ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό...

28
1 Δ Δ Η Η Μ Μ Η Η Τ Τ Ρ Ρ Ι Ι Ο Ο Σ Σ Μ Μ Υ Υ Λ Λ Ω Ω Ν Ν Ο Ο Π Π Ο Ο Υ Υ Λ Λ Ο Ο Σ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ] [email protected] Γνωστικό αντικείμενο: «Νομικά Μαθήματα & Εργασιακές Σχέσεις» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Δημόσιο Δίκαιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης/Τομέας Δικαίου, 1992. 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2.1. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών, Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ιατρική Σχολή, 2012-2014. 2.2. Ευρωπαϊκές Σπουδές, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., 2009-2011. 2.3. Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, 2005-2007. 2.4. Διοικητικό Δίκαιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1987-1988. 2.5. Διδακτική και Αξιολόγηση, ΑΣΠΑΙΤΕ, 1993-1994. 2.6. Ναυτιλιακή Επιστήμη, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων / Τμήμα Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, 1982-1983. 3. ΠΤΥΧΙΑ 3.1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2003. 3.2. Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1995. 3.3. Νομική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1987. 3.4. Δημόσια Διοίκηση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1982. 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», 2013. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1.1. Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ΜΠΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (Θεματική ενότητα ΔΤΕ50). 1.2. ΜΠΣ Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Λογιστική και Χρηματοοικονομική, διδασκαλία μαθήματος «Ειδικά Θέματα Δικαίου», 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.

Transcript of ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό...

Page 1: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

1

ΔΔΔ ΗΗΗ ΜΜΜ ΗΗΗ ΤΤΤ ΡΡΡ ΙΙΙ ΟΟΟ ΣΣΣ ΜΜΜ ΥΥΥ ΛΛΛ ΩΩΩ ΝΝΝ ΟΟΟ ΠΠΠ ΟΟΟ ΥΥΥ ΛΛΛ ΟΟΟ ΣΣΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ] [email protected]

Γνωστικό αντικείμενο: «Νομικά Μαθήματα & Εργασιακές Σχέσεις» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Δημόσιο Δίκαιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης/Τομέας Δικαίου, 1992. 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2.1. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών, Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ιατρική Σχολή, 2012-2014.

2.2. Ευρωπαϊκές Σπουδές, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., 2009-2011.

2.3. Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, 2005-2007.

2.4. Διοικητικό Δίκαιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1987-1988. 2.5. Διδακτική και Αξιολόγηση, ΑΣΠΑΙΤΕ, 1993-1994. 2.6. Ναυτιλιακή Επιστήμη, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων / Τμήμα Δοκίμων

Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, 1982-1983. 3. ΠΤΥΧΙΑ

3.1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2003. 3.2. Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Πάντειο

Πανεπιστήμιο, 1995. 3.3. Νομική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1987. 3.4. Δημόσια Διοίκηση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1982. 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», 2013. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.1. Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ΜΠΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (Θεματική ενότητα ΔΤΕ50).

1.2. ΜΠΣ Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Λογιστική και Χρηματοοικονομική, διδασκαλία μαθήματος «Ειδικά Θέματα Δικαίου», 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.

Page 2: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

2

1.3. ΜΠΣ Πανεπιστημίου Πατρών / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», 2015-2016.

2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1.1. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία Αστικό Δίκαιo, Eμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα και Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο, ακαδ. έτος (εαρ) 2017-2018

2.2.1. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία Αστικό Δίκαιo, Eμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα και Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο, ακαδ. έτος (εαρ) 2016-2017

2.3.1. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Αστικό Δίκαιο», «Εμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» εαρ. 2016-2017.

2.4.1. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Αστικό Δίκαιο», «Εμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» εαρ. 2015-2016.

2.5.1. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» 2014-2015.

2.6.1. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» εαρ 2013-2014.

2.1.2. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Αστικό Δίκαιο» χειμ. 2013-2014.

2.1.3. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» εαρ 2012-2013.

2.1.4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Αστικό Δίκαιο» χειμ. 2012-2013.

2.1.5. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αναπλ. Καθηγητής (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» εαρ 2011-2012.

Page 3: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

3

2.1.6. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Αστικό Δίκαιο», χειμ 2011-2012.

2.1.7. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ελλάδας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό Δίκαιο» εαρ 2010-2011.

2.1.8. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Αστικό Δίκαιο» και «Επιχειρησιακή Ηθική» χειμ 2010-2011.

2.1.9. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό Δίκαιο» εαρ 2009-2010.

2.1.10. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο», χειμ 2009-2010.

2.1.11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθήματος «Δίκαιο Περιβάλλοντος Ι» εαρ 2008-2009.

2.1.12. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθήματος «Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ» χειμ. 2008-2009.

2.1.13. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθημάτων «Διοικητικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο», εαρ. 2008-2009.

2.1.14. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθημάτων «Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο» χειμ. 2008-2009.

2.1.15. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθήματος «Δίκαιο Περιβάλλοντος Ι» εαρ 2007-2008.

2.1.16. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθήματος «Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ» χειμ. 2007-2008.

2.1.17. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία μαθημάτων «Διοικητικό Δίκαιο» και Φορολογικό – Εργατικό Δίκαιο» εαρ. 2007-2008.

2.1.18. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λέκτορας (ΠΔ 407/80) διδασκαλία «Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι» χειμ. 2007-2008.

2.1.19. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παράρτημα Αγρινίου/ Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

Page 4: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

4

Λέκτορας (ΠΔ 407/80), διδασκαλία μαθήματος «Οργάνωση μορφών τουρισμού με βάση τα πολιτισμικά δεδομένα», εαρ εξάμηνα 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010.

2.1.20. Πανεπιστήμιο Πάτρας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, (ΠΔ 407/80), διδασκαλία μαθημάτων «Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο», χειμ 2011-2012.

2.1.21. Πανεπιστήμιο Πάτρας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, (ΠΔ 407/80), διδασκαλία μαθημάτων «Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο», χειμ και εαρ. 2010-2011.

2.1.22. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ 407/80), διδασκαλία μαθήματος «Ασφαλιστικό και Φορολογικό Δίκαιο», χειμ. εξάμηνο 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.

2.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.2.1. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

/ Κατεύθυνση Διοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Καθηγητής σε τακτική θέση 2013-2018.

2.2.2. Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Επίκουρος Καθηγητής σε τακτική θέση 2005-2010 και Αναπληρωτής Καθηγητής σε τακτική θέση 2010-2013.

2.2.3. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Καθηγητής Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο «Νομικά Μαθήματα και Εργασιακές Σχέσεις» (Νοεμ. 2000-Ιαν. 2005).

2.3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.3.1. Σχολή Ευελπίδων, επιστημονικός συνεργάτης, μάθημα «Δημόσιο

Διεθνές Δίκαιο» ακαδ. έτος 2014-2015. 2.3.2. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, α) ωρομίσθιος Αξιωματικός – Καθηγητής,

μαθήματα «Δημόσιο Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο», «Στοιχεία Δικαίου», «Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο», «Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης» ακαδ. έτη 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 και β) Λέκτορας ΠΔ 407/80 μάθημα «Στοιχεία Δικαίου», ακαδ. έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

2.3.3. Σχολή Ικάρων. ωρομίσθιος καθηγητής «Στοιχεία Δικαίου», ακαδ. έτος 2006-2007.

2.3.4. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Τακτικός καθηγητής με ωριαία αποζημίωση. Διδασκαλία μαθημάτων «Δίκαιο Δημόσιας Τάξης» Δ΄ έτος, και «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» Γ΄ έτος, και «Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου» Α έτος (ακαδ. έτη 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018).

2.3.5. Σχολή Διοίκησης Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού. Διαλέκτης σε θέματα θαλασσίου περιβάλλοντος και θαλάσσιων μεταφορών.

Page 5: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

5

2.4. ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 2.4.1. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Ενταγμένος στο Ενιαίο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ. από 07/12/2005 (ΑΜ 487). Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης – Εισηγητής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης/Υπουργείου Εσωτερικών για νομικά θέματα με έμφαση στη ναυτιλία και στον τουρισμό.

2.4.2. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. (Ε.Κ.Δ.Δ.). Εισηγητής-Καθηγητής ΕΚΔΔΑ στην κατεύθυνση «Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη». Διδασκαλία των μαθημάτων α) «Δημόσιες Σχέσεις στον τουρισμό» και β) «Τουριστική Νομοθεσία», στα έτη 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011

2.4.3. Σχολή Ξεναγών Αθηνών. ωρομίσθιος καθηγητής α) διδασκαλία μαθήματος «Τουριστική Ανάπτυξη και Τουριστική Νομοθεσία», Ε΄ εξάμηνο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006, β) διδασκαλία μαθήματος «Αρχαιολογική Νομοθεσία», Ε΄ εξάμηνο, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009 και γ) διδασκαλία μαθήματος «Τουριστική Ανάπτυξη και Τουριστική Νομοθεσία», Ε΄ εξάμηνο, Απρίλιος-Μάιος 2010.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.1. Μυλωνόπουλος, Δ. – Κοντουδάκη, Αικ. (2011). «Επικοινωνιακή πολιτική στο Δημόσιο Τομέα του Τουρισμού», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

1.2. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2005). «Θαλάσσιος Τουρισμός», εκδ. Interbooks, Αθήνα.

1.3. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μέντης, Γρ. – Μοίρα, Π. (2003). «Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις», εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

1.4. Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Το Δίκαιο της Αλιείας», εκδ. Σταμούλη, Αθήνα.

2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

2.1. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μέντης, Γρ. (2003). «Τουριστική Νομοθεσία», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (Διδακτικό εγχειρίδιο για τα Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων).

2.2. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. – Αλεξόπουλος, (2001). «Ναυτιλιακές Γνώσεις», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. (Διδακτικό εγχειρίδιο για τα Τ.Ε.Ε. Β΄ τάξης Α΄ κύκλου, Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα).

2.3. Μυλωνόπουλος, Δ. (2005). «Ναυτιλιακές Γνώσεις», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, ανάθεση 2003 (Διδακτικό εγχειρίδιο για τα Τ.Ε.Ε. Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα Β΄ τάξης, Β΄ κύκλου).

3. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

3.1. Μυλωνόπουλος, Δ. - Δεμερούτης, Γ. (2010). «Ναυτιλιακές Γνώσεις» διδακτικό εγχειρίδιο για το Α΄ εξάμηνο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ειδικότητας Μηχανικών. Ανάθεση μετά την προκήρυξη της

Page 6: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

6

συγγραφής και αξιολόγηση δείγματος γραφής από τριμελή ομάδα κριτών.

3.2. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2010). «Ναυτική Γεωγραφία», διδακτικό εγχειρίδιο για το Α΄ εξάμηνο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ειδικότητας Πλοιάρχων. Ανάθεση μετά την προκήρυξη της συγγραφής και αξιολόγηση δείγματος γραφής από τριμελή ομάδα κριτών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

4.1. Μυλωνόπουλος, Δ. (2016). «Τουριστικό Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.2. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). «Εργασιακές Σχέσεις. Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.3. Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Δίκαιο του Εμπορίου», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.4. Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Δίκαιο της Θάλασσας», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.5. Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Στοιχεία Δικαίου», Γ΄ έκδοση, Σταμούλης ΑΕ, Αθήνα.

4.6. Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Ναυτικό Δίκαιο, Δημόσιο και Ιδιωτικό», Β΄ έκδοση, Σταμούλης ΑΕ, Αθήνα. (προτεινόμενο ως διδακτικό εγχειρίδιο στο ΕΜΠ/Τμήμα Ναυπηγών)

4.7. Μυλωνόπουλος, Δ. (2011). «Τουριστικό Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.8. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2011). «Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισμός», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.9. Μυλωνόπουλος, Δ. – Κοντουδάκη, Αικ. (2011). «Επικοινωνιακή πολιτική στο Δημόσιο Τομέα του Τουρισμού», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

4.10. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μέντης, Γρ. (2010). «Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο», εκδ. Interbooks, Αθήνα.

4.11. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2007). «Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον τουρισμό. Πτυχιακή Εργασία-Σεμινάριο Τελειοφοίτων». εκδ. Interbooks, Αθήνα.

4.12. Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Στοιχεία Δικαίου», εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα.

4.13. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2005). «Θαλάσσιος Τουρισμός», εκδ. Interbooks, Αθήνα.

4.14. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Ναυτιλία. Έννοιες-Τομείς-Δομές», εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα.

4.15. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μέντης, Γρ. – Μοίρα, Π. (2003). «Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις», εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

4.16. Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Το Δίκαιο της Αλιείας», εκδ. Σταμούλη, Αθήνα.

4.17. Μυλωνόπουλος, Δ. (2001), «Στοιχεία Δικαίου», εκδ. Αθαν. Σταμούλη

Page 7: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

7

4.18. Μυλωνόπουλος, Δ. (2001). «Το Σύνταγμα 1975/1986/2001. Νομοτεχνική Προσέγγιση της Αναθεώρησης του 2001», εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα.

4.19. Μυλωνόπουλος, Δ. (2000) «Ναυτικό Δίκαιο», εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα.

4.20. Μυλωνόπουλος, Δ. (1999). «Βασικές Ναυτιλιακές Γνώσεις», εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα.

4.21. Μυλωνόπουλος, Δ. (1996) «Ναυτικό Δίκαιο», αυτοέκδοση, Αθήνα. 4.22. Μυλωνόπουλος, Δ. - Μοίρα, Π. (1996). «Ναυτιλιακή Οικονομική

Γεωγραφία», αυτοέκδοση, Αθήνα. 5. KEΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 5.1. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Vasilopoulou, P. (2017). Kosher tourism. Case study from Greece, In chapter 13, “Conflicts, Religion and Culture in Tourism”, Razaq Raj, and Kevin Griffin (eds), series Religious Tourism and Pilgrimage Series at CABI, Ireland, pp. 144-154 www.cabi.org/bookshop/book/9781786390646. 5.2. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Kikilia, Aik. (2017). War and Cultural Heritage. The case of religious monuments, In chapter 14, “Conflicts, Religion and Culture in Tourism”, Razaq Raj, and Kevin Griffin (eds), series Religious Tourism and Pilgrimage Series at CABI, Ireland, pp. 155-166 www.cabi.org/bookshop/book/9781786390646 5.3. Μυλωνόπουλος Δ. (2017). «Η παραβατικότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις», στο Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Σειρά : Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών, Εκδ. Παπαζήση, σελ. 693-701 (ISBN 978-960-02-3309-4). 5.4. Moira, P. – Mylonopoulos, D. (2017). “Marian pilgrimages in Greece and their management”, In Ways of the Misericordia: Arts, Culture and Marian religious paths between East and West. Maria Stella Calò Mariani and Anna Trono (ed.), Mario Congedo Editore, Italy, pp. 455-478 (ISBN 97888667661664). 5.5. Mylonopoulos, D. – Moira, P. (2016). Tourism, Introduction, In Greek Law Digest, Nomiki Bibliothiki, pp. 554-557 (ISSN 2241133X). 5.6. Mylonopoulos, D. and Moira, P. (2015). Maritime heritage as a pillar of cultural development, In Trono A. Ruppi, F. and Romano, S. Cultural Heritage for the Sustainable Development of Mediterranean Countries, Mario Congredo Editore, Italy. pp. 267-282 (ISBN 9788867661268).

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Kondoudaki, Aik. (2017). “The application of slow movement to tourism – Ιs slow tourism a new paradigm?” Journal of Tourism and Leisure Studies, Volume 2, Issue 2. Common Ground Research Networks, USA: University of Illinois Research Park. http://ijk.cgpublisher.com/product/pub.337/prod.22

Page 8: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

8

2. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Papagrigoriou, A. (2017). The Institutional Framework of the Development of Agritourism in Greece, Journal of Tourism and Leisure Studies, Volume 2, Issue 1. Common Ground Research Networks, USA: University of Illinois Research Park. http://ijk.cgpublisher.com/product/pub.337/prod.20/index_html 3. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Kondoudaki, Aik. (2017). “The application of slow movement to tourism – is slow tourism a new paradigm?” Journal of Tourism and Leisure Studies, Volume 2, Issue 1. Common Ground Research Networks, USA: University of Illinois Research Park. 4. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. – Παπαγρηγορίου, Α. (2017). Kοινωνιολογικές προσεγγίσεις του αθλητικού τουρισμού. Η συμμετοχή στα αθλητικά δρώμενα του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2016, e-Journal of Science and Technology (e-JST), Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τόμος 12, τεύχος 2, σελ. 47-57. (ISSN 17905613) στο http://e-jst.teiath.gr/peninta_teuxos.htm 5. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Parthenis, Sp. (2016). An interdisciplinary approach of tourist flows and travel for health and medical reasons, TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF

TOURISM, Volume X, Number X, Spring 200X, pp. XX-XX (in print)

6. Papagrigoriou, A. – Moira, P. – Karagianni, V. – Mylonopoulos, D. (2016). The Incentives and the Degree of Satisfaction of the Spectators of the Athens Classic Marathon 2015 and 2016, Journal of Tourism Research, V. 16, June, pp. 143-152. (ISSN 2241 ‐ 7931). In http://jotr.eu/index.php/downlad-article 7. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2016). «Ο αγροτουρισμός ως βιώσιμη δραστηριότητα», Περιβάλλον & Δίκαιο, τ. 4/2016 Οκτώβριος-Δεκέμβριος, σελ. 617-625. (ΙSSN 1108-2747) 8. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Papagrigoriou, A. (2016). The travel Advisory as an obstacle to Travel and Tourism. Case Study-The Greek Economic Crisis, , International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH), Volume 2, Issue 2, 2015, pp 1-13, In https://www.arcjournals.org/international-journal-of-research-in-tourism-and-hospitality/early-view 9. Moira, P. - Mylonopoulos, D. – Parthenis, Sp. (2016). Medical Tourism. Compatibilities and Incompatibilities when medical services are provided along with tourism services, Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 14, No 2, In http://johat.org/pub.html 10. Mylonopoulos, D. - Moira, P. & Kikilia, Aik. (2016). The travel advice as an inhibiting factor of tourist movement. Tims.Acta: naučni časopis za sport, turuzam i velnes, V. 10 (1), pp 13-26 In http://aseestant.ceon.rs/index.php/timsacta/article/view/9902/3875 DOI: 10.5937/timsact10-9902 11. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2015). Αλιευτικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβάλλον και Δίκαιο, 4/2015, Οκτώβριος-Δεκέμβριος, τεύχος 74, έτος 19ο. σελ. 609-615. (ΙSSN 1108-2747) 12. Moira, P. – Mylonopoulos, D. & Kondoudaki, Aik. (2015). Gastronomy as a form of cultural tourism. A Greek typology. Tims.Acta: naučni časopis za sport, turuzam i velnes, V. 9(2), pp. 136-148, In

Page 9: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

9

http://aseestant.ceon.rs/index.php/timsacta/article/view/8128/3219, DOI: 10.5937/timsact9-8128 13. Mylonopoulos, D. - Moira, P. (2015). The legal framework of developing Speleotourism in Greece, International Journal of Culture and Tourism Research, Vol. 8, N.1, December, p. 77-88 (ISSN 2005-6133). 14. Δεληγιάννη, Ε. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2015). Η ταξιδιωτική οδηγία ως εμπόδιο στην τουριστική μετακίνηση, πρακτικά διημερίδας Τουρισμός, Παιδεία και Επικοινωνία, Ρόδος, 16-17 Οκτωβρίου 2015, εκδ. Λειμών. 15. Moira, P. – Mylonopoulos, D. and Vasilopoulou, P. (2015). Food Consumption during Vacation: The Case of Kosher Tourism, International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH), Volume 1, Issue 1, 2015, pp 9-22, In https://www.arcjournals.org/international-journal-of-research-in-tourism-and-hospitality/volume-1-issue-1 16. Μυλωνόπουλος, Δ. (2015). «Η διοικητική παράμετρος στη διαχείριση του διεθνούς βυθού της θάλασσας», Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τόμος 59, τεύχος 3, σελ. 702-725 (ISSN 1105-5707). 17. Moira, P. – Mylonopoulos, D. & Kondoudaki, Aik. (2015). Gastronomy as a form of cultural tourism. A Greek typology. Tims.Acta: naučni časopis za sport, turuzam i velnes, V. 9(2), pp. 136-148, In http://aseestant.ceon.rs/index.php/timsacta/article/view/8128/3219, DOI: 10.5937/timsact9-8128 18. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Kikilia, Aik. (2014). War and Cultural Heritage. The case of religious monuments. International Journal of Culture and Tourism Research, Vol. 7, N.1, December, p.9-28 (ISSN 2005-6133). 19. Μοίρα, Π. & Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Η γαστρονομία ως μορφή πολιτισμικού τουρισμού, e-Journal of Science and Technology (e-JST), Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τόμος 9, τεύχος 5, σελ. 81-105. (ISSN 17905613) στο http://e-jst.teiath.gr/triantaokto_teuxos.htm 20. Μυλωνόπουλος, Δ. & Μοίρα, Π. (2014). Σπηλαιοτουρισμός. Η αναγκαιότητα θέσπισης σαφούς θεσμικού πλαισίου, Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 2, 2014, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 201-210. 21. Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Από το φρενοβλαβή στον ψυχικά ασθενή, Ιστορική εξέλιξη της νομικής ορολογίας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 31(6 ), 678-685, στο http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html 22. Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Δικαστική συμπαράσταση και ψυχική υγεία. Η διοικητική διάσταση. Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 70 (10-11) Οκτώβριος-Νοέμβριος, σελ. 845-854 (ISSN 1791-4108) 23. Μοίρα, Πολυξένη και Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Τουρισμός υγείας και ταξίδι υγείας. Κοινωνιολογική προσέγγιση και εννοιολογική διασαφήνιση, e-Journal of Science and Technology (e-JST), Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τόμος 9, τεύχος 2, σελ. 11-28. (ISSN 17905613) στο http://e-jst.teiath.gr/triantaokto_teuxos.htm 24. Moira, P. – Mylonopoulos, D. and Vasilopoulou, Panagiota (2013). The Different Types Of Delinquent Behavior In The Hospitality Industry. Case Study From Greece. International Journal of Management and Sustainability, 2(11): 172-185, on line ISSN: 2306-0662, print ISSN: 2306-9856, In

Page 10: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

10

http://www.pakinsight.com/?ic=archive&journal=11&month=11-2013&issue=11 25. Moira, P. and Mylonopoulos, D. (2013). Is religion a determinant factor influencing food consumption during vacation? The reaction of tourism Industry. Proceedings of the 2013 Annual Conference of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, “Geotourism. A new approach to travel and tourism education”, October 17-19, 2013 Detroit Michigan (Vol. XXV, pp. 120-133) St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 26. Mylonopoulos, D. and Moira, P. (2013). Protection of Religious Monuments in the Event of Armed Conflict within the framework of International Law. Proceedings of the 2013 Annual Conference of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, “Geotourism. A new approach to travel and tourism education”, October 17-19, 2013 Detroit Michigan (Vol. XXV, pp. 134-150) St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 27. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Vasilopoulou, P. - Kondoudaki, Aik. (2013). The management of delinquent behavior in Greek hotels, e-Journal of Science and Technology (e-JST), τεύχος 3, τόμος 8, σελ 21-32 Ιn http://e-jst.teiath.gr/issue_31/Moira_31.pdf (ISSN 1588-0553) 28. Moira P. - Mylonopoulos, D. – Kondoudaki, Aik. (2012), The management of Tourist’s Alimentary Needs by the Tourism Industry. The Parameter of Religion, International Journal of Culture and Tourism Research, Vol. 5, N.1, December, p. 129-140 (ISSN 2005-6133). 29. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Kikilia, Aik. (2012). «The free provision of services in the field of guided tours. A legal approach». Proceedings of the 2012 Annual Conference of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, "Sustainable Education in Travel and Tourism”, October 16-18, 2012, Freiburg (Vol. XXIV, pp. 76-89) St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 30. Moira P. – Mylonopoulos, D. – Parthenis, Sp. (2012). «The institutional framework for the implementation of the EU Ecolabel scheme. The case of Greece». Proceedings of the 2012 Annual Conference of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, "Sustainable Education in Travel and Tourism”, October 16-18, 2012, Freiburg (Vol. XXIV, pp. 48-42) St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 31. Μυλωνόπουλος, Δ. - Μοίρα, Π. (2012). "Η περιβαλλοντική διάσταση των συμβάσεων εξερεύνησης των πόρων του διεθνούς βυθού", Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 62, 4/2012, Οκτ.-Δεκ. σελ. 681-689 (ΙSSN 1108-2747). 32. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2012). Η διεθνολογική παράμετρος της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας, Νόμος και Φύση, Σεπτέμβριος, στο http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4506&lang=1&catpid=1

Page 11: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

11

33. Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ξενάγησης». Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 46, Απρίλιος-Μάιος 2012, σελ. 410-415. (ISSN 1791-4108) 34. Μοίρα, Π. & Μυλωνόπουλος, Δ. (2012) «Η διαχείριση των διατροφικών αναγκών των τουριστών από την τουριστική βιομηχανία. Η παράμετρος της θρησκείας», e-Journal of Science and Technology (e-JST), Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τόμος 7, τεύχος 2, σελ. 33-47. (ISSN 17905613) 35. Moira P. - Mylonopoulos, D. (2012). “Regional Tourism Authorities and Tourism Policy Monitoring. The case of Greek RTOs”, China-USA Business Review, Volume 11, Number 5, May 2012 (Serial Number 107), Davidpublishingcompany, IL/, pp. 621-630 (ISSN 1537 CBSN 270B0070). 36. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Aivaliotou, E. (2012). “Public tourism management. Case study of the Greek tourism office in Moscow”. Encontros Científicos - Tourism & Management Studies/School of Management, Hospitality and Tourism / University of the Algarve, Portugal. Special Issue 2012 (Vol 1), p. 160-168 (ISSN: 1646-2408). 37. Mylonopoulos, D. - Moira, P. & Parthenis, Sp. (2011). «The legislative framework of the management of the protected areas in Greece. The case of the National Marine Park of Zakynthos», In: Micallef, A. (ed), MCRR3-2010 Conference Proceedings, Journal of Coastal Research, Special Issue, No 61, pp 173-182, Grosseto. Tuscany, Italy, (ISSN 0749-0208). 38. Μυλωνόπουλος, Δ. (2011). Ενωσιακό δίκαιο και τουρισμός. Η παράμετρος του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιβάλλον και Δίκαιο, τ. 3, σελ. 445-455 (ΙSSN 1108-2747). 39. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Parthenis, Sp. (2011). “A sociological approach to wedding travel. A Case Study: Honeymooners in Ioannina, Greece”. Proceedings of the 2011 Annual of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, "The International Sounds and Tastes of Tourism Education”, October 20-22, 2011, Miami (Vol. 23, pp. 24-33) St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 40. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Parthenis, Sp. (2011). “Congress tourism while on a cruise. A Case Study” Proceedings of the 2011 Annual of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, "The International Sounds and Tastes of Tourism Education”, October 20-22, 2011, Miami (Vol. 23, pp 51-62) St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 41. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. – Κοντουδάκη, Αικ. (2011). Τo συνεργατικό πλαίσιο της τουριστικής επικοινωνιακής πολιτικής των κρατών της Βαλτικής, Τουριστικά Θέματα, ΔΡΑΤΤΕ, τεύχος 15, Σεπτέμβριος, σελ. 95-112. (ISSN 1791-0064). 42. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2011). Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τουριστική Ανάπτυξη. Μελέτη Περίπτωσης του Portsmouth, Τουριστικά Θέματα, τ. 14, Ιανουάριος, σελ. 66-78 (ISSN 1791-0064). 43. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. – Καραβασίλη, Αικ. (2011). Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων

Page 12: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

12

διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ. -Journal of Science and Technology (e-JST), τεύχος 3, τόμος 6, σελ. 83-95 (ISSN 17905613). 44. Μυλωνόπουλος, Δ. – Κοντουδάκη, Αικ. (2011). Η συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην τουριστική προβολή. Το Σκανδιναβικό παράδειγμα, e-Journal of Science and Technology (e-JST), τ. 1, τόμος 6, σελ. 87-98 (ISSN 17905613). 45. Moira, P. & Mylonopoulos, D. (2010). Passenger’s satisfaction from cruising. Case studies from Greece, International Journal of Culture and Tourism Research (IJCTR ), Vol. 12, Number 2, December, p.p. 139-150 (ISSN 1588-0553). 46. Mylonopoulos, D. - Moira, P. & Parthenis, Sp. (2010). The NGOs’ contribution to sustainable tourism development. The case of Greece. In L. Lowry (E.), Proceedings of the 2010 Annual of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, "Education across the Waters: Expanding the Boundaries of Tourism and Hospitality", October 18-22, 2010 on Board Carnival Cruise Line's Paradise, (Vol. 22, pp. 140-154). St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 47. Moira, P. – Mylonopoulos, D. (2010). The generation of tourist flows from the valorization of the naval heritage: Maritime Cultural Tourism. In L. Lowry (E.), Proceedings of the 2010 Annual of The International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, "Education across the Waters: Expanding the Boundaries of Tourism and Hospitality", October 18-22, 2010 on Board Carnival Cruise Line's Paradise, (Vol. 22, pp. 127-139). St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators (ISSN 1091-9120). 48. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2010). Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Περιβάλλον και Δίκαιο, τ. 3/2010, σελ. 429-438 (ΙSSN 1108-2747). 49. Mylonopoulos, D. (2009). “The sanction-imposing process of Public Administration in the field of tourism. A Historical approach.”, In Lowry, L. (Ed.), Proceedings of the 2009 Annual of the International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, October 15-17 2009, in San Antonio, Texas (Vol. 21, pp. 186-196). St. Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 50. Μυλωνόπουλος, Δ. (2009). “Το διοικητικό κυρωτικό σύστημα στον τουρισμό. Η αναγκαιότητα κωδικοποίησης”, Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τόμος 53, τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος σελ. 328-338. (ISSN 1105-5707). 51. Μυλωνόπουλος, Δ. – Κανάκη, Γ. (2009). «Το θεσμικό πλαίσιο της άσκησης τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα και στη Σουηδία. Κριτική Θεώρηση». Τουριστικά θέματα, ΔΡΑΤΤΕ, τεύχος 9, Ιούνιος, σελ. 72-94 (ISSN 1791-0064). 52. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Parthenis, S. – Costis, Chr. (2008). «Tourism Education and Training in Greece» In C. Hu (Ed.), Proceedings of

Page 13: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

13

the 2008 Annual International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) Conference, 30 September - 2 October 2008, in Dublin, Ireland. (Vol. 20, pp. 230-244). St Clair Shores, MI: International Society of Travel and Tourism Educators. (ISSN 1091-9120). 53. Μοίρα Π. – Μυλωνόπουλος, Δημ. (2008). «Το καθεστώς της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης». Τουριστικά Θέματα, ΔΡΑΤΤΕ, τεύχος 7, Δεκέμβριος, σελ. 108-121 (ISSN 1791-0064). 54. Μοίρα Π. – Μυλωνόπουλος, Δημ. (2008). «Το καθεστώς της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών». Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 52, Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 2008, σελ. 60-71. (ISSN 1106-6970). 55. Μυλωνόπουλος, Δ. – Νικολάου, Ελ. (2008). «H ιστορική εξέλιξη της κυρωτικής δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης στο χώρο του τουρισμού», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 44, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, σελ. 22-31. (ISSN 1106-4749). 56. Μυλωνόπουλος, Δ. – Παρθένης, Σπ. (2008). «Ο θεσμικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς», Περιβάλλον και Δίκαιο, τ. 4/2007, τεύχος 42, Οκτ-Δεκ, σελ. 530-535. (ΙSSN 1108-2747). 57. Μυλωνόπουλος, Δ. & Κοντουδάκη Αικ. (2007). «Οι δημόσιες σχέσεις ως επιτελική λειτουργία στη δημόσια διοίκηση του τουρισμού. H περίπτωση των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 42, Ιούλιος, σελ. 21-30. (ISSN 1106-4749). 58. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2007). «Η ταξιδιωτική οδηγία στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τόμος 12, τεύχος 4, Μάρτιος-Απρίλιος, σελ. 371-388. (ISSN 1106-5990). 59. Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). «Ο θεσμικός ρόλος της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τόμος 51, τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος, σελ. 301-309. (ISSN 1105-5707). 60. Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). «Η Διεθνής προστασία της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς σε περίοδο εχθροπραξιών», Νόμος και Φύση, Φεβρουάριος, στο http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=2728&lang=1&catpid=1 61. Mυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Η Διεθνής έννομη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο εχθροπραξιών», Περιβάλλον και Δίκαιο, 4/2006, τεύχος 38, Οκτ-Δεκ. σελ. 567-575. (ΙSSN 1108-2747). 62. Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Το εύρος των ευκαιριών αναψυχής στο παράκτιο περιβάλλον», Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 3, εκδ. Interbooks, σελ. 87-100. (ISSN 1109-897X). 63. Μυλωνόπουλος, Δ. - Κωλέτσης, Ν. (2006). «Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στα λιμάνια», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 43, Σεπτέμβριος, σελ. 71-79. (ISSN 1106-6970).

Page 14: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

14

64. Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Ο παράγοντας ασφάλεια στη λειτουργία των λιμένων». e-Journal of Science and Technology (e-JST), Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τόμος 1, τεύχος 3, σελ. 29-43. (ISSN 17905613). 65. Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Το πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για το μετριασμό των φυσικών καταστροφών», Νόμος και Φύση, Ιούλιος, σελ. 1-21, στο http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=2541&lang=1&catpid=1 66. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Η κρουαζιέρα ως τουριστική υπηρεσία. Κοινωνιολογική προσέγγιση». e-Journal of Science and Technology (e-JST), Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τόμος 1, τεύχος 2, σελ. 28-38. (ISSN 17905613). 67. Μυλωνόπουλος, Δ. – Λένας, Δ. – Μοίρα, Π. (2005). «Το πολυπαραγοντικό περιβάλλον της εκδήλωσης μολυσματικής ασθένειας σε κρουαζιερόπλοια», Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Έκδοση Διοίκηση και Οικονομία, Vol. X., Nο 2, σελ. 45-62. (ISSN 1109-2629). 68. Μοίρα, Π.-Μυλωνόπουλος, Δ. (2005). «Η τουριστική κατανάλωση της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής εικόνας», Τ.Ε.Ι. Ηπείρου / Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τ. 7, σελ. 43-60. (ΙSSN 1109-2629). 69. Μυλωνόπουλος, Δ. –Δελής, Τ. (2004). «Συστήματα Just-In-Time (JIT): Εφαρμογή στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τόμος 10, τεύχος 2, Σεπτ-Οκτ-Νοεμ, Εκδ. Παπαζήση, σελ. 160-169. (ISSN 1106-5990). 70. Μοίρα, Π.–Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Η πολιτιστική παρέμβαση Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στα δρώμενα της πόλης υποδοχής: η περίπτωση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στην πόλη της Ηγουμενίτσας», Διοίκηση και Οικονομία, Νο 1, Φθινόπωρο, Τ.Ε.Ι. Αθήνας/ΣΔΟ, εκδ. Παπαζήση, σελ. 181-196. (ISSN 1790-1634). 71. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Η παράμετρος της τρομοκρατίας στο διεθνές περιβάλλον του τουρισμού» Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Vol. IX, No 1, σ. 121-140. (ISSN 1109-2629). 72. Mylonopoulos, D. and Moira, P. (2004). «The Coastal Environment Conflict Field of Economic Activities», Archives of Economic History, Volume XVI, No 1, January-June, p. 73-84. (ISSN 1108-7005). 73. Moira, P., Milonopoulos, D. and Anastasiou, S. (2004). “Producing Graduates for the Tourism Industry in Greece: A case study”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Oxford Brooks University, Vol. 3, No. 2, p. 55-60. (ISSN: 1473-8376). 74. Μυλωνόπουλος, Δ. (2003). «Η τρομοκρατική απειλή στην αερομεταφορά ως παράγων ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης», Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση, Οκτώβριος, τ.1. σελ. 103-112. (ISSN 1109-897X). 75. Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας δικαιολογεί την κρατική εποπτεία», ΙΤΕ/ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τόμος 3, τεύχος 4, Αθήνα, σελ. 77-85. (ISSN 1109-379X).

Page 15: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

15

76. Μυλωνόπουλος, Δ. (1998). «Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε.» (Α’ Έπαινος διαγωνισμού μελετών Γ.Ε.Ν. 1997), Ναυτική Επιθεώρηση, τ. 510, Μάρτιος-Απρίλιος, σελ. 335-358. (ISSN 1105-6061). 77. Μυλωνόπουλος, Δ. (1993). «Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τη ρύπανση αποτελεί σημαντική κρατική παρέμβαση». Γ΄ Βραβείο διαγωνισμού μελετών Γ.Ε.Ν. 1993, Ναυτική Επιθεώρηση, Ιούλιος-Αύγουστος, τεύχος 482, τομ. 138, σελ. 83-96. (ISSN 1105-6061). 78. Μυλωνόπουλος, Δ. (1991). «Η μη πλήρωση των όρων ασφαλείας ως λόγος απαγόρευσης του απόπλου πλοίου» (Α' βραβείο διαγωνισμού μελετών, Γ.Ε.Ν.), Ναυτική επιθεώρηση, τεύχος 470, τομ. 134, σελ. 41-51. (ISSN 1105-6061).

B. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Διεθνής βράβευση αριστείας από το Πανεπιστήμιο του Illinois / HΠΑ για το άρθρο Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Kondoudaki, Aik. (2017). “The application of slow movement to tourism – is slow tourism a new paradigm?” Journal of Tourism and Leisure Studies, Volume 2, Issue 1. Common Ground Research Networks, USA: University of Illinois Research Park, που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Tourism and Leisure Studies. Γ. ΕΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Μυλωνόπουλος, Δ. (2011). «Οι σταφιδαποθήκες του ΑΣΟ στην Ηλεία και η πολιτισμική τους διάσταση», Ηλειακό Πανόραμα 12 – Ιστορική, Λαογραφική, Λογοτεχνική έκδοση, εκδ. Βιβλιοπανόραμα, σελ. 463-.473.

2. Μυλωνόπουλος, Δ. (2011). «Η πώληση, η δωρεά, το δάνειο και λοιπές συναφείς έννοιες», Epsilon 7, Εβδομαδιαία Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχος 1537, 1/7/2011, σελ. 10-15.

3. Μυλωνόπουλος, Δ. (2008). «Η αρχαία Ήλιδα και το θαλάσσιο στοιχείο», Ηλειακό Πανόραμα 9 – Ιστορική, Λαογραφική, Λογοτεχνική έκδοση, εκδ. Βιβλιοπανόραμα, σελ. 144-152.

4. Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). «Η ενοχική σχέση», Epsilon 7, Εβδομαδιαία Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχος 288 (489), 29-2-2008, σελ. 416-420.

5. Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). «Η αντιπροσώπευση, ο χρόνος στις έννομες σχέσεις και το δικαίωμα», Epsilon 7, Εβδομαδιαία Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχος 267 (468), 28-9-2007, σελ. 1939-1943.

6. Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). «Η νομική έννοια του προσώπου», Epsilon 7, Εβδομαδιαία Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχος 261 (462), 27-7-2007, σελ. 1569-1576.

7. Μυλωνόπουλος, Δ. (2005). «Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση ως αναγκαία συνθήκη της οικονομικής του αξιοποίησης», Ναυτική Επιθεώρηση, τ. 554, τομ. 164, Σεπτ.-Οκτ.-Νοέμ., σελ. 85-103.

8. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Το καθεστώς της ναυτικής εταιρείας του Ν. 959/1979», Inside Account, Μάιος, τεύχος 40, σελ. 9-20.

Page 16: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

16

9. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Το πλοίο και συναφή ναυτιλιακά θέματα στο χώρο του Ελληνικού Ναυτικού Δικαίου», μέρος β΄, Inside Account, Απρίλιος, τεύχος 39, σελ. 9-28.

10. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Το πλοίο και συναφή ναυτιλιακά θέματα στο χώρο του Ελληνικού Ναυτικού Δικαίου», μέρος α΄, Inside Account, Μάρτιος, τεύχος 38, σελ. 9-27.

11. Μυλωνόπουλος, Δ. (1993). «Η ρύπανση της θάλασσας προσβάλλει την προσωπικότητα του ατόμου». Αργώ, Οκτώβριος.

12. Μυλωνόπουλος, Δ. (1992). «Ο προληπτικός χαρακτήρας της απαγόρευσης του κατάπλου των πλοίων», Ναυτικά Χρονικά, Σεπτέμβριος.

13. Μυλωνόπουλος, Δ. (1992). «Το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης του απόπλου των πλοίων και η έννομη προστασία του διοικούμενου», Αργώ, Ιούνιος.

14. Μυλωνόπουλος, Δ. (1991). «Το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης του απόπλου», Επιθεώρηση Εμπορικού Ναυτικού.

15. Μυλωνόπουλος, Δ. (1990). «Η απαγόρευση του απόπλου των εμπορικών και επιβατηγών πλοίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών». Ναυτικά Χρονικά, τεύχος 1355/1114.

Δ. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Mylonopoulos, D. - Moira P. - Parthenis, Sp. (2018). The regulatory framework for fishing tourism or fisheries-related tourism in Greece, International Conference on Sustainable Globalization. Kochi - India, 11-13 January, 2018, Conference Proceedings, pp. 169-177 (ISBN: 978-93-5279-203-0).

2. Moira, P. - Mylonopoulos, D. - Kefala, St. (2018). Tourism education in Greece in times of economic crisis. International Conference on Sustainable Globalization. Kochi - India, 11-13 January, 2018, Conference Proceedings, pp. 157-168 (ISBN: 978-93-5279-203-0).

3. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Papagrigoriou, A. – Karagianni, V. (2017). Developmental Perspectives of Religious Tourism on an Island Group. A Case Study of the Cyclades Islands, Proceedings of Academic Conferences Association, z.s. 2017, AC-TTSS, Vopana, J. – Douda, V. – Kratochvil, R. – Konecki, M. (eds), Czech Technical University of Prague, EBSCO, pp. 683-692 (ISBN: 978-80-88085-15-7). 4. Mylonopoulos, D. - Moira, P. – Papagrigoriou, A. – Karagianni, V. (2017). The Athens Authentic Marathon as a tourism event, Proceedings of Academic Conferences Association, z.s. 2017, AC-TTSS, Vopana, J. – Douda, V. – Kratochvil, R. – Konecki, M. (eds), Czech Technical University of Prague, EBSCO, pp. (ISBN: 978-80-88085-15-7). 5. Papagrigoriou, A. – Moira, P. – Karagianni, V. – Mylonopoulos, D. (2017). The Incentives and the Degree of Satisfaction of the Spectators of the Athens Classic Marathon 2015 and 2016, 6th International Conference on Tourism and Hospitality Management, University of Alexandria, iMI University Centre, Huxley College of the Western Washington University and University of

Page 17: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

17

Aegean, Athens/Greece June 1-3 2017, pp. 174-183. In http://www.teiath.gr/sdo/tourist_enterprises/articles.php?id=41542&lang=en 6. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Volonaki, M. (2017). Public Tourism Promotion. Good practices from Greek Tourism Office in Milan. Religious Tourism and Pilgrimage 9th Expert Conference, 28 June-1 July 2017, Armeno, Orta Lake, Italy, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage (IJRTP) and Università del Piemonte Orientale, , Book of Abstracts

7. Moira, P. - Mylonopoulos, D. – Sarchosis, D. (2017). The religious beliefs as a parameter of food choices in the tourist destination: The case of Mykonos Religious Tourism and Pilgrimage 9th Expert Conference, 28 June-1 July 2017, Armeno, Orta Lake, Italy, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage (IJRTP) and Università del Piemonte Orientale, , Book of Abstracts

8. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Kondoudaki, Aik. (2017). "Slow Tourism". From the Speed of the Images to the Authenticity of the Experiences, Second International Conference on Tourism & Leisure Studies, 6-7 April 2017, University of British Columbia, Robson Square, Vancouver, Canada (accepted forthcoming) 9. Mylonopoulos, D. - Moira, P. – Papagrigoriou, A. (2017). The Institutional Framework of the Development of Agrotourism in Greece, Second International Conference on Tourism & Leisure Studies, 6-7 April 2017, University of British Columbia, Robson Square, Vancouver, Canada (accepted forthcoming) 10. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Parthenis. S. (2015). Medical tourism. Compatibilities and incompatibilities when medical services are provided along with tourism services, 17th International Jiont World Cultural Tourism Conference / 3rd World Tourism Conference, “Differentiation and Diversification”, Honam University, South Korea, Department of Tourism Management, 20-22 November 2015, Danang Vietnam, pp. 156-170 (ISBN 978-89-922250-065-4). 11. Mylonopoulos, D. - Moira, P. –– Nikolaou, E. (2015). The unclear legal framework as a deterring parameter of developing cave tourism in Greece, 17th International Jiont World Cultural Tourism Conference / 3rd World Tourism Conference, “Differentiation and Diversification”, Honam University, South Korea, Department of Tourism Management, 20-22 November 2015, Danang Vietnam, pp. 171-183 (ISBN 978-89-922250-065-4). 12. Moira, P. –Parasxi, An. – Mylonopoulos, D. (2015). Possibilities and Prospects of Religious-Cultural Tourism development in the island of Zakynthos, Religious Tourism and Pilgrimage 7th Expert Conference, 10-13 June 2015, University of Girona, Girona, Spain, “Religion Spirituality Culture and Tourism”. 13. Mylonopoulos, D. & Moira, Polyxeni (2015). Religious-cultural resources and tourism development. Good practices. Religious Tourism and Pilgrimage 7th Expert Conference, 10-13 June 2015, University of Girona, Girona, Spain, “Religion Spirituality Culture and Tourism”. 14. Μυλωνόπουλος, Δ. & Μοίρα, Π. (2014). «Η άθληση στο Δίκαιο του Πολέμου», 1ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης στις Ένοπλες Δυνάμεις, Ολιστική

Page 18: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

18

Ευρωστία-Μαχητική Ικανότητα, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη Αττικής, 15-16 Οκτωβρίου 2014, σελ. 35 κ.ε. 15. Mylonopoulos, D., Moira, P. & Kikilia, Aik. (2014). “The travel advice as an inhibiting factor of tourist movement”, International Scientific Conference “Tourism and Development”, Faculty of Sport and Tourism from Novi Sad and Faculty of Tourism from Brežice, 6-7th November 2014 in Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts, p. 20-21. 16. Moira, P., Mylonopoulos, D. & Kondoudaki, Aik. (2014). “Gastronomy as a form of cultural tourism. The case of Greece”, International Scientific Conference “Tourism and Development”, Faculty of Sport and Tourism from Novi Sad and Faculty of Tourism from Brežice, 6-7th November 2014 in Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts, p. 34. 17. Moira, Polyxeni – Mylonopoulos, D. – Vasilopoulou, P. (2014). Kosher tourism. Case study from Greece, Religious Tourism and Pilgrimage, 6th Expert Conference, “Promoting and Experiencing Religious Tourism and Pilgrimage” 20-23 June 2014, Veszprém, Hungary, p. 28. 18. Mylonopoulos, D. - Moira, Polyxeni – Kikilia, Aik. (2014). War and Cultural Heritage. The case of religious monuments. , Religious Tourism and Pilgrimage, 6th Expert Conference, “Promoting and Experiencing Religious Tourism and Pilgrimage” 20-23 June 2014, Veszprém, Hungary, p. 15. 19. Moira, Polyxeni – Vasilopoulou, Panagiota – Mylonopoulos, D. (2013). Consumers delinquent behavior in the Greek Hospitality Industry, In Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2013 Peace, Culture and Tourism, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, 26 & 27 September 2013, p. 59. (ISBN 978-86-7031-309-5). 20. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. – Βασιλοπούλου, Π. (2012), Η διαχείριση της παραβατικής συμπεριφοράς στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδιακαστικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία – Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία, 13-15 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα, Royal Olympic Hotel, σελ. 63. 21. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Kondoudaki, Aik. - Blas Esteban Barranco (2012), “Protection of Religious Monuments in the Event of Armed Conflict within the framework of International Law”. 1st EJTHR International Conference, Destination Branding, Heritage and Authenticity, University of Santiago de Compostela, 21 & 22 June, 2012, Conference proceedings. (ISBN: 978-84-695-3961-3). 22. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Karavanguelis, E. – Anagnostopoulou, E. (2012), “La gestión de las necesidades alimenticias de los turistas por la industria turística. El parámetro de la religion”. 1st EJTHR International Conference, Destination Branding, Heritage and Authenticity, University of Santiago de Compostela, 21 & 22 June, 2012, Conference proceedings. (ISBN: 978-84-695-3961-3). 23. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Karavasili Aik. (2011), "The role of Regional Tourism Authorities in tourism policy monitoring. The case of Greek RTOs". International Conference on Tourism & Management Studies” The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the

Page 19: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

19

Algarve, 26-29 October, Algarve/Portugal, Book of Proceedings I, Vol. 1, pp. 157-167 (ISBN: 978-989-8472-14-4). 24. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Aivaliotou, E. (2011). “Public tourism management. Case study of the Greek tourism office in Moscow”. International Conference on Tourism & Management Studies” The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve, 26-29 October, Algarve/Portugal, Book of Proceedings I, Vol. 1, pp. 193-202 (ISBN: 978-989-8472-14-4). 25. Kuruvilla, Ab.– Moira, P. - Jacob, R., Mylonopoulos, D. - Kuruvilla, Asha – Weng, Ray (2011). Tourism Curriculum in Greece and India – A comparative analysis, In Proceedings 7th International Conference on Education (ICE), Vol. A, Samos, July 07 -09-2011, Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), National & Kapodistrian University of Athens, Hellenic Ministry of National Education and Religious Affairs, Greece - Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (O.P. "Education"). (ISBN 978-960-466-081-0). 26. Mylonopoulos, D. - Aivaliotou, E. – Moira, P. (2010). “The Greek-Russian tourism relations. Case study of the Greek Tourism Office in Moscow”, 11th International Joint World Cultural Tourism Conference 2010, 12th-14th November 2010, Hangzhou, China, In Conference Proceedings “The Strategic Design about the Culture The Driving Force of Tourism Industry”, p.p. 140-148. 27. Moira, P. - Mylonopoulos, D. – Kouromichelaki, K. – Parthenis, Sp. (2010). “Sociological approaches on cruising. Case studies in cruising the Aegean Sea and the Eastern Mediterranean”, 11th International Joint World Cultural Tourism Conference 2010, 12th-14th November 2010, Hangzhou, China, In Conference Proceedings “The Strategic Design about the Culture The Driving Force of Tourism Industry”, p.p. 607-616. 28. Mylonopoulos, D. - Moira, P. & Parthenis, Sp. (2010). The legislative framework of the management of the protected areas in Greece. The case of the National Marine Park of Zakynthos, Third International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources (MCRR3-2010), Grosseto, Italy, Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics - (ICoD) International Environment Institute, University of Malta . 29. Vasili E., Karavagelis E., Handrinos M., Moira P., Mylonopoulos D., Lenas D., «Supply Chain Comparative Presentation in the Local Hotel Industry Particular – Suggested Improvements», 1st Olympus International Conference on Supply Chains (ICSC_2010), Alexander TEI of Thessaloniki, Katerini Branch- Department of Logistics and Aristotle University of Thessaloniki- Department of Mechanical Engineering Laboratory of Quantitative Analysis, Logistics and Supply Chain Management, 01-02 October 2010, Katerini –Mediterranean Village Hotel. 30. Mylonopoulos, D. – Moira, P. – Parthenis, Sp. (2009). « Representations of Naval Cultural Tourism in Greece”, 10th International World Cultural Tourism Conference 2009, 13th – 15th November 2009,

Page 20: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

20

Bangkok, Thailand, In Conference proceedings, pp. 168-177 (ISBN 978-89-922250-05-4). 31. Moira, P. - Papachristopoulou M. - Mylonopoulos, D. –– Parthenis, Sp. (2009). “Industrial Heritage Tourism as a Special Interest Tourism Form. The case of the Prefecture of Magnesia in Greece”, 10th International World Cultural Tourism Conference 2009, 13th – 15th November 2009, Bangkok, Thailand, In Conference proceedings, pp. 479-493 (ISBN 978-89-922250-05-4). 32. Mylonopoulos, D. – Moira, P. - Nikolaou, E & Spakouri, A. (2009). Pilgrimage centers of Greece and tourism development. The legal framework of protection, Ιn International Conference “Tourism, Religion and Culture: Regional Development through Meaningful Tourism Experiences”, University of Salento, Lecce, Italy, 27th / 30th October 2009, In Trono, Anna (2009). (2009). Proceedings of the International Conference, “Tourism, Religion and Culture”. University of Salento/Mario Congredo Publ. pp. 523-537 (ISBN 9788880868750) 33. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Papachristopoulou, M. - Parthenis Sp. (2009). “Industrial Heritage as a parameter in consolidating the prefecture of Magnesia in Greece as a tourist destination”. XIV International TICCIH Congress in Freiberg, Germany, 30th August-5th September 2009. 34. Moira, P. –Mylonopoulos, D. – Kondoudaki, Aik. (2009). “Using films as a Tourism Promotional Tool: The Case of Greece”. The 2nd International Conference on Impact of Movies & Television on Tourism, The Hong Kong Polytechnic University, School of Hotel & Tourism Management, 21-23 May, Hong Kong, Conference Proceedings, pp. 230-248. (ISBN: 978-962-367-651-9) 35. Parthenis, Sp. – Tassiou, Maria - Mylonopoulos D. – Moira, P. (2009). «Industrial-Cultural Tourism as an alternative form of tourism», First International Scientific Conference: Current Trends In the Development of Tourism and Hotel Management, 1st-2nd June 2009, Kotor, Montenegro, In Tatjana Stanovčič (Ed). Trendovi U Razvoju Turizma I Hotelijerstva, Kotor, June 2009, pp. 198-208. (ISSN 1800-7988). 36. Moira, P. –Mylonopoulos, D. - Parthenis, Sp. (2009). “The Valorization of Religious Resources in the Development of Cultural Tourism: The Case of Greece”, University of Central Lancashire, International Conference: Tourist Experiences: Meanings, Motivations, Behaviours, April 1st-4th, 2009, Preston, UK, pp 603-620. 37. Moira, P. – Mylonopoulos, D. – Parthenis, Sp. (2008). “The Private Sector in Tourism Education”. In 9th International Joint World Cultural Tourism Conference 2008. Cultural Tourism: Business and Management. Kyung Hee University, Seoul, Korea. November 14-16 2008, Conference Proceedings, p. 514-522 (ISBN: 978-89-922250-05-4). 38. Μυλωνόπουλος, Δ. (2008). «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», συμπεράσματα Α΄κύκλου εργασιών. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιούνιος 2008, σελ. 203 και 231-236. (ISBN 978-960-6600-28-9).

Page 21: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

21

39. Μοίρα, Π., Μυλωνόπουλος, Δ., Καραβαγγέλης, Ε. (2008) «Διερεύνηση της διείσδυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα στην Ελλάδα: Η περίπτωση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.: διάρκεια σπουδών, κόστος, προσοντολόγια εκπαιδευτικών, προσοντολογία εκπαιδευομένων, αναγνωρίσεις τίτλων και αναγνώριση από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα». Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αθήνα: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. 40. Mοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2008). «Η Κρατική Εποπτεία στην Ιδιωτική Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», εισήγηση στα πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθήνα, 26-27 Ιουνίου 2007. 41. Mylonopoulos, D.-Parthenis Sp.-Nikolaou, E. (2008). «The generation of tourist fluxes from the valorization of the naval heritage: Maritime Cultural Tourism». 20ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών «Επιχειρησιακή Έρευνα και Τουριστική Ανάπτυξη», Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου 2008, σελ. 47-58. 42. Mylonopoulos, D. & Nikolaou, E. (2008). “The sanction-imposing process of Public Administration in the field of tourism. A Historical approach”, International Conference on Tourism & Hospitality Management, Glyfada-Greece, June 13-15, 2008, DRATTE and Tourism Research Institute, p. 74-85. (ISBN 978-960-68-28-9). 43. Μυλωνόπουλος, Δ. & Μοίρα, Π. (2007). «Η πολιτισμική παράμετρος στο θεσμικό πλαίσιο των καταδύσεων αναψυχής», εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής – Ελεύθερου χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, 13-14 Οκτωβρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πάρκο Ματσόπουλου, Δήμου Τρικκαίων, πρακτικά συνεδρίου, σελ. 87-89. (ISBN 978-960-89996-0-2). 44. Μυλωνόπουλος, Δ. –Δελής, Τ. (2007). «Η αναδυόμενη τουριστική αγορά της Κίνας ως επιχειρηματική πρόκληση για την Ελλάδα». Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας. Ανακοινώσεις Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας Συνεδρίου Καλαμάτας (17-19/3/2006). Ειδική Έκδοση, Τόμος Ι, σελ. 325-335. 45. Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). «Οι συνέπειες του πολέμου στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον: προστασία και καταστροφή», εισήγηση στο συνέδριο «Περιβάλλον και Ανθρώπινη Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2007. 46. Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος, Δ. (2007). 1ο Ελληνικό Συνέδριο Τουρισμού, Ακαδημία Τουριστικών Ερευνών και Μελετών/ΑΤΕΜ, 23-24 Μαρτίου 2006, Ξενοδοχείο St. George Lycabettus, εισήγηση με θέμα «Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής εικόνας για τη δημιουργία τουριστικής ροής». Πρακτικά συνεδρίου στο «Τουριστικά Θέματα», εκδ. Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας, σελ. 63-73. (ISBN 978-960-6672-22-4). 47. Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Καταδυτικός Τουρισμός. Νομικές Προσεγγίσεις», εισήγηση στα πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνέδριου Αθλητικού Τουρισμού, Θεσσαλονίκη, 17-18 Νοεμβρίου 2006.

Page 22: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

22

48. Anastasiou. S. - Moira, P. -Mylonopoulos, D.- Nathanailides, C. (2006). «The Capacity Of Hotel Rooms In Selected European Countries Correlates With The Internet Search Results For Hotel Accommodation», In Epitropoulos, M-F (ed). “Issues on Tourism Policy” (2007). p.p. 171-183, 2nd International Conference on Tourism, 3-4 July 2006, Athens Greece. (ISBN 978-960-6672-19-4). 49. Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «H συμβολή των ΜΚΟ στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διαχείριση Έργων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, 30/6-1/7/2006, Λάρισα, Πρακτικά Συνεδρίου, επιστ. επιμ. Αφουξενίδης, Α. – Συρακούλης, Κ. Νοέμβριος 2006, εκδ. Προπομπός, σελ. 100-108. (ISBN 960-7860-64-0). 50. Τσακίρης, Δ. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2006). «Η Αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ανώτατη Εκπαίδευση», Technological Educational Institute of Epirus School of Management and Economics, Department of Accounting, Department of Finance and Auditing, Journal “Review of Economic Sciences», 3rd International Conference on Education and Economic Development. Preveza, Greece, 26-27 May 2006, πρακτικά σελ. 547-561. 51. Μοίρα Π. και Μυλωνόπουλος, Δ. (2005). «Η πολιτισμική διάσταση των θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων και η δημιουργία τουριστικών ροών», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής-Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων 15-17/4/2005, πρακτικά Συνεδρίου σελ. 58-59. 52. Μυλωνόπουλος, Δ. - Tσακίρης, Δ. (2004). «Η πολιτισμική και οικονομική διάσταση της λιμενικής πολιτικής στην περιφερειακή ανάπτυξη», 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, «Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες, Πρέβεζα, 3-4/6/2004, πρακτικά συνεδρίου, σελ. 204-212. 53. Μυλωνόπουλος, Δ., (2003). «Η ναυτική κληρονομιά ως πολιτισμικός πυλώνας της παγκοσμιοποίησης», VII Συνάντηση Ναυτικών Μουσείων της Μεσογείου για τη Μεσογειακή Ναυτική Κληρονομιά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Οι δρόμοι της θάλασσας 2000, Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, 2003, σελ. 93-105. (ISBN 960-85095-3-X). 54. Μυλωνόπουλος, Δ. (2003). «Ναυτική Πολιτισμική Διπλωματία, Τουρισμός και εδραίωση της Διεθνούς ειρήνης», Συνέδριο με θέμα «Τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών», Τ.Ε.Ι. Ηπείρου / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ηγουμενίτσα, 29-30/5/2003. 55. Μυλωνόπουλος, Δ. (2003). «Ναυτική πολιτισμική διπλωματία και διεθνής ειρήνη», Συνέδριο με θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Ανάπτυξη», ΥΠΕΣΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Θεσσαλονίκη 3-5 Μαρτίου 2003. 56. Μυλωνόπουλος, Δ. (2003). «Η συμβολή των λιμένων στην πολιτισμική και τουριστική ανάπτυξη», The 3rd FORUM of the Chambers of Commerce of Adriatic Sea Regions, Igoumenitsa 16 & 17 May 2003.

Page 23: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

23

57. Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Το θαλάσσιο περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό», Συνέδριο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος». εισήγηση με θέμα ΥΠΕΣΔΔΑ/ΙΝΕΠ & ΥΕΝ/ΛΣ. Θεσσαλονίκη, 9/12-11/12/2004. 58. Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Τα λιμάνια ως πύλη πολιτισμού», Διεθνές Forum of Adriatic and Ionian Cities and Towns, με θέμα, Ηγουμενίτσα, 14-15/9/2002. 59. Μυλωνόπουλος, Δ., INTEREG II, με θέμα «Θαλάσσιες Μεταφορές» Ελλάδος – Ιταλίας», Κέρκυρα 5/10/2001. 60. Μυλωνόπουλος, Δ., INTEREG II, με θέμα «Θαλάσσιες Μεταφορές» Ελλάδος – Ιταλίας», Αγρίνιο 6/10/2001, Παπαστράτειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. Μυλωνόπουλος Δ. «Η πολιτισμική παρέμβαση Τ.Ε.Ι. στα δρώμενα της πόλης υποδοχής» Εισήγηση σε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Τουρισμός Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Σπέτσες, Πέμπτη 26 Μαΐου 2005, πρακτικά σελ. 47-55.

2. Μυλωνόπουλος, Δ. «Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τοπική ανάπτυξη» Εισήγηση σε επιστημονική διημερίδα με θέμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», Αγρίνιο 25-26/9/2003, ΥΠΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔ.

7. EΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Μέλος επιστημονικής τριμελούς επιτροπής εξετάσεων ΑΣΕΠ στο Διαγωνισμό Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015 (αρ. προκήρυξης 2421.6-3/50015/2015), απόφαση Αρχηγού ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, με αρ. 2421.6-3/29215/2016.

2. Τακτικό μέλος Επιτροπής Εξετάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την εξέταση της καταλληλότητας υποψηφίων Αξιωματικών για την πλήρωση θέσεων Αστυνομικών Συνδέσμων σε Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδος στο εξωτερικό. Εξέταση του μαθήματος «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» (με αρ. 16810/11/132921/11.2.2011 και απόσπασμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής 25.2.2011).

3. Επιστημονική ομάδα για την αναμόρφωση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων της ειδικότητας Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης (με αρ. 2275/10-2-1994 απόφαση προέδρου Ο.Ε.Ε.Κ.).

4. Επιστημονική ομάδα για την σύνταξη κανονισμού κατάρτισης, του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, της ειδικότητας «Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης» των Ι.Ε.Κ. (με αρ. Ζ/236Β/9-1-1995 απόφαση Ο.Ε.Ε.Κ.).

5. Επιστημονική ομάδα για την σύνταξη κανονισμού κατάρτισης, του τομέα Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Επιτροπή εξέτασης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της πιστοποίησης. (με αρ. Ζ/87/4-1-1996 απόφαση Ο.Ε.Ε.Κ.).

Page 24: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

24

6. Επιστημονική ομάδα Εξέτασης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της πιστοποίησης στην ειδικότητα «Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης» των Ι.Ε.Κ. (με αρ. Ζ/15773/20-10-1997 απόφαση Ο.Ε.Ε.Κ.).

7. Επιστημονική Επιτροπή Εξέτασης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της πιστοποίησης στην ειδικότητα «Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης» των Ι.Ε.Κ. Απρίλιος 1998 (με αρ. Δ/6948/14-4-1998 απόφαση Ο.Ε.Ε.Κ.).

8. Επιτροπή Εξέτασης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της πιστοποίησης στην ειδικότητα «Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης» των Ι.Ε.Κ. έτους 1999, 2000, 2001, 2002.

9. Επιτροπή Εξέτασης του θεωρητικού μέρους της πιστοποίησης στην ειδικότητα «Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης» των Ι.Ε.Κ. έτους 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006.

10. Επιτροπή Εξέτασης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της πιστοποίησης στην ειδικότητα «Ειδικός Νομικών Μαθημάτων» των Ι.Ε.Κ. έτους 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 και 2006.

11. Μέλος (ως νομικός) επιτροπής ειδικών επιστημόνων για την εξέταση πιτσοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του θεωρητικού μέρους της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας», του ΥΠ.ΕΠ.Θ./ Ο.Ε.Ε.Κ., Μάιος 2007

8. ΚΡΙΤΗΣ

1. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (κριτής) του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

2. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (κριτής) του επιστημονικού περιοδικού «Τουριστικά Θέματα» εκδ. ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. και Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών.

3. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (κριτής) του επιστημονικού περιοδικού «Τουριστική Επιστημονική2 Επιθεώρηση» εκδ. Interbooks.

ASSOCIATE EDITOR Journal of Tourism Management Research, Pak Publishing Group,

http://www.pakinsight.com/?ic=editorial-board&journal=31 EDITORIAL BOARD

1. Journal of Tourism Management Research, Pak Publishing Group, http://www.pakinsight.com/?ic=editorial-board&journal=31

2. Editorial Board, International Journal of Research in Tourism and Hospitality, ARC Publications Private Limited, # 37-1-4(15), First Floor, Second Line, Annavarappadu, Ongole, Andhra Pradesh, INDIA, PIN-523001. https://www.arcjournals.org/

3. Tourism and Hospitality (Journal), Gavin Publishers https://gavinpublishers.com/journals/board_members/tourism-hospitality-an-open-access.html

Page 25: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

25

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Επιστημονική Επιτροπή, περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη. ΚΡΙΤΗΣ Journal of Tourism and Leisure Studies, Common Ground Research Networks University of Illinois Research Park, USA

9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Program Committee, "International Conference on Sustainable Globalization - Role of Higher Education", 11th- 13th January, 2017, Kerala, India, University of Wisconsin Parkside, Mahatma Gandhi University, University of Zagreb, Ostfalia University of Applied Sciences. http://www.icsg.info/index.html

2. Review Committee, "International Conference on Sustainable Globalization - Role of Higher Education", 11th- 13th January, 2017, Kerala, India, University of Wisconsin Parkside, Mahatma Gandhi University, University of Zagreb, Ostfalia University of Applied Sciences. http://www.icsg.info/index.html

3. World Tourism Association (WTA), Scientific Committee http://www.kasct.co.kr/wta/conference09.html

4. International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE). Reviewer for 2013 ISTTE Conference to be held October 17-19th 2013 in Detroit, Michigan.

5. Scientific Committee, 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και ΤΕΙ Πειραιά. ΣΠΕΤΣΕΣ 19-21/6/2008, Κοργιαλένειος - Αναργύρειος Σχολή.

6. Scientific Committee, “1st International Conference on Tourism and Hospitality Management”, The Tourism Research Institute (T.R.I.) of ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε.., June 13th to the 15th of 2008, Athens, Greece.

7. Scientific Committee, “2nd International Conference on Tourism and Hospitality Management”, The Tourism Research Institute (T.R.I.) of ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε., May 22th to the 23th of 2010, Athens, Greece

10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10.1. Keynote Speaker, 17th International Joint World Cultural Tourism Conference / 3rd World Tourism Conference, “Differentiation and Diversification”, Honam University, South Korea, Department of Tourism Management, 20-22 November 2015, Danang Vietnam, “Medical tourism. Compatibilities and incompatibilities when medical services are provided along with tourism services”, program p. 22 (ISBN 978-89-922250-065-4). 10.2. Chairman 10th International Joint World Cultural Tourism Conference 2009. Cultural Tourism: Innovations and Strategies, World Cultural Tourism Association, Bangkok, Thailand, November 13-15, 2009, Conference

Page 26: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

26

Proceedings, International Conference Part 7, Concurrent Session (English Session), 15/11/2008, programme page 32. 10.3. Panelist/Commendator, μαζί με τους Abhijit GHOSH, Australian School of Tourism & Hotel Management, Australia, Keisei Tanahashi Faculty of Business Administration, Tokyo Keizai University, Japan, στην ομιλία του Key Note Speaker Provost, Nikolas, T. A. Bangu, Tumaini University at Iringa, Tanzania, με θέμα “Towards Enhancement of Local Community Involvement in Cultural Tourism in Tanzania: Innovations and Strategies”, In 10th International Joint World Cultural Tourism Conference 2009. Cultural Tourism: Innovations and Strategies, World Cultural Tourism Association, Bangkok, Thailand, November 13-15, 2009, Conference Proceedings, International Conference Part 6, Concurrent Session (English Session), 15/11/2008, programme page 22.

11. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

11.1 Επιστημονικός υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από τον Ειδικό Λογαριασμό Τ.Ε.Ι. Πειραιά Ερευνητικού Προγράμματος, με τίτλο, «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τουριστική Ανάπτυξη» (πράξη 11/17-3-2009 Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά, κωδικός έργου 40011).

11.2 Ερευνητικό έργο «Οργανωσιακή Κουλτούρα και αξιολόγηση δραστηριοτήτων σχεδιασμού ξενοδοχειακών μονάδων. Πανελλαδική Έρευνα», Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Αρχιμήδης ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) κατηγορία πράξης 2.2.3.ζ.

11.3 Rapporteur στην ομάδα Γ2 ««Διερεύνηση της διείσδυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα στην Ελλάδα. Η περίπτωση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.: διάρκεια σπουδών, κόστος, προσοντολόγια εκπαιδευτικών, προσοντολογία εκπαιδευομένων, αναγνωρίσεις τίτλων και αναγνώριση από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα». Μέτρο 8.1. Δράση 8.1.2. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

11.4 Συγγραφή κεφαλαίου 5.2. περί Σ.Σ.Ε. στον τουρισμό στην ομάδα Α3 «Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου» του Α’ θεματικού κύκλου του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης με θέμα «Το πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη διασύνδεσή τους με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα». Μέτρο 8.1. Δράση 8.1.2. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

11.5 Ειδικός Επιστήμονας ομάδας σύνταξης Οδηγού Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας/Ο.Ε.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Διαχειριστής Τουριστικών Λιμένων – Μαρινών» (2000), τομέα 7, Τουρισμού και Μεταφορών.

11.6 Ειδικός Επιστήμονας ομάδας σύνταξης Οδηγού Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας/Ο.Ε.Ε.Κ. στην ειδικότητα και

Page 27: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

27

«Θαλαμηπόλος Επιβατηγών Πλοίων (Επίπεδο Ι)» (2000), τομέα 7, Τουρισμού και Μεταφορών.

11.7 Ερευνητικό έργο «Τουριστική Νομοθεσία» 2ου κύκλου Ειδικότητας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του τομέα «Οικονομίας και Διοίκησης» κωδικός 50191-00009.

11.8 Ερευνητικό έργο «Συγγραφή του βιβλίου Ναυτιλιακές Γνώσεις» Α΄ Τάξης, Β΄ κύκλου Ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα «Οικονομίας και Διοίκησης».

11.9 Ερευνητικό έργο «Συγγραφή βιβλίου Ναυτιλιακές Γνώσεις» Β΄ τάξης, Β΄ κύκλου, Ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού του τομέα «Οικονομίας και Διοίκησης»

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

12.1. Αξιολογητής ΙΚΥ (Μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης - οριζόντια πράξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013)

12.2. Αξιολογητής: πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «Προγράμματα δια Βίου Εκπαίδευσης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :7 «Ενίσχυση της _ια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» & ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :8 «Ενίσχυση της _ια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», Κωδ. Πρόσκλησης: 144, 07_08_73_12_01

12.3. Αξιολόγηση των πράξεων "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων" και

"Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ" (Προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 και 2786/03-03-2009–Επικαιροποίηση 20-05-2009). Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" 21/1-5/2/2010

12.4. Αξιολογητής στο πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ. «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» κωδ. 10.74.11.01, 11.74.11 01.01 και 12.74.11 01.01, ΠΡΑΞΗ: «Ηράκλειτος ΙΙ» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013" (αρ. βεβαίωσης 2710/10-3-2010)

12.5. Αξιολογητής 13 ερευνητικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), 2017. https://edbm34.grnet.gr/Evaluation/

13. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επί 18 έτη αξιωματικός Λιμενικού Σώματος ασχολούμενος με νομικά θέματα διοίκησης, ναυτιλίας και θαλάσσιου τουρισμού, διαχείριση ειδικών κρίσιμων καταστάσεων π.χ. τρομοκρατική ενέργεια στο τουριστικό πλοίο City of Poros, διάσωση ναυαγών του κρουαζιερόπλοιου Jupiter κ.λπ. Τιμηθείς

Page 28: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ Ω … · διδασκαλία «Εμπορικό Δίκαιο» και «Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο» και «Διοικητικό

28

επανειλημμένως από την στρατιωτική ηγεσία του Λ.Σ. και την πολιτική ηγεσία του Υ.Ε.Ν. για εξαίρετες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 14. ΕΚΕΠΙΣ

Ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΣΕΚ του ΕΚΕΠΙΣ για το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος κωδ. ΣΤΕΠ 92 με αρ. 2420, 2610 με αρ. 414110.

15. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1. Αγγλική. 2. Ισπανική.