ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄...

of 10 /10
Πολλαπλάσια και διαιρέτες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 10

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄...

Page 1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Πολλαπλάσια και διαιρέτες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

10

Page 2: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες
Page 3: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες

1. Χρωματίζουμε στον πίνακα του πολλαπλα-

σιασμού τα πολλαπλάσια του 2 με κόκκινο

και γράφουμε το μοτίβο:

......................................................................

Χρωματίζουμε στον πίνακα του πολλαπλα-

σιασμού τα πολλαπλάσια του 5 με μπλε και

γράφουμε το μοτίβο:

......................................................................

Ποιοι αριθμοί είναι χρωματισμένοι με μοβ;

.......................................................................................

.....................................................................

.......................................................................................

.....................................................................

Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός που είναι

χρωματισμένος με μοβ;

.......................................................................................

............................................................

Μοτίβο: +2, ή 2+2, 4+2, 6+2, 8+2, 10+2, 12+2, …

10Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Διερεύνηση

Μοτίβο: +5, ή 5+5, 10+5, 15+5, 20+5, 25+5, …

Αν ανακατέψουμε κόκκινο και μπλε μας δίνουν

το μοβ. Άρα με μοβ είναι χρωματισμένα τα κοινά

πολλαπλάσια του 2 και του 5. :

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, …

Ο μικρότερος αριθμός που είναι χρωματισμένος

με μοβ είναι ο αριθμός 10 .

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 6 8 10 12 14 16 18 20

4

12

16

20

24

28

32

36

40

4 12 20 24 28 32 36 40

18

6

30

36

42

48

54

60

186 30 42 48 54 60

24

56

40

8

64

72

80

24 56408 72 80

30

70

100

50

90

10

30 7050 9010.

.

. . . .

Page 4: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες

2. Επιλέγουμε έναν άλλον αριθμό από το 1 ως το 10 και χρωματίζουμε με κίτρινο τα πολλαπλά-

σιά του στον πίνακα του πολλαπλασιασμού. Γράφουμε το μοτίβο:

...................................................................................................................................................

Επιλέγουμε κι άλλον έναν αριθμό από το 1 ως το 10 και χρωματίζουμε με γαλάζιο τα πολλα-

πλάσιά του στον πίνακα του πολλαπλασιασμού. Γράφουμε το μοτίβο:

...................................................................................................................................................

Ποιοι αριθμοί είναι χρωματισμένοι με πράσινο;

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός που είναι χρωματισμένος με πράσινο;

...................................................................................................................................................

Μοτίβο: +3, ή 3+3, 6+3, 9+3, 12+3, 15+3, 18+3, …

36912151821

242730

3 6 12 15 18 21 24 27 3024

612

303642

485460

246 12 30 42 48 54 60

18

63

36

9

45

7281

90

18 63369 45 72 90

3

Μοτίβο: +4, ή 4+4, 8+4, 12+4, 16+4, 20+4, 24+4, …4

Αν ανακατέψουμε κίτρινο και γαλάζιο μας δίνουν το πράσινο. Άρα με πράσινο είναι τα κοινά

πολλαπλάσια του 3 και του 4. : 12, 24, 36, 48, 60, 72,… Μοτίβο: +4,

Ο μικρότερος αριθμός που είναι χρωματισμένος με πράσινο είναι ο αριθμός 12 .

Page 5: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες

α. Ποια ζευγάρια αριθμών έχουν γινόμενο τον αριθμό 8;................................................................

Ποιοι αριθμοί διαιρούν το 8; ……....................................................................................................

β. Ποια ζευγάρια αριθμών έχουν γινόμενο τον αριθμό 12;...............................................................

Ποιοι αριθμοί διαιρούν το 12;.........................................................................................................

... Συζητάμε:

8 x 1 = 8, 1 x 8 = 8,

2 x 4= 8, 4 x 2 = 8 .

8 : 1 = 8, 8 : 2 = 4,

8 : 4 = 2, 8 : 8 = 1 .

12 x 1 = 12, 1 x 12 = 12,

3 x 4 = 12, 4 x 3 = 12 .

12 : 1 = 12, 12 : 2 = 6, 12 : 3 = 4,

12 : 4 = 3, 12 : 6 = 2, 12 : 12 = 1 .

Page 6: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες
Page 7: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Εφαρμογή

Να γράψετε έναν πολλαπλασιασμό και μια διαίρεση που δείχνει το παρακάτω σχήμα.

...................................................................

...................................................................

Πολλαπλασιασμοί: 10 x 10 = 100, 20 x 10 = 200,

5 x 20 = 100, 5 x 10 = 50, 15 x 10 = 150, 15 x 20 = 300 .

Διαιρέσεις: 100 : 10 = 10, 200 : 10 = 20, 200 : 20 = 10,

50 : 5 = 10, 50 : 10 = 5, 100 : 5 = 20,

100 : 20 = 5, 150 : 15 = 10 .

Page 8: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Αναστοχασμός

1. Η Δανάη υποστηρίζει ότι κάθε πολλαπλάσιο του 5 τελειώνει σε 5. Έχει δίκιο; Ναι ή όχι

και γιατί;

2. Αναφέρουμε παραδείγματα που δείχνουν ότι κάθε φυσικός αριθμός που διαιρείται από

έναν άλλον είναι πολλαπλάσιό του.

3. Ο Νίκος υποστηρίζει ότι το 0 είναι πολλαπλάσιο όλων των φυσικών αριθμών. Έχει δίκιο;

Nαι ή όχι;

4. Ο Αντρέι υποστηρίζει ότι, αν ένας φυσικός αριθμός διαιρεί έναν άλλο φυσικό αριθμό,

θα διαιρεί και τα πολλαπλάσιά του. Αναφέρουμε παραδείγματα που δικαιολογούν την

άποψή του.

Η Δανάη δεν έχει δίκιο, γιατί κάθε πολλαπλάσιο του 5 μπορεί να τελειώνει σε 5 αλλά και σε 0.

Π.χ. 1 x 5 = 5, 2 x 5 =10, 3 x 5 =15, 10 x 5 = 50, 12 x 5 = 60, 300 x 5 = 1.500 .

Π.χ. 50 : 5 = 10 ⇒ 5 x 10 = 50, 280 : 7 = 40 ⇒ 7 x 40 = 280, 81 : 9 = 9 ⇒ 9 x 9 = 81,

32 : 4 = 8 ⇒ 4 x 8 = 32, 100 : 10 = 10 ⇒ 10 x 10 = 100, 54 : 9 = 6 ⇒ 9 x 6= 54

Ο Νίκος έχει δίκιο, γιατί οποιοσδήποτε πολλαπλασιασμός φ. αριθμού με το 0 έχει γινόμενο 0.

Π.χ. 1 x 0 = 0, 2 x 0 = 0, 0 x 5 = 0, 0 x 512 = 0, 12 x 0 = 0, 300 x 0 = 0 .

Π.χ. Ο φυσικός αριθμός 4 διαιρεί το 8, μα κι όλα τα πολλαπλάσια του 8 όπως:

8 x 10 = 80 ⇒ 80 : 4 = 20, 8 x 3 = 24 ⇒ 24 : 4 = 6, 8 x 7 = 56 ⇒ 56 : 4 = 14 .

Page 9: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες
Page 10: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥusers.sch.gr/dmourtogia/MATHIMATIKAE/10... · 2018-10-06 · Πολλαπλάσια και διαιρέτες