχητών. Αναρρίχηση, τρέκινγκ αλλά και αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που θα ικανοποιή-σουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα.

Εντοπίστε την αρχή της πεζοπορικής διαδρομής που έχετε μπροστά σας, πάνω στο βράχο Πιξάρι με προορισμό τις περί-φημες Φυλακές Μοναχών, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, και υιοθετήστε την εκδοχή που ικανοποιεί το δικό σας παιχνίδι μυστηρίου.

04_60_69.indd 64 12/10/10 1:00:19 PM

Page 65: pame ellada 6

65ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΟι διαδρομές θεωρούνται γενικά μέγιστου βαθμού δυσκο-λίας και είναι απαγορευτικές για όσους δεν κατέχουν τις βασικές αναρριχητικές γνώσεις. Ωστόσο, μια σειρά προσιτές διαδρομές 4ου βαθμού δυσκολίας, ιδανικές να αρχίσει κάποιος αναρρίχηση στα Μετέωρα, βρίσκονται στο Βράχο Ντούπιανης. Ο πήχης ανεβαίνει καθώς προσεγγίζετε το Βράχο Αμπάρια. Ακολουθείτε τη διαδρομή «Νοτιοδυτική Κόψη», μεσαίας δυσκολίας, με μόνο δύο δύσκολα περά-σματα. Μία από τις ομορφότερες διαδρομές των Μετεώρων, μεσαίας δυσκολίας, αλλά με μεγάλο ανάπτυγμα, είναι η «Πιλιέ των Ονείρων» στο Βράχο Αγίου Πνεύματος, ενώ για τη διαδρομή «Δίεδρο της Σχιζοφρένειας» δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα καθώς μιλά το όνομά της από μόνο του.

Μόνο για έμπειρους και προχωρημένους αναρριχητές προ-τείνονται οι διαδρομές 6ου βαθμού δυσκολίας και υψηλής αισθητικής, «Oυράνια Σκάλα» στο Βράχο Υψηλοτέρα και «Γραμμή της Πίπτουσας Σταγόνας» στο Βράχο Σουρλωτή. Η διαδρομή «Μεταξωτή Κλωστή» στο Βράχο Αδράχτι θε-ωρείται αναρριχητικό must του πεδίου των Μετεώρων.

Μονή Βαρλαάµ.

αγιορείτικη αρχιτεκτονική, υπάρχει η εξαιρετική τοιχογραφία της Βάπτισης του Χριστού, ενώ στο μοναστήρι εκτίθενται πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια, όμως εμείς προτιμήσαμε να πεζοπορήσουμε μέχρι τη βάση της πέτρας και να ανακαλύψουμε τη Δρακοσπηλιά, που έχει βάθος 100 μ.Κινηθήκαμε νότια με προορισμό την Ιερά Μονή Ρουσάνου ή Αγίας Βαρβάρας. Το τετραώροφο κτίσμα στέκει επιβλητικά σε έναν κάθετο απομονωμένο βράχο και μοιάζει να παρατηρεί όλες τις τριγύρω μονές. Μας ενημέρωσαν ότι παλιά ανέβαιναν και εδώ με ανεμόσκαλες και αργότερα με ξύλινες γέφυρες, μέχρι που κατασκευάστηκαν δύο πιο ασφαλή γεφύρια, χάρη στη δωρεά κάποιας πιστής από το Καστράκι. Δεν

Η ονομασία Καλαμπάκα είναι τουρκικής προ-έλευσης και σημαίνει «ισχυρό φρούριο». Η πόλη στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Αιγίνιο και στους Βυζαντινούς χρόνους ως Σταγοί.

04_60_69.indd 65 12/10/10 1:00:24 PM

Page 66: pame ellada 6

66 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Ξέρετε ότι...... ξένοι περιηγητές του 17ου αιώνα αναφερόμενοι στα Με-τέωρα μίλησαν για «θαύμα της Ανατολής», ενώ ο Γάλλος πρόξενος την εποχή του Αλή Πασά εντόπισε ομοιότητα των βράχων με τις πυραμίδες στην Αίγυπτο;... το 1348, ο Τσάρος των Σέρβων, Στέφανος Ντούσαν, τοπο-θέτησε έναν μεγάλο μεταλλικό σταυρό διαστάσεων 1,80x0,80 εκ. στο βράχο Άγιο Πνεύμα για να συμβολίζει τη νίκη του εναντίον της Ηπείρου και της Θεσσαλίας; Ο σταυρός κατέβηκε το 1975 με ελικόπτερο και φυλάσσεται σήμερα στην Ι. Μ. Βαρλαάμ.... ένας Τούρκος που τραυματίστηκε από το τσεκούρι με το οποίο έκοβε ξύλα, σώθηκε χάρη στη μαντίλα που η γυναίκα του του έδεσε στο πόδι και προσευχήθηκε στον Άγιο Γεώρ-γιο; Έκτοτε οι νεαροί άντρες του Καστρακίου αναρριχώνται στη γιορτή του για να μοιράσουν τα μαντίλια της προηγούμενης χρονιάς, εν είδει φυλακτού και να τοποθετήσουν νέα. ... ο καταξιωμένος Γερμανός αναρριχητής Ντίτριχ Χάσε έχοντας μαγευτεί 17 χρόνια πριν βλέποντας τα εντυπωσιακά βράχια σε μια διαφήμιση καπνού, κατέφτασε στην περιοχή το 1975 μαζί με τον φωτογράφο-ορειβάτη Χάιντς Λότχατς Στούτε για να ανοίξουν διαδρομές; Από τότε, επισκέπτονται 2-3 φορές κάθε χρόνο τα Μετέωρα μαζί με άλλους Γερμανούς ορειβάτες για να πραγματοποιήσουν αναρριχήσεις.... κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Ιερά Μονή Αγίου ∆ημητρίου, η επονομαζόμενη Αγία Λαύρα της Θεσσαλίας, καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Αλή Πασά των Ιωαν-νίνων; Ο λόγος; Εκεί φαίνεται ότι διατηρούσε το μετερίζι του ο φλογερός ιερωμένος παπα-Θύμιος Βλαχάβας. Οι κατακτητές, μάλιστα, έκοψαν τον υποκινητή και αρχηγό του επαναστατικού κινήματος του 1809 σε τέσσερα κομμάτια. Απίστευτο κι όμως αληθινό!... τα χειρόγραφα που αγόρασε ο λόρδος R. Curzon από το Μεγάλο Μετέωρο φυλάσσονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ δύο άλλα εικονογραφημένα ευαγγέλια του 11ου-12ου αιώνα που δεν μπόρεσε να αποκτήσει, δεν βρί-σκονται σήμερα στη βιβλιοθήκη του Μοναστηριού κι ούτε γνωρίζουμε κάτι για την τύχη τους; Τυχαίο; Δεν νομίζω.

θα φεύγαμε, αν δεν περπατούσαμε ως την Ψαρόπετρα, μια προεξοχή ενός βράχου στα ανατολικά της μονής, που μας είπαν ότι έχει ίσως την ωραιότερη θέα από τα Μετέωρα. Δεν είχαν άδικο. Προχωρήσαμε νοτιοανατολικά και φτάσαμε στη λιτή και απέριττη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Η ανάβαση από τα 140 λαξευμένα σκαλιά άξιζε τον κόπο, αφού οι 5 μοναχοί της μας υποδέχτηκαν εγκάρδια. Το μάτι μας έπεσε αμέσως σε μια επιγραφή που έλεγε «οι φιλάργυροι μοιάζουν με τα ζώα που είναι φορτωμένα χρυσαφικά και τρώνε χόρτα». Όσο για τη θέα στα Άγραφα και τον Κόζιακα με φόντο τον ποταμό Πηνειό, ήταν απλά δώρο Θεού.

Μονή Αγίου Νικολάου.

04_60_69.indd 66 12/10/10 1:00:29 PM

Page 67: pame ellada 6

67ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΤΟ TOP 20 ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ1 Απολαύστε ψωμί με μέλι από αγριολούλουδα του βουνού για πρωινό, μπριάνες (είδος ποταμίσιου ψαριού) για μεση-μεριανό και ντόπιους μεζέδες με τσίπουρο στα περίφημα καλαμπακιώτικα «τσιπουρερί» για βραδινό.2 Δοκιμάστε τον βραβευμένο ντόπιο ζεστό παζαριώτικο χαλβά βουτύρου (σαπουνέ) από το εργαστήρι του Ρόμπου με παράδοση από το 1920 και ασυναγώνιστη γεύση.3 Περάστε από το πιο παράξενο μαγαζί της Καλαμπάκας στην οδό Ευθυμίου Βλαχάβα. Εδώ θα βρείτε κουδούνια, βιβλία, πρόκες, πλαστικές κούκλες, ακόμη και πουλιά σε κλουβιά.4 Επισκεφθείτε τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι χτισμένος πάνω σε αρχαίο ναό του Απόλλωνα και ο μοναδικός στον ορθόδοξο κόσμο με το μαρμάρινο άμβωνα στο κέντρο του.5 Ανεβάστε αδρεναλίνη με rafting στον Αχελώο, στη θέση Τρία Ποτάμια της τοποθεσίας Ασπροπόταμου με τα πετρό-χτιστα τοξωτά γεφύρια και την όμορφη φύση.6 Ανηφορίστε από την πλατεία Δημαρχείου στο παλιό πα-ραδοσιακό χαλκουργείο για να προμηθευτείτε χειροποίητα σκεύη. 7 Ανακαλύψτε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Είναι χτισμένο από πέτρα και σκεπασμένο με πλάκες. Το εσωτερικό του είναι λίγο σκοτεινό και το ελάχιστο φως μπαίνει από τα μικρά παραθυράκια των πολλών τρούλων του. 8 Αγοράστε φλοκάτες σε χαμηλές τιμές, αφού παρακολου-θήσετε τη διαδικασία κατασκευής τους, στη Βιοτεχνία Φλο-κάτης, που εξάγει τα προϊόντα της ακόμη και στην Ιαπωνία.9 Μην παραλείψετε να πάτε στον Σπωτό, τον παλιότερο συνοικισμό της Καλαμπάκας. Εκεί παλιά υπήρχε μια βρύση με κρυστάλλινο νερό, που οι ντόπιοι έλεγαν ότι είχε μαγικές ιδιότητες, αφού όποιος ξένος έπινε από αυτή δεν ξαναέφευγε από την πόλη. 10 Ψάξτε για το σπήλαιο της Θεόπετρα. Εδώ βρέθηκαν τα

παλιότερα αποτυπώματα ανθρώπων που έχουν ανακαλυ-φθεί ποτέ στην Ελλάδα. Ανήκουν σε δύο παιδιά και η ηλικία τους αγγίζει τα 49.000 χρόνια!11 Φτάστε μέχρι το χωριό Πύλη με την Ιερή Μονή Δουσί-κου, που χτίστηκε από τον Άγιο Βησσαρίωνα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μ., στις κατάφυτες πλαγιές του Κόζιακα.12 Παρευρεθείτε σε ένα river party στη Σαρακίνα, με την ομώνυμη γέφυρα κάτω από την οποία διέρχεται η βαθύτερη κοίτη του ποταμού Πηνειού.13 Ακούστε ζωντανή μουσική στο café Ραψωδία, διασκε-δάστε σε ένα party στο café Shhh και μάθετε τι παίζει στη Μουσική Σκηνή ΑΕΡΙΝΟ.14 Βρείτε κοσμήματα και κεραμικά, που έχουν φιλοτεχνή-σει οι αδελφές Θεοδώρου, στο Καστράκι, στον κεντρικό δρόμο, πριν από την πλατεία του χωριού. 15 Περπατήστε στα δρομάκια του Καστρακίου και διασχί-στε τα μονοπάτια, τις σκήτες και τα μικρά ξωκλήσια ανάμεσα στους ψηλούς βράχους.16 Μη φύγετε από το Καστράκι αν δεν πάρετε μαζί σας σουτζουκάκια πελτέ από τους ντόπιους και εικόνες από τα εργαστήρια αγιογραφίας της περιοχής.17 Θαυμάστε τα ενδιαφέροντα εκθέματα στο Μουσείο Γε-ωλογίας και Πολιτιστικού Κέντρου, το παλιό διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου-Καλαμπάκας.18 Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Ξυλογλυπτικής της Καλαμπάκας, που είναι η μοναδική στην Ελλάδα. 19 Μάθετε ότι από την Καλαμπάκα ξεκινούν οι αγώνες Pin-dos Crossing με συνολικό μήκος διαδρομής 225 χλμ., που διαρκούν τρεις ημέρες και διεξάγονται στην Πίνδο.20 Δροσιστείτε στην πηγή Γκούρα, που το όνομά της σημαίνει «μεγάλο στόμα» και βρίσκεται ανατολικά της ∆ιά-βας. Στο χωριό διατηρούνται ακόμα μερικά παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως αυτά του σαγματοποιού, του γανωτή και του βαρελοποιού.

Μια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου θα έκλεινε την περι-πλάνησή μας. Διασχίσαμε μια γέφυρα και μπήκαμε στην πολυπληθέ-στερη κοινότητα των Μετεώρων με τους αυστηρούς κανόνες τάξης και την υπέροχη θέα στο Θεσσαλικό Κάμπο. Είδαμε θυμιάματα, αγιογραφίες και ξυλόγλυπτους σταυρούς. Μάθαμε ότι εκεί ζουν 28 μοναχές, που φτιάχνουν κεριά και αγαπούν τη βυζαντινή μουσική. Πριν φύγουμε, περάσαμε από το ναό του Αγίου Χαραλάμπους, όπου φυλάσσεται η κάρα του και θαυμάσαμε το περίτεχνο τέμπλο του, που κατασκεύασαν ταλιαδόροι από το Μέτσοβο.

Σκήτη του Αϊ-Γιώργη του Μαντηλά.

04_60_69.indd 67 12/10/10 1:00:31 PM

Page 68: pame ellada 6

68 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεDivani Meteora. Ε.Ο. Τρικάλων-Καλαμπάκας, στην είσοδο της πόλης, Τ. 24320-23330, www.divanis.gr.Κλασικό πολυτελές ξενοδοχείο με σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και εσωτερική πισίνα με σάουνα. Αρχοντικό Μεσοχώρι. Καστράκι, Τ. 24320-77164,www.archontikomesohori.com.Πέτρινο αρχοντικό, κοντά στο Αδράχτι, με θέα στα Μετέωρα και την Πίνδο. Βαριά έπιπλα και πρωινό με ντόπια προϊόντα.Αμαλία. Στην είσοδο της Καλαμπάκας,Τ. 24320-72216-7, www.amalia.gr.Σε απόσταση 5 χλμ. από τα Μετέωρα, με αρχιτεκτονική μοναστηριακού τύπου και θέα στους βράχους και την Καλαμπάκα. Doupiani House. Καστράκι, Σκήτη Ντούπιανης, Τ. 24320-24078, www.doupianihouse.com.Διώροφος παραδοσιακός ξενώνας με μικρά αλλά άνετα δωμάτια, λιτή διακόσμηση και σπιτικό πρωινό. Elena’s Guest House. Οδός Κανάρη, Καλαμπάκα, Τ. 24320-77789, 6976562529, www.elenaguesthouse.com.Μικρός ξενώνας στην παλιότερη συνοικία της πόλης. Δωμάτια με ποιοτική επίπλωση και πινελιές πολυτέλειας. Hotel Meteora. 2ο χλμ. Ε.Ο. Καλαμπάκας-Ιωαννίνων, Καστράκι, Τ. 24320-78180, www.meteorahotels.com.Χτισμένο σε ύψωμα, με λιτές μοναστηριακές γραμμές και θέα. Οι σουίτες διαθέτουν μπανιέρα με υδρομασάζ.Monastiri Rooms & Suites. Κων/νου και Ελένης 4, Καλαμπάκα, Τ. 24320-23952, 6948752852, www.monastiri-guesthouse.gr.Κτίριο φτιαγμένο από πέτρα και ξύλο που θυμίζει μοναστήρι. Βρίσκεται πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό.Ξενώνας Σωτηρίου «Πέτρινο». Καστράκι, παλιός οικισμός, Τ. 24320-78105, 6978074441, www.petrino.gr. Χαμηλοτάβανα ισόγεια δωμάτια και πρωινό που σερβίρεται στο παλιό κελάρι σε ένα αναστηλωμένο διατηρητέο του 1845.Αδράχτι. Παλιό Καστράκι, Τ. 24320-22275, www.hotel-adrachti.grΚαλαίσθητος ξενώνας με θέα στους βράχους. Προτιμήστε το δωμάτιο που έχει τζαμαρία και κρεβάτι με οροφή.Θάλεια. Καστράκι, Τ. 24320-23051, 6947301404, www.thaliarooms.grΚουκλίστικες διαστάσεις και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ιδανικό για παρέες.

Πού να φάτεΖιώγας. Καστράκι, Τ. 24320-22286Σπιτικό λουκάνικο και τα καλύτερα ψητά της περιοχής.Ο Κήπος του Ηλία. Τ. 24320-23218Μεζέδες στη σχάρα και ντόπια μαγειρευτά σε ένα χώρο ρουστίκ αισθητικής κάτω από τα βράχια. Μετεώρων Πανόραμα. Πατρ. Δημητρίου 54, Καστράκι, Τ. 24320-78128Έμφαση στα κρεατικά της ώρας και ενδιαφέρουσα λίστα κρασιών. Πανελλήνιο. Πλ. Δημαρχείου 3, Τ. 24320-24735Ταβέρνα που σέβεται τη γευστική παράδοση με νόστιμα μαγειρευτά και ορεκτικά. Σταγών γεύσις. Τρικάλων 156, Τ. 24320-77919Χώρος κλασικού ύφους με καλό art de la table.

Πώς να πάτε Για να φτάσετε από την Αθήνα στην Καλαμπάκα οδικώς με Ι.Χ. θα πρέπει να διανύσετε 352 χλμ. και να υπολογίσετε περίπου 5 ώρες. Επίσης, τα ΚΤΕΛ του Νομού Τρικάλων και ο ΟΣΕ εκτελούν καθημερινά δρομολόγια. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι 237 χλμ.

Παλιό παραδοσιακό σπίτι στο Καστράκι.

04_60_69.indd 68 12/10/10 1:00:34 PM

Page 69: pame ellada 6

69ΠAMEEΛΛΑΔΑ

04_60_69.indd 69 12/10/10 2:01:40 PM

Page 70: pame ellada 6

70 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Ο Καραβάς είναι ένα από τα ομορφότερα νησιώτικα χω-ριά της Ελλάδας; Πνιγμένο σε ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές και πλατάνια, βρίσκεται στα 27 χλμ. βόρεια από τη Χώρα των Κυθήρων, και εκτός του φυσικού του περιβάλλο-ντος έχει να παινεύεται και για την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης καταγόταν από τη Βαλαώρα, ένα κτηνοτροφικό χωριό απλωμένο σε περιοχή με χαμη-λή βλάστηση, συνεχείς λόφους και άγριο τοπίο πολύ ασυνήθιστο για την Ευρυτανία; Η Βαλαώρα, με 334 κα-τοίκους, απέχει 77 χλμ. ΒΔ από το Καρπενήσι.

Ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης διατηρούσε πύργο, χτισμέ-νο στις αρχές του 19ου αιώνα; Βρίσκεται στο χωριό Γούβες της Εύβοιας, στα 112 χλμ. ΒΔ από τη Χαλκίδα και έχει μετατραπεί σε μουσείο με έργα λαϊκής τέχνης της περιοχής.

Η διαδρομή μεταξύ των χωριών Κωστήτσι-Αμπελοχώρι, στα 23 χλμ. ΝΑ από τα Ιωάννινα, είναι μία από τις ομορφότερες της Ευρώπης; Τραχύ ανάγλυφο, άγριες ορθοπλαγιές και τοπίο επιβλητικής ομορφιάς με τον ποταμό Άραχθο να φουσκώνει ανάμεσα σε βουνά και γκρεμούς πνιγμένους στα δάση. Το χωριό Κωστήτσι, χτι-σμένο σε υψόμετρο 900 μέτρων, έχει μόλις 54 κατοίκους.

Στο χωριό Ρεπανίδι της Λήμνου, που απέχει 25 χλμ. ΒΑ από τη Μύρινα, και στη θέση Αγιόχωμα, γινόταν η εξόρυ-ξη της Λημνίας γης, δηλαδή πυκνόρρευστου πηλού που στην αρχαιότητα ήταν γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες; Το Ρεπανίδι είναι ένα μεσόγειο χωριό με παρα-δοσιακά στοιχεία και 354 κατοίκους.

Από τον Γιώργο Αµυρά

Φυσικά και ξέρετε! Άλλωστε τι Έλληνες είστε…

Για καλό και για κακό όμως σας δίνουμε μερικές

πληροφορίες, χρήσιμες ή άχρηστες θα το κρίνετε.

Γιατί όλα είναι η πατρίδα μας. «Και αυτά κι εκείνα»…

Οι Βώροι, όνομα χωριού στο Νομό Ηρακλείου, σημαίνει Βόρειοι και δό-θηκε σε έναν οικισμό από τους κατοίκους της αρχαί-ας Φαιστού λόγω της γεωγραφικής του θέσης ως προς τη μινωική πρω-τεύουσα. Το τοπωνύμιο

διατηρείται αναλλοίωτο στους αιώνες και στο χω-ριό που απέχει 61 χλμ. ΝΔ από το Ηράκλειο, στεγάζεται το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως στο είδος του.

Το Καρπενήσι θεωρείται και είναι ένα από τα καλύτερα και υγιεινότερα θέρετρα του κόσμου, με μηδενική μόλυν-ση σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της ΟΥΝΕΣΚΟ; Οι λάτρεις του βουνού θα ξετρελαθείτε με το Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, που βρίσκεται κρυμμένο στη νοτιοδυτική απάνεμη πλευρά του Βελουχίου, σε υψόμε-τρο 1.000 μ. τριγυρισμένο από γραφικά ελατόφυτα βουνά.

Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στη Δήλο, το ιερότερο θρη-σκευτικό κέντρο του αρχαίου ελληνικού κόσμου ήδη από τον 2ο αι. μ.Χ.; Προ των Αθηνών, η Νάξος και η Πάρος εί-χαν ήδη επιβληθεί πολιτικά και πολιτιστικά στο ιερό νησί.

Η Ρόδος είναι το νησί με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στη Μεσόγειο; Σχεδόν επί 324 ημέρες το χρόνο, ο ήλιος επι-βάλλεται στο ροδιακό ουρανό.

Στο μεσαιωνικό κάστρο Χλεμούτσι, στα 45 χλμ. ΒΔ από τον Πύργο Ηλείας, λειτουργούσε νομισματοκοπείο όπου κόβονταν τα περίφημα τορνέσια ή τορνέζια νομί-σματα. Το κάστρο αποτελεί εξαίρετο δείγμα φράγκικης φρουριακής αρχιτεκτονικής σε κορυφή λόφου και οικο-δομήθηκε το 1220 επί Γοδεφρείδου Β' Βιλεαρδουίνου.

05_70_97.indd 70 12/10/10 3:47:42 PM

Page 71: pame ellada 6

71ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Τα περίφημα αρχοντικά της Καστοριάς (18ου-19ου αι.) όπως εκείνα των οικογενειών Σαπουντζή, Μπρουμίδη, Νατζή, Αϊβαζή, Γάκη και Πουλιόπουλου είναι τριώροφα, όμοια με εκείνα της Βέροιας, της Σιάτιστας και της Κοζά-νης; Το ισόγειο είναι χτισμένο με λιθοδομή, οι άνω όροφοι με τσατμά δηλαδή με ξύλινο σκελετό, υαλόφρα-κτα χαγιάτια και κατοικήσιμους χώρους άνετους, πλούσια διακοσμημένους με ξυλόγλυπτα και τοιχογραφίες επηρε-ασμένα από το μπαρόκ και το ροκοκό της κεντρικής Ευρώπης.

Η Ανδραβίδα, η γνωστή γεωργική κωμόπολη της Ηλεί-ας, υπήρξε επί Φραγκοκρατίας η πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αχαΐας; Γεωργική κωμόπολη σήμερα με 4.000 κατοίκους, στο παρελθόν φιλοξενούσε τις στέψεις των διαδόχων του πριγκιπάτου που αξιοποιούσε στο έπακρο την εύφορη πεδινή γη που την περιβάλλει..

«Κοινή Συντροφία κ Αδελφότης βιοτεχνών κ εµπόρων ερυ-θρών νηµάτων»: ήταν ο πρώτος συνεταιρισμός κεφαλαίου και εργασίας στον κόσμο που ίδρυσαν το 1778 οι ανήσυ-χοι κάτοικοι του χωριού Αμπελάκια Λαρίσης, στα 34 χλμ. ΒΑ από τη Λάρισα και πληθυσμό 434 ανθρώπων; Τα Αμπελάκια ιδρύθηκαν το 1595, σε ύψος 500 μ. σε μια από τις πλαγιές του Κίσαβου στην κοιλάδα των Τεμπών. Η ονομασία προέρχεται από τα μικρά αμπέλια που καλ-λιεργούσαν οι ντόπιοι. Μεγάλη άνθηση γνώρισε τον 18ο αι., ως κέντρο βιοτεχνίας νημάτων που εξάγονταν στην Ευρώπη. Έχουν απομείνει 16 επιβλητικά αρχοντικά για να θυμίζουν την ακμή που γνώρισε κάποτε το χωριό, π.χ. οι οικίες των αδελφών Σβάιτς.

Ο Ρήγας Φεραίος δίδασκε τους μαθητές του Κισσού στο δημοτικό σχολείο ενός χωριού σκαρφαλωμένου σε υψό-μετρο 600 μ. με πυκνή βλάστηση όλο οξιές, καστανιές, πλατάνια και θαυμάσια θέα στο Αιγαίο;Ο Κισσός, απέχει 50 χλμ. ΒΑ από το Βόλο, έχει πολλές κρήνες και θαυμάσια πετρόχτιστα σπίτια. Στην πλατεία δε-σπόζει η τρίκλιτη βασιλική της Αγ. Μαρίνας (17ος -18ος αι.). Το χωριό κάνει τα πρώτα του βήματα στον τουρισμό, έχει ξενώνες, ντόπια προϊόντα και καλό φαγητό (κοκορέ-τσι, κοντοσούβλι, μοσχαράκι και ελαιόπιτα).

Τα Μαστοροχώρια των Γρεβενών είναι μια συστά-δα υπέροχων ορεινών χωριών, σε απόσταση από 20-45 χλμ. πέριξ της πόλης των Γρεβενών που απέκτη-σαν μεγάλη φήμη για την τέχνη των μαστόρων εκεί και για τα πετρόχτιστα σπί-τια που ακόμη

διατηρούνται και σας κα-λούν να τα εξερευνήσετε; Καλλονή ή Λούντζι, Κυ-παρίσσι ή Μπίσιοβο, Άγιος Κοσμάς, Κυδωνιές τα ονόματα μερικών από τα ομορφότερα μαστοροχώ-ρια.

Ιδού τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα της Ηπείρου ως πριν μια 30ετία: τσαμπάσης, καλαθάς, κανταρντζής, τα-μπάκης, καρεκλάς, καροποιός, αλμπάνης, αγωγιάτης, ασβεστάς, σαμαράς, χανιτζής.

05_70_97.indd 71 12/10/10 3:47:43 PM

Page 72: pame ellada 6

ΝΥΜΦΑΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ

05_70_97.indd 72 12/10/10 3:48:05 PM

Page 73: pame ellada 6

Στο Παραµύθι χωρίς όνοµα, η Πηνελόπη Δέλτα περιγράφει ένα ερημωμένο και ταπεινωμένο βασίλειο, το οποίο ανέστησε

και κραταίωσε η πίστη και η τόλμη των μικρών παιδιών του. Σήμερα, το παραμύθι απέκτησε όνομα. Και λέγεται Νυμφαίο.

Σε έναν τόπο που ξωθιές κι αερικά έχουν σπείρει τα μάγια τους, σε 40.000 τ.μ. λιθόστρωτου ανάμεσα σε δέντρα, λιβάδια και πηγές,

εκεί που στέκουν αρχοντικά με αυλές, χρωματιστά χαλιά και μπαούλα, εκεί η Νεράιδα γύρισε ξανά την ανέμη της, η κλωστή δεν είχε σωθεί

και έτσι ξανάρχισε το παραμύθι…

Από τις Μαρία Τζωρτζάκη και Μαίρη Τζώρα

05_70_97.indd 73 12/10/10 3:48:25 PM

Page 74: pame ellada 6

74 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΜΜια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, εδώ ψηλά, στην ακριτική Μακεδονία, 53 χλμ. από τη Φλώρινα, στην απάτητη κο-ρυφογραμμή του Βιτσίου και σε υψόμετρο 1.350 μ. συντε-λέστηκε ένα θαύμα. Ξαναγεννήθηκε η Νύμφη του Βορρά, το παραδοσιακό βλαχοχώρι Νυμφαίο. Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά πολλοί Νυμφαιώτες και όχι μόνο, που συνει-σέφεραν πρόθυμα χρήμα, χρόνο, διάθεση, τεχνικές μελέτες και ζωντανή παρουσία. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν γενναιόδωρα μεγάλοι δωρητές, όπως ο οινοποιός Γιάννης Μπουτάρης, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, ενώ ταυτό-χρονα, με τη δωρεάν συνδρομή επιστημόνων-μελετητών, η Κοινότητα Νυμφαίου αξιοποίησε δημιουργικά τα πλού-σια αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ορίσατε στο χωριό με τη μαγευτική θέα στην κοιλάδα των Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδας) και τις γύρω πλατιές λίμνες, όπως είναι η Βεγορίτιδα, στο σπίτι των «νυφών», των Νιβε-στιάνων γυναικών, που αποβραδίς καπάρωναν τη σκεπαστή βρύση, όπου πριν το χάραμα έβραζαν με αλισίβα το νερό της πλύσης, για να ντυθούν τις καθαρές φορεσιές τους με τα μετάξια και τα φλουριά τις γιορτές και τις Κυριακές.Εδώ δεν θα σας πτοήσει τίποτα, ούτε οι νοτιάδες του Δεκέμ-βρη, ούτε ο παχύς ατμός που σκεπάζει το χωριό. Θα γίνετε ένα με τον κόσμο του, με τις γιαγιάδες που πιάνουν ψιλή κουβέντα στις πόρτες, με τους θαμώνες στα καφενεία που τραγουδούν βλάχικα δίπλα σε βαρείς γλυκούς και τσουκνιδόπιτες. Στο ιστορικό κέντρο θα δοκιμάσετε μεταβρασμένο ρακί και θα προμηθευτείτε κόκκινες πιπεριές και μήλα από τον πάγκο κάποιου πλανόδιου πωλητή. Θα χαθείτε μέσα στη φύση και θα ζεσταθείτε στις κόκκινες φλοκάτες δίπλα στο αναμμένο τζάκι. Εδώ θα ζήσετε το δικό σας παραμύθι…

Αναστηλωμένο αρχοντικό Γεωργίου Διαμαντίδη.

Γυναίκες του Νυμφαίου με τις παραδοσιακές φορεσιές. Χιονισμένο μονοπάτι στην είσοδο του χωριού.

05_70_97.indd 74 12/10/10 3:48:49 PM

Page 75: pame ellada 6

75ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Ξέρετε ότι…… το Νυμφαίο έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέος Οικισμός και κατατάσσεται ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης;… στην περιοχή Αμυνταίου, εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας της Καφέ Αρκούδας υπό την αιγίδα της οργά-νωσης Αρκτούρος; Εδώ υπάρχουν δύο καταφύγια, ένα για καφέ αρκούδες και ένα για λύκους, ενώ λειτουργεί κέντρο αναπαραγωγής ελληνικού ποιμενικού σκύλου. Αν επιλέξετε να πάτε χειμώνα, μην ξεχάσετε ότι οι αρκούδες κοιμούνται, κάντε υπομονή πάλι μέχρι την άνοιξη για να τις δείτε να περι-πλανιούνται στο δάσος. Περιβαλλοντικό Κέντρο «Αρκτού-ρος». Τ. 23860-41500.… από το μεγάλο πάρκινγκ της κεντρικής εισόδου του χωριού ένας νέος λιθόστρωτος δρόμος οδηγεί στο Πάρκο Άγριας Φύσης (Τ. 6977417886); Σε αυτόν τον περιφραγμένο φυ-λασσόμενο χώρο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, που εκτεί-νεται σε 1.800 στρέμματα δάσους, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την ολόπλευρη θέα από κάποιο παρατηρητήριο και να διασταυρωθείτε με κάποιο από τα ελάφια ή τα άλλα ζώα που ζουν εδώ.… σηματοδοτημένα μονοπάτια περιπάτου σας προσφέρουν τη δυνατότητα να απολαύσετε μια μοναδική περιήγηση στο δάσος; Το λιθόστρωτο μαστορικό μονοπάτι 130 χρόνων θα σας βγάλει στη διακλάδωση προς τις Αγραπιδιές ή το Σκλή-θρο. Αφού ξεκουραστείτε στο κιόσκι, μπορείτε να συνεχίσετε ιππεύοντας. Ο σύγχρονος κοινοτικός στάβλος Άρτεμις παρέχει τα καθαρόαιμα αλπικά άλογά του για τη δύσκολη ανηφόρα της επιστροφής στο χωριό.… τον Μάιο του 2005 οι αδελφοί Φραγκίσκος και Μάριος Σταφυλοπάτης, γιοι Νιβεστιάνας (Νυμφαιώτισσας), ναυπη-γούν και καθελκύουν στο λιμάνι της Ριέκα στην Κροατία το υπερσύγχρονο δεξαμενόπλοιο Neveska Lady προς τιμήν της μητέρας τους; Η Κυρά της Νέβεσκας και η φήμη του Νυμφαίου ταξιδεύουν πια στους ωκεανούς.… ετησίως στο Νυμφαίο καταγράφονται κατά μέσο όρο 50.000 επισκέψεις, 35.000 εστιάσεις και 10.000 διανυκτε-ρεύσεις;… η ονομασία του κοντινού χωριού Ξινό Νερό, που είναι ξαπλωμένο στα πόδια των οροσειρών Βερμίου και Βιτσίου, οφείλεται στη γεύση του τοπικού νερού; Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Αριστοτέλης μιλούσε για τις πηγές φυσικού μεταλλικού νερού εξαιρετικής ποιότητας της περιοχής, όταν αναφερόταν

σε ιαματική πηγή στη Λυγκηστίδα, ενώ, σύμφωνα με την πα-ράδοση, ο Μέγας Αλέξανδρος ξεδίψασε από τα νερά τους.… η λίμνη Βεγορίτιδα, συνέχεια της υδρολογικής λεκάνης της Εορδαίας, που βρίσκεται στο σημείο που συναντιούνται οι νοτιοδυτικές απολήξεις του Βόρα με τα χαμηλότερα βορειοα-νατολικά τμήματα της λεκάνης του Αμυνταίου, είναι μία από τις πιο βαθιές λίμνες της Ελλάδας; Η Λίμνη Πετρών, που δημιουργεί σύμπλεγμα με τη Βεγορίτιδα και την τροφοδοτεί, φιλοξενεί πάνω από 90 είδη πουλιών.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο δασικό περίπτερο της κοινότητας. Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθείτε, καθώς οι παραδοσια-κές επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί παντού στον οικισμό είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές.

Tip

Η ΑΘΕΑΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ ΝΤΥΜΕΝΗ ΝΥΦΗ…Νιβεάστα ήταν η βλάχικη ονομασία που έδωσαν στον οικισμό οι πρώτοι του κάτοικοι. Η λέξη Νιβεάστα έχεις τρεις ερμηνείες: Νύφη, Αθέατη (Ni Vista) και Χιονάτη (Nive Sta). Και το Νυμφαίο διαθέτει τη χάρη και των τριών: «νύφη» λόγω της παρθένας ομορφιάς του, «αθέατη» καθώς δεν είναι ορατό και «χιονάτη» λόγω του χιονιού το χειμώνα. Το όνομα παραφθάρηκε σε Νεβέσκα, που στα αρμάνικα (βλάχικα) σημαίνει «σαν εμάς δεν έχει», και μόλις το 1929 το χωριό μετονομάστηκε σε Νυμφαίο.

Χειμωνιάτικο σούρουπο στο κέντρο του Νυμφαίου.

05_70_97.indd 75 12/10/10 3:48:57 PM

Page 76: pame ellada 6

76 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Αξίζει να…… περπατήσετε στα στενά ανάμεσα στα διώροφα αρχοντικά, που είναι φτιαγμένα από πελεκητή πέτρα, με στέγες στρωμέ-νες με σχιστόλιθο και τοίχους ζωγραφιστούς με θέματα από τη Βιέννη μέχρι την Ανατολή.… επισκεφθείτε τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, μια τρίκλιτη βασιλική σκεπασμένη με πέτρινες πλάκες. Ακριβώς από κάτω θα βρείτε το Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, Ιστορίας και Λαογραφίας «Το Σπίτι των Χρυσικών» (ονομασία των περίφημων ντόπιων τεχνιτών αργυρο-χρυσοχοΐας), Τ. 23860-31065. Είναι ένα πιστό αντίγραφο παραδοσιακού νυμφαιώτικου αρχοντικού, το οποίο στους τρεις ορόφους του φιλοξενεί κειμήλια, προσωπογραφίες επιφανών Ελλήνων αγωνιστών και ευεργετών, καθώς και συλλογές και αναμνηστικά από τα Βαλκάνια περασμένων εποχών. … κάνετε διπλό κανό με το έτερόν σας ήμισυ στη λίμνη Ζάζα-ρη, που είναι η μοναδική λίμνη στην Ευρώπη που έχει μύδια και βρίσκεται κοντά στο μικρό βουνό Λυκαβηττός. Μετά ξεκουραστείτε στις όχθες της, σε ένα από τα καφενεία του Λιμνοχωρίου ή απολαύστε μια άνετη διαμονή στον παρα-δοσιακό ξενώνα Νύμφη της Λίμνης. Μια στενή λωρίδα γης μήκους 2 χλμ. χωρίζει τη Ζάζαρη από τη λίμνη Χειμαδίτιδα, που παλιότερα λεγόταν Ρούδνικ και στα πέτρινα χειμαδιά της

(από όπου πήρε και την ονομασία της), έβρισκαν καταφύγιο οι κτηνοτρόφοι του 18ου αιώνα.… ανακαλύψετε την τεχνητή αλπική λίμνη του Λάκκου, 800 μέτρα δυτικά του χωριού, που είναι περιτριγυρισμένη από βουνά. … θαυμάσετε την πανέμορφη φύση στη δασική οδό Νυμ-φαίου-Υδρούσσας-Φλώρινας.… να πιείτε ζεστό καφέ συνοδεία καλής μουσικής στο γραφικό café-bar Άτι (Τ. 23860-31382), που βρίσκεται σε ένα από τα στενά σοκάκια του χωριού με θέα στην πλατεία. … δοκιμάσετε τις φοβερές πίτες στο ταβερνάκι της Παρα-σκευής Γκερσάνη.… πάτε στο κοντινό χωριό Αετός με τις βυζαντινές εκκλησίες. Για να ξέρετε, τα Χριστούγεννα, εκεί ανάβει η μεγαλύτερη φωτιά όλων των χωριών του νομού. Στήνεται στο δρόμο προς Νυμφαίο και φτάνει τα 17 μέτρα.… να διαβείτε την πύλη με τους λέοντες για να μπείτε στο βλάχικο οντά του αρχοντικού Νικόλαου Ι. Σωσσίδη. Στο αναστηλωμένο αυτό κτίριο υπάρχει και βιβλιοθήκη με 10.000 τίτλους βιβλίων.… να περάσετε από το πέτρινο ανοιχτό θέατρο «Ρήγας Φεραίος», που μπορεί αυτή την εποχή να μη φιλοξενεί συ-ναυλίες και άλλα δρώμενα, όμως είναι ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα του Νυμφαίου.

Βιβλιοθήκη στο αρχοντικό Νικολάου Ι. Σωσσίδη.

Φλουριά κεντημένα σε νυμφαιώτικη ενδυμασία. Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, Ιστορίας και Λαογραφίας.

05_70_97.indd 76 12/10/10 3:49:10 PM

Page 77: pame ellada 6

Στη λίμνη Ζάζαρη.

05_70_97.indd 77 12/10/10 3:49:14 PM

Page 78: pame ellada 6

78 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΝυμφαίοLa Soare. Τ. 23860-31377. Κατοικία του 1925, ιδανική για μεγάλες παρέες.Εντερνέ. Τ. 23860-31230, www.enterne.gr. Παραδοσιακές σοφίτες και 4 ανακαινισμένα δωμάτια, που διαθέτουν υδρομασάζ.Casa Μare. Τ. 23860-31107, www.casamare.gr. Ξενώνας, χτισμένος στο ψηλότερο σημείο του χωριού, με καλαίσθητα δωμάτια, σουίτες και όμορφο κήπο. Νέβεσκα. Τ. 23860-31442, www.neveska.gr. Ο κοινοτικός ξενώνας με απλά και καθαρά δωμάτια. Από κάτω λειτουργεί ταβέρνα.Νύμφες. Τ. 23860-31114, www.nymfeshotel.gr. Δωμάτια με τα ονόματα των νυμφών σε ένα πέτρινο αναπαλαιωμένο αστικό σπίτι της εποχής του Μεσοπολέμου με spa, χαμάμ και jacuzzi.Αθηνά. Τ. 23860-31141, www.xenonasathina.gr. Κτίσμα του 1900, διακοσμημένο με αντίκες και παλιά αντικείμενα.Nives. Τ. 23860-31121, 6945334410, www.nymfaio.gr. Πετρόχτιστο με περίτεχνη εξωτερική σκάλα.La Moara. Τ. 23860-31377, www.lamoara.gr. Πέτρινος ξενώνας μακεδονικής αρχιτεκτονικής με απίστευτη θέα στο χωριό, το βουνό και τον κήπο.La Galba. Τ. 23860-31314, www.lagalba.gr. Λίγα μέτρα από το ιστορικό κέντρο, στο μέσο τριών πηγών, μια από τις οποίες ονομάζεται Γκάλμπα. Κοντογιάννη. Τ. 23860-31138, www.nymfeomania.com. Πέτρινος παραδοσιακός ξενώνας, χτισμένος σε επίπεδα στην πλαγιά, στην άκρη του χωριού.La Betlou. Τ. 23860-41282, www.manis-hotel.gr. Ξενοδοχειακό συγκρότημα με υδρομασάζ και τζάκι, μέσα στο νυμφαιώτικο δάσος, κοντά σε μια γραφική βρύση.Λινούρια. Τ. 6944151513. Κομψό πέτρινο κτίριο, περικυκλωμένο από γρασίδι με bar-restaurant υψηλής αισθητικής.Αετός Αετόζι. Τ. 23860-41007, 23860-41160 (μετά τις 17:00), 6974070232, www.aetozi.gr. Πετρόχτιστες επαύλεις που αποτελούν μια καινούρια πρόταση ειδυλλιακών διακοπών στους πρόποδες του όρους Βίτσι. ΣκλήθροΑγκωνάρι. Τ. 23860-32080, 31081, www.agonari.gr. Οι σύγχρονες ανέσεις συναντούν το παραδοσιακό στοιχείο σε έναν ξενώνα δίπλα στο κέντρο προστασίας αρκούδας και το καταφύγιο των λύκων. ΛιμνοχώριΗ Νύμφη της Λίμνης. Τ. 23860-41333, 6951816440, www.inimfitislimnis.gr. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, μπροστά στη λίμνη Ζάζαρη, φτιαγμένο από πέτρα και ξύλο.

Το κτίριο της Νικείου Σχολής.

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥΔοκιμάστε τον περίφημο οίνο της Ένωσης Αγροτικών Συ-νεταιρισμών Αμυνταίου (Τ. 23860-23813, 23835) με τη βελούδινη γεύση και το ιδιαίτερο άρωμα από τους αμπελώνες της ευρύτερης περιοχής. Μεθύστε με εκλεκτό κρασί από το Κτήμα του Κυρ-Γιάννη (Τ. 23320-51100) που βρίσκεται στο Γιαννακοχώρι Νάουσας και ιδρύθηκε από τον Γιάννη Μπουτάρη και τους γιους του. Συνεχίστε το ταξίδι σας στα μυστικά μονοπάτια της οινοποσίας με ένα ποτήρι Ροδίτη ή Chardonnay από το οινοποιείο Βεγο-ρίτις (Τ. 23860-61120) στον Άγιο Παντελεήμονα. Τέλος, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα αμπέλια του Κτήματος Άλφα (Τ. 23860-20111), σε ένα πλάτωμα σε υψόμετρο 600-700 μ. στο Αμύνταιο, με θέα στη λίμνη Βεγορίτιδα.

ΝΙΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣτις εγκαταστάσεις του εντυπωσιακού κτιρίου της Νικείου Σχολής με τον μπαρόκ πύργο-ρολόι θα βρείτε: το υπερ-σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Κοινότητας. Διατίθεται για επιστημονικά και επιχειρηματικά συνέδρια. Διαθέτει δύο αμφιθέατρα, πλή-ρες οπτικοακουστικό σύστημα και χειμερινό κινηματογράφο των οροφυλάκων του Νυμφαίου, τη Βιβλιοθήκη «Κώστας Δούδος» με τα σπάνια βιβλία, τις μόνιμες φωτογραφικές εκθέσεις Ενθύμια Νυμφαίου και Η εν Μοναστηρίω κοι-μωμένη Ελληνοσύνη (Είσοδος δωρεάν, Σάββατο-Κυριακή από τις 11:00-14:00).

05_70_97.indd 78 12/10/10 3:49:16 PM

Page 79: pame ellada 6

Νυμφαίο, 53 078, Φλώρινατηλ.: 23860 31377, e-mail: [email protected]

ΞΕΝΩΝΑΣ

05_70_97.indd 79 12/15/10 10:44:49 AM

Page 80: pame ellada 6

80 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να φάτεΝυμφαίοΛινούρια. Τ. 6944151513. Δοκιμάστε βελούδινη σούπα πατάτας με μαύρη τρούφα, τσορίθος, κρουτόν και τσάιβ.Πλατεία. Τ. 6947153604. Για ψητά στη σχάρα και τη σούβλα σε ένα από τα δύο επίπεδα της πέτρινης σάλας.Αρχοντικό. Τ. 23860-31107, www.casamare.gr. Μοσχαράκι στη στάμνα και άλλα πεντανόστιμα πιάτα στο εστιατόριο του ξενώνα Casa Mare.Νέβεσκα. Τ. 23860-31442. Ταβέρνα με ντόπιες σπεσιαλιτέ και σπιτικά φαγητά στο ισόγειο του ομώνυμου ξενώνα.Ξινό ΝερόΚοντοσώρος. Τ. 23860-81551,www.kontosoros.gr. Με 20 και πλέον χρόνια εμπειρίας στην τοπική κουζίνα και με πάνω από 200 ετικέτες κρασιών.

Πίτες- γλυκά Ο Ναύαρχος, Το σοκάκι της Γεύσης, Άτι, Εντερνές

Παραδοσιακά προϊόντα Νύμφη (Αστικός Συνεταιρισμός Γυναικών). Τ. 23860-31117Ματέρκα. Τ. 6946286569Τουριστικό περίπτερο. Τ. 6972286782

Καφέ-μπαρΆτι. Μεγάλο μπαρ με ωραία διακόσμηση και καλή μουσική.Εντερνέ. Τ. 23860-31230, www.enterne.gr. Café- bar για ποτό δίπλα στο τζάκι.La Betlou. Τ. 23860-41282, www.manis-hotel.gr. Μπαρ του ομώνυμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος μέσα στο δάσος του Νυμφαίου.Λινούρια. Τ. 6944151513. Μπαρ για χαλάρωση στον ομώνυμο ξενώνα. Νέβεσκα. Τ. 23860-31442, www.neveska.gr. Για ποτά με θέα στον κοινοτικό ξενώνα.Ναύαρχος. Παραδοσιακό καφενείο για τσουκνιδόπιτες και πρασόπιτες από τα χεράκια της κυρα-Γεωργίας.

Πώς να πάτε Το Νυμφαίο απέχει 610 χλμ. από την Αθήνα και περίπου 160 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Από την Αθήνα μέχρι το Αμύνταιο θα χρειαστεί να διανύσετε 550 χλμ., ενώ από τη Θεσσαλονίκη 110 χλμ. μέσω Εγνατίας Οδού. Από τον οδικό κόμβο του Αμυνταίου θα πάρετε το δρόμο για Κα-στοριά και στο 12ο χλμ., στο ύψος του χωριού Αετός, θα στρίψετε δεξιά για Νυμφαίο.Αεροπορικώς: Αεροδρόμιο Καστοριάς. Τ. 24670-21700, Αεροδρόμιο Κοζάνης. Τ. 24610-36098 Οδικώς: Με λεωφορείο. ΚΤΕΛ Φλώρινας. Τ. 23850-22430. Με τρένο: ΟΣΕ Φλώρινας. Τ. 23850-22404

Διαδρομές610 χλμ. από την Αθήνα. 160 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.52 χλμ. από τη Φλώρινα.

Αναστηλωμένα αρχοντικά στο Νυμφαίο.

Οντάς στο αρχοντικό Νικολάου Ι. Μέρτζου.

05_70_97.indd 80 12/10/10 3:49:34 PM

Page 81: pame ellada 6

Νύµφη της ΛίµνηςΔιακοπές µε θέα!

Δίπλα στη λίμνη Ζάζαρη, στον πετρόχτιστο ξενώνα χαλαρώστε απολαμβάνοντας την υπἐροχη θέα!

Λιμνοχώρι, Φλώρινας, Τ. +3023860 41333, 6951816440 F. +3023860 41092

Νυμφαίο, Φλώρινας Τ. +30 23860 31442

05_70_97.indd 81 12/10/10 3:49:49 PM

Page 82: pame ellada 6

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝΈνα λεύκωμα σταθμός, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μίλητος», με το φακό του Γιάννη Γιαννέλου και την υπογραφή της Όλγας Τρέμη.

Ένα οδοιπορικό σε ύψος 1.000 μέτρων από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, με το φωτογραφικό φακό του Γιάννη Γιαννέλου να αποτυπώνει το γαλάζιο του Αιγαίου, τις μοναδικές παραλίες των νησιών, τα κατάλευκα χωριά, τους σταχτοπράσινους ελαιώνες, αλλά και τοπία της ενδοχώρας που κόβουν την ανάσα……Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμα, μας υπενθυμίζουν ότι εδώ στο νοτιότερο άκρο της Γηραιάς Ηπείρου, η Ελλάδα «μας τραβάει από το μανίκι», μας ζητεί ταυτόχρονα να την αγαπήσουμε και να την αξιοποιήσουμε. Να αντιληφθούμε δύο απλά πράγματα: Ότι είμαστε απίστευτα τυχεροί που ζούμε σ’ αυτό τον ευλογημένο τόπο –άλλοι λαοί δεν το βιώνουν ούτε στα πιο κρυφά τους όνειρα–, και ότι αυτός ο μοναδικός ελληνικός πλούτος παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος από άγνοια ή γιατί μας καταλαμβάνει η ευκολία της προχειρότητας

Από το εισαγωγικό κείµενο της Όλγας Τρέµη

05_70_97.indd 82 12/10/10 3:49:58 PM

Page 83: pame ellada 6

Η λίμνη Βεγορίτιδα και στο βάθος η Άρνισσα

05_70_97.indd 83 12/10/10 3:50:07 PM

Page 84: pame ellada 6

Υγρό τοπίο στον κάμπο της Τρίπολης

05_70_97.indd 84 12/10/10 3:50:18 PM

Page 85: pame ellada 6

85ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Παιχνίδι χρωμάτων στο Δέλτα του Έβρου

05_70_97.indd 85 12/10/10 3:50:25 PM

Page 86: pame ellada 6

86 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Όταν η φύση ζωγραφίζει στο Δέλτα Αξιού

05_70_97.indd 86 12/10/10 3:50:32 PM

Page 87: pame ellada 6

Ο Πηνειός δίνει ζωή στον Θεσσαλικό κάμπο

05_70_97.indd 87 12/10/10 3:50:43 PM

Page 88: pame ellada 6

05_70_97.indd 88 12/10/10 3:50:48 PM

Page 89: pame ellada 6

Ελικώνας, το βουνό των Μουσών

05_70_97.indd 89 12/10/10 3:50:53 PM

Page 90: pame ellada 6

05_70_97.indd 90 12/10/10 3:51:02 PM

Page 91: pame ellada 6

Ορνιθοπανίδα στο Φανάρι του Νομού Ροδόπης

05_70_97.indd 91 12/10/10 3:51:07 PM

Page 92: pame ellada 6

92 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

ΣΠΑ-ΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από την Κατερίνα Καρακίζη

Χειμώνας σημαίνει βουτιές… στη μοναδική λουτρόπολη της χώρας. Εκεί που το νερό συναντά τη φωτιά. Εκεί που μπορείς να απολαύσεις υπηρεσίες σπα με 2 ευρώ.

05_70_97.indd 92 12/10/10 3:51:10 PM

Page 93: pame ellada 6

05_70_97.indd 93 12/10/10 3:51:16 PM

Page 94: pame ellada 6

94 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΕΝΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣΣτα βόρεια του Νομού Πέλλας, στα πόδια του Καϊμακτσαλάν, στην Αριδαία, στην άκρη ενός στενού και απόκρημνου φαραγ-γιού 33 χλμ., βρίσκεται μια λουτρόπολη χτισμένη σε ένα κατα-πράσινο χώρο με ξενοδοχεία, πισίνες, αποδυτήρια, εστιατόρια, μπαρ και αγορά με τοπικά προϊόντα. Θεόρατα πλατάνια, ιτιές, θερμοί καταρράκτες, πλακόστρωτα μονοπάτια και το τραγούδι του νερού συνθέτουν ένα καταφύγιο χαλάρωσης και ιδανική πρόταση απόδρασης από την καθημερινότητα.Και αν νομίζετε πως το σκηνικό συμπληρώνεται από μεσήλι-κους λουόμενους με ρευματοπάθειες και παθήσεις κυκλο-φορικού συστήματος, σας ενημερώνουμε πως τη χειμερινή περίοδο η πλειονότητα των επισκεπτών είναι νεολαία, ίσως επειδή δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός της θάλασσας.Εσείς πάρτε μαζί το μαγιό σας και αφήστε πίσω σας το άγχος και τους ρυθμούς της πόλης και μάλιστα με συνταγή γιατρού, αφού έρευνες έχουν δείξει ότι 12 λουτρά κάθε χρόνο δυνα-μώνουν τον οργανισμό και τον βοηθούν να αντιμετωπίσει το σκληρό χειμώνα.

Η ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣΒρίσκεται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13 χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας, σε μια καταπράσινη έκταση 2.400 στρεμμάτων.6 πηγές αναβλύζουν όλο το χρόνο από την κοίτη του Θερμο-πόταμου ή Ρέμα Νικολάου (που πηγάζει από τον Βόρα). Οι ιαματικές πηγές αναβλύζουν σε υψόμετρο 360-390 μ.Η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή όλο το χρόνο στους 38ÆC.Λειτουργούν: 2 υδροθεραπευτήρια. Το πρώτο έχει 48 ατο-μικούς λουτήρες, 2 εσωτερικές πισίνες χωρητικότητας 12 ατόμων, 2 χαμάμ-πηγές, χωρητικότητας 6 ατόμων το καθένα, όπου το νερό αναβλύζει μέσα από τη γη σε βάθος 630 μ. περίπου όπου βρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο. Το δεύτερο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005 και έχει 6 ατομικές πισίνες με τεχνητούς καταρράκτες χωρητικότητας 6 ατόμων η κάθε πισίνα.Στα χαμάμ-πηγές, η τιμή είναι 15 ευρώ για 3 άτομα, στον καταρράκτη το κόστος του εισιτηρίου είναι 2 ευρώ, ενώ στην εξωτερική μεγάλη πισίνα 4 ευρώ το άτομο.

Επειδή η ζήτηση στις εσωτερικές πισίνες είναι αυξη-μένη, καλό θα είναι να επικοινωνείτε προηγουμένως με τα γραφεία των Λουτρών για να κάνετε κράτηση της πισίνας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 23840-91300.

Για την ολοκλήρωση της χαλάρωσής σας, δεν πρέπει να παραλείψετε το Saman Relax Center. Σουηδικό, shiatsu και ινδικό μασάζ, από έμπειρους λουτροθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές, θα διώξουν σίγουρα το άγχος και το στρες από πάνω σας.

05_70_97.indd 94 12/10/10 3:51:26 PM

Page 95: pame ellada 6

95ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Αξίζει να…… κάνετε μια βόλτα στο φαράγγι των Λουτρών. Ακολουθή-στε τις τρεις ορειβατικές διαδρομές που έχουν σήμανση με το χαρακτηρισμό Μ2, δηλαδή μονοπάτια στο δεύτερο μεγαλύ-τερο βουνό της Μακεδονίας, τον Βόρα ή Καϊμακτσαλάν, που στέκει επιβλητικά πάνω από τη λουτρόπολη. Πλακόστρωτα δρομάκια και ξύλινες γέφυρες, βοηθούν τον επισκέπτη να φτάσει στα μονοπάτια και να αρχίσει την εξερεύνηση μέσα στο φαράγγι, για να φτάσει στους καταρράκτες που βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα στην πλαγιά του βουνού. Η πρώτη και η τρίτη ορειβατική διαδρομή με τα διακριτικά Μ2/1 και Μ2/3 αντίστοιχα, έχουν μήκος 4,5 χλμ., έχουν μικρό βαθμό δυσκο-λίας και οδηγούν στον καταρράκτη και στο Άνω Λουτράκι. Η δεύτερη διαδρομή Μ2/2, είναι πιο δύσκολη, λόγω κλίσης του εδάφους και έχει μήκος 9 χλμ.… επισκεφθείτε το Άνω Λουτράκι, το παλιό ερειπωμένο και έρημο χωριό, που έκαψαν οι Βούλγαροι το 1916. Δείτε τα δύο μνημεία της Ορθοδοξίας, που στέκουν όρθια μέσα στα χαλάσματα. Την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και την τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Ιωάννη με τις σπάνιες αγιογραφίες και εικόνες.… χαθείτε στο Σπηλαιόπαρκο της Αλμωπίας. Βρίσκεται σε απόσταση 100 μ. από τον οικισμό των Λουτρών Λουτρακίου. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα 16 σπηλαίων με πολλά κατα-φύγια, τις Δρακότρυπες. … θαυμάσετε μια πλούσια συλλογή εκθεμάτων στο Παλαιο-ντολογικό-Φυσιογραφικό και Λαογραφικό Μουσείο στο κέντρο των Λουτρών. Διαθέτει ευρήματα από τα 16 σπήλαια της περιοχής, απολιθώματα ηλικίας 100 εκατομμυρίων χρό-νων, απολιθωμένα οστά αρκούδας των σπηλαίων, τα οποία χρονολογούνται 120.000 χρόνια πριν. Θα δείτε επίσης αρχαία αντικείμενα και εργαλεία, όλα τους ευρήματα και προσφορά των κατοίκων της περιοχής. Το σπανιότερο νόμισμα από όλα είναι ο «φοίνικας» του Καποδίστρια, το πρώτο νόμισμα του ελληνικού κράτους. … γνωρίσετε μια «Καλή Πεδιάδα». Αυτό σημαίνει στα σέρβικα το Ντόμπρο Πόλε. Βρίσκεται στο Άνω Λουτράκι, σε υψόμε-τρο 1.750 μ. Πρόκειται για μια πεδιάδα γεμάτη μικρές λίμνες και οξιές. Σχηματίστηκε πάνω στον κρατήρα του ηφαιστείου που φιλοξενείται ακριβώς από κάτω. … αγοράσετε τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και τα υφαντά. Οι κόκκινες πιπεριές Αριδαίας φημίζονται για τη γεύση και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. … περάσετε από το παραδοσιακό επισκέψιμο αποστακτήριο τσίπουρου του Νιβουρλή, 27 χλμ. από τα Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του όρους Πάικου. … περπατήσετε στο Μαύρο Δάσος, στην ανατολική πλευρά του Καϊμακτσαλάν. Άξιο αναφοράς και επίσκεψης είναι το φαράγγι «ράμνο μπορ» ή ίσιο πεύκο. Μαγευτικό τοπίο με πανύψηλα πεύκα, ίσια σαν λαμπάδες, να προσπαθούν να αγγίξουν τον καταγάλανο ουρανό. Οι διαδρομές που μπο-ρείτε να ακολουθήσετε είναι δύο. Μία από το χωριό Όρμα, που βρίσκεται δίπλα στα Λουτρά και η δεύτερη από το χωριό Μεγαπλάτανος. Επιλέγοντας τη δεύτερη, θα διασχίσετε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου που είναι ασφαλτοστρωμένο.

05_70_97.indd 95 12/10/10 3:51:35 PM

Page 96: pame ellada 6

96 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να φάτεΥδρόλιθος T. 23840-91600Το εστιατόριο που κάνει τη διαφορά στο παραδοσιακό ύφος της περιοχής. Σερβίρει ελληνική και διεθνή κουζί-να με μενού που «ψάχνεται» και με μια αξιόλογη λίστα κρασιών. Ο Καλοφαγάς T. 23840-91140Κλασική ταβέρνα στο δρόμο για τα Λουτρά με νόστιμα μαγειρευτά και φαγητά σχάρας. Στα ατού του η γρήγορη εξυπηρέτηση ακόμη και σε ώρες αιχμής.Πόθος T. 23840-91503Βar-restaurant λίγο πριν την είσοδο του χωριού. Με εντυ-πωσιακή αρχιτεκτονική, μοντέρνους χώρους και τρία μπαρ σε δύο επίπεδα. Στη σάλα του επάνω ορόφου θα γευτείτε ποικιλία ζυμαρικών, ψητά και ορισμένα μαγειρευτά.Διόνυσος T. 23840-94410Ταβέρνα 3 χλμ. από τα Λουτρά, στην καρδιά της Όρμας, στην πλατεία, με παραδοσιακή κουζίνα και με λίστα από 150 ετικέτες κρασιού.

Πού να μείνετεΜελιές boutique hotelT. 23840-91436, www.hotelmelies.grΑυτό που εκπέμπει το boutique ξενοδοχείο «Μελιές», δεν περιγράφεται... Πολύ ωραίο ξενοδοχείο σε εξαιρετι-κή θέση. Στα 10 προσεκτικά διακοσμημένα δωμάτια με χαρακτήρα νεοκλασικό, όλα με τζάκι και στις 3 σουίτες με τζακούζι, τζάκι και ανατομικά στρώματα Cocomat, οι μέρες θα κυλήσουν υπέροχα. Ανάλογης ποιότητας και αισθητι-κής και οι κοινόχρηστοι χώροι. Στην αίθουσα πρωινού θα απολαύσετε ένα παραδοσιακό και πλούσιο πρωινό, στο σαλόνι θα καθίσετε αναπαυτικά δίπλα στο τζάκι και στο café-bar θα απολαύσετε ένα ποτήρι κρασί ή το ποτό σας, για να κλείσετε ευχάριστα τη μέρα.Αρχοντικό Λυδία Λίθος T. 23840-94460, www.lydialithos.comΒρίσκεται στο χωριό Όρμα Αλμωπίας. Χτίστηκε στα ερείπια της παλιάς παραδοσιακής οικίας της οικογένειας Ιωάννου, η οποία προϋπήρχε στο χώρο αυτό για πάνω από έναν αιώνα. Ακολουθεί πιστά τα αρχιτεκτονικά και δομικά πρότυπα ενός μακεδονικού αρχοντικού, με τα σαχνισιά, τα φουρούσια, τους ζεστούς χρωματισμούς, το ξύλο και την πέτρα. Οι ιδιοκτήτες Χρήστος και Όλγα, θα φροντίσουν να μείνει η διαμονή σας αξέχαστη. Ενώ στα μεγάλα ατού του είναι το πρωινό που σερβίρεται στο δωμάτιο, αν το θελήσετε.Pozar Pallas T. 23840-91357, www.pozarpallas.grΝεόχτιστο ξενοδοχείο μοντέρνας γραμμής, με 16 ευρύχω-ρα δωμάτια, 4 σουίτες με τζακούζι, ένα διαμέρισμα έως και 7 ατόμων, όλα ξεχωριστά διακοσμημένα. Εδώ θα απο-λαύσετε και θεραπείες σπα και εξειδικευμένες φροντίδες στο αλατοσπήλαιο.Γαία Καϊμακτσαλάν Hotel & SpaT. 23840-22858, 23843-00888, www.gaiakaimaktsalan.grΧτισμένο μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο, ντυμένο με την παραδοσιακή πέτρα της περιοχής. Κάθε δωμάτιο και σουί-τα, στοχεύουν στην άνετη διαμονή. Στη σύγχρονη αίθουσα σπα θα αναζωογονήσετε πνεύμα και σώμα.4 Εποχές T. 23840-91500, www.4-epoxes.grΙδανικός χώρος ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ευρύχωρα δωμάτια με πολυτελή διακόσμηση, ποιοτική επίπλωση, τζάκι και όμορφους κοινόχρηστους χώρους. Και το πιο σημαντικό; Με τη διαμονή σας εξασφαλίζετε δωρεάν και υπηρεσίες σπα.Eliton Hotel & Spa ResortT. 23840-91318, www.hoteleliton.grΈνα πολυτελές συγκρότημα κατασκευασμένο με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, στο κέντρο του Λουτρακίου, με μοναδικές υπηρεσίες.Νύμφες T. 23840-91570, www.hotel-nymfes.grΞενοδοχείο μοντέρνας αισθητικής. Άνετα δωμάτια με ενεργειακά τζάκια και σουίτες με καθιστικό και υδρομασάζ στο υπνοδωμάτιο. Έχει επίσης δύο πισίνες –εσωτερική και εξωτερική–, χαμάμ, σάουνα, σπα, γυμναστήριο και παροχές μασάζ.

Πώς να πάτεΑπό την Αθήνα θα ακολουθήσετε την Ε.Ο. Αθη-νών-Θεσσαλονίκης, θα στρίψετε έπειτα για Βέροια και από εκεί ακολουθήστε πορεία για Νάουσα-Έδεσσα. Από την Έδεσσα θα κατευθυνθείτε για Αριδαία και στη συνέχεια για Λουτράκι. Η απόσταση είναι 550 χλμ.

Από τη Θεσσαλονίκη μπορείτε να φτάσετε μέσω της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας ή ακολουθώντας τη διαδρομή Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα. Η απόσταση είναι 100 χλμ.

05_70_97.indd 96 12/10/10 3:51:43 PM

Page 97: pame ellada 6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Εκδόσεις Μίλητος26ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου

194 00 Κορωπί Τηλ. 210 – 97 02 802

Email: [email protected] [email protected] www.militos.gr

Οι εκδόσεις Μίλητος, συνεπείς πάντα στο ετήσιο ραντεβού

τους µε το αναγνωστικό κοινό, παρουσιάζουν µε ιδιαίτερη

χαρά τον Επιχειρηµατικό Κατάλογο 2010-2011.

Κατάλογος Επιχειρηµατικών

∆ώρωνατάλογος ατάλογος ατάλογος

Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών ∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων

ατάλογος ατάλογος ατάλογος Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών

∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων

ΚΚΚΚΚΚΚΚΚατάλογος ατάλογος ατάλογος Κατάλογος ΚΚΚατάλογος Κατάλογος Κατάλογος ΚΚΚατάλογος ΚΕπιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών Επιχειρηµατικών

∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων∆ώρων

2 0 1 1

05_70_97.indd 97 12/15/10 9:54:51 AM

Page 98: pame ellada 6

98 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

smsσ’ ένα μπουκάλι

Ο Γιώργος Αμυράς σας απαντά…[email protected]

Μπορείτε να μου πείτε πού έχει γυριστεί η διαφήμιση με τους Μανιάτες που μαλώ-νουν;

Κ.Θ.

Αγαπητέ Κ.Θ., Το σκηνικό είναι η Βάθεια, ένα αυθεντικό μανιά-τικο χωριό σε περίοπτη θέση στην κορυφή ενός λόφου με υπέροχα σπίτια, πολλούς πύργους, όμορφες εκκλησιές και λιοτρίβια. Η Βάθεια βρί-σκεται στο νοτιότερο σημείο της Λακωνικής Μάνης, 33 χλμ. από την Αρεόπολη και 106 χλμ.από τη Σπάρτη. Έχει καταλάβει αυτή την κορυφή εδώ και αιώνες. Οι ιστορικές πηγές μιλούν γι’ αυτήν από τα μέσα του 16ου αιώνα. Ο σημερι-νός οικισμός διαμορφώθηκε στο λόφο κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, άκμασε τον 19ο και άρχισε να φθίνει από τις αρχές του 20ού αιώνα, ώσπου το 1979 οι κάτοικοί του έφταναν μόλις τους 11. Μετά το 1980 οπότε και έφτασε στον οικισμό το ηλεκτρικό ρεύμα, καταβλήθηκαν προσπάθειες αξιοποίησης του οικισμού. Ο ΕΟΤ αναστήλωσε τους περισσότερους πύργους διαμορφώνοντάς τους σε ξενώνες, δίνοντας ώθηση στην τουριστι-κή ανάπτυξη της περιοχής. Σήμερα κατοικούν 216 άνθρωποι.

Θέλεις διακοπές να πας και τελειώνει ο παράς;Ξέμεινες από ιδέες, ούτε κατεβάζεις νέες;

Ρώτα με για το ταξίδι κι η ζωή σου θα μακρύνει!

Τώρα είναι για μας η εποχή για νησί, είμαστε ανάποδοι αφού όταν οι άλλοι πάνε στα νησιά εμείς πάμε στα βουνά. Μπορείς να μας δώσεις κανένα νησί να μην το πιάνει το μάτι σου;

Ο Ανάποδος

Φίλε Ανάποδε, Δύσκολα πράγματα ζητάς, δεν υπάρχει νησί που να μην το πιάνει το μάτι μας... πάντως βγάλε εισιτήρια για τον Αϊ-Στράτη, στην καρδιά του βόρειου Αιγαίου, νοτιοδυτικά της Λήμνου, με ένα μόνο οικισμό. Εδώ ζουν 371 άνθρωποι και καμιά ντουζίνα θαλάσσιες φώκιες στις γαλάζιες σπηλιές που τώρα το χειμώνα είναι απροσπέλαστες. Στα μικρά δάση του νησιού από βελανιδιές, φωλιάζουν σπάνια είδη γερακιών και μαυροπετρίτες.

Είμαστε οικογενειακή παρέα και θέλουμε να μας πείτε μερικά πράγματα για τα χιονοδρομικά κέντρα. Πού να πάμε για να μάθουμε χιονοδρομικά σπορ;

Αγαπητοί φίλοι, σκεφτήκαμε πριν από εσάς για εσάς και όπως θα διαπιστώσατε σε αυτό το τεύ-χος, θα βρείτε στο ένθετο για τα χιονοδρομικά ό,τι ακριβώς χρειάζεστε με κάθε λεπτομέρεια.

06_98_117.indd 98 12/10/10 1:20:47 PM

Page 99: pame ellada 6

99ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Αγαπητό «Πάμε Ελλάδα», είμαστε μια τρίτεκνη οικογένεια και θα επιθυμούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην Κρήτη, τι προτείνετε;

Αγαπητοί τρίτεκνοι,Να πάτε στη Φαιστό! Είναι το δεύτερο σε σπουδαιότητα και έκταση μινωικό ανάκτορο της Μινωικής εποχής της Κρήτης μετά την Κνωσό. Εδώ εργάστηκαν εντατικά Ιταλοί αρχαιολόγοι από το 1900 όταν ανα-κάλυψαν δύο διαδοχικά ανάκτορα έκτασης 8.500 τ.μ. Η διαφορά με την Κνωσό είναι πως εδώ οι αρχαιολόγοι δεν θέλησαν να προβούν σε αναστηλώσεις κι έτσι τα ερείπια που θα δείτε είναι αυθεντικά. Το μινω-ικό ανάκτορο με την υπερυψωμένη οδό τελετών, οι εντυπωσιακές κερκίδες του θεάτρου, το ιερό, οι αποθηκευτικοί χώροι, η δεξαμενή καθαρμών, χυτήρια μετάλλων, ακόμη και χώροι ακροβατικής ταυρο-μαχίας ήρθαν στο φως φανερώνοντας την πολιτισμική, οικονομική και διοικητική σημασία της πόλης που δημιουργήθηκε το 1900 π.Χ.

Τι είναι τα Τσελεβίνια; (δε μου βγαίνει το σταυρόλεξο)

Θάλεια

Αγαπητή Θάλεια,«Παρακάμπτοντας τα Τσελεβίνια», τιτλοφορείται μια σειρά από θαλασ-σογραφίες του ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση που εμπνέεται από την Ύδρα και τον Πόρο. Τι ακριβώς παρακάμπτει ο ζωγράφος; Τα μικρά και ακατοίκητα νησιά στο άκρο της Πελοποννήσου, ανάμεσα σε Πόρο και Ύδρα που μόνο για παράκαμψη δεν προσφέρονται...Αφού έμαθες πλέον τα Τσελεβίνια, Θάλεια, ας σε εξοπλίσουμε και με πρόσθετη γνώση. Κοντά στην Ύδρα βρίσκεται η Δοκός –το κρυμμένο παιδί της– με έκταση μόλις 12 τ.χλμ.! Το λύσαμε τελικά;

Τι είναι ο Άτοκος; Υπάρχει κι άλλος Κάλαμος εκτός απ’ το δικό μας στην Αττική;

Μ.Τ.

Άτοκος είναι αυτός που δεν αποφέρει ή επιβαρύνεται με τόκο.Άτοκος όμως σημαίνει θαμνώδες νησάκι.Ο Οδυσσέας έψαχνε την Ιθάκη του και τη βρήκε μετά από μια δεκαετία. Αν από λάθος η ναυτική του διαδρομή τον έβγαζε λίγα μίλια ανατολικότερα ίσως η Οδύσσεια να είχε διαφορετικό επίλογο. Άτοκος είναι όνομα νησιού, ανατολικά της Ιθάκης με ψηλότερη κορυφή στα 334 μ., περιτριγυρισμένο από ανάλογης ομορφιάς νησιά με τα περίεργα ονόματα Αρκούδι, Ποντικός και Προβάτι.Έντοκες οι χάρες του, τυχερός- άτυχος ο Οδυσσέας!Κάλαμος ήταν η Κάρνος των αρχαί-ων γεωγράφων, είναι ο Κάλαμος των σύγχρονων ταξιδιωτών στις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας και όλων εκείνων που θέλουν να χορτάσει το μάτι τους πράσινο, και τι πράσινο! Εδώ φυτρώνει το μοναδικό στο είδος του θαλασσινό ή βασιλικό πεύκο αλλά και δάφνες, κουμαριές, σκίνοι, πρίνοι και ελιές!

Ζητώ κάτι πρωτότυπο. Ζητώ κάτι γευστικό για τις διακοπές μου. Πού να πάω;

Ζ

Αγαπητέ/ή Ζ, Ζήτω το Λεωνίδιον Αρκαδίας με τη θάλασσα δίπλα, θέα, ησυχία και τις τσακώνικες μελιτζάνες! Στα 93 χλμ. ΝΑ της Τρίπολης η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς είναι παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός με ελιές, οπωροφόρα, κηπευτικά και την ξακουστή μελιτζάνα… Και αφού βρεθείς εκεί πετάξου μέχρι το σπήλαιο του Διονύσου με σταλακτίτες και σταλαγμίτες να θαυμάσεις τον εντυπωσιακό διάκοσμο.

Φίλε Γιώργο, μόλις διορίστηκα δάσκαλος στο Ρέθυμνο και αναμένω πρόταση για αυθεντικά χωριά κοντά μου! Αγαπητέ νεοδιορισμένε,Βλέπω η Κρήτη έχει πέραση! Με χαρά να σου προτείνω το Γερακάρι. Είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό σε υψόμετρο 680 μ., στις βόρειες υπώ-ρειες του όρους Κέδρου, καταπράσινο και με πολλά νερά. Το χωριό των 409 κατοίκων απέχει 41 χλμ. νοτιοανατολικά από το Ρέθυμνο και κύριο χαρακτηριστικό του είναι η πλούσια φύση που το κυκλώνει. Κερασιές, ελαιόδεντρα, μηλιές και καρυδιές είναι το τοπίο του και συ-νοδεύεται από τον ποταμό Πλατύ που διασχίζει μερικά από τα ωραιότερα φαράγγια του νομού. Καλή επαγγελματική θητεία!

06_98_117.indd 99 12/10/10 1:20:47 PM

Page 100: pame ellada 6

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΤΑ

ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

06_98_117.indd 100 12/10/10 1:20:53 PM

Page 101: pame ellada 6

Θαυμάστε την αφοπλιστικά άγρια ομορφιά των Τζουμέρκων. Αφουγκραστείτε το τραγούδι των τριών ποταμών, του Άραχθου,

του Αχελώου, και του Καλαρρύτικου που πηγάζουν από τις βουνοκορφές τους.

Μεθύστε με τις μυρωδιές της υγρής γης και των ελάτων. Αφήστε τα αλπικά τοπία να σας ταξιδέψουν

σε μια Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που έχετε συνηθίσει. Απολαύστε την ανόθευτη φιλοξενία των κατοίκων. Ζήστε την περιπέτεια στα χωριά της oρεινής Άρτας.

Από τη Μαίρη Τζώρα

06_98_117.indd 101 12/10/10 1:20:59 PM

Page 102: pame ellada 6

102 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Εφοδιαστείτε με βενζίνη καθώς στην περιοχή δεν είναι εύκολο να βρείτε βενζινάδικο. Υπάρχει ένα στο γεφύρι της Πλάκας και ένα στο απέναντι από τα Άγναντα χωριό, τα Πράμαντα.

Tip

Πού να μείνετεΑγκάθι HotelΤ. 26590-61200, 6977455762, www.agathi-hotel.grΙδιαίτερο ξενοδοχείο δουλεμένο με πέτρα και ξύλο, ευ-ρύχωρα δωμάτια με ενεργειακό τζάκι και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Tα Tζουμέρκα Τ. 26590-61336, www.hoteltzoumerka.grΣχεδόν στα μέσα του δρόμου από Πράμαντα για Mελισ-σουργούς, υπάρχει η παλαιότερη τουριστική μονάδα της περιοχής με 22 δίκλινα δωμάτια και καταπληκτική θέα στην κορυφή Στρογκούλα των Tζουμέρκων. Υπάρχουν επίσης και 5 studios.

Πού να φάτεΤαβέρνα του παπά Τ. 26590-61200. Πίτες, σπληνάντερο και ψητά ντόπια κρέατα από την κυρα-Παρασκευή σε ένα χώρο διακοσμημένο από τα αργαλίσια υφαντά της.Σιαμέτης Τ. 26590-61116 Kάτσινος Τ. 26590-61876

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙΑυτό το χωριό με τα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια, δεν θα σας αφήσει να το προσπεράσετε εύκολα. Σεργιανίστε στα γραφικά δρομάκια του, ξαποστάστε στη πλατεία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του χωριού, αφουγκραστείτε τον ήχο των πηγών, θαυμάστε τη βυζαντινή εκκλησία, ζεσταθείτε δίπλα στη σόμπα στο μοναδικό ανοιχτό καφενείο αυτή την εποχή και αποχαιρε-τίστε με βαριά καρδιά τους Μελισσουργούς για να γνωρίσετε το επόμενο χωριό.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… εδώ γίνεται η εμφιάλωση του νερού «Τζουμέρκα», από το νερό της πηγής Αγκάθι. Το 1/3 από το νερό της πηγής δίνεται στο διπλανό χωριό Πράμαντα για ύδρευση.… το 1821 το χωριό καταστράφηκε και κάηκε από τους Τούρ-κους. Ενώ τον Μάιο του 1967 ένας καταστροφικός σεισμός ισοπέδωσε όλα τα κτίρια εκτός από τη βυζαντινή εκκλησία στο κέντρο του χωριού.

06_98_117.indd 102 12/10/10 1:21:03 PM

Page 103: pame ellada 6

103ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ

Το μονοπάτι περνάει από το επάνω μέρος του χωριού, φτάνει στον Κάμπο Μέγα, κατευθύνεται στην πηγή Αγκάθι και βγαίνει στην τοποθεσία Κόκκινο. Ενώ το τοπίο αλλάζει, ανη-φορίζετε στη θέση Αυτί, μέχρι να φτάσετε στα απομεινάρια από τα πέτρινα φυλάκια του ΕΛΑΣ. Στη συνέχεια θα κατεβείτε μια πλαγιά που οδηγεί στη θέση Χούνη, για να ξεδιψάσετε στη Βρύση Κατή. Κατηφορίζοντας μέσα από λιβάδια και στη συνέχεια μέσα από ελατόδασος θα ανηφορίσετε για την Άσπρη Γκούρα. Εδώ, άφθονο νερό ξεπηδάει σε απότομη πλαγιά, σχηματίζει χείμαρ-ρο και καταλήγει πιο κάτω στο φυσικό καταρράκτη Σούδα. Το μονοπάτι ελίσσεται αρχικά στις όχθες ρηχής ρεματιάς και αμέσως μετά θα μπείτε σε χωράφια με καρυδιές και μηλιές. Φτάνοντας στο χαρακτηριστικό σημείο με το εικονοστάσι θα αγναντέψετε τις άγριες κορφές των Τζουμέρκων και όλα τα βουνά της Νότιας Πίνδου, ενώ μπροστά σας θα ξεπροβάλουν τα πρώτα σπίτια του καταπράσινου χωριού Θεοδώριανα, με τους καταρράκτες και το ρέμα του Παραδείσου. Άλλα σημα-ντικά αξιοθέατα εδώ είναι ο παλιός νερόμυλος, χτισμένος το 1918, αλλά και ο νέος στην είσοδο του χωριού με τη νερο-τριβή, το πέτρινο μονότοξο γεφύρι του ποταμού Γκούρα, το μοναστήρι της Παναγιάς και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του χωριού.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… το μικρό αυτό χωριό των Τζουμέρκων έχει τα περισσότερα νερά από όλα τα χωριά της Ελλάδας.… για πρώτη φορά τα Θεοδώριανα αναφέρονται με το σημε-ρινό τους όνομα το 1695, σ’ ένα φορολογικό κατάλογο των βενετσιάνικων αρχών.

Αν βρεθείτε στην περιοχή Σαββατοκύριακο ή αργίες επιδοθείτε σε δραστηριότητες στο Πάρκο Ορεινών Δραστηριοτήτων στη θέση Λιβάδι στο Σταυρό Θε-οδώριανων, όπως: Έλκηθρο, snowmobile, ορειβατικές διαδρομές, ορειβατικό σκί. Εξερευνήστε τις όμορφες πλαγιές της Κωστηλάτας που σας περιμένουν να τις… ζωγραφίσετε! Τ. 6972287943 Δημήτρης Κασελούρης

Tip

Πού να μείνετεΚοινοτικός Ξενώνας «Η Κωστηλάτα»Τ. 26850-22079, 6979653849Στην πλατεία, στην καρδιά του χωριού, τέσσερα δίκλινα δωμάτια με ατομικό μπάνιο περιμένουν τους επισκέπτες. Απ’ το μπαλκόνι του, θέα που κόβει την ανάσα.Το Καταφύγιο Τ. 6979208225Στην κορυφή του χωριού, το επιβλητικό πέτρινο «Κατα-φύγιο» διαθέτει τρία τρίκλινα δωμάτια και ένα δίκλινο. Διαθέτει κεντρική θέρμανση και κυρίως σάλα με τζάκι, καλό τσίπουρο και νόστιμους μεζέδες.

Πού να φάτεΤο Μαγειρίο Τ. 26850-24347Ανοιχτή όλο το χρόνο, η παραδοσιακή ταβέρνα προσφέρει φαγητά της ώρας, καλό κρασί και τσίπουρο. Ο Ζάτζαλος Τ. 6974108203Ψητά της σούβλας, ψητά στα κάρβουνα και κοκορέτσι συνοδεία κλαρίνου.

06_98_117.indd 103 12/10/10 1:21:05 PM

Page 104: pame ellada 6

104 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΑΓΝΑΝΤΑΣτην καρδιά των Τζουμέρκων δεσπόζει ένας τόπος περήφανος για την ομορφιά του. Πλούσια βλάστηση, πολυάριθμες διά-σπαρτες πηγές και λιθόστρωτα δρομάκια είναι μερικά μόνο από τα χαρίσματά του. Στα Άγναντα θα προμηθευτείτε νόστιμο ζυμωτό ψωμί, γλυκίσματα και κουλουράκια από το φούρνο «Τζουμέρκα», που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και θα ξεκινήσετε για να…… υποκλιθείτε στο μεγαλείο της φύσης, στους καταρράκτες, στο χωριό… Καταρράκτη. Το νερό πέφτει από ύψος 70 μ. Εδώ θα επισκεφθείτε και τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, το καθολικό της είναι χτισμένο το 1827. Θα δείτε επίσης ίχνη αρ-χαίου τείχους στην ανατολική πλευρά του λόγγου «διάσελο» και τη χτισμένη σε βράχο Μονή της Κηπίνας με τις πλούσιες τοιχογραφίες, που η παράδοση τη θέλει κατασκευασμένη γύρω στον 18ο αιώνα, αλλά θεωρείται ότι έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή εποχή. … κάνετε δύο στάσεις στο χωριό Κυψέλη. Μία στο Λαογρα-φικό Μουσείο Καράλη, με υλικό που ξεπερνά τα 1.800 αντικείμενα, καλύπτει χρονικά και τους δύο τελευταίους αιώνες και άλλη μία στο Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, που ιδρύθηκε το 1700 με τις σπάνιες τοιχογραφίες που δια-τηρούνται σε καλή κατάσταση. Εδώ θα περιπλανηθείτε στους δύο νερόμυλους νεροτριβής στη θέση Γκούρα, οι οποίοι είναι κηρυγμένοι διατηρητέα μνημεία, όπως επίσης και ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα.… εξερευνήσετε το σπήλαιο με τους δέκα θαλάμους της Ανεμότρυπας, στα Πράμαντα, γειτονικά στους Κτιστάδες, που

είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στα ριζά της κορυφής Στρογκού-λα (με ύψος 2.100 μέτρα). Στολίδι του χωριού είναι επίσης και η εκκλησία της Aγίας Παρασκευής. … θαυμάσετε τη μεγαλοπρέπεια των γυμνών κορυφών με διαλείμματα από δάση καστανιάς και ελάτης, στα χωριά Λεπιανά και Ράμια.… βρείτε την υγειά σας… στο χωριό Ράμια. Η λέξη Ράμια ση-μαίνει αεροχώρι. Οι άνεμοι προβάλλουν το χωριό απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα. Σ’ αυτό οφείλεται και το υγιεινό κλίμα του χωριού, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα.

Πρέπει να ξέρετε ότι…… η πανίδα της περιοχής είναι πολύ σημαντική και περιλαμ-βάνει ελάφια, λύκους, αγριόγατες, ζαρκάδια, αρκούδες και ασβούς, πέρδικες, τσαλαπετεινούς, αετούς και σταυραετούς.… οι νοικοκυρές εδώ έχουν αναγάγει το άνοιγμα του φύλλου πίτας σε τέχνη. Η λεπτότητα του φύλλου είναι αξιοθαύμαστη.

Επισκεφθείτε το εργαστήριο της κυρίας Xρυσού-λας, ακριβώς στην είσοδο των Πραμάντων, Τ. 26590-62313. Εδώ θα βρείτε όλα τα γλυκά του κουταλιού, χωρίς συντηρητικά, χωρίς γλυκόζη, και με την παλιά συνταγή των γιαγιάδων μας. Αγοράστε επίσης τραχανά, χυλοπίτες με φρέσκα αβγά και γάλα και απίθανα λικέρ που γίνονται στον ήλιο, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Tip

06_98_117.indd 104 12/10/10 1:21:13 PM

Page 105: pame ellada 6

105ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Πού να μείνετεΆγνανταΤο αρχοντικό των Τζουμέρκων. Τ. 26850-31115, 31777, 43228, 6974358393 Κτίριο από πέτρα και ξύλο δένει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον με σοφίτες και σουίτες και θέα την κορυφο-γραμμή των Tζουμέρκων! ΚτιστάδεςΑγροτουριστικές Κατοικίες «Θέασις». Τ. 6948682910, www.tzoumerka-theasis.grEντυπωσιακά κωνικές κατοικίες, για τη σωστή ροή της ενέργειας στο χώρο σύμφωνα με τις αρχές της «οικοδυ-ναμικής»! Διαθέτουν γυάλινη οροφή και προσφέρουν τη δυνατότητα θέασης του έναστρου ουρανού. Καταρράκτης Το Δασικό Χωριό Κέδρος, που εκτείνεται σε μία κατα-πράσινη έκταση 45 στρεμμάτων και σε υψόμετρο 920 μ., κοντά στο χωριό Καταρράκτης, σας περιμένει με 20 ξύλινα σπίτια, για να σας ζεστάνει με τη φιλοξενία του. Ακόμα κι αν δεν μείνετε εδώ, αξίζει να δοκιμάσετε το μενού τους (αφού πρώτα τους ενημερώσετε). Τ. 26810-31791, 6974754952, Χρήστος Λάμπρης. www.guesthousekedros.com Καταρράκτης. Τ. 26850-51323Παντού κυριαρχεί το ξύλο και η πέτρα, ενώ τα 16 δωμάτια είναι άνετα και φωτεινά και με τζάκι. Iδανική πρόταση για οικογένειες και πολυμελείς παρέες. Πράμαντα«Ξενείον» του Γιώργου Mεράντζα.Τ. 26590-62350, www.xenion.grΙδανικό καταφύγιο για ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές ολόκληρο το χρόνο. Αποτελείται από επτά ανεξάρτητα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Το πρωινό περιλαμβά-νει φρέσκο ντόπιο γάλα, βούτυρο, αβγά, ζυμωτό ψωμί από το δικό τους φούρνο, σπιτικές μαρμελάδες και γλυκά.

Πού να φάτεΆγνανταTα Tζουμέρκα. Τ. 26850-31163Πάνω στον κεντρικό δρόμο για μεζέδες, χωριάτικες πίτες και ό,τι άλλο διαθέτει εκείνη την ώρα η παραδοσιακή κουζίνα. ΠράμανταO Mπούτζας. Τ. 26590-61235 Παραδοσιακή χασαποταβέρνα που διαλαλεί ότι: «Tο κρέας του Mπούτζα δεν παχαίνει... ομορφαίνει!». Δοκι-μάστε γαλοτύρι ντόπιο, τυρί χλωρό, κατσικάκι με χόρτα στη γάστρα, ζυγούρι κοκκινιστό, γίδα βραστή, μπιφτέκι γεμιστό και πεντανόστιμα κρέατα της ώρας. Aρλέτος Xρήστος. Τ. 26590-61313Στο κέντρο των Πραμάντων, σερβίρονται τρυφερά κρέατα, παραγωγή της ορεινής κτηνοτροφίας των Tζουμέρκων. Kο-κορέτσι, παϊδάκια, μπιφτέκι, κεμπάπ, όλα στα κάρβουνα.Ο Αγναντίτης ποταμός.

06_98_117.indd 105 12/10/10 1:21:16 PM

Page 106: pame ellada 6

106 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Μια μεγάλη φυσική αγκαλιά, δύο ελατοσκέπαστες λοφοσει-ρές, του Προφήτη Ηλία ανατολικά και της Ομαλής δυτικά, προστατεύουν αυτό το προικισμένο από τη φύση χωριό. Με το πράσινο να κυριαρχεί και τα άφθονα τρεχούμενα νερά να καταλήγουν σε δυο ποτάμια στις άκρες του χωριού. Εδώ θα συναντήσετε το εκκλησάκι του Πατροκοσμά, θα περάσετε από την Ανεμοράχη, το χωριό των ανέμων και το Δίστρατο με το σχολείο-μουσείο της εθνικής αντίστασης. Τρία χλμ. από το Βουργαρέλι, στον οικισμό Παλαιοχώρι, ένας μικρός δρόμος σας οδηγεί στην Κόκκινη Εκκλησιά, που είναι γνωστή και ως Παναγιά Βέλλας. Αποτελεί βυζαντινό μνημείο των Τζουμέρκων, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα και οφείλει το όνομά της πιθανόν στο κόκκινο χρώμα των εξωτερικών τοίχων της. Στην πλακόστρωτη πλατεία του χωριού με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τα πλατάνια και τις βρύσες, κεράστε τον εαυτό σας έναν καφέ, μπόλικο οξυγόνο και μοναδική θέα! Η Αρχόντω και η Κρυστάλλω, είναι οι δύο πηγές που θα συναντήσετε εδώ. Χτίστηκαν το 1926 και η παράδοση λέει πως όποιος ανύπαντρος ξένος πίνει νερό από τις βρύσες παντρεύεται στο Βουργαρέλι. Στα βόρεια του χωριού βρίσκεται το μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη. Το 1957 κρίθηκε διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Με ορμητήριο το Βουργαρέλι μπορείτε να απολαύσετε διαδρομές μέσα στη φύση, να κάνετε ιππασία και ορειβατικές εξορμήσεις (Ορει-βατικός Σύλλογος Άρτας, Τ. 26810-28030).

Πρέπει να ξέρετε ότι…… για 30 χρόνια (1950-1980) το χωριό μετονομάστηκε σε Δροσοπηγή.… οι Γερμανοί κατακτητές με τις βόμβες τον Μάιο του 1943 και τη φωτιά τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του χωριού.

Πού να μείνετεΤο Όνειρο. Τ. 26850-22259, 6976061352Χτισμένος το 2000 με μεράκι. Διαθέτει 5 δίκλινα δωμάτια και χώρο υποδοχής με τζάκι. Έχει επίσης μια μικρή κοινό-χρηστη κουζίνα. Άννα & Μαρία. Τ. 26850-22277, 22674, 6978151457Ξενώνας (4 κλειδιών) που αποτελείται από 8 δωμάτια με διπλό κρεβάτι και τζάκι. Μπορείτε επίσης να κλείσετε δωμάτιο στη σοφίτα όπου εκεί θα βρείτε το δικό σας «τζακούζι». Αρχοντικό Βίλα Σοφία. Τ. 26850-22713Κοιμηθείτε γαλήνια και ξυπνήστε ατενίζοντας στα πέρατα το μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς.Ξενοδοχείο Γαλήνη. Τηλ. 26850-22380, 22135Δώδεκα δωμάτια με ωραία θέα και όλες τις δυνατές ανέσεις.

Πού να φάτεΚώστας & Ειρήνη Tάσιου. Τ. 26850-22254Για πολύ καλά μαγειρευτά, πίτες-σπεσιαλιτέ της περιοχής και κρεατικά της ώρας.Kώστας Πλούμπης και Θωμάς Πλεύρης Και οι δύο για σουβλιστά και της ώρας.

Επισκεφθείτε το γειτονικό χωριό Αθαμάνιο, μόλις 10 λεπτά από το Βουργαρέλι, ένα χωριό με τρεχού-μενα νερά μέσα στα έλατα και τον μισοεγκαταλελειμ-μένο οικισμό Σέλιο, έξω από το Bουργαρέλι, που χτίστηκε από Σουλιώτες πρόσφυγες και το ονόμασαν έτσι για να μπερδεύουν τους Τούρκους.

Tip

Η Κόκκινη Εκκλησία.Το Μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη.

06_98_117.indd 106 12/10/10 1:21:17 PM

Page 107: pame ellada 6

06_98_117.indd 107 12/10/10 1:21:19 PM

Page 108: pame ellada 6

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

06_98_117.indd 108 12/10/10 1:21:25 PM

Page 109: pame ellada 6

Όσοι νομίζετε ότι η Κρήτη είναι κατεξοχήν καλοκαιρινός προορισμός, ήρθε ο «καιρός» να αναθεωρήσετε.

Ξεφυλλίστε τις παρακάτω σελίδες, μάθετε την αλφαβήτα από την αρχή και αποστηθίστε τα 24 χειμερινά

μυστικά του αγαπημένου σας νησιού. Για να μη σας πιάσουν αδιάβαστους!

Από τις Ελβίρα ∆ρακάκη, Κατερίνα Καρακίζη,

Κατερίνα Παπαθανασίου, Μαρία Τζωρτζάκη

06_98_117.indd 109 12/10/10 1:21:31 PM

Page 110: pame ellada 6

110 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΓOΡΤΥΝΑΣ ΝOΜΟΙ Σε έναν κυκλικό τοίχο του ωδείου, στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας, 45 χλμ. από το Ηράκλειο, θα διαβάσετε στη Μεγάλη Επιγραφή τους αστικούς νόμους της αρχαίας πόλης που υπήρξε σύμμαχος αλλά και ανταγωνίστρια της Κνωσού. Γραμμένες βουστροφηδόν (δηλαδή με τη μία γραμμή να ξε-κινάει από αριστερά και την επόμενη από δεξιά), οι διατάξεις προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ιδιοκτησίας για τις γυναί-κες, τιμωρία όσων προσέβαλλαν δούλους και αποζημίωση του θύματος για ηθική βλάβη, αποδεικνύοντας πόσο προοδευτικοί ήταν οι Γορτύνιοι, αφού έθεσαν τις βάσεις του σύγχρονου αστι-κού, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

ΔΙΑΔΡΟΜH ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΟYΣΙΑΕπιβλητικά βουνά, τραχιές χαράδρες, ξωκλήσια, φαράγγια που καταλήγουν στις «αφρικανικές» ακτές του Λιβυκού και πέτρινα χωριά. Όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα θα ανακαλύψετε αν τολμήσετε, με το κατάλληλο όχημα βέβαια, την εξερεύνηση του πυκνότερου χωμάτινου δικτύου στην Ευρώπη, αυτού των Αστε-ρουσίων. Τα βουνά που στέκουν κάτω από την πεδιάδα της Μεσσαράς στο νομό Ηρακλείου έχουν αμέτρητες διαδρομές που υπόσχονται off road συγκινήσεις, ακόμα και για τους πιο απαιτη-τικούς, όπως αυτή από τα Βασιλικά στο φαράγγι της Τρυπητής και στο Λέντα ή από τον Αχεντριά στο παραλιακό Μαριδάκι.

ΑΡΧAΝΕΣ Το χωριό που αποποιήθηκε καθετί μη καλαίσθητο και από τις αρχές του ’90 προχώρησε στην αναπαλαίωση των κτιρίων του, σε πλακοστρώσεις και τοποθέτηση παραδοσιακών φαναριών στις οδούς και σε αποκατάσταση των όψεων των καταστημάτων, είναι ένας καλός λόγος να επισκεφθείτε το Ηράκλειο, μιας και η μεταξύ τους απόσταση είναι μόλις 15 χλμ. Ο οικισμός των Αρ-χανών, που σημειώνει περισσότερα από 4.000 χρόνια ζωής, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον.

ΒΡYΣΕΣ ΡΕΘYΜΝΟΥΠιείτε ένα καραφάκι ρακή κάτω από τα θεόρατα πλατάνια της πλατείας και αφήστε το μυαλό σας να πλημμυρίσει με τον ήχο των κελαρυστών νερών που έρχεται από παντού. Βρίσκεστε στις Βρύσες, 30 χλμ. από τα Χανιά, σε ένα χωριό-κόμβο για την ανατολική και τη δυτική Κρήτη, το τελευταίο της επαρχίας Αποκορώνου πριν τα Σφακιά. Ο Βρυσιανός και ο Μπούτακας συναντιούνται εδώ τρέφοντας το πρά-σινο που τυλίγει το χωριό και την ομώνυμη κοιλάδα, ενώ αν ακολουθήσετε το μονοπάτι που πάει παράλληλα με τον Βρυσιανό φτάνετε στην «Ελληνική Καμάρα», τοξω-τή γέφυρα ελληνορωμαϊκών χρόνων, που συνοδεύεται από ένα τραγούδι αντίστοιχο με του γεφυριού της Άρτας!

1. Ο αναπαλαιωμένος οικισμός των Αρχανών στο Ηράκλειο. 2. Η Μεγάλη Επιγραφή με τους αστικούς νόμους της Γόρτυνας. 3. Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Ποταμιάνου, στα Ζωνιανά Ρεθύμνου.

1

2

3

06_98_117.indd 110 12/10/10 1:21:45 PM

Page 111: pame ellada 6

111ΠAMEEΛΛΑΔΑ

EΝΑΓΡΟΝ ΑΓΡOΚΤΗΜΑ Διαλέξτε ένα από τα ροζ σπιτάκια που είναι φωλιασμένα σε ένα φαράγγι του ορεινού Μυλοπόταμου, στις ρίζες του Ψηλορείτη. Εδώ θα σας καλωσορίσουν με ρακή, καρύδια και φρούτα. Θα σας ξεναγήσουν στον ξυλόφουρνο, τη φάρμα με τα ζώα και τη μουσειακή γωνιά με την ανέμη και τον αργαλειό. Θα σας μάθουν να ζυμώνετε ψωμί με μουσική υπόκρουση το νερό των πηγών. Στο καφενείο θα ψήσετε μόνοι σας ελληνικό καφέ και στο εστιατόριο θα δοκιμάσετε οπωσδήποτε το χειμωνιάτικο αρχαίο κρητικό γλυκό «γά-στριν», που θεωρείται πρόγονος του μπακλαβά!Αξός, Ρέθυμνο. Τ. 28340-61611, 2810-285752 www.enagron.gr

ΖΩΝΙΑΝAΤο χωριό που τραβά για μία ακόμα φορά τα φώτα της δη-μοσιότητας πάνω του με αφορμή το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Ποταμιάνου. Γιατί άραγε; Κάποιοι λένε ότι «έκλεψε» τη δόξα της Μαντάμ Τισό αναδεικνύοντας τους ... Έλληνες σταρ! Ναι, είναι αλήθεια! Σε έναν ειδικά διαμορφω-μένο χώρο 1.000 τ.μ. περισσότερα από 87 κέρινα ομοιώματα αναπαριστούν μπροστά στα μάτια του θεατή, σε φυσικό μέγεθος, εξέχουσες μορφές, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο

Νίκος Καζαντζάκης, αλλά και σημαντικές περιόδους, όπως η δράση του Νικηφόρου Φωκά για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς, η Βενετοκρατία, η Κρητική Επανάσταση, αλλά και σκηνές της ιστορίας της Κρήτης όπως η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου. Στα Ζωνιανά μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης το Σπήλαιο Σφεντόνη. Η επισκέψιμη διαδρομή είναι περίπου 270 μέτρα (ανοιχτό μόνο τα Σαβ-βατοκύριακα).

ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Όχι, δεν είναι η χαμένη Ατλαντίδα, ούτε κάποια άλλη μυθι-κή πόλη θαμμένη κάτω από το Ηράκλειο. Είναι το κτιριακό συγκρότημα του Cretaquarium ή Θαλασσόκοσμος, το ενυδρείο στην περιοχή Γούρνες. Τώρα που το κρύο δεν σας βοηθά να επιδοθείτε στο σπορ της κατάδυσης, είναι ευκαιρία να εξερευνήσετε όλο το Μεσογειακό και Μινωικό θαλάσσιο κόσμο με τα παράξενα χρώματα και σχήματά του μέσα σε πελώρια γυάλινα κουτιά.Εκατοντάδες είδη και χιλιάδες οργανισμοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί σας για να σας αποκαλύψουν τη γοητεία του βυθού.Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Ηράκλειο. Τ. 28103-37788 www.thalassocosmos.gr

4

5

6

7

4 & 5. Ο Θαλασσόκοσμος στις Γούρνες Ηρακλείου. 6 & 7. Ελάτε κοντά στη φύση στο Έναγρον Αγρόκτημα στο Ρέθυμνο.

06_98_117.indd 111 12/10/10 1:21:59 PM

Page 112: pame ellada 6

112 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

επισκεφθεί μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Χειρόγραφα και σημειώσεις του σπουδαίου αυτού ανθρώπου των Τεχνών, δείγματα αλληλογραφίας του με μεγάλους στοχαστές, πολιτικούς και λογοτέχνες της εποχής του, πρώτες εκδόσεις των έργων του στα ελληνικά και σ’ άλλες γλώσσες, σπάνιο φωτογραφικό υλικό κι άλλα προσωπικά του αντικείμενα θα σας βγάλουν από το βούρκο της ημιμάθειας. Ίδρυμα Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης: Μυρτιά, Δήμος «Ν. Καζαντζάκης», Ηράκλειο Κρήτης, Τ. 2810-741689, 742451, www.kazantzakis-museum.gr

ΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑΜάθετε από πρώτο χέρι τα μυστικά του «εθνικού» ποτού της Κρήτης, συμμετέχοντας στη γιορτή που διοργανώνεται εδώ και αιώνες για την ετήσια παραγωγή νέας ρακής, τα «Καζανέ-ματα». Βρείτε κάποιον καζανάρη που να ετοιμάζεται να βάλει σε εφαρμογή την υψηλή τέχνη του και απολαύστε, συνοδεία μαντινάδων, γευστικών μεζέδων, που ψήνονται στη φωτιά του καζανιού, και φυσικά ρακής, το μεθυστικό άρωμα που βγά-ζουν τα στράφυλα, τα απομεινάρια δηλαδή των πατημένων σταφυλιών, όταν βράζουν.

ΘΕΡΙΣΟΣΤο ιστορικό μικρό χωριό, χτισμένο στα πόδια των Λευκών Όρεων σε ύψος 580 μ., 20 χλμ. νότια των Χανίων, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους Χανιώτες τις Κυριακές του χειμώνα, εξαιτίας των θεσπέσιων τοπικών σπεσιαλιτέ που σερβίρουν οι πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εδώ. Αλλά η φήμη του χωριού βασίζεται περισσότερο στο ότι ο Ε. Βενιζέλος είχε την έδρα του εκεί όταν ανακοίνωσε την ένωση της Κρήτης με το νέο Ελληνικό Κράτος. Το σπίτι του έχει μετατραπεί σε μουσείο. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να επισκεφθούν τη σπηλιά που βρίσκεται 2,5 χλμ. βόρεια του χωριού, στη δεξιά όχθη του ποταμού Κλαδίσκου, όπου έχουν ανακαλυφθεί ίχνη Νεολιθικού και Μινωικού καταλύματος.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΈγινε γνωστός μέσω της κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Ο τελευταίος πειρασμός. Είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως συγγραφέας, στοχαστής, φιλόσοφος, πολιτικός, ταξιδευτής. Είναι ο Νί-κος Καζαντζάκης. Αν δεν γνωρίζετε πολλά για εκείνον, μη βιαστείτε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας. Δεν είχατε απλώς

8 & 9. Το Ίδρυμα Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου. 10. Ανακαλύψτε στα Καζανέματα τα μυστικά της ρακής.

8

9

10

06_98_117.indd 112 12/10/10 1:22:03 PM

Page 113: pame ellada 6

113ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΛΑΣΙΝΘΟΣ Επιστρέψτε στη φύση με μία επίσκεψη στο μοναδικό παραδοσι-ακό χωριό οικολογικού τουρισμού της Κρήτης, που βρίσκεται στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο και τους χιλιάδες ανε-μόμυλους. Μάθετε τα μυστικά της γης αλλά και της κρητικής κουζίνας. Μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη διαδικασία παρασκευής κεραμικών ή αυτή της αποξήρανσης αρωματικών φυτών. Τέλος, περιηγηθείτε στα γύρω σπήλαια και τα αρχαιολογικά μνημεία. Αγ. Γεώργιος, Οροπέδιο Λασιθίου. T. 28440-89101-8 www.lasinthos.gr

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ «ΑΥΛΗ» ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Απολαύστε κρητικές και μεσογειακές gourmet γεύσεις στο εστιατόριο Αυλή του ομώνυμου παλιού βενετσιάνικου αρχοντικού με τις πολυτελείς σουίτες, το παραδοσιακό παντο-πωλείο και την ενδιαφέρουσα οινοθήκη. Θα το ανακαλύψετε στο Ρέθυμνο, σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής, γεμάτο κρήνες με τρεχούμενο νερό, καμάρες και θόλους. Οικόσημα, αντίκες, παραδοσιακά εργαλεία, έργα τέχνης και πορσελάνες συμπλη-ρώνουν το σκηνικό. Ξανθουδίδου 22 & Ραδαμάνθυος, Ρέθυμνο. Τ. 28310-58250, 28310-26213 www.avli.gr

«ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ» ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΔοκιμάστε στάκα με αυγά, απάκι στη σχάρα, σταμναγκάθι και άλλες αυθεντικές κρητικές γεύσεις, έχοντας «πιάτο» τον κόλπο της Σούδας. Η Νυχτερίδα είναι στέκι Ελλήνων και ξένων επώ-νυμων καλοφαγάδων από το 1933 και έχει σερβίρει από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Ουίνστον Τσώρτσιλ μέχρι τη Μελίνα Μερκούρη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα, ο πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη, Μπάμπη Μαστορίδη, ο Γιάννης, ήταν ο άνθρωπος που έμαθε στον Άντονι Κουίν το συρτάκι που μά-γεψε το Χόλυγουντ στην τελευταία σκηνή του Ζορμπά. Κορακιές, Ακρωτήρι Χανίων, Τ. 28210-64215, Κυριακή-Δευτέρα κλειστά.

ΞΕΝΩΝΕΣ ΜΗΛΙΑΓίνετε φυγάδες του πολιτισμού και ζήστε τη γαλήνη σε όλο της το μεγαλείο, στο «πέτρινο χωριό» της Μηλιάς. 13 δωμάτι-α-σπίτια, φτιαγμένα πάνω στα ερείπια των παλιών αγροτικών σπιτιών του οικισμού, με ντόπια υλικά – πέτρα και ξύλο και διακοσμημένα με παλιά έπιπλα. Ψυγεία με γκάζι, φούρνοι με ξύλα, μοναστηριακά τραπέζια, σιδερένια κρεβάτια και λά-μπες… ενός κηρίου, θα σας ταξιδέψουν σε μια άλλη Κρήτη. Αναπαλαιωμένος Οικισμός «Μηλιά», Βλάτος Κισσάμου, Χανιά, Τ. 28210-46774, www.milia.gr.

11

12

15

14

13

11, 12 & 13. Επιστροφή στην παράδοση με διάφορες δραστηριότητες στο οικολογικό παραδοσιακό χωριό Λάσινθος στο Οροπέδιο Λασιθίου.14 & 15. Στο πέτρινο χωριό της Μηλιάς στα Χανιά.

06_98_117.indd 113 12/10/10 1:22:12 PM

Page 114: pame ellada 6

114 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΡΕΕΙ ΝΕΡΟ ΠΟΛΥ...... εκεί που ο Ψηλορείτης σμίγει με την πεδιάδα της Μεσ-σαράς. Εκεί που η Ευρωπαϊκή γη πασχίζει να «πλύνει» τα σημάδια της. Κοντά στο δάσος Ρούβα και σε απόσταση περίπου 45 χλμ. από το κέντρο του Ηρακλείου, θα δείτε ένα χωριό μοναδικό. Κυριολεκτικά, θα σας ξεδιψάσει με τις πλούσιες πηγές του με τα άφθονα νερά, το υποδηλώ-νει, άλλωστε, και η ονομασία του χωριού Ζαρός (πολλή ροή). Στην περιοχή Βότομος, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τα δύο εκτροφεία πέστροφας που διαθέτουν και ταβέρνες. Αν θελήσετε, ωστόσο, να συνεχίσετε τη ρίζα του βουνού, θα συναντήσετε τη μικρή τεχνητή λίμνη Βότομος, όπου εμφιαλώνεται το γνωστό επιτραπέζιο νερό. Το ομώνυμο φαράγγι, το σπήλαιο με τους σταλακτίτες και οι Μονές Βροντησίου και Αγίου Νικολάου στην ευρύτερη περιοχή μονοπωλούν τις εντυπώσεις.

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΕπίκαιρο όσο ποτέ το σαν αγκάθι (spina) μακρύ (longa) νησάκι, απέναντι από την κοσμοπολίτικη Ελούντα, που επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 300.000 άνθρωποι. Διαβάστε το βιβλί-ο-best seller της Victoria Hislop, μη χάσετε επεισόδιο από την πιο επιτυχημένη σειρά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, αλλά κυρίως επισκεφθείτε και εσείς αυτό το μνημείο οχυρωματικής

ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣΝιώστε τη δύναμη της φύσης, στο ακρωτήρι του Αϊ-Γιάννη ή του Αφορεσμένου, που στέκει στη βορειοδυτική άκρη του κόλπου του Μεραμπέλλου. Ακολουθήστε τον δρόμο ή περπα-τήστε από το εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ στον Βρουχά, μέχρι τον εγκαταλελειμμένο φάρο του Αφορεσμένου. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα υποβλητικό, με το χειμωνιάτικο ουρανό να κρέμεται βαρύς πάνω από το φάρο που, εγκαταλελειμμένος χρόνια, αφήνεται έρμαιο στους σφοδρούς ανέμους που πνέουν όλο το χρόνο στην περιοχή. Ο θρύλος θέλει τη θάλασσα εδώ να είναι πάντα ανταριασμένη γιατί στο σημείο αυτό θάφτηκε ο Καϊάφας, ο αφορεσμένος, αφού σταύρωσε τον Χριστό.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΣΤΟ ΤΑΜΑΜΜυηθείτε στα άδυτα της αυθεντικής πολίτικης κουζίνας σε ένα από τα γνωστότερα μεζεδοπωλεία των Χανίων, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο τούρκικο χαμάμ του 1700, στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης. Αχνιστά πιάτα, χύμα κρασί και καραφάκια ρακή γεμίζουν τα μαρμάρινα τραπέζια. Από τα καλύτερα του μενού το χουνκιάρ μπεγιεντί, δηλαδή το αρνάκι με πουρέ μελιτζάνας. Ζαμπελίου 49, Παλιό Λιμάνι. Τ. 28210-96080, www.tamamrestaurant.com

16. Το ακρωτήρι του Αφορεσμένου, στον κόλπο του Μεραμπέλλου. 17, 18 & 19. Το πιο γνωστό εστιατόριο στα Χανιά σερβίρει πολίτικες σπεσιαλιτέ. Για γκελ μπουρντά στο Ταμάμ…

16

17

18 19

06_98_117.indd 114 12/10/10 1:22:25 PM

Page 115: pame ellada 6

115ΠAMEEΛΛΑΔΑ

τέχνης και τόπο εξορίας των λεπρών, που βρίσκεται στην πρώ-τη πεντάδα επισκεψιμότητας των βυζαντινών-μεταβυζαντινών αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ Ανακαλύψτε μια ολόκληρη γειτονιά από βενετσιάνικα πέτρινα αρχοντικά του 14ου και 15ου αιώνα στην Κρήτη. Λέγεται Κιντάνα και βρίσκεται στην καρδιά της Αρχαίας Λάππας, στο χωριό Αργυρούπολη, 27 χλμ. από το Ρέθυμνο. Οι σουίτες Θόλος κρατούν ζωντανή την παράδοση των Ενετών που έζησαν εδώ παλιά. Μπορεί να μη δείτε γόνδολες, αλλά οι μυλόπετρες, τα πελέκια, οι αψίδες, τα πλακόστρωτα και οι αυλές αποπνέουν αέρα Βενετίας.Αργυρούπολη Δήμου Λαππαίων, Ρέθυμνο. T. 28310-81104, www.arcusvillas.gr

ΥΨΗΛΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΑ…… εστιατόρια που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 2010: Ελιά και δυόσμος στο Σκαλάνι στο Ηρά-κλειο (Τ. 2810-731283), Αλέκος στους Άρμενους στο Ρέθυμνο (Τ. 28310-41185), Λεβέντη στον Άνω Στάλο στα Χανιά (Τ. 28210-68155), Χρυσόστομος στην πόλη Χανίων (Τ. 28210-57035).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕ ΤΟ ΒΑΪ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΜΟΌχι, πείτε μας, θα έχετε ποτέ την ευκαιρία τους καλοκαιρινούς μήνες να φωτογραφήσετε το φοινικόδασος στο Βάι χωρίς να μπαίνει στο κάδρο σας κάποιος από τους τουρίστες που κατα-κλύζουν κατά εκατοντάδες τις ομπρελοξαπλώστρες της παρα-λίας ή κρεμιούνται σαν τσαμπιά μπανάνες για ένα αναμνηστικό ενσταντανέ κάτω από τους φοίνικες του Θεόφραστου;

ΧΡΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΜπορεί ο καθηγητής Σταμπολίδης και η ομάδα του να ανακάλυ-ψαν πρόσφατα έναν τάφο που έκρυβε τα χρυσά μυστικά του για 2700 χρόνια, όπως περισσότερα από 3.000 φύλλα χρυσού και την πρώτη απεικόνιση της μέλισσας ως θεάς πάνω σε ένα χρυσό λίλιουμ, εσείς όμως κάντε τις δικές σας χρυσές ανακαλύψεις. Ο παραδοσιακός οικισμός της Ελεύθερνας, που το 2006 κέρδισε το πρώτο βραβείο από τη νομαρχία Ρεθύμνης για το πιο καθαρό, φροντισμένο χωριό του νομού, χαρακτηρίζεται για τις μικρές γειτονιές από κτίρια ιδιαίτερης κρητικής αρχιτεκτονικής. Ανακα-λύψτε επίσης στην αρχαία πόλη που απλώνεται στους λόφους, το αρχαίο νεκροταφείο, τα λείψανα εντυπωσιακών οικοδομημάτων και τα ψηφιδωτά. Η Ελεύθερνα που βρίσκεται στην επαρχία Μυλοποτάμου, 25 χλμ. νοτιανατολικά του Ρεθύμνου, από το 1972 έχει χαρακτηριστεί «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος.

20

21

22

23

20. Η τεχνητή λίμνη Βόταμος στο Ηράκλειο. 21. Στο χωριό Ζαρός στο Ηράκλειο. 22. Σπιναλόγκα η σταρ.23. Στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο.

06_98_117.indd 115 12/10/10 1:22:33 PM

Page 116: pame ellada 6

116 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣΑνακαλύψτε στις πλαγιές του Ψηλορείτη γύρω από τα Ανώγεια και το οροπέδιο της Νίδας, κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της κρητικής αρχιτεκτονικής, τα μιτάτα. Φτιαγμένα για τους βοσκούς από την γκρίζα πέτρα του βουνού, έχουν σχήμα κυλινδρικό και θολωτή στέγη, είναι μονόχωρα και χωρίς παράθυρα. Το πιο παλιό βρίσκεται στη Νίδα και έχει χάραγμα 1841, ενώ και το εκκλησάκι του Αγίου Υακίνθου στα Ανώγεια είναι χτισμένο σαν μιτάτο. Στην κυκλική του κάτοψη θα «διαβάσετε» την ισότητα και τον κοινοβιακό τρόπο ζωής των βοσκών του Ψηλορείτη.

24. Ο Ψηλορείτης στα άσπρα του. 25. Τα Μιτάτα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της κρητικής αρχιτεκτονικής. 26. Το φαράγγι των Νεκρών.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝΜην τρομάζετε, το Φαράγγι της Ζάκρου λέγεται έτσι γιατί οι Μινωίτες διάλεξαν τις σπηλιές στα τοιχώματά του για να θάβουν τους νεκρούς τους. Το μονοπάτι που το διασχίζει είναι βατό, αν και ενδέχεται το χειμώνα να κρατάει σε κάποια σημεία αρκετό νερό, ενώ αποτελεί το τελευταίο τμήμα του ευρωπαϊκού μο-νοπατιού Ε4. Θα ξεκινήσετε από τη Ζάκρο, που απέχει 35 χλμ. από τη Σητεία, και μετά από 2,5 ώρες θα φτάσετε στο μινωικό ανάκτορο της Ζάκρου και την ομώνυμη παραλία. Ίσως είναι το μοναδικό φαράγγι στην ανατολική Κρήτη, το οποίο δεν χρειά-ζεται να το περπατήσετε ξανά για να επιστρέψετε.

24

2625

06_98_117.indd 116 12/10/10 1:22:47 PM

Page 117: pame ellada 6

06_98_117.indd 117 12/15/10 8:26:35 AM

Page 118: pame ellada 6

118 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Με Ξεναγό

«ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ»

«Διακοπές» σημαίνει διακόπτω αυτό που κάνω καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτή ακριβώς η ξεχωριστή επιλογή είναι σταθερή, σε κάθε παρόμοια περίοδο της ζωής μας; Ίσως τότε θεωρούμε ότι η παραμονή στον τόπο που επιλέξαμε για να ζήσουμε αυτές τις διαφο-ρετικές μέρες δεν διαρκεί ποτέ αρκετά. Απλώς γιατί έχει γίνει «ο τόπος μας». Στο δικό τους τόπο διακοπών μας ξεναγούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Νίνα Λοτσάρη.

Χρήστος Φερεντίνος Παρουσιαστής

στην Κατερίνα Παπαθανασίου

Η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα από τη Σκλίβανη, ένα χωριό της επαρχίας Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων. Η Σκλίβανη είναι ένα αρκετά μεγάλο χωριό, 34 χλμ. από την πανέμορφη πόλη των Ιωαν-νίνων, στις υπώρειες του Ξηροβουνίου και σε υψόμετρο 1.614 μ., απέναντι από το βουνό

της Ολύτσικας. Μετά από τη συγκεκριμένη περιοχή, αρχίζει ο τόπος του ηρωικού

Σουλίου. Θεωρείται αραιοκατοικημένη περιοχή, η οποία ωστόσο διαθέτει

πολλούς μαχαλάδες. Εγώ κατάγο-μαι από το μαχαλά του λέγεται Προφήτης Ηλίας.

07_118_128.indd 118 12/10/10 2:42:16 PM

Page 119: pame ellada 6

119ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΠΗΓΑ… σε μια πόλη που σφύζει από ζωή, στο Μεσολόγγι.ΕΙΔΑ… το ξημέρωμα στη πρωταγωνί-στρια του Μεσολογγίου, τη λιμνοθάλασσα, με τις πολύχρωμες βάρ-

κες, τους πελάδες και τα μικρά νησάκια. Την επιγραφή «Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου» να με καλωσορίζει στην ιστορική πόλη με τους πεζόδρο-μους, τα σοκάκια και τα ιστορικά κτίρια.ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ… η εικοσάλεπτη βόλτα με το ελικόπτερο πάνω από τη λιμνοθάλασσα.

Κατερίνα ΚαργάκουΙδ. Υπάλληλος

ΠΗΓΑ… στο λαξεμένο από τον άνεμο και τη θάλασσα μεσαίο πόδι της Πελο-ποννήσου, στην αυθεντική Λακωνική Μάνη. ΕΙΔΑ…το μεσαιωνικό οικισμό της Βά-θειας, τις σειρές από πέτρες που

οριοθετούν τα άνυδρα χωράφια, τα φροντισμένα δρομάκια της Αρεόπολης, το νεκρομαντείο και το άκρο του πάνω κό-σμου στο Ταίναρο. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ… που τα βράχια του Κάβο Γκρόσο βάφο-νταν κόκκινα στο φως του δειλινού, που χαιρέτησα τα τάνκερ που περνούσαν μπροστά από το φάρο, που είχα άπειρα «κάδρα» για να δοκιμάσω την καινούργια μου φωτογραφι-κή μηχανή.

Αλέξης Πάνου Μοντέρ

ΠΗΓΑ… στην Καστοριά με την περίφη-μη λίμνη Ορεστιάδα, τις καλύβες του Νεολιθικού Λιμναίου Οικισμού στο Δι-σπηλιό, το Απολιθωμένο Δάσος στο χωριό Νόστιμο και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορί-

ας κοντά στην πλατεία Μαυροχωρίου. ΕΙΔΑ…τις πάπιες να περπατούν στις όχθες, τις γαλάζιες βάρκες να αποτυπώνουν τη ρότα τους στο νερό, τους ψαρά-δες να προδίδουν τα μυστικά του καλού δολώματος στους επισκέπτες και τη σπηλιά του Δράκου στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου, που λέγεται ότι ήταν χρυσωρυχείο και το φύλαγε ένας δράκος. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ… που ανακάλυψα τα νοστιμότερα μήλα της Ελλάδας, δοκίμασα άγρια μανιτάρια μαζεμένα από τους κατοίκους του νομού και ξεδίψασα με Αγιάμι, το ντό-πιο λευκό κρασί από το κτήμα Maggel, που πήρε το όνομά του από τον ούριο άνεμο της λίμνης.

Στέλλα Χαμλίδου Μαθηματικός

Πήγα - Είδα - Μου άρεσε…

Οι κάτοικοι σε αυτό τον τόπο καταπιάνονται με γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες. Στο χωριό βρέθηκαν κατά το παρελ-θόν κομμάτια κεραμικών και φαίνεται ότι υπήρχαν κλίβανοι, εργαστήρια που έψηναν άφθονη γλίνα, το κατάλληλο χώμα της περιοχής για την κατασκευή αγγείων. Από αυτό προέρχεται η ονομασία Σκλίβανη, με την προσθήκη ενός αρχικού σίγμα. Υπάρχουν 28 διάσπαρτες εκκλησιές στο χώρο των 33.000 στρεμμάτων που κατέχει το χωριό. Ο τόπος μου είναι στο-λισμένος με όμορφα παραδοσιακά πετρόχτιστα ηπειρώτικα σπίτια και παραδομένος σε μια ατμόσφαιρα πλούσιας βλά-στησης. Ο επισκέπτης πρώτα απ’ όλα οφείλει να επισκεφθεί την πλατεία του χωριού με το καταπληκτικό βυζαντινό μουσείο και το φοβερό ταβερνάκι. Πίσω από το Ξηροβούνι, θα βρείτε τον ποταμό Άραχθο, ένα από τα σημαντικότερα ποτάμια της Ηπείρου, στον οποίο μπορεί κανείς να δοκιμάσει τις επιδόσεις του στο καγιάκ. Όποιος πάει στη Σκλίβανη σίγουρα δεν μπορεί να αγνοήσει μία δοκιμή σε απολαυστικές ντόπιες λιχουδιές. Οι βόλτες στο βουνό θα τον συνεπάρουν. Οξυγόνο και καθα-ρός αέρας θα τον κατακλύσουν. Αποτελεί επίσης πολύ καλό ορμητήριο για αποδράσεις στα Γιάννενα, τα Τζουμέρκα, τα Ζαγοροχώρια, ενώ από την Εγνατία Οδό μπορεί να προσεγγί-σει εύκολα τοποθεσίες κοντά στη θάλασσα, όπως την Πάργα, την Πρέβεζα, αλλά κι άλλους υπέροχους τόπους.

07_118_128.indd 119 12/10/10 2:42:21 PM

Page 120: pame ellada 6

120 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Νίνα Λοτσάρη Performer,

λυρική τραγουδίστρια και ηθοποιόςΣτην Κατερίνα Καρακίζη

Ελάτε στον τόπο καταγωγής μου. Ελάτε στην αγαπημένη μου Πάτρα. Ακόμα και περαστικοί να είστε αξίζει τον κόπο μια στάση. Ελάτε να θαυμάσετε τη θέα από την ωραιότερη πλατεία της πόλης και την πιο ωραία πλατεία που έχω δει στη ζωή μου. Την Πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Από εδώ έχει κανείς όλη την Πάτρα «στο πιάτο». Είναι το μπαλκόνι της πόλης και το αγαπημένο μου σημείο στην Πάτρα. Από εδώ έχω και τις ωραιότερες εφηβικές μου αναμνήσεις αφού εδώ μαζευόμα-σταν μετά το σχολείο και εδώ έλαβαν χώρα τα πρώτα μου φλερτ. Εδώ υπάρχουν πολλά εστιατόρια, café και μπαρ. Εκτός από την οικογένειά μου στην Πάτρα μένουν και όλοι οι παιδικοί μου φίλοι. Είναι μια πόλη πολύ ζωντανή. Έχει πολλά μαγαζιά, café και νυχτερινά μαγαζιά, προσφέροντας πληθώρα επιλογών στη διασκέδαση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον ωραιότερο καφέ τον έχω πιει στην Πάτρα. Αγαπημένο μου στέκι διασκέδασης όποτε πηγαίνω είναι το μπαρ «Νότος», όπου παίζει κυρίως jazz μουσική που λα-τρεύω, αλλά και latin. Πολύ ωραία μαγαζιά διασκέδασης έχει και στο Ρίο, βόρεια της Πάτρας. Η γέφυρα του Ρίου, επίσης, ειδικά το βράδυ όταν είναι φωτισμένη, είναι ένα θέαμα που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Σου δημιουργεί την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα.Οι κάτοικοι της Πάτρας είναι άνθρωποι επιλεκτικοί, με καλλι-τεχνικές ανησυχίες, ενημερωμένοι και ιδιαίτερα «ψαγμένοι». Υποστηρίζουν και χειροκροτούν οτιδήποτε ποιοτικό και έντιμο. Έχουν μια άλλη κουλτούρα ίσως και λόγω των συχνών ταξι-διών τους στην Ιταλία. Τα ταξίδια αυτά είναι ίσως και ο λόγος που η Πάτρα έχει μια πολύ ενημερωμένη αγορά. Στα εμπορικά καταστήματα, μπορεί να βρει κανείς υπέροχα πράγματα που δεν μπορεί να τα βρει ούτε στην Αθήνα. Στις οδούς Μαιζώνος, Κορίνθου, Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου, ο επισκέπτης μπορεί να βρει τα πάντα. Καμάρι της Πάτρας είναι επίσης το Ρωμαϊκό Ωδείο, στην Άνω Πόλη που μοιάζει με το Ηρώδειο αλλά στην πραγματικότητα ανεγέρθηκε νωρίτερα. Το καλοκαίρι εδώ φιλοξενούνται κο-ρυφαία ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά δρώμενα στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας.

07_118_128.indd 120 12/10/10 2:42:27 PM

Page 121: pame ellada 6

121ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Περήφανοι είμαστε επίσης και για το θέατρο Απόλλων που αποτελεί μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνο και είναι δημι-ούργημα του Ερνέστου Τσίλερ. Ένα πραγματικά αρχιτεκτονικό στολίδι της Πάτρας. Ο επισκέπτης αυτής της πόλης έχει τη δυνατότητα επίσης να επισκεφθεί και αρκετά μουσεία όπως το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Μουσείο Τύπου και φυσικά το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.Θα πρότεινα επίσης και μια επίσκεψη στα Βραχναίικα, μόλις 15 χλμ. από την πόλη, που αν και κατεξοχήν καλοκαιρινός προο-ρισμός, είναι μια ειδυλλιακή απόδραση ακόμα και το χειμώνα αφού αρκετά ταβερνάκια παραμένουν ανοιχτά προσφέροντας θαλασσινούς μεζέδες με θέα τη θάλασσα.Αυτό που λείπει πιο πολύ από την Πάτρα είναι αυτή η αύρα της θάλασσας που κατακλύζει την πόλη και η θέα του ηλιο-βασιλέματος.

Πήγα - Είδα - Μου άρεσε…ΠΗΓΑ… στην ορεινή Ηλεία, στο χωριό Χάνι Πανόπουλου. Χτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο πήρε το όνομά του από τον λήσταρχο Πανόπουλο. ΕΙΔΑ… το μοναδικό δάσος της Φολό-

ης, το οποίο οι ντόπιοι ονόμασαν Κάπελη, που σημαίνει άφθονο δάσος. Κατάφυτο με βελανιδιές, καστανιές και πλατάνια, δικαιολογεί απόλυτα την ονομασία του. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ… που μετά από την αναζωογονητική βόλτα στη φύση, ήρθε η ώρα του φαγητού. Κατέληξα σε μια τοπική ταβέρνα με λαχταριστά παϊδάκια και ντόπιο κρα-σί. Ήταν το ωραιότερο φινάλε της ημέρας.

Έφη Αθανασοπούλου Λογίστρια

ΠΗΓΑ… εκεί που η ιστορία συναντά την ομορφιά της φύσης, ανάμεσα στο ελατό-δασος του Μαινάλου και στο φαράγγι του Λούσιου, στο γραφικό ορεινό χωριό της Αρκαδίας, στη Στεμνίτσα.ΕΙΔΑ… απόκρημνες πλαγιές να χάνο-

νται μέσα στα σύννεφα, πετρόχτιστα αρχοντικά, κάποια από αυτά ένδοξων οπλαρχηγών του 1821, πλακόστρωτα καλ-ντερίμια, παραδοσιακά πέτρινα κεφαλόβρυσα, τεράστια υπεραιωνόβια στολίδια, βυζαντινές εκκλησίες με επιβλητι-κή αρχιτεκτονική και όλη την ιστορία του τόπου, που βρίσκεται καλά φυλαγμένη στο τριώροφο αρχοντικό του Χατζή του 18ου αιώνα, το Λαογραφικό Mουσείο της Στε-μνίτσας, που θεωρείται από τα καλύτερα της χώρας μας.ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ… η θέα από το Κάστρο στο φαράγγι του Λούσιου και οι γευστικές τοπικές σπεσιαλιτέ στην κεντρική και γεμάτη ζωή πλατεία του χωριού.

Χρήστος ΧατζήςΝαυπηγός-Μηχανολόγος

ΠΗΓΑ… στη Βέροια, την πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας, μία από τις αρχαιότε-ρες πόλεις στην Ευρώπη και μια από τις ομορφότερες στην Ελλάδα.ΕΙΔΑ… χτιστές βρύσες με κρύο νερό,

γραφικούς πεζόδρομους με δεντράκια φυτεμένα κατά μή-κος τους και κτίρια γνήσιας βεροιώτικης αρχιτεκτονικής στους παραδοσιακούς οικισμούς Μπαρμπούτα και Κυριώ-τισσα της Παλαιάς Πόλης.ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ… το ραβανί από το περίφημο ζαχαροπλα-στείο του Χοχλιούρου στην Πλατεία Αγίου Αντωνίου. Ο ποταμός Τριπόταμος στη δυτική πλευρά της Βέροιας. Μια βόλ-τα στα γεφύρια και την κοίτη του ήταν η καλύτερη εξόρμηση για να επιστρέψω μετά και πάλι στη βάση μου και να προμηθευτώ κομπόστα και ροδάκινα από την τοπική αγορά.

Λία Νικολακάκη Νηπιαγωγός

07_118_128.indd 121 12/10/10 2:42:30 PM

Page 122: pame ellada 6

122 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Η«Ήταν ∆εκέµβριος, η τελευταία ηµέρα του χρόνου... Στους χιονισµένους δρόµους,

χαρούµενοι διαβάτες βάδιζαν βιαστικά, φορτωµένοι µε φανταχτερά πακέτα και δώρα.

Μα κανείς δεν έδινε σηµασία στο κοριτσάκι µε τα σπίρτα... Νύχτωνε και όλοι βιάζονταν

να επιστρέψουν στα ζεστά τους σπίτια, στην οικογενειακή θαλπωρή, στο γιορτινό τραπέζι

µε τις χίλιες λιχουδιές, στο καταστόλιστο χριστουγεννιάτικο δέντρο...»Η Μυρσίνη Λαμπράκη, συγγραφέας του βιβλίου «365 τόποι, 365 γεύσεις», διασκευάζει το γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», δίνοντας νέα τροπή στην ιστορία. Παίρνει το κοριτσάκι από το χέρι, του διηγείται ήθη κι έθιμα από όλη την Ελλάδα και μαζί δοκιμάζουν χριστουγεννιάτικα γλυκά στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την oρεινή Αρκαδία και την Κρήτη. Τι λέτε; Τις ακολουθούμε; Όχι τίποτα άλλο… Για να περάσουμε κι εμείς μαζί τους φέτος τις γιορτές μας ζάχαρη!Τι κι αν και ο καιρός εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να «υποταχθεί» στην παράδοση, που θέλει τα Χριστούγεννα να έχουν χρώμα… λευκό. Με λίγα έθιμα πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη, ούτε γάτα ούτε ζημιά!

Από την Κατερίνα Παπαθανασίου

Γ Λ Υ Κ Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Γεύσεις Ελλάδας

07_118_128.indd 122 12/10/10 2:42:40 PM

Page 123: pame ellada 6

123ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘέλουν ξύλο και... ισλί!Τι κάνουν άραγε οι καλοί νοικοκύρηδες, τις παραμονές των εορτών, στα χωριά της βόρειας Ελλάδας; Τρέχουν στα χωρά-φια και διαλέγουν το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά. Να το κάνουν τι; Είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών, από τα Χρι-στούγεννα μέχρι και τα Φώτα, στο τζάκι του σπιτιού τους. Για ποιο λόγο; Για να προστατέψουν το σπιτικό και τα χωράφια από όλα τα κακά δαιμόνια.Οι νοικοκυρές, με τη σειρά τους, καθαρίζουν με μανία όλο το σπίτι, ακόμη και την καπνοδόχο, για να εμποδίσουν την πιθανή έλευση άτακτων καλικάντζαρων. Γιατί σύμφωνα με την παράδοση, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, μαζί με το χριστόξυλο που ανάβει, ζεσταίνεται κι ο Χριστός στη φάτνη του.Τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου «Καβακλή» των Κου-φαλίων Θεσσαλονίκης, από την άλλη, δεν μένουν με σταυρω-

Εκτέλεση1. Βάζετε τα υλικά της ζύμης σε ένα μπολ: το αλεύρι, την αμμωνία, το βούτυρο κομμένο σε μικρά κομμάτια ή το ελαιόλαδο,

και τη σόδα διαλυμένη στο χυμό πορτοκαλιού και τα ανακατεύετε. Ζυμώνετε τα υλικά όλα μαζί, προσθέτοντας σταδιακά λίγο χλιαρό νερό έτσι ώστε να σχηματιστεί μια ζύμη εύπλαστη με τη δυνατότητα να «κεντιέται».

2. Χωρίζετε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια μεγέθους ενός βερίκοκου. Παίρνετε ένα μπαλάκι και το πλάθετε σε τετράγωνο φύλλο 8x8 εκ. Βάζετε στο κέντρο ένα κουταλάκι από τη γέμιση και κλείνετε τη ζύμη, έτσι ώστε να σχηματίζει τρίγωνο. Κεντάτε την επιφάνεια του φύλλου με την άκρη του πιρουνιού, οριζόντια και κάθετα.

3. Τοποθετείτε τα ισλί σε βουτυρωμένο ταψί και τα ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο επί 15 λεπτά στους 250ÆC και μετά επί 35 λεπτά στους 190ÆC.

4. Ετοιμάζετε το σιρόπι βράζοντας όλα τα υλικά μαζί έως ότου να αποκτήσει την πυκνότητα ελαιόλαδου. Το αφήνετε να κρυ-ώσει εντελώς.

5. Όταν ψηθούν, τα βγάζετε από το φούρνο. Περιμένετε για 10 λεπτά και τα περιχύνετε με το κρύο σιρόπι.

ΙΣλΙ

ΥλΙΚA (για 30-40 κομμάτια):

900 γραμμ. σκληρό αλεύρι

2 φλιτζ. τσαγ. φρέσκο βούτυρο ή 2 φλιτζ. τσαγ. ελαιόλαδο

1 κουτ. γλυκ. αμμωνία

1 κουτ. γλυκ. σόδα

1 φλιτζ. τσαγ. χυμό πορτοκάλι

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ: 100 γραμμ. καρύδια ψιλοκομμένα,

2 κουτ. γλυκ. ζάχαρη, 1 κουτ. γλυκ. κανέλα, ó κουτ. γλυκ. γαρύφαλλο

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ: 1 φλιτζ. τσαγ. ζάχαρη, 1 ó φλιτζ. τσαγ. νερό,

χυμό από ó λεμόνι

μένα τα χέρια. Μεταμφιεσμένα σε καμήλες ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης φωνάζοντας δυνατά διάφορα συνθήματα. Στόχος τους, τι άλλο, από την παραπλάνηση των στρατιωτών του Ηρώδη που ψάχνουν να βρουν τον νεογέννητο Ιησού.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΙΑΤΟ

07_118_128.indd 123 12/10/10 2:42:43 PM

Page 124: pame ellada 6

124 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΝηστεία, προσευχή και μετά… μπακλαβάς!Τα χοιροσφάγια είναι ένα αγαπημένο παλιό έθιμο στην περιοχή της Εύβοιας. Κάθε χρόνο, οι οικογένειες του χωριού αγόραζαν ένα γουρούνι, το οποίο τάιζαν όλο το χρόνο μέχρι να παχύνει αρκετά. Η σφαγή του «οικόσιτου χοίρου» πραγ-ματοποιούνταν τελικά την παραμονή των Χριστουγέννων. Ένα άλλο έθιμο είναι το ζύμωμα του χριστόψωμου, με καθάριο ψιλοκοσκινισμένο, σταρίσιο αλεύρι. Για να δια-φέρει μάλιστα από τα συνηθισμένα ψωμιά, προσέθεταν μαγιά από κοπανισμένα ρεβίθια και τριμμένο ξερό βασιλικό. Όσον αφορά το τραπέζι των Χριστουγέννων, αυτό στρώ-νεται ακόμα πανηγυρικά το βράδυ της παραμονής και επάνω του τοποθετούνται το χριστόψωμο κι ένα πιάτο μέλι, ενώ γύρω του σκορπίζουν καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια. Κι ενώ οι μεγάλοι μαγείρευαν τα εορταστικά καλούδια, κατά το πα-ρελθόν, τα μικρά παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους και χτυπού-σαν με ραβδιά τις πόρτες ρυθμικά και τραγουδούσαν τα κάλαντα. Στις 2 τα μεσάνυχτα χτυπούσαν οι καμπάνες και οι χριστιανοί, μετά από νηστεία σαράντα ημερών, ντύνονταν με τα γιορτινά τους και κατευθύνονταν στην εκκλησιά. Τα χαράματα επέστρε-φαν σπίτι τους κι άρχιζε το φαγοπότι, που ολοκληρωνόταν με το μεσημεριανό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ενώ στο τζάκι έκαιγε μεγάλο ξύλο που τοποθετούσαν από την παραμονή. Τη θέση του χριστόξυλου πήρε στη συνέχεια το χριστου-γεννιάτικο δέντρο.

Εκτέλεση1. Σε ένα μπολ αναμειγνύετε τα καρύδια, την κανέλα, το

σουσάμι, τη ζάχαρη, τη μαστίχα και τα γαρύφαλλα. 2. λαδώνετε με ένα πινέλο τον πάτο και τα εσωτερικά τοιχώ-

ματα ενός στρογγυλού ταψιού με το ελαιόλαδο. Στρώνετε το πρώτο φύλλο και το λαδώνετε. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία τοποθετώντας ακόμη τρία φύλλα, τα οποία λαδώνετε πάλι μεταξύ τους. Απλώνετε μια λεπτή στρώση από τη γέμιση. Συνεχίζετε στρώνοντας ακόμη δύο φύλλα, τα οποία επίσης λαδώνετε μεταξύ τους. Ακολουθεί μια ακόμα στρώση από τη γέμιση και συνεχίζετε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν η γέμιση και τα φύλλα. Τα τελευταία φύλλα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5-6 .

3. Περνάτε την επιφάνεια του μπακλαβά με άφθονο ελαιό-λαδο και με ένα μυτερό μαχαίρι τον χαράζετε σε κομμάτια μεγέθους της αρεσκείας σας. Ραντίζετε την επιφάνειά του με λίγο νερό και καρφώνετε σε κάθε κομμάτι ένα ολόκληρο γαρύφαλλο. Ψήνετε στους 180ÆC για 50-55 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ένα ωραίο ρόδινο χρώμα.

4. Μόλις βγάλετε τον μπακλαβά από τον φούρνο καυ-τό, τον περιχύνετε με το αδιάλυτο μέλι. Τον αφήνετε να απορροφήσει το μέλι για τουλάχιστον 5-6 ώρες πριν τον σερβίρετε.

ΜΠΑΚλΑΒΑΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΕλΑΙΟλΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕλΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ:

ó κιλό καρύδια ψιλοτριμμένα

2 φλιτζ. τσαγ. σουσάμι

1 κουτ. γλυκ. κανέλα

2 κομματάκια μαστίχα Χίου ψιλοτριμμένη

ó κουτ. γλυκ. γαρύφαλλα

4 κουτ. σούπ. ζάχαρη

ΓΙΑ ΤΑ φΥλλΑ:

1 φλιτζ. τσαγ. παρθένο ελαιόλαδο

1 πακέτο φύλλο κρούστας

15-20 ολόκληρα γαρύφαλλα

1 ó φλιτζ. τσαγ. μέλι

ΤΟΠΙΚΟ ΠΙΑΤΟ

07_118_128.indd 124 12/10/10 2:42:51 PM

Page 125: pame ellada 6

125ΠAMEEΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση1. Χτυπάτε τους κρόκους των αυγών με τη ζάχαρη μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μίγμα. Προσθέτετε κουταλιά-κουταλιά

τα καρύδια, τη φρυγανιά, το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και τέλος το κονιάκ. Ανακατεύετε πολύ καλά με μια σπάτουλα ή με το χέρι μέχρι να «δέσουν» καλά όλα τα υλικά μεταξύ τους.

2. Χτυπάτε τα ασπράδια σε ένα μεταλλικό μπολ σε σφιχτή μαρέγκα. Αρχίζετε να ρίχνετε κουταλιά-κουταλιά τη μαρέγκα στο προηγούμενο μείγμα και με μία σπάτουλα κάνετε αργές κινήσεις. Όταν τελειώσετε, αφήνετε το μείγμα να ξεκουραστεί για 30-60 λεπτά και να σφίξει.

3. Παίρνετε λίγο από το μείγμα και το πλάθετε μισοφέγγαρα και τα τοποθετείτε σε ταψί, το οποίο έχετε στρώσει πριν με αντικολ-λητικό χαρτί. Ψήνετε τους καρυδοκουραμπιέδες στους 150ÆC για 20-22 λεπτά.

4. Αφού κρυώσουν, τους ραντίζετε με ανθόνερο και τους πιτσιλάτε με ελάχιστο νερό. Αμέσως μετά τους κυλάτε στην άχνη.

ΚΑΡΥΔΟΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

ΥλΙΚΑ (για 25 περίπου κομμάτια):

1 κιλό καρύδια μέτρια κομμένα

8 αυγά

1 ó φλιτζ. τσαγ. φρυγανιά

2 ó κουτ. σούπ. σιμιγδάλι

3 κουτ. σούπ. κονιάκ

2 βανίλιες

1 ó φλιτζ. τσαγ. ζάχαρη

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΠΑλΙΣΜΑ:

150 γραμμ. ζάχαρη άχνη

6-7 κουτ. σούπ. ανθόνερο

6-7 κουτ. σούπ. νερό

OΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ Μη φάτε ρόδια, θα φάμε... κουραμπιέδες!

Τα «παραδοσιακά» Χριστούγεννα φαίνεται να είναι το ζητού-μενο για εκείνους που επισκέπτονται τα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Για εκείνους που ψάχνουν να μυρίσουν κουραμπιέ-δες και τηγανίτες της «μαμάς», να ακούσουν τα κάλαντα από παιδιά που κρατούν καρύδια στο χέρι, να νιώσουν κατάνυξη από εκκλησιαστικούς ήχους.Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, οι οικογένειες σπεύδουν στις εκκλησίες και οι νοικοκύρηδες κρατάνε στην τσέπη τους ένα ρόδι, για να το λειτουργήσουν. Επιστρέφοντας στο σπιτικό τους, χτυπούν το κουδούνι της εξώπορτας, αφού δεν κάνει να ανοίξουν οι ίδιοι με το κλειδί τους. Έτσι το καλό ποδαρικό γίνεται με το δεξί κρατώντας ρόδι στο χέρι. Στη συνέχεια σπάνε το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, ρίχνοντάς

το κάτω με δύναμη, για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού. Με τη φράση «με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά» καλωσορίζουν το νέο έτος.Τα παιδιά κοιτάζουν αν οι ρώγες είναι τραγανές και κατακόκκι-νες. Γιατί έχει σημασία! Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΙΑΤΟ

07_118_128.indd 125 12/10/10 2:42:55 PM

Page 126: pame ellada 6

126 ΠAMEEΛΛΑΔΑ

ΚΡΗΤΗ Με κρητική λύρα και… μπουγάτσα!

Από τα ήθη και τα έθιμα που αναβιώνουν κάθε Χριστούγεννα στην Κρήτη ξεχωρίζουν: τα γλυκίσματα, τα κάλαντα που λένε τα παιδιά γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι συνοδεία κρητικής λύρας, η μπουγάτσα, το σφάξιμο του χοίρου και το χριστόψωμο.Το χριστόψωμο κόβεται ανήμερα τα Χριστούγεννα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ευχών. Τα υλικά της παρασκευής είναι απλά. Ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρύφαλλα. Η όλη διαδικασία, όμως, αντιμετω-πίζεται σαν πραγματική ιεροτελεστία. Κατά το παρελθόν, το ανακάτευαν με τα πίτουρα και το έδιναν στα ζώα να το φάνε και να ευλογηθούν κι αυτά. Τα παραδοσιακά γλυκά των εορτών είναι τα πασπαλισμένα με κοπανισμένο καρύδι, σουσάμι και κανέλα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες από αγνό βούτυρο, ρακί, αμύγδαλα και ζά-χαρη άχνη, τα από φύλλο ζύμης, τηγανισμένα σε καυτό λάδι, πασπαλισμένα με κανέλα και σουσάμι, σαρίκια, οι λουκου-μάδες, οι γλυκοκουλούρες και η βασιλόπιτα.

Τα κάλαντα στην Κρητική διάλεκτο καταλήγουν με ευχές για τον νοικοκύρη του σπιτιού και λέγονται την παραμονή της κάθε γιορτής από παιδιά που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας τρίγωνα, λύρες και λαούτα. Στους Ζωφόρους, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, κάθε οικογένεια μεγάλωνε κατά το παρελθόν κι από ένα γουρούνι, το «χοίρο», όπως το έλεγαν. Ο χοίρος σφάζονταν την παρα-μονή των Χριστουγέννων κι ήταν το κύριο χριστουγεννιάτικο έδεσμα.Στην περιοχή του Ηρακλείου, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι κάτοικοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες μπουγάτσας ευ-ελπιστώντας να είναι γλυκιά η πρώτη τους γεύση. Γι’ αυτόν το λόγο, σε όλους τους δρόμους της πόλης στήνονται υπαίθριοι πάγκοι για τη διανομή του εν λόγω λαχταριστού εδέσματος.

Εκτέλεση:1. Σε ένα μπολ αναμειγνύετε τη γλυκιά μυζήθρα

μαζί με την ξινή. Σε μια κατσαρόλα με βαρύ πάτο βάζετε ενάμισι φλιτζάνι γάλα και το ζεσταίνετε. Στο υπόλοιπο μισό φλιτζάνι γάλα διαλύετε το κορν φλάουερ και το ρίχνετε στο γάλα που μόλις αρχίζει να βράζει. Ανακατεύετε ζωηρά με μια ξύλινη κουτάλα και όταν αρχίσει η κρέμα να πήζει, κατεβάζετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την αφήνετε να κρυώσει για 10 λεπτά. Τότε προσθέτετε το αυγό χτυπημένο και μισή κουτα-λιά της σούπας βούτυρο. Ανακατεύετε ζωηρά, ώστε να ενσωματωθούν στην κρέμα.

2. Ενώνετε την κρέμα με τα τυριά.3. Βουτυρώνετε γενναιόδωρα ένα ρηχό ταψί

στρογγυλό ή παραλληλόγραμμο. 4. Απλώνετε τέσσερα φύλλα, επίσης βουτυρωμέ-

να μεταξύ τους. Απλώνετε από πάνω την κρέμα, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά σε πάχος τα 3-4 εκ. Στρώνετε από πάνω 4-5 ακόμα φύλλα, τα οποία βουτυρώνετε επίσης πολύ καλά.

5. φέρνετε προς τα μέσα τις άκρες που περισσεύ-ουν από το ταψί. Χαράζετε ελαφρά με τη μύτη ενός μαχαιριού, χτυπάτε τη σόδα με το βούτυρο και περιχύνετε την μπουγάτσα.

6. Ψήνετε στους 180ÆC για 40-45 λεπτά. Σερβίρε-τε την μπουγάτσα ζεστή, πασπαλισμένη με λίγη ζάχαρη και κανέλα.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ

ΥλΙΚΑ (για 12 άτομα):

1 πακέτο φύλλο κρούστας

1 κιλό ανθότυρος μαλακός γλυκός

ó κιλό μυζήθρα ξινή ή μισό κιλό κατίκι

2 φλιτζ. τσαγ. γάλα

1 αυγό

3 κουτ. σούπ. κορν φλάουερ

3 κουτ. σούπ. φρέσκο βούτυρο

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: ζάχαρη άχνη (προαιρετικά),

κανέλα (προαιρετικά)

ΓΙΑ ΑΠΟ ΠΑνω ΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ: 2 κουτ. σούπ. βούτυρο

ή μαργαρίνη, 1 ó φλιτζ. τσαγ. σόδα (αναψυκτικό)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΙΑΤΟ

07_118_128.indd 126 12/10/10 2:42:59 PM

Page 127: pame ellada 6

127ΠAMEEΛΛΑΔΑ

07_118_128.indd 127 12/10/10 2:43:04 PM

Page 128: pame ellada 6

ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Θέλω να γίνω συνδρομητής στο περιοδικό ΠΑΜΕ ΕλλΑΔΑ για 12 τεύχη προς:

70 € (Αθήνα), 90 € (εκτός Αθηνών), 130 € (Ευρωπαϊκή Ένωση), 140 € (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στοιχεία συνδρομητή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL

Τρόποι πληρωμής

Παρακαλούμε να στείλετε συμπληρωμένο το κουπόνι σας στη διεύθυνση:ATTALOS MEDIA A.E., Περιοδικό «Πάμε Ελλάδα», Τμήμα Συνδρομών, 26ο χλμ. λεωφ. λαυρίου, θέση Ρδόκια, 194 00, Κορωπί. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Συνδρομών στο τηλ.: 210-9702802.

Μετρητοίς

Με επιταγή (πληρωτέα στην ATTALOS MEDIA A.E.)

Με ταχυδρομική επιταγή

X

07_118_128.indd 128 12/10/10 2:43:08 PM