Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945...

34
1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Μπαμπαλιούτας ΟΝΟΜΑ Λάμπρος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Παναγιώτης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01/04/1971 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δικηγόρος (Παρ’ Αρείω Πάγω) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος (1 ανήλικο τέκνο) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εκπληρωμένες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Aπόλλωνος 91, Ηλιούπολη Τ.Κ. 163.43 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-90.16.941, 6945-018.993 ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ [email protected] [email protected] ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 2016-…. Eπίκουρος Καθηγητής (ΦΕΚ διορισμού : Τεύχος Γ’ 359/14-4-2016). Εκλογή : 13-10-2015. Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου. Τομέας : Διοικητικής Επιστήμης. Γνωστικό αντικείμενο : «Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων». 2013-2016 Λέκτορας (ΦΕΚ διορισμού : Τεύχος Γ’ 1.416/6- 12-2013). Εκλογή : 26-10-2010. Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου. Τομέας : Διοικητικής Επιστήμης. Γνωστικό αντικείμενο : «Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων». ΣΠΟΥΔΕΣ 2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης. Γνωστικό αντικείμενο : Συνταγματικό Δίκαιο.

Transcript of Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945...

Page 1: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ Μπαμπαλιούτας

ΟΝΟΜΑ Λάμπρος

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Παναγιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 01/04/1971

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δικηγόρος (Παρ’ Αρείω Πάγω)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος (1 ανήλικο τέκνο)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εκπληρωμένες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Aπόλλωνος 91, Ηλιούπολη

Τ.Κ. 163.43

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-90.16.941, 6945-018.993

ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ [email protected]

[email protected]

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

2016-…. Eπίκουρος Καθηγητής (ΦΕΚ διορισμού :

Τεύχος Γ’ 359/14-4-2016).

Εκλογή : 13-10-2015.

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Παν/μίου.

Τομέας : Διοικητικής Επιστήμης.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συγκριτική Ανάλυση

Διοικητικών Συστημάτων».

2013-2016 Λέκτορας (ΦΕΚ διορισμού : Τεύχος Γ’ 1.416/6-

12-2013). Εκλογή : 26-10-2010.

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Παν/μίου.

Τομέας : Διοικητικής Επιστήμης.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συγκριτική Ανάλυση

Διοικητικών Συστημάτων».

ΣΠΟΥΔΕΣ

2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Παντείου Πανεπιστημίου

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Γνωστικό αντικείμενο : Συνταγματικό Δίκαιο.

Page 2: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

2

Θέμα διδακτορικής διατριβής : «Ο θεσμός της

διοικητικής αποκέντρωσης».

1993-1998 Πτυχίο τμήματος Νομικής, Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1989-1993 Πτυχίο τμήματος Δημόσιας Διοίκησης,

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστημών.

1985-1988 Γενικό Λύκειο Κερατέας, Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

10/2000-06/2001 Γενικός Τίτλος Σεμιναρίου : «Σπουδαστήρια

Πολιτικής Δικονομίας».

Ειδικότερο αντικείμενο : «1. Αγωγές του

Κληρονομικού και Οικογενειακού Δικαίου υπό

το φως του Ουσιαστικού και Δικονομικού

Δικαίου, 2. Εκουσία Δικαιοδοσία.»

Φορέας : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Διάρκεια : 8 μήνες.

10/2000-06/2001 Γενικός Τίτλος Σεμιναρίου : «Σπουδαστήρια

Ποινικού Δικαίου».

Φορέας : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Διάρκεια : 8 μήνες.

10/2000-06/2001 Γενικός Τίτλος Σεμιναρίου : «Σπουδαστήρια

Ποινικής Δικονομίας».

Φορέας : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Διάρκεια : 8 μήνες.

02/2001-04/2001 Γενικός Τίτλος Σεμιναρίου : «Θέματα

Σύγχρονου Νομικού και Οικονομικού

Ενδιαφέροντος».

Φορέας : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Διάρκεια : 2 μήνες.

Page 3: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

3

03/1995-06/1995 Πρόγραμμα Κατάρτισης : «Επιμόρφωση

Στελεχών για τον Β΄ Βαθμό Τοπικής

Αυτοδιοίκησης».

Φορέας : Κ.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστημίου

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Διάρκεια : 500 ώρες.

11/1993-02/1994 Πρόγραμμα Κατάρτισης : «Κοινωνική

Ασφάλεια και Ιδιωτική Ασφάλιση».

Φορέας : Επιτροπή Ερευνών και Επιμόρφωσης

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστημών.

Διάρκεια : 120 ώρες.

ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2016-….. Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών του

Παντείου Πανεπιστημίου.

2014-... Επιβλέπων Καθηγητής σε μία υπό εκπόνηση

διδακτορική διατριβή, μέλος της Τριμελούς

Συμβουλευτικής Επιτροπής σε τέσσαρες υπό

εκπόνηση διδακτορικές διατριβές (τόσο του

Παντείου Πανεπιστημίου, όσο και άλλου

Πανεπιστημίου) και μέλος των Επταμελών

Εξεταστικών Επιτροπών τριών διδακτορικών

διατριβών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

2014-… Μέλος των Εφορευτικών Επιτροπών για την

ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Δημόσιας

Διοίκησης.

2011-2015 Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης

(ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1998 Απόφοιτος της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών

Πεζικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Page 4: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

4

1998 Απόφοιτος της Σχολής Στρατολογικού του

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1991-1993 Υποτροφίες από το Ύδρυμα Κρατικών

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΕΡΕΥΝΕΣ

05/1995-06/1995 Θέμα Έρευνας : «Έρευνα Στελεχών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης».

Τομείς ευθύνης : Δήμοι Ερμουπόλεως,

Καλύμνου, Κω, Ρόδου και Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Aκαδ. Έτος 2016-2017 A) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πάντειο Παν/μιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

(Χειμερινό Εξάμηνο).

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών

Συστημάτων,

2) Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση»

1) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management» (Χειμερινό Εξάμηνο).

Γνωστικό αντικείμενο :

«Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης –

Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση».

2) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management» (Χειμερινό Εξάμηνο).

Γνωστικό αντικείμενο :

«Ερευνητική Μεθοδολογία».

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη,

2) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Page 5: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

5

3) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση»

1) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management».

Γνωστικό αντικείμενο :

«Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης».

Ακαδ. Έτος 2016-2017 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο : «Διοίκηση

Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΔΕΟ».

Θεματική Ενότητα : ΔΕΟ 24 «Δημόσια

Διοίκηση και Πολιτική».

Ακαδ. Έτος 2016-2017 Γ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2016-2017 Δ) Τακτικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Διοικητικό Δίκαιο».

Μέλος και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της

Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής

Αστυνομίας.

Ακαδ. Έτος 2016-2017 Ε) Καθηγητής-Διαλέκτης στο Τμήμα

Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Επιτελών

Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας

(Μετεκπαίδευση Ανθυπαστυνόμων).

Γνωστικό Αντικείμενο : «Διοικητικό Δίκαιο».

Aκαδ. Έτος 2015-2016 A) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πάντειο Παν/μιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

(Χειμερινό Εξάμηνο).

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

Γνωστικά αντικείμενα :

Page 6: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

6

1) Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών

Συστημάτων,

2) Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση»

1) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management» (Χειμερινό Εξάμηνο).

Γνωστικό αντικείμενο :

«Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης –

Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση».

2) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management» (Χειμερινό Εξάμηνο).

Γνωστικό αντικείμενο :

«Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου

Δυναμικού».

(Ανάθεση για το Εαρινό Εξάμηνο) :

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη,

2) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

3) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και

Πληροφορική στη Διοίκηση.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση»

1) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management».

Γνωστικό αντικείμενο :

«Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης».

Ακαδ. Έτος 2015-2016 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Page 7: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

7

1) Προπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο :

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ».

Θεματική Ενότητα : ΔΕΟ 24 «Δημόσια

Διοίκηση και Πολιτική».

2) Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο :

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών του ως άνω μεταπτυχιακού

προγράμματος.

Ακαδ. Έτος 2015-2016 Γ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2015-2016 Δ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στο Σχολείο

Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της

Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ε) Καθηγητής-Διαλέκτης στο Τμήμα

Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Επιτελών

Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2015-2016 Στ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικά αντικείμενα : «Συνταγματικό Δίκαιο»

και «Διοικητικό Δίκαιο».

Aκαδ. Έτος 2014-2015 A) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πάντειο Παν/μιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

(Χειμερινό Εξάμηνο).

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Γενική Πολιτειολογία και Εισαγωγή στο

Συνταγματικό Δίκαιο,

2) Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος

ΙΙ),

Page 8: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

8

3) Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών

Συστημάτων,

4) Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση»

Α) Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη –

Δημόσιο Management» (Χειμερινό Εξάμηνο).

Γνωστικό αντικείμενο :

«Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης –

Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση».

Β) Κατεύθυνση : «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και

Διοίκηση» (Χειμερινό Εξάμηνο).

Γνωστικό αντικείμενο :

«Σύγχρονο δημόσιο management

και επιχειρηματικότητα».

(Εαρινό εξάμηνο) :

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης

Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι),

2) Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη,

3) Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο,

4) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών :

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση»

Κατεύθυνση : «Διοικητική Επιστήμη – Δημόσιο

Management».

Γνωστικό αντικείμενο :

«Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης-

Δημόσιες Πολιτικές».

Ακαδ. Έτος 2014-2015 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Page 9: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

9

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο : «Διοίκηση

Μονάδων Υγείας».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών του ως άνω μεταπτυχιακού

προγράμματος.

Ακαδ. Έτος 2014-2015 Γ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2014-2015 Δ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στο Σχολείο

Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της

Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2014-2015 Ε) Καθηγητής-Διαλέκτης στο Τμήμα

Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Επιτελών

Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2014-2015 Στ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Διοικητικό Δίκαιο».

Aκαδ. Έτος 2013-2014 A) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πάντειο Παν/μιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Εαρινό

Εξάμηνο).

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη,

2) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2013-2014 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο : «Διοίκηση

Μονάδων Υγείας».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

Page 10: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

10

φοιτητών του ως άνω μεταπτυχιακού

προγράμματος.

Aκαδ. Έτος 2013-2014 Γ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας (Χειμερινό Εξάμηνο).

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Αστικό Δίκαιο» και

2) «Εμπορικό Δίκαιο».

Ακαδ. Έτος 2013-2014 Δ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2013-2014 Ε) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή

Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της

Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2013-2014 Στ) Καθηγητής-Διαλέκτης στο Τμήμα

Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Επιτελών

Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2013-2014 Ζ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Διοικητικό Δίκαιο».

Aκαδ. Έτος 2012-2013 Α) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πάντειο Παν/μιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος ΙΙ)

(Χειμερινό Εξάμηνο).

2) Συνταγματικό Δίκαιο (Θεμελιώδη

Δικαιώματα- Γενικό Μέρος) (Εαρινό Εξάμηνο).

3) Έλεγχος της Διοίκησης από το Ελεγκτικό

Συνέδριο (Χειμερινό Εξάμηνο).

Page 11: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

11

4) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Εαρινό Εξάμηνο).

Ακαδ. Έτος 2012-2013 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Mεταπτυχιακά Προγράμματα με τους τίτλους :

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και «Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών των ως άνω μεταπτυχιακών

προγραμμάτων.

Aκαδ. Έτος 2012-2013 Γ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου»,

2) «Εργασιακές Σχέσεις»

3) «Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου» και

4) Δεοντολογία Επαγγέλματος.

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Αστικό Δίκαιο» και

2) «Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου και

Φορολογικής Δικονομίας».

Page 12: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

12

Ακαδ. Έτος 2012-2013 Δ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2012-2013 Ε) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Συνταγματικό Δίκαιο-Θεμελιώδη

Δικαιώματα» και

2) «Διοικητικό Δίκαιο».

Aκαδ. Έτος 2011-2012 Α) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πάντειο Παν/μιο

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τμήμα : Δημόσιας Διοίκησης.

Γνωστικά αντικείμενα :

1) Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος ΙΙ)

(Χειμερινό Εξάμηνο),

2) Συνταγματικό Δίκαιο (Θεμελιώδη

Δικαιώματα- Γενικό Μέρος) (Εαρινό Εξάμηνο).

Ακαδ. Έτος 2011-2012 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Mεταπτυχιακά Προγράμματα με τους τίτλους :

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και «Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών των ως άνω μεταπτυχιακών

προγραμμάτων.

Aκαδ. Έτος 2011-2012 Γ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου»,

Page 13: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

13

2) «Δεοντολογία Επαγγέλματος»,

3) «Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου» και

4) «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση».

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Αστικό Δίκαιο» και

2) «Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου και

Φορολογικής Δικονομίας».

Ακαδ. Έτος 2011-2012 Δ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2011-2012 Ε) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συνταγματικό Δίκαιο-

Θεμελιώδη Δικαιώματα».

Aκαδ. Έτος 2010-2011 Α) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Υπηρεσιών

Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ).

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τον τίτλο :

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Γνωστικό αντικείμενο : ΔΥΥ 61 «Δημόσια

Διοίκηση και Οικονομία».

Ακαδ. Έτος 2010-2011 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Page 14: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

14

Mεταπτυχιακά Προγράμματα με τους τίτλους :

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και «Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών των ως άνω μεταπτυχιακών

προγραμμάτων.

Aκαδ. Έτος 2010-2011 Γ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου» και

2) «Δεοντολογία Επαγγέλματος».

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1)«Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου και

Φορολογικής Δικονομίας» και

2) «Δημόσια Οικονομική».

Ακαδ. Έτος 2010-2011 Δ) Καθηγητής-Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής

Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για

θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Ακαδ. Έτος 2010-2011 Ε) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συνταγματικό Δίκαιο-

Θεμελιώδη Δικαιώματα».

Ακαδ. Έτος 2010-2011 ΣΤ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τμήμα : Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αν-

Page 15: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

15

θυπαστυνόμων.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συνταγματικό Δίκαιο».

Aκαδ. Έτος 2009-2010 Α) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Υπηρεσιών

Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ).

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τον τίτλο :

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Γνωστικό αντικείμενο : ΔΥΥ 61 «Δημόσια

Διοίκηση και Οικονομία».

Ακαδ. Έτος 2009-2010 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Mεταπτυχιακά Προγράμματα με τους τίτλους :

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και «Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών των ως άνω μεταπτυχιακών

προγραμμάτων.

Aκαδ. Έτος 2009-2010 Γ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου» και

2) «Δεοντολογία Επαγγέλματος».

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Page 16: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

16

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικό αντικείμενο : «Στοιχεία Φορολογικού

Δικαίου και Φορολογικής Δικονομίας».

Ακαδ. Έτος 2009-2010 Δ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συνταγματικό Δίκαιο-

Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Aκαδ. Έτος 2008-2009 Α) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων και

Οργανισμών (ΔΕΟ).

Θεματική Ενότητα : ΔΕΟ 24 «Δημόσια

Διοίκηση και Πολιτική».

Ακαδ. Έτος 2008-2009 Β) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Mεταπτυχιακά Προγράμματα με τους τίτλους :

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και «Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Επιβλέπων Καθηγητής-Σύμβουλος σε

διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών των ως άνω μεταπτυχιακών

προγραμμάτων.

Ακαδ. Έτος 2008-2009 Γ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Δημόσια Οικονομική» και

Page 17: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

17

2) «Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

και Φορολογικής Δικονομίας».

Ακαδ. Έτος 2008-2009 Δ) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο : «Συνταγματικό Δίκαιο-

Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Aκαδ. Έτος 2007-2008 Α) Eκπαιδευτικό Ίδρυμα : Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Σχολή : Κοινωνικών Επιστημών.

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(Σ.Ε.Π.)

Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Υπηρεσιών

Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ).

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τον τίτλο :

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

Γνωστικό αντικείμενο : ΔΥΥ 61 «Δημόσια

Διοίκηση και Οικονομία».

Ακαδ. Έτος 2007-2008 Β) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Συνταγματικό Δίκαιο» και

2) «Συνταγματικό Δίκαιο-Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα».

Aκαδ. Έτος 2006-2007 Α) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικό αντικείμενο : «Εισαγωγή στη Δημό-

σια Διοίκηση».

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης.

Γνωστικά αντικείμενα :

Page 18: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

18

1) «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο» και

2) «Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

και Φορολογικής Δικονομίας».

Ακαδ. Έτος 2006-2007 Β) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο».

24/1/2007-31/5/2007 Γ) Φορέας : Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). (Εποπτευόμενος φορέας

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων).

Μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του

Κέντρου Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Ηλιούπολης Αττικής.

Γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας : «Ο

Πολίτης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή

Ένωση».

Διάρκεια Διδασκαλίας Προγράμματος : 50

ώρες.

Aκαδ. Έτος 2005-2006 Α) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης (στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή).

Γνωστικό αντικείμενο : «Εισαγωγή στη Δημό-

σια Διοίκηση».

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Λογιστικής.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης.

Γνωστικά αντικείμενα :

1) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» και

2) «Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

και Φορολογικής Δικονομίας».

Ακαδ. Έτος 2005-2006 Β) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Page 19: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

19

Γνωστικό αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο».

16/1/2006-10/4/2006 Γ) Φορέας : Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). (Εποπτευόμενος φορέας

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων).

Μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του

Κέντρου Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Ηλιούπολης Αττικής.

Γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας : «Ο

Πολίτης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή

Ένωση».

Διάρκεια Διδασκαλίας Προγράμματος : 50

ώρες.

Ακαδ. Έτος 2004-2005 Α) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης.

Γνωστικό αντικείμενο : «Διεθνείς Οργανισμοί

και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί».

Ακαδ. Έτος 2004-2005 Β) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο».

Ακαδ. Έτος 2003-2004 Α) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βαθμίδα : Επιστημονικός Συνεργάτης.

Γνωστικό αντικείμενο : «Εισαγωγή στη Δη-

μόσια Διοίκηση».

Ακαδ. Έτος 2003-2004 Β) Αναπληρωματικός Καθηγητής στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωστικό αντικείμενο: «Συνταγματικό Δίκαιο».

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

Page 20: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1999 Γνώση MICROSOFT WINDOWS και

MICROSOFT WORD.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

2014-... Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών

Επιστημών.

2014-... Μέλος της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών.

2004-…. Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας

Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2003-…. Μέλος της Eνώσεως Ελλήνων

Συνταγματολόγων.

2000-…. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

1995-…. Μέλος της Εταιρείας Φθιωτών Επιστημόνων

Μακεδονίας – Θράκης.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

2003 Διδακτορική Διατριβή.

Τίτλος Διατριβής : «Ο Θεσμός της Διοικητικής

Αποκέντρωσης».

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

2007 Τίτλος Μονογραφίας : «Το Σύγχρονο Θεσμικό

Πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης»,

Τόμος Α’, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη). (Σελίδες XVII + 668).

2013 Τίτλος Μονογραφίας : «Το Σύγχρονο Θεσμικό

Πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης»,

Τόμος Β’, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη). (Σελίδες XΧVI + 514).

2014 Τίτλος Βιβλίου : «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ», (Μετά του Δρ

Page 21: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

21

κ. Κων/νου Μητσόπουλου), εκδ. Σάκκουλα Α.Ε.

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη). (Σελίδες ΧΙΧ + 620).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2001 Θέμα Άρθρου : «Η Τοπική Δημοκρατία στην

Κύπρο. Μία προσέγγιση στην δομή και

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας»

(Μέρος 1ο).

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Δήμος» (Διμηνιαίο

Επιστημονικό Περιοδικό για Θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ), Τεύχος : 3ο /2001, Σελίδες :

28-41.

2001 Θέμα Άρθρου : «Η Τοπική Δημοκρατία στην

Κύπρο. Μία προσέγγιση στην δομή και

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας»

(Μέρος 2ο).

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Δήμος» (Διμηνιαίο

Επιστημονικό Περιοδικό για Θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ), Τεύχος : 4ο /2001, Σελίδες :

15-33.

2004 Θέμα Άρθρου : « Η περιφερειακή οργάνωση

των Κρατών της Ιβηρικής Χερσονήσου».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Δήμος» (Τριμηνιαία

Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Τεύχος :

2ο/2004, Σελίδες : 29-36.

2004 Θέμα Άρθρου : «Ο Ν. 3230/2004 και η εισαγω-

γή της διοίκησης με στόχους στην ελληνική

έννομη τάξη. Οι σύγχρονες πρακτικές του ma-

nagement και η ένταξή τους στην ελληνική δη-

μόσια διοίκηση ».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Επιστημονική Επε-

τηρίδα Αρμενόπουλου», εκδοθέν υπό του

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, (Επιστ.

Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας), Έτους

2004, Τόμος 25ος, Σελίδες : 167-176.

Page 22: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

22

2005 Θέμα Άρθρου : «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση

της ατομικής ιδιοκτησίας υπέρ των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ελληνικό και

κυπριακό δίκαιο».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Δικαιώματα του Αν-

θρώπου», Επιστημονικός Υπεύθυνος Περιοδι-

κού: Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

της Επικρατείας και Ομ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. κ.

Πέτρος Παραράς. (Τριμηνιαία επιθεώρηση

ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων), Τόμος

VII, Τεύχος 27ο, Έτους 2005, Σελίδες : 777-803.

2006 Θέμα Δημοσιεύσεως : «Παρατηρήσεις επί της

υπ’ αριθμ. 234/2005 αποφάσεως του

ΜονΠρωτΧαλκίδος».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης), Τεύχος 3ο, Έτους

2006, Σελίδες : 471-477.

2006 Θέμα Άρθρου : «Οι αρχές της ισότητας και της

αξιοκρατίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό για το

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και η

αντισυνταγματικότητα της ποσόστωσης υπέρ

των δημοσίων υπαλλήλων στον άνω

διαγωνισμό. Σκέψεις με αφορμή τις υπ’ αριθμ.

7020-3/2005 αποφάσεις του Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,), Τεύχος 3ο, Έτους

2006, Σελίδες : 507-516.

2007 Θέμα Δημοσιεύσεως : «Η πρόσφατη νομολογία

του ΑΠ και οι εξελίξεις στο ζήτημα των

«συμβασιούχων».(Παρατηρήσεις στην υπ’

Page 23: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

23

αριθμ. 18/2006 απόφαση της Πλήρους

Ολομελείας του Αρείου Πάγου) ».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,), Τεύχος 2ο, Έτους

2007, Σελίδες : 312-330.

2007 Θέμα Άρθρου : «Ο θεσμός του Γενικού Γραμ-

ματέα Περιφέρειας και η έλλειψη ειδικής δωσι-

δικίας των ποινικών δικαστηρίων σε περίπτωση

διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά την άσκη-

ση των αρμοδιοτήτων του. Ένα κενό νόμου και

η αναγκαιότητα συμπληρώσεώς του για την

ενίσχυση του θεσμού της διοικητικής

αποκέντρωσης».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,), Τεύχος 2ο, Έτους

2007, Σελίδες : 332-341.

2007 Θέμα Άρθρου : «Η συμβολή της περιφερειακής

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην

προστασία του περιβάλλοντος». (Άρθρο σε

συνεργασία με τον συνάδελφο δικηγόρο και ΔΝ

κ. Αθανάσιο Βαλατσό).

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Περιβάλλον και

Δίκαιο», εκδ. «Νομική Βιβλιοθήκη»

(Tριμηνιαία Επιθεώρηση Επιστημών του

Χώρου), Τεύχος 1ο, Έτους 2007 (Ιανουάριος-

Μάρτιος 2007), Σελίδες : 52-57.

2008 Θέμα Άρθρου : «Η «πλασματική»

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Η περίπτωση

των εκπαιδευομένων του Εθνικού Κέντρου

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 360/2003

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.».

Page 24: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

24

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,), Τεύχος 8ο, Έτους

2008, Σελίδες : 1299-1310.

2008 Θέμα Δημοσιεύσεως : « Η πρόσφατη νομολο-

γία της Ολομελείας του ΣτΕ και η αντισυντα-

γματικότητα της επιβολής προσωπικής κρατή-

σεως για χρέη προς το Δημόσιο». Παρατηρή-

σεις στην υπ’ αριθμ. 250/2008 απόφαση της

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,), Τεύχος 12ο, Έτους

2008, Σελίδες : 1902 – 1907.

2008 Θέμα Δημοσιεύσεως : «Παρατηρήσεις επί της

υπ’ αριθμ. 410/2008 αποφάσεως της

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Αρμενόπουλος»,

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

(Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,), Τεύχος 12ο, Έτους

2008, Σελίδες : 1896 – 1902.

2009 Θέμα Άρθρου : «Η πολιτική της Ε.Ε. στον

τομέα της νεολαίας και η ενεργός (;) συμμετοχή

των νέων στη διαχείριση των τοπικών

υποθέσεων. Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων

των Νέων στο πλαίσιο της σύγχρονης

συμμετοχικής δημοκρατίας».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Επιθεώρηση

Διοικητικής Επιστήμης».

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Ε.Κ.Π.Α. κ. Αντ.

Μακρυδημήτρης, Τεύχος 15ο, Έτους 2009,

Σελίδες : 141-162.

Page 25: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

25

2013 Θέμα Άρθρου : «Πτυχές «συμμετοχικής

δημοκρατίας» στη σύγχρονη τοπική

αυτοδιοίκηση : προβληματισμοί και οι

προοπτικές».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Επιστημονική

Επετηρίδα Αρμενόπουλου» (εκδοθέν υπό του

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

Έτος 2013, Τόμος 33ος, Σελίδες : 47-61.

2014 Θέμα Άρθρου : «Αποτίμηση των διοικητικών

αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το

«Σχέδιο Καποδίστριας» στο «Πρόγραμμα

Καλλικράτης». Συνέχεια ή Ασυνέχεια στην

προαγωγή του τοπικού δημοσίου συμφέροντος;»

(άρθρο από κοινού με τους κ.κ. Ν. Μπλάνα Αν.

Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Γ. Ασπρίδη

Επίκουρο Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας).

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Κείμενα

Περιφερειακής Επιστήμης», εκδοθέν υπό της

Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειολόγων

Επιστημόνων, Τόμος V, Αρθμός 1, Δεκέμβριος

2014, σελ. 29-39.

2014 Θέμα Άρθρου : «Η εφαρμογή του

Προγράμματος «Καλλικράτης» για τη Νέα

Αρχιτεκτονική Δομή της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως παράγων της

Περιφερειακής εξειδίκευσης. Το ζήτημα της

«Επιχειρηματικότητας» μέσω των Επιχειρήσεων

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η

συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη»

(άρθρο από κοινού με τον κ. Χρίστο Λαδιά

Επίκουρο Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου

και την κυρία Αιμιλία Παπάζογλου –

Μητροπούλου Λέκτορα Παντείου

Πανεπιστημίου).

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Εφημερίδα

Διοικητικού Δικαίου», Τεύχος 5ο, Έτους 2014,

Σελίδες : 668-689.

Page 26: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

26

2015 Θέμα Άρθρου : «Ο θεσμικός ρόλος του

Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα και του

Επιτρόπου της Διοικήσεως στην Κύπρο, ως

(συν)εγγυητών της τήρησης της αρχής της

νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Επιστημονική

Επετηρίδα Αρμενόπουλου» (εκδοθέν υπό του

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

Επιστ. Υπεύθυνος : Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ν. Νίκας.

Έτος 2015, Τεύχος 9ο, Σελίδες : 1461-1485.

2016 Θέμα Άρθρου : (Από κοινού με την

Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρία

Άννα Λιγωμένου και την Λέκτορα του Παντείου

Πανεπιστημίου κυρία Αιμιλία Παπάζογλου-

Μητροπούλου «Η συνταγματική κατοχύρωση

της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα – Η

διαλεκτική της σχέση με τη διοικητική

αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Κείμενα

Περιφερειακής Επιστήμης», εκδοθέν υπό της

Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειολόγων

Επιστημόνων, Τόμος VΙΙ, Αριθμός 1,

Δεκέμβριος 2016, σελ. 99-110.

2016 Θέμα Άρθρου (Από κοινού με τον Καθηγητή

Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος κ. Σπ.

Αλεξίου και το Διδάκτορα του Παντείου

Πανεπιστημίου κ. Σάββα Μακρίδη) «Die rolle

des Luxus-Branding im beherbergungsgewerbe

und sein beitrag zür regionalentwicklung in

Griechenland».

Περιοδικό Δημοσίευσης : «Zeitschrift für die

Regionale Wissenschaft», Έκδοση στη

γερμανική γλώσσα του επιστημονικού

περιοδικού «Κείμενα Περιφερειακής

Επιστήμης», εκδοθέντος υπό της Ελληνικής

Εταιρείας Περιφερειολόγων Επιστημόνων,

Page 27: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

27

Dezember 2016, Volumen VII, Nummer 1, pp.

27-33.

2017 Θέμα Άρθρου (Από κοινού με Katsimardos

Petros, Bouas Konstantinos, Dr. Rossidis

Ιoannis : «GREEK CRISIS: IT’S NOT ABOUT

GROWTH. IT’S ABOUT GOVERNANCE», σε

International Journal of Current Research, Vol.

9, Issue, 03, pp.47780-47784, March, 2017.

ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ

2017 Συμμετοχή στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της

Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων σε

συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου,

με θέμα : «Σύγχρονα Ζητήματα Δημοσίου

Δικαίου» (Ρόδος, 12-13 Μαῒου 2017).

Θέμα Εισηγήσεως : «Η προστασία του

δημοσιονομικού συμφέροντος και το επιτρεπτό

(;) της προβολής του ως λόγος αναιρέσεως

ενώπιον του Αρείου Πάγου».

2016 Συμμετοχή στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του

Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, που

συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Ελλήνων

Περιφερειολόγων και η Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας, με θέμα : «Οι περιφερειακές

επιπτώσεις της ύφεσης της ελληνικής

οικονομίας και οι συνέπειές τους». (Λαμία, 12 -

13 Μαῒου 2016).

Θέματα Εισηγήσεων :

Α) (Από κοινού με την Αντιπρόεδρο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρία Άννα Λιγωμένου

και τη Λέκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου

κυρία Αιμιλία Παπάζογλου) «Η συνταγματική

κατοχύρωση της περιφερειακής ανάπτυξης στην

Ελλάδα – Η διαλεκτική της σχέση με τη

διοικητική αποκέντρωση και την τοπική

αυτοδιοίκηση».

Page 28: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

28

(Δημοσίευση σε : 19ο Επιστημονικό Συνέδριο

του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,

Λαμία 12-13 Μαῒου 2016, Κείμενα

Επιστημονικών Εισηγήσεων, σελ. 40-45).

Β) (Από κοινού με τον Καθηγητή Εφαρμογών

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος κ. Σπ. Αλεξίου και

το Διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου κ.

Σάββα Μακρίδη) «Το luxury branding στον

ξενοδοχειακό τουρισμό και η συμβολή του στην

περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας».

(Δημοσίευση σε : 19ο Επιστημονικό Συνέδριο

του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,

Λαμία 12-13 Μαῒου 2016, Κείμενα

Επιστημονικών Εισηγήσεων, σελ. 187-193).

Γ) (Από κοινού με τους κ.κ. Βασίλειο

Βρυσαγώτη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου

Αιγαίου και Σάββα Μακρίδη, Διδάκτορα του

Παντείου Πανεπιστημίου) «Η ανάπτυξη του

οδικού εμπορευματικού διαδρόμου

Ηγουμενίτσα-Βόλος ως μιας ιδέας έξυπνης

εξειδίκευσης για τις περιφέρειες της

ηπειρωτικής Ελλάδας».

(Δημοσίευση σε : 19ο Επιστημονικό Συνέδριο

του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,

Λαμία 12-13 Μαῒου 2016, Κείμενα

Επιστημονικών Εισηγήσεων, σελ. 220-226).

2016 Συμμετοχή στα πλαίσια του ανωτέρω συνεδρίου

σε Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού, με θέμα :

«Γιατί δεν γίνονται Άμεσες Ξένες Ιδιωτικές

Επενδύσεις στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην

Ελληνική Περιφέρεια;». Αίθουσα Εκδηλώσεων

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Λαμία 12-13

Μαῒου 2016).

Page 29: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

29

2016 Συμμετοχή (από κοινού με την Αντιπρόεδρο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρία Άννα Λιγωμένου),

στο Κ’ Επιστημονικό Συμπόσιο που

συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Οργάνωσης και

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Πειραιώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, με θέμα :

«Οικονομική Ανάπτυξη και Δίκαιο»,

Αφιερωμένο στον Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο

Σπ. Οικονόμου, τέως Πρύτανη Πανεπιστημίου

Πειραιώς. (Πειραιάς, 17 και 18 Μαρτίου 2016).

Θέμα Εισηγήσεως : «Η Συνταγματική

προστασία του δημοσιονομικού συμφέροντος».

(Δημοσίευση σε : Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Ελεγκτικό Συνέδριο «Οικονομική Ανάπτυξη και

Δίκαιο», Κ’ Επιστημονικό Συμπόσιο, 17 και 18

Μαρτίου 2016, Κείμενα Επιστημονικών

Εισηγήσεων, σελ. 43-55, εκδ. Σάκκουλα

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017), σελ. 43-55.

2016 Συμμετοχή στην 1η Επιστημονική Ημερίδα που

διοργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του

Παντείου Πανεπιστημίου (με τη συνεργασία του

Δήμου Καλλιθέας Αττικής), με θέμα : «Οι

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις

ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες»

(Καλλιθέα, 17 Μαρτίου 2016).

Θέμα Εισηγήσεως : «Η οικονομική κρίση ως

αιτία για από-πολιτικοποίηση της ελληνικής

δημόσιας διοίκησης».

2015 Συμμετοχή στο 6ο Συνέδριο Διοικητικών

Επιστημόνων που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό

Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, το Τμήμα

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του

Page 30: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

30

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Πελοποννήσου, το Τμήμα Οικονομικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής

και Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου, με

θέμα : «Προκλήσεις και Δυσχέρειες

Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην

Ελλάδα, Σήμερα». (Καλαμάτα, 15 - 17

Οκτωβρίου 2015).

Θέμα Εισηγήσεως : «Ο θεσμικός ρόλος του

Οικονομικού Εισαγγελέα στην πάταξη του

οικονομικού εγκλήματος και στην ενίσχυση της

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».

2015 Συμμετοχή (από κοινού με την Καθηγήτρια του

Παντείου Πανεπιστημίου κυρία Μ.

Βενετσανοπούλου και τη Λέκτορα του Παντείου

Πανεπιστημίου κυρία Αιμιλία Παπάζογλου -

Μητροπούλου), στην ημερίδα που

συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

του Παντείου Πανεπιστημίου και η Περιφέρεια

Αττικής), με θέμα : «Ο Θεσμός του

Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης» (Θεσμικό Πλαίσιο, Εμπειρίες,

Προκλήσεις και Προοπτικές) (Αθήνα, 25

Ιουνίου 2015).

Θέμα κοινής Εισηγήσεως : «Το θεσμικό πλαίσιο

του Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης».

2015 Συμμετοχή (από κοινού με τον Διδάκτορα του

Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σάββα Μακρίδη),

στο συνέδριο που διεξήχθη στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο, με θέμα : «Μέσα, Επικοινωνιακό

Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη». (Αθήνα, 6

και 8 Μαῒου 2015).

Page 31: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

31

Θέμα Εισηγήσεως : «Τα social media ως μέσο

βελτίωσης της σχέσης του πολίτη με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση».

2015 Συμμετοχή (από κοινού με την Καθηγήτρια του

Παντείου Πανεπιστημίου κυρία Μ.

Βενετσανοπούλου), στο ΙΘ’ Επιστημονικό

Συμπόσιο που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ελεγκτικό

Συνέδριο (σε συνεργασία με το Δικηγορικό

Σύλλογο Πειραιώς), με θέμα : «Η

Δημοσιονομική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα»,

Αφιερωμένο στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού

Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη. (Πειραιάς,

12 και 13 Μαρτίου 2015).

Θέμα Εισηγήσεως : «Οι ειδικοί ελεγκτικοί

μηχανισμοί του Κράτους στο πλαίσιο της

δημοσιονομικής μεταρρύθμισης».

(Δημοσίευση της εισηγήσεως σε : Πανεπιστήμιο

Πειραιώς, Ελεγκτικό Συνέδριο «Η

Δημοσιονομική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα»,

ΙΘ’ Επιστημονικό Συμπόσιο, Αφιερωμένο στον

Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.

Ιωάννη Καραβοκύρη. (Πειραιάς, 12 και 13

Μαρτίου 2015), εκδ. Σάκκουλα Α.Ε. Αθήνα –

Θεσσαλονίκη, 2016, σελ. 137-190).

2015 Συμμετοχή, σε ημερίδα που διοργάνωσε το

Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως/Υπηρεσία Πρώτης

Υποδοχής, με θέμα : «Ενδιάμεση αξιολόγηση

της εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση

της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης

Υποδοχής (ΚΜ), για τις διαδικασίες πρώτης

υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση

μεταναστευτικών ροών – Διαχείριση των

ασυνόδευτων ανηλίκων». (Αθήνα, 22

Ιανουαρίου 2015).

Page 32: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

32

Θέμα Εισηγήσεως : «Επιτροπεία ασυνόδευτων

ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών/το

νομοθετικό πλαίσιο και η πρακτική της

Δημόσιας Διοίκησης».

2013 Συμμετοχή, στο 5ο Συνέδριο Διοικητικών

Επιστημόνων που διοργάνωσε το Ελληνικό

Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, με το

Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης (Τομέας Δημοσίου

Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης), με θέμα :

«Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του

Κράτους στη μετά το «Μνημόνιο» Εποχή».

(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 28-30

Νοεμβρίου 2013).

Θέμα Εισηγήσεως : «Ο έλεγχος της δράσης των

οργάνων της δημόσιας διοίκησης (από ποινική

άποψη) και η αδυναμία(;) των ποινικών

Δικαστηρίων να ασκήσουν παρεμπίπτοντα

έλεγχο νομιμότητας επί των διοικητικών

πράξεων στο πλαίσιο των εκδικαζόμενων

υποθέσεων».

(Δημοσίευση της εισηγήσεως σε : 5ο Συνέδριο

Διοικητικών Επιστημόνων «Αναδιοργάνωση της

Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το

«Μνημόνιο» Εποχή», Αντ. Μακρυδημήτρης,

Ευγενία Πρεβεδούρου, Χρήστος Δετσαρίδης,

Μαρία –Ηλιάνα Πραβίτα (επιμ.), Εθνικό

Τυπογραφείο, 2015, σελ. 687-702).

2013 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της

Ημερίδας που διοργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας

Διοίκησης με θέμα : «Ο Συνήγορος του Πολίτη

και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής : Δράσεις και

Προοπτικές», Πάντειο Παν/μιο, Ιούνιος 2013.

2013 Συμμετοχή με άσκηση παρέμβασης στην

Επιστημονική Συνάντηση που διοργάνωσε το

Page 33: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

33

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης με θέμα :

«Αποτίμηση δεκαετίας 2002 – 2012 του θεσμού

του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης»,

Πάντειο Παν/μιο, Μάρτιος 2013.

Θέμα παρεμβάσεως : «Η συμβολή του Γενικού

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στον

εντοπισμό των φαινομένων κακοδιοίκησης και

διαφθοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

2012 Συμμετοχή, στο Συνέδριο που διοργάνωσε το

Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και

Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου, με το

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α.Τ.Ε.Ι.

Καλαμάτας, με θέμα : «Συνέχειες και

Ασυνέχειες στο Ελληνικό Κράτος, την

Οικονομία και την Κοινωνία (1945-2012)».

(Πάντειο Πανεπιστήμιο 13-14-15 Δεκεμβρίου

2012).

Θέμα Εισηγήσεως : «Ο θεσμικός ρόλος του

Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα και του

Επιτρόπου της Διοικήσεως στην Κύπρο, ως

(συν)εγγυητών της τήρησης της αρχής της

νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου».

2011 Συμμετοχή, στο Συνέδριο που διοργάνωσε το

Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και

Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου, με το

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α.Τ.Ε.Ι.

Καλαμάτας, με θέμα : «Θεσμοί στην Ελλάδα

της Μεταπολίτευσης. Αποτίμηση μιας

αντιφατικής περιόδου». (Καλαμάτα 4-6

Νοεμβρίου 2011).

Θέμα Εισηγήσεως : «Η συμμετοχική

δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση : οι

προβληματισμοί και οι προοπτικές».

(Δημοσίευση της εισηγήσεως σε : Θεσμοί στην

Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Αποτίμηση μιας

αντιφατικής περιόδου», σε Σειρά «Δημόσια

Page 34: Δημόσιο Μάνατζμεντ - 01/04/1971 A 163.43 210-90.16.941, 6945 …papm.puas.gr/cv/mpampalioutas.pdf · 2017. 5. 22. · Δημόσιο Management» ... και «Διοικητικό

34

Πολιτική και Θεσμοί», Τόμος 6ος, Αργ. Πασσάς,

Δ. Σωτηρόπουλος, Αθ. Τριανταφυλλοπούλου,

Θ. Τσέκος (επιμ.), εκδ. Παπαζήση, 2016, σελ.

217-245).

1995 Συμμετοχή, διά της ασκήσεως παρεμβάσεως, σε

διημερίδα που διεξήχθη στο Πάντειο Πανεπι-

στήμιο την 23η και την 24η Οκτωβρίου 1995, με

θέμα : «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στην πορεία των νέων μεταρρυθμίσεων».

Θέμα παρεμβάσεως : «Η Νομαρχία από την

Αποκέντρωση στην Αυτοδιοίκηση».