ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

 • \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998

  ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.1. : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Π. 5.1.3. : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ (Σύνταξη)

  ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

 • Η πλήρης αναφορά στην παρούσα εργασία είναι:

  Παπαστεργιάδου, Εύα. 1998. Εκθεση για την κατάσταση διατήρησης της χλωρίδας στην Ελλάδα.(1997-1998) ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΚΒΥ. Θεσσαλονίκη 95σελ. + 70σελ. Παραρτήματα (I, II, III).

  This document may be cited as follows:

  Papastergiadou, Eva. 1998. Report on conservation status of flora species in Greece. (1997-1998) YPEHODE - EKBY. Thessaloniki. 95p. + 70p. Appendices (I, II, III).

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  II. Η ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ.

  III. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ

  IV. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜ ΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ

  V. ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΔΙΚΤΥΟ ’ΦΥΣΗ 2000” .

  VI. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  VII. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ

  VIII. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Important Plant Areas -IPAs)- ΔΙΚΤΥΟ ’’ΦΥΣΗ 2000” .

  IX. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

  ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

  ΑΛΛΑ ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ’’ΚΙΝ Η ΤΡΩ Ν” (Α, Β, Ο, ϋ ) , ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ’’ΦΥΣΗ 2000”

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

  ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  3

 • I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ο θαυμαστός και εκπληκτικά όμορφος κόσμος των φυτών συγκινεί και προσελκύει από τα πανάρχαια χρόνια ως τις μέρες μας, πλήθος ανθρώπων όλων των ηλικιών: φυσιολατρών, περιπατητών, εξειδικευμένων ερευνητών κ.λπ. Η ανάγκη για γνώση, αλλά και διατήρηση της φύσης και των επι μέρους στοιχείων της, είναι σήμερα επιτακτική και έχει γίνει πλέον αντιληπτή από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

  Η παρούσα έκθεση για τα αυτοφυή είδη φυτών της Ελλάδας αποτελεί τμήμα του έργου ' ’Παρακολούθηση του Φυσικού Π εριβάλλοντος της Ελλάδας” , στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΚΒΥ για τη διετία 1997-98. Η έκθεση αυτή επ ιχειρεί να καταγράψει και να αξιολογήσει τις υπάρχουσες πληροφορίες για τα είδη της χλωρίδας της Ελλάδας, την κατάσταση διατήρησής τους, τις σπουδαιότερες απειλές που αντιμετωπίζουν, να εκτιμήσει τα κενά που υπάρχουν στις γνώσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα υπάρχοντα κενά και τις ελλείψεις και να προτείνει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει επίσης αναφορές στον πλούτο και την ποικιλότητα των φυτών της Ελλάδας, καθώς και στις βάσεις δεδομένων και στις πρόσφατες χλωριδικές εκδόσεις για τα φυτά της Ελλάδας.

  Αναλυτικά, οι σκοποί της παρούσας εργασίας είναι:

  • να καταγράψει τα διαθέσιμα στοιχεία για τα είδη φυτών του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που απαντούν στην Ελλάδα

  • να εκτιμήσει την κατάσταση διατήρησής τους

  • να εντοπίσει τα κενά που υπάρχουν στις γνώσεις για τα συγκεκριμένα είδη και να προτείνει άμεσα μέτρα για την προστασία τους

  • να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα στην Ελλάδα

  • να προτείνει ένα μελλοντικό πρόγραμμα δράσης για τα απειλούμενα και άλλα είδη ενδιαφέροντος της Ελληνικής χλωρίδας

  • να αναγνωρίσει τις σημαντικότερες περιοχές για τα είδη φυτών (IPAs), από τις προτεινόμενες στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, οι οποίες μελλοντικά θα αποτελόσουν περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου ‘’PLANTA EUROPA” στα πλαίσια της προστασίας και διατήρησης των ειδών.

  Προσδοκούμε η εργασία αυτή να βοηθήσει την Ελληνική Π ολιτεία στον μελλοντικό σχεδίασμά έργων και προγραμμάτων για την ανάδειξη και προστασία της Ελληνικής Χλωρίδας.

  5

 • II. Η ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

  Ο Ελληνικός χώρος φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενδιαφέροντα τμήματα της βιοποικιλότητας του Ευρωπαϊκού χώρου. Στον κόσμο των φυτών η Ελλάδα έχει μία από τις πιο πλούσιες χλωρίδες της Ευρώπης. Αυτό οφείλεται στη γεωλογική ιστορία της, στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες και κυρίως στη γεωγραφική της διαμόρφωση και θέση, που δημιουργεί μία μεγάλη ποικιλία φυτών από τη Μ εσόγειο, την Ευρώπη, την Ασία, αλλά και την Β. Αφρική. Ακόμη η πολυσχιδής διαμόρφωσή της σε βουνά, χαράδρες, ρέματα, ποταμούς, λίμνες, υγροτόπους και νησιά, δημιουργεί ξεχωριστούς βιοτόπους με ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες.

  Η διαπίστωση ότι ο Ελληνικός χώρος φιλοξενεί μία πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα είχε γίνει από πολύ παλιά, με αποτέλεσμα η Ελληνική χλωρίδα να γίνει αντικείμενο μελέτης από μεγάλο αριθμό ερευνητών και πόλος έλξης φυσιοδιφών και φυσιολατρών από άλλες χώρες. Αρκετές δε δημοσιεύσεις που σχετίζονται τόσο με την εξερεύνηση της Ελληνικής χλωρίδας, όσο και με την κατανόηση των εξελικτικών μηχανισμών της δημιουργίας της, έχουν χαρακτηριστεί ως μνημειώδεις. Στον πρώτο τόμο της Flora Hellenica (1997), περιλαμβάνεται μια ιστορική αναδρομή της Βοτανικής εξερεύνησης της Ελλάδας από την αρχαιότητα, (εποχή του Θεόφραστου 372-287 π.χ. που θεωρείται ως ο πατέρας της Βο