Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 ·...

of 17 /17
Μικροχρηματοδοτήσεις & Τοπική Ανάπτυξη Παναγιώτης Τουρναβίτης Γενικός Διευθυντής

Embed Size (px)

Transcript of Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 ·...

Page 1: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Μικροχρηματοδοτήσεις &

Τοπική ΑνάπτυξηΠαναγιώτης Τουρναβίτης

Γενικός Διευθυντής

Page 2: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Η Τράπεζα μας2

Page 3: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Καταστήματα

Page 4: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις …4

31.12.2010 31.12.2017 Μεταβολή

Χορηγήσεις 40.530€ 63.485€ 57%

Καταθέσεις 47.830€ 80.978€ 69%

Μέλη 4.251 8.384 97%

Page 5: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Σημαντικά Στοιχεία

Δεν χρειάστηκε ποτέ ανακεφαλαιοποίηση

Δεν έλαβε ποτέ κρατική ενίσχυση

Δεν συμμετείχε στον υποστηρικτικό μηχανισμό ρευστότητας (ELA)

Κατέχει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Κατέχει από τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας

Η πρώτη Συνεταιριστική που έλαβε ανεξάρτητη αξιολόγηση(B-)

Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που υπέγραψε με το ΕΤαΕπ(2016)

Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που έγινε μέλος ως μέλος του FEBEA(2015)

Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που έγινε δεκτή ως μέλος στο EMN(2016)

Στρατηγικός εταίρος του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας

Συμμετέχει ενεργά σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά Έργα (Ses-Net, See-GR, Profit)

Page 6: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Γιατί Microfinance?

Page 7: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Βιώσιμη Επιχείρηση

Page 8: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

EaSI Guarantee Financial Instrument

Εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο: 5.000.000€

Ύψος Εγγύησης ανά Δάνειο: 80%

Περίοδος Εγγύησης: 60 μήνες

8

Page 9: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Τομείς Προτεραιότητας

Ενίσχυση Πρωτογενούς τομέα

Συμμετοχή σε προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας

Χρηματοδότηση Αγροτικών Σχεδίων Βελτίωσης

Προμήθεια - Αντικατάσταση Εξοπλισμού

Προμήθεια Αγροτικών εφοδίων

Δημιουργία ελαφρών μεταποιητικών μονάδων

Νέοι Επιστήμονες & Επαγγελματίες

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Συνεταιρισμοί και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (+Μέλη)

ΌΧΙ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΌΧΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΌΧΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

9

Page 10: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Τρόπος Λειτουργίας

Επιχειρηματική Ιδέα

Επιχειρηματική Στήριξη

Τραπεζική ΑξιολόγησηEvaluation of the Bank

Επιχειρηματική Λειτουργία

Παρακολούθηση - Στήριξη

Page 11: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Μέχρι σήμερα….

177 50% 0,1% €2.41Μ

Χρηματοδοτήσεις

προς επιχειρήσεις

κάθε είδους

Των επιχειρήσεων

ανήκουν στον

πρωτογενή τομέα

Καθυστερήσεις

δανείων

Ποσό δανείων

(€14Κ Μ.Ο.)

Page 12: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Βιώσιμη Ανάπτυξη…

50%

17%

8%

25%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

40%

22%

12%

26%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή ανά κλάδο

(ποσό)

Κατανομή ανά κλάδο

(πλήθος)

Page 13: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Στήριξη Απασχόλησης…

94

8644

97

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θέσεις Απασχόλησης

(Σύνολο)

321 Θέσεις Εργασίας

6

56

30

52

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θέσεις Απασχόλησης

(Υπάλληλοι)

Page 14: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Και η συνέχεια…

Page 15: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

Profit Project

AIM

PROFIT aims at promoting the financial awareness and improve the financial capability of citizens and market participants.

WHY

Recent global economic and financial developments have brought to the fore of the policy agenda the need for citizens to follow and understand financial trends and threats, national accounts and economic developments.

The ultimate goal is the promotion of more responsible and prudent personal financial behaviour. From an open-democracy perspective, it can be conducive to more active forms of participation and citizenship.

HOW

Develop a platform with the following functionalities:

Personal financial educational toolkits available to the wider public

Crowdsourcing tools that will process financial data and extract and present collective knowledge

Advanced forecasting models that exploit the market sentiment in order to identify market trends and threats

Novel personalized recommendation systems to support financial management according to the user’s profile

Reputation-based incentive mechanisms to encourage the active participation and contribution of citizens through many different channels (e.g. posting & rating of financial articles, voting in relevant polls, questions & answers forums)

http://projectprofit.eu

Page 16: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

http://www.see-gr.eu

Page 17: Μικροχρηματοδοτήσεις Τοπική Ανάπτυξη · 2018-02-26 · ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θέσεις Απασχόλησης

…Στηρίζουμε τις Επιχειρήσεις με πράξεις

…Συμβάλλουμε στην τοπική ανάπτυξη

…Δημιουργούμε το αύριο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣ. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

17