DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA...

of 91 /91
DNA Kendi kopyasını yapabilir, Tamir edilebilir, Rekombinasyon geçirebilir.

Embed Size (px)

Transcript of DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA...

Page 1: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

DNA

• Kendi kopyasını yapabilir,

• Tamir edilebilir,

• Rekombinasyon geçirebilir.

Page 2: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

DNA REPLİKASYONU

DNA Replikasyonu, Mitoz-Mayoz’dur. Önce G1‘den sonra S fazında ORJİN denilen bölgede başlar.

DNA POLİMERAZLAR

Eukaryotlar :

Polimeraz α, β, γ,

Mitokondride δ, ε

Page 3: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

6 farklı ökaryotik DNA polimeraz vardır

DNA polimeraz α, δ (delta) ve ε ökaryotik çekirdek DNA’sı replikasyonu için gereklidir.DNA polimeraz ve ζ (zeta) DNA tamirinde rol aldığı düşünülüyor.DNA polimeraz (gama) mtDNA sentezinde rol alır.

Page 4: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

DNA POLİMERAZ AKTİVASYONUNA KATILAN “ENZİMLER”

* Helikaz

* Primaz

* Polimerazlar

* Ekzonükleazlar

* DNA Ligaz

* Telomeraz

* Topoizomeraz (Giraz)

Page 5: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 6: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 7: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 8: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 9: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

DNA Sentezi 5′ 3′ Yönünde İlerler• Eğer zincir her zaman 5′ 3′ yönünde ilerlerse

her iki zincir nasıl aynı anda sentez edilebilir?• Bu soru 1960’larda Reiji Okazaki ve ark.

tarafından çözüldü.• Okazaki fragmanları, bir DNA zincirinde sentez

edilen kısa DNA parçaları.• Leading strand (öncül zincir): 5′ 3′ yönünde

sürekli sentezin yapıldığı zincir• Lagging strand (sonradan gelen zincir): Karşı

zincirde 5′ 3′ yönündeki sentezin hücre tipine bağlı olarak birkaç yüz ile birkaç bin baz çiftli fragmanlar halinde sentez edildiği zincir

Page 10: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Antiparalel zincirlerde DNA sentezi kesintili ve kesintisiz

olarak gerçekleşir.

Fig. 12.12

Page 11: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

DNA Sentezinin Başlaması İçin RNA Primerine Gereksinim Vardır

•DNA pol III’ün polinükleotid zincirini uzatması için 3’ OH grubuna ihtiyacı vardır. •Kalıp DNA üzeirnde DNA’ya komplementer olan RNA parçası (5-15 nt) PRİMAZ enzimi •( RNA pol) tarafndan sentezlenir.•RNA primeri DNA pol I tarafından uzaklaştırılır ve zincir tamamlanır. •evrensel (virusler->prok->euks)

Fig. 12.11

Page 12: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 13: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 14: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

• E. coli replikasyonunda, DNA polimeraz dışında 20’den fazla sayıda farklı enzim ve protein rol alır. Bu kompleksin tümünü DNA replikaz sistemi veya replizom denir.

• Replikasyonun başlaması için ikili sarmalı ayrılmasını sağlayan enzimler helikaz’lardır.

• Zincir ayrılması ile oluşan topolojik stress topoizomerazlar ile giderilir.• Ayrılmış zincirler DNA bağlayan proteinler ile stabilize edilir.

• Primazlar, genellikle kısa RNA parçacıkları olan primerleri sentezler.

• RNA primeri çıktıktan sonra boşluk DNA ligaz ile kapatılır.

. Ökaryotlarda birden çok replikasyon orijini (yeast 250-400, memelilerde 25,000’den fazla replikon) bulunur.

Page 15: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

• Kesintili zincirde RNA primeri uzaklaştırıldığında kromozomun ucunda serbest 3’-OH grubunu sağlayacak kalıp zincir olmadığı için sentez yapılamaz.

• Kromozom RNA primerini boyu kadar kısalır.

Page 16: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 17: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

• Telemorlerin çoğu 5’-TTGGG-3’ dizisi ile sonlanmaktadır.

• Telomeraz her replikasyonda telomerin kısalmasını önlemek için TTGGGG tekrar dizilerini kromozomun ucuna eklemektedir.

• İlave edilen diziler “saç tokası” gibi kıvrılır ve karşı karşıya gelen G’ler arasında H bağı kurulur ve serbest 3’-OH grubu elde edilir.

• DNA pol I boşluğu doldurur.Daha sonra saç tokası kırılır ve DNA kaybı engellenir.

Page 18: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 19: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 20: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Ökaryotik Replikasyon

• Polimeraz alfa replikasyonun başlamasından sorumludur (50,000/hücre)

• Polimeraz alfanın iki alt ünitesi RNA primerini sentezleyen primaz olarak işlev görür. Sonra diğer alt birim primerin ucuna nt takarak sentezi sürdürür.

• Pol a’nın işlev kapasitesi düşüktür. Bu nedenle RNA primerine kısa bir DNA dizisi eklendikten sonra, polimeraz değişimi olarak billinen işlem gerçekleşir. Pol kalıptan ayrılır yerine pol delta) geçer. Böylece sentez hızı 100 kat arta, ve 3’->5’ ekzonükleaz aktivitesi kazanılır.

• Pol e, pol delta) ile aynı özelliklere sahiptir ancak değişik hücre koşullarında çalıştığı düşünülür.

• Tüm işlemler kesintili ve kesintisiz zincir için aynıdır.

Page 21: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

RNA sentezi

• 3 aşamada gerçekleşmektedir.

• 1. RNA polimerazın promotere bağlanması

• 2. Uzama

• 3. Sonlanma (UAA, UAG, UGA)

Page 22: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

TRANSKRİPSİYON(DNA’DAN RNA SENTEZİ)

• DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir.

• Transkripsiyon, hücre içi genetik bilgi akışının ilk basamağı olduğu için önemlidir.

• Transkripsiyon sonucunda, ikili sarmal DNA’nın bir dizisinin eşleniği olan mRNA molekülü sentezlenir.

• mRNA’daki her üçlü kodon, ayrıca peptit zincirine girecek olan aminoasiti taşıyan tRNA’nın antikodonuna da eşleniktir.

Page 23: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

• Ökaryotik hücrelerde DNA’nın çoğu çekirdekte bulunurken proteinler sitoplazmada sentezlenir.

• RNA ökaryotik hücrenin çekirdeğinde sentezlenir ve kimyasal olarak DNA’ya benzer.

• RNA’nın çoğu sitoplazmaya taşınır.

• Genellikle hücredeki RNA miktarı, protein miktarı ile orantılıdır.

Page 24: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

RNA’NIN DNA’YA BAĞIMLI SENTEZİ

• RNA polimerazlar RNA’yı sentezler.• Sentez için DNA-bağımlı RNA polimeraz, bir DNA

şablonu, nükleozid 5´ trifosfatlar (ATP, GTP, UTP ve CTP) veya Mg2+ gereklidir.

• Sentez ribonükleotidlerin 3´-hidroksil ucuna eklenmesi ile 5´3´ yönünde ilerler.

• RNA polimerazın en aktif formu çift sarmal DNA’ya bağlı formudur.

• Başlama, RNA polimerazın promotor olarak adlandırılan spesifik bölgelere bağlanması ile başlar, primer’e gereksinim yoktur.

• Transkripsiyon için bir “bubble” gereklidir. Bu E. coli’de 17 baz çifti uzunluğundadır. E. coli’de zincir uzama hızı 50-90 nükleotid/saniye’dir.

Page 25: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

RNA POLİMERAZ VE RNA SENTEZİ

• DNA kalıbı üzerinden RNA sentezi, RNA polimeraz enzimi tarafından gerçekleştirilir.

• RNA polimeraz, DNA polimerazla aynı genel substratlara ihtiyaç duyar.

• Ancak dNTP yerine NTP kullanır.

• Ve primere ihtiyaç duymaz.

Page 26: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

• DNA’nın transkripsiyona uğrayan zinciri kalıp, eşleniği olan zincir de eş zincir adını alır.

• Transkripsiyon, kalıba bağlanma, başlangıç, zincir uzaması ve sonlanma aşamaları halinde gerçekleşir.

• Kalıba bağlanma, RNA polimerazın sigma alt birimi ile DNA’nın özgül promotor dizisine bağlanması ile gerçekleşir.

• Promotor, genin transkripsiyon başlangıç noktasının gerisinde 5’ ucundadır.

Page 27: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

PROMOTOR• Promotor, RNA polimerazın transkripsiyonu başlatmak

üzere DNA’ya bağlandığı özel bölgelerdir.• Promotor mutasyonları gen ifadesini önemli biçimde

azaltır.• Promotorlarda, türler arasında korunmuş konsensüs

diziler vardır.• Bakteriyel promotorlarda -10 ve -35 olmak üzere iki

konsensüs dizi bulunmuştur. • Ökaryotik promotorlarda da -10 dizisine benzer

konsensüs diziler bulunmuştur (TATA kutusu)• Farklı sigma alt birimleri, farklı promotorlara

bağlanarak transkripsiyon özgüllüğü sağlar.

Page 28: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

TRANSKRİPSİYONUN BASAMAKLARI

Page 29: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

ÖKARYOTLARDA TRANSKRİPSİYON

• Ökaryotlarda transkripsiyon, prokaryotlardakinden bazı belirgin farklılıklarla ayrılır.

• Ancak, yine de temel aynıdır.

Page 30: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

ÖKARYOTİK HÜCRELERDE 3 TİP NÜKLEER RNA POLİMERAZ BULUNUR

• RNA polimeraz I (Pol I) sadece tek tip RNA sentezinden (preribozomal RNA) sorumludur. Bu RNA 18 S, 5.8 S ve 28 S rRNA’lar için prekürsördür. Pol I promotorlar bir türden diğerine sekansta farklılık gösterir.

• RNA polimeraz II (Pol II)’nin temel fonksiyonu mRNA ve bazı spesifik RNA’ların sentezidir.Bu enzim binlerce farklı RNA bölgesini tanıyabilir.

• RNA polimeraz III (Pol III) tRNA, 5 S rRNA ve bazı küçük özel RNA’ları sentezler. Pol III’ün promotorları iyi karakterize edilmiştir.

Page 31: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

MRNA İŞLENME BASAMAKLARI

• mRNA’nın 5’ ucuna şapka (cap) yapısı takılır.

• mRNA’nın 3’ ucuna poli A kuyruğu eklenir.

• Öncül mRNA yapısındaki proteine dönüşmeyecek bölgeler (intronlar) çıkartılarak proteine dönüşecek bölgeler (eksonlar) birleştirilir. Bu işleme sıplaysing (splycing) denir.

Page 32: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

ÖKARYOTLARDA TRANSKRİPSİYONUN FARKLARI

• Ökaryotlarda transkripsiyon çekirdekte, translasyon sitoplazmada birbirinden tamamen ayrılmış olarak gerçekleşir.

• Transkripsiyon başlamasının regülasyonu için özgül DNA dizileri ve protein faktörlerin etkileşimi daha komplekstir.

• Promotorlara ek olarak genin 5’ kontrol bölgesinin dışında genin içinde ve 3’ aşağı bölgesinde de yer alabilen enhensır diziler bulunur.

• Sentezlenen ilk RNA kopyası, olgun ökaryotik mRNA ya dönüşmek için bir dizi işlenme basamağından geçer.

Page 33: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

ÖKARYOTİK MRNA EK İŞLEMLERE TUTULUR

• 5´cap (baş bölgesi) ve 3´poli(A) kuyruğu • 5´cap (baş bölgesi)’da 7-metilguanozin 5´terminal ucunda

5´5´ trifosfat bağı ile zincire eklenir.• Poli (A), 80-250 adenilat rezidüzüdür ve 3´ ucunda

bulunur.• Poliadenilat polimeraz poli (A) kuyruğunu uzatır.

Page 34: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

ÖKARYOTLARDA RNA’NIN

TRANSKRİPSİYON SONRASI İŞLENMESİ

Page 35: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

ÖKARYOTİK PRİMER RNA TRANSKRİPTİNE

POLİ (A) KUYRUĞUNUN

EKLENMESİ

Page 36: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 37: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 38: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 39: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 40: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

DEJENERE ŞİFRE VE WOBBLE HİPOTEZİ

• Genetik şifre dejeneredir.• Sadece Triptofan ve Metionin bir kodonla

belirlenir.• Geri kalan tüm aminoasitlerin birden fazla kodonu

vardır.• Aynı aminoasiti belirleyen kodonların ilk iki bazı

aynıdır. • 3. bazın değişkenliği, Wobble hipotezi ile

açıklanır.

Page 41: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

KODON-ANTİKODON BAZ EŞLEŞMESİ

• Wobble sayesinde tRNA’daki bir antikodon, mRNA’da birden fazla kodonla eşleşebilir.

Page 42: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Kodon ve antikodon eşleşmesi

Page 43: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

BAŞLAMA, SONLANDIRMA VE BASKILAMA

• Protein sentezinin başlaması özgül bir işlemdir.

• Bakterilerde protein sentezinde zincirdeki ilk aminoasit N-formil metionindir.

• Bu aminoasit, AUG ile kodlanır.• Ökaryotlarda ilk amino asit metionindir.• mRNA üzerindeki “dur” kodonları, protein

sentezinin sonlanmasını sağlar.

Page 44: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 45: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 46: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 47: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 48: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

RNA POLİMERAZ ENZİMİ

• Enzim, a, b, b’ ve s alt birimlerinden oluşur.

• Enzimin aktif formuna holoenzim denir.

b ve b’ katalitik bölgelerdir ve transkripsiyon için aktif merkezi oluştururlar.

s alt birimi, transkripsiyonun başlamasında görevlidir ve düzenleyici işlevi vardır.

• E.coli’ de enzim tek formdadır, ancak birkaç değişik sigma faktörü vardır.

• Ökaryotlarda RNA polimeraz üç değişik formda bulunur.

Page 49: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

GENETİK ŞİFRENİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

• mRNA, ribonükleotitlerin doğrusal diziliminden oluşur.

• Her üç ribonükleotit, bir kodon oluşturur.

• Her bir kodon bir aminoasit belirler.

• Genetik şifre özgündür.

• Genetik şifre dejeneredir.

• Şifrede “Başla” ve “Dur” kodonları vardır.

• Şifrede duraksama yoktur.

• Şifre üst üste çakışmaz.

• Şifre hemen hemen evrenseldir.

Page 50: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Protein Sentezi için

• mRNA• Ribozomlar• tRNA • Aminoasitler gereklidir

Page 51: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

tRNA’nın karakteristik yapısal özellikleri bulunur

• Birçok tRNA’nın 5′ ucunda guanilat (PG) rezidüsü ve 3′ ucunda, CCA (3′) sekansı vardır.

• Aminoasit kolu spesifik bir amino asidi taşır.• Antikodon kolu, antikodon içerir.• TψC kolu, ribotimidin (T), pseudouridin (ψ) içerir.• D ve TψC kolları tRNA’nın katlanması için

önemlidir.

Page 52: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Tüm tRNA’ların genel yonca

yaprağı şeklinde sekonder yapıları

Page 53: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

3-D Structure of tRNA

Fig.14.4

TC

Page 54: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Protein Sentezi

1. Amino asidlerin aktivasyonu

2. İnitiasyon

3. Elongasyon

4. Terminasyon ve salınım

5. Katlanma ve posttranslasyonel işlemler

Page 55: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Protein Sentezi

Page 56: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Her bir amino asit için özgül amnioaçil-tRNA sentetaz enzimi vardır

• Her bir tRNA’ya doğru aminoasitin tanınıp, bağlanması gerekir. Ayrıca, bu süreç enerji gereksinen bir sentez sürecidir. Bu nedenle, her hücrede her bir aminoasite özgü aminoaçil tRNA sentetaz enzimleri bulunur.

• Enzim katalizli tepkimede ATP hidrolizi ile aktive edilen amino asit, tRNA’nın 3’ ucundaki adenin bazına ait riboz şekerin 3’-OH grubuna bağlanır.

Page 57: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

tRNA doğru aminoasiti tanımalıdır

•aminoacyl tRNA synthetases tarafından katalizlenir•amino asitler aktive edilir (aminoacyladenylic acid)•ATP gerekir

Fig. 14.5

Mg 2+

Amino acid + tRNA + ATP aminoacyl-tRNA + AMP + PPi

Page 58: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

•Sentezin başlaması için: GTP, IF1, IF2, IF3 gereklidir.

İlk olarak

•SSU rRNA (16S) özgül DNA dizilerini bulur: Shine-Dalgarno sequence (AGGAGG)

Protein Sentezinin Basamakları-Başlama

Page 59: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Shine-Dalgarno dizesi

(5 ) AUG ile initiasyon mRNA’da Shine-Dalgarno dizesi ile ′do ru pozisyondan ba lat l r.ğ ş ı ı

Page 60: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Shine-Dalgarno dizisi

Page 61: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Sentezin başlamasıBakteriyel ribozomda amino açil tRNA’ların bağlandığı üç bölge vardır:

Amino açil veya A bölgesi,P bölgesi,E (çıkış) bölgesi1. İlk olarak mRNA başlama faktörleri ile birlikte (IF1, 2, 3) küçük alt birime bağlanır. 2. Başlatıcı fMet-tRNA P bölgesindeki mRNA kodonuna bağlanır; IF3 ayrılır.3. Büyük alt birim komplekse bağlanır; IF1 ve IF2 ayrılır; EF-Tu, tRNA’ya bağlanarak, A bölgesine girişi kolaylaştırır.

Page 62: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Zincir uzaması: İlk basamak (ikinci amino açil tRNA’nın bağlanması”)

• İkinci yüklü tRNA, EF-Tu’nun yardımı ile A bölgesine girer; uzamanın ilk basamağı başlar.

Page 63: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Uzama, İkinci basamak: Peptid bağı oluşumu

A bölgesinde Dipeptit bağı oluşur (Peptidil transferaz aktivitesi);

Yüksüz tRNA, E bölgesine hareket eder ve ribozomu terk eder.

Yeni oluşan dipeptit P bölgesine hareket eder.

mRNA 3 baz kayar; EF-G translokasyon basamağını kolaylaştırır, uzamanın ilk basamağı tamamlanır.

Page 64: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Uzama, üçüncü basamak:

translokasyon

EF-Tu +GTP + tRNA A bölgesine yerleşir, EF-Tu girişi kolaylaştırır;Peptid bağı oluşumu ile tripeptid elde edilir. yüksüz tRNA, E bölgesine hareket eder.

mRNA 3 baz kayar; EF-G translokasyon basamağını kolaylaştırır, uzamanın ilk basamağı tamamlanır.

Page 65: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Bakterilerde protein sentezinin terminasyonu

Basamak 1- DUR kodonlarına gelindiğinde, GTP bağımlı salınma faktörlerine “harekete geçme” sinyali verilirve polipeptit zinciri ile tRNA arasındaki bağı kırarak zincirin translasyon kompleksinden ayrılmasını sağlar.

Basamak 2- Bu kırılmadan sonra tRNA ribozomdan salınır ve ribozom alt birimlerine ayrılır.

Page 66: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Polizom

Hem ökaryotik, hem de prokaryotik hücrelerde protein sentezinde 10 ile 100 ribozom ayn anda aktiftir. ıBunlara polizom denir.

Page 67: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 68: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 69: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 70: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 71: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 72: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 73: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 74: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Ökaryotlarda Protein Sentezi

• Daha komplekstir

• mRNA stoplazmaya taşınır

• mRNA 1-2 saatte yıkılır

• Kozak sequence 5’-ACCAUGG…..

• AUG Met kodlar

• Daha fazla sayıda ribozom görev alır

• Ribozomlar E.R’a tutunur.

Page 75: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

PROTEİN SENTEZİ

A- Başlama Evresi :

• Ribozom küçük birimi mRNA’ya bağlanır.

• AUG kodonu da spesifik bir tRNA (Metionin tRNA) kodonuna bağlanır.

• Ribozom büyük birimi doğru bir şekilde küçük birime bağlanır.

• Başlama evresinin tüm reaksiyonlarında Başlama faktörleri, GTP ve ATP yer almaktadır.

Page 76: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

PROTEİN SENTEZİB- Uzama Evresi :• mRNA’daki ikinci kodona göre (AUG) uygun bir

tRNA bağlanır. (“A”bölgesi)• Metionin (P bölgesi) a.a ile ikinci bağlanan a.a

arasında bir peptid bağ kurulur.• İki a.a zinciri olan tRNA, “A” bölgesinde “P”

bölgesine transloke olur.• Ribozomun bir kodon ilerlemesi üzerine

mRNA’daki üçüncü kodona göre uygun bir tRNA komplekse bağlanır.

• a.a şifresi olan tür kodonlar okunduktan sonra, uzama evresi sona erer.

Page 77: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

PROTEİN SENTEZİ

C- Sonlanma Evresi :

• Sonlandırma kodonu olan UAG, UAA, UGA birisinin mRNA’da Ribozom tarafından okunması durumunda protein sentezi sona erer.

• Kompleks aşamalı olarak dağılır ve polipeptid zinciri uygun yere transfer olur.

Page 78: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Ökaryotik initiasyon kompleksinin oluşumundaki protein kompleksler

Page 79: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 80: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 81: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 82: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 83: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Sekonder yapıda, polipeptit zincirinde birbirine komşu olan amino asitlerin oluşturduğu, düzenli ve tekrarlayan bir konfigürasyon bulunur.

Page 84: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Proteinin tersiyer yapısı zincirin uzaydaki 3 boyutlu konformasyonunu ifade eder.Bu yapı uzayda …..

•Sisteinler arasındaki disülfid bağları •Hidrofilik polar R grupları•Hidrofobik nonpolar R grupları ile stabilize edilir

Page 85: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Quaternary Structure

• Birden çok polipeptit zincirinin biraraya gelmesi ile kuaterner yapı oluşur.

Page 86: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Translasyon Sonrası Modifikasyonlar

• N-ucu ve C-ucundaki a.a ler çoğunlukla uzaklaştırılır yada değişime uğrar.

• Bazen tek bir a.a değişime uğrayabilir.• Bazen karbohidrat yan zincirleri takılabilir• Polipeptit zincirlerinde kırpılma yapılabilir.• Sinyal dizileri proteinden uzaklaştırılır.• Polipeptit zincirleri çoğu kez metallerle kompleks yapar• Folding: chaperonins

Page 87: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,
Page 88: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

tRNA’da bulunan inosinat (I), U, C ve A ile hidrojen ba yapabilirğı

Kodon ve antikodon eşleşmesi

Page 89: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Wobble bazı

• Wobble bazı tRNA’ların birden fazla kodonu tanımalarını sağlar

• Antikodon: tRNA’da mRNA’ya karşılık gelen kodon.

• Antikodon’daki ilk baz (5′ 3′ yönünde) wobble bazdır.

Page 90: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Wobble Hipotezi1. Bir mRNA kodonundaki ilk iki baz,

tRNA’daki antikodon ile her zaman güçlü Watson-Crick baz eşleşmesi yapar.

2. Antikodondaki ilk baz (5′ 3′ yönünde okunur) kodondaki 3. bazın karşısındaki bazdır. tRNA tarafından tanınan kodonların sayısını belirler (Bkz. Tablo)

3. Tüm 61 kodonun translasyonu için minumum 32 tRNA gereklidir.

Page 91: DNAesaglikonline.com/E-Saglik Online/Biyogenetik/Dna; Rna...TRANSKRİPSİYON (DNA’DAN RNA SENTEZİ) • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. • Transkripsiyon,

Antikodondaki Wobble bazı tRNA’nın tanıyabildiği kodon sayısını nasıl belirler